AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Podobny obraz

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

W pełnej świadomości mojej nicości, a zarazem Twojej o miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia. W obecności mojej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego, poświęcam się o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła. Ja… przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji od wszystkich była uczczoną i uwielbioną. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego zbawienia zadają. O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić! Patrz o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy Święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć. Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od razu, całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. Amen

Podziel się z innymi:

44 myśli nt. „AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

 1. Dziękuję Anno za miłość Do Krwi Chrystusa niech Ci Bóg błogosławi a Maryja ma w swojej opiece dziękuję Bogu za za Twoje serce. Amen.

  • Bożenko , miło mi, że Ty również doceniasz wartość Krwi naszego Pana. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech zstąpi na Ciebie i Twoją rodzinę i pozostanie z Wami na zawsze. Amen.
   Ps, Dziś znalazłam poniższą modlitwę: ( to jest chyba pieśń)
   O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia, – napoju życia z Nieba dla nas dany! – O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, – Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, – abyś nas wszystkich życiem napawała, – abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, – Miłosierdzie wybłagała. O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, – gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, – cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste – z Aniołami ze Świętymi. Amen.

 2. ” Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków!” Amen. (Hbr 13, 20-21)

  Jezu, Wielki Pasterzu owiec i Panie mój, dziękuję Ci za każde dobro, które we mnie złożyłeś – każdy talent, zdolność, umiejętność… To są Twoje dary, pomóż mi je odkrywać i rozwijać ku Twojej chwale, pożytkowi Kościoła i mojej osobistej świętości. I spraw, bym nie przypisywał ich sobie, ale zawsze dziękował Tobie, prawdziwemu ich Autorowi i Dawcy.
  Modlitwa ze strony
  http://siostrymisjonarki.pl/modlitwy/miesiac-krwi-chrystusa/963-dzien-ix-krew-chrystusa-cytaty-i-slowko-do-kazdego.html

 3. http://siostrymisjonarki.pl/modlitwy/modlitwa-zanurzenia-we-krwi-chrystusa.html

  Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa
  Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję samą siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

  • Błogosławiona Krew Jezusowa, na wieki błogosławiona. Tyś źródłem życia wiecznego dla tych którzy pili Twoją najdroższą Krew i karmili się Twoim Ciałem.

  • Jezu, dziękuję Ci za bezcenny dar Twojej Krwi! Przenikaj i przemieniaj moje życie oraz wszystkie pokolenia moich przodków, aby Twoja Krew dokonywała w nich cudów Twojej miłości. W historii mojej rodziny w każdym dobru, jakie było – wielbię Cię, Panie. W cudach, których dokonujesz w mojej rodzinie – uwielbiam Cię, Panie. Amen.
   Ps. Modlitwa ze strony;
   http://siostrymisjonarki.pl/modlitwy/miesiac-krwi-chrystusa/963-dzien-ix-krew-chrystusa-cytaty-i-slowko-do-kazdego.html

  • Jezu, dziękuję Ci za prawdę Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie. Dziękuję za wszystkie cuda eucharystyczne, które tę prawdę wywołują na światło dzienne. Dziękuję za życie, jakie wlewasz w moje serce w każdej Komunii świętej. Chcę trwać w Tobie tutaj i na wieki. Amen
   /modlitwa ze strony jw/

  • Ojcze Przedwieczny, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa; na zadośćuczynienie za grzechy całego świata, za konających i za zmarłych w czyśćcu oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym. Amen.

  • O Krwi Chrystusa przepraszam Cię, że dotychczas nie zawsze pamiętałam, że dzięki Tobie Krwi mojego Zbawiciela mam dostęp do Nieba. Dziękuję Ci Jezu, że mi to uświadamiasz i ukazujesz każdego dnia, jakim darem zostałam obmyta przez Chrzest Święty, jaką łaską obmywasz mnie w Sakramencie Pokuty, jak wielka jest Twoja miłość gdy przyjmuję Cię w Eucharystii. Bądź uwielbiona i wywyższona Krwi Chrystusa wylana w Ogrójcu, na dziedzińcu podczas biczowania, w drodze na Golgotę, podczas przybijania na drzewie krzyża, w czasie przebicia Twojego serca. Krwi Chrystusa Ofiaro przebłagania Ojca za nasze grzechy, oddaję Ci hołd i dziękczynienie. Amen.

  • Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. (1Kor 11, 27)

   Jezu, zawierzam Tobie wszystkie Komunie święte, które przyjmowałem niegodnie, z pośpiechem, bezmyślnie, rutynowo. Wybacz mi ból, jaki Tobie w ten sposób zadałem i spraw, by odtąd każda Komunia święta była naszym prawdziwym spotkaniem.Amen.

  • Uwielbiam Cię Krwi Chrystusa, która dajesz nam zbawienie, spraw abyśmy wszyscy dostąpili łaski z daru Twej Przenajdroższej Krwi. Amen.

  • Krwi Chrystusa, obmyj mnie dzisiaj w Sakramencie Pokuty i Pojednania z grzechów i słabości moich. Daj mi nowe życie.
   Nakarm mnie i napój mnie Ciałem i Krwią swoją Jezu. Amen.

  • Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie i moją rodzinę, by ożyły nasze dusze i byśmy umieli wielbić i docenić Twą Najdroższą Krew wylaną dla naszego zbawienia. Amen.

  • Święty Paweł zapewnia nas ” Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. (Hbr 10, 19)”
   Mam więc pewność że dzięki Krwi mojego Zbawiciela dotrę do Nowego Jeruzalem. Niech będzie uwielbiona Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiona każda Rana Jezusowa zadana przez człowieka. Amen.

  • Jezu, przelałeś swoją Krew za każdego człowieka – wszystkich miejsc i czasów, uczyniłeś nas królestwem i kapłanami Boga, a teraz siedzisz po prawicy Boga i wstawiasz się za nami, bo wiesz, jak słabi jesteśmy. A przecież chcesz, byśmy i my byli tam, gdzie Ty jesteś. Chcesz aż do Krwi. Tobie chwała na wieki! Amen.

  • O Krwi Baranka , najdroższa Ceno naszego Odkupienia, obmyj nas ponownie, byśmy stali się godni, ja i moi bliscy przebywać w Twoim Królestwie Bożym już tu na ziemi Panie i na wieki wieków z Tobą w niebie. Amen.

  • Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi Basię i oczekuję dla niej ratunku i pomocy z Twojej strony. Ty Jezu znasz Ją po imieniu, to jest Twoje Dziecko, niech Twoja Krew uzdrowi ją i uleczy. Niech objawi się dla niej Twoja moc, bo Ona Ci ufa Jezu bezgranicznie. Ja też ufam Tobie Jezu i dziękuję Tobie. Amen.

  • O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Amen.

 4. Najświętsza Krwi Chrystusa bądź ratunkiem dla mnie mego męża i synów Jarka i Kamila, obmywaj nas z każdej nieprawości i wyjednaj nam żywot wieczny. Amen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *