MĄDROŚĆ BOŻA – WIELKIE ANTYFONY ADWENTU – 17 grudnia

MĄDROŚĆ BOŻA – WIELKIE ANTYFONY ADWENTU – 17 grudnia

W ostatnim tygodniu Adwentu, bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem, w liturgii Nieszporów pojawiają się tzw. wielkie antyfony, czasami także zwane antyfonami „O”, jako że każda z nich od tego wykrzyknika się zaczyna.

Obecnie mamy ich siedem, chociaż w ciągu wieków liczba ta się zmieniała.

Ktoś kiedyś porównał te antyfony do statków, napełnionych Bożymi obietnicami i zapowiedziami Mesjasza – bo każda z nich sięga do tekstów proroków Pierwszego Przymierza. Jednocześnie pokazują one rozwój historii zbawienia, od samych początków stworzenia.

17 XII

 

O Sapientia, quć ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentić.

 O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

 Ta antyfona utkana jest z cytatów dwóch stosunkowo późno powstałych ksiąg Starego Testamentu.

Pierwsza jej część wzięta jest z Syr 24, 5: Mądrość Boża mówi tam o sobie:

Ja wyszłam z ust Najwyższego – ex ore Altissimi prodivi.

Tą Mądrością jest, oczywiście, Chrystus Pan, Słowo-Logos, jak określa Go ewangelista Jan, przez które wszystko zostało stworzone.

 Obraz Mądrości-Słowa, wychodzącego z ust Bożych, pojawia się też w hymnie Nieszporów tej właśnie drugiej części Adwentu (chociaż w polskim przekładzie tego nie widać, mamy „Słowo przez Ojca zrodzone”, po łacinie jest to Verbum… Patris ab ore prodiens).

Druga część antyfony nawiązuje do Mdr 8, 1, gdzie znowu pojawia się Boska Mądrość, która sięga od jednego krańca świata do drugiego, w ten sposób obejmując jego całość, i wszystkim rządzi z mocą i łagodnością.

 I wreszcie wezwanie: veni, przyjdź, które pojawia się w zakończeniu każdej z antyfon.

Mądrość Boża ma nas nauczyć, przez swoje przyjście, dróg roztropności, nauczyć nas żyć mądrze i roztropnie.

Święta Faustyna napisała: Na roztropność składa się: rozwaga, rozumne zastanowienie się i mężne postanowienie. Zawsze ostateczna decyzja należy do nas. Prawdziwą mądrością jest miłować Boga.

A święty Ignacy Loyola pisał : Mądrość prawdziwa na tym polega, aby starać się poznać Boga i siebie.

Święta Katarzyna ze Sieny twierdziła iż roztropność jest mieczem, który zabija i ćwiartuje miłość własną. Pisała dalej iż roztropność nie byłaby cnotą i nie wydałaby owoców życia, gdyby nie była zasadzona w glebie cnoty pokory.

Warto pamiętać, że Mądrość Boża nie zaczyna jakiegoś dzieła, a następnie zostawia go w połowie, lecz realizuje je do końca (św. Leon Mandić).

Żyć mądrze i roztropnie.

Patrząc na to jak sobie nieraz komplikujemy i niszczymy nawzajem życie, jak niepotrzebnie wikłamy się w destrukcyjne spory, marnując czas i zdrowie, jak mocno zaniedbujemy poznawanie Boga i siebie samych, przedkładając nad to inne zajęcia, daleko nam do życia mądrego i roztropnego.

Czas chyba najwyższy wziąć sobie mocno do serca  dzisiejszą prośbę kierowaną za pośrednictwem Niepokalanej do Jej Syna i otworzyć się na Boże prowadzenie i łaskę.

Wielkich Antyfon Adwentowych można posłuchać :
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/adwent_o.php3

https://youtu.be/S6zaiZxJIpU

Podziel się z innymi:

MĄDROŚĆ BOŻA – WIELKIE ANTYFONY ADWENTU – 17 grudnia

MĄDROŚĆ BOŻA – WIELKIE ANTYFONY ADWENTU – 17 grudnia

W ostatnim tygodniu Adwentu, bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem, w liturgii Nieszporów pojawiają się tzw. wielkie antyfony, czasami także zwane antyfonami „O”, jako że każda z nich od tego wykrzyknika się zaczyna.

Obecnie mamy ich siedem, chociaż w ciągu wieków liczba ta się zmieniała.

Ktoś kiedyś porównał te antyfony do statków, napełnionych Bożymi obietnicami i zapowiedziami Mesjasza – bo każda z nich sięga do tekstów proroków Pierwszego Przymierza. Jednocześnie pokazują one rozwój historii zbawienia, od samych początków stworzenia.

17 XII

 

O Sapientia, quć ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentić.

 O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

 Ta antyfona utkana jest z cytatów dwóch stosunkowo późno powstałych ksiąg Starego Testamentu.

Pierwsza jej część wzięta jest z Syr 24, 5: Mądrość Boża mówi tam o sobie:

Ja wyszłam z ust Najwyższego – ex ore Altissimi prodivi.

Tą Mądrością jest, oczywiście, Chrystus Pan, Słowo-Logos, jak określa Go ewangelista Jan, przez które wszystko zostało stworzone.

 Obraz Mądrości-Słowa, wychodzącego z ust Bożych, pojawia się też w hymnie Nieszporów tej właśnie drugiej części Adwentu (chociaż w polskim przekładzie tego nie widać, mamy „Słowo przez Ojca zrodzone”, po łacinie jest to Verbum… Patris ab ore prodiens).

Druga część antyfony nawiązuje do Mdr 8, 1, gdzie znowu pojawia się Boska Mądrość, która sięga od jednego krańca świata do drugiego, w ten sposób obejmując jego całość, i wszystkim rządzi z mocą i łagodnością.

 I wreszcie wezwanie: veni, przyjdź, które pojawia się w zakończeniu każdej z antyfon.

Mądrość Boża ma nas nauczyć, przez swoje przyjście, dróg roztropności, nauczyć nas żyć mądrze i roztropnie.

Święta Faustyna napisała: Na roztropność składa się: rozwaga, rozumne zastanowienie się i mężne postanowienie. Zawsze ostateczna decyzja nalezy do nas. Prawdziwą mądrością jest miłować Boga.

A święty Ignacy Loyola pisał : Mądrość prawdziwa na tym polega, aby starać się poznać Boga i siebie.

Święta Katarzyna ze Sieny twierdziła iż roztropność jest mieczem, który zabija i ćwiartuje miłość własną. Pisała dalej iz roztropność nie byłaby cnotą i nie wydałaby owoców życia, gdyby nie była zasadzona w glebie cnoty pokory.

Warto pamiętać, że Mądrość Boża nie zaczyna jakiegoś dzieła, a następnie zostawia go w połowie, lecz realizuje je do końca (św. Leon Mandić).

Żyć mądrze i roztropnie.

Patrząc na to jak sobie nieraz komplikujemy i niszczymy nawzajem życie, jak niepotrzebnie wikłamy się w destrukcyjne spory, marnując czas i zdrowie, jak mocno zaniedbujemy poznawanie Boga i siebie samych, przedkładając nad to inne zajęcia, daleko nam do życia mądrego i roztropnego.

Czas chyba najwyższy wziąć sobie mocno do serca  dzisiejszą prośbę kierowaną za pośrednictwem Niepokalanej do Jej Syna i otworzyć się na Boże prowadzenie i łaskę.

Wielkich Antyfon Adwentowych można posłuchać :
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/adwent_o.php3

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S6zaiZxJIpU

 

Podziel się z innymi:

MĄDROŚĆ BOŻA A MĄDROŚĆ LUDZKA

Wtorek I Tydzień Adwentu

Wspomnienie obowiązkowe świętego Franciszka Ksawerego

Kolekta

Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie Iz 11, 1-10

 Psalm Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17

Ewangelia Łk 10, 21-24

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

 

 

Ludzka mądrość szuka zwolennników, potrzebuje reklamy i propagandy.

Mądrość Boża objawiona w Słowie udziela każdemu, kto tylko się na nią otwiera, swojej zbawczej mocy.

Wiara nie jest jeszcze jednym z pogladów na świat.

Ideologie, teorie, swiatopoglądy to jest ludzka mądrość. 

Wiara natomiast jest pełną mocy i miłości prawdą, która przychodzi do ludzi od Przedwiecznego Ojca.

Ludzka mądrość przemija, a Boża mądrość, Boże Słowo pozostaje niezmienne.

To właśnie Słowo, niedoceniony przez nas skarb, dostępne dla każdego o prostym sercu dziecka, ma moc przemieniać nas w dzieci Boże.

Pan raduje się z upodobania jakie Ojciec ma w nas.

Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy w to wierzymy?

Czy czujemy się niezależnie od naszych smutków i trosk, szczęśliwi, że możemy się z Jezusem i Ojcem spotykać codziennie w Słowie Bożym, w Eucharystii, że przez Jezusa możemy wszystko oddawać Ojcu, aby On to przemieniał, uzdrawiał i rozwiązywał?

Choć słuchamy Słowa Bożego, choć sami Je czytamy i medytujemy, to mimo to jest Ono wciąż zbyt mało przez nas poznane. Może warto aby wśród Adwentowych postanowień, znalazła się nasza osobista codzienna lektura Słowa Bożego, Biblii. Lektura Słowa Bożego wraz z dobrym komentarzem biblijnym. Syn Boży pragnie nam objawiać Siebie i Ojca Niebieskiego. Duch Święty poprowadzi i pomoże w lekturze i poznawaniu. Do rocznicy Chrztu Polski mamy 3 lata. To wystarczający czas na spokojne przeczytanie całego Pisma Świętego i bardziej pogłębione stosowanie Słowa w naszym życiu codziennym. Ja sama zaledwie kilka dni temu odkryłam, coś o czym zupełnie zapomniałam, że Pan Bóg zapisuje nasze niektóre rozmowy w Księdze Wspomnień. Myślę, że jest w niej zapisanych wiele rozmów patrona dzisiejszego dnia. A czy są w niej już jakieś nasze rozmowy?        

Błogosławionego czasu Adwentu.

 

Podziel się z innymi: