KILKA MYŚLI ŚWIĘTEGO BAZYLEGO WIELKIEGO

Podobny obraz

Kilka myśli św. Bazylego Wielkiego

Znam wielu, którzy poszczą, modlą się i pokazują całe miłosierdzie, które nic nie kosztuje, ale później nie dadzą grosza temu, który jęczy w biedzie. A zatem czemu służą pozostałe cnoty? Królestwo Boże nie wie, co z nimi zrobić.

Ludzie, o cnotę starajcie się, bo ona nawet z rozbitkiem utrzymuje się na fali.

Oprócz cnoty wszystko, co się posiada, można wcześniej lub później utracić na rzecz kogoś innego; ona sama tylko nie da się wydrzeć posiadaczowi, lecz pozostaje jego trwałą własnością za życia i po śmierci.

Wszyscy ludzie bez zastrzeżeń uważają wstrzemięźliwość za godną pochwały, sprawiedliwość za godną polecenia, odwagę za godną podziwu, a roztropność za godną pozazdroszczenia. Cnoty te bowiem w wyższym jeszcze stopniu należą do natury duszy niż zdrowie do natury ciała.

To Chrystus doprowadził nas do poznania Ciebie, prawdziwego Boga i prawdziwego Ojca.

Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię.

Maryja jest Kryjówką, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni : Bóg dla nich uczynił to Schronisko.

Skuteczna modlitwa to taka, który tworzy w duszy jasne pojęcie  Boga.

Nic nie jest wyższe ponad posłuszeństwo Bogu.

Dzieci nie możemy nauczyć miłości. Trzeba im ją przekazać.

Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny; ludzie zaś mówią wiele o miłosierdziu a zapominają o sprawiedliwości.

… ten kto stara się osiągnąć doskonałość we wszystkich rodzajach cnoty, winien wpatrywać się w żywoty świętych (…) i naśladując ich dobre uczynki czynić podobnie.

Zrywając różę staramy się unikać kolców; unikajmy więc także przy czytaniu utworów literackich tego, co w nich szkodliwe, a przyjmujmy jedynie to co pożyteczne.

Czym mianowicie u jadowitych zwierząt jest jad, tym u podnieconych staje się gniew.

Gniew jest jakimś krótkotrwałym szaleństwem.

Przez gniew języki stają się nieokiełznane, a usta niestrzeżone i ręce niepowściągliwe; zuchwalstwa, obelgi, złorzeczenia, ciosy i niezliczone inne rzeczy są potomstwem gniewu i gwałtowności.

Pilnie musimy czuwać, by zło pod osłoną pięknych słów nie wkradło się do naszej duszy, niby trucizna z miodem połykana.

Chleb, który macie w nadmiarze, jest chlebem zgłodniałych; szata wisząca w waszej szafie jest ubraniem dla tych, którzy są nadzy; obuwie, którego wy nie nosicie, jest obuwiem ubogich; pieniądze, które wy trzymacie w ukryciu, są pieniędzmi ubogich; uczynki miłości, których wy nie wykonujecie, są także niesprawiedliwością, którą wy wyrządzacie.

Jak woda gasi ogień, tak wino gasi rozum. Fale morskie pochłaniają okręty, a wino gubi ludzi.

Uszy nasze nie mają zakrycia, aby wszystko słuchały; oczom Bóg dał powieki, a język zamknął wargami i zębami, aby z ust jak najmniej się wymykał.

Wielkie nieszczęście i wielka pomyślność są to dwie pokusy życia ludzkiego.

Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć u ludzi.

Tym bardziej się pysznili, im gorzej byli zbrukani.

Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzone myśli; uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów.

Od słuchania o tym co złe, przechodzi się łatwo do pełnienia zła.

Ileż to razy ludzie marnują chwilę obecną, a dopiero poniewczasie żałują jej, kiedy już minęła bezpowrotnie.

Skoro w odżywaniu ciała unikamy pokarmów, jakie nam szkodzą, byłoby rzeczą nierozumną, gdybyśmy także w naukach, stanowiących pokarm duszy naszej, nie przestrzegali odpowiedniego doboru, lecz niby rwący potok górski porywali i pochłaniali wszystko, cokolwiek spotkamy po drodze.

Gdyby każdy posiadał tyle, ile mu potrzeba na zaspokojenie potrzeb, i gdyby rzeczy zbyteczne oddał ubogim, zniknęłoby bogactwo i nędza. Czy nie wyszedłeś nagi z łona swej matki? Czy nie powrócisz nagi do ziemi?

Kto Bogu służy jako dziecko, a nie jak niewolnik, ten boi się, by Go nawet w drobnych rzeczach nie obrazić.

Miłość „jako cnota” która dla bogatych powinna być najłatwiejszą, jest dla nich najtrudniejsza.

Dla każdego z nas łatwiej jest wtrącać się w cudze sprawy, niż rozważać własne.

 

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *