INTENCJE MODLITWY – CZERWIEC 2017

INTENCJE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Czerwiec

Intencja ogólna:

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar..

 

W codziennej modlitwie modlimy się za papieża Franciszka i łączymy się z nim duchowo w błaganiach o pokój na świecie oraz w jego codziennych intencjach.

 

INTENCJE BLOGOWYCH RÓŻ

 

Przez Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję zanosimy do Boga w Trójcy Jedynego nasze dziękczynienia za wszelkie otrzymane łaski, oraz przedstawiamy nasze prośby i błagania oczekując pomocy i pociechy.

 

Dziękujemy:

Za nieustanne działanie Ducha Świętego w Kościele i świecie.

Za posługę, przykład i nauczanie następcy świętego Piotra papieża Franciszka, prosząc o wszelkie potrzebne dla niego łaski i dary Ducha Świętego, aby z mocą głosił Dobrą Nowinę całemu światu.

Za kanonizację św. Dzieci Fatimskich

Za wszystkich diakonów, zakonników, prezbiterów, biskupów i kardynałów i za ich codzienną posługę.

Za wszystkie osoby konsekrowane za ich powołanie i realizowaną przez nie misję.

Za nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

Za czas dany nam na nawrócenie i pokutę.

Za przyjęte sakramenty święte.

Za rodziny wierne przesłaniu Ewangelii Chrystusowej.

Za dany nam każdy dzień życia ze wszystkim co nam Boża Opatrzność przynosi.

Za wszystkie wysłuchane prośby, otrzymane pocieszenia i umocnienia, pomoc od naszych dobroczyńców, prosząc dla nich o szczególne błogosławieństwo.

Przepraszamy:

Za opór i niestałość w przemianie naszych serc na wzór Serc Jezusa i Maryi

Za braki w miłosierdziu wobec nas samych i naszych bliźnich

Za brak otwarcia na Boże łaski i prowadzenie Ducha Świętego

Za brak gorliwości i sumienności w naszej codziennej służbie Bogu i bliźniemu

Za wszelkie zaniedbania w czynieniu dobra, do którego Bóg nas powołał

Za brak radości z tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi

Za nasze grzechy, słabości, brak wierności, egoizm, zamknięcie w sobie, lenistwo, niecierpliwość, zgorzknienie, zniechęcenie i wszelkie braki i uchybienia w miłości Boga, siebie samego i bliźniego.

Za wszelkie uchybienia wobec świętości życia

Za wszelkie bluźnierstwa, profanacje i niegodne przyjmowanie Najświętszego Sakramentu.

 

Modlimy się:

– o otwarcie na przyjęcie darów, charyzmatów i prowadzenie Ducha Świętego

– o codzienne życie według owoców Ducha Świętego i łaskę wytrwania do końca w wierze, nadziei i miłości

– w intencji świętości i ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

– w intencji wszystkich nienarodzonych dzieci i ich rodziców

– w intencji dzieci zagrożonych aborcją

– w intencji osób zagrożonych eutanazją

– w intencji Ojca Świętego Franciszka i jego podróży apostolskich

– w intencji maturzystów o potrzebne łaski podczas egzaminów maturalnych i dojrzałość w wyborze drogi życiowej

– za wszystkie osoby konsekrowane i za powoływanych do różnych form życia konsekrowanego o wszelkie potrzebne łaski, dary i owoce Ducha Świętego

– w intencji misji i misjonarzy o potrzebną im pomoc i wsparcie materialne i duchowe

– o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– w intencji neoprezbiterów i diakonów

– aby coraz więcej osób odkrywało skarb jakim jest modlitwa różańcowa

– w intencji członków wszystkich wspólnot różańcowych na całym świecie, aby swoją modlitwą i wiernością przemieniali siebie i swoje otoczenie

– w intencji dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijan, aby ich cierpienie i męczeństwo było dla nas zachętą do odważnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego

– o pokój na świecie, w intencji zakończenia konfliktów wojennych szczególnie na Ukrainie, Syrii, Bliskim Wschodzie, w Afryce

– w intencji ofiar terroryzmu, trwających konfliktów wojennych, dla zmarłych o łaskę Nieba, dla poszkodowanych, uchodźców, osieroconych o potrzebną im pomoc materialną i duchową

– o przemianę serc tych, którzy wszczynają lub przygotowują akty terroryzmu i konflikty wojenne,

– w intencji wszystkich chorych o potrzebne łaski zdrowia, wytrwania, umocnienia dla nich, dla ich bliskich, dla lekarzy i opiekunów

– o dar nawrócenia i pokuty, o odnowienie i pogłębienie ducha modlitwy

– o dar wiary Słowu Bożemu i o pogłębianie znajomości Słowa Bożego, w którym Bóg przychodzi do naszej codzienności i rozwój duchowości biblijnej

–  o odkrycie na nowo i pogłębienie życia tajemnicą sakramentu chrztu świętego

–  o pogłębienie wiary w Tajemnicę Obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i coraz większą miłość do Chrystusa Eucharystycznego

– o codzienne, radosne spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, Synem Bożym w Słowie Bożym, Eucharystii, sakramentach, modlitwie, każdym napotkanym człowieku

– w intencji naszej Ojczyzny Polski, aby wypełniła swoje posłannictwo jakiego Bóg od niej oczekuje a my abyśmy dotrzymali złożonych przed laty ślubów i zobowiązań

– w intencji rządzących i stanowiących prawo, o światło i moc Ducha Świętego, aby w swojej pracy kierowali się prawdą i dobrem narodu

– w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

– w intencji beatyfikacji Sług Bożych prymasów Polski kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego; Sług Bożych ks. Piotra Skargi SJ, siostry Leonii Nastał, męczenników jezuickich z II wojny światowej, siostry Łucji z Fatimy, Pauliny Jaricot

– w intencji wynagrodzenia Bogu w Trójcy Jedynemu za wszelkie grzechy pijaństwa, rozwiązłości, zabójstwa nienarodzonych, bluźnierstw, kłamstwa, manipulacji, kradzieży, nieposzanowania godności i praw człowieka od poczęcia aż do śmierci, wynagrodzenia za grzechy lenistwa w służbie Bożej i drugiemu człowiekowi, grzechy społeczne i przeciw rodzinie.

– w intencji wszystkich ofiar jakiejkolwiek przemocy o uleczenie zranień, a dla dopuszczających się przemocy o głębokie nawrócenie i radykalne odstąpienie od zła

– w intencji rozbitych rodzin, o uleczenie ran i jeśli to możliwe o ich połączenie

– w intencji bezrobotnych, aby znaleźli godziwą pracę

– w intencji pracujących, aby owocami swojej pracy mogli służyć bliźnim

– w intencji wszystkich cierpiących, samotnych i opuszczonych o potrzebne im łaski i pomoc

– w intencji konających o łaskę dobrej śmierci

– za świętych przebywających w czyśćcu o ich rychłe włączenie do społeczności świętych

– w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych – dla zmarłych o radość przebywania z Bogiem w Trójcy Jedynym, a dla osieroconych rodzin o pociechę i umocnienie wiary w życie wieczne,

– za zmarłych w wypadkach, katastrofach, konfliktach wojennych o radość zbawienia,

– w intencji uwolnienia i uzdrowienia osób zniewolonych przez uzależnienia, nałogi, okultyzm, spirytyzm, New Age

– w intencjach własnych wszystkich członków Blogowych Róż Różańcowych i ich bliskich

– w intencji członków naszej wspólnoty różańcowej obchodzących w tym miesiącu swoje imieniny, urodziny, jubileusze o wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba i nieustające błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego.

– w intencjach i prośbach jakie pozostawiają w różnych miejscach odwiedzający tego bloga.

 

ponadto:

 

4 czerwca – uwielbiamy działanie Ducha Świętego w nas i świecie i obiecujemy posłuszeństwo Jego prowadzeniu; dziękujemy za opiekę Opatrzności Bożej w naszym dziś

5 czerwca – dziękujemy Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła za Jej nieustanną opiekę nad Kościołem

6 czerwca – łączymy się z Episkopatem Kościoła w Polsce w akcie zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

8 czerwca – uwielbiamy Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

10 czerwca – łączymy się z Anną w dniu imienin jej ś.p. brata

11 czerwca – uwielbiamy w naszym dziś Najświętszą Trójcę, kontemplując Jej Tajemnicę

15 czerwca – dajemy świadectwo światu o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

23 czerwca – zawierzamy nasze życie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

24 czerwca – zawierzamy nasze życie Niepokalanemu Sercu Maryi

25 czerwca – dziękujemy za Moherka

 

INTENCJE NADESŁANE:

MOHEREK

Matko Boża dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

Proszę z ufnością:

-o zbawienie wieczne dla zmarłych w rodzinie

-o nawrócenie niewierzących i o moje osobiste nawrócenie

-o dobrego męża dla córki by rodzina, która powstanie była pełna miłości i miła Panu Bogu

-o potrzebne łaski i zdrowie dla Barki i ks. Grzegorza

-o wysłuchanie w intencjach, w których codziennie się modlę.

ANNA

Proszę o modlitwę dla żyjących o błogosławieństwo Boże, dla zmarłych o życie wieczne a dla zatwardziałych grzeszników o miłosierdzie Boże.

W czerwcu moi bliscy bliscy; mąż, córka i zięć obchodzą swoje imieniny, i 20 rocznice ślubu. Niech miłujące i miłosierne Serce Jezusa przygarnie ich do siebie i obdarzy potrzebnymi łaskami. Maryjo, wstawiaj się za nimi. Amen

BARKA

– o łaskę wytrwania

MIEJSCE NA TWOJĄ INTENCJĘ: …………………

(Zostaw swoją intencję w komentarzach, lub jeśli nie chcesz jej upubliczniać na tym blogu wyślij ją mailem : barbara.karpinska@vp.pl)

Podziel się z innymi:

49 myśli nt. „INTENCJE MODLITWY – CZERWIEC 2017

 1. Abysmy potrafili odczytac Wole Boza i starali sie ja wypelniac w naszym zyciu. Abysmy potrafili zgodzic sie na wszystko czego doswiadczamy ufajac szczerze, ze Bog Milosierny Wie czego mam naprawde trzeba.

 2. Maryjo, jesteś w dniu dzisiejszym z Jezusem na warszawskim stadionie. Transmisja na http://dobremedia.org/
  Dziękujemy Ci Maryjo za Twoje ” FIAT”, bo ono dało początek zbawienia świata. Maryjo, dziękujemy za Twoją opiekę i orędownictwo wczoraj, dziś i jutro., że jesteś troskliwą matką na zawsze, na wieki. Amen.

 3. O rozwiązanie moich problemów i wyrwanie z sideł zła. Matko Boża pozwól mi być przy tym przy którym tak pragnę być i pracować dla niego, obdarz mnie proszę opieką tej osoby na zawsze

  • Trwam z Tobą w modlitwie, zanosząc błagania o uzdrowienie dla Twojego Syna, a dla Ciebie o umocnienie i wsparcie.Jezu ufam Tobie. Amen.

 4. Proszę o modlitwę w intencji mojego ciężko chorego męża ZBIGNIEWA aby dobry Jezus dał mu siłę do dalszej walki.Jezu ufam Tobie.

 5. Bardzo proszę o modlitwę w intencji aktualnej pracy mojego męża.
  Proszę, aby znalazł stabilne miejsce/stanowisko w firmie, na którym będzie mógł rozwijać swoje umiejętności.

  • Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków a osieroconych utul i pobłogosław , Panie. Amen
   Ps.Może kiedyś Malutka, o to samo poprosisz dla mnie i męża, który ma też na imię Leszek 🙂

   • Mam nadzieję, że nasza wspólnota będzie trwała i nie wiadomo kogo wcześniej Pan powoła :).W każdym razie stąd czy stamtąd obiecuję modlitwę

 6. Wczoraj obchodził 45lecie kapłaństwa mój kolega szkolny a dziś o 11tej sprawuje Mszę dziękczynną. Powierzam Jego kapłaństwo i człowieczeństwo przez ręce Maryi najwyższemu Kapłanowi, Jezusowi Chrystusowi. Księże Ireneuszu, Szczęść Boże na każdy kolejny dzień zbliżania do wieczności.

 7. Dziękuję Ci Maryjo, że powiedziałaś TAK, Bogu i przyjęłaś dar Ojca i Ducha Świętego, przez co dałaś nam Odkupiciela i Zbawiciela. Dziś oddajemy Jemu chwałę i cześć. Bądź z nami Maryjo i dziś również wielbij duszą swego Pana. Amen

 8. Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego sakramentalnego małżeństwa aby mąż powrócił na drogę wiary, odnalazł swoje powołanie w byciu mężem i ojcem, aby rodzina była dla niego ostoją, a także o umocnienie więzi małżeńskiej, abym umiała wybaczyć i zaufać mężowi a także abyśmy bezgranicznie zaufali woli Bożej.

 9. Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego sakramentalnego małżeństwa aby mąż powrócił na drogę wiary, odnalazł swoje powołanie w byciu mężem i ojcem, aby rodzina była dla niego ostoją, a także o umocnienie więzi małżeńskiej, abym umiała wybaczyć i zaufać mężowi a także abyśmy bezgranicznie zaufali woli Bożej.

  • Święta Rodzino z Nazaretu, wysłuchaj próśb naszych wypowiadanych razem z Anną ( Anią).
   Ps.Dziś odmówię za Was Koronkę do Świętej Rodziny. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, oświecajcie nasze rodziny, dopomagajcie naszym rodzinom , ratujcie nasze rodziny. Amen.

 10. Maryjo, jesteś Królową Apostołów, której szczególnie poleca się Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego ( SAC), dziś powierzam Ci ich trudne sprawy zwłaszcza problemy z domu gnieźnieńskiego. Zjednocz ich wokół spraw misyjnych Twojego Syna, niech będą dla wszystkich najważniejsze. Proś Ducha Świętego o prowadzenie każdej Pallotynki i każdego Pallotyna. To Twoje dzieło, jesteś Matką Kościoła Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

 11. Boże Miłosierny ukryty w Najświętszym Sakramencie w Twoim Sercu zostawiam siebie i wszystkich moich bliskich. Zostawiam wszystkie nasze sprawy ,nasze zdrowie , problemy i trudności. To wszystko co nas przerasta i z czym sobie nie radzimy. Wszystkie nasze sprawy i całe nasze życie.
  Poukładaj to wszystko według Twojej Bożej Woli. Przyjdz nam z pomocą i ratuj nas Panie Boże.
  Błogosław nam i niech Twoja Święta Opatrzność nieustannie nad nami czuwa.
  Serce Jezusa dobroci i miłości pełne zmiłuj się nad nami.

 12. Dziękuję za to co mam i kim jestem!
  -Za moją rodzinę ,bliskich,znajomych!
  -Gorąco proszę o dary Ducha Św.dla mojej córki Natalki,studentki za jej obronę pracy licencjackiej,bardzo się boi,stresuje…dodaj jej sił,odwagi,postaw na jej drodze dobrych i przyjaznych ludzi,aby wybrała swą drogę życiową zgodnie z Twoją Bożą Wolą!
  -Poszukuje i czeka na swoją drugą połówkę,miłość….okryj swoim płaszczem i poprowadż Ją prostą drogą!
  JEZU UFAM TOBIE!
  -Za pokój na świecie!
  -dusze zmarłe z naszych rodzin i w czyścu cierpiące!
  Wstawiaj się za nami Panie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *