MÓJ OSOBISTY FARYZEUSZ NA DRODZE NAWRÓCENIA

Vincent van Gogh. The State Lottery Office September 1882

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

Brewiarz XXXI Tydzień Okresu Zwykłego, III Tydzień Psałterza

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Pierwsze czytanie Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

Pan Zastępów mówi:

«Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo.

Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń.

Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?»

 

Psalm  Ps 131 (130), 1bcde. 2-3

Refren: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

1          Panie, moje serce się nie pyszni *

            i nie patrzą wyniośle moje oczy.

            Nie dbam o rzeczy wielkie *

            ani o to, co przerasta me siły.

Refren: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

2          Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. †

            Jak dziecko na łonie swej matki, *

            jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.

3          Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *

            teraz i na wieki.

Refren: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

 

Drugie czytanie 1 Tes 2, 7b-9. 13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was, wierzących.

 

Ewangelia Mt 23, 1-12

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

 

Generalnie jesteśmy dość dobrymi obserwatorami.

Jeśli widzimy, że ktoś pięknie mówi, zachęca do nawrócenia, do miłości bliźniego, a sam nie spełnia takich czynów (szczególnie wobec nas), dość szybko przestajemy go słuchać.

Brak realizacji we własnym życiu zachęt, jakie kierują do nas nasi nauczyciele, wychowawcy, kapłani, politycy powodują, że odrzucamy również ich słowa.

Choćby te słowa były mądre i słuszne, choćby stanowiły dla nas  ważną wskazówkę, w radzeniu sobie z różnymi problemami, to odruchowo kwestionujemy je, gdy nasze dotychczasowe autorytety, lub ci którym chcemy wierzyć i kierować się ich pouczeniami, sami nie czynią tego co nam radzą, zalecają.

Pan mówi dziś, że jeśli zalecenia są słuszne, prawdziwe to niezależnie od tego kto je głosi, należy tych słów posłuchać. Natomiast nie należy w swoim własnym życiu naśladować rozdźwięku pomiędzy słowami a czynami.

Łatwo zauważamy brak zgodności w słowach i czynach u innych, nie akceptujemy ich wynoszenia się nad pouczanych, ich oczekiwania na pochwały i pochlebstwa. Chętnie piętnujemy ich próżność i pychę.

Tylko, że te słowa-ostrzeżenia Pana z dzisiejszej Ewangelii powinniśmy zastosować najpierw do siebie samych.

Czy w ślad za tym co mówię i opowiadam, co radzę, czego nauczam idą moje czyny?

Czy jeśli zachęcam innych do miłości trudnego bliźniego, sama praktykuję ją w swoim otoczeniu, pracy, szkole, rodzinie?

Czy jeśli zachęcam innych do modlitwy i zaufania Bogu, sama staram się to zaufanie pogłębiać w każdych okolicznościach i być wierna modlitwie?

Czy jeśli innych karcę za obmawianie, krytykowanie kapłanów, polityków, nauczycieli, lekarzy, bliskich sama jestem wolna od narzekania i krytykanctwa?

Na ile jestem wolna od pochwał, pochlebstw?

Czy gdy ich braknie nie tęsknię za nimi?

Czy moim motorem działania, mówienia nie jest czasem chęć przypodobania się ludziom, tym którzy mnie słuchają? Czy mówienie, działanie postrzegam jako służbę innym? Czy raczej jako miejsce, w którym mogę realizować potrzebę władzy i wpływu na słuchaczy, podwładnych, wiernych, uczniów, pacjentów?

Czy we własnych oczach nie ustawiam siebie wyżej, nie pragnę zajmować wyższego miejsca niż w rzeczywistości zajmuję?

Czy w swoim życiu uznaję że wszyscy należymy do jednego Ojca i dla Niego jesteśmy równi, jesteśmy Jego dziećmi? Czy moim Mistrzem jest Jezus?

Jeśli na ostatnie dwa pytania odpowiadam „tak”, to dlaczego nie widać tego w moim życiu, w każdej sytuacji?

To prawda, warto porozmawiać z tym faryzeuszem, który siedzi we mnie.

Jest nadzieja, że w wyniku takiej kolejnej konfrontacji, w końcu i on z kandydata na chrześcijanina, stanie się, w wyniku nawrócenia w tym co najbardziej ukryte, chrześcijaninem.

Tylko rzeczywista, prawidłowa relacja do Ojca i Pana, uwolni mnie od próżności, od skrywanej pod wieloma maskami wewnętrznej pychy, od rozdźwięku między słowem a czynem.

 

Błogosławionego Dnia Pańskiego.

Podziel się z innymi:

ŚMIERĆ – NARODZINY DO ŻYCIA WIECZNEGO

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  – ZADUSZKI

Papież Benedykt XV w 1915 r. zezwolił kapłanom na odprawienie w dzisiejszym dniu trzech Mszy świętych. Jedną należy ofiarować według własnej intencji, drugą za dusze wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią – według intencji papieża.

 

PIERWSZA  MSZA ŚWIĘTA (wg. intencji własnych)

Kolekta

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego,  i umocnij naszą nadzieję,  że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Hi 19, 1. 23-27a

Czytanie z Księgi Hioba

Hiob powiedział:

«Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę».

 

Psalm Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: por. 13)

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

1          Pan moim światłem i zbawieniem moim, *

            kogo miałbym się lękać?

            Pan obrońcą mego życia, *

            przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

4          O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, †

            żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, *

            przez wszystkie dni życia,

            abym kosztował słodyczy Pana, *

            stale się radował Jego świątynią.

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

7          Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, *

            zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.

8          Będę szukał oblicza Twego, Panie. *

9          Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

13        Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *

            w krainie żyjących.

14        Oczekuj Pana, bądź mężny, *

            nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.  

 

Czytanie drugie 1 Kor 15, 20-24a. 25-28

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie.

Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy.

Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

 

Ewangelia Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

✠ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha.

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach.

Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał».

 

  

DRUGA  MSZA ŚWIĘTA ( za dusze wszystkich wiernych zmarłych)

 

Kolekta

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, † zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, * i daj im udział w radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Czytanie pierwsze Dn 12, 1-3

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie:

«W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze».

Psalm Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4

(R.: por. Ps 42 [41], 3a)

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

2          Jak łania pragnie wody ze strumieni, *

            tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.

3          Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *

            kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

5          Rozpływa się we mnie moja dusza, *

            gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu,

            w świątecznym orszaku, *

            wśród głosów radości i chwały.

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

3          Ześlij światłość i wierność swoją, *

            niech one mnie wiodą.

            Niech mnie przywiodą na Twą górę świętą *

            i do Twoich przybytków.

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

4          I przystąpię do ołtarza Bożego, *

            do Boga, który jest weselem i radością moją.

            I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, *

            Boże mój, Boże.

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

 

Czytanie drugie Rz 6, 3-9

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Przyjmując więc chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.

  

Ewangelia J 11, 32-45

✠ Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł».

Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?»

Odpowiedzieli mu: «Panie, chodź i zobacz».

Jezus zapłakał.

A Żydzi rzekli: «Oto jak go kochał!»

Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Jezus rzekł: «Usuńcie kamień». Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».

Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał».

To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.

Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

 

TRZECIA MSZA ŚWIĘTA (w intencjach papieża)

 

Kolekta

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Czytanie pierwsze Mdr 3, 1-6. 9

Czytanie z Księgi Mądrości

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.

Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.

Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.

Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

 

 Psalm Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18

(R.: por. Ps 37 [36], 39a)

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

8          Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

            nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

10        Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

            ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

13        Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

            tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

14        Wie On, z czegośmy powstali, *

            pamięta, że jesteśmy prochem.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

15        Dni człowieka są jak trawa, *

            kwitnie jak kwiat na polu.

16        Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *

            i wszelki ślad po nim ginie.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

17        Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *

            a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,

18        nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *

            i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

 

Czytanie drugie 2 Kor 4, 14 – 5, 1

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

 

Ewangelia J 14, 1-6

✠ Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

 

Bóg śmierci nie stworzył, ani nie cieszy się ze zguby żyjących – śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła. (ks. Mądrości). Śmierć i ta duchowa i fizyczna jest skutkiem odejścia od Boga, jest skutkiem grzechu. Ostatnie słowo nie należy jednak do śmierci ale do życia.

Pan mówi „Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł żyć będzie. A każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.

Dziś w sposób szczególny polecamy w naszych modlitwach dusze wiernych zmarłych, które oczyszczają się z darowanych, ale jeszcze nie odpokutowanych win w czyśćcu. Dojrzewają niejako do życia wiecznego w Bogu.

W tych dwóch dniach – Uroczystości Wszystkich Świętych i dzisiejszego święta – liturgia przypomina nam o łączności wszystkich.

Przypomina nam  o wzajemnej wymianie darów duchowych w Chrystusie  pomiędzy:

Kościołem chwalebnym (wspólnota świętych),

Kościołem pielgrzymującym (do którego należymy)

i Kościołem cierpiącym (wspólnota dusz czyśćcowych).

Matka Kościół naucza, że żyjący mogą i powinni starać się pomagać duszom oczyszczającym się poprzez ofiarę mszy świętej, modlitwy, jałmużnę, umartwienia, własne dobre uczynki spełniane w tej intencji. Te czyny pokutne mogą ulżyć lub skrócić „czas” czyśćca.

Listopad poświęcony jest pamięci zmarłych.

Dobrze byłoby, gdyby modlitewna pamięć nie ograniczała się jedynie do tego miesiąca i  rocznicowych mszy świętych. Być może w przyszłości i my będziemy oczekiwać na duchową pomoc od przyszłych pokoleń i oby nie ograniczyła się ona jedynie do zniczy i kwiatów na naszych grobach i westchnienia, że za rok, znowu trzeba będzie tu (czyli na cmentarz) przyjechać.

Każdy z nas otrzyma pewnego dnia zaproszenie, którego nie można odrzucić i którego nie odrzuci. Zaproszenie do powrotu do Domu Ojca.

Śmierć  – dopóki nie dotyka naszych bliskich, jest czymś odległym, czymś o czym mówią codzienne statystyki wypadków, wiadomości o kataklizmach, czy zamachach.

Tych wiadomości jest tak wiele, że przestaliśmy na nie reagować. Czasem  pojawiają się pytania ‚gdzie jest Bóg?”, gdy dowiadujemy się o wypadku w którym giną pielgrzymi, lub gdy słyszymy o śmiertelnym pobiciu przez rodziców małych dzieci.

Nasi bliscy, których odejście przeżywamy, odchodzili nagle albo w wyniku długiej choroby. I szczerze mówiąc, nigdy na to nie byliśmy przygotowani. Ból był zawsze równie głęboki. Kiedy w tych dniach nawiedzamy cmentarze, ozdabiając je kwiatami i zniczami, wracają wspomnienia i tego co było dobre, a może i tego co było złe i trudne.

Nasi bliscy zmarli czekają na wybaczenie z naszej strony. Sami zapewne już nam wybaczyli.

Czekają też na serdeczną modlitwę i ofiarowaną w ich intencji komunię świętą. Nieraz wydaje się nam, że oni odeszli gdzieś bardzo daleko. To pokazuje, że i o Bogu myślimy jako o Kimś bardzo odległym, obcym. A oni, choć oczyszczający się przed ostatecznym oglądaniem Boga twarzą w Twarz,  są teraz bliżej nas, niż gdy byli za życia.

Dzisiejsze czytania i Ewangelie przypominają, że śmierć została pokonana w Chrystusie. Z Nim też wszyscy wezwani będą do zmartwychwstania, do pełni nowego życia. Tym samym, śmierć jest nie końcem, ale początkiem nowego życia, narodzinami.

Grono zmarłych bliskich mi osób, rodziny, przyjaciół, kapłanów, sióstr zakonnych, znajomych, sąsiadów jest z roku na rok liczniejsze. Jestem wdzięczna im wszystkim za wszystko czym mnie obdarowali, podczas wspólnego wędrowania i mam nadzieję na nasze radosne spotkanie w przyszłości. Swoją wdzięczność staram się okazać nie tylko poprzez zapalenie lampek (symbolu Zmartwychwstałego Pana Jezusa), ale przede wszystkim poprzez msze święte gregoriańskie, wieczyste, lub odprawiane w kilku warszawskich kościołach zbiorowe msze święte za zmarłych, ofiarowywane w ich intencjach komunie święte, modlitwy, zyskiwane odpusty.

Kilka lat temu podjęłam też pewne zobowiązanie – akt miłości w intencji dusz czyśćcowych. Długo się nad tym aktem zastanawiałam, ale w końcu po kilku latach – zaryzykowałam. Ponawiam, go każdego roku, tak jak dziś właśnie 2 listopada, po mszy świętej. Myślę, że gdybym któregoś dnia zapomniała o duszach czyśćcowych i zaczęła dbać o siebie (duchowo), to czułabym się jak złodziej.

Sama przygotowuję się na tę chwilę przejścia każdego poranka i wieczora dzięki wierze  i modlitwie oraz w ramach Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

 

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

PSALM 130 – DE PROFUNDIS

Podobny obraz

 

PSALM 130

 

De profundis

 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

o Panie, słuchaj głosu mego!

Nakłoń swoich uszu

ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję,

nadzieję żywi moja dusza:

oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana

bardziej niż strażnicy świtu,

 

Niech Izrael wygląda Pana.

U Pana bowiem jest łaskawość

i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela

ze wszystkich jego grzechów.

Psalm pokutny. Często odmawiany w intencji zmarłych. 

Podziel się z innymi:

DZIEŃ ZADUSZNY – ZADUSZKI – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Znalezione obrazy dla zapytania zaduszki cmentarz

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

2 listopada

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) – czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni. 

W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. 

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. 

W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

Podziel się z innymi:

ŻYCIE WIECZNE I MODLITWA ZA ZMARŁYCH

ŻYCIE WIECZNE I MODLITWA ZA ZMARŁYCH 

 
2 listopada wspominamy tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, ale przebywają jeszcze w czyśćcu. Z punktu widzenia ostatecznego wyboru za Bogiem lub przeciw Bogu człowiek stoi w obliczu alternatywy: albo będzie żył z Panem w szczęśliwości wiecznej, albo pozostanie z dala od Jego obecności. Pomiędzy pielgrzymowaniem w doczesności i wieczną chwałą w niebie istnieje taki stan, w którym cierpią dusze ludzi sprawiedliwych, choć dotkniętych „zmazą grzechu powszedniego”, lub takie, które nie odpokutowały za grzechy na ziemi. Chodzi więc o te dusze, które zeszły z tego świata w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z Panem Bogiem. Nie mogą wszakże wejść do nieba, gdyż mają jeszcze pewne „długi” do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Droga do pełnej szczęśliwości wymaga oczyszczenia, co wiara Kościoła przedstawia za pomocą nauki o czyśćcu. Każdy ślad przywiązania do zła winien zostać usunięty, każde skrzywienie duszy – wyprostowane. Oczyszczenie winno być całkowite. Czyściec oznacza nie miejsce, lecz stan życia. Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, znajdują się już w miłości Chrystusa, który ich podnosi z resztek niedoskonałości.
Stan oczyszczenia nie oznacza jednak przedłużenia sytuacji ziemskiej, jak gdyby po śmierci była dana ostateczna możliwość zmiany własnego przeznaczenia. Nauczanie Kościoła w tym względzie jest jednoznaczne.Jeśli ktoś po śmierci znajdzie się w czyśćcu, ma już zapewnione zbawienie – nie może trafić do piekła. Natomiast osoba potępiona nie dostąpi już łaski oglądania oblicza Boga.
 

Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił w formie dogmatu na Soborze w Lyonie w 1274 r. Potwierdzona została ona i szczegółowo wyjaśniona w osobnym dekrecie o czyśćcu na Soborze Trydenckim (1545-1563).    

W Piśmie świętym istnieje kilka miejsc, które naprowadzają nas na istnienie czyśćca.

W Drugiej Księdze Machabejskiej mamy opis bitwy pod Adulla, w której poniosło śmierć wielu żołnierzy. Ich dowódca, Juda Machabeusz, złożył za nich ofiarę przebłagalną (2 Mch 12, 38-45). Zatem już w II w. przed Chrystusem Izraelici wierzyli, iż istnieje miejsce, w którym przebywają dusze odbywające pokutę za grzechy i że można tym duszom przyjść z pomocą, aby na końcu świata, przy powszechnym zmartwychwstaniu ciał, mogły być zaliczone do zbawionych.
Dogmat Kościoła opiera się przede wszystkim na tradycji, na powszechnej i od początków chrześcijaństwa sięgającej praktyce odprawiania modlitw za zmarłych. Już Tertulian (160-240) pisze: „W dzień rocznicy składamy za zmarłych ofiary”. Nie pisze, że składa się ofiary ku czci zmarłych, gdyż byłoby to uważane za bałwochwalstwo, ale podaje, że „za zmarłych” składano ofiary. Było więc już wtedy przekonanie, że zmarli potrzebują od nas pomocy. Gdzie indziej Tertulian przytacza informację o pewnej niewieście, która modli się za swojego męża i prosi dla niego o ochłodę.
W katakumbach na grobach chrześcijańskich spotykamy często napisy, które w usta zmarłego lub jego rodziny wkładają słowa prośby o modlitwę do Boga w intencji tego, który odszedł z tej ziemi. Nie spotykamy natomiast podobnych napisów na grobach męczenników, co świadczy wyraźnie o przekonaniu wiernych, że ci naszych modlitw już nie potrzebują. Św. Efrem (+ 373) poleca w swoim testamencie, aby trzydziestego dnia od jego śmierci odbyło się nabożeństwo za niego, „bowiem ofiary złożone przez żywych pomagają umarłym”. O istnieniu czyśćca piszą niemniej jasno św. Augustyn (+ 430), św. Cezary z Arles (+ 543) i św. Grzegorz Wielki (+ 604).    Według wizji, jakie otrzymywała św. Katarzyna Genueńska (+ 1510), największą karą dla duszy czyśćcowej jest jej tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza dopiero po śmierci poznaje, kim jest Bóg, poznaje Go jako pełnię miłości, piękna i świętości. Za wszelką cenę chce się z Nim połączyć, a jednak nie jest jeszcze tego godna. Sama więc pragnie szukać miejsca, gdzie mogłaby się oczyścić. Tym miejscem jest właśnie czyściec. Ogniem zaś, który będzie ją palił, będzie miłość, pragnąca nieprzeparcie połączyć się z Bogiem. Dusze czyśćcowe cierpią ból rozłąki, żar pragnienia, aby się połączyć z przedmiotem swojej największej miłości. Dusze czyśćcowe równocześnie będą opływały w szczęście, że są miłowane, że Bóg uważa je za przyjaciół i czeka na nie.

Wśród teologów nie ma pewności, czy dusze czyśćcowe mogą pomagać nam na ziemi i za nami orędować. Zdania są podzielone. Prawdopodobnym zdaje się jednak powszechne przekonanie wiernych, że chociaż dusze czyśćcowe same sobie pomóc nie mogą, to jednak mogą nas wspierać na ziemi. Są przecież Bożymi przyjaciółmi, a więzów krwi i przyjaźni tajemnica świętych obcowania nie tylko nie rozluźnia, ale je jeszcze bardziej zacieśnia. W niedługim może czasie będą z Nim dzielić wieczną chwałę. Można mieć zatem nabożeństwo do dusz czyśćcowych i modlić się do nich w różnych potrzebach. W Polsce istnieje zgromadzenie sióstr, założone przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (+ 1916), Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Szczególnie rozwinięte nabożeństwo do dusz czyśćcowych obserwuje się w Italii.
Św. Piotr Damiani (+ 1072) był pierwszym, który napisał traktat o Najświętszej Maryi Pannie jako Pośredniczce dusz czyśćcowych. Podaje w nim, że Matka Boża miała się objawić niejakiej Marozji i oznajmić jej, że w uroczystość swojego Wniebowzięcia ma przywilej zabierania z czyśćca do nieba wielu dusz. Św. Gertruda (+ 1302) pisze, że była świadkiem, jak Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zakonnego, Hermana, który wyróżniał się nabożeństwem do Niej. Wyznaje dalej, że Matka Boża oręduje skutecznie za duszami czyśćcowymi. Zachęca też do gorliwych modlitw. Także św. Franciszka Rzymianka (+ 1440) wyraża opinię, że Matka Boża ma moc wybawiania dusz czyśćcowych. Czyni to szczególnie w swoją największą uroczystość – Wniebowzięcia. Św. Bernard (+ 1153) nazywa Maryję wprost „Wybawicielką dusz czyśćcowych”. Od średniowiecza datuje się przekonanie, że Maryja wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które nosiły szkaplerz karmelitański i zachowały cnotę czystości.

Ci, którzy znajdują się w sytuacji oczyszczania, są związani zarówno z błogosławionymi, którzy już w pełni cieszą się życiem wiecznym, jak i z nami, którzy podróżujemy na tym świecie do domu Ojca. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa za zmarłych. Oni nie mogą już nic uczynić dla swojego zbawienia, my jednak możemy i powinniśmy. Kwiaty i znicze to jedynie zewnętrzne oznaki naszej o nich pamięci. Tak naprawdę zmarli potrzebują naszej modlitwy. Módlmy się za nich nie tylko w święta i rocznice śmierci, ale także na co dzień.

Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji zmarłych, by ich dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść do Królestwa Chrystusowego. Możemy też w intencji zmarłych ofiarować zyskane odpusty. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.

 

Podziel się z innymi:

ALGORYTM ŚWIĘTOŚCI

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Kolekta

 Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników,  hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Ap 7, 2-4. 9-14

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!»

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka».

 

Psalm Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

1          Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,

            świat i jego mieszkańcy.

2          Albowiem On go na morzach osadził

            i utwierdził ponad rzekami.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

3          Kto wstąpi na górę Pana,

            kto stanie w Jego świętym miejscu?

4          Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,

            który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

5          On otrzyma błogosławieństwo od Pana

            i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

6          Oto pokolenie tych, co Go szukają,

            którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

 

Czytanie drugie 1 J 3, 1-3

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

 Ewangelia  Mt 5, 1-12a

✠ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Rozpoczynając swoje istnienie zaproszeni jesteśmy przez Stwórcę do realizacji Jego odwiecznego planu wyrażającego się w osobistym powołaniu każdego z nas do świętości, czyli inaczej mówiąc do nieustającej szczęśliwości zbawionych, do pełni życia i obcowania z Bogiem w przyjaznym „twarzą w Twarz”.

Choć dla wielu z nas ta wizja naszej eschatologicznej przyszłości brzmi niezwykle zachęcająco, to mimo to, uznajemy, że nie jest ona adresowana bezpośrednio do mnie czy do Ciebie, tylko do bliżej nieokreślonych innych osób, żyjących w innych warunkach, innym otoczeniu, z inną historią życia, obdarzonych innymi niż mamy talentami, umiejętnościami.

Czasami potrafimy wyobrazić sobie, że moglibyśmy być wielkim świętymi, gdyby dane nam było dokonać wielkich, spektakularnych czynów lub zaistnieć na arenie międzynarodowej. Pozwalamy wtedy rozwijać się w nas wielkim pragnieniom i marzeniom, które nie mają najczęściej szans na spełnienie.

Zrezygnowani dochodzimy wtedy do konkluzji, że być może wezwanie do świętości w naszym „tu i teraz” może nas samych nie dotyczyć. Nieraz zdarza się przecież usłyszeć, „że gdyby Bóg chciał abym był/ była świętą to stworzyłby mi do tego odpowiednie warunki”.

Zapominamy, a może nie chcemy widzieć, iż Bóg nam te warunki stworzył, udzielił darów i wskazówek, cierpliwie czeka z potrzebnymi łaskami, aby wspomóc nas, będących w drodze do Niego, każdego dnia, w każdym naszym „dziś”.

Większość z nas na starcie swojego życia otrzymała w sakramencie Chrztu Świętego zadatek darów Ducha Świętego. To jest owo ziarno, które ma wydać plon na wieczność. Od naszej odpowiedzi na wspomagające nas nieustannie łaski Boże, od naszych codziennych małych i dużych decyzji zależy, na ile owe ziarno darów przyniesie owoc w postaci osobistej świętości i świętości naszych bliźnich. Warto o tym pamiętać, bo zbyt często zapominamy, że w tej drodze do Boga odpowiadamy nie tylko za samych siebie ale i za innych.

Bez życia według miary darów Ducha Bożego, bez kierowania się na co dzień darami mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej nie rozwiniemy w sobie owych cnót, które na krótki moment kanonizacji czy beatyfikacji zmarłych w opinii świętości osób, stają się przedmiotem naszego krótkotrwałego podziwu i zachwytu.

Nie pojawią się też w naszym życiu owoce świętości, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

To właśnie ich posiadanie jest warunkiem pełnego życia według błogosławieństw ewangelicznych – życia które zaczyna się tu na ziemi i przemienione będzie trwało w wieczności.

Kiedy po przeżyciach i uniesieniach religijnych wracamy do naszej trudnej i nieraz bolesnej rzeczywistości wydaje się nam niemożliwością życie na co dzień według wezwania z Ewangelii błogosławieństw czytanej w Uroczystość Wszystkich Świętych.

A przecież Jezus Chrystus ogłaszając program życia według błogosławieństw zwracał się do tłumów, do każdego z osobna i do wszystkich razem i nie żądał od słuchających (a więc i od nas) niczego, co z wykorzystaniem przez z nich Bożej łaski, światła Ducha Świętego przekraczałoby ich możliwości czy predyspozycje.

Nie wzywał i nie zapraszał też do życia i Jego naśladowania od święta czy jedynie na pokaz.

W Apokalipsie Świętego Jana mowa jest o nieprzeliczonej rzeszy świętych z wszystkich pokoleń, narodów, ras i języków.

Są oni niejako potwierdzeniem, że Słowo Boga jest gwarantem rzeczywistości przyszłych.

Tak więc to co wydaje się nam być niemożliwe, jest możliwe i bardzo wiele zależy od naszego roztropnego i dokonanego w wolności wyboru, podjętych decyzji i wiernego potwierdzania tych wyborów i decyzji w kolejnych etapach życia.

Bóg powołał nas do życia, bez naszego udziału, ale bez naszego udziału nie może nas zbawić.

Takich wyborów, odkrycia owego algorytmu i postępowania według jego zasad dokonało już wielu ogłoszonych uroczyście przez Kościół świętych i błogosławionych, takich wyborów dokonywali Ci wobec których rozpoczęto postępowanie beatyfikacyjne i takich wyborów dokonała rzesza świętych, nie wyniesionych oficjalnie na ołtarze.

Być może niektórych z nich było nam dane poznać osobiście, o innych może tylko słyszeliśmy lub czytaliśmy.

Warto więc może w najbliższych dniach przyjrzeć się naszym głównym życiowym celom i metodom jakie stosujemy aby je osiągnąć.

Popatrzmy na ile w wyborach kierujemy się wskazaniami Ewangelii, na ile w naszym życiu inni mogą dostrzec owe wspomniane owoce świętości.

Jeśli nasz model życia i nasze osiągnięcia do tej pory skupiały się bardziej na tym aby mieć a nie być, to tylko od nas będzie zależało, czy zechcemy rozpocząć układać i przebudowywać nasze życie na nowo.

Czy do budowy domu naszego życia użyjemy trwałych wartości czy też oprzemy się na przemijających modach i niesprawdzonych nowinkach?

Czy będziemy pragnąć wielkości wedle naszej miary, czy raczej szukać będziemy tego co jest dobre w oczach Boga?

W tym miejscu przypomina się znane stwierdzenie św. Franciszka Salezego „Bóg wymaga raczej spełnienia najdrobniejszego obowiązku, jaki nam wyznaczono, niż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy, do których nas nie powołano”.

 Bóg jako jeden ze swoich darów daje nam czas na refleksję i na podjęcie decyzji. Nie wiemy tylko ile tego darowanego czasu nam pozostało, dlatego nie warto zwlekać i postarać się wykorzystać dany nam czas do możliwie najlepszej odpowiedzi na jaką oczekuje Miłosierny Ojciec.

W Uroczystość Wszystkich Świętych warto poprosić tych znanych i mniej znanych świętych, domowników domu Ojca o pomoc i modlitewne wsparcie w ramach tajemnicy świętych obcowania w przemianie naszego życia i utrwalenia w nas pragnienia życia wiecznego.

Jeśli to wezwanie do budowania życia na trwałych wartościach ewangelicznych zlekceważymy lub uznamy, że będziemy mieli na wszystko odpowiednio dużo czasu, albo we własnych oczach nie mamy sobie nic do zarzucenia lub naprawy albo pogłębienia, to może okazać się, że nasze owoce świętości wymagać będą oczyszczenia i udoskonalenia w przedsionku nieba jakim jest czyściec. W tym wypadku sami z siebie nie będziemy już mogli nic zrobić, ani naprawić. Będziemy mogli jedynie liczyć na pomoc i pamięć żyjących krewnych, przyjaciół.

W tych dniach, na taką szczególną pomoc oczekują być może nasi zmarli bliscy, krewni, przyjaciele, koledzy, znajomi, sąsiedzi.

Kiedy będziemy ustawiać na ich grobach znicze i kwiaty, niech nie zabraknie z naszej strony daru wybaczenia, serdecznej modlitwy, daru komunii świętej w ich intencji.

Bez tych darów duchowych znicze i kwiaty będą służyły bardziej zaspokojeniu naszej próżności niż ich rzeczywistym potrzebom. Ten dar miłosierdzia dla zmarłych cierpiących w czyśćcu nie będzie nam na pewno zapomniany, a nam uświadomi na ile żyjemy według powołania do świętości.

Zastosujmy w naszym życiu małą wskazówkę z Reguły Św. Benedykta z rozdziału o narzędziach dobrych uczynków „Nie pragnąć, aby nas nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy; lecz świętymi zostać, by nazwa ta odpowiadała prawdzie.”

Błogosławionego Dnia Wszystkich Świętych.

Podziel się z innymi:

WSZYSCY ŚWIĘCI

Wszyscy Święci

WSZYSCY ŚWIĘCI

1 listopada

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła.
  
Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).  

 Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej.

 
Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci.
 
W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników.
 
Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach.
 
Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników.
Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej.
 
Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada.
 
Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo.
 
W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół.
W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami.
 
Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
Podziel się z innymi:

LISTOPADOWE DNI PAMIĘCI O ZMARŁYCH

 MIESIĄC PAMIĘCI O ZMARŁYCH

1 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (XXX Tydzień Okresu Zwykłego, II Tydzień Psałterza), początek nowenny za zmarłych

2 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, ZADUSZKII czwartek miesiąca

3 – Wspomnienie św. Marcina de Porres; wspomnienie bł. Ruperta Mayera; wspomnienie św. Huberta, wspomnienie zmarłych braci, sióstr, rodziców, krewnych i dobrodziejów Zakonu Serafickiego; wspomnienie wszystkich zmarłych współbraci paulinów, I piątek miesiąca

4 – św. Karola Boromeusza, biskupa; I sobota miesiąca

5 – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A (XXXI Tydzień Okresu Zwykłego, III Tydzień Psałterza); świętych Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela; święto wszystkich świętych i błogosławionych Towarzystwa Jezusowego; I niedziela miesiąca

7 – święto wszystkich świętych zakonu kaznodziejskiego; wszystkich świętych zakonu paulińskiego; początek nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia

8 – wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej; wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota;  wspomnienie wszystkich zmarłych braci i sióstr Zakonu Kaznodziejskiego, święto wszystkich świętych Zakonu Kanoników Regularnych

9 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

10 – wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża;

11 – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKI;  św. Marcina z Toures; św. Wiktorii

12 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A, (XXXII Tydzień Okresu Zwykłego, IV Tydzień Psałterza); wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa

13 –wspomnienie obowiązkowe świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

14 – wspomnienie dowolne bł. Marii Luizy Merkert; święto wszystkich świętych zakonu karmelitańskiego

15 – wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła; wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu Karmelitańskiego

16 – Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia; u mniszek benedyktynek święto św. Gertrudy, wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Szkockiej

17 – wspomnienie obowiązkowe św. Elżbiety Węgierskiej

18 – wspomnienie obowiązkowe błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

19 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A, ( XXXIII Tydzień Okresu Zwykłego, I Tydzień Psałterza); I ŚWIATOWY DZIEŃ  UBOGICH; wspomnienie obowiązkowe bł. Salomei, dziewicy

20 – św. Rafała Kalinowskiego

21 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

22 – wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii

24 – wspomnienie obowiązkowe św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

25 – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej

26 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego, II Tydzień Psałterza);

27 – Najświętszej Maryi Panny objawiającej Cudowny Medalik

29 – początek nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

30 –  święto świętego Andrzeja, Apostoła

Podziel się z innymi:

PAŹDZIERNIKOWE DNI

KAŻDEGO DNIA PAŹDZIERNIKA NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

1 – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A; ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS I NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA, I niedziela miesiąca; Tydzień Modlitwy w Intencji Uchodźców (1-8 października) pod hasłem „Umrzeć z Nadziei”

2 – ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

3 – świętego Franciszka Borgiasza

4 – świętego Franciszka z Asyżu

5 –  ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ; błogosławionego Bartolo Longo; I czwartek miesiąca – Godzina Święta – dziękczynienie za dar Eucharystii i modlitwa w intencji kapłanów i powołań;

6 –  świętego Brunona; I piątek miesiąca- wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa; początek nowenny do świętej Teresy od Jezusa

6/7 – godz. 3.00 NOC MIŁOSIERDZIA

7 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ; I sobota miesiąca- wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi; RÓŻANIEC DO GRANIC – 14.00

8 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A; XVII DZIEŃ PAPIESKI – IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ

10 – początek nowenny do błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko

11 – świętego Jana XXIII

12 – błogosławionego Jana Beyzyma

13 – błogosławionego Honorata Koźmińskiego; nabożeństwo fatimskie; zakończenie obchodów 100-lecia Objawień Fatimskich; początek nowenny do świętego Jana Pawła II

14 – ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY MARII ALACOQUE

15 – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A;  ŚWIĘTEJ TERESY OD JEZUSA

16 – ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ; 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II;

17 – świętego Ignacego Antiocheńskiego

18 – ŚWIĘTEGO ŁUKASZA EWANGELISTY

19 – BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI; świętego Pawła od Krzyża; początek nowenny do świętego Judy Tadeusza

20 – świętego Jana Kantego

20/21 – 32. Jasnogórska Modlitewna Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy pod hasłem „Płyną z rąk Matki Bożej Częstochowskiej strumienie łask przez ziemię polską i tam, gdzie biją polskie serca.”

22 – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A;  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II; 91. Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Kościół misyjny, świadek miłosierdzia” ; 22 – 28 Tydzień Misyjny

24 – świętego Antoniego Marii Kareta; nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu (24.10-01.11)

26 – VI Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca

28 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

29 – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA; XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

 

 

 

Podziel się z innymi:

KULT ANIOŁÓW

Kalendarz liturgiczny na przełomie września i października przypomina nam o istnieniu aniołów. 

Są to istoty duchowe, niematerialne, nie mające ciała. U ludzi dusza połączona z ciałem stanowi osobę. U aniołów osobą jest sam duch.

Duchową naturę aniołów potwierdza szereg soborów powszechnych, jak np.: laterański IV (1215), lyoński II (1274), florencki (1431-1435) czy watykański I (1879-1870). 

Istnienie aniołów należy do prawd naszej wiary. Pośredniczą oni między Bogiem i ludźmi. Występują nie tylko w chrześcijaństwie i judaizmie, ale także w islamie i religiach staroirańskich.

Wedle bł. Jana Dunsa Szkota, Bóg na początku świata stworzył nieskończoną liczbę aniołów. Według Biblii liczba aniołów jest ogromna: „Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim” (Dn 7, 10). „Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów…” (Hbr 12, 22). „I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga” (Łk 2, 13). „I słyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu… a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy” (Ap 5, 11).
Znamy te anioły, które miały jakieś zlecenie dane ze względu na Chrystusa czy też wobec ludzi. Na podstawie Pisma św. możemy podzielić anioły na chóry. Ten teologiczny podział przyjmuje za kryterium stan natury, łaski i chwały.

Nazwy aniołom nadał Dionizy Areopagita. Serafini (Iz 6, 2), Cherubini (Rdz 3, 24; Iz 37, 16; Ez 10, 3) i Trony (Kol 1, 16) to ci, którzy bezpośrednio wpatrują się w twarz Boga, dla uwielbienia Boga. Kolejne chóry to Panowania (Kol 1, 16), które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania. Potem są same Moce (Ef 1, 20-21), które rozumieją, co dzieje się między istotą a działaniem każdego bytu. Po Mocach są Władze (Kol 1, 16), które wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. Kolejny chór to Księstwa (Kol 1, 16) które pomagają w zarządzeniu, wreszcie Archaniołowie (2 Tes 4, 15) i Aniołowie(Rz 8, 38).

Archaniołowie zajmują się sprawami, które dotyczą społeczności czy większej liczby ludzi. Powołani są do zajmowania się sprawami ważnymi dla tych grup osób. Stąd ich pozycja jest istotna.

Michał, Gabriel i Rafał – to jedyni aniołowie, jakich znamy z imienia. Aniołowie są wspomniani w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu aż 222 razy. 

Bóg stawia anioły u wrót raju (Rdz 3, 24); aniołowie nawiedzają Abrahama (Rdz 16, 9), wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy (Rdz 19, 1); anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka (Rdz 22, 11). Jakub widzi we śnie drabinę pełną aniołów zstępujących na ziemię z nieba i wstępujących do nieba z ziemi (Rdz 28), anioł wiedzie naród wybrany do ziemi obiecanej (Wj 14, 19), ratuje od śmierci młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela od pożarcia przez lwy (Dn 6, 22), karze dotkliwą chłostą Heliodora w świątyni za świętokradztwo (2 Mch 3, 7-35); aniołowie wspierają wojska Izraela w bitwie z Syryjczykami (2 Mch 10, 6-29) Czasem aniołowie są groźni: Bóg posyła anioła, który zabija wszystko pierworodne Egipcjan.

Także w Nowym Testamencie wielokrotnie występują aniołowie. Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1, 11), a Maryi Pannie poczęcie Syna Bożego (Łk 1, 28); aniołowie śpiewają przy Jego narodzinach i sprowadzają pasterzy do stajenki (Łk 2, 13); ostrzegają Mędrców ze Wschodu przed Herodem (Mt 2, 12-13). Anioł objawia św. Józefowi tajemnicę Wcielenia (Mt 1, 20) i każe uciekać Świętej Rodzinie do Egiptu. Aniołowie służą Jezusowi w czasie czterdziestu dni kuszenia (Mt 4, 11), anioł pociesza Chrystusa i pokrzepia Go przed męką w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,43), przy grobie Jezusowym aniołowie zapewniają o Jego zmartwychwstaniu (Łk 28, 2), a przy wniebowstąpieniu zapowiadają Jego powtórne przyjście w chwale (Dz 1, 10). Anioł Pański wybawia Apostołów z więzienia (Dz 4, 17-25), przyprowadza diakona Filipa na drogę w kierunku Gazy (Dz 8,26), ratuje św. Piotra z więzienia od niechybnej śmierci (Dz 12,1-17).

Także sam Chrystus mówi o aniołach: ”Powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca” (Łk 15, 10). Zaznacza, że to aniołowie zwołają ludzi na Sąd Ostateczny, a On, jako Sędzia, zjawi się tam otoczony aniołami.
Warto poznać także nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego o aniołach:

Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi (por. Łk 20, 36), przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały (por. Dn 10, 9-12).

W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga (Mszał Rzymski, „Sanctus”); przywołuje ich obecność (w „Pokornie Cię prosimy…” z Kanonu rzymskiego, w „Niech aniołowie zawiodą cię do raju…” w liturgii pogrzebowej lub w „Hymnie cherubinów” w liturgii bizantyjskiej) oraz czci szczególnie pamięć niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów).

Życie ludzkie od dzieciństwa (por. Mt 18, 10) aż do zgonu (por. Łk 16, 22) jest otoczone opieką (por. Ps 34, 8; 91, 10-13) i wstawiennictwem (por. Hi 33, 23-24; Za 1, 12; Tb 12, 12) aniołów. ”Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” (św. Bazyli Wielki). Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.

2 października w Kościele wspominamy naszych Aniołów Stróżów. Według teologii opieka Anioła Stróża rozpoczyna się z chwilą narodzenia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. Kult Aniołów Stróżów rozwinął się – za naukami św. Pawła Apostoła, św. Cypriana, św. Bazylego, św. Ambrożego, św. Hieronima, św. Augustyna i wielu innych świętych – już w średniowieczu. Do grona świętych, którzy szczególnie czcili aniołów, należeli m.in. św. Bernard z Clairvaux, św. Stanisław Kostka, św. Franciszek Salezy czy św. Jan Bosko. Święto Aniołów Stróżów istnieje w kalendarzu od XVI wieku – po raz pierwszy pojawiło się ono w Hiszpanii i Francji.

Wspomnienie Aniołów Stróżów, które obchodzimy co roku 2 października, przypomina nam o Bożej interwencji w dzieje człowieka, dokonującej się poprzez Aniołów. Oni otrzymali misję, by nas prowadzić, ochraniać, upominać, pomagać w nawróceniu, wspierać w wykonywaniu powierzonych nam zadań, bronić w momentach niebezpieczeństw i pokus.

Nasz Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Bożej w stosunku do każdego z nas osobno. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zewsząd nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Zanoszą nasze modlitwy do Boga i wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia.

Pierwszą i najniższą posługą Anioła Stróża jest usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu i zagrozić życiu powierzonego mu człowieka. Następną posługą jest uświadamianie duszy szatańskich pułapek. Potem najszlachetniejsze i najważniejsze posługi to oświecanie, pouczanie i zachęcanie do godnego życia. Gdy jednak mimo tak czułej opieki człowiek upadnie, Anioł Stróż nie opuści go, ale będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem Anioł Stróż niczego tak nie pragnie, jak nawrócenia grzesznika (por. Łk 15, 7). Jedną z wielkich łask, jakie Anioł Stróż może wyświadczyć człowiekowi, jest pouczenie o zbliżającej się śmierci.
Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale prawdą jest również, że kto prosi, ten otrzymuje. Częste zwracanie się do anioła, częsta do niego modlitwa, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas. Kto częściej się modli, ten więcej otrzymuje dobrodziejstw z jego ręki.

 
Podziel się z innymi: