WSCHÓD SŁOŃCA – WIELKIE ANTYFONY ADWENTU – 21 grudnia

21 XII

O Oriens, splendor lucis æternæ, et sol iustitiæ: veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.

 https://www.youtube.com/watch?v=HAUzuw1l-7U

O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci.
 
 
Obraz ciemności potrzebujących światła, który pojawił się w ostatnich słowach poprzedniej antyfony, jest tutaj kontynuowany. Znowu znaleźć możemy odniesienia do Ps 107 i pieśni Zachariasza, zwłaszcza że pojawia się tutaj „Oriens”, Wschód, wschodzące słońce, tak jak w tejże pieśni, oraz błaganie o oświecenie – illumina – dokładnie ten sam czasownik jest użyty w Benedictus. Ale mamy tu też aluzje znowu do Księgi Mądrości 7, 26, gdzie Boska Mądrość jest określona jako candor lucis æternæ, blask wiecznego światła. Słońce sprawiedliwości to z kolei obraz z Księgi Malachiasza (3, 20) – ten fragment pojawia się w czytaniach modlitwy w ciągu dnia adwentowych czwartków. Wschodzące słońce – obraz szczególnie wyrazisty o tej porze roku – to wspaniale określenie Chrystusa Pana, który przecież o sobie powiedział, że jest światłością świata, a kto za Nim idzie, nie będzie błądził w ciemności. 
Podziel się z innymi:

BENEDICTUS

MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ

Kolekta

Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj,  aby radość z Twojego przyjścia podniosła na duchu ufających Twojej dobroci. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki»”.

 

Psalm Ps 89, 2-5. 27. 29

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,

moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,

przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:

Utrwalę twoje potomstwo na wieki

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,

moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.

Na wieki zachowam dla niego łaskę

i trwałe będzie moje z nim przymierze.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

 

Ewangelia Łk 1, 67-79

Słowa Ewangelii według św. Łukasza.

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,

bo lud swój nawiedził i wyzwolił,

i wzbudził dla nas moc zbawczą

w domu swego sługi Dawida:

jak zapowiedział od dawna

przez usta swych świętych proroków;

że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

że naszym ojcom okaże miłosierdzie

i wspomni na swe święte przymierze,

na przysięgę, którą złożył

ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani

służyć Mu będziemy bez lęku,

w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,

po wszystkie dni nasze.

A i ty, dziecię, zwać się będziesz

prorokiem Najwyższego,

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;

Jego ludowi dasz poznać zbawienie,

przez odpuszczenie mu grzechów,

dzięki serdecznej litości naszego Boga,

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

by światłem stać się dla tych,

co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.

  

Benedictus, natchniona przez Ducha Świętego, modlitwa Zachariasza.

Tak jak Magnificat jest wieczorną modlitwą dziękczynną, tak Benedictus jest modlitwą błogosławieństwa i oczekiwania działania Boga na początku każdego rozpoczynającego się dnia.

Benedictus – modlitwa Jutrzni.

Magnificat – modlitwa Nieszporów.

Zachariasz wysławia Boga, który jest blisko, który przychodzi aby wybawić swój lud od nieprzyjaciół i śmierci.

Jak promienie Wschodzącego Słońca rozpraszają mroki i ciemności, tak Przychodzący do nas Bóg, rozprasza naszych wrogów – nasze nadmierne troski, skrywane lęki i obawy, słabości, zniewolenia, toksyczne relacje, uzależnienia, nieuporządkowane pragnienia, zranione emocje i uczucia.

Bóg pragnie przyjść do każdego z nas i wyzwolić z tego co krępuje nasze człowieczeństwo.

Czy są takie miejsca w moim życiu, w których najbardziej Go oczekuję?

Czy pozwolę narodzić się Bogu w moim „barłogu” grzechów, nieuporządkowanych uczuć, obaw o przyszłość?

Czy pozwolę Bogu wlać w moje serce i duszę nadzieję?

Słowo obiecuje, że dziś, o poranku, Bóg może wzbudzić moc zbawczą dla mojego domu, w mojej rodzinie, wspólnocie.

Teraz właśnie trzeba na to Słowo odpowiedzieć i zaprosić Boga do siebie, szczerze wołać we własnym sercu o Jego przyjście. Uznać, że bez Niego nic nie możemy, że tylko On nadaje sens i wartość naszemu życiu.

W historii mojego życia, Bóg już nieraz potwierdził swoje Słowo, rok po roku wyzwalał mnie od moich lęków, obaw, grzechów, słabości. Wyzwalał i przemieniał. 

Dziś pragnę Mu za te działania dziękować i od nowa powierzyć całą moją przyszłość.

Myślę o Miłości,  Serdeczności i Niezgłębionym  Miłosierdziu Ojca Niebieskiego, który posyła, dla mnie, dla Ciebie – Jezusa, wcielone Słowo Boże.

„Wschodzące Słońce” pragnie przywrócić mi pokój serca, wyprowadzić z „mieszkania śmierci”, obdarować nadzieją i radością.

Czy wierzę w to?

Czy wierzę, że Bóg czyni to dla mnie, że czyni to właśnie dziś?

Czy naprawdę pragnę przyjścia Jezusa Chrystusa?

Czy wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Czy wierzę Ewangelii?

Czy tegoroczny Adwent zbliżył mnie do Wcielonej Miłosiernej Miłości?

Błogosławionych godzin oczekiwania na przyjście Pana Jezusa i radosnego z Nim spotkania.

Podziel się z innymi:

BENEDICTUS

MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ

 

Kolekta

 

Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj,  aby radość z Twojego przyjścia podniosła na duchu ufających Twojej dobroci. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

Czytanie 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki»”.

 

Psalm Ps 89, 2-5. 27. 29

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,

moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,

przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:

Utrwalę twoje potomstwo na wieki

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,

moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.

Na wieki zachowam dla niego łaskę

i trwałe będzie moje z nim przymierze.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

 

Ewangelia Łk 1, 67-79

Słowa Ewangelii według św. Łukasza.

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,

bo lud swój nawiedził i wyzwolił,

i wzbudził dla nas moc zbawczą

w domu swego sługi Dawida:

jak zapowiedział od dawna

przez usta swych świętych proroków;

że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

że naszym ojcom okaże miłosierdzie

i wspomni na swe święte przymierze,

na przysięgę, którą złożył

ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani

służyć Mu będziemy bez lęku,

w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,

po wszystkie dni nasze.

A i ty, dziecię, zwać się będziesz

prorokiem Najwyższego,

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;

Jego ludowi dasz poznać zbawienie,

przez odpuszczenie mu grzechów,

dzięki serdecznej litości naszego Boga,

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

by światłem stać się dla tych,

co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.

  

Benedictus, natchniona przez Ducha Świętego, modlitwa Zachariasza.

Tak jak Magnificat jest wieczorną modlitwą dziękczynną, tak Benedictus jest modlitwą błogosławieństwa i oczekiwania działania Boga na początku każdego rozpoczynającego się dnia.

Benedictus – modlitwa Jutrzni.

Magnificat – modlitwa Nieszporów.

Zachariasz wysławia Boga, który jest blisko, który przychodzi aby wybawić swój lud od nieprzyjaciół i śmierci.

Jak promienie Wschodzącego Słońca rozpraszają mroki i ciemności, tak Przychodzący do nas Bóg, rozprasza naszych wrogów – nasze lęki, słabości, zniewolenia, toksyczne relacje, uzależnienia, nieuporządkowane pragnienia.

Bóg pragnie przyjść do każdego z nas i wyzwolić z tego co krępuje nasze człowieczeństwo.

Czy są takie miejsca w moim życiu, w których najbardziej Go oczekuję?

Czy pozwolę narodzić się Bogu w moim „barłogu” grzechów, nieuporządkowanych uczuć, obaw o przyszłość?

Słowo obiecuje, że dziś, o poranku, Bóg może wzbudzić moc zbawczą dla mojego domu, w mojej rodzinie, wspólnocie.

Teraz właśnie trzeba na to Słowo odpowiedzieć i zaprosić Boga do siebie, szczerze wołać we własnym sercu o Jego przyjście. Uznać, że bez Niego nic nie możemy, że tylko On nadaje sens i wartość naszemu życiu.

W historii mojego życia, Bóg już nieraz potwierdził swoje Słowo, wyzwalał mnie od moich lęków, obaw, grzechów, słabości.

Dziś pragnę Mu za te działania dziękować i od nowa powierzyć całą moją przyszłość.

Myślę o Miłości i Serdeczności Ojca Niebieskiego, który posyła, dla mnie, dla Ciebie – Jezusa, wcielone Słowo Boże.

„Wschodzące Słońce” pragnie przywrócić mi pokój serca, wyprowadzić z „mieszkania śmierci”.

Czy wierzę w to?

Czy wierzę, że Bóg czyni to dla mnie, że czyni to właśnie dziś?

Czy naprawdę pragnę przyjścia Jezusa Chrystusa?

Czy wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Czy wierzę Ewangelii?

Czy tegoroczny Adwent zbliżył mnie do Wcielonej Miłości?

 

Błogosławionych godzin oczekiwania na przyjście Pana Jezusa i radosnego z Nim spotkania.

Podziel się z innymi: