POCZĄTEK NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO I POCZĄTEK ADWENTU

POCZĄTEK ADWENTU I ROKU LITURGICZNEGO

B – ŚW. MARKA / II

 

HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2017/2018

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

 

 

 
 

 

Cykle czytań liturgicznych     

W ciągu roku liturgicznego w trakcie liturgii czyta się znaczną część zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.
  
Ze względu na ich obfitość, niedziele, uroczystości i święta są oparte na cyklu trzyletnim, oznaczanym literami A – Ewangelia wg św. Mateusza, B – Ewangelia wg św. Marka i C -Ewangelia wg św. Łukasza. 
 
Na przykład rok liturgiczny 2016/2017 był rokiem A, rok 2017/2018 jest rokiem B, a  rok 2018/2019 będzie rokiem C, rok 2019/2020 będzie ponownie rokiem A itd.
 
Natomiast w dni powszednie Okresu Zwykłego używa się czytań z jednego z dwu cykli: I lub II.
 
Cyklu I używa się w latach nieparzystych (np. 2013, 2015, 2017, 2019), cyklu II – w parzystych ( 2014, 2016, 2018, 2020).     

Adwent    

Pierwszym okresem Nowego Roku Liturgicznego jest Adwent.

Adwent rozpoczyna się I Nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc wieczorem 24 grudnia).

Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.

W tym roku zaczął  się wieczorem 2 grudnia.  

Adwent dzieli się na dwie odrębne części:
a. dni do 16 grudnia włącznie – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości);

b. dni od 17 do 24 grudnia włącznie – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego; w tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi, nawet tymi w randze uroczystości.

I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa,

II i III (zwana także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela.

Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi – Matki Boga.

W czasie Adwentu przypada zawsze jedna uroczystość – 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

   

Okres Narodzenia Pańskiego     

Zaczyna się on od I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego (niedzieli po Objawieniu Pańskim).

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę – jest jakby „przedłużona” na 8 kolejnych dni (do dnia 1 stycznia włącznie):

26 grudnia obchodzi się święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

27 grudnia obchodzi się święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków

29-31 grudnia są dniami oktawy Narodzenia Pańskiego

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1 stycznia, w ostatnim dniu oktawy, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

 Niedziela między 2 a 5 stycznia to II Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

 6 stycznia obchodzi się uroczystość Objawienia Pańskiego.

Niedziela po tym święcie to święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Wymienione wyżej okresy należą do tzw. cyklu Bożonarodzeniowego.

Podziel się z innymi:

POCZĄTEK ADWENTU I ROKU LITURGICZNEGO

POCZĄTEK ADWENTU I ROKU LITURGICZNEGO

C – ŚW. ŁUKASZA / II

  

HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2015/2016

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

  

 

  
  
 

 

Cykle czytań liturgicznych   

W ciągu roku liturgicznego w trakcie liturgii czyta się znaczną część zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.
  
Ze względu na ich obfitość, niedziele, uroczystości i święta są oparte na cyklu trzyletnim, oznaczanym literami A – Ewangelia wg św. Mateusza, B – Ewangelia wg św. Marka i C -Ewangelia wg św. Łukasza. 
 
Na przykład rok liturgiczny 2013/2014 był rokiem A, rok 2014/2015 był rokiem B, a  rok 2015/2016 jest rokiem C, 2016/2017 – ponownie A itd.
 
Natomiast w dni powszednie Okresu Zwykłego używa się czytań z jednego z dwu cykli: I lub II.
 
Cyklu I używa się w latach nieparzystych (np. 2011, 2013, 2015), cyklu II – w parzystych (2010, 2012, 2014, 2016).     

Adwent  

Pierwszym okresem Nowego Roku Liturgicznego jest Adwent.

Adwent rozpoczyna się I Nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc wieczorem 24 grudnia).

Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.

W tym roku zaczął  się wieczorem 28 listopada.  

Adwent dzieli się na dwie odrębne części:
a. dni do 16 grudnia włącznie – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości);

b. dni od 17 do 24 grudnia włącznie – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego; w tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi, nawet tymi w randze uroczystości.

I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa,

II i III (zwana także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela.

Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi – Matki Boga.

W czasie Adwentu przypada zawsze jedna uroczystość – 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

   

Okres Narodzenia Pańskiego   

Zaczyna się on od I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego (niedzieli po Objawieniu Pańskim).

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę – jest jakby „przedłużona” na 8 kolejnych dni (do dnia 1 stycznia włącznie):

26 grudnia obchodzi się święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

27 grudnia obchodzi się święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków

29-31 grudnia są dniami oktawy Narodzenia Pańskiego

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1 stycznia, w ostatnim dniu oktawy, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

 Niedziela między 2 a 5 stycznia to II Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

 6 stycznia obchodzi się uroczystość Objawienia Pańskiego.

Niedziela po tym święcie to święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Wymienione wyżej okresy należą do tzw. cyklu Bożonarodzeniowego.

 

 

Podziel się z innymi:

POCZĄTEK NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO I POCZĄTEK ADWENTU

POCZĄTEK NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO I POCZĄTEK ADWENTU 

ROK B – ŚW. MARKA / I

HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2014/2015

„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”.

 

 

 

Cykle czytań liturgicznych 

W ciągu roku liturgicznego w trakcie liturgii czyta się znaczną część zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

Ze względu na ich obfitość, niedziele, uroczystości i święta są oparte na cyklu trzyletnim, oznaczanym literami A – Ewangelia wg św. Mateusza, B – Ewangelia wg św. Marka i C -Ewangelia wg św. Łukasza.

Na przykład rok liturgiczny 2010/2011 był rokiem A, rok 2011/2012 był rokiem B, rok 2012/2013 – C, 2013/2014 –  A, a obecny 2014/2015 jest ponownie rokiem B  itd.

Natomiast w dni powszednie Okresu Zwykłego używa się czytań z jednego z dwu cykli: I lub II.

Cyklu I używa się w latach nieparzystych (np. 2011, 2013, 2015), cyklu II – w parzystych (2010, 2012, 2014). 

 

Adwent 

Pierwszym okresem Nowego Roku Liturgicznego jest Adwent.

Adwent rozpoczyna się I Nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc wieczorem 24 grudnia).

Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.

W tym roku Adwent zaczął  się wieczorem 29 listopada. 

Adwent dzieli się na dwie odrębne części:

a. dni do 16 grudnia włącznie – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości);

b. dni od 17 do 24 grudnia włącznie – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego; w tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi, nawet tymi w randze uroczystości.

I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa,

II i III (III zwana jest także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela.

Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi – Matki Boga.

W czasie Adwentu przypada zawsze jedna uroczystość – 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Okres Narodzenia Pańskiego 

Zaczyna się on od I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego (niedzieli po Objawieniu Pańskim).

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę – jest jakby „przedłużona” na 8 kolejnych dni (do dnia 1 stycznia włącznie):

26 grudnia obchodzi się święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

27 grudnia obchodzi się święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków

29-31 grudnia są dniami oktawy Narodzenia Pańskiego

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1 stycznia, w ostatnim dniu oktawy, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Niedziela między 2 a 5 stycznia to II Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

6 stycznia obchodzi się uroczystość Objawienia Pańskiego.

Niedziela po tym święcie to święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Wymienione wyżej okresy należą do tzw. cyklu Bożonarodzeniowego.

Podziel się z innymi: