STYCZNIOWE DNI

NOWY 2018 ROK OD NARODZENIA JEZUSA CHRYSTUSA

ROK B / II 

ROK 2018 – POD ZNAKIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

 

Rok poświęcony młodzieży, Ojczyźnie, rodzinom

 

100 lecie Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę Polskę

Rok świętego Stanisława Kostki, jezuity, patrona młodzieży

450 lecie narodzin dla nieba świętego Stanisława Kostki

Rok świętego Józefa Kaliskiego

80. rocznica kanonizacji Andrzeja Boboli SJ przez papieża Piusa XI w 1938 r. w Rzymie

80. rocznica przybycia relikwii św. Andrzeja Boboli do kolegium księży jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w czerwcu 1938 r.

 

1 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,

ostatni – 8 – dzień Oktawy Bożego Narodzenia, 51. Światowy Dzień Pokoju – „Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju”

 OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

2 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu biskupów i doktorów Kościoła

3 – NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS,  u Jezuitów święto tytularne Towarzystwa Jezusowego

4 –  św. Anieli z Folgino; I czwartek miesiąca

5 – bł. Marii Marceliny Darowskiej; I piątek miesiąca

5/6 – godzina 03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za ofiary handlu ludźmi

6 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZEJ KRÓLOWIE; I sobota miesiąca

7 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (ROK B); św. Lucjana; I niedziela  miesiąca

koniec Okresu Narodzenia Pańskiego

 

OKRES ZWYKŁY OD 08.01.2018 DO 13.02.2018 (wtorek przed Środą Popielcową)

10 – św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła, 78 rocznica narodzin dla Nieba Czcigodnej Sługi Bożej s. Leonii Marii Nastał

11 – św. Honoraty

13 – św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła,

14 – II NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK B);  104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy “Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”

15 – świętych Maura i Placyda – uczniów św. Benedykta z Nursji; św. Arnolda Janssena; św. Pawła z Teb, pierwszego pustelnika;

17 –  św. Antoniego opata; XXI Dzień dialogu chrześcijańsko-żydowskiego „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19) ;

18 –początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2018)  pod hasłem: „”Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6); św. Małgorzaty Węgierskiej

19 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

20 – św. Sebastiana, męczennika

21 – III NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK B); św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; dzień Babci

22 – św. Wincentego, diakona i męczennika; św. Wincentego Pallotiego, prezbitera; dzień Dziadka

23 – bł. Henryka Suzona;

24 – św. Franciszka Walezego, biskupa i doktora Koscioła

25 – Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła

26 – świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa; XVIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce „Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”

27 – św. Anieli Merici, dziewicy

28 – IV NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK B); św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

30 – bł. Bronisława Markiewicza, św. Hiacynty Mariscotti, dziewicy

31 – św. Jan Bosko, prezbitera

 

Podziel się z innymi:

ZWYKŁY NIEZWYKŁY OKRES LITURGICZNY

Dwa dni temu rozpoczął się Okres Zwykły – posiadacze wydania czterotomowego Liturgii Godzin korzystają z tomu III, I tygodnia Okresu Zwykłego. 

Kolor szat liturgicznych – zielony.

W Okresie Zwykłym nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele.


W obecnym roku liturgicznym w dni powszednie czytania mszalne brane są z cyklu na rok I, w niedziele – na rok B – Marka.

Okres Zwykły trwający 33 lub 34 tygodnie składa się z dwóch części.

 

Pierwsza część rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje około 4-6 tygodni). W tym roku trwa do 17 lutego. 

Druga część Okresu Zwykłego zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego (25 maja) i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu (28 listopada).

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (22 listopada).

W Okresie Zwykłym obchodzi się m.in. następujące święta i uroczystości:

 • 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
   
 • 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego
   
 • 14 lutego – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy

 W drugiej części okresu zwykłego: 

 • poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
   
 • niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – uroczystość Najświętszej Trójcy
   
 • czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
   
 • piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
   
 • 24 czerwca – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
   
 • 29 czerwca – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
   
 • 3 lipca – święto św. Tomasza, Apostoła
   
 • 11 lipca – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
   
 • 23 lipca – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
   
 • 25 lipca – święto św. Jakuba, Apostoła
   
 • 6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego
   
 • 9 sierpnia – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
   
 • 10 sierpnia – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
   
 • 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
   
 • 24 sierpnia – święto św. Bartłomieja, Apostoła
   
 • 26 sierpnia – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
   
 • 8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
   
 • 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
   
 • 18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
   
 • 21 września – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
   
 • 29 września – święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
   
 • 18 października – święto św. Łukasza, Ewangelisty
   
 • 28 października – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
   
 • ostatnia niedziela października – uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła
   
 • 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych
   
 • 2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
   
 • 9 listopada – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
   
 • 30 listopada – święto św. Andrzeja, Apostoła

 Święta nakazane

 

Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na wszystkich wierzących obowiązek uczestniczenia w najważniejsze uroczystości liturgiczne w ciągu roku we Mszy świętej.

Do tzw. świąt nakazanych należą:

wszystkie niedziele w ciągu roku

oraz

 
 • 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
   
 • 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego
   
 • czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
   
 • 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
   
 • 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych
   
 • 25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego

Lista ta obowiązuje od 30 listopada 2003 r. – zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Na terenie Polski zniesiony został obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w trzy kolejne uroczystości:

 

 • 19 marca – uroczystość świętego Józefa
   
 • 29 czerwca – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
   
 • 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Od 30 listopada 2003 r. przeniesiona została także uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z czwartku VI tygodnia Okresu Wielkanocnego na VII Niedzielę Wielkanocną – tak, aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć we Mszy św. w tym dniu.

 

Dni pokuty 

W roku liturgicznym istnieją również dni pokuty. W Kościele powszechnym są nimi wszystkie piątki oraz okres Wielkiego Postu.

 

W piątki osoby powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (patrz KPK, kanon 1251).

 

Ponadto w Środę Popielcową i Wielki Piątek Męki Pańskiej, oprócz wstrzemięźliwości, osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia obowiązuje także post ilościowy.

 

Ranga obchodów liturgicznych 

Każdy dzień jest uświęcony przez liturgiczne czynności ludu Bożego, zwłaszcza przez Mszę świętą i Liturgię Godzin.

 

W pierwszym dniu tygodnia, który nazywa się dniem Pańskim, czyli niedzielą, Kościół obchodzi misterium paschalne zgodnie z tradycją apostolską wywodzącą się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa.

Dlatego niedzielę uważa się za pierwotny dzień świąteczny.

W ciągu roku liturgicznego Kościół z szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi i przedstawia pobożności wiernych wspomnienia męczenników oraz innych świętych.

 

Obchody liturgiczne zależnie od znaczenia, jakie się im przypisuje, dzielą się na: uroczystości, święta i wspomnienia.

 

Uroczystości

zalicza się do dni głównych, a ich obchód rozpoczyna się wieczorem w dniu poprzednim od I Nieszporów.

Obchód największych uroczystości: Zmartwychwstania i Narodzenia Pańskiego trwa przez osiem dni (oktawę).

 

Święta obchodzi się w granicach dnia naturalnego, nie mają zatem I Nieszporów.

Wspomnienia dzielą się na obowiązkowe i dowolne. Wspomnienia dowolne można obchodzić; można jednakże je również pominąć.

 

Ponadto w soboty Okresu Zwykłego, w które nie wypada żaden wyższy rangą obchód, można obchodzić wspomnienie dowolne Najśw. Maryi Panny.

Często zdarza się, że w jednym dniu przypada kilka obchodów liturgicznych.

Niektóre z nich mogą obowiązywać jedynie na określonym terytorium (np. państwa, prowincji, metropolii, diecezji, miasta) lub w danej społeczności (w szczególności zakonu, stowarzyszenia życia apostolskiego czy instytutu życia konsekrowanego).

Może być również tak, że w dniu, w którym powinno obchodzić się jakieś wspomnienie, przypada ruchome święto bądź uroczystość.

W takich przypadkach o tym, który z tych obchodów jest celebrowany, decydujeTabela pierwszeństwa dni liturgicznych.

Rozkład obchodów w roku liturgicznym reguluje kalendarz. Kalendarz ogólny jest ustanowiony na użytek całego obrządku rzymskiego, kalendarze własne dotyczą Kościoła miejscowego lub rodziny zakonnej.

 

Bardzo wielu obchodów, które przeżywamy w Polsce, nie spotkamy uczestnicząc w liturgii w innym kraju (w szczególności dotyczy to np. obchodów związanych z patronami Polski, polskich diecezji i miast).

Przepisy dotyczące obchodów liturgicznych, ich rangi, sposobu ich ustalania oraz kalendarza liturgicznego zawarte są w „Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza”.

źródło : 
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/rok.php3

Podziel się z innymi: