NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NOWENNA

PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA

OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

 

(codziennie można dodać własną intencję)

 

Dzień pierwszy nowenny – 11 marca

Święty Józef – patron pokory

Cnota pokory w dzisiejszym świecie zanika. Liczy się siła, przebojowość, pięści, wykorzystanie jeden przez drugiego. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Jakże trudno funkcjonować w takiej rzeczywistości, pokonywać ją. Niekiedy sami przyjmujemy podobne postawy.

Święty Józefie, naucz nas cichego przechodzenia przez życie i przyjmowania z rąk Boga Jego woli, mimo że czasem jej nie rozumiemy, tak jak czyniłeś to ty. Pomóż nie odrzucać tego, co boli, upokarza, umartwia. Dopomóż odkrywać przez te doświadczenia Bożą miłość.

Święty Józefie najposłuszniejszy, módl się za żyjących według swojej woli, by Pan Bóg oświecał ich swoim światłem i wskazywał jedyną właściwą drogę.

Każdego dnia nowenny

(można dodać własną intencję)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień drugi nowenny – 12 marca

Święty Józef – patron modlitwy

W wirze codzienności trudno pamiętać o Bogu. Zabiegani, zatroskani niewiele mamy czasu na modlitwę. A potrzeba niewiele – zatrzymać się, uświadomić sobie, po co żyjemy, dokąd zmierzamy, co jest najważniejsze.

Święty Józefie, który codziennie przebywałeś i jednoczyłeś się z Jezusem jako Jego opiekun i obrońca, uproś nam łaskę codziennej modlitwy, byśmy każdy poranek nowego dnia, który jest darem Boga, rozpoczynali od spotkania z Panem, byśmy karmili się pokarmem dla ducha.

Święty Józefie, najmilszy Opiekunie, dopomóż wszystkim mającym trudności z modlitwą, by codziennie powierzali Bogu obronę przed grzechem, wszelkimi niebezpieczeństwami duszy i ciała, obowiązki, prośbę o potrzebne cnoty.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień trzeci nowenny – 13 marca

Święty Józef – patron czystości

W obecnych czasach cnota czystości jest negowana, odrzucana, wyśmiewana. Zalew nieczystości, w tym pornografii, pochłania coraz więcej ofiar, a przede wszystkim przekreśla ludzką godność. Jakże trzeba wielkiej odwagi, by się temu przeciwstawiać, by pokazywać wartość i wspaniałość cnoty czystości w myślach, słowach, czynach.

Święty Józefie, wzorze czystego życia, twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna – strzeż nas od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abyśmy myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służyli Jezusowi i Maryi Dziewicy.

Święty Józefie najczystszy, broń czystości życia przedmałżeńskiego i czystości w każdym powołaniu: małżeńskim, kapłańskim i zakonnym oraz życiu samotnym.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień czwarty nowenny – 14 marca

Święty Józef – patron pracy

Codziennym wyrazem miłości w życiu Świętej Rodziny była praca. Patrząc na współczesny nam świat, pragniemy zawierzać św. Józefowi wszystkich ludzi pracy, która dla każdego może być drogą uświęcenia.

Święty Józefie, który pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny z Nazaretu, ty znasz nasze potrzeby, troski i nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby i niepokoju. Uproś nam łaskę, by w naszych rodzinach, miejscach pracy, wszędzie, gdzie pracują chrześcijanie, panowała miłość, cierpliwość i sprawiedliwość.

Święty Józefie, wzorze pracujących, wyproś dla wszystkich łaskę gorliwości i uczciwości w pracy, dla bezrobotnych – miejsca pracy, a dla pracodawców szacunek, podmiotowe traktowanie pracowników i godziwą dla nich zapłatę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień piąty nowenny – 15 marca

Święty Józef – patron wierności kapłańskiej

We wspólnocie Kościoła wszyscy uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusowym. Bóg jednak wzywa niektórych do kapłaństwa sakramentalnego. Dziś przeżywa ono trudności nie tylko na świecie, lecz również w naszej Ojczyźnie. Wpatrzeni w św. Józefa, który nie był kapłanem, ale jako opiekun Jezusa mógł Go trzymać i nosić na rękach, chciejmy wzywać jego orędownictwa.

Święty Józefie, który z tak wielką miłością, oddaniem i szacunkiem nosiłeś na swych rękach Jednorodzonego Syna Bożego, wyproś wszystkim kapłanom łaskę służenia Chrystusowi w czystości serca i niewinności postępowania. Niech będą znakiem Jego miłości i dobrym narzędziem w Jego rękach.

Święty Józefie, patronie Kościoła, módl się o wierność kapłanów.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień szósty nowenny – 16 marca

Święty Józef – patron życia rodzinnego

Jakże mocno doświadczamy dziś ataku na tę szczególną wspólnotę, jaką jest rodzina. Od dawna już pojawiają się różne trudności niesprzyjające jej jedności i rozwojowi. Coraz mniej rodzin radosnych, szczęśliwych, będących świadectwem dla innych.

Święty Józefie, twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę, uproś u Boga dla wszystkich rodzin taką miłość, aby małżonkowie – dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa – stali się bezinteresownym darem dla siebie nawzajem. Dzięki takiej miłości rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa, będąc źródłem pokoju, jedności, szczęścia.

Święty Józefie, podporo i ozdobo życia rodzinnego, wprowadź Jezusa do naszych rodzin, domów, módl się za małżonków, rodziców, dzieci, by panowała wśród nich miłość, zgoda i wzajemna służba.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień siódmy nowenny – 17 marca

Święty Józef – obrońca uciśnionych

Nie brakuje wokół nas ludzi potrzebujących skutecznej pomocy, wsparcia, pokrzywdzonych, a i sami nieraz możemy się zaliczyć do ich grona. Ratunku możemy szukać u św. Józefa. Do niego to zwracają się wdowy, sieroty, opuszczeni, przygnębieni. Nie ma takiego bólu, smutku czy troski, w których ten Święty nie mógłby nas pocieszyć.

Święty Józefie, ty spośród wszystkich świętych jesteś największym obrońcą uciśnionych. Niezliczone są łaski i dobrodziejstwa, które dla nich wypraszasz. Twoje szlachetne serce gotowe jest przyjść z pomocą wszystkim potrzebującym, tak jak zaradzałeś potrzebom twoich Bliskich – Jezusa i Maryi.

Święty Józefie, pociecho nieszczęśliwych, wspomagaj potrzebujących twojej pomocy, naucz znosić w cichości każdy krzyż.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień ósmy nowenny – 18 marca

Święty Józef – patron umierających

Śmierć (narodziny dla nieba) wpisana jest w naszą rzeczywistość. Każdego dnia o niej słyszymy. Mamy świadomość, że także każdy z nas będzie się z nią musiał spotkać. Jest to uprzywilejowany moment, do którego chrześcijanin przygotowuje się całe życie.

Święty Józefie, niech twoje wstawiennictwo wyjedna nam łaskę dobrej śmierci. Bądź dla nas wzorem i pomocą w ciągu ziemskiego życia, a szczególnie w godzinę śmierci, abyśmy odchodzili z poczuciem dobrze wypełnionego życiowego powołania.

Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, módl się za konających i tych, którzy są już bliscy śmierci, a nie pojednani z Bogiem i ludźmi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień dziewiąty nowenny – 19 marca

Święty Józef – patron Kościoła

Od momentu chrztu świętego jesteśmy włączeni w Kościół Chrystusowy. To wielka łaska. Jesteśmy jednak świadomi, że w obecnych czasach Kościół przeżywa trudne doświadczenia – istnieją smutne sytuacje w jego wnętrzu, ale też wzmaga się jego prześladowanie z zewnątrz; nasi bracia są zabijani za wiarę.

Święty Józefie, zwróć swe miłosierne oczy z tronu swej chwały na świat katolicki. Przez bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś w ziemskim życiu, przyczyń się za nami u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół służył jedynie Bogu Najwyższemu.

Święty Józefie, patronie Kościoła katolickiego, módl się za tę duchową Oblubienicę Chrystusa prześladowaną przez nieprzyjaciół.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą

do Jezusa i Maryi.

Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością

i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.

Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana

i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka.

Naucz mnie pokory i posłuszeństwa woli Bożej.

O najdroższy święty Józefie,

bądź Piastunem mej duszy,

odkupionej Krwią Chrystusa.

Amen.

Podziel się z innymi: