ZAPROSZENIE DO NOWENNY DO ŚW. BAKHITY ZA OFIARY HANDLU LUDŹMI I ZAPRZESTANIE WSZELKICH FORM NIEWOLNICTWA

 

Zbliża się IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, obchodzony w Kościele 8 lutego.

Papież Franciszek ogłaszając liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity dniem modlitwy za współczesnych niewolników, wzywa nas, abyśmy wszyscy podjęli starania o świat wolny od wszelkich form niewoli.

W tym roku, w ramach przygotowania do tego dnia, zachęcamy do podjęcia Nowenny do św. Bakhity od 30 stycznia do 7 lutego. Będzie to sposobność, aby przez modlitwę w konkretnych intencjach wyrazić naszą troskę i przejęcie się losem milionów dzieci, kobiet i mężczyzn wykorzystywanych do niewolniczej pracy, prostytucji, zmuszanych do żebrania i przestępstw, pozbawianych prawa do normalnego, szczęśliwego życia.

Znajdź wydarzenie na Facebooku

fb logo02

Tegoroczne hasło Migracja wolna od handlu ludźmi” zwraca w sposób szczególny naszą uwagę na zjawisko migracji, któremu niejednokrotnie towarzyszą różne formy handlu ludźmi związane z przechwytywaniem migrantów przez handlarzy i wykorzystywaniem przez gangi trudnego, czasem wręcz dramatycznego, położenia ludzi przemieszczających się. Niektórzy z nich już w drodze zostali oszukani i potraktowani jak towar; inni docierając na miejsce, które miało być ich wybawieniem i lepszym jutrem, zostali ograbieni z wszelkiej nadziei i nałożono na nich „kajdany” współczesnego niewolnika.

Nieważne czy tuż obok nas, czy też daleko, nie chcemy pozostawać obojętni wobec zbrodni, która dokonują się w dzisiejszym świecie. Udręczenie i cierpienie tak wielu skrzywdzonych osób porusza nas. W geście solidarności otoczmy modlitwą poranione historie ludzi, których godność i prawa są bezlitośnie deptane. Módlmy się o świat wolny od niewolnictwa, prośmy dla nas o wrażliwość i zaangażowanie w budowanie cywilizacji sprawiedliwości i miłości.

Nowenna do św. Bakhity jest propozycją dla KAŻDEGO! Można ją podjąć wspólnie w parafiach, we wspólnocie, przekazać młodzieży w szkole i innym grupom. Może być także odmawiana indywidualnie. Rozszerzajmy ten krąg modlitwy i bliskości, przekazujmy zachętę do modlitwy w naszych środowiskach.

Może nam się wydaje, że to tak niewiele wobec machiny przemocy, ale… nie traćmy sił na narzekanie i przerażanie się ogromem zła, jakim jest współczesne niewolnictwo, czy też na roztrząsanie tego, czego zrobić nie możemy. Przeciwnie – podejmijmy z serca to, co zrobić MOŻEMY! Modlitwa jest konkretnym zaangażowaniem, zacznijmy od niej, a Duch Święty poprowadzi nas dalej i ukaże więcej.

Do modlitewnej inicjatywy zaprasza

Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania Handlowi 
Ludźmi i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy KWPŻZZ

http://www.siecbakhita.com/index.php/nowenna-do-sw-bakhity

Podziel się z innymi:

5/6 STYCZNIA – NOC MIŁOSIERDZIA – 3.00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W noc z 5 na 6 stycznia 2018 otaczamy naszą modlitwą dzieci, które niosą ciężar bycia współczesnymi niewolnikami, ofiarami handlu ludźmi.

Przynosimy Ci Ojcze wszystkie dzieci, które pomimo bycia kruchą istotą potrzebującą bezpieczeństwa i miłości, poznały już gorzki smak zła, egoizmu i brudu tego świata. Ich los niewolnika, zadawane im krzywdy i ból, ich smutne oczy i wymęczone ciała poruszają nas do głębi.

Ojcze, przywróć im radość i daj im wolność!
Ojcze, to są Twoje dzieci, nie niewolnicy!
Jezu, ufamy Twojemu miłosierdziu!
Duchu Święty, obdarz ich życiem w wolności i radości!

Św. Bakhito, módl się za nami!

Podziel się z innymi:

LOSOWANIE ŚWIĘTYCH PATRONÓW NA 2018 ROK

Patronowie na rok 2018 – losowanie

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: Jestem twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje także intencję, w której ma się modlić, oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Od 1 stycznia 2017 roku Patronów losują także Internauci, nawiedzający stronę:faustyna.pl (w pierwszym roku w losowaniu wzięło udział ponad 120 000 internautów). Patronów na rok 2018 mogą losować także Internauci na językowych stronach: faustyna.pl

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

https://www.faustyna.pl/zmbm/patronowie-na-rok-2018-losowanie/

-*-

W tym roku moim patronem jest św. Kazimierz Królewicz, a modlę się za rządzących, aby kierowali się wartościami chrześcijańskimi oraz służyli dobru narodu i każdego człowieka.

 

 

Podziel się z innymi:

1/2 GRUDNIA – NOC MIŁOSIERDZIA – 3.00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Walka z handlem ludźmi i pomoc współczesnym niewolnikom wymaga wiele sił, wytrwałości, światła i mocy od Boga, aby mądrze i dobrze pomagać.

Miłosierny Boże,  wspieraj wszystkich zaangażowanych w walkę z współczesnymi  formami niewolnictwa. Prosimy Cię, wspomóż rozwój organizacji, aby otwarcie przeciwstawiając się niesprawiedliwości i przemocy, broniły praw krzywdzonych.  Dla tych zaś, którzy potrzebują pomocy na drodze odzyskiwania życia, niech będą wsparciem i znakiem nadziei.

Św. Bakhito, módl się za nami!

Podziel się z innymi:

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I UWAGI

NOWENNA – OPUSZCZONY JEDEN DZIEŃ – CZY MOŻNA KONTYNUOWAĆ?

Nowenna – to modlitwa przez kolejnych dziewięć dni (nowenna pompejańska – 54 dni – 6*9) . Przerwanie (nawet nie z naszej winy) nowenny (9) choćby na jeden dzień, powoduje konieczność rozpoczęcia nowenny od początku.

INTENCJE I PROŚBY O MODLITWĘ 

Jeśli chcesz, aby w Twojej intencji modliło się więcej osób, proszę pozostaw swoją prośbę w intencjach modlitwy na dany miesiąc, niezależnie od modlitwy czy nowenny, pod którą ją w pierwszej kolejności wpisujesz.

RÓŻAŃCOWE RÓŻE

*)  ZGŁOSZENIA DO BLOGOWEGO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Informacja o nowych członkach publikowana jest według kolejności zgłoszeń jako nowa notatka. Zgłoszenia bez podania działającego adresu e-mail nie są przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z modlitwy, również bardzo proszę o informację, pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy w którejś róży nie będzie odmawiana dana tajemnica.

*) ZMIANA TAJEMNIC

Informacja o zmianie tajemnic publikowana jest z reguły każdego 1 dnia miesiąca. Czasami ten termin ulega przesunięciu z przyczyn technicznych –  mój komputer zawodzi, nie zachowując formatowania tekstu, lub z powodu moich kłopotów ze zdrowiem. Jeśli publikacja się opóźnia – proszę każdego członka Różańcowych Róż aby odmawiał swoją kolejną tajemnicę różańca. Np. we wrześniu ktoś odmawia tajemnicę „Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni” , to w październiku odmawia „Chrzest w Jordanie” itd…… 

INTENCJE, DZIESIĄTKI, CZĘŚCI  W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ 

Czy odmawiając w Kościele z wiernymi różaniec, mogę uwzględnić intencje w konkretnej ( mojej) Tajemnicy różańca ( 10tce) np nasze intencje październikowe blogowego Żywego Różańca , bądź intencje za adoptowane dziecko, bądź z innego ” Żywego Różańca” do którego przynależę ? Czy muszę to zrobić indywidualnie?

Co do zasady intencje ogólne (w kościele, wspólnocie) zawsze można i jest to wręcz wskazane, poszerzyć o swoje własne – związane z konkretnymi sprawami, zobowiązaniami, tajemnicami różańcowymi. Wystarczy dopowiedzieć w myślach „i w moich intencjach” gdy słyszymy intencję, ale tez możemy to zrobić i przed Adoracją, mszą świętą, nabożeństwem różańcowym itp, itd . A jeśli zapomnimy pomyśleć? Wystarczy jeśli na początku naszego dnia zbierzemy wszystkie nasze intencje w których zamierzamy czy planujemy się modlić i przedstawimy je Panu. Intencje można przedstawiać ogólnie, zbiorczo, szczegółowo. Dobrze byłoby, żeby odczytywanie/wypowiadanie/myślenie o intencjach nie trwało dłużej niż modlitwa im poświęcona.

Łączenie dziesiątków w modlitwie Różańcowej.

Jeśli ktoś odmawia np. danego dni 4 części różańca, to co do zasady nie odmawia potem kolejnych 10-tek różańca w innych intencjach. Tego typu praktyka w szybkim czasie prowadzi do wyjałowienia modlitwy różańcowej i traktowania jej jako nużącego obowiązku, a nie radości przebywania w obecności Niepokalanej Matki Bożej i Jezusa Chrystusa.   

 

Jeśli ktoś odmawia co dzień część różańca – 5 tajemnic

Odmawiając część różańca – 5 tajemnic (w kościele, kaplicy czy samemu), w której są tajemnice z żywego różańca, do którego należymy, czy z innych zobowiązań – powinniśmy dołączyć nasze indywidualne intencje.

Odmawiając część różańca  – 5 tajemnic (w kościele, kaplicy czy samemu), w której nie ma „naszych” tajemnic z żywego różańca czy z innych zobowiązań – wtedy intencje można dołączyć, ale powinniśmy odmówić dodatkowo naszą „dziesiątkę” różańca (nasze „dziesiątki”) w przypisanych do nich intencjach.

Przykładowo: nasze „dziesiątki” na dany miesiąc to np. NARODZENIE PANA JEZUSA i NAUCZANIE PANA JEZUSA. Modląc się przez cały tydzień odpowiednią częścią różańca:

poniedziałek: część radosna ( w tym intencja związana z dziesiątka Narodzenie Pana Jezusa”) + dziesiątka „Nauczanie Pana Jezusa” z odpowiednią intencją

wtorek: część bolesna + dwie nasze dziesiątki

środa: część chwalebna + dwie nasze dziesiątki

czwartek : część światła ( w tym intencja związana dziesiątką Nauczanie Pana Jezusa”) + dziesiątka Narodzenie Pana Jezusa z odpowiednią intencją.

piątek:   część bolesna + dwie nasze dziesiątki

 sobota : część radosna ( w tym intencja związana z dziesiątka Narodzenie Pana Jezusa”) + dziesiątka „Nauczanie Pana Jezusa” z odpowiednią intencją

niedziela: środa: część chwalebna + dwie nasze dziesiątki

 

 

 

Podziel się z innymi:

ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

Koronka na ulicach miast świata 2017

 

Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Uczestnicy tej akcji modlić się będą o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga.

Lista zgłoszonych miejscowości z wykazem ulic, na których będzie odmawiana Koronka w Polsce, a także poza granicami kraju, jest publikowana na stronie:www.iskra.info.pl

Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, które Jezus dał św. Siostrze Faustynie, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo.

W tym roku towarzyszą nam intencje:

1. ​Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Powiedz moim kapłanom,  że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).

2. pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców  do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów!

3. Za Prezydenta Pana Andrzeja Dudę i cały Rząd Polski.

4. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Jeżeli czytasz to zaproszenie, to wierzymy, że nie zabraknie tam także Ciebie. Weź swoją koronkę, zaproś innych i módlcie się wspólnie tą prostą modlitwą w wymienionych intencjach. Możecie też powierzyć Panu swoje osobiste sprawy i problemy miasta, w którym się modlicie. Miłosierdzie Boże nie zna granic i rozlewa się wszędzie tam, gdzie wierni pokornie o nie proszą. Dołącz do rzeszy modlących się i wypraszaj miłosierdzie dla siebie i świata całego.

(…)  Zespół Iskra jako koordynator modlitwy na całym świecie prosi tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej modlitwie – przesyłając e-mail na adres iskra111@onet.eu. Telefon do kontaktu: 694 292 093

Z modlitewnym pozdrowieniem
o. Remigiusz Recław SJ
z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia w Polsce i we Włoszech

 https://www.faustyna.pl/zmbm/koronka-na-ulicach-miast-swiata/

https://www.iskra.info.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=jgWxmCVvIOk

Podziel się z innymi:

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZY OBJAWIEŃ I KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE

Główne uroczystości 140-lecia objawień i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej odbędą się w niedzielę. (10.09.2017) „Gietrzwałd stanowi aktualne i uniwersalne przesłanie. Buduje ono także polską tożsamość, bo warto zaznaczyć, że Matka Boża przemawiała do dziewczynek w języku dla nich zrozumiałym, czyli po polsku – podkreślił metropolita warmiński abp Józef Górzyński.

Przypomniał, że gietrzwałdzkie rocznice przypadają w roku 100-lecia objawień w Fatimie i 300-lecia koronacji Obrazu Matki Boże Częstochowskiej.

„Bardzo gorąco chciałbym zaprosić wszystkich do uczestniczenia w tych wydarzeniach, które będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę na Błoniach Gietrzwałdzkich wraz z wiernymi, przedstawicielami Episkopatu, władz państwowych i samorządowych” – powiedział abp Górzyński.

Metropolita warmiński wskazuje, że Gietrzwałd od początku swojego powstania w XIV w. był związany z kultem maryjnym.

„Objawienia w Gietrzwałdzie wpisują się w ciąg objawień maryjnych, bo wydarzenie to ma miejsce 19 lat po Lourdes i lat 40 przed Fatimą. Są to objawienia, których przesłanie pokrywa się z tym, które Matka Boża kieruje do dzieci w Fatimie czy Bernadety Soubirous w Lourdes. Orędzie Gietrzwałdzkie, przekazane za pośrednictwem dwóch wizjonerek: 13-letniej Justyny i 12-letniej Barbary, jest wezwaniem do przemiany życia, do postępowania zgodnie z nauką Chrystusa. Niesie w sobie też wezwanie do życia sakramentalnego, uczestnictwa w Mszy św., zwrócenia uwagi na posługę kapłanów, wezwanie do modlitwy” podkreślił abp Górzyński.

Niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 na Błoniach Gietrzwałdzkich będzie przewodniczył i homilię wygłosi prymas Polski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak. Będzie ona transmitowana przez Telewizję Trwam, TVP Info i Polsat News oraz Radio Maryja, Radio Plus i Radio Olsztyn.

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były dziewczynki: Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, „w języku takim, jakim mówią w Polsce”.

Więcej o objawieniach w Gietrzwałdzie :

http://sanktuariummaryjne.pl/sanktuarium/objawienia-matki-bozej/objawienia-matki-bozej-w-gietrzwaldzie/

Podziel się z innymi:

KORONOWANA SŁUŻEBNICA – WIELKA NOWENNA Z JASNEJ GÓRY

Koronowana Służebnica – 9 spotkań z Maryją, Bp Grzegorz Ryś

Kochani… Wraz z o. Paulinami z Jasnej Góry zapraszamy na wyjątkową Nowennę, którą poprowadzi ks. bp Grzegorz Ryś. To czas wyjątkowy, czas przygotowujący nas do obchodów 300-lecia koronacji cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny. 

Nowenna będzie także transmitowana online oraz w rozgłośniach radiowych, między innymi w naszym Radiu Profeto, za pośrednictwem Radia Jasna Góra. Codziennie rano Ojcowie Paulini będą udostępniać 3 minutowy film zawierający rozważania ks. bp Grzegorza Rysia.

– Dajmy się poprowadzić Maryi. Niech Ona nas pouczy o tym, co istotne w Ewangelii – zachęca krakowski biskup pomocniczy. 

Codziennie wieczorem będzie udostępniane całe rozważanie na kanale youtube – Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów.

https://www.youtube.com/channel/UCKAtPxfE2RAHSCwDABMMeAg

Pod tym adresem każdego dnia od 18.30 również pełna transmisja mszy świętej wraz z homilią (rozważaniem nowennowym)

A kolejnego dnia rano, ojcowie paulini opublikują dodatkowo 3-minutowy skrót video wieczornej homilii. 

 

Kulminacja jubileuszu z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych odbędzie się na Jasnej Górze 26 sierpnia. 

Tematem nowenny, która rozpocznie się na Jasnej Górze 17 sierpnia, bp Ryś uczynił słowa „Koronowana Służebnica” nawiązujące do jubileuszu. Każdego dnia podejmowana będzie inna myśl maryjna. Mowa będzie m.in. o: Hodegetrii, Czarnej Madonnie, Teotokos (Bogurodzicy), Nowej Ewie, Matce Bolesnej, Pośredniczce, Koronowanej Służebnicy czy Królowej Polski.

Rozważania nowennowe głoszone będą podczas Mszy świętej o godz. 18.30 celebrowanej na szczycie jasnogórskim. W Eucharystiach każdego dnia uczestniczyć będą m.in. wierni częstochowskich parafii przebywający w pieszych pielgrzymkach. Wieczorne Msze nowennowe zawsze są szczególnym wołaniem za Polskę.

Podziel się z innymi:

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA NASZĄ WSPÓLNOTĘ RÓŻAŃCOWĄ

Znalezione obrazy dla zapytania pielgrzymka na jasną górę 2017 warszawa

Z pielgrzymiego szlaku do Tronu Jasnogórskiej Królowej 

Malutka przysłała wiadomość:

 

MSZA ŚWIĘTA  W INTENCJI NASZEJ  WSPÓLNOTY 

BĘDZIE ODPRAWIONA W DNIU 9 SIERPNIA

 

Łączymy się duchowo z pielgrzymami i prosimy o wszelkie potrzebne dla Malutkiej i jej Towarzyszy drogi łaski.

Podziel się z innymi: