ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziś wypadła kolejna 62. rocznica mojego Chrztu Świętego.

I jak co roku po Eucharystii odnowiłam w cichej modlitwie złożone, kiedyś za mnie przez moich Rodziców i Rodziców Chrzestnych przyrzeczenia. W tym roku, mój Anioł Stróż lepiej pamiętał niż ja sama, ubiegłoroczne pragnienie (por. http://bog-w-moim-balaganie.blog.onet.pl/2016/12/25/odnowienie-przyrzeczen-chrztu-swietego-7/). Nie dawał spokoju, aż do momentu, kiedy poprosiłam o odprawienie mszy świętej dziś o 10.00 w intencji dziękczynnej za mój sakrament chrztu świętego i za moje życie. Jak w poprzednich latach tak i w tym roku, wzruszenie przeplatało się z radością serca. Słowo Boże przywołało Prolog Ewangelii św. Jana – czego w duszy cicho pragnęłam. Spełniło się pragnienie a dziękczynienie niech trwa do końca ….

Nie zawsze żyłam pogłębianiem tego fundamentalnego sakramentu i dziękczynieniem za wielki dar i niczym nie zasłużoną łaskę włączenia mnie w Mistyczne Ciało Chrystusa Jezusa.

Kiedyś w duchu zapytałam Pana – „Panie czego mi brakuje aby jeszcze mocniej Ciebie pokochać, aby Ci mocniej zaufać i zawierzyć….?”

Wtedy oczyma duszy zobaczyłam swój chrzest i usłyszałam wewnętrzny głos….. „dziękujesz za wiele, ale nie podziękowałaś jeszcze za chrzest święty, jeszcze złożonych przyrzeczeń świadomie i dobrowolnie nie odnowiłaś, teraz przyszedł na to czas…, na odnowienie przyrzeczeń i całkowite oddanie Mi się przez Maryję, Moją Matkę. ”

Z roku na rok, staram się coraz lepiej przygotowywać do tej rocznicy, do lepszego życia tą tajemnicą. Dziś ponownie ta modlitwa przeplatała się łzami, które płyną z oczu. Łzami radości, wzruszenia, wdzięczności Bogu i tęsknoty za Nim i za moimi wszystkimi bliskimi, których On już zaprosił na swoją wieczną Ucztę. 

Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony.

Niech Bóg będzie uwielbiony w dzisiejszym świątecznym dniu za wszystko co dla mnie, co dla nas uczynił.

 -***-

K: Pytam, każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co pochodzi od zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana,który jest głownym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

W: Przyrzekam.

K: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę?

W: Przyrzekam. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawane jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen.

 

K: Przez chrzest stałaś się świątynią Boga, na podziekowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

W: W Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca, który nas stworzył i Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas uświęcił, wobec Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Bogarodzicy, naszych Aniołów Stróżów, naszych świętych patronów, wobec tu zgromadzonych wierzących, odnawiam Przymierze przy chrzcie świętym zawarte. Postanawiam żyć i umierać w wierze świętej katolickiej. Pozostanę wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojcze Przedwieczny, użycz mi do tego Twej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

 

 

 

Podziel się z innymi:

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziś wypadła kolejna 61. rocznica mojego Chrztu Świętego.

I jak co roku po Eucharystii odnowiłam w cichej modlitwie złożone, kiedyś za mnie przez moich Rodziców i Rodziców Chrzestnych przyrzeczenia.

K: Pytam, każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co pochodzi od zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana,który jest głownym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

W: Przyrzekam.

K: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę?

W: Przyrzekam. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawane jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen.

 

K: Przez chrzest stałaś się świątynią Boga, na podziekowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

W: W Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca, który nas stworzył i Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas uświęcił, wobec Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Bogarodzicy, naszych Aniołów Stróżów, naszych świętych patronów, wobec tu zgromadzonych wierzących, odnawiam Przymierze przy chrzcie świętym zawarte. Postanawiam żyć i umierać w wierze świętej katolickiej. Pozostanę wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojcze Przedwieczny, użycz mi do tego Twej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

 

Nie zawsze żyłam pogłębianiem tego fundamentalnego sakramentu i dziękczynieniem za wielki dar i niczym nie zasłużoną łaskę włączenia mnie w Mistyczne Ciało Chrystusa Jezusa.

Kiedyś w duchu zapytałam Pana – „Panie czego mi brakuje aby jeszcze mocniej Ciebie pokochać, aby Ci mocniej zaufać i zawierzyć….?”

Wtedy oczyma duszy zobaczyłam swój chrzest i usłyszałam wewnętrzny głos….. „dziękujesz za wiele, ale nie podziękowałaś jeszcze za chrzest święty, jeszcze złożonych przyrzeczeń świadomie i dobrowolnie nie odnowiłaś, teraz przyszedł na to czas…, na odnowienie przyrzeczeń i całkowite oddanie Mi się przez Maryję, Moją Matkę. ”

Z roku na rok, staram się coraz lepiej przygotowywać do tej rocznicy, do lepszego życia tą tajemnicą. Dziś ponownie ta modlitwa przeplatała się łzami, które płyną z oczu. Przyszło też natchnienie, aby w następnych latach, jeśli Bóg pozwoli, właśnie w tym dniu, poprosić o odprawienie mszy świętej dziękczynnej za Bożą Cierpliwość, Miłosierdzie i Miłość do mnie, chyba najbardziej opornego grzesznika….

Łzami radości, wzruszenia, wdzięczności Bogu i tęsknoty za Nim i za moimi wszystkimi bliskimi, których On już zaprosił na swoją wieczną Ucztę. 

Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony.

Niech Bóg będzie uwielbiony w dzisiejszym świątecznym dniu za wszystko co dla mnie, co dla nas uczynił.

 

 

Podziel się z innymi:

WIGILIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

WIGILIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

 

Litania do Wszystkich Świętych

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.
Święty Bazyli, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od każdego grzechu wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, my, grzesznicy, wysłuchaj nas Panie.
   

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

 
Drodzy bracia i siostry, przez Misterium Paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim.

 

A zatem pytam każdego z was:   

 

 

K. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W. Wyrzekam się.
  
 

K. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?
W. Wyrzekam się.

K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W. Wyrzekam się.

K. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W. Wierzę.

 
Kapłan kończy:   

 

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. W. Amen

 

 

Wszyscy ochrzczeni zanurzeni są w Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana Chrystusa Jezusa. 

Są tacy, którzy świadomie i dobrowolnie wyrzekają się Zmartwychwstałego. Kiedyś ochrzczeni, obecnie jakby przed każdym wezwaniem kapłana zaprzeczali. Głośno i wyraźnie mówią „nie wyrzekam się zła, nie wierzę”. To jest ich wybór i jeśli jest przemyślany należy go uszanować. Tak jak nasz Pan szanuje każdy nasz wybór. 

Inni, również świadomie i dobrowolnie, idą wieczorem w pierwszych godzinach Niedzieli Zmartwychwstania (sobotni wieczór w liturgii) na najważniejszą w roku Liturgię, Matkę wszystkich mszy świętych, na Wigilię Paschalną.  

Po wysłuchaniu Słowa Bożego, po odśpiewaniu psalmów responsoryjnych, składają – odnawiają świadomie i z radością swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Rodzą się na nowo. Choć stary człowiek jeszcze w nas nie do końca umarł, to już wychyleni jesteśmy ku zmartwychwstaniu. Z roku na rok, coraz mocniej, coraz pełniej, coraz głębiej. Jak wielka to łaska. Jak wielki to dar, którego źródło wypływa z Przebitego Boku Pana i JEGO ZMARTWYCHWSTANIA. 

Tegoroczne odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Szczególny czas łaski i Miłosierdzia. Zbliżające się za 8 dni Święto Miłosierdzia przyniesie nam dar darowania wszystkich win i kar i staniemy się (wewnętrznie) tacy jak w dniu naszego chrztu świętego.  

Zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, zanim cokolwiek dobrego zrobiliśmy, zanim na cokolwiek zasłużyliśmy.

Z wielkiego Miłosierdzia Boga wybrani przed stworzeniem świata i przeznaczeni do przynoszenia owoców.

Jak odczytujemy nasz chrzest święty, jak odczytujemy nasz chrzest święty Roku Miłosierdzia, jak odczytujemy nasz chrzest święty wobec zbliżającej się za kilkanaście dni 1050 rocznicy Chrztu Polski.  

Alleluja! Alleluja!

Podziel się z innymi:

WIGILIA PASCHALNA

Wigilia Paschalna - Chrystus Zmartwychwstały
W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się w liturgii świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata – zmartwychwstania Chrystusa. Dokonuje się to przez sprawowanie bardzo uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej.
Na jej wielkanocny charakter wskazuje już biała barwa szat liturgicznych. Wierni powinni przyjść do kościoła ze świecami. Kościół widzi w świetle i ogniu coś więcej niż praktyczny środek do oświetlania wnętrz. Widzi nade wszystko w nim symbol samego Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus sam nazywał siebie światłem: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Pan Jezus bywał też nazywany światłem: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz (posłanym), aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”.
Przychodzi też Chrystus Pan na ziemię, zapowiedziany przez światłość: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali”. Jasność niezwykła pojawiła się także pasterzom, którzy w tym czasie paśli w okolicy Betlejem owce, „tak że bardzo się przestraszyli”.
Jasność słońca symbolicznie gaśnie, kiedy Chrystus na krzyżu umiera: „Słońce się zaćmiło”, by się pojawić w świcie zmartwychwstania.
Pan Jezus żądał, aby także Jego uczniowie byli światłem i nieśli światło świętych czynów w świat: „Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia się pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.
Najwyższy hołd oddaje Kościół Chrystusowi jako Temu, który jest „światłością świata”, w Wielką Sobotę.
Przed rozpoczęciem liturgii w kościele gasną wszystkie światła prócz tych przy grobie Pańskim. Kapłan przed kościołem poświęca ogień, od niego zapala szczególną świecę wielkanocną – paschał, naznaczoną pięcioma gronami w kształcie krzyża, i niosąc ją triumfalnie w procesji jako znak samego Chrystusa Pana trzykrotnie śpiewa: Światło Chrystusa. Lud trzykrotnie mu odpowiada: Bogu niech będą dzięki. Potem umieszcza się paschał na osobnym, ozdobnym świeczniku, okadza się go i od niego zapala się wszystkie światła.
Następnie kapłan wyśpiewuje Exultet, jeden z najpiękniejszych hymnów, jakie posiada Kościół.
Celebrans wysławia w nim wszystkie dobrodziejstwa, jakie ludzkość ma przez światło, dar Boga, ale nade wszystko wysławia Chrystusa, który chciał być światłością świata. Obrzęd poświęcenia świecy wielkanocnej (paschału) sięga wieku V. Jest więc bardzo dawny. Hymn Exultet miał ułożyć św. Ambroży (+ 397), ale w formie obecnej pochodzi z wieku VII. Obrzęd poświęcenia ognia datuje się od wieku VIII i pochodzi z liturgii galikańskiej.
Nie mniej podniosłym obrzędem Wigilii Paschalnej jest poświęcenie wody chrzcielnej. I tu również kapłan wyraża Ojcu niebieskiemu najwyższą wdzięczność za dar wody; przede wszystkim za to, że przez nią odradza nas dzięki męce i śmierci Pana Jezusa. To woda synów ziemi czyni równocześnie dziećmi Boga i dziedzicami nieba.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa właśnie w tę noc Wigilii wielkanocnej dopuszczano katechumenów do chrztu świętego. Dla przypomnienia wiernym ich dnia chrztu świętego, jego dobrodziejstw, ale także zobowiązań, jakie ten sakrament na wyznawców Chrystusa nakłada, obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej i ewentualnie także chrztu świętego (tu, gdzie są katechumeni) kończy wspólne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Aby przygotować zebranych do tego odnowienia obietnic, danych na chrzcie świętym, liturgię chrzcielną poprzedzają czytania, które przypominają nam dobrodziejstwa, jakie człowiek otrzymał od Boga, począwszy od aktu stworzenia rodzaju ludzkiego. Przymierze wiele razy zawierane i odnawiane pomiędzy Bogiem a ludźmi każdy z nas przypieczętował i osobiście odnowił przez chrzest święty. Po Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa następuje homilia, która to wszystko ma nam przypomnieć.
Po poświęceniu wody chrzcielnej część wody wydziela się osobno jako wodę święconą w dużych naczyniach. Wierni biorą ją do swoich domów, aby napełnić nimi kropielnice przy wejściu i przechować ją na wypadek przyjścia kapłana do chorego, czy też w niebezpieczeństwie (by wtedy kropić domy i dobytek). W kościołach napełnia się naczynia przy wejściu wodą święconą, której nie było tam od Wielkiego Czwartku.
Nowo ochrzczeni otrzymują w darze od Kościoła białe szaty, które mają prawo nosić cały tydzień. Dlatego niedziela po Wielkanocy nosi nazwę „Białej” – tego dnia zdejmowali oni swoje białe szaty, które im przypominały biel duszy, otrzymaną na chrzcie świętym. Miało to być nawiązaniem do przypowieści Chrystusa o szacie godowej. Pamiątką tego zwyczaju jest i to, że dzisiaj niemowlętom nakłada się symboliczną białą szatę.
Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełnia liturgia eucharystyczna, mająca charakter wybitnie paschalny. Wskazuje na to prefacja, odpowiednie fragmenty Modlitwy Eucharystycznej przewidziane na tę noc i radosne Alleluja, którym kończy się cała liturgia.
Podziel się z innymi:

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziś wypada  60. rocznica mojego Chrztu Świętego. W osobistej modlitwie podczas Eucharystii w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli odnowię złożone przed laty w moim imieniu przez moich Rodziców i Rodziców Chrzestnych przyrzeczenia.

 

K: Pytam, każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co pochodzi od zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana,który jest głownym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

W: Przyrzekam.

K: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę?

W: Przyrzekam. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawane jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen.

 

K: Przez chrzest stałaś się świątynią Boga, na podziekowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

W: W Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca, który nas stworzył i Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas uświęcił, wobec Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Bogarodzicy, naszych Aniołów Stróżów, naszych świętych patronów, wobec tu zgromadzonych wierzących, odnawiam Przymierze przy chrzcie świętym zawarte. Postanawiam żyć i umierać w wierze świętej katolickiej. Pozostanę wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojcze Przedwieczny, użycz mi do tego Twej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

 

Nie zawsze żyłam pogłębianiem tego fundamentalnego sakramentu i dziękczynieniem za łaskę włączenia mnie w Ciało Chrystusa Jezusa.

Kiedyś w duchu zapytałam Pana – „Panie czego mi brakuje aby jeszcze mocniej Ciebie pokochać, aby mocniej zaufać i zawierzyć….?”

Wtedy oczyma duszy zobaczyłam swój chrzest i usłyszałam wewnętrzny głos….. „dziękujesz za wiele, ale nie podziękowałaś jeszcze za chrzest święty, jeszcze złożonych przyrzeczeń świadomie i dobrowolnie nie odnowiłaś, teraz przyszedł na to czas…, na odnowienie przyrzeczeń i całkowite oddanie Mi się przez Maryję, Moją Matkę. ”  To było przed wielu laty. Spełniłam i nadal spełniam to do czego Pan mnie zaprosił. On wciąż działa, oczyszcza, umacnia, chroni i prowadzi. 

Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony…

Niech Bóg będzie uwielbiony w dzisiejszym dniu, w Roku Miłosierdzia za wszystko co dla nas uczynił i czyni.

Podziel się z innymi:

LITURGIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

WIGILIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

 

Litania do Wszystkich Świętych

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.
Święty Bazyli, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od każdego grzechu wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, my, grzesznicy, wysłuchaj nas Panie.
  

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

 
Drodzy bracia i siostry, przez Misterium Paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim.

 

A zatem pytam każdego z was:  

 

 

K. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W. Wyrzekam się.
 
 

K. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?
W. Wyrzekam się.

K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W. Wyrzekam się.

K. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W. Wierzę.

 
Kapłan kończy:  

 

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. W. Amen

 

 

Zanurzeni w Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana Chrystusa Jezusa.

Są tacy, którzy świadomie i dobrowolnie wyrzekają się Zmartwychwstałego.

Kiedyś ochrzczeni, obecnie jakby przed każdym wezwaniem kapłana zaprzeczali. Głosno i wyraźnie mówią „nie wyrzekam się zła, nie wierzę”.

To jest ich wybór i jesli jest przemyślany należy go uszanować. Tak jak nasz Pan szanuje każdy nasz wybór. 

 

Inni, również świadomie i dobrowolnie, idą wieczorem w pierwszych godzinach Niedzieli Zmartwychwstania (sobotni wieczór w liturgii) na najważniejszą w roku Liturgię, Matkę wszystkich mszy świętych, na Wigilię Paschalną.  

Po wysluchaniu Słowa Bożego, po odśpiewaniu psalmów responsoryjnych, składają – odnawiają świadomie i z radością swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Rodzą się na nowo. Choć stary człowiek jeszcze w nas nie do końca umarł, to już wychyleni jesteśmy ku zmartwychwstaniu. Z roku na rok, coraz mocniej, coraz pełniej, coraz głębiej. Jak wielka to łaska. Jak wielki to dar, którego źródło wypływa z Przebitego Boku Pana i JEGO ZMARTWYCHWSTANIA. 

Alleluja! Alleluja!

Podziel się z innymi:

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Dziś wypada  59. rocznica mojego Chrztu Świętego. W osobistej modlitwie podczas Eucharystii w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli odnowiłam złożone przed laty w moim imieniu przez moich Rodziców i Rodziców Chrzestnych przyrzeczenia.

 

K: Pytam, każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co pochodzi od zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana,który jest głownym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

W: Przyrzekam.

K: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę?

W: Przyrzekam. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawane jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen.

 

K: Przez chrzest stałaś się świątynią Boga, na podziekowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

W: W Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca, który nas stworzył i Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas uświęcił, wobec Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Bogarodzicy, naszych Aniołów Stróżów, naszych świętych patronów, wobec tu zgromadzoncyh wierzących, odnawiam Przymierze przy chrzcie świętym zawarte. Postanawiam żyć i umierać w wierze świętej katolickiej. Pozostanę wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojcze Przedwieczny, użycz mi do tego Twej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

 

Nie zawsze żyłam pogłębianiem tego fundamentalnego sakramentu i dziękczynieniem za łaskę włączenia mnie w Ciało Chrystusa Jezusa.

Kiedyś w duchu zapytałam Pana – „Panie czego mi brakuje aby jeszcze mocniej Ciebie pokochać, aby mocniej zaufać i zawierzyć….?”

Wtedy oczyma duszy zobaczyłam swój chrzest i usłyszałam wewnętrzny głos….. „dziękujesz za wiele, ale nie podziękowałaś jeszcze za chrzest święty, jeszcze złożonych przyrzeczeń świadomie i dobrowolnie nie odnowiłaś, teraz przyszedł na to czas…, na odnowienie przyrzeczeń i całkowite oddanie Mi się przez Maryję, Moją Matkę. ”  To było przed wielu laty. Spełniłam i nadal spełniam to do czego Pan mnie zaprosił. On wciąż działa, oczyszcza, umacnia, chroni i prowadzi. 

Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony…

Niech Bóg będzie uwielbiony w dzisiejszym dniu za wszystko co dla nas uczynił i czyni.

Podziel się z innymi:

LITURGIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

WIGILIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

 

 

Litania do Wszystkich Świętych

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.
Święty Bazyli, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od każdego grzechu wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, my, grzesznicy, wysłuchaj nas Panie.
 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

 
Drodzy bracia i siostry, przez Misterium Paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim.

 

A zatem pytam każdego z was: 

 

 

K. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W. Wyrzekam się.
 

K. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?
W. Wyrzekam się.

K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W. Wyrzekam się.

K. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W. Wierzę.


Kapłan kończy: 

 

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. W. Amen

 

 

Zanurzeni w Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana Chrystusa Jezusa.

Są tacy, którzy świadomie i dobrowolnie wyrzekają się Zmartwychwstałego.

Kiedyś ochrzczeni, obecnie jakby przed każdym wezwaniem kapłana zaprzeczali. Głosno i wyraźnie mówią „nie wyrzekam się zła, nie wierzę”.

To jest ich wybór i jesli jest przemyślany należy go uszanować. Tak jak nasz Pan szanuje każdy nasz wybór. 

 

Inni, również świadomie i dobrowolnie, idą wieczorem w pierwszych godzinach Niedzieli Zmartwychwstania (sobotni wieczór w liturgii) na najważniejszą w roku Liturgię, Matkę wszystkich mszy świętych, na Wigilię Paschalną.  

Po wysluchaniu Słowa Bożego, po odśpiewaniu psalmów responsoryjnych, składają – odnawiają świadomie i z radością swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Rodzą się na nowo.

Choć stary człowiek jeszcze w nas nie do konca umarł, to już wychyleni jesteśmy ku zmartwychwstaniu.

Z roku na rok, coraz mocniej, coraz pełniej, coraz głębiej.

Jak wielka to łaska.

Jak wielki to dar, którego żródło wypływa z Przebitego Boku Pana i JEGO ZMARTWYCHWSTANIA.

 

 

Alleluja! Alleluja!

Podziel się z innymi:

WIGILIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

WIGILIA PASCHALNA – LITURGIA CHRZCIELNA

Litania do Wszystkich Świętych

Panie, zmiłuj się nad nami.        Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.    Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.        Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża,   módl się za nami.

Święty Michale,           módl się za nami.

Święci Aniołowie Boży,           módlcie się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu,          módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Andrzeju,         módl się za nami.

Święty Janie,    módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno,        módl się za nami.

Święty Szczepanie,      módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński,    módl się za nami.

Święty Wawrzyńcze,    módl się za nami.

Święci Wojciechu i Stanisławie,           módlcie się za nami.

Święte Perpetuo i Felicyto,      módlcie się za nami.

Święta Agnieszko,       módl się za nami.

Święty Grzegorzu,        módl się za nami.

Święty Augustynie,       módl się za nami.

Święty Atanazy,           módl się za nami.

Święty Bazyli,  módl się za nami.

Święty Marcinie,          módl się za nami.

Święty Benedykcie,     módl się za nami.

Święci Franciszku i Dominiku,  módlcie się za nami.

Święty Franciszku Ksawery,    módl się za nami.

Święty Janie Mario Vianneyu,  módl się za nami.

Święta Katarzyno Sieneńska,   módl się za nami.

Święta Tereso od Jezusa,         módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże,            módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw,     wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego        wybaw nas, Panie.

Od każdego grzechu    wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej     wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.

Przez Twoją śmierć i Zmartwychwstanie          wybaw nas, Panie.

Przez Zesłanie Ducha Świętego            wybaw nas, Panie.

Prosimy Cię, my, grzesznicy,    wysłuchaj nas Panie.

 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Drodzy bracia i siostry, przez Misterium Paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim.

 

A zatem pytam każdego z was:

 

K. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W. Wyrzekam się.

K. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?

W. Wyrzekam się.

K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W. Wyrzekam się.

K. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W. Wierzę.

Kapłan kończy:

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. W. Amen

 

Zanurzeni w Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana. W tym roku wyjątkowo mocno pragnęłam jeszcze mocniej zanurzyć się w tajemnicę mojego chrztu świętego. Ku temu zmierzałam przez czas Wielkiego Postu, rekolekcje, spowiedzi. Im bliżej Triduum to pragnienie stawało się mocniejsze i głębsze. Pan wysłuchał moich próśb i pozwolił przybliżyć się do Swojego Przebitego Serca. Sakrament Chrztu i Eucharystii.

Coś w moim życiu się zakończyło i dzisiejszej nocy zaczęło się nowe. 

Choć stary człowiek jeszcze w nas nie do końca umarł, to już wychyleni jesteśmy ku zmartwychwstaniu. Z roku na rok, coraz mocniej, coraz pełniej, coraz głębiej.

Jak wielka łaska. Jak wielki dar.

Alleluja! Alleluja!

Podziel się z innymi: