ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ

ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ

Skarga Najświętszego Serca Pana Jezusa

(do św. Małgorzaty Marii)

„Boleśniej odczuwam niewdzięczność niż wszystko co wycierpiałem w czasie Męki. Gdyby ludzie odpłacali mi miłością, wszystko co uczyniłem dla nich małym by mi się wydawało i byłbym gotów jeszcze więcej cierpieć, gdyby to było możliwe. Ale na wszystkie moje starania, aby uczynić im dobrze, odpowiadają tylko oziębłością i odtrącają Mnie”

 

Zbliżmy się do Jezusa i usiłujmy Go pocieszyć, a będzie to skuteczny sposób spłacenia naszych długów wobec Jego sprawiedliwości. Uwielbiajmy Ojca Przedwiecznego ustawicznym ofiarowywaniem Mu Jego Boskiego Syna,wzbogacimy duszę nieskończonymi zasługami i wyprosimy łaskę i miłosierdzie dla grzeszników.

 

GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ

19 – UMYWANIE NÓG

20 – OSTATNIA WIECZERZA

21 – MOWA POŻEGNALNA

22 – MODLITWA W OGRÓJCU

23 – KRWAWY POT

24 – POCAŁUNEK JUDASZA

  1  – PRZED TRYBUNAŁEM ANNASZA

  2 – ZAPARCIE SIĘ PIOTRA

  3 – CIEMNICA

  4 – CIEMNICA

  5 – CIEMNICA

  6 – PRZESŁUCHANIE U PIŁATA

  7 – PAN JEZUS U HERODA

  8 – BICZOWANIE

  9 – CIERNIEM KORONOWANIE

10 – PORÓWNANIE Z BARABASZEM

11 – PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ

12 – PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

13 – DOBRY ŁOTR

14 – PAN JEZUS DAJE NAM SWOJĄ MATKĘ

15 – PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

16 – RANA SERCA (przebicie boku)

17 – PAN JEZUS W RAMIONACH MARYI

18 – PAN JEZUS W GROBIE

 

OFIAROWANIE GODZINY

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci wszystkie zadośćuczynienia Pana Jezusa tej godziny tak pełnej zasług, w której wspominam Jego …………. ( wymienić tajemnicę męki wyznaczoną na tę godzinę).

Jednoczę się z wszystkimi intencjami Jego Najświętszego serca i pragnę, aby wszystkie sprawy moje były kierowane przez Niego i z Nim na większą Jego chwałę.

O Maryjo, Matko moja, najdoskonalej miłująca Jezusa Ukrzyżowanego, naucz mnie jednoczyć się z Nim w tej godzinie.

 

Osoby, którym trudno pamiętać o wszystkich godzinach, mogą np.: wieczorem ofiarować wszystkie godziny nocne, rano wszystkie godziny dnia. W ten sposób cały dzień będzie uświęcony zjednoczeniem z drogocennymi zasługami Chrystusa Pana. Ważną rzeczą jest utrwalić sobie w pamięci wszystkie godziny, tak, aby w każdej wolnej chwili dusza przenosiła się do stóp Pana Jezusa w tabernakulum , wspominała Jego cierpienia poniesione z miłości do nas w czasie tej godziny, wyrażając Mu swoją wdzięczność krótkimi słowami i wzywała Jego pomocy. Jak wiele pociechy można przynieść zbolałemu Sercu Zbawiciela.

 

(źródło: Modlitewnik – Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa; ss. wizytki). 

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *