INTENCJE MODLITWY – WRZESIEŃ 2017

 

INTENCJE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

 

Intencja ewangelizacyjna:

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

W codziennej modlitwie łączymy się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem w błaganiach o pokój na świecie oraz w jego codziennych intencjach.

 

INTENCJE BLOGOWYCH RÓŻ

Przez Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję zanosimy do Boga w Trójcy Jedynego nasze dziękczynienia za wszelkie otrzymane łaski, oraz przedstawiamy nasze prośby i błagania oczekując pomocy i pociechy.

 

Dziękujemy:

Za nieustanne działanie Ducha Świętego w Kościele i świecie.

Za łaski wyjednane przez Niepokalaną Dziewicę i udzielone proszącym w związku z  jubileuszami Maryjnymi w Licheniu, na Jasnej Górze, w Gietrzwałdzie i innych miejscach.

Za posługę, przykład i nauczanie następcy świętego Piotra papieża Franciszka, prosząc o wszelkie potrzebne dla niego łaski i dary Ducha Świętego, aby z mocą głosił Dobrą Nowinę całemu światu.

Za wszystkich diakonów, tegorocznych neoprezbiterów, zakonników, prezbiterów, biskupów i kardynałów i za ich codzienną posługę.

Za wszystkie osoby konsekrowane za ich powołanie i realizowane przez nie misje.

Za nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

Za naszą planetę ziemię, za naszą Ojczyznę z jej krajobrazem, przyrodą, różnorodnością fauny i flory.

Za czas dany nam na nawrócenie i pokutę.

Za przyjęte sakramenty święte.

Za rodziny wierne przesłaniu Ewangelii Chrystusowej.

Za dany nam każdy dzień życia ze wszystkim co nam Boża Opatrzność przynosi.

Za wszystkie wysłuchane prośby, otrzymane pocieszenia i umocnienia, pomoc od naszych dobroczyńców, prosząc dla nich o szczególne błogosławieństwo.

 

Przepraszamy:

Za opór i niestałość w przemianie naszych serc na wzór Serc Jezusa i Maryi

Za braki w miłosierdziu wobec nas samych i naszych bliźnich

Za brak otwarcia na Boże łaski i prowadzenie Ducha Świętego

Za brak gorliwości i sumienności w naszej codziennej służbie Bogu i bliźniemu

Za wszelkie zaniedbania w czynieniu dobra, do którego Bóg nas powołał

Za brak radości z tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi

Za brak rozeznawania i podejmowania stałej walki duchowej

Za nasze grzechy, słabości, brak wierności, egoizm, zamknięcie w sobie, lenistwo, niecierpliwość, zgorzknienie, zniechęcenie, kłótnie, kłamstwa, brak panowania nad słowami i wszelkie braki i uchybienia w miłości Boga, siebie samego i bliźniego.

Za nieposzanowanie danej nam w zarządzanie i opiekę ziemi, przyrody, roślin i zwierząt.

Za wszelkie uchybienia wobec świętości życia

Za wszelkie bluźnierstwa, profanacje i niegodne przyjmowanie Najświętszego Sakramentu.

 

Modlimy się:

– we wszystkich intencjach zgodnych z intencjami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

– o rychłe zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi

– w intencji Ojca Świętego Franciszka i jego podróży apostolskich

– za ofiary Powstania Warszawskiego i II Wojny Światowej

– w intencji naszej Ojczyzny Polski, aby wypełniła swoje posłannictwo jakiego Bóg od niej oczekuje, a my abyśmy dotrzymali składanych teraz oraz złożonych przed laty ślubów i zobowiązań

– w intencji rządzących i stanowiących prawo, o światło i moc Ducha Świętego, aby w swojej pracy kierowali się prawdą i dobrem narodu 

– w intencji pielgrzymujących i odbywających rekolekcje, aby doświadczyli radości z owoców podjętych trudów i wyrzeczeń

– za ochronę i odbudowanie zniszczonej przyrody

– w intencji nawrócenia narodu polskiego

– o otwarcie się na przyjęcie darów, charyzmatów i prowadzenie Ducha Świętego

– o codzienne życie według owoców Ducha Świętego i łaskę wytrwania do końca w wierze, nadziei i miłości

– w intencji rolników, hodowców, sadowników, ogrodników o łaskę dobrych plonów

– w intencji świętości i ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

– w intencji wszystkich nienarodzonych dzieci i ich rodziców

– w intencji dzieci zagrożonych aborcją

– w intencji osób zagrożonych eutanazją

– za wszystkie osoby konsekrowane i za powoływanych do różnych form życia konsekrowanego o wszelkie potrzebne łaski, dary i owoce Ducha Świętego

– w intencji misji i misjonarzy o potrzebną im pomoc i wsparcie materialne i duchowe

– o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– aby coraz więcej osób odkrywało skarb jakim jest modlitwa różańcowa

– w intencji członków wszystkich wspólnot różańcowych na całym świecie, aby swoją modlitwą i wiernością przemieniali siebie i swoje otoczenie

– w intencji dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijan, aby ich cierpienie i męczeństwo było dla nas zachętą do odważnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego

– o pokój na świecie, w intencji zakończenia konfliktów wojennych szczególnie na Ukrainie, Syrii, Bliskim Wschodzie, w Afryce

– w intencji ofiar terroryzmu, trwających konfliktów wojennych, dla zmarłych o łaskę Nieba, dla poszkodowanych, uchodźców, osieroconych o potrzebną im pomoc materialną i duchową

– o przemianę serc tych, którzy wszczynają lub przygotowują akty terroryzmu i konflikty wojenne,

– w intencji wszystkich chorych o potrzebne łaski zdrowia, wytrwania, umocnienia dla nich, dla ich bliskich, dla lekarzy i opiekunów

– o dar nawrócenia i pokuty, o odnowienie i pogłębienie ducha modlitwy

– o dar wiary Słowu Bożemu i o pogłębianie znajomości Słowa Bożego, w którym Bóg przychodzi do naszej codzienności i rozwój duchowości biblijnej

–  o odkrycie na nowo i pogłębienie życia tajemnicą sakramentu chrztu świętego

–  o pogłębienie wiary w Tajemnicę Obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i coraz większą miłość do Chrystusa Eucharystycznego

– o codzienne, radosne spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, Synem Bożym w Słowie Bożym, Eucharystii, sakramentach, modlitwie, każdym napotkanym człowieku

– w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

– w intencji beatyfikacji Sług Bożych prymasów Polski kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego; Sług Bożych ks. Piotra Skargi SJ, siostry Leonii Nastał, męczenników jezuickich z II wojny światowej, siostry Łucji z Fatimy, Pauliny Jaricot

– w intencji wynagrodzenia Bogu w Trójcy Jedynemu za wszelkie grzechy pijaństwa, rozwiązłości, zabójstwa nienarodzonych, bluźnierstw, kłamstwa, manipulacji, kradzieży, nieposzanowania godności i praw człowieka od poczęcia aż do śmierci, wynagrodzenia za grzechy lenistwa w służbie Bożej i drugiemu człowiekowi, grzechy społeczne i przeciw rodzinie.

– w intencji wszystkich ofiar jakiejkolwiek przemocy o uleczenie zranień, a dla dopuszczających się przemocy o głębokie nawrócenie i radykalne odstąpienie od zła

– w intencji rozbitych rodzin, o uleczenie ran i jeśli to możliwe o ich połączenie

– w intencji bezrobotnych, aby znaleźli godziwą pracę

– w intencji pracujących, aby owocami swojej pracy mogli służyć bliźnim

– w intencji wszystkich cierpiących, samotnych i opuszczonych o potrzebne im łaski i pomoc

– w intencji konających o łaskę dobrej śmierci

– za zmarłych przebywających w czyśćcu o ich rychłe włączenie do społeczności świętych

– w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych – dla zmarłych o radość przebywania z Bogiem w Trójcy Jedynym, a dla osieroconych rodzin o pociechę i umocnienie wiary w życie wieczne,

– za zmarłych w wypadkach, katastrofach, konfliktach wojennych o radość zbawienia,

– w intencji uwolnienia i uzdrowienia osób zniewolonych przez uzależnienia, nałogi, okultyzm, spirytyzm, New Age

– w intencjach własnych wszystkich członków Blogowych Róż Różańcowych i ich bliskich

– w intencji członków naszej wspólnoty różańcowej obchodzących w tym miesiącu swoje imieniny, urodziny, jubileusze o wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba i nieustające błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego.

– w intencjach i prośbach jakie pozostawiają w różnych miejscach odwiedzający ten blog.

 

ponadto:

1 września – modlimy się o pokój na świecie, pamiętamy o ofiarach II Wojny Światowej, modlimy się o Ochronę Stworzenia

1/2 września godzina 03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za ofiary handlu ludźmi

8 września – ponawiamy akt ponownego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w naszych domach, parafiach, diecezjach i modlimy się o rychłe zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi

10 września – dziękujemy za przesłanie Niepokalanej Pani Różańcowej w Gietrzwałdzie i  duchowo łączymy się z Gietrzwałdem w 140 rocznicę objawień Maryjnych,

12 września – pamiętamy o Imieniu Maryi

14 września – dziękujemy za Święty Krzyż Chrystusa Jezusa

17 września – modlimy się w intencji środków społecznego przekazu –  „«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5) Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”

23 września – dziękujemy za nieustającą opiekę św. Ojca Pio

28 września – przez wstawiennictwo św. Wincentego a Paulo prosimy o potrzebne łaski dla założonych przez niego zgromadzeń oraz Stowarzyszeń Miłosierdzia działających w Kościele Katolickim, których jest patronem. dziękujemy za owocną posługę ojców i sióstr dominikanek prosząc dla nich o potrzebne łaski na każdy dzień

29 września – dziękujemy za nieustanną opiekę Archaniołów i Aniołów.

 

INTENCJE NADESŁANE:

MOHEREK

Matko Boża dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

Proszę z ufnością:

-o zbawienie wieczne dla zmarłych w rodzinie

-o nawrócenie niewierzących i o moje osobiste nawrócenie

-o dobrego męża dla córki by rodzina, która powstanie była pełna miłości i miła Panu Bogu

-o potrzebne łaski i zdrowie dla Barki i ks. Grzegorza

-o wysłuchanie w intencjach, w których codziennie się modlę.

ANNA

Proszę o modlitwę dla żyjących o błogosławieństwo Boże, dla zmarłych o życie wieczne a dla zatwardziałych grzeszników o miłosierdzie Boże.

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, jak nazwał Cię Św. Jan Paweł II, Tobie powierzam i Tobie zawierzam naszą ewangelizację we Włocławku we wrześniu. Błogosław nam, prowadź nas, upraszaj u Ducha Świętego, wszelkie potrzebne łaski i dary do głoszenie kerygmatu wiary. Bądź z nami Maryjo. Amen.

BARKA

– o łaskę wytrwania

JOANNA

 Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla mojego taty oraz o wyrwanie z uzależnienia mojego męża a także za ratowanie mojej rodziny.

MIEJSCE NA TWOJĄ INTENCJĘ: …………………

(Zostaw swoją intencję w komentarzach, lub jeśli nie chcesz jej upubliczniać na tym blogu wyślij ją mailem : barbara.karpinska@vp.pl

 

 

Podziel się z innymi:

61 myśli nt. „INTENCJE MODLITWY – WRZESIEŃ 2017

 1. Matko Miłosierdzia roztocz opiekę nad śp Marysią – ciocią Barki, która odeszła do Pana .Ojcze Miłosierdzia daj Jej wieczna nagrodę w Niebie.
  O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie…

 2. Proszę o modlitwę za moje małżeństwo. Żeby Bóg powiedział mi co dalej mam robić w moim życiu. Czy mam być sama czy nie ? Ja bede sie modlic za was

  • Maryjo stworzyłaś związek z Józefem według woli Boga. Jezu, Maryjo, Józefie Święty oświecajcie małżeństwo Agaty, dopomagajcie im być razem, ratujcie ich małżeństwo. Święta Rodzino wspierajcie każdą zagrożoną rodzinę; rozpadem, brakiem miłości, brakiem jedności w wierze. Amen.

  • Agato ja tez dołączam się do modlitwy w Twojej intencji.
   Jeśli chcesz poproś o pomoc św. Józefa odwołując się do jego męki gdy zastanawiał się czy porzucić Maryję spodziewającą się Dziecka.

 3. Dziękując Panu Bogu za wszelkie łaski i doświadczenia, także te najtrudniejsze i po ludzku nie do rozwiązania, proszę o wsparcie w modlitwach: za mamę Teresę o uwolnienie od bólu; za Martynę o uzdrowienie z jej choroby; za Marcina o odnalezienie satysfakcji i sprawiedliwej oceny w nowej pracy, i uwolnienie się od traumy po sadystycznych intrygach poprzedniego pracodawcy; za Mariolę o siłę do pokonania kolejnego nawrotu choroby nowotworowej; za mnie o uwolnienie od bólu i rozwiązanie skomplikowanych życiowych węzłów; za sędziów rozpatrujących wszystkie sprawy moje i jeszcze jednej osoby, o roztropność, uczciwość i odwagę w rozpoznaniu prawdy i faktów do wydawania rzetelnych orzeczeń; za moich winowajców którym nie umiem przebaczyć, by Bóg zechciał wybaczać im we mnie; za znalezienie dobrego przewodnika duchowego, który pomoże znaleźć drogę do przebaczenia i odzyskania spokoju; za tych, którzy mnie wspierają modlitwą i czynami, niech Bóg im błogosławi. Bóg zapłać.

 4. Matenko,prosze Cię o łaski potrzebne moim siostrzennicom,zalozenie szczesliwej rodziny milej Bogu,o zdrowie calej rodziny ,o laskę wytrwania ,systematycznosvi ,pilnosci na studiavh ,darow i owocow DuchaSw, dla mojej corki oraz nawrocenie dar modlitwy i wiary,zdobycie srodkow finans na edukavje i rozwiazanie problemow natury finans.i mieszkaniowej oraz o szczęsliwą wiecznosc moic bliskich.Matenko dziekuje Ci za zdaną pomyslnie mature dziecka i wszystkie wysluchane modlitwy.Przez Płomien Milosci Maryi Matko działaj swoimi łaskami.

 5. Modliliśmy się za Dagmarę w stanie błogosławionym chorą na toksoplazmozę i zarażoną rumieniem,nie mającą wsparcia wśród najbliższych bojących się ,że na świat przyjdzie dziecko specjalnej troski, mocno uszkodzone. Dagmara urodziła zdrową córeczkę .Chwała Panu i Jego Matce.Amen

  • Niech Bóg wysłucha Twojej modlitwy jak wysłuchał Jabesa.
   ”A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc:

   «Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!»

   I sprawił Bóg to, o co on prosił.”

   /1 Księga Kronik 4,10/

 6. Proszę o siłę we wspieraniu moich dzieci oraz rozwiązanie mojego toksycznego związku małżeńskiego. Proszę o spokój w moim domu, dla mnie i dzieci, o uwolnienie od złego wpływu mojego męża.

 7. Dziękuję za życie moich dzieci, męża i wszystkich, których Bóg postawił na mojej drodze życia.

  Proszę o nawrócenie i uleczenie ran mojej siostry.

  • Maryjo, nasza Mamo kochana, wysłuchaj próśb naszych, a my z wdzięcznością dziękujemy za dary już otrzymane i te które trzymasz w zanadrzu dla nas.. Amen.

 8. Prosze o modlitwe w intencji naszego malzenstwa. O laske rodzicielstwa. Bardzo dlugo staramy sie o dzieci ale wciaz ich nie mamy. Jest to trudna i bolesna dla nas sytuacja dlatego bardzo prosze o pamiec o nas w modlitwie rozancowej.

   • Tak, Maryjo we wspomnienie Twojego narodzenia, proś Jezusa by pozwolił również zaznać radości narodzin dzieciątka, dzieci według Twojej woli w małżeństwie Marzenki. Amen.

 9. Matko Boża proszę wstaw się za mną u Syna Jezusa by me prozby były wysłuchane niech ześle mi łaskę dla mnie i mym wnuczką by nic nie mogło nas oddalać od siebie proszę Ciebie z całego serca

 10. Matko Boża wyproś mi u Syna Jezusa łaski o które cały czas się modle do Ciebie i twego Syna Jezusa Chrystusa proszę przez twe wstawiennictwo za mną

 11. Matko Boża z Gietrzwałdu wyproś mi u swego Boskiego Syna te wszystkie łaski , o które tak pokornie proszę w moich codziennych modlitwach dla siebie i wszystkich bliskich memu sercu. Mateczko Boża módl się za nami..

 12. Matko Boża z Gietrzwałdu wyproś mi u swego Boskiego Syna te wszystkie łaski , o które tak pokornie proszę w moich codziennych modlitwach dla siebie i wszystkich bliskich memu sercu. Mateczko Boża módl się za nami.

 13. Mateczko proszę o łaski dla mnie i powrót mych wnuczek do biologicznych dziadków proszę by me życie było leprze jak jest teraz .Ma córka nie żyje od dwóch lat a ja teraz przez zięcia i siostrzenice męża nie mogę być blisko z wnuczkami które wychowywałam córce nie mogę je odwiedzać chodzić jak mają jakieś występy w szkole bo siostrzenica męża jest żoną zięcia a ona wpaja wnuczką że to ona jest ich matką i jej matka jest babcią ich czyli siostra męża kłamstwo które wpajane jest małym dziewczynką proszę Mateczko daj mi siłę by to znosić i godzić się z tym i innymi obelgami proszę by było lepiej bo teraz jest gorzej i nic się nie poprawia Mateczko proszę o dobry wynik z mego badania i o załatwienie trudnych spraw które mamy

 14. Matko Boża, Mamo nasza jestem niezmiernie wdzięczna za to, że moje prośby zaczynają się spełniać. Ale to co najważniejsze nie spełniło się więc pozostaję dalej na kolanach i błagam, błagam…o Boże Miłosierdzie za Twoim Mamo wstawiennictwem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *