MODLITWY i LITANIA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

KORONKA O PRZEMIENIENIU PAŃSKIM

1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

2. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

3. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

4. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

5. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Ofiarowanie Koronki

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twoją świętą!

Amen.

 

MODLITWA

Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość!Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Koronka do Przemienienia     

O Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, by nas zbawić, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie. Chwała Ojcu…

O Jezu, który przemieniłeś się na Górze Tabor, by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo, pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli i w niej umierali. Chwała Ojcu…

O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją przenajświętszą, przemień nas, abyśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej. Chwała Ojcu…

O Jezu, który w czasie swojej męki modliłeś się za nieprzyjaciół, przemień nasze serca, byśmy znosili cierpliwie krzyże, a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali. Chwała Ojcu…

O Jezu uwielbiony po swym zmartwychwstaniu, racz wysłuchać naszych próśb i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości, zgodnie z Twoją przenajświętszą wolą. Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Przedwieczny Synu Boga Żywego, nasz Panie Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy, jako wyraz naszego oddania się Tobie. Zmiłuj się nad nami grzesznymi, a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Codzienna modlitwa ofiarowania się Jezusowi Przemienionemu     

Najświętsze Oblicze Jezusa, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi…

 

MODLITWA DO PANA JEZUSA

Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie przed moimi nieprzyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię Żydzi chcieli ukamienować i zepchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie, swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy i niewidzialny przeszedłeś między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i bronił od nieszczęść wszelkiego zła.

Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w Tobie, zmiłuj się nade mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak dałeś Dawidowi i Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

STAROŻYTNA MODLITWA

Gdy się na górze modląc przemieniłeś,

Moc Twoją Boską uczniom objawiłeś.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Tyś im ukazał promienie Twej chwały,

Jaśniejąc, świat nam rozjaśniłeś cały.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

W wielkiej bojaźni uczniowie truchleli,

Gdy tak cudowne zjawisko ujrzeli.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Lecz gdy się ze snu ocknęli ciężkiego,

Lgną tym gorliwiej do triumfu Twego.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

 

CUDOWNY BOŻE

Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,

Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.

Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie

Strapienia nasze obróć w pocieszenie,

Obróć w pocieszenie.

Umocnij słabych, smutnym daj wesele,

Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.

Cudowny Boże…

Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,

Niech je omija każda zła przygoda.

Cudowny Boże…

Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,

Chroń od zarazy dobytek i zboże.

Cudowny Boże…

Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,

By nie leżała w złym nałogu swoim.

Cudowny Boże…

Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie,

Zjednaj nam, prosim grzechów odpuszczenie.

Cudowny Boże…

Z całego serca niech kochamy Ciebie,

I zasłużmy być na wieki w niebie.

Cudowny Boże…

 

PRZEMIEŃ JEZU, PRZEMIEŃ

W majestacie Królu niepojęty,

O cudowny Jezu, Boże święty,

Ty jaśniejesz jak słońce na niebie,

Pociesz, wspieraj nas w każdej potrzebie,

Przemień, Panie, niech się duch nasz wznosi,

Tam gdzie jasność Boża w Tobie lśni,

Hymn wdzięczności niechaj lud Twój głosi,

Wszak miłością serca nasze tli.

Na ziemi dusz naszych mieszkanie.

My do nieba Twego tęsknim Panie.

Przemień Jezu, przemień naszą dolę,

Wszak Ci służym, pełniąc Twoją wolę.

Ty jaśniejesz Jezu na Taborze,

Ukazując nam swą chwałę tu,

Daj nam wznieść się ku tej cudnej górze,

Gdy spoczniemy do wiecznego snu.

 

PRZEMIEŃ O JEZU

Do Twego Jezu Kościoła,

Wszyscy tu pilnie spieszymy,

Twa dobroć tutaj nas woła,

Tu się przed Tobą korzymy.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

O, miłosierny nasz Panie,

Spójrz na nas z Twego ołtarza,

Racz przyjąć nasze błaganie,

Choć serce Ciebie obraża.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

W tym Twoim Jezu Kościele,

Serce miej dla nas litosne,

Udzielaj wszystkim łask wiele,

Prośby wysłuchaj żałosne.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

Błogosław sprawy ojczyzny,

Serca pocieszaj strapione,

Cierpiącym racz zgoić blizny,

I serca przyjmij skruszone.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

Jak Apostołów swych niegdyś

Wziąłeś na Tabor do siebie,

Po śmierci także nas kiedyś

Przyjmij o Jezu, w swym niebie.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

 

NA TABORZE CHWILA BŁOGA

Na Taborze chwila błoga,

Przemienienie zbawcy Boga.

Twarz jasnością promienista,

Cudna postać Jezusa Chrysta.

Pierzchły trudy, życia znoje,

Apostołów niepokoje.

Padam przed Tobą w pokorze,

Wielbię Cię wszechmocny Boże!

Jezu pociesz, bym w katuszy

Nie obciążył grzechem duszy.

Ach, zwróć na mnie Twe spojrzenie

I zapewnij mi zbawienie!

Przemień w dobrych złych na ziemi.

Nie gardź prośbami naszymi.

 

MODLITWA DLA CHORUJĄCYCH

Jezu, który na Taborze rozmawiałeś o swej Męce, nam cierpiącym, chorym, smutnym rzuć pociechy kwiat na ręce.

Jezu, który ukazałeś swą wspaniałą Boską chwałę, poprzez udział w Twych cierpieniach, przemień nasze życie całe.

Niech Twa dobroć nas umacnia, Twoja moc niech nas osłania. Daj oglądać Twe oblicze w brzasku chwały zmartwychwstania.

 

MODLITWA W WIELKIM CIERPIENIU

Boże, naznaczyłeś mnie ciężkim krzyżem.

Tonę w morzu cierpienia, moje ręce i nogi uginają się, są słabe, przytłacza mnie moja ciężka praca, moja sytuacja materialna, moja chora rodzina.

Ale wierzę, Panie, że nie przyszedłeś burzyć, ale dopełnić. Że nie chcesz mnie złamać, ale umocnić. Wierzę, że kiedy moja moc gęstnieje, Twoja miłość jest ogniem. Daj mi Twój ogień, Panie.

Daj mi światło Twego Przemienienia. Przemień moje ciemności, zapal w nich Twego Ducha, abym mógł w Tobie trwać „aż dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w moim sercu”. Amen.

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Panie Jezu, obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbioNego Ciała i spraw, abyśmy stali się kiedyś jej uczestnikami.

Panie Jezu Przemieniony, spraw, aby zmarli upodobnieni do Ciebie przez śmierć i pogrzeb mieli również udział w chwale Twego zmartwychwstania.

Chryste, Zbawicielu! Ty będąc posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca, dopuść prosimy naszych zmarłych do królestwa chwały.

Święty Boże, Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw prosimy, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze wszystkimi świętymi Twoimi.

Amen.

 

MODLITWA O PRZEMIANĘ ŚWIATA

Co zapowiedział Pan na Taborze

wypełnił na Golgocie,

aby ukazać ludzkie życie

w jego przedziwnym splocie.

 

Ze szczytu chwały – szczyt cierpienia

ogarnął przyjaznym okiem

i blaskiem swego Przemienienia

rozświetlił grozę mroków.

 

Nie zostawiłeś nas bezradnymi

w niedoli grzechu i cierpienia,

lecz zajaśniałeś blaskiem ŁASKI

I TAJEMNICĄ PRZEMIENIENIA.

 

Panie – wierzymy – świat przemieniasz

Ty – pierwszy PRZEMIENIONY

i z światła, w światło lud prowadzisz

szczęśliwy – choć udręczony.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

 Jezu Przemieniający pragnę złożyć Ci serdeczne podziękowanie za łaskę, którą mnie obdarzyłeś. Przychodziłem przed Twój obraz, patrzyłem na Twą postać przemienioną chwałą i rozważałem tajemnicę Twego Przemienienia na Taborze. Poznałem, że Tobie mogę zawierzyć siebie i sprawy leżące mi na sercu.

 

MODLITWA W UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

W uroczystość Przemienienia Twego, Zbawicielu Chryste Jezu błagam przed obrazem, który szczególniejszemi łaskami udarować raczyłeś; błagam na miejscu, na którem liczni sprawiedliwi opieki, miłosierdzia i pomocy Twojej doznali, którzy uradowani wśród uwielbień z pociechą wracali do domów swoich. Ach Panie! wejrzyjże na mnie litościwem okiem Twoim! Przemień mnie z grzesznicy na sprawiedliwą, zmień serce moje oziębłe, gnuśne, na pałające miłością Twoją! Wzbudź we mnie zamiłowanie przykazań twoich: przemień mnie na osobę cierpliwą, łagodną, przebaczającą, pracowitą, na osobę z gruntu serca pobożną! Ach Boże! sprawże to, abym zupełnie dobrym wróciła do domu: iżby wszyscy spoglądając na moją przemianę, na porzucenie wad moich i poprawę życia mojego, jako skutek łask i miłosierdzia Twego, uwielbiali święte Imię Twoje! Lecz gdy Cię błagam o Boże o poprawę, o życie świątobliwe, przyjmijże łaskawie i prośbę o moje potrzeby doczesne: ulżyjże mi o Panie w moich cierpieniach, uśmierz bóle choroby mojej, wyjaw moje niewinność, przemień serca zagniewanych na mnie osób! Błagam Cię o te łaski przez mękę i śmierć Twoją, przez przyczynę i zasługi wybranych Twoich: który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha św. na wieki wieków. Amen.

Cudowny obraz Przemienienia Pańskiego Sanktuarium Cmolas

 

 

LITANIA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson

Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, Słowo które stało się Ciałem i w nas zamieszkało, zmiłuj się nad nami

Jezu, na górze Tabor przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący, zmiłuj się nad nami

Jezu, którego twarz zajaśniała jako słońce, zmiłuj się nad nami

Jezu, którego szaty stały się białe jak śnieg, zmiłuj się nad nami

Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu z tego świata rozmawiający, zmiłuj się nad nami

Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami, zmiłuj się nad nami

Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny, zmiłuj się nad nami

Jezu, który przykazałeś Apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim Zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami

Jezu, na Mękę Twoją z góry Tabor zstępujący, zmiłuj się nad nami

Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew  pod postaciami sakramentalnymi przemieniający, zmiłuj się nad nami

Jezu, Pokarmie Najświętszy, który dajesz życie, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Męce Twojej przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy śmierci Twojej okrutnej przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, który  przemieniony w ogrodnika ukazałeś się  płaczącej Magdalenie, zmiłuj się nad nami

Jezu, który przemieniłeś się  w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami 

Jezu przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany, zmiłuj się nad nami

Jezu przemieniony, chwało i życie nasze, zmiłuj się nad nami

Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia terminie, zmiłuj się nad nami

Jezu przemieniony, dolegliwości  naszego życia miłosiernie przemieniający, zmiłuj się nad nami

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Antyfona

Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo swojego Ciała.

V. Korona złota na Jego głowie

R. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

 

Módlmy się:

Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Przemienienie Pańskie

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – METEMORFOTHE

6 sierpnia

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor.

Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów.

Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe.

Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus.

To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów – dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu.

Zdarzenie to Ewangeliści musieli uważać za bardzo ważne, skoro jego szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9),

św. Marek (Mk 9, 1-8)

i św. Łukasz (Łk 9, 28-36).

Również św. Piotr Apostoł przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18).

 

Miało ono miejsce po sześciu dniach czy też „jakoby w osiem dni” po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21).

 

Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387) jako pierwszy wyraził pogląd, że górą Przemienienia Chrystusa była góra Tabor. Za nim zdanie to powtarza św. Hieronim (+ ok. 420) i cała tradycja. Faktycznie, góra Tabor uważana była w starożytności za świętą.

 

Może dziwić szczegół, że zaraz po przybyciu na Górę Apostołowie posnęli.

Po odbytej bardzo uciążliwej drodze musieli utrudzić się wspinaczką, zwłaszcza, że wędrowali sześć dni od Gór Hermonu.

W Starym Testamencie było powszechne przekonanie, że Jahwe pokazuje się w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Dlatego w czasie Przemienienia ukazuje się obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku utwierdził uczniów w przekonaniu o teofanii, czyli objawieniu się Boga. Dlatego Ewangelista stwierdza, że świadkowie tego wydarzenia bardzo się zlękli.

Girolamo de Sermoneta: Przemienienie PańskieTermin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothy,które ma o wiele głębsze znaczenie.

Podczas gdy słowo „przemienienie” oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie sięga w istotę zjawiska.

Należałoby więc tłumaczyć, że Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie, że jest Synem Bożym.

 

Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu.

 

Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się.

Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce.

Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego.

Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była ona największym świętem w ciągu lata.

Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za odniesione zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest w XI wieku.

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los.

 

Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały.

 

Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.

Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu.

To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany.

To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom.

 

Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa.

 

Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności.

 

W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.

 

Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie – za Piotrem – będziemy powtarzać: „Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”.

 

Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty.

Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12, 2).

źródło: www.brewiarz.katolik.pl

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (I)

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (I)

28 lipca – 5 sierpnia

 

I. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

II. Jezu, jakoś się przemienił na Górze Tabor dla utwierdzenia wiary o prawdziwym Bóstwie Twoim, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

III. Jezu, jakoś się przemienił przy Ostatniej Wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

IV. Jezu, jakoś się przemienił w czasie Męki Swojej, gdyś był sinością i Ranami oszpecony, będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie  i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

V. Jezu, jakoś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu Twoim, gdyś pocieszył Matkę Najświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, a w drodze do Damaszku przemieniłeś Szawła w Pawła, przemień nasze dusze, umysły i serca, aby stały się Świątyniami Ducha Świętego. Przemień nasze marne i grzeszne życie na życie w świętości i miłości dla Chwały Twojej i ratowania dusz. Amen.

Podziel się z innymi:

NOWENNA NA PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (II)

NOWENNA NA PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (II)

28 lipca – 5 sierpnia

DZIEŃ I

Bóg jest miłością! Posłannictwem Syna Bożego i wypełnieniem Jego życia jest miłość. Jakże nieskończony w swej miłości jest Pan Jezus! Wysokości niebios zamienia na ziemskie niskości, po to by smutne i nędzne życie grzesznika przemienić. Bóstwo swe, którego nie zdołają ogarnąć niebiańskie przestworza, ukrywa w ludzkim ciele, po to by biednemu człowiekowi być bratem w każdym czasie, w każdej życia chwili.

Boski Zbawiciel przyjmuje trud ziemskiego życia i śmierć męczeńską. Syn Boży zawisł na krzyżu! Miłość Boża została ukrzyżowana! Dla ciebie!

Przed krzyżem Przemieniania Pańskiego klęknijmy na kolana! Do tego krzyża niech przylgną nie tylko nasze myśli, ale dusze i serca, albowiem po tym krzyżu spłynęła Najświętsza Krew Jezusowa na zadośćuczynienie za nasze grzechy, na cudowne zmartwychwstanie naszych dusz! U stóp krzyża wychwalajmy cud Zbawczego Przemienienia.

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ II

Cudowny jest Chrystus, gdy jednym swym słowem albo gestem przywraca zdrowie chorym, powołuje do życia umarłych, nakarmia tysięczne rzesze kilkoma bochenkami chleba, ucisza wzburzone morze, nagradza wiarę uczniów obfitym połowem ryb, lub sam po falach morskich stąpając, podtrzymuje tonącego Piotra. Równie cudowne jest Jego działanie, gdy ucisza burzę grzesznego sumienia i nieśmiertelną duszę wyprowadza z otchłani grzechów na słoneczny blask Łaski Bożej, to znaczy, gdy grzesznika rozgrzesza i uwalnia od grzechów.

Wiedz, że moc i prawo rozgrzeszania okupił Chrystus niezwykłą ceną. Tą ceną jest jego męka i śmierć na krzyżu. Jego najświętsza, przelana krew!

Pomiędzy tobą, grzesznikiem, grzesznikiem a sprawiedliwością Bożą dotkniętą twoimi grzechami, pośredniczy Ukrzyżowany Chrystus po to, aby noc gniewu Bożego przemienić w jasny dzień przebaczenia i Boskiej łaskawości.

Godnym przystąpieniem do Sakramentu Pokuty świętej uczcij cud Przemienienia Chrystusowego, cud rozgrzeszenia!

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ III

Syn Boży, który stał się człowiekiem, żył wśród nas, cierpiał za nas i umarł na krzyżu. Zapragnął pozostać na zawsze wśród ludzi w Bóstwie swym i człowieczeństwie, utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza pod postacią chleba. Jaki jest cel tego utajenia – przemienienia? Celem tym jest zjednoczenie się z człowiekiem. Komunia święta to łączność człowieka z Boskim Zbawicielem. Przez Komunię świętą stajesz się silnym mocą samego Chrystusa, który zamieszkał w twej duszy, jak w żywym tabernakulum.

A gdy sam Bóg z tobą – któż przeciwko tobie? Postanów przez szczere i częste Komunie święte stać się godnym cudu przemienienia ciebie, wygnańca ziemi w przyszłego mieszkańca niebios.

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ IV

Boski Zbawiciel jest samą miłością. Miłością i ofiarą przemienienia człowieka, zdobywa i zwycięża świat. Chrystusowa miłość przeciwstawia się ludzkiej nienawiści i samolubstwu.

Chcesz, żeby spełnił się cud przemienienia ludzkości w duchu Chrystusowym, żeby stał się cud Królestwa Bożego na ziemi? Spełniaj szczerze i sumiennie przykazania miłości Boga i miłości bliźniego.

Miłujmy się wzajemnie tak, jak nas Chrystus umiłował. Miłujmy nie tylko słowem, ale i czynami, a królestwo pokoju, cud Przemieniającego Miłościwego Zbawcy stanie się naszym udziałem!

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ V

W mozole i trudzie, w krwi męczenników, w bohaterstwie dziewic, w samozaparciu wyznawców, prawda Chrystusowa toruje sobie drogę w ludzkiej społeczności. Przeciwko tej prawdzie sprzysięgło się wszelkie zło. Przykazania Boże są wciąż deptane, a cnota poniewierana.

Czy serce twoje miłujące Chrystusa nie przeraża się tą tragiczną odmianą ludzkości? Cóż uczynisz, by wynagrodzić Boskiemu Zbawcy wyrządzone Mu krzywdy? Przyrzeknij, że będziesz się brzydził każdym, choćby najmniejszym grzechem, że będziesz skwapliwie i ofiarnie służył Chrystusowi w czystości serca.

Przez wierne sługi Boże objawia się zwycięska moc Boskiego Przemienienia.

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ VI

Nie wystarczy służyć Chrystusowi w cichości serca. Kiedy publiczne społeczne życie urąga Bogu i Jego woli, kiedy w zbrodniczym szale odrzuca znak krzyża, wtedy należy publicznie wyznać Chrystusa przed ludźmi.

Czy zabraknie nam do tego odwagi? Wszakże Boski Zbawiciel przemienia każdą ofiarę w wiekuista nagrodę i każdą walkę w wiekuiste zwycięstwo.

Działajmy więc tak, aby w ów wielki dzień Przemienienia Pańskiego, Pan Jezus wyznał nas wiernych swych wyznawców, przed Ojcem, który jest w niebie.

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ VII

Myśl o śmierci dla bezbożnych, występnych ludzi kojarzy się z grobem, pustką, zwątpieniem i rozpaczą.

Lecz dla wyznawców Chrystusa jest tylko przejściem do wiekuistego, zasłużonego pokoju i uszczęśliwienia. Taką bowiem radosną nowinę głosi Przemieniający Chrystus: Chociaż byś umarł, żyw będziesz!

Grobu cienie – śmierci cienie

Rozproszy nam Przemienienie

Boga Zbawcy

Życia Dawcy!

 

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ VIII

Z Boga jestem, do Boga wrócić jest moim przeznaczeniem. Oto streszczenie, oto istotne zadanie życia człowieczego! Spełnisz to zadanie, jeśli wiernym pozostaniesz Bogu w myśli, w słowach i czynach.

Dobrej, lecz słabej naszej woli, użycz łaski wytrwania, Panie Jezu! Ku górze Tabor, górze Twojego Boskiego Przemienienia kierują się nasze serca. Pragniemy na niej zjednoczyć się z Tobą.

Panie! Dobrze tam z Tobą być!

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ IX

Od wieków wierni garną się tłumnie do Przemieniającego Cudownego Pana Jezusa, by w modlitwie uczestniczyć w tajemnicy Przemienienia.

Tak bracie, siostro – modlitwa pokorna, modlitwa pełna głębokiej wiary, niczym niezachwianej ufności, modlitwa uznająca najwyższą wolę Stwórcy – taka modlitwa sprawia, że promień wszechmocy Bożej pada na naszą bezradność, na troski, kłopoty i przeciwności życia, na żale i skargi. Po takiej modlitwie wstajemy pokrzepieni i pełni radosnej nadziei. Chciej tak się modlić, a z głębi wzruszonego serca wychwalać będziesz cud Przemienienia Pańskiego!

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 
Podziel się z innymi:

NOWENNA NA PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (II)

NOWENNA NA PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (II)

28 lipca – 5 sierpnia

  

DZIEŃ I

Bóg jest miłością! Posłannictwem Syna Bożego i wypełnieniem Jego życia jest miłość. Jakże nieskończony w swej miłości jest Pan Jezus! Wysokości niebios zamienia na ziemskie niskości, po to by smutne i nędzne życie grzesznika przemienić. Bóstwo swe, którego nie zdołają ogarnąć niebiańskie przestworza, ukrywa w ludzkim ciele, po to by biednemu człowiekowi być bratem w każdym czasie, w każdej życia chwili.

Boski Zbawiciel przyjmuje trud ziemskiego życia i śmierć męczeńską. Syn Boży zawisł na krzyżu! Miłość Boża została ukrzyżowana! Dla ciebie!

Przed krzyżem Przemieniania Pańskiego klęknijmy na kolana! Do tego krzyża niech przylgną nie tylko nasze myśli, ale dusze i serca, albowiem po tym krzyżu spłynęła Najświętsza Krew Jezusowa na zadośćuczynienie za nasze grzechy, na cudowne zmartwychwstanie naszych dusz! U stóp krzyża wychwalajmy cud Zbawczego Przemienienia.

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ II

Cudowny jest Chrystus, gdy jednym swym słowem albo gestem przywraca zdrowie chorym, powołuje do życia umarłych, nakarmia tysięczne rzesze kilkoma bochenkami chleba, ucisza wzburzone morze, nagradza wiarę uczniów obfitym połowem ryb, lub sam po falach morskich stąpając, podtrzymuje tonącego Piotra. Równie cudowne jest Jego działanie, gdy ucisza burzę grzesznego sumienia i nieśmiertelną duszę wyprowadza z otchłani grzechów na słoneczny blask Łaski Bożej, to znaczy, gdy grzesznika rozgrzesza i uwalnia od grzechów.

Wiedz, że moc i prawo rozgrzeszania okupił Chrystus niezwykłą ceną. Tą ceną jest jego męka i śmierć na krzyżu. Jego najświętsza, przelana krew!

Pomiędzy tobą, grzesznikiem, grzesznikiem a sprawiedliwością Bożą dotkniętą twoimi grzechami, pośredniczy Ukrzyżowany Chrystus po to, aby noc gniewu Bożego przemienić w jasny dzień przebaczenia i Boskiej łaskawości.

Godnym przystąpieniem do Sakramentu Pokuty świętej uczcij cud Przemienienia Chrystusowego, cud rozgrzeszenia!

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ III

Syn Boży, który stał się człowiekiem, żył wśród nas, cierpiał za nas i umarł na krzyżu. Zapragnął pozostać na zawsze wśród ludzi w Bóstwie swym i człowieczeństwie, utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza pod postacią chleba. Jaki jest cel tego utajenia – przemienienia? Celem tym jest zjednoczenie się z człowiekiem. Komunia święta to łączność człowieka z Boskim Zbawicielem. Przez Komunię świętą stajesz się silnym mocą samego Chrystusa, który zamieszkał w twej duszy, jak w żywym tabernakulum.

A gdy sam Bóg z tobą – któż przeciwko tobie? Postanów przez szczere i częste Komunie święte stać się godnym cudu przemienienia ciebie, wygnańca ziemi w przyszłego mieszkańca niebios.

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ IV

Boski Zbawiciel jest samą miłością. Miłością i ofiarą przemienienia człowieka, zdobywa i zwycięża świat. Chrystusowa miłość przeciwstawia się ludzkiej nienawiści i samolubstwu.

Chcesz, żeby spełnił się cud przemienienia ludzkości w duchu Chrystusowym, żeby stał się cud Królestwa Bożego na ziemi? Spełniaj szczerze i sumiennie przykazania miłości Boga i miłości bliźniego.

Miłujmy się wzajemnie tak, jak nas Chrystus umiłował. Miłujmy nie tylko słowem, ale i czynami, a królestwo pokoju, cud Przemieniającego Miłościwego Zbawcy stanie się naszym udziałem!

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ V

W mozole i trudzie, w krwi męczenników, w bohaterstwie dziewic, w samozaparciu wyznawców, prawda Chrystusowa toruje sobie drogę w ludzkiej społeczności. Przeciwko tej prawdzie sprzysięgło się wszelkie zło. Przykazania Boże są wciąż deptane, a cnota poniewierana.

Czy serce twoje miłujące Chrystusa nie przeraża się tą tragiczną odmianą ludzkości? Cóż uczynisz, by wynagrodzić Boskiemu Zbawcy wyrządzone Mu krzywdy? Przyrzeknij, że będziesz się brzydził każdym, choćby najmniejszym grzechem, że będziesz skwapliwie i ofiarnie służył Chrystusowi w czystości serca.

Przez wierne sługi Boże objawia się zwycięska moc Boskiego Przemienienia.

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ VI

Nie wystarczy służyć Chrystusowi w cichości serca. Kiedy publiczne społeczne życie urąga Bogu i Jego woli, kiedy w zbrodniczym szale odrzuca znak krzyża, wtedy należy publicznie wyznać Chrystusa przed ludźmi.

Czy zabraknie nam do tego odwagi? Wszakże Boski Zbawiciel przemienia każdą ofiarę w wiekuista nagrodę i każdą walkę w wiekuiste zwycięstwo.

Działajmy więc tak, aby w ów wielki dzień Przemienienia Pańskiego, Pan Jezus wyznał nas wiernych swych wyznawców, przed Ojcem, który jest w niebie.

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ VII

Myśl o śmierci dla bezbożnych, występnych ludzi kojarzy się z grobem, pustką, zwątpieniem i rozpaczą.

Lecz dla wyznawców Chrystusa jest tylko przejściem do wiekuistego, zasłużonego pokoju i uszczęśliwienia. Taką bowiem radosną nowinę głosi Przemieniający Chrystus: Chociaż byś umarł, żyw będziesz!

Grobu cienie – śmierci cienie

Rozproszy nam Przemienienie

Boga Zbawcy

Życia Dawcy!

 

3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ VIII

Z Boga jestem, do Boga wrócić jest moim przeznaczeniem. Oto streszczenie, oto istotne zadanie życia człowieczego! Spełnisz to zadanie, jeśli wiernym pozostaniesz Bogu w myśli, w słowach i czynach.

Dobrej, lecz słabej naszej woli, użycz łaski wytrwania, Panie Jezu! Ku górze Tabor, górze Twojego Boskiego Przemienienia kierują się nasze serca. Pragniemy na niej zjednoczyć się z Tobą.

Panie! Dobrze tam z Tobą być!

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

DZIEŃ IX

Od wieków wierni garną się tłumnie do Przemieniającego Cudownego Pana Jezusa, by w modlitwie uczestniczyć w tajemnicy Przemienienia.

Tak bracie, siostro – modlitwa pokorna, modlitwa pełna głębokiej wiary, niczym niezachwianej ufności, modlitwa uznająca najwyższą wolę Stwórcy – taka modlitwa sprawia, że promień wszechmocy Bożej pada na naszą bezradność, na troski, kłopoty i przeciwności życia, na żale i skargi. Po takiej modlitwie wstajemy pokrzepieni i pełni radosnej nadziei. Chciej tak się modlić, a z głębi wzruszonego serca wychwalać będziesz cud Przemienienia Pańskiego!

 3 razy Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (I)

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (I)

28 lipca – 5 sierpnia

 

I. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

II. Jezu, jakoś się przemienił na Górze Tabor dla utwierdzenia wiary o prawdziwym Bóstwie Twoim, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

III. Jezu, jakoś się przemienił przy Ostatniej Wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

IV. Jezu, jakoś się przemienił w czasie Męki Swojej, gdyś był sinością i Ranami oszpecony, będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie  i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

V. Jezu, jakoś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu Twoim, gdyś pocieszył Matkę Najświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, a w drodze do Damaszku przemieniłeś Szawła w Pawła, przemień nasze dusze, umysły i serca, aby stały się Świątyniami Ducha Świętego. Przemień nasze marne i grzeszne życie na życie w świętości i miłości dla Chwały Twojej i ratowania dusz. Amen.

Podziel się z innymi:

RÓŻNE MODLITWY DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

KORONKA O PRZEMIENIENIU PAŃSKIM

1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

2. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

3. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

4. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

5. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Ofiarowanie Koronki

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twoją świętą!

Amen.

 

MODLITWA

Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość!Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Koronka do Przemienienia     

O Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, by nas zbawić, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie. Chwała Ojcu…

O Jezu, który przemieniłeś się na Górze Tabor, by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo, pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli i w niej umierali. Chwała Ojcu…

O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją przenajświętszą, przemień nas, abyśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej. Chwała Ojcu…

O Jezu, który w czasie swojej męki modliłeś się za nieprzyjaciół, przemień nasze serca, byśmy znosili cierpliwie krzyże, a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali. Chwała Ojcu…

O Jezu uwielbiony po swym zmartwychwstaniu, racz wysłuchać naszych próśb i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości, zgodnie z Twoją przenajświętszą wolą. Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Przedwieczny Synu Boga Żywego, nasz Panie Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy, jako wyraz naszego oddania się Tobie. Zmiłuj się nad nami grzesznymi, a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Codzienna modlitwa ofiarowania się Jezusowi Przemienionemu     

Najświętsze Oblicze Jezusa, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi…

 

MODLITWA DO PANA JEZUSA

Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie przed moimi nieprzyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię Żydzi chcieli ukamienować i zepchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie, swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy i niewidzialny przeszedłeś między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i bronił od nieszczęść wszelkiego zła.

Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w Tobie, zmiłuj się nade mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak dałeś Dawidowi i Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

STAROŻYTNA MODLITWA

Gdy się na górze modląc przemieniłeś,

Moc Twoją Boską uczniom objawiłeś.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Tyś im ukazał promienie Twej chwały,

Jaśniejąc, świat nam rozjaśniłeś cały.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

W wielkiej bojaźni uczniowie truchleli,

Gdy tak cudowne zjawisko ujrzeli.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Lecz gdy się ze snu ocknęli ciężkiego,

Lgną tym gorliwiej do triumfu Twego.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

 

CUDOWNY BOŻE

Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,

Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.

Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie

Strapienia nasze obróć w pocieszenie,

Obróć w pocieszenie.

Umocnij słabych, smutnym daj wesele,

Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.

Cudowny Boże…

Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,

Niech je omija każda zła przygoda.

Cudowny Boże…

Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,

Chroń od zarazy dobytek i zboże.

Cudowny Boże…

Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,

By nie leżała w złym nałogu swoim.

Cudowny Boże…

Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie,

Zjednaj nam, prosim grzechów odpuszczenie.

Cudowny Boże…

Z całego serca niech kochamy Ciebie,

I zasłużmy być na wieki w niebie.

Cudowny Boże…

 

PRZEMIEŃ JEZU, PRZEMIEŃ

W majestacie Królu niepojęty,

O cudowny Jezu, Boże święty,

Ty jaśniejesz jak słońce na niebie,

Pociesz, wspieraj nas w każdej potrzebie,

Przemień, Panie, niech się duch nasz wznosi,

Tam gdzie jasność Boża w Tobie lśni,

Hymn wdzięczności niechaj lud Twój głosi,

Wszak miłością serca nasze tli.

Na ziemi dusz naszych mieszkanie.

My do nieba Twego tęsknim Panie.

Przemień Jezu, przemień naszą dolę,

Wszak Ci służym, pełniąc Twoją wolę.

Ty jaśniejesz Jezu na Taborze,

Ukazując nam swą chwałę tu,

Daj nam wznieść się ku tej cudnej górze,

Gdy spoczniemy do wiecznego snu.

 

PRZEMIEŃ O JEZU

Do Twego Jezu Kościoła,

Wszyscy tu pilnie spieszymy,

Twa dobroć tutaj nas woła,

Tu się przed Tobą korzymy.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

O, miłosierny nasz Panie,

Spójrz na nas z Twego ołtarza,

Racz przyjąć nasze błaganie,

Choć serce Ciebie obraża.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

W tym Twoim Jezu Kościele,

Serce miej dla nas litosne,

Udzielaj wszystkim łask wiele,

Prośby wysłuchaj żałosne.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

Błogosław sprawy ojczyzny,

Serca pocieszaj strapione,

Cierpiącym racz zgoić blizny,

I serca przyjmij skruszone.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

Jak Apostołów swych niegdyś

Wziąłeś na Tabor do siebie,

Po śmierci także nas kiedyś

Przyjmij o Jezu, w swym niebie.

Przemień o Jezu, co złego w nas

Kochać Cię chcemy po wieczny czas.

 

NA TABORZE CHWILA BŁOGA

Na Taborze chwila błoga,

Przemienienie zbawcy Boga.

Twarz jasnością promienista,

Cudna postać Jezusa Chrysta.

Pierzchły trudy, życia znoje,

Apostołów niepokoje.

Padam przed Tobą w pokorze,

Wielbię Cię wszechmocny Boże!

Jezu pociesz, bym w katuszy

Nie obciążył grzechem duszy.

Ach, zwróć na mnie Twe spojrzenie

I zapewnij mi zbawienie!

Przemień w dobrych złych na ziemi.

Nie gardź prośbami naszymi.

 

MODLITWA DLA CHORUJĄCYCH

Jezu, który na Taborze rozmawiałeś o swej Męce, nam cierpiącym, chorym, smutnym rzuć pociechy kwiat na ręce.

Jezu, który ukazałeś swą wspaniałą Boską chwałę, poprzez udział w Twych cierpieniach, przemień nasze życie całe.

Niech Twa dobroć nas umacnia, Twoja moc niech nas osłania. Daj oglądać Twe oblicze w brzasku chwały zmartwychwstania.

 

MODLITWA W WIELKIM CIERPIENIU

Boże, naznaczyłeś mnie ciężkim krzyżem.

Tonę w morzu cierpienia, moje ręce i nogi uginają się, są słabe, przytłacza mnie moja ciężka praca, moja sytuacja materialna, moja chora rodzina.

Ale wierzę, Panie, że nie przyszedłeś burzyć, ale dopełnić. Że nie chcesz mnie złamać, ale umocnić. Wierzę, że kiedy moja moc gęstnieje, Twoja miłość jest ogniem. Daj mi Twój ogień, Panie.

Daj mi światło Twego Przemienienia. Przemień moje ciemności, zapal w nich Twego Ducha, abym mógł w Tobie trwać „aż dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w moim sercu”. Amen.

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Panie Jezu, obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbioNego Ciała i spraw, abyśmy stali się kiedyś jej uczestnikami.

Panie Jezu Przemieniony, spraw, aby zmarli upodobnieni do Ciebie przez śmierć i pogrzeb mieli również udział w chwale Twego zmartwychwstania.

Chryste, Zbawicielu! Ty będąc posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca, dopuść prosimy naszych zmarłych do królestwa chwały.

Święty Boże, Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw prosimy, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze wszystkimi świętymi Twoimi.

Amen.

 

MODLITWA O PRZEMIANĘ ŚWIATA

Co zapowiedział Pan na Taborze

wypełnił na Golgocie,

aby ukazać ludzkie życie

w jego przedziwnym splocie.

 

Ze szczytu chwały – szczyt cierpienia

ogarnął przyjaznym okiem

i blaskiem swego Przemienienia

rozświetlił grozę mroków.

 

Nie zostawiłeś nas bezradnymi

w niedoli grzechu i cierpienia,

lecz zajaśniałeś blaskiem ŁASKI

I TAJEMNICĄ PRZEMIENIENIA.

 

Panie – wierzymy – świat przemieniasz

Ty – pierwszy PRZEMIENIONY

i z światła, w światło lud prowadzisz

szczęśliwy – choć udręczony.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

 Jezu Przemieniający pragnę złożyć Ci serdeczne podziękowanie za łaskę, którą mnie obdarzyłeś. Przychodziłem przed Twój obraz, patrzyłem na Twą postać przemienioną chwałą i rozważałem tajemnicę Twego Przemienienia na Taborze. Poznałem, że Tobie mogę zawierzyć siebie i sprawy leżące mi na sercu.

 

MODLITWA W UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

W uroczystość Przemienienia Twego, Zbawicielu Chryste Jezu błagam przed obrazem, który szczególniejszemi łaskami udarować raczyłeś; błagam na miejscu, na którem liczni sprawiedliwi opieki, miłosierdzia i pomocy Twojej doznali, którzy uradowani wśród uwielbień z pociechą wracali do domów swoich. Ach Panie! wejrzyjże na mnie litościwem okiem Twoim! Przemień mnie z grzesznicy na sprawiedliwą, zmień serce moje oziębłe, gnuśne, na pałające miłością Twoją! Wzbudź we mnie zamiłowanie przykazań twoich: przemień mnie na osobę cierpliwą, łagodną, przebaczającą, pracowitą, na osobę z gruntu serca pobożną! Ach Boże! sprawże to, abym zupełnie dobrym wróciła do domu: iżby wszyscy spoglądając na moją przemianę, na porzucenie wad moich i poprawę życia mojego, jako skutek łask i miłosierdzia Twego, uwielbiali święte Imię Twoje! Lecz gdy Cię błagam o Boże o poprawę, o życie świątobliwe, przyjmijże łaskawie i prośbę o moje potrzeby doczesne: ulżyjże mi o Panie w moich cierpieniach, uśmierz bóle choroby mojej, wyjaw moje niewinność, przemień serca zagniewanych na mnie osób! Błagam Cię o te łaski przez mękę i śmierć Twoją, przez przyczynę i zasługi wybranych Twoich: który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha św. na wieki wieków. Amen.

Cudowny obraz Przemienienia Pańskiego Sanktuarium Cmolas

http://parafiacmolas.pl/index.php?main=language_pl/historia_obraz

Obraz Przemienienia Pańskiego w Bazylice pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

 
http://www.bazylika.org.pl/cudowny-obraz,9.html

Podziel się z innymi:

LITANIA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

LITANIA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson

Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, Słowo które stało się Ciałem i w nas zamieszkało, zmiłuj się nad nami

Jezu, na górze Tabor przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący, zmiłuj się nad nami

Jezu, którego twarz zajaśniała jako słońce, zmiłuj się nad nami

Jezu, którego szaty stały się białe jak śnieg, zmiłuj się nad nami

Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu z tego świata rozmawiający, zmiłuj się nad nami

Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami, zmiłuj się nad nami

Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny, zmiłuj się nad nami

Jezu, który przykazałeś Apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim Zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami

Jezu, na Mękę Twoją z góry Tabor zstępujący, zmiłuj się nad nami

Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew  pod postaciami sakramentalnymi przemieniający, zmiłuj się nad nami

Jezu, Pokarmie Najświętszy, który dajesz życie, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Męce Twojej przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy śmierci Twojej okrutnej przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami

Jezu, który  przemieniony w ogrodnika ukazałeś się  płaczącej Magdalenie, zmiłuj się nad nami

Jezu, który przemieniłeś się  w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus, zmiłuj się nad nami

Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami 

Jezu przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany, zmiłuj się nad nami

Jezu przemieniony, chwało i życie nasze, zmiłuj się nad nami

Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia terminie, zmiłuj się nad nami

Jezu przemieniony, dolegliwości  naszego życia miłosiernie przemieniający, zmiłuj się nad nami

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Antyfona

Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo swojego Ciała.

V. Korona złota na Jego głowie

R. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

 

Módlmy się:

Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Przemienienie Pańskie

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – METEMORFOTHE

6 sierpnia

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor.

Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów.

Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe.

Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus.

To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów – dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu.

Zdarzenie to Ewangeliści musieli uważać za bardzo ważne, skoro jego szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9),

św. Marek (Mk 9, 1-8)

i św. Łukasz (Łk 9, 28-36).

Również św. Piotr Apostoł przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18).

 

Miało ono miejsce po sześciu dniach czy też „jakoby w osiem dni” po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21).

 

Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387) jako pierwszy wyraził pogląd, że górą Przemienienia Chrystusa była góra Tabor. Za nim zdanie to powtarza św. Hieronim (+ ok. 420) i cała tradycja. Faktycznie, góra Tabor uważana była w starożytności za świętą.

 

Może dziwić szczegół, że zaraz po przybyciu na Górę Apostołowie posnęli.

Po odbytej bardzo uciążliwej drodze musieli utrudzić się wspinaczką, zwłaszcza, że wędrowali sześć dni od Gór Hermonu.

W Starym Testamencie było powszechne przekonanie, że Jahwe pokazuje się w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Dlatego w czasie Przemienienia ukazuje się obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku utwierdził uczniów w przekonaniu o teofanii, czyli objawieniu się Boga. Dlatego Ewangelista stwierdza, że świadkowie tego wydarzenia bardzo się zlękli.

Girolamo de Sermoneta: Przemienienie PańskieTermin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothy,które ma o wiele głębsze znaczenie.

Podczas gdy słowo „przemienienie” oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie sięga w istotę zjawiska.

Należałoby więc tłumaczyć, że Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie, że jest Synem Bożym.

 

Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu.

 

Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się.

Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce.

Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego.

Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była ona największym świętem w ciągu lata.

Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za odniesione zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest w XI wieku.

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los.

 

Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały.

 

Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.

Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu.

To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany.

To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom.

 

Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa.

 

Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności.

 

W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.

 

Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie – za Piotrem – będziemy powtarzać: „Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”.

 

Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty.

Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12, 2).

źródło: www.brewiarz.katolik.pl

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (I)

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (I)

28 lipca – 5 sierpnia

 

I. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

II. Jezu, jakoś się przemienił na Górze Tabor dla utwierdzenia wiary o prawdziwym Bóstwie Twoim, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

III. Jezu, jakoś się przemienił przy Ostatniej Wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

IV. Jezu, jakoś się przemienił w czasie Męki Swojej, gdyś był sinością i Ranami oszpecony, będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie  i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

V. Jezu, jakoś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu Twoim, gdyś pocieszył Matkę Najświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pocieszenie i radość.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, a w drodze do Damaszku przemieniłeś Szawła w Pawła, przemień nasze dusze, umysły i serca, aby stały się Świątyniami Ducha Świętego. Przemień nasze marne i grzeszne życie na życie w świętości i miłości dla Chwały Twojej i ratowania dusz. Amen.

Podziel się z innymi: