INTENCJE MODLITWY – SIERPIEŃ 2017

INTENCJE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Intencja ogólna:

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

 

W codziennej modlitwie łączymy się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem w błaganiach o pokój na świecie oraz w jego codziennych intencjach.

 

INTENCJE BLOGOWYCH RÓŻ

Przez Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję zanosimy do Boga w Trójcy Jedynego nasze dziękczynienia za wszelkie otrzymane łaski, oraz przedstawiamy nasze prośby i błagania oczekując pomocy i pociechy.

 

Dziękujemy:

Za nieustanne działanie Ducha Świętego w Kościele i świecie.

Za posługę, przykład i nauczanie następcy świętego Piotra papieża Franciszka, prosząc o wszelkie potrzebne dla niego łaski i dary Ducha Świętego, aby z mocą głosił Dobrą Nowinę całemu światu.

Za wszystkich diakonów, tegorocznych neoprezbiterów, zakonników, prezbiterów, biskupów i kardynałów i za ich codzienną posługę.

Za wszystkie osoby konsekrowane za ich powołanie i realizowaną przez nie misję.

Za nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

Za czas dany nam na nawrócenie i pokutę.

Za przyjęte sakramenty święte.

Za rodziny wierne przesłaniu Ewangelii Chrystusowej.

Za dany nam każdy dzień życia ze wszystkim co nam Boża Opatrzność przynosi.

Za wszystkie wysłuchane prośby, otrzymane pocieszenia i umocnienia, pomoc od naszych dobroczyńców, prosząc dla nich o szczególne błogosławieństwo.

Przepraszamy:

Za opór i niestałość w przemianie naszych serc na wzór Serc Jezusa i Maryi

Za braki w miłosierdziu wobec nas samych i naszych bliźnich

Za brak otwarcia na Boże łaski i prowadzenie Ducha Świętego

Za brak gorliwości i sumienności w naszej codziennej służbie Bogu i bliźniemu

Za wszelkie zaniedbania w czynieniu dobra, do którego Bóg nas powołał

Za brak radości z tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi

Za brak rozeznawania i podejmowania walki duchowej

Za nasze grzechy, słabości, brak wierności, egoizm, zamknięcie w sobie, lenistwo, niecierpliwość, zgorzknienie, zniechęcenie i wszelkie braki i uchybienia w miłości Boga, siebie samego i bliźniego.

Za wszelkie uchybienia wobec świętości życia

Za wszelkie bluźnierstwa, profanacje i niegodne przyjmowanie Najświętszego Sakramentu.

 

Modlimy się:

– we wszystkich intencjach zgodnych z intencjami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

– za ofiary Powstania Warszawskiego

– w intencji naszej Ojczyzny Polski, aby wypełniła swoje posłannictwo jakiego Bóg od niej oczekuje, a my abyśmy dotrzymali składanych teraz oraz złożonych przed laty ślubów i zobowiązań

– w intencji rządzących i stanowiących prawo, o światło i moc Ducha Świętego, aby w swojej pracy kierowali się prawdą i dobrem narodu

– w intencji pielgrzymujących i odbywających rekolekcje, aby doświadczyli radości z owoców podjętych trudów i wyrzeczeń

– w intencji trzeźwości narodu polskiego

– o dobre przeżycie wakacji, umocnienie sil fizycznych i duchowych

– o otwarcie na przyjęcie darów, charyzmatów i prowadzenie Ducha Świętego

– o codzienne życie według owoców Ducha Świętego i łaskę wytrwania do końca w wierze, nadziei i miłości

– w intencji rolników, hodowców, sadowników, ogrodników o łaskę dobrych plonów

– w intencji przebywających na urlopach aby odkryli na nowo lub pogłębili swoją więź z Panem Bogiem

– w intencji świętości i ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

– w intencji wszystkich nienarodzonych dzieci i ich rodziców

– w intencji dzieci zagrożonych aborcją

– w intencji osób zagrożonych eutanazją

– w intencji Ojca Świętego Franciszka i jego podróży apostolskich

– za wszystkie osoby konsekrowane i za powoływanych do różnych form życia konsekrowanego o wszelkie potrzebne łaski, dary i owoce Ducha Świętego

– w intencji misji i misjonarzy o potrzebną im pomoc i wsparcie materialne i duchowe

– o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– aby coraz więcej osób odkrywało skarb jakim jest modlitwa różańcowa

– w intencji członków wszystkich wspólnot różańcowych na całym świecie, aby swoją modlitwą i wiernością przemieniali siebie i swoje otoczenie

– w intencji dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijan, aby ich cierpienie i męczeństwo było dla nas zachętą do odważnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego

– o pokój na świecie, w intencji zakończenia konfliktów wojennych szczególnie na Ukrainie, Syrii, Bliskim Wschodzie, w Afryce

– w intencji ofiar terroryzmu, trwających konfliktów wojennych, dla zmarłych o łaskę Nieba, dla poszkodowanych, uchodźców, osieroconych o potrzebną im pomoc materialną i duchową

– o przemianę serc tych, którzy wszczynają lub przygotowują akty terroryzmu i konflikty wojenne,

– w intencji wszystkich chorych o potrzebne łaski zdrowia, wytrwania, umocnienia dla nich, dla ich bliskich, dla lekarzy i opiekunów

– o dar nawrócenia i pokuty, o odnowienie i pogłębienie ducha modlitwy

– o dar wiary Słowu Bożemu i o pogłębianie znajomości Słowa Bożego, w którym Bóg przychodzi do naszej codzienności i rozwój duchowości biblijnej

–  o odkrycie na nowo i pogłębienie życia tajemnicą sakramentu chrztu świętego

–  o pogłębienie wiary w Tajemnicę Obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i coraz większą miłość do Chrystusa Eucharystycznego

– o codzienne, radosne spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, Synem Bożym w Słowie Bożym, Eucharystii, sakramentach, modlitwie, każdym napotkanym człowieku

– w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

– w intencji beatyfikacji Sług Bożych prymasów Polski kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego; Sług Bożych ks. Piotra Skargi SJ, siostry Leonii Nastał, męczenników jezuickich z II wojny światowej, siostry Łucji z Fatimy, Pauliny Jaricot

– w intencji wynagrodzenia Bogu w Trójcy Jedynemu za wszelkie grzechy pijaństwa, rozwiązłości, zabójstwa nienarodzonych, bluźnierstw, kłamstwa, manipulacji, kradzieży, nieposzanowania godności i praw człowieka od poczęcia aż do śmierci, wynagrodzenia za grzechy lenistwa w służbie Bożej i drugiemu człowiekowi, grzechy społeczne i przeciw rodzinie.

– w intencji wszystkich ofiar jakiejkolwiek przemocy o uleczenie zranień, a dla dopuszczających się przemocy o głębokie nawrócenie i radykalne odstąpienie od zła

– w intencji rozbitych rodzin, o uleczenie ran i jeśli to możliwe o ich połączenie

– w intencji bezrobotnych, aby znaleźli godziwą pracę

– w intencji pracujących, aby owocami swojej pracy mogli służyć bliźnim

– w intencji wszystkich cierpiących, samotnych i opuszczonych o potrzebne im łaski i pomoc

– w intencji konających o łaskę dobrej śmierci

– za zmarłych przebywających w czyśćcu o ich rychłe włączenie do społeczności świętych

– w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych – dla zmarłych o radość przebywania z Bogiem w Trójcy Jedynym, a dla osieroconych rodzin o pociechę i umocnienie wiary w życie wieczne,

– za zmarłych w wypadkach, katastrofach, konfliktach wojennych o radość zbawienia,

– w intencji uwolnienia i uzdrowienia osób zniewolonych przez uzależnienia, nałogi, okultyzm, spirytyzm, New Age

– w intencjach własnych wszystkich członków Blogowych Róż Różańcowych i ich bliskich

– w intencji członków naszej wspólnoty różańcowej obchodzących w tym miesiącu swoje imieniny, urodziny, jubileusze o wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba i nieustające błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego.

– w intencjach i prośbach jakie pozostawiają w różnych miejscach odwiedzający tego bloga.

 

ponadto:

 

6 sierpnia – dziękujemy za Chrystusowy dar codziennej przemiany naszego starego człowieka w nowego

8 sierpnia – dziękujemy za owocną posługę ojców i sióstr dominikanek prosząc dla nich o potrzebne łaski na każdy dzień

9 sierpnia – w święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża prosimy o łaskę nawrócenia dla Europy

10 sierpnia – powierzamy swoje wszystkie trudne sprawy osobiste i społeczne wstawiennictwu świętej Filomeny

11 sierpnia – w dniu wspomnienia świętej Klary prosimy o potrzebne łaski dla zakonu sióstr klarysek oraz przez wstawiennictwo św. Klary patronki telewizji prosimy o realizowanie misji poprzez przekaz prawdy i dobra a unikanie kłamstwa, manipulacji, złych emocji

12 sierpnia – w dniu świętej Joanny de Chantal prosimy o wszystkie potrzebne łaski dla zakonu sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia – dziękujemy za 97 lecie Cudu nad Wisłą i opiekę Najświętszej Maryi Panny nad Polską

 

INTENCJE NADESŁANE:

MOHEREK

Matko Boża dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

Proszę z ufnością:

-o zbawienie wieczne dla zmarłych w rodzinie

-o nawrócenie niewierzących i o moje osobiste nawrócenie

-o dobrego męża dla córki by rodzina, która powstanie była pełna miłości i miła Panu Bogu

-o potrzebne łaski i zdrowie dla Barki i ks. Grzegorza

-o wysłuchanie w intencjach, w których codziennie się modlę.

ANNA

Proszę o modlitwę dla żyjących o błogosławieństwo Boże, dla zmarłych o życie wieczne a dla zatwardziałych grzeszników o miłosierdzie Boże.

Maryjo, Królowo Polski, Matko Częstochowska, Tobie powierzam trud, intencje wszystkich pielgrzymów przemierzających Polskę wzdłuż i wszerz, zdążających do Twojego Tronu. Szczególnie wspieram modlitwą s.Jolantę i Monikę z pielgrzymki Ełckiej oraz naszą konińską, która wyruszy 7 sierpnia. Od dziś włączam w nasze modlitwy i swoją osobistą naszą ” Kochaną malutką”, która kolejny rok podjęła pielgrzymi trud do Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Mateńki i naszej Królowej. Błogosław Maryjo, pielgrzymom i wstawiaj się za nimi u Syna swojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

EDYTA

Proszę w intencji przebłagalnej za grzechy , o pracę i w intencjach Bogu wiadomych

 

BARKA

– o łaskę wytrwania

 ANNA z 8 RÓŻY

– o potrzebne siły i Boże łaski na czas przyjmowania chemii i walki z chorobą

MIEJSCE NA TWOJĄ INTENCJĘ: …………………

 

(Zostaw swoją intencję w komentarzach, lub jeśli nie chcesz jej upubliczniać na tym blogu wyślij ją mailem : barbara.karpinska@vp.pl

 

 

Podziel się z innymi:

70 myśli nt. „INTENCJE MODLITWY – SIERPIEŃ 2017

 1. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, jak nazwał Cię Św. Jan Paweł II, Tobie powierzam i Tobie zawierzam naszą ewangelizację we Włocławku we wrześniu. Błogosław nam, prowadź nas, upraszaj u Ducha Świętego, wszelkie potrzebne łaski i dary do głoszenie kerygmatu wiary. Bądź z nami Maryjo. Amen.

 2. Spotkałam Tomka, kolegę mojego syna, kiedyś wzorowego ucznia, inteligentnego chłopca, obecnie po 2 operacjach kręgosłupa, pomaga sobie piciem alkoholu . Matko Miłosierdzia ratuj go.Amen.

 3. proszę o modlitwe za moje dzieciątko które nosze pod sercem o zdrowie dla niego i szczesliwy poród, prosze o modlitwe za mnie bym przestała się lękać i bym umiała w sposób prawdziwy Kochać to dziecko wychować go na dobrego człowieka który żyć bedzie na chwałę Pana i pożytek ludzi

 4. Pomódlmy się za Bogusię, której miesiąc temu tata odszedł do Pana, w domu ma niepełnosprawną mamę, a w czwartek czeka ją operacja usunięcia płuca.Matko nasza i Królowo zaopiekuj się Bogusią.

 5. Dziękuję Ci Maryjo, Matko Boża Licheńska, że mogłam powierzyć Tobie wszystkie nasze sierpniowe intencje i prośby i Ty je cierpliwie wysłuchałaś, mimo iż nie odbyłam dziś pieszej pielgrzymki ( jak to planowałam) z ludźmi pracy z hasłem ” Idźmy i głośmy z Maryją” poraz XXXV. Maryjo, Bolesna Królowo Polski ulżyj ludowi swojemu. Amen.

 6. O łaskę nawrócenia ,żeby miłoserny Pan Jezus uwonł zięcia Krzysztofa od nałogu alkocholowego ,oraz wnuczki Patrycji o psluszeństwo i uwolnienie od komórki kturej nie wypuszcza z rąk
  O

 7. Matko Miłosierdzia Królowo nasza przyjmij naszą modlitwę za śp Helenę ,która codziennie rano przychodziła do kościoła.Amen

 8. Proszę o łaskę nawrócenia dla moich rodziców a także o uzdrowienie fizyczne i duchowe i wyrwanie z alkoholizmu. Jezu Ufam Tobie. Proszę o Błogosławieństwo dla mojej rodziny i dzieci.

 9. Dziękuję Kochana Mateńko, że pozwoliłaś mi dojść do Twego Tronu. Przekazuję wszystkim zaglądającym Twe troskliwe spojrzenie

  • Dziękowałam dziś za Ciebie malutka i powierzałam Bogu wszystkie nasze intencje tu składane i nie tylko tu, wszystkie które niosłam w swoim sercu…, moją pierworodną córkę, która ma dziś urodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej. Właśnie na cześć Maryi dostała na Chrzcie Świętym drugie imię Maria. Maryjo, dziękuję CI, że mogłam być u Ciebie na Mszy Świętej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, naszego biskupa Wiesława Meringa na uroczystościach związanych z 50leciem ukoronowania Twego wizerunku koronami papieskimi.

 10. -dziękuję Bogu i rodzicom ,że jestem…
  -za zmarłych rodziców,dziadków,brata,teścia…
  -za pokój i za chorych ,cierpiących..
  -za wszystkich pielgrzymów,i za moja córkę kroczącą tez do TRONU JASNOGÓRSKIEGO i do MATUCHNY w intencji pracy licencjackiej,aby się wszystko poukładało….
  -za moją starsza córkę i jej rodzinę,o wiarę,zrozumienie,zgodę,milośc wzajemna w 14 rocznice slubu i o lepsze,serdeczne między nami stosunki..
  -o moje nawrócenia ,lepsza wiare,miłość dla bliskich…

 11. Maryjo, Tobie pod opiekę oddaję moją teściową, która po 3 wylewie dziś znalazła się w szpitalu. Wstawiaj się za Nią do Jezusa, niech Jego wola wypełni się do końca w Jej życiu . Amen.

  • Dziękuję Ci Maryjo, za troskliwą opiekę, wierzyłam że pomożesz odzyskać świadomość i dostałam dziś kolejną wiadomość, że Mama uśmiecha się ( będę to miała na zdjęciu) i dziękuje za jedzenie. Bogu niech będą dzięki i Tobie Maryjo i Wam wszystkim, bo we wspólnej modlitwie jest siła. Chwała Panu.

 12. Zawierzam Rodzicow, rodzenstwo, kuzynów, kaplanow, osoby konajace (…), prosze, bym wypelnila moje powolanie, o wiare, nadzieje, milosc, uzdrowienie ze zranien, o uwielbienie Boga, o prawde w nauce i kulturze, o dobrą pracę, odpowiedzialnosc i dary Ducha Sw.

 13. Matko Boża wypraszaj wszelkie potrzebne łaski dla mnie i dla całej mojej rodziny. Nie wypuszczaj nas z Twojej Opieki Łaskawej. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

 14. Proszę o modlitwę za Rafała o uwolnienie go od wszelkiego zła , o uwolnienie z nałogu alkoholowego i wszelkie potrzebne łaski, oraz o wytrwanie w trzeźwości. Żeby Dobry Bóg mu błogosławił , a Boża Opatrzność zawsze nad nim czuwała.

 15. Proszę o odrodzenie i przemianę małżeństwa Danusi i Leszka w ich 40 rocznicę ślubu, aby podobało się Bogu, przed którym wypowiadali słowa przysięgi i aby realizowali je wytrwale aż do śmierci. Dopomóż im Maryjo i wstawiaj się za Nimi w ich trudnych sprawach.

 16. Za opieke Matki Bozej nad zdrowiem mojej mamy aby Mataka Boza nigdy jej nie opuscila aby czuwala nad nia .Prosze cie Maryjo Matko Boza o to

 17. Proszę o modlitwę za syna o uwolnienie od zła miłość w rodzinie i miłosierdzie Boże w sprawie Sądowej.Niech Duch Św go prowadzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *