OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA Z PROŚBĄ O ŁASKĘ

Znalezione obrazy dla zapytania NAJDROŻSZA KREW CHRYSTUSA

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za potrzeby Kościoła i za  …. (wymienić łaskę, którą pragnie się otrzymać)

Podziel się z innymi:

82 myśli nt. „OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA Z PROŚBĄ O ŁASKĘ

 1. OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA❤ O Maryjo, Ty cudowna Matko Zbawiciela, jakże kochałaś Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojej duszy, gdy On tę Najświętszą Krew przelewał! Dla tej miłości i dla Twego cierpienia bądź naszą Wstawienniczką i Pośredniczką wszystkich Łask. Tobie, Przedwieczny, Ukochany Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi i ku Twojej nieskończonej czci ofiarujemy Przenajświętszą Krew Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata, za Kościół św. za Ojca św. za Biskupów i Kapłanów, za prześladowanych braci w wierze, za dzieci i młodzież, za nawrócenie grzeszników, za chorych i konających, za dusze w czyśćcu, za pokój i zbawienie całego świata! Niech będzie uwielbione i pochwalone Najświętsze Serce i Drogocenna Krew Jezusa w Najświętszym sakramencie Ołtarza! Amen.

  • KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA
   ❤ Boże wejrzyj ku wspomożeniu menu. Panie , pośpiesz ku ratunkowi memu.Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
   ❤ Na dużych paciorkach:
   O Jezu, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj, wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego. ❤Na małych paciorkach:
   O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.
   ❤Na zakończenie: Błagamy Cię, Chryste wspomagaj nas, których najdroższą Krwią Twoją odkupiłeś.
   🕊 SZCZĘŚĆ WAM BOŻE 😇

 2. Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi wypływającej
  z ramienia z najbardziej bolesnej rany,ukrytej dla oka ludzkiego i najboleśnieszej cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

 3. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za potrzeby Kościoła i za śp. Tadeusza N.
  w 18 rocznicę śmierci. Okaż mu swoje miłosierdzie i przyjmij go do wiecznej chwały. Amen.

 4. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za potrzeby Kościoła i za uzdrowienie z chorób i ich przyczyn Basię, autorkę tego bloga. Ukryj ją w swoich Najświętszych Ranach, bo w Nich dozna ukojenia i uzdrowienia. Jezu, napój Ją swoją Krwią, nakarm swoim Ciałem niech ożyje w Tobie i wielbi Twój majestat, wychwala Twoje Święte Imię. Jezusie Synu Dawida ulituj się nad chorymi. Amen.

 5. Panie Proszę o łaski wykupienia kar za moje grzechy i wykupienia moich długów. Proszę ratuj mnie o Panie. Mam na sobie kredyty i wysokie alimenty. Wszystko prowadzi mnie do upadku. Wykup mnie o Panie Jezu przez Swoje łaski i Swoją Krew. Spraw proszę by żona sama obniżyła swoje żądania.

  • Bądź uwielbiony Dawco Zbawienia w Twojej Krwi, która jest źródłem pokoju i wszystkiego, czego potrzebuję. Chcę czerpać z Niej nieustannie i dzielić z innymi.Amen.

  • Twoja Krew Jezu wylana została dla naszego zbawienia. Jezu przyjmij do swojego królestwa mojego teścia Antoniego w 20 rocznicę śmierci. Amen.

  • Dziś zanurzam w Twojej Najświętszej Krwi Jezu, moich bliskich, niech oczyszczeni powrócą do życia i to życia w obfitości Twojej łaski. Amen.

  • Boska Krwi Jezusa, uzdrów naszą wiarę, wypełnij nas miłością i pozwól z nadzieją czekać na owoce w nas, Twego odkupienia, wyzwolenia, nawrócenia. Amen.

  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za potrzeby Kościoła i za śp. Jadwigę ( Zenię) w 40 rocznicę śmierci. Okaż jej swoje miłosierdzie i przyjmij ją do wiecznej chwały. Amen.

  • Chryste, ulecz nasze dusze, Jezusie obmyj nas swoją Krwią, nakarm swoim Ciałem, byśmy nie zginęli z nędzy i głodu. Amen.

  • Krwi Chrystusa wzbudź w nas miłość do siebie wzajemnie i miłosną relację do Boga Stwórcy naszego, do Jezusa Odkupiciela i Zbawcy naszego i do Ducha Świętego, Ożywiciela naszej wiary, nadziei i miłości. Amen.

  • Krwi Chrystusa , zbaw mojego tatusia Czesława. Niech dzień Jego imienin będzie spotkaniem na wieczność z Tobą Boże. Amen.

  • W Krwi Chrystusa zanurzam dalsze życie s. Symplicji. Krwi Chrystusa, uświęć ją, uzdrów w Niej to co chore, to co słabe. Niech żyje tylko na Twoją chwałę Oblubieńcze wybrany przed 60 laty. Amen.

  • Krwi Chrystusa wypływająca przeobficie z Najświętszego Serca Jezusowego, uzdrów moje serce, aby biło tylko dla Ciebie Jezu. Ulecz cały układ krwionośny, wyrównaj ciśnienie, rozpuść złogi. Daj mi nowe życie w Duchu Świętym. Amen.

  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za potrzeby Kościoła i za nawrócenie moich bliskich, za dotyk Twojej Bożej miłości, za wielkie miłosierdzie Twoje, bo Ty Boże w swej miłości do człowieka pierwej ofiarowałeś na drzewie Krzyża swojego jednorodzonego Syna, by nas odkupił i zbawił. Wielka jest miłość Twoja . Bądź uwielbiony Boże Ojcze. Jezu Ty też pragnąłeś nas odkupić i zbawić i dlatego wypełniłeś wole Ojca, bądź uwielbiony w Twej miłości , Jezu. Dałeś nam obiecanego Ducha Świętego, by nas uświęcał i prowadził, bądź uwielbiony Duchu Święty. Amen.

  • Uwielbiam Cię Krwi Chrystusa, która dajesz nam zbawienie, spraw aby wszyscy moi bliscy dostąpili łaski z daru Twej Przenajdroższej Krwi i zostali zbawieni. Amen.

  • Zanurzam dziś w Twojej Najdroższej Krwi, Jezu siebie samą.Spraw Drogocenna Krwi Chrystusa, Pana mojego aby moje serce kochało Cię Jezu tak jak na to zasługujesz Jezu, aby nigdy nie zasmucało Serca Twojego. Niech jedna kropelka Twojej Boskiej Krwi, Baranku Boży, popłynie przez serce moje do całego krwiobiegu mojego i uleczy wszystkie chore komórki mojego ciała. Jestem Twoją latoroślą, Jezu, karm mnie swoim Ciałem i oczyszczaj z grzechu mojego. Amen.

  • Jezu, we chrzcie świętym otrzymałem białą szatę. Ty Jezu wiesz jaka jest teraz? Ile bieli zostało, a ile jest na niej szarości?… Plam?… Obmyj mnie Twoją Krwią, bym był znów biały jak śnieg. Amen.

  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za potrzeby Kościoła i za chorą Barkę. Amen.

  • Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
   Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
   Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
   Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
   Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
   Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
   Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
   s. Gertruda , MSC
   Ps.Tą modlitwą od kilku lat modlę się każdego dnia, zanurzając w Boskiej Krwi Jezusa wszystkich i wszystko.

  • Przenajdroższa Krwi Jezusa wylana od ostatniej kropli za zbawienie świata, obmyj dzisiejszą solenizantkę Julitę z jej grzechów i przywróć jej godność dziecka Bożego. Amen.

  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za potrzeby Kościoła i we wszystkich intencjach które nosiłam w miesiącu lipcu. Zanurzam je w Najdroższej Krwi Twojego Syna , który dobrowolnie i zgodnie z Twoją wolą, przelał Ją na drzewie krzyża za nasze zbawienie.
   Uwielbiam Cię Żertwo Ofiarna i korzę się przed Tobą jako grzeszne stworzenie. Obmyj moją szpetotę swoją Drogocenną Krwią. Amen.

 6. O Krwi Przenajświętsza Pana naszego, obmyj swą mocą udręczenia duszy i choroby ciała mojego męża i moje. Bądz uwielbiona Krwi ,Zbawiciela naszego.

 7. W Twej Przenajswietszej Krwi, Panie, zanurzam Lenę, moją matkę i ojca, brata, Macieja i wszystkich mi bliskich i nieprzyjaciół. Nawróć ich, Dobry Boże.

 8. Krwi Przenajdroższa Jezusa wylana od ostatniej kropli za zbawienie świata, obmyj nas ze szpetoty naszych grzechów. Amen.

 9. Ojcze Przedwieczny, dziś w pierwszy piątek miesiąca, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje, za grzechy całego świata i za potrzeby Kościoła. Amen.

  • Jezu, któryś obmywał swą Krwią Przenajświętszą śp. Jadwigę za życia tu na ziemi, daj jej przystęp do Twojego Serca w Niebie. Amen.

  • Uwielbiam Cię Krwi Chrystusa, która dajesz nam zbawienie, spraw aby wszyscy dostąpili łaski z daru Twej Przenajdroższej Krwi. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *