3 MINUTY Z LOYOLI – FORMACJA IGNACJAŃSKA

Krótki komentarz do duchowości ignacjańskiej o. Remigiusza Recława SJ.

https://www.youtube.com/watch?v=meEN2yLr1Qs&index=35&list=PLNCZDi-RY4iELc538-qPJwbJ5q35iy6Gh

albo

http://wspolnota.mocniwduchu.pl/news/132/15/3-minuty-z-Loyoli

Zachęcam do słuchania podczas nowenny…… jak również i później. Wszystkie reguły św. Ignacego możemy starać się stosować w naszym życiu. Przyjmujemy różne lekarstwa i witaminy, gdy niedomagamy. Krótkie i bardzo konkretne komentarze do reguł św. Ignacego głoszone przez o. Remigiusza SJ mogą być dla nas taką duchową tabletką.

Polecam …..

Podziel się z innymi:

WIERNA MIŁOŚĆ

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY

Patronki Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kolekta

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, † spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego * i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Pnp 8, 6-7

Czytanie z Pieśni nad pieśniami

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana.

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.

 

albo

 

Czytanie 2 Kor 5, 14-17

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

 

Psalm Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

2          Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

            i pragnie Ciebie moja dusza.

            Ciało moje tęskni za Tobą, *

            jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

3          Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

            by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

4          Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

            więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

5          Będę Cię wielbił przez całe me życie *

            i wzniosę ręce w imię Twoje.

6          Moja dusza syci się obficie, *

            a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

8          Bo stałeś się dla mnie pomocą *

            i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

9          Do Ciebie lgnie moja dusza, *

            prawica Twoja mnie wspiera.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.  

 

Ewangelia J 20, 1. 11-18

✠ Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty.

Maria stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg.

I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»

Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».

Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?»

Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę».

Jezus rzekł do niej: «Mario!»

A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!

Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”».

Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział». 

 

Maria Magdalena.

Jak podaje Ewangelista święty Marek została uwolniona przez Jezusa od siedmiu złych duchów. Odtąd idzie za Jezusem dokądkolwiek On kieruje swoje kroki.

Jest obecna na Golgocie.

Jest świadkiem Jego męki i śmierci.

Widzi Jego zmaltretowane Ciało.

Od czasu uwolnienia od złych duchów przepełnia ją ogromna wdzięczność i gorąca czysta miłość do Wybawcy.

To każe jej wytrwać pod Krzyżem.

Nie rozumie tej strasznej niesprawiedliwości jaka się stała.

W poranek po szabacie biegnie wraz z innymi niewiastami do grobu, aby dokończyć namaszczenia ciała.

Nie marzy o Zmartwychwstaniu.

Jej wiara załamała się pod Krzyżem.

Jej ból jest tak wielki, ze jest wciąż pochylona, płacz zasłania wzrok. Pusty grób.

Nie rozumie.

Ból się potęguje.

Nie dość, że Pan został tak okrutnie umęczony, to jeszcze ktoś ośmielił się naruszyć spokój grobowca i zabrał Jego ciało.

Widzi i słyszy Aniołów, ale ból i bezradność zamykają ją na ich pytania, odpowiada mechanicznie… Dowiaduje się, ze Go tu nie ma. Gdzie więc jest, gdzie ma Go szukać?

Przybita, bezsilna, zgnębiona.

Śmiertelnie zraniona miłość.

Nie ma w niej marzeń, nadziei…

Widok sylwetki Jezusa, nadal nic jej nie mówi.

Ma w sobie tak bardzo żywy i realny obraz Jego śmierci, Jego umęczonego ciała, że nie jest stanie przez łzy rozpoznać Pana.

Cierpienie z powodu straty nie dopuszcza myśli o Zmartwychwstaniu.

Głos Pana.

Pytanie.

Odpowiedź Marii Magdaleny, chce wypełnić to co jej serce dyktuje.

Wtedy słyszy swoje imię.

To jest On.

Rozpoznanie.

Spotkanie.

Zmiana pozycji, z przytłoczonej, pochylonej do ziemi, Maria Magdalena prostuje się, podnosi głowę, widzi, słyszy.

Zawołanie po imieniu staje się dla niej, ale i dla każdego z nas gdy rzeczywiście spotykamy Zmartwychwstałego nowym początkiem, nowym życiem, nową misją.

Maria Magdalena staje się Apostołką Apostołów.

Nie jesteśmy jakąś bliżej nieokreśloną masą wiernych.

Dla Pana, każdy i każda z nas jest ważny, każdy i każda jest indywidualnością, do każdego i każdej Jezus zwraca się po imieniu. Każdemu i każdej chce dać się rozpoznać.

Nie słyszymy Jego głosu, nie słyszymy jak On nas woła po imieniu, bo skupieni na codziennych zajęciach i własnych sprawach, nie szukamy Go, nie nasłuchujemy.

Nasza miłość do Niego nie przynagla nas do życia dla Niego, do służenia Mu w naszych codziennych obowiązkach stanu. Nie odczuwamy bólu straty, gdy zbytnio się od Niego oddalamy. W trudach i bezradności, szybko tracimy nadzieję zmiany na lepsze, zamykamy się w sobie, nie szukamy Go całym sercem. Naszym pragnieniem nie jest już chęć usłużenia Mu, choćby właśnie w takiej beznadziejnej według nas sytuacji. Bardziej skupiamy się na sobie. Mówimy nie pytani, zalewamy wszystko wokół słowami krzywdy i rozpaczy. Może dlatego, nasze uszy nie słyszą jak On się do nas bezpośrednio zwraca i pyta o to co chcemy zrobić.

Może dlatego, nie słyszymy jak przywołuje nas do Siebie naszym imieniem……… Może dlatego, bezskutecznie szukamy sensu życia i swojego miejsca w życiu i naszej misji. Może dlatego nie zauważamy, że On żyje i ma dla nas konkretne zadanie do wypełnienia, a my tylko chcemy aby On spoczął w bezpiecznym miejscu, a my abyśmy mogli oddać się żałobie i rozpaczy oraz wspomnieniom minionych dni.

Pan nie chce abyśmy żyli przeszłością, abyśmy zamykali się na nową rzeczywistość, wysyła nas z konkretną misją w przyszłość.

Czy odpowiemy Mu dziś, tak jak przed dwoma tysiącami lat pierwszy świadek Zmartwychwstania, kobieta, uczennica, Maria Magdalena?

Czy staniemy się, w dzisiejszym coraz bardziej niespokojnym i zagubionym świecie, tym dalekim i tym bliskim świadkami Życia i Miłości, która na śmierć nie umiera?

Co w moje dziś mogę wprowadzić z postawy Marii Magdaleny? Do czego przynagla mnie moja miłość?

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA MARIA Z BETANII

ŚWIĘTA MARIA Z BETANII

22 lipca

święte rodzeństwo – św. Łazarz, św. Maria i św. Marta z Betanii

Maria była siostrą Marty i Łazarza. Mieszkali w Betanii (dzisiaj Al Azarija). Maria uwierzyła w Chrystusa jeszcze przed wskrzeszeniem brata (J 11, 1-44). Była tą kobietą, która według słów Jezusa „wybrała dobrą cząstkę” (Łk 10, 42), słuchając słów Zbawiciela. To ona namaściła Jego nogi drogocenną maścią nardową (J 12, 3). Według Tradycji Maria i Marta były w gronie niewiast, które pospieszyły do grobu Jezusa z wonnościami.
Po męczeńskiej śmierci archidiakona Stefana i rozpoczęciu w Jerozolimie prześladowania wyznawców Chrystusa, Żydzi wygnali sprawiedliwego Łazarza. Siostry opuściły Palestynę wraz z bratem i pomagały mu głosić Ewangelię w różnych krainach.

Święta Maria z Betanii – moja patronka od bierzmowania. 

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO IGNACEGO Z LOYOLI

Nowenna do świętego Ignacego z Loyoli

 

(22.07-30.07)

 

Zrób małą przerwę wśród swoich codziennych zajęć i zobacz dokąd zmierzasz w swoim życiu.

 

1 dzień: Cel ludzkiego życia

Zostaliśmy stworzeni, by Boga, naszego Pana, chwalić, czcić i Jemu służyć. Dzięki temu osiągniemy zbawienie. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi zostały stworzone, aby pomóc nam w osiągnięciu tego celu.

 

2 dzień: Grzech

Staję przed Chrystusem ukrzyżowanym i zwracam się do Niego: „Chciałeś stać się jednym z nas, żyć z nami i umrzeć za mnie. Co uczyniłem dla Ciebie? Co czynię dla Ciebie? Co powinienem dla Ciebie uczynić?”

 

3 dzień: Boży plan

Patrzę na Chrystusa, Pana wszechświata, i zastanawiam się nad Jego planem wobec całego stworzenia i każdej osoby: „Pragnieniem moim jest, by wszyscy mieli udział w mojej miłości oraz w chwale Ojca. Dlatego też kto chce przyłączyć się do Mnie, powinien być gotów trudzić się ze Mną, aby idąc za Mną w cierpieniach mieć również udział w mojej chwale”.

 

4 dzień: Dwie drogi

Droga proponowana przez nieprzyjaciela zaczyna się od pragnienia bogactw, następnie zaszczytów i wreszcie prowadzi do pychy, która jest odskocznią do wszystkich innych wad.

Pierwszym krokiem na drodze Jezusa jest ubóstwo w przeciwieństwie do bogactw; drugim — znoszenie zniewag i wzgardy w przeciwieństwie do fałszywych zaszczytów; trzecim — pokora w przeciwieństwie do pychy. I to jest klucz do wszystkich innych cnót.

 

5 dzień: Dwa języki

Bóg obecny jest tam, gdzie ma miejsce prawdziwa wewnętrzna radość, w przeciwieństwie do smutku i zamieszania inspirowanego przez nieprzyjaciela. Ten próbuje podsuwać fałszywe racje, wykrętne argumenty i ukryte zasadzki.

 

6 dzień: Jak wzrastać w Bożej Miłości

Panie Jezu, pragnąc wzrastać w Twej miłości wybieram ubóstwo zamiast bogactw, by naśladować Cię w Twym ubóstwie. Wolę raczej być ignorowanym niż dostępować zaszczytów, by kroczyć obok Ciebie. Wybieram raczej pogardę niż szacunek, by iść za Tobą twoją drogą.

 

7 dzień: Naśladować Chrystusa w Chwale

Pomyśl o obecności Zmartwychwstałego Pana i rozważ, że jeśli idziemy za Nim cierpiąc na ziemi, będziemy z Nim również w Jego chwale.

 

8 dzień: Jesteśmy członkami Kościoła

Pozostawiając na boku własną opinię, powinienem zawsze opowiadać się po stronie Kościoła, prawdziwej Oblubienicy Chrystusa.

 

9 dzień: Kochać i służyć we wszystkim

Rozważę, ile Bóg, nasz Pan, uczynił dla mnie i jak bardzo pragnie mi się oddać. Następnie zastanowię się nad sobą i pomyślę o tym, co powinienem Mu ofiarować. Powinienem Mu złożyć w darze samego siebie, tak bym mógł we wszystkim kochać i służyć Boskiemu Majestatowi.

 

Modlitwa:

Panie, Ty znasz nasze potrzeby i zamiary. Pragniesz jednak, byśmy Ci je przedkładali. Jeśli będzie to na większą Twoją chwałę, proszę Cię o …

 

Ofiarowanie:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś — Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni zgodnie z Twoją wolą. Daj mi Twą miłość i Twą łaskę, a to mi wystarczy.

 

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

K: Błogosławmy Panu.

W: Bogu niech będą dzięki.

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY

Znalezione obrazy dla zapytania saint mary of magdalene

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY (I)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.

Zwierciadło pokuty, módl się za nami.

Siostro wskrzeszonego Łazarza, módl się za nami.

Uczennico Chrystusa Pana, módl się za nami.

Która zostałaś powołana przez Chrystusa do prawdziwej pokuty, módl się za nami.

Która obmyłaś łzami nogi Chrystusa, módl się za nami.

Która obtarłaś łzami nogi Chrystusa i je ucałowałaś, módl się za nami.

Która namaściłaś Jezusa kosztownymi olejkami, módl się za nami.

Która zasłużyłaś, by usłyszeć od Chrystusa Pana, iż grzechy Twoje są darowane, módl się za nami.

Która wyprosiłaś u Chrystusa wskrzeszenie Łazarza, módl się za nami.

Która ze swoją siostrą Martą gościłaś Chrystusa w swoim domu, módl się za nami.

Która nie odstępowałaś Jezusa podczas Jego świętej Męki, módl się za nami.

Która wraz z innymi zdejmowałaś Najświętsze Ciało Jezusowe z krzyża, módl się za nami.

Która pospieszyłaś w dzień Wielkanocy od rana do grobu Chrystusa, módl się za nami.

Która oczekiwałaś ze łzami miłości Zmartwychwstania  Chrystusa, módl się za nami.

Która zasłużyłaś widzieć chwalebnego Chrystusa pod postacią Ogrodnika, módl się za nami.

Która oznajmiłaś Apostołom Zmartwychwstanie Chrystusa, módl się za nami.

Która zasłużyłaś widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Mario Magdaleno

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Twój Syn, wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY (II)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.

Rodząca sie na nowo dla łaski, módl się za nami.

Porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela, módl się za nami.

Olśniona miłosierdziem Jezusa, módl się za nami.

Zachwycona nauką Mistrza, módl się za nami.

Namaszczająca Jezusa miłością, módl się za nami.

Stojąca pod Krzyżem, módl się za nami.

Wspierająca Matkę Bolesną, módl się za nami.

Umacniająca wątpiących, módl się za nami.

Witająca Zmartwychwstałego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

„Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”

Módlmy się:

Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA

Święta Maria Magdalena
ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA
22 lipca
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.
Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum – apostołką Apostołów, a Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej pamiątkę tego samego dnia – 22 lipca.

Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której na innym miejscu pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.

Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga – znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.

Święta Maria Magdalena

 

Podziel się z innymi: