INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2017

INTENCJE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Intencja ogólna:

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

W codziennej modlitwie łączymy się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem w błaganiach o pokój na świecie oraz w jego codziennych intencjach.

INTENCJE BLOGOWYCH RÓŻ

Przez Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję zanosimy do Boga w Trójcy Jedynego nasze dziękczynienia za wszelkie otrzymane łaski, oraz przedstawiamy nasze prośby i błagania oczekując pomocy i pociechy.

Dziękujemy:

Za nieustanne działanie Ducha Świętego w Kościele i świecie.

Za posługę, przykład i nauczanie następcy świętego Piotra papieża Franciszka, prosząc o wszelkie potrzebne dla niego łaski i dary Ducha Świętego, aby z mocą głosił Dobrą Nowinę całemu światu.

Za wszystkich diakonów, tegorocznych neoprezbiterów, zakonników, prezbiterów, biskupów i kardynałów i za ich codzienną posługę.

Za wszystkie osoby konsekrowane za ich powołanie i realizowane przez nie misje.

Za nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

Za naszą Ojczyznę i jej świętych patronów.

Za czas dany nam na nawrócenie i pokutę.

Za przyjęte sakramenty święte.

Za rodziny wierne przesłaniu Ewangelii Chrystusowej.

Za dany nam każdy dzień życia ze wszystkim co nam Boża Opatrzność przynosi.

Za wszystkie wysłuchane prośby, otrzymane pocieszenia i umocnienia, pomoc od naszych dobroczyńców, prosząc dla nich o szczególne błogosławieństwo.

 

Przepraszamy:

Za opór i niestałość w przemianie naszych serc na wzór Serc Jezusa i Maryi

Za braki w miłosierdziu wobec nas samych i naszych bliźnich

Za brak otwarcia na Boże łaski i prowadzenie Ducha Świętego

Za brak gorliwości i sumienności w naszej codziennej służbie Bogu i bliźniemu

Za wszelkie zaniedbania w czynieniu dobra, do którego Bóg nas powołał

Za brak radości z tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi

Za brak rozeznawania i podejmowania stałej walki duchowej

Za nasze grzechy, słabości, brak wierności, egoizm, zamknięcie w sobie, lenistwo, niecierpliwość, zgorzknienie, zniechęcenie, kłótnie, kłamstwa, brak panowania nad słowami i wszelkie braki i uchybienia w miłości Boga, siebie samego i bliźniego.

Za wszelkie uchybienia wobec świętości życia

Za wszelkie bluźnierstwa, profanacje i niegodne przyjmowanie Najświętszego Sakramentu.

 

Modlimy się:

– we wszystkich intencjach zgodnych z intencjami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

– o rychłe zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi

– o dobre przeżycie Adwentu i głębokie duchowe przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego

– w intencji rekolekcji – dla prowadzących o moc w głoszeniu a dla uczestniczących o dar przemiany i odnowy życia , w intencji dni skupienia  

– w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

– w intencji beatyfikacji Sług Bożych prymasów Polski kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego; Sług Bożych ks. Piotra Skargi SJ, siostry Leonii Nastał, męczenników jezuickich z II wojny światowej, siostry Łucji z Fatimy, Pauliny Jaricot

– w intencji konających o łaskę dobrej śmierci

– za zmarłych przebywających w czyśćcu o ich rychłe włączenie do społeczności świętych

– w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych – dla zmarłych o radość przebywania z Bogiem w Trójcy Jedynym, a dla osieroconych rodzin o pociechę i umocnienie wiary w życie wieczne,

– za zmarłych w wypadkach, katastrofach, konfliktach wojennych o radość zbawienia,

– w intencji Ojca Świętego Franciszka i jego podróży apostolskich

– w intencji naszej Ojczyzny Polski, aby wypełniła swoje posłannictwo jakiego Bóg od niej oczekuje, a my abyśmy dotrzymali składanych teraz oraz złożonych przed laty ślubów i zobowiązań

– w intencji rządzących i stanowiących prawo, o światło i moc Ducha Świętego, aby w swojej pracy kierowali się prawdą i dobrem narodu

– w intencji nawrócenia narodu polskiego

– o odkrywanie w naszej codzienności działania Ducha Świętego i poddawanie się Jego przemieniającemu prowadzeniu

– o codzienne życie według owoców Ducha Świętego i łaskę wytrwania do końca w wierze, nadziei i miłości

– w intencji świętości i ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

– w intencji wszystkich nienarodzonych dzieci i ich rodziców

– w intencji dzieci zagrożonych aborcją

– w intencji osób zagrożonych eutanazją

– za wszystkie osoby konsekrowane i za powoływanych do różnych form życia konsekrowanego o wszelkie potrzebne łaski, dary i owoce Ducha Świętego

– w intencji misji i misjonarzy o potrzebną im pomoc i wsparcie materialne i duchowe

– o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– aby coraz więcej osób odkrywało skarb jakim jest modlitwa różańcowa

– w intencji członków wszystkich wspólnot różańcowych na całym świecie, aby swoją modlitwą i wiernością przemieniali siebie i swoje otoczenie

– w intencji dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijan, aby ich cierpienie i męczeństwo było dla nas zachętą do odważnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego

– o pokój na świecie, w intencji zakończenia konfliktów wojennych szczególnie na Ukrainie, Syrii, Bliskim Wschodzie, w Afryce

– w intencji ofiar terroryzmu, trwających konfliktów wojennych, dla zmarłych o łaskę Nieba, dla poszkodowanych, uchodźców, osieroconych o potrzebną im pomoc materialną i duchową

– o przemianę serc tych, którzy wszczynają lub przygotowują akty terroryzmu i konflikty wojenne,

– w intencji wszystkich chorych o potrzebne łaski zdrowia, wytrwania, umocnienia dla nich, dla ich bliskich, dla lekarzy i opiekunów

– o dar nawrócenia i pokuty, o odnowienie i pogłębienie ducha modlitwy

– o dar wiary Słowu Bożemu i o pogłębianie znajomości Słowa Bożego, w którym Bóg przychodzi do naszej codzienności i rozwój duchowości biblijnej

–  o odkrycie na nowo i pogłębienie życia tajemnicą sakramentu chrztu świętego

–  o pogłębienie wiary w Tajemnicę Obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i coraz większą miłość do Chrystusa Eucharystycznego

– o codzienne, radosne spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, Synem Bożym w Słowie Bożym, Eucharystii, sakramentach, modlitwie, każdym napotkanym człowieku

– w intencji wynagrodzenia Bogu w Trójcy Jedynemu za wszelkie grzechy pijaństwa, rozwiązłości, zabójstwa nienarodzonych, bluźnierstw, kłamstwa, manipulacji, kradzieży, nieposzanowania godności i praw człowieka od poczęcia aż do śmierci, wynagrodzenia za grzechy lenistwa w służbie Bożej i drugiemu człowiekowi, grzechy społeczne i przeciw rodzinie.

– w intencji wszystkich ofiar jakiejkolwiek przemocy o uleczenie zranień, a dla dopuszczających się przemocy o głębokie nawrócenie i radykalne odstąpienie od zła

– w intencji rozbitych rodzin, o uleczenie ran i jeśli to możliwe o ich połączenie

– w intencji bezrobotnych, aby znaleźli godziwą pracę

– w intencji pracujących, aby owocami swojej pracy mogli służyć bliźnim

– w intencji wszystkich cierpiących, samotnych i opuszczonych o potrzebne im łaski i pomoc

– w intencji uwolnienia i uzdrowienia osób zniewolonych przez uzależnienia, nałogi, okultyzm, spirytyzm, New Age

– w intencjach własnych wszystkich członków Blogowych Róż Różańcowych i ich bliskich

– w intencji członków naszej wspólnoty różańcowej obchodzących w tym miesiącu swoje imieniny, urodziny, jubileusze o wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba i nieustające błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego.

– w intencjach i prośbach jakie pozostawiają w różnych miejscach odwiedzający ten blog.

 

ponadto:

1 grudnia – wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, za oziębłość ludzi

1/2 grudnia  godzina 03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za ofiary handlu ludźmi

2 grudnia – dziękujemy za Różaniec; prosimy o łaski dla członków wszystkich wspólnot różańcowych; wynagrodzenie za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi; o 18.00 łączymy się duchowo z Eucharystią odprawianą przez ks. Grzegorza

7 grudnia – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne oraz dziękczynienie za sakrament Eucharystii; Godzina Święta,

8 grudnia – Trójcy Przenajświętszej za Niepokalaną Najświętszą Maryję Pannę

24 grudnia – pamiętajmy o samotnych, bezdomnych, uchodźcach, chorych to w nich spotkamy Nowonarodzonego Pana

31 grudnia – dziękujmy i prosimy o dalsze błogosławieństwo dla rodzin wiernych Ewangelii i prośmy o potrzebne łaski  dla wszystkich rodzin przeżywających trudności, dramaty, rozstania, niepewność

 

INTENCJE NADESŁANE:

MOHEREK

Matko Boża dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

Proszę z ufnością:

-o zbawienie wieczne dla zmarłych w rodzinie

-o nawrócenie niewierzących i o moje osobiste nawrócenie

-o dobrego męża dla córki by rodzina, która powstanie była pełna miłości i miła Panu Bogu

-o potrzebne łaski i zdrowie dla Barki i ks. Grzegorza

-o wysłuchanie w intencjach, w których codziennie się modlę.

ANNA

Proszę o modlitwę dla żyjących o błogosławieństwo Boże, dla zmarłych o życie wieczne a dla zatwardziałych grzeszników o miłosierdzie Boże.

BARKA

– o łaskę wytrwania

JOANNA

 Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla mojego taty oraz o wyrwanie z uzależnienia mojego męża a także za ratowanie mojej rodziny.

PAWEŁ JÓZEF

W intencji spraw zawodowych i prywatnych – o Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej

W intencji pomyślnego rozwiązania wszelkich problemów zawodowych i prywatnych.

Brak konsekwencji błędów i niedopatrzeń oraz złych wyborów.

 

MIEJSCE NA TWOJĄ INTENCJĘ: …………………

(Zostaw swoją intencję w komentarzach, lub jeśli nie chcesz jej upubliczniać na tym blogu wyślij ją mailem : barbara.karpinska@vp.pl

Podziel się z innymi:

79 myśli nt. „INTENCJE MODLITWY – GRUDZIEŃ 2017

 1. Proszę o wstawiennictwo do Miłosiernego Pana Jezusa z prośbą o nawrócenie moich dzieci i wnuków, o dar pracy, by tej nigdy nie zabrakło dla moich dzieci i nas samych, o dar zdrowia dla całej rodziny. Proszę o łaskę. by moje rozpoczęte zamierzenie zawodowe w pełni i z sukcesem się rozwinęło ,żebym nie musiała martwić się o dzień jutrzejszy. Jezu Prowadź Nas. Jezu ufam Tobie . Ty się tym zajmij. Ty się o to zatroszcz

 2. Maryjo, dziękujemy Ci za codzienne towarzyszenie nam w modlitwie, w pracy, w odpoczynku. Prowadź nas Maryjo niestrudzenie w nieznaną nam przyszłość i wypraszaj nam łask zdroje a wszystkie zgodne z wolą Boga.

 3. Panie Boże pokornie proszę Cię przez Niepokalane Serce Maryi ulecz Anię z oparzeń dróg oddechowych po zażyciu środka do WC oraz wyproś łaskę ulgi w cierpieniu fizycznym i psychicznym dla Stefana , a dla Moniki wyleczenie z alkoholizmu. Amen
  Jezu ufam Tobie

 4. Maryjo nasza Matko, Nasza Królowo, wypraszaj s. Symplicji potrzebne łaski i dary u Twojego Syna, któremu służy blisko 60lat a jutro w również obchodzi 80 urodziny.

 5. Maryjo bądź ze mną i Danusią w czasie dzisiejszych i jutrzejszych badań, zabierz nasze obawy. Niech wola Twojego Syna wypełnia się w naszym życiu. Amen.

 6. Błagam o modlitwę do Boga Miłosiernego,Jezusa naszego Pana za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych o uzdrowienie mego 20 miesięcznego wnuczka Franciszka z ciężkich i rozległych oparzeń ciała. Boże uczyń cud ,zeby nie był potrzebny przeszczep skóry . Bóg zapłać za modlitwę.

 7. Włączam w dzisiejszą modlitwę różańcową śp. Bogumiła w 8 rocznicę śmierci wypraszając dla niego radość życia wiecznego. Amen.

 8. Niech Bóg, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wysłucha wszystkich próśb tu przedstawionych, błogosławi członkom róż blogowych i ich rodzinom, w okresie adwentu i świąt zleje na nich swoją radość, miłość i pokój. Amen.

 9. Matko Boża, błagaj z nami, by Syn Twój Jezus uzdrowił Danusię M, która dziś dostała skierowanie na operacje guza w potylicznej cz. głowy. Amen.

 10. proszę o modlitwę za mnie i mojego chłopaka, by nasz związek opierał się na szczerości, miłości, zaufaniu, by mój chłopak był dobrym człowiekiem, bez nienawiści wobec innych. A także proszę o modlitwę za zdrowie mojej mamy

 11. Boże Wszechmogący, proszę uzdrów Roberta
  Jezu Ufam Tobie !.
  Matko Boska Niepokalana wstaw się za nami.
  Matko nie opuszczaj nas.

 12. Matko Pomocy Nieustającej racz razem ze Św. Michałem Archaniołem wstawić się przed tronem naszego Ojca w niebie, aby na nowo rozpalił w moim małżeństwie ogień miłości, ufności i otwartości. Niech Bóg zburzy mur który urósł między nami i zjednoczy nas mocniej ze sobą. Amen.

 13. Błagam, Matko, pogromczyni mocy piekielnych, o łaskę nawrócenia dla Jacka, o uwolnienie go od wpływów demonicznych, uzdrowienie duszy i ciała. Pokornie proszę o miłosierdzie dla kapłanów i osób konsekrowanych, pozostających w stanie grzechu ciężkiego, gorszących wiernych w Kościele, by wrócili do Twego Syna i wynagradzali gorliwą służbą Kościołowi za popełnione grzechy. Przecież „lekarza potrzebują chorzy, nie – zdrowi.”. Osłaniaj mnie ,Matko, tarczą swej opieki, przed atakami szatana. Matko, naucz mnie być wierną swemu powołaniu, mimo moich słabości i zranień.

 14. Jezu Tobie powierzam całą moją rodzinę.Proszę o nawrócenie moich najbliższych i ukochanie Jezusa ponad wszystko.Proszę o łaskę zdrowia dla Księdza Tomasza,KS.Grzegorza i naszej kochanej Basi.Maryjo prowadż nas do Twego Syna.

 15. Ukochana Matko Boża błagam bądź z moim synem Piotrem i wyproś dla niego u Syna Twojego Jezusa całkowite uzdrowienie na duszy , ciele i umyśle , uwolnienie od wszelkich sideł szatańskich ,usunięcie wszystkich zranień i przemianę serc dla jego rodziny żony i córek.
  Proszę Cię Maryjo wyproś łaskę zbawienia wiecznego dla syna Tomasza i łaskę nawrócenia i błogosławieństwo w mojej rodzinie.Amen
  Jezu ufam Tobie i mam nadzieję w Tobie.

 16. Najlepsza matko podaj swoją dłoń mojej córce Anicie i uproś wraz ze św. Judo Tadeuszem u swego syna potrzebne jej łaski. Wskaż jej drogę i prowadź ją. Amen.

 17. blagam o modlitwe za moich synow Michala i Macieja o wyrwanie ich z alkolizmu agresji klamstwa blagam o wspolna modlitwe razem modlacsie w intencji mozemy uprosic Pana o laski

  • Maryjo, Matko Miłosierdzia wysłuchaj prośby innej Mamy. Jezu ulecz wszystkie zranienia naszych dzieci. W czasie adwentu, Ty Jezu czekasz na nas kiedy do Ciebie przyjdziemy, wyjdź nam na spotkanie. Amen.

 18. Pani i Matko ukochana, błagam o opiekę nad moją rodziną. Chroń nas Pani przed złem, błogosław moim córkom, synowi, zięciom, synowej i wnukom. Daj łaskę zdrowia mojemu mężowi i prowadż nas do Syna i bądż zawsze z nami.

 19. Dziękuję,że Jestem,za wspólnotę,za moją rodzinę,dziękuję Ci Panie ,ze Jesteś w moim sercu,przyjmowany w eucharystii,w spowiedzi,w moich bliskich i we wrogach moich…Kocham Cię,opiekuj się mną, daj siły,zabierz lęki i obawy moje…Ja wiem ,że z Twoją Boża pomocą wszystko mogę…
  JEZU UFAM TOBIE I TY SIĘ TYM ZAJMIJ!
  Twoja służebnica.

  • Maryjo, uchwyć nas za rękę i zaprowadź nas, nasze rodziny na rekolekcje adwentowe, podprowadź do konfesjonałów abyśmy osobiście spotkali Jezusa miłosiernego. Amen.

  • Wczorajszy komentarz mój, był skierowany do Maryi, Niewiasty Adwentu. Dziś zauważyłam, że podpisałam go pod Twoją Renato prośbą.
   Maryjo, proś Jezusa by uzdrowił męża Renaty, proś o błogosławieństwo w rodzinie. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *