BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W NASZYM DZIŚ

Fra Angelico, The sermon on the Mount, 1437-1445

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

 

Brewiarz: IV Tydzień Okresu Zwykłego, IV Tydzień Psałterza

 

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze So 2, 3; 3, 12-13

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

 

Psalm Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

(R.: por. Mt 5, 3)

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Albo: Alleluja.

6          Bóg wiary dochowuje na wieki, *

7          uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

            chlebem karmi głodnych, *

            wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Albo: Alleluja.

8          Pan przywraca wzrok ociemniałym, *

            Pan dźwiga poniżonych.

            Pan kocha sprawiedliwych, *

9          Pan strzeże przybyszów.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Albo: Alleluja.

            Ochrania sierotę i wdowę, *

            lecz występnych kieruje na bezdroża.

10        Pan króluje na wieki, *

            Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Albo: Alleluja.

 

Czytanie drugie 1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».

 

 

 

Ewangelia Mt 5, 1-12a

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Przed kilkunastu laty dla portalu opoka napisałam poniższe rozważanie, które dziś uzupełnię kilkoma refleksjami.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/8blogoslawienstw_drogow.html

 

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU — to zachęta do ćwiczenia się w postawie złożenia pełnego zaufania odnośnie naszego jak i naszych bliskich życia w Bogu. To postawa przyjmowania z Jego ręki zarówno darów obfitości i pomyślności jak i darów braku i niedostatku, tak w wymiarze materialnym jak i duchowym. U- Bogi – ma wszystko u Boga, dostrzega każdy Jego dar, potrafi cierpliwie i ufnie czekać, nie czuje się przez Boga odrzucony, gdy nie otrzymuje tego o co prosi. Potrafi być wdzięczny i w czasie obfitości i w czasie posuchy.    

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ — przeżywanie smutku dnia, tak aby zasłużyło na Boże błogosławieństwo, z wiarą, nadzieją, ufnością i miłością. Co wywołuje nasz smutek? Czy lamentujemy i narzekamy do ludzi, czy raczej dzielimy się nim z Panem i trwając przy Nim czekamy na lekarstwo…?   

BŁOGOSŁAWIENI CISI — wszyscy znamy to powiedzenie że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Jednak w tym błogosławieństwie nie chodzi tylko aby powstrzymać wybuchowy język, aby unikać złych i zabijających słów. Mowa pochodzi z serca i to nasze serca i nasze uczucia i emocje mają być ciche, łagodne, prostolinijne. Przy dzisiejszym potopie  wydarzeń, wypowiedzi, słów nie jest łatwo zachować dystans i obiektywizm. Może zbyt rzadko modlimy się o cnotę cichości.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI — co w oczach Bożych uchodzi za sprawiedliwie i słuszne. Przypomnimy sobie o tym na początku Wielkiego Postu, ale już dziś warto zastanowić się nad tym jak postępujemy wobec tych, którzy szukają i pragną sprawiedliwości i co o nich mówimy i myślimy, czy mają oni w nas swoich sprzymierzeńców, czy może obojętnych przechodniów.

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI — minął Nadzwyczajnym Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Czy dzięki podjętym w tym czasie praktykom i modlitwom staliśmy się bardziej miłosierni wobec siebie, bliźnich, Kościoła, Boga? Każdy dzień, każda godzina stawia przed nami do wykonania jakieś zadania z obszaru miłosierdzia…. Na ile angażujemy się w to do czego nas Pan tu i teraz powołuje.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA — czyste serce bez nieuporządkowanych przywiązań. Serce pozwalające się Bogu oczyszczać i coraz bardziej upodabniać do Serc Jezusa i Maryi. Ich intencje i nasze intencje, Ich postawy i nasze postawy, Ich słowa i nasze słowa, Ich patrzenie i reagowanie  na świat i nasze patrzenie i reagowanie na świat. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ — wprowadzanie pokoju, trzeba za każdym razem zaczynać od siebie od swojego wnętrza i najbliższego otoczenia. Siłę, moc, odwagę, umiejętność i radę daje Duch Święty i łaska Chrystusowego Pokoju. Nasz gniew, zawiść, pycha, własne „ja” i jego żądania, nienawiść, zachłanność stoją w sprzeczności z pokojem.  

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ DLA SPRAWIEDLIWOŚCI — nie każde nasze cierpienie jest objęte tym błogosławieństwem. Przypatrzmy się Panu i Jego drodze. Jeśli nią wiernie kroczymy, zasiewając w naszym życiu Jego sprawiedliwość i Królestwo, narazimy się jak On na cierpienia.

Które z powyższych błogosławieństw dotyczą Twojej dzisiejszej sytuacji? Czy wierzysz, że Pan Tobie właśnie teraz poprzez konkretne wydarzenia, osoby, doświadczenia błogosławi? Czy jesteś gotów szczerze za to dziękować i uwielbiać Boga w swoim dziś?

 

Błogosławionego Dnia Pańskiego.

Podziel się z innymi:

STYCZNIOWE RÓŻE NIEUSTANNIE KWITNĄ DLA JEZUSA I MARYI

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO –  STYCZEŃ 2017

1 RÓŻA p.w. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ – KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

1. BARKA                ZMARTWYCHWSTANIE

2. MOHEREK          WNIEBOWSTĄPIENIE

3. JANUSZ               ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

4. BIEDRONKA      WNIEBOWZIĘCIE NMP

5. ANNA                   UKORONOWANIE NMP

6. PAULA                 ZWIASTOWANIE NMP

7. MAGDA               NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

8. KRZYŚ                  NARODZENIE PANA JEZUSA

9. DANUTA S.          OFIAROWANIE PANA JEZUSA

10.TERESA_SKW    ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

11. MALUTKA         CHRZEST W JORDANIE

12. ELLA                   WESELE W KANIE

13. TERESA-TESIA  NAUCZANIE PANA JEZUSA

14. KARINA              PRZEMIENIENIE

15. ANIA S.               USTANOWIENIE EUCHARYSTII

16. ANNA CH.          MODLITWA W OGRÓJCU

17. JOLANTA           BICZOWANIE

18. MAGDALENA   CIERNIEM KORONOWANIE

19. JAN W.               DROGA KRZYŻOWA

20. MARIA               ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

2 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO OJCA PIO

1. ALA                     BICZOWANIE

2. BARBARA S.      CIERNIEM KORONOWANIE

3. PIOTR K.            DROGA KRZYŻOWA

4. RUTH                  ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

5. STENIA              ZMARTWYCHWSTANIE

6. DOROTA             WNIEBOWSTĄPIENIE

7. WANDA              ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8. RAFAŁ                WNIEBOWZIĘCIE NMP

9. ANIA EM.           UKORONOWANIE NMP

10.URSZULA          ZWIASTOWANIE NMP

11. JOLA                  NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

12. DOROTA           NARODZENIE PANA JEZUSA

13. RENIA            OFIAROWANIE PANA JEZUSA

14. MARTA          ODNALEZIENIE PANA JEZUSA  

15. EWELINA      CHRZEST W JORDANIE

16. MONIKA        WESELE W KANIE

17. JADWIGA      NAUCZANIE PANA JEZUSA

18. WIESIA           PRZEMIENIENIE

19. PATRYK         USTANOWIENIE EUCHARYSTII

20. HANKA           MODLITWA W OGRÓJCU

 

 3 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA MARII PAPCZYŃSKIEGO

1. WANDA           OFIAROWANIE PANA JEZUSA

2. MONIKA           ODNALEZIENIE PANA JEZUSA  

3. IWONA              CHRZEST W JORDANIE

4. IWONA              WESELE W KANIE

5. JOLA                  NAUCZANIE PANA JEZUSA

6. AGA                   PRZEMIENIENIE

7. MAGDALENA   USTANOWIENIE EUCHARYSTII

8. KASIEK             MODLITWA W OGRÓJCU

9. ULA                    BICZOWANIE

10. ULA_Z.            CIERNIEM KORONOWANIE

11. MICHAŁ          DROGA KRZYŻOWA

12. GRAŻYNA      ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

13. MARYSIA B.  ZMARTWYCHWSTANIE

14. JADZIA CZ.     WNIEBOWSTĄPIENIE

15. URSZULA G.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

16. EDYTA MS.     WNIEBOWZIĘCIE NMP

17. JANUSZ           UKORONOWANIE NMP

18. BOŻENA         ZWIASTOWANIE NMP

19. JANINA            NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

20. ANIA                NARODZENIE PANA JEZUSA

 

4 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO JÓZEFA

1. JOANNA               MODLITWA W OGRÓJCU

2. WERA                   BICZOWANIE

3. LILIANA               CIERNIEM KORONOWANIE

4. ALICJA                 DROGA KRZYŻOWA

5. ELŻBIETA K.       ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

6. STANISŁAW        ZMARTWYCHWSTANIE

7. MIRA                     WNIEBOWSTĄPIENIE

8. IZABELA               ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

9. HALINA                WNIEBOWZIĘCIE NMP

10. GRAŻYNA          UKORONOWANIE NMP

11. SŁAWEK             ZWIASTOWANIE NMP

12. ANNA S.              NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

13. RENATA              NARODZENIE PANA JEZUSA

14. MARYSIA           OFIAROWANIE PANA JEZUSA

15. RENATA M.        ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

16. BRONISŁAW      CHRZEST W JORDANIE

17. EWELINA            WESELE W KANIE

18. BEATA                 NAUCZANIE PANA JEZUSA

19. MISZELINA         PRZEMIENIENIE

20. KAROLINA B.     USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

5 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

1. AGNIESZKA KINGA     MODLITWA W OGRÓJCU

2. HALINA                           BICZOWANIE

3. TERESA                           CIERNIEM KORONOWANIE

4. EWA                                 DROGA KRZYŻOWA

5. IRENA                              ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

6.  DANUTA                         ZMARTWYCHWSTANIE

7.  EWA C.                            WNIEBOWSTĄPIENIE

8.  GALINA K.                      ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

9.  MALWINA M.             WNIEBOWZIĘCIE NMP

10. HALINA                       UKORONOWANIE NMP

11. LIDKA                          ZWIASTOWANIE NMP

12. EDYTA                         NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

13. MAGDA                        NARODZENIE PANA JEZUSA

14. DANUTA                      OFIAROWANIE PANA JEZUSA

15. MARIA                          ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

16. AGATA                          CHRZEST W JORDANIE

17. ASIA                              WESELE W KANIE

18.  MAŁGOSIA                 NAUCZANIE PANA JEZUSA

19.  AGATA                        PRZEMIENIENIE

20. AGATA T.                     USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

6 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO DOMINIKA

1. KRYSTYNA                   CHRZEST W JORDANIE

2. DARIUSZ                        WESELE W KANIE

3. WIOLA                            NAUCZANIE PANA JEZUSA

4. SYLWIA                          PRZEMIENIENIE

5. AGNIESZKA                   USTANOWIENIE EUCHARYSTII

6. ADRIANA                       MODLITWA W OGRÓJCU

7. KRYSTYNA II                BICZOWANIE

8. ALICJA                             CIERNIEM KORONOWANIE

9.  MARTA ANNA               DROGA KRZYŻOWA

10. LUCYNA                        ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

11. IWONA                           ZMARTWYCHWSTANIE

12. MARTA MARIA            WNIEBOWSTĄPIENIE

13. MICHAŁ GRZEGORZ   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

14. KACPER                          WNIEBOWZIĘCIE NMP

15. MARZENA                      UKORONOWANIE NMP

16. MAŁGOSIA                     ZWIASTOWANIE NMP

17. LUCYNA                         NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

18. TERESA                           NARODZENIE PANA JEZUSA

19. MONIKA                         OFIAROWANIE PANA JEZUSA

20. BOŻENA                         ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

 

7 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

1. BARBARA N.                    ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

2. EWELINA                          ZMARTWYCHWSTANIE

3. ANNA                                WNIEBOWSTĄPIENIE

4. MONIKA ALFREDA         ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

5. SYLWIA                             WNIEBOWZIĘCIE NMP

6. DANUTA                           UKORONOWANIE NMP

7. KAMIL M.                         ZWIASTOWANIE NMP

8. WOJCIECH S.                    NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

9. AGA B.                              NARODZENIE PANA JEZUSA

10. ALICJA                            OFIAROWANIE PANA JEZUSA

11. WERONIKA                    ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

12. MARIA BEATA               CHRZEST W JORDANIE

13. MARIUSZ                        WESELE W KANIE

14. LEOKADIA                     NAUCZANIE PANA JEZUSA

15. ANNA D.                         PRZEMIENIENIE

16. GRAŻYNA M.                 USTANOWIENIE EUCHARYSTII

17. ELŻBIETA                       MODLITWA W OGRÓJCU

18. MARIA KRYSTYNA        BICZOWANIE

19.

20.

1 stycznia do 7 Róży dołączyła LEOKADIA.

3 stycznia do 7 Róży dołączyła ANNA D.

9 stycznia do 7 Róży dołączyła GRAŻYNA M.

10 stycznia do 7 Róży dołączyła ELŻBIETA.

25 stycznia do 7 Róży dołączyła MARIA KRYSTYNA.

Powitajmy je w naszym gronie i obejmijmy ich intencje naszą modlitwą.

Najświętsza Maryja Panna zapraszała i nadal nieustannie zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Na Jej zaproszenie odpowiedziały i odpowiadają poszczególne osoby tworząc wspólnoty różańcowe na całym świecie. Również nasza mała wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA, gromadząca się w tym miejscu globalnej sieci, odpowiada na cichą prośbę Niepokalanej Matki.

Każda z osób, która zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy, włącza się duchowo do wspólnej modlitwy, w wyniku czego wszyscy członkowie danej Róży razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili codziennie cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Modlitwa różańcowa, w trakcie której coraz bardziej łączymy się z naszym Panem, rozważając kolejno tajemnice naszego Zbawienia, przemienia nas wewnętrznie, pozwala rozwijać te wszystkie postawy naszego serca, dzięki którym coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki. Nie ma takiej sytuacji w życiu współczesnego człowieka, której nie można by zanurzyć w jednej z tajemnic różańcowych.

* * *

Gdy na dwa dni przed jego śmiercią, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

* * *

„W Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! „

* * *

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”.

* * *

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia odmawiał różaniec!

* * *

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.

* * *

Niepokalanemu Sercu Maryi  oraz orędownictwu i opiece apostołów Różańca Świętego wszystkich Was polecam, prosząc dla każdego i każdej  z Was o wszelkie potrzebne łaski i dary z wysoka, o Boże błogosławieństwo w Waszych sprawach na każdy dzień.

Jeśli Ty miła czytelniczko/czytelniku chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy różańcowej poprzez codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie Ciebie zapraszamy.

Jezus Chrystus i Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czekają na Ciebie, w którejś z tajemnic życia naszego Zbawiciela  …

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod tą notką, lub skorzystać z maila barbara.karpinska@vp.pl.

Opiekunem duchowym Blogowego Żywego Różańca jest ks. Grzegorz Kalamarz.

Zmiana tajemnic publikowana jest każdego 1-go dnia miesiąca oraz każdorazowo po nadejściu nowego zgłoszenia o przystąpieniu do wspólnej modlitwy.

 

 

 

 

 

 

Podziel się z innymi:

WEZWANI W CODZIENNOŚCI

III NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

Brewiarz III Tydzień Okresu Zwykłego, III Tydzień Psałterza

 

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

Kolekta

 

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Pierwsze czytanie Iz 8, 23b – 9, 3

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

 

Psalm Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1          Pan moim światłem i zbawieniem moim,

            kogo miałbym się lękać?

            Pan obrońcą mego życia,

            przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

4          O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,

            żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu

            po wszystkie dni mego życia,

            abym kosztował słodyczy Pana,

            stale się radował Jego świątynią.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

13        Wierzę, że będę oglądał dobra Pana

            w krainie żyjących.

14        Oczekuj Pana, bądź mężny,

            nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

 

Drugie czytanie 1 Kor 1, 10-13. 17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

 

Ewangelia Mt 4, 12-23

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Koniec krótszej perykopy

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

Najchętniej wybieramy sobie sami naszych mistrzów, autorytety, nauczycieli, przyjaciół. Szukamy i dokonujemy wyboru raz lepszego raz gorszego. Jeśli wybrany przez nas mistrz zawodzi nasze oczekiwania, nie spełnia pokładanych w nim nadziei, szukamy innego. Tymczasem to Pan, jako nauczyciel i Mistrz  sam powołuje wybrane przez siebie osoby. To czego od nich oczekuje to wiary i zaufania. Powołani w codzienności, przy zwyczajnych codziennych, często nużących czynnościach. Nie – w jakimś świętym miejscu, nie –  w trakcie podniosłych uroczystości. Powołani, przez przechodzącego w pobliżu Jezusa. Spojrzenie Pana, sięgające głęboko w serce człowieka i  Jego wezwanie. Po stronie powołanego pozostaje pozwolić być powołanym. Inicjatywa wychodzi zawsze od Boga, człowiek może lub nie na tę inicjatywę odpowiedzieć zostawiając wszystko, szczególnie swoje wyobrażenia i plany, ale też codzienne relacje. Po  przejściu Pana, na które odpowiadamy, już nic w naszym życiu codziennym nie będzie takie same. Na otaczającą nas rzeczywistość w całej jej złożoności mamy zacząć patrzeć z innego punktu widzenia, z punktu widzenia ucznia idącego za Nauczycielem, a więc z punktu widzenia Nauczyciela, a nie swojego własnego. Dynamika drogi i wzrost zaufania, mają prowadzić uczniów do pełni radości. Jednego z darów Ducha Świętego. Radości chrześcijańskiej nawet w trudach i dramatach codziennego dnia. Chrześcijan rozpoznawano dawniej po wewnętrznej radości, a dziś tak wielu powołanych i wybranych, uczestniczących w niedzielnej Eucharystii i tak mało Bożej radości w oczach, w gestach, w słowach, w milczeniu…. Może jeszcze nie odpowiedzieliśmy na wezwanie Mistrza, nie zauważyliśmy Jego spojrzenia, wciąż tkwimy przy naszych „sieciach”, być może narzekając na bezsensowny wysiłek, jeszcze nie pozwoliliśmy się przechodzącemu w pobliżu nas Bogu powołać do wypełnienia Jego woli w naszym codziennym zabieganiu. Może w naszej codzienności nadal brakuje naszej aktywnej odpowiedzi i podejmowania trudu w codziennym nawracaniu się do Boga …, w przemianie starego myślenia, w przemianie starego człowieka w nowego, Chrystusowego.

 

 

Błogosławionego Dnia Pańskiego.

Podziel się z innymi:

DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA – MODLITWA ZA DZIADKÓW

Znalezione obrazy dla zapytania dla babci i dziadka images

Modlitwa za dziadków Benedykta XVI

 

Panie Jezu,

narodziłeś się z Dziewicy Maryi,
córki świętych Anny i Joachima.
Patrz z miłością na dziadków na całym świecie.
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem
dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa.
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat,
niech wciąż będą dla swojej rodziny
mocnymi filarami wiary ewangelicznej,
stróżami szlachetnych wartości rodziny,
żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych.
Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi
przekazywali przyszłym pokoleniom
owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich
i duchowych.
Panie Jezu,
pomagaj rodzinom i społeczeństwu
doceniać obecność i rolę dziadków.
Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani
ani wykluczani,
ale zawsze znajdowali szacunek i miłość.
Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani
przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.
Maryjo, Matko wszystkich żyjących,
nieustannie otaczaj opieką dziadków,
bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,
i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny
spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie,
gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi,
by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca.
Amen!
Podziel się z innymi:

STYCZNIOWE RÓŻE KWITNĄ DLA JEZUSA I MARYI

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO –  STYCZEŃ 2017

 

 

 

1 RÓŻA p.w. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ – KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

1. BARKA                ZMARTWYCHWSTANIE

 

2. MOHEREK          WNIEBOWSTĄPIENIE

 

3. JANUSZ               ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

4. BIEDRONKA      WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

5. ANNA                   UKORONOWANIE NMP

 

6. PAULA                 ZWIASTOWANIE NMP

 

7. MAGDA               NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

8. KRZYŚ                  NARODZENIE PANA JEZUSA

 

9. DANUTA S.          OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

10.TERESA_SKW    ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

 

11. MALUTKA         CHRZEST W JORDANIE

 

12. ELLA                   WESELE W KANIE

 

13. TERESA-TESIA  NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

14. KARINA              PRZEMIENIENIE

 

15. ANIA S.               USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

16. ANNA CH.          MODLITWA W OGRÓJCU

 

17. JOLANTA           BICZOWANIE

 

18. MAGDALENA   CIERNIEM KORONOWANIE

 

19. JAN W.               DROGA KRZYŻOWA

 

20. MARIA               ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

 

 

 

 

2 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO OJCA PIO

 

1. ALA                     BICZOWANIE

 

2. BARBARA S.      CIERNIEM KORONOWANIE

 

3. PIOTR K.            DROGA KRZYŻOWA

 

4. RUTH                  ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

5. STENIA              ZMARTWYCHWSTANIE

 

6. DOROTA             WNIEBOWSTĄPIENIE

 

7. WANDA              ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

8. RAFAŁ                WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

9. ANIA EM.           UKORONOWANIE NMP

 

10.URSZULA          ZWIASTOWANIE NMP

 

11. JOLA                  NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

12. DOROTA           NARODZENIE PANA JEZUSA

 

13. RENIA            OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

14. MARTA          ODNALEZIENIE PANA JEZUSA   

 

15. EWELINA      CHRZEST W JORDANIE

 

16. MONIKA        WESELE W KANIE

 

17. JADWIGA      NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

18. WIESIA           PRZEMIENIENIE

 

19. PATRYK         USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

20. HANKA           MODLITWA W OGRÓJCU

 

 

 

 3 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA MARII PAPCZYŃSKIEGO

 

1. WANDA           OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

2. MONIKA           ODNALEZIENIE PANA JEZUSA   

 

3. IWONA              CHRZEST W JORDANIE

 

4. IWONA              WESELE W KANIE

 

5. JOLA                  NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

6. AGA                   PRZEMIENIENIE

 

7. MAGDALENA   USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

8. KASIEK             MODLITWA W OGRÓJCU

 

9. ULA                    BICZOWANIE

 

10. ULA_Z.            CIERNIEM KORONOWANIE

 

11. MICHAŁ          DROGA KRZYŻOWA

 

12. GRAŻYNA      ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

13. MARYSIA B.  ZMARTWYCHWSTANIE

 

14. JADZIA CZ.     WNIEBOWSTĄPIENIE

 

15. URSZULA G.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

16. EDYTA MS.     WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

17. JANUSZ           UKORONOWANIE NMP

 

18. BOŻENA         ZWIASTOWANIE NMP

 

19. JANINA            NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

20. ANIA                NARODZENIE PANA JEZUSA

 

 

 

 

 

 

 

4 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 

1. JOANNA               MODLITWA W OGRÓJCU

 

2. WERA                   BICZOWANIE

 

3. LILIANA               CIERNIEM KORONOWANIE

 

4. ALICJA                 DROGA KRZYŻOWA

 

5. ELŻBIETA K.       ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

6. STANISŁAW        ZMARTWYCHWSTANIE

 

7. MIRA                     WNIEBOWSTĄPIENIE

 

8. IZABELA               ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

9. HALINA                WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

10. GRAŻYNA          UKORONOWANIE NMP

 

11. SŁAWEK             ZWIASTOWANIE NMP

 

12. ANNA S.              NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

13. RENATA              NARODZENIE PANA JEZUSA

 

14. MARYSIA           OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

15. RENATA M.        ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

 

16. BRONISŁAW      CHRZEST W JORDANIE

 

17. EWELINA            WESELE W KANIE

 

18. BEATA                 NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

19. MISZELINA         PRZEMIENIENIE

 

20. KAROLINA B.     USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

 

 

 

 

5 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

1. AGNIESZKA KINGA     MODLITWA W OGRÓJCU

 

2. HALINA                           BICZOWANIE

 

3. TERESA                           CIERNIEM KORONOWANIE

 

4. EWA                                 DROGA KRZYŻOWA

 

5. IRENA                              ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

6.  DANUTA                         ZMARTWYCHWSTANIE

 

7.  EWA C.                            WNIEBOWSTĄPIENIE

 

8.  GALINA K.                      ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

9.  MALWINA M.             WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

10. HALINA                       UKORONOWANIE NMP

 

11. LIDKA                          ZWIASTOWANIE NMP

 

12. EDYTA                         NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

13. MAGDA                        NARODZENIE PANA JEZUSA

 

14. DANUTA                      OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

15. MARIA                          ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

 

16. AGATA                          CHRZEST W JORDANIE

 

17. ASIA                              WESELE W KANIE

 

18.  MAŁGOSIA                 NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

19.  AGATA                        PRZEMIENIENIE

 

20. AGATA T.                     USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

 

 

 

 

6 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO DOMINIKA

 

1. KRYSTYNA                   CHRZEST W JORDANIE

 

2. DARIUSZ                        WESELE W KANIE

 

3. WIOLA                            NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

4. SYLWIA                          PRZEMIENIENIE

 

5. AGNIESZKA                   USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

6. ADRIANA                       MODLITWA W OGRÓJCU

 

7. KRYSTYNA II                BICZOWANIE

 

8. ALICJA                             CIERNIEM KORONOWANIE

 

9.  MARTA ANNA               DROGA KRZYŻOWA

 

10. LUCYNA                        ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

11. IWONA                           ZMARTWYCHWSTANIE

 

12. MARTA MARIA            WNIEBOWSTĄPIENIE

 

13. MICHAŁ GRZEGORZ   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

14. KACPER                          WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

15. MARZENA                      UKORONOWANIE NMP

 

16. MAŁGOSIA                     ZWIASTOWANIE NMP

 

17. LUCYNA                         NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

18. TERESA                           NARODZENIE PANA JEZUSA

 

19. MONIKA                         OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

20. BOŻENA                         ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

 

 

 

 

 

7 RÓŻA p.w. ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

 

1. BARBARA N.                    ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

2. EWELINA                          ZMARTWYCHWSTANIE

 

3. ANNA                                WNIEBOWSTĄPIENIE

 

4. MONIKA ALFREDA         ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

5. SYLWIA                             WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

6. DANUTA                           UKORONOWANIE NMP

 

7. KAMIL M.                         ZWIASTOWANIE NMP

 

8. WOJCIECH S.                    NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

9. AGA B.                              NARODZENIE PANA JEZUSA

 

10. ALICJA                            OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

11. WERONIKA                    ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

 

12. MARIA BEATA               CHRZEST W JORDANIE

 

13. MARIUSZ                        WESELE W KANIE

 

14. LEOKADIA                     NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

15. ANNA D.                         PRZEMIENIENIE

 

16. GRAŻYNA M.                 USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

17. ELŻBIETA                       MODLITWA W OGRÓJCU

 

18.

 

19.

 

20.

 

 

 

 

 

1 stycznia do 7 Róży dołączyła LEOKADIA.

 

3 stycznia do 7 Róży dołączyła ANNA D.

 

9 stycznia do 7 Róży dołączyła GRAŻYNA M.

 

10 stycznia do 7 Róży dołączyła ELŻBIETA

 

Powitajmy je w naszym gronie i obejmijmy ich intencje naszą modlitwą.

 

Najświętsza Maryja Panna zapraszała i nadal nieustannie zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Na Jej zaproszenie odpowiedziały i odpowiadają poszczególne osoby tworząc wspólnoty różańcowe na całym świecie. Również nasza mała wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA, gromadząca się w tym miejscu globalnej sieci, odpowiada na cichą prośbę Niepokalanej Matki.

 

Każda z osób, która zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy, włącza się duchowo do wspólnej modlitwy, w wyniku czego wszyscy członkowie danej Róży razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili codziennie cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

 

Modlitwa różańcowa, w trakcie której coraz bardziej łączymy się z naszym Panem, rozważając kolejno tajemnice naszego Zbawienia, przemienia nas wewnętrznie, pozwala rozwijać te wszystkie postawy naszego serca, dzięki którym coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki. Nie ma takiej sytuacji w życiu współczesnego człowieka, której nie można by zanurzyć w jednej z tajemnic różańcowych.

 

 

 

* * *

 

Gdy na dwa dni przed jego śmiercią, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

 

* * *

 

„W Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! „

 

* * *

 

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”.

 

* * *

 

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia odmawiał różaniec!

 

* * *

 

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.

 

* * *

 

 

 

Niepokalanemu Sercu Maryi  oraz orędownictwu i opiece apostołów Różańca Świętego wszystkich Was polecam, prosząc dla każdego i każdej  z Was o wszelkie potrzebne łaski i dary z wysoka, o Boże błogosławieństwo w Waszych sprawach na każdy dzień.

 

Jeśli Ty miła czytelniczko/czytelniku chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy różańcowej poprzez codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie Ciebie zapraszamy.

 

Jezus Chrystus i Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czekają na Ciebie, w którejś z tajemnic życia naszego Zbawiciela  …

 

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod tą notką, lub skorzystać z maila barbara.karpinska@vp.pl.

 

Opiekunem duchowym Blogowego Żywego Różańca jest ks. Grzegorz Kalamarz.

 

Zmiana tajemnic publikowana jest każdego 1-go dnia miesiąca oraz każdorazowo po nadejściu nowego zgłoszenia o przystąpieniu do wspólnej modlitwy.

 

 

 

 

 

Podziel się z innymi:

PAN STAJE PO STRONIE GRZESZNIKÓW

File:Baptism-of-Christ-xx-Francesco-Alban.JPG

NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, ROK A

Nieszpory święta Chrztu Pańskiego kończą Okres Narodzenia Pańskiego.

Od jutra rozpoczyna się Okres Zwykły – tydzień I. Posiadacze czterotomowego wydania LG będą korzystać z tomu III.

 

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Iz 42, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

 

Psalm Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

(R.: por. 11b)

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

1          Oddajcie Panu, synowie Boży,

            oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

2          Oddajcie Panu chwałę Jego imienia,

            na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

3          Ponad wodami głos Pański,

            Pan ponad wód bezmiarem!

4          Głos Pana potężny,

            głos Pana pełen dostojeństwa.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

3          Zagrzmiał Bóg majestatu:

9          a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»

10        Pan zasiadł nad potopem,

            Pan jako Król zasiada na wieki.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

 

Czytanie drugie Dz 10, 34-38

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

 

Ewangelia Mt 3, 13-17

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

 

Oczekiwany przez Izraela Mesjasz. Ten, głoszony przez Jana Chrzciciela – groźny, potężny, wydający sąd nad światem i ludźmi. Ten, który staje przed Janem Chrzcicielem i prosi   „Pozwól teraz, bo tak godzi się wypełnić, wszystko, co sprawiedliwe”. Mesjasz  nie podnoszący głosu, przynoszący zbawienie, opowiadający się za grzesznym i słabym człowiekiem. Czas sądu poprzedzony jest czasem miłosierdzia, czasem nawrócenia i pokuty, czasem, w którym Bóg wychodzi do ludzi i szuka człowieka, aby ofiarować mu zbawienie. Czasem, kiedy Bóg szuka zagubionego człowieka, aby ofiarować mu swoje przebaczenie. Czasem, kiedy Bóg zaprasza, każdego do nawrócenia (zmiany myślenia o sobie, o bliźnim, o Bogu).

Dziś łatwiej jest zobaczyć zło wokół siebie, w innych osobach, niż w sobie samych. Szybko osądzamy innych  i jesteśmy z siebie zadowoleni, uspokojeni. Szybko też obojętniejemy na tych co żyją w wykluczeniu społecznym. Żyjemy w czasach, w których zanika poczucie grzechu. Czasach, w których słowa „grzech”, „grzesznik” są usunięte z potocznego języka przez jednych, a są formą wykluczania, piętnowania, potępiania przez drugich.  Nie zauważamy, jak nieraz mimowolnie, nieświadomie  przykładamy rękę do umacniania grzechu strukturalnego i społecznego. 

Kiedyś usłyszymy od Jezusa „Biada tym, którzy jesteście syci” (Łk 6,25) – biada zadowolonym, z tego co zrobili, ze swoich zasług, z tego co osiągnęli.

Błogosławieni zaś niezadowoleni z siebie, którzy stawiają sobie a nie innym wyrzuty, krytykujący siebie, przyznający się do błędów, do tego że spowodowali różnego rodzaju problemy w świecie, w Kościele, w społeczeństwie, w swoim własnym życiu.

Pan nie staje po stronie tych,  którzy mówią „patrzcie to jest okropne”, „patrzcie to jest złe”. On staje po stronie tych, którzy mówią „Nie mogę już dłużej być taki, muszę się zmienić”. Chrystus Jezus wziął na siebie wszystkie nasze słabości, aby nas z nich uleczyć. Nie może jednak nikogo uleczyć z choroby zadufanej pewności siebie, z samozadowolenia z siebie. On nie potrafi poruszyć tych, którzy nie tyle, że nie widzą, ale nie chcą zobaczyć w sobie żadnej winy. Nie może też uleczyć tych, którzy swoje winy widzą w krzywym zwierciadle nadwrażliwości i fałszywej pokory. Te osoby z wielkim wewnętrznym zaangażowaniem odrzucają nieustannie możliwość skorzystania z czasu miłosierdzia. Choć czasem nazywają siebie wielkimi grzesznikami, to nie chcą stanąć w tej samej co grzesznicy kolejce. Choć odczuwają, może z upływem czasu coraz cichsze ale jednak, wezwania sumienia do własnej przemiany, to raczej pójdą do psychoanalityka, aby on przywrócił im dawny spokój i samozadowolenie. Nie są grzesznikami, więc nie potrzebują Zbawiciela.  

Dziś w Święto Chrztu Pańskiego przypomnij sobie dziś dzień i miejsce Twojego szczególnego spotkania z Panem Jezusem, z Ojcem Niebieskim, z Duchem Świętym. Dzień kiedy nad Tobą „otwarło się niebo”, dzień kiedy odczułeś/odczułaś całym/całą sobą, że w Chrystusie Jezusie jesteś umiłowanym dzieckiem Boga, jedynym w swoim rodzaju. Wracaj do tego dnia i miejsca pamięcią, gdy przed tobą będą się piętrzyć kłopoty i trudności, tak jak Pan Jezus wrócił do tego miejsca nad Jordanem, gdzie chrzcił Jan, przed ruszeniem w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy, na Kalwarię (por. Mt. 19,1).

Każdego dnia pamiętaj, kim jesteś w oczach Ojca Niebieskiego, pamiętaj o swojej tożsamości i godności.  

Błogosławionego Dnia Chrztu Pańskiego.

 

Podziel się z innymi:

CHRZEST JEZUSA CZYLI TRZY PRZEŁOMY

Przełom pierwszy: w życiu Jana Chrzciciela

Czym było dla Jana Chrzciciela udzielenie chrztu Jezusowi?  

Św. Mateusz notuje kompletne zaskoczenie Jana wobec prośby Jezusa: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14). Jan opiera się. Jezus nastaje i wtedy Jan ustępuje. W tym krótkim dialogu, zajmującym u Mateusza zaledwie dwa wersety, można wyczuć ogromne napięcie: oto wypełnia się powołanie Jana Chrzciciela. Zaczyna on ustępować Jezusowi… Doskonale oddaje to Ewangelia Jana, w której zapisane zostały słowa Chrzciciela, stanowiące doskonały komentarz do tego, co się działo: „Potrzeba, by On (Jezus) wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30).  

Możemy spróbować sobie wyobrazić, co działo się w sercu Jana Chrzciciela w ów dzień. Oto jego powołaniem było głoszenie rychłego przyjścia Mesjasza, przygotowanie drogi dla Jezusa. Dlatego wyszedł na pustynię i żył surowym życiem ascety. Dlatego nauczał. Dlatego chrzcił. Całe jego życie, każdy czyn, tęsknota, pragnienie, było skierowane ku chwili, w której Zbawiciel miał się ukazać przed ludem. I nagle ten moment nadszedł. Być może Jan dostrzegł Jezusa dopiero w ostatniej chwili, kiedy wyłonił się tuż przed nim z kolejki przystępujących do chrztu. W jednej chwili życie Jana doszło do momentu, w którym wszystko się wypełnia… Ale też i do momentu, w którym jakoś wszystko się kończy, bo przecież misja tego, który zapowiada, kończy się z dniem spełnienia się zapowiedzi. Możemy jedynie domyślać się, co Jan wówczas przeżywał. I podziwiać pokorę, z jaką potrafił usunąć się w cień Jezusa wraz ze spełnieniem swej misji. Może właśnie o tym myślał Jezus, kiedy po męczeńskiej śmierci Jana mówił: „Pomiędzy narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11,11). 

Przełom drugi: w życiu Jezusa

Czym był chrzest w Jordanie dla Jezusa?

Nie chodziło przecież o chrzest nawrócenia. Ludzie chrzczeni przez Jana wyznawali swe grzechy. Ewangeliści notują, że Jezus „natychmiast” wyszedł z wody: nie miał bowiem grzechów do wyznania. Dlaczego zatem w ogóle chciał być ochrzczony? Najistotniejszą wskazówką jest dla nas to, kiedy chrzest miał miejsce. 

W Ewangelii św. Marka Jezus pojawia się po raz pierwszy właśnie w scenie chrztu! To wydarzenie wyznacza początek Jego publicznej działalności. O tym, co działo się przedtem, wiemy niewiele, z kilku zaledwie wzmianek o Jego dzieciństwie. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa było zatem tak, iż przez wiele lat dojrzewała w Jezusie świadomość misji, którą ma podjąć, aż pewnego dnia decyzja została podjęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, którą dotąd się trudnił, i rozpoczął swoją misję. Możemy się domyślać, że chciał ją rozpocząć od czytelnego gestu, wyrażającego zmianę podstawowego kierunku życia… Do tego chrzest Janowy nadawał się doskonale. Zanurzenie w wodzie oznaczało bowiem właśnie pozostawienie dawnego życia i wynurzenie się do nowego.

Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu, porównywalnym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego misja wobec świata. Potwierdzają to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyjściu Jezusa z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch Święty oraz rozlega się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Co ciekawe – opisy Ewangelistów świadczą o tym, iż te wydarzenia miały miejsce zdecydowanie bardziej ze względu na samego Jezusa niż ze względu na obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby rzeczywiście umocnić Go w misji (a nie tylko po to, by okazać ludziom, iż Jezus jest pełen Ducha), Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go w rozeznanej i podjętej decyzji (a nie tylko po to, by potwierdzić Jego misję przed ludźmi). 

Możemy się jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezusa. Wchodził przecież na drogę, od której zależało – bagatela – zbawienie ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak wielkim niezrozumieniem się spotka? Że zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią przyjdzie Mu umrzeć? Nasza ciekawość zostaje wystawiona na ciężką próbę przez dyskretne milczenie Ewangelistów. Jedynie następujący zaraz po chrzcie okres czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni – modlitwy, zmagań ze sobą i pokusami – rzuca nieco światła na to, jakie burze przewalały się wówczas przez serce Jezusa. 

Przełom trzeci: od symbolu do sakramentu

Wczesnochrześcijańskie komentarze do sceny chrztu Jezusa niejednokrotnie wychodziły nieco poza sam tekst Ewangelii, próbując uchwycić związek chrztu Jezusa w Jordanie z naszym chrztem.

Oczywiście chrzest Janowy nie był jeszcze chrztem w znaczeniu chrześcijańskim. Zanurzenie w wodzie stanowiło jedynie zewnętrzny wyraz, symbol przemiany, której człowiek pragnął dokonać we własnym życiu. Był to gest niejako „bezsilny”, to znaczy nie pociągał on za sobą bezpośredniego Bożego działania w człowieku. Jego skuteczność zależała tylko i wyłącznie od wewnętrznego zaangażowania danej osoby, która usiłowała „przebić się” do Boga, nawiązać z Nim kontakt. Tego typu symboliczne gesty skazują zawsze człowieka na niepewność – bo któż z nas może powiedzieć o sobie, że doskonale skupia się na modlitwie, albo że doskonale zrywa z grzechem?

Przejście od chrztu Janowego do chrztu chrześcijańskiego, które według tradycji wyznacza jakoś chrzest Jezusa w Jordanie, stanowi znaczący przełom. 

Miejsce symbolu – ludzkiego działania skierowanego ku Bogu – zajmuje sakrament, który, choć nie traci wymiaru symbolicznego, jest działaniem Boga skierowanym ku człowiekowi. W chrześcijańskim chrzcie, jak i w innych sakramentach, to Bóg wychodzi do człowieka, oczekując jedynie przyjęcia i odpowiedzi. 

Zatem nawiązanie kontaktu i jego „skuteczność” nie zależą już od nas, nie są zagrożone przez naszą niedoskonałość: ich gwarantem jest sam Bóg. To nas należy już tylko (lub aż) przyjęcie Bożego działania i odpowiedź na nie w codzienności.

autor: ks. dr. Grzegorz Strzelczyk

opr. mg/mg 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/chrzest_3przelomy.html

Podziel się z innymi:

CHRZEST PAŃSKI

CHRZEST PAŃSKI

niedziela po Uroczystości Objawienia Pańskiego

 

 

Chrzest Chrystusa w Jordanie

 

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa.
Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.
 
Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta.
Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23.03.1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa.
Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy ewangelijne.
Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego.
Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć chrzest.
Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę.
Opis Chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz.
W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia.
Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg.
Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty.
Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:  

 

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.
 
 

 

Chrzest Chrystusa w JordanieOd uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą św. Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał w następujących słowach:
„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim” (Dz 10, 38).
 
Jezus miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać.
 
Uważano, że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu publicznie.

 

W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).
Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał być Pan Jezus ochrzczony:
„Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu” (J 1, 28).
Jako dawną Betanię Zajordańską (była bowiem także Betania Przedjordańska ok. 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz, gdzie znajduje się potok, wpływający do Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata.
Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz.
Tu osiemset lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel.
W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, tak że tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu na zachód.
Wykorzystał tę dogodną sytuację brodu św. Jan, aby zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca ludzkie.
Rytualne obmywania były znane w starożytności u wielu ludów.
Był to zewnętrzny znak wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie.
Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z win, jak woda oczyszcza ciało z brudu zewnętrznego, materialnego. W Babilonii istniało święte miasto Eridu, dokąd spieszyły tłumy aby się obmyć. W kulcie syryjskiego bóstwa Jannesa były sakralne oczyszczenia w wodzie i ogniu. W egipskiej Księdze Umarłych spotykamy najstarszy opis rytualnego obmycia niemowląt nowo narodzonych.
Panowało więc już wtedy przekonanie, że człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą trzeba obmyć. W świątyni w Der-el-Bahri można do dnia dzisiejszego oglądać plastycznie przedstawioną scenę rytualnych obmyć. Rytuał oczyszczenia jest nadto znany w kulcie Demetry, Cybeli, Attisa i Mitry. Zachowany jest on powszechnie do dnia dzisiejszego w Indiach, gdzie do miasta świętego Benares udają się w celach rytualnych kąpieli w Gangesie miliony wiernych bramińskich.
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu.
 
W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów.
Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym.
Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda Chrztu świętego.
Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Sobotę wystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako kołyskę jego narodzin dla nieba.
Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu wody chrzcielnej.
Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim katechumenom, którzy w czasie wielkanocnym mają otrzymać Chrzest święty.
Temu służy również publiczne odnowienie obietnic Chrztu świętego wszystkich wiernych, zebranych w kościele.  

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia.

W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego. Dlatego do tego czasu można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

CHRZEŚCIJANIN TO CZŁOWIEK DROGI, TO CZŁOWIEK POSZUKUJĄCY

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, ROK A

Kolekta

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Iz 60, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

 

Psalm Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13

(R.: por. 11)

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

1          Boże, przekaż Twój sąd królowi,

            a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

2          Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie

            i ubogimi według prawa.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

7          Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość

            i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

8          Będzie panował od morza do morza,

            od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

10        Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,

            królowie Szeby i Saby złożą daninę.

11        I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,

            wszystkie narody będą mu służyły.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

12        Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa,

            i ubogiego, który nie ma opieki.

13        Zmiłuje się nad biednym i ubogim,

            nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

 

Czytanie drugie Ef 3, 2-3a. 5-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

 

Ewangelia Mt 2, 1-12

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

 

Pastuszkowie byli tuż obok groty. Na anielskie wezwanie odpowiedzieli z radosną prostotą serca i natychmiast ruszyli oddać pokłon Niemowlęciu.

Mędrcy, Magowie albo inaczej Królowie  wyruszyli w długą drogę, aby oddać pokłon nieznanemu Królowi, większemu niż inni królowie ziemscy. Jest bardzo prawdopodobne, że znali Pisma prorockie z czasów gdy naród Izraela przebywał w niewoli babilońskiej. Posiadali też wiedzę astronomiczną, matematyczną.

Wyniki przeprowadzonych przez siebie obserwacji i badań uznali za na tyle godne zaufania, że kierując się tą szczególną Gwiazdą wyruszyli w długą i niebezpieczną drogę. Na pewno nie była to wygodna, współczesna nam wielopasmowa autostrada.

W przeciwieństwie do nich, my sami  zbyt często szukamy autostrad wiary, po których moglibyśmy się poruszać łatwo, lekko i przyjemnie, z odpowiednią prędkością prosto do nieba.

Gdy Królowie dotarli do Jerozolimy, nie widzieli już Gwiazdy. Stąd ich pytania kierowane do Heroda i do uczonych w Piśmie. W teorii to właśnie oni, szczególnie uczeni w Piśmie powinni byli udzielić nie tylko wyjaśnień, ale i towarzyszyć Mędrcom do miejsca pobytu Nowonarodzonego.  

My też często jesteśmy adresatami pytań osób poszukujących, agnostyków, ateistów, osób wyznających inną wiarę. Czy czasem nie obawiamy się jakiegoś zagrożenia z ich strony, czy towarzyszymy pytającym, czy może odsyłamy ich samych, a my spokojnie zostajemy w swoich ciepłych i bezpiecznych miejscach?

Jest takie powiedzenie, że chrześcijanin to człowiek drogi, to człowiek poszukujący.

Nam natomiast często wydaje się, że posiadamy na stałe Boga i już nigdzie nie musimy „ani chodzić”, ani Go szukać. Paradoksalnie: Bóg pragnie, abyśmy Go nieustannie szukali.  

Po opuszczeniu Jerozolimy Królowie ponownie zobaczyli Gwiazdę i dotarli do ubogiego domu w Betlejem, gdzie z groty przeniosła się Święta Rodzina.

Znaleźli Dziecię i Jego Matkę, oddali pokorny pokłon Królowi Królów, zostawili dary mirrę, kadzidło i złoto. Ostrzeżeni we śnie wrócili do swojej ojczyzny inną drogą. Zanieśli do swoich domów, nowinę o Dziecku Bogu-Człowieku.

Powrócili jako wierzący, wierzący rozumem i sercem.

I na naszej drodze wiary, napotykamy trudności, nie zawsze wierzymy prostym sercem to przywilej maluczkich. Gdy doroślejemy, zakładamy rodzinę, obejmujemy stanowiska, poznajemy coraz więcej i więcej, gubimy gdzieś w „ciemnościach dnia codziennego” naszą dziecięcą ufną we wszystko wiarę. Nie mniej jednak, te nasze ciemności rozświetla Gwiazda Wschodząca (jak mówi o Jezusie Apokalipsa). Nie zawsze chcemy za Nią wyruszyć, na poszukiwanie. Wyruszenie w drogę odkładamy w czasie …. Przekonujemy samych siebie, że ten religijny entuzjazm, pobożna radość są dobre dla innych, nie dla nas. Mamy swoje wątpliwości, „niezbite” aksjomaty niewiary, nie podejmujemy spokojnej refleksji i namysłu, nie tylko z braku czasu ale też i często z obawy, że gdy ruszymy w tę drogę poszukiwań, to już nie będziemy tacy sami, jak na jej początku. Być może podczas drogi okaże się że trzeba będzie z czegoś zrezygnować, coś porzucić, z kimś się rozstać. Dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi na podjęcie tego wyzwania.

Jeśli jednak uczciwie i rzetelnie tę dyskusję z własnym rozumem poprowadzimy, to w końcu podejmujemy wysiłek drogi do wiary dojrzałej, głębokiej, mocnej. Z ciemności do światła.

Dzisiejsza Uroczystość jest jednocześnie poświęcona misjom, problemowi niesienia wiary poganom. Nie myślmy jednak, że tylko gdzieś daleko na świecie, ktoś oczekuje na Dobrą Nowinę. Na tę Dobrą Nowinę może oczekiwać nasz sąsiad, brat, kolega czy koleżanka z pracy. Nie każdy z nas będzie misjonarzem, ale każdy wezwany jest do dawania świadectwa wiary w tym miejscu gdzie Pan go postawił lub gdzie go Pan posyła.

Dziś też przez nasze miasta przejdą Orszaki Trzech Króli. Choć mroźna aura nie zachęca do ruszania w drogę, to może jednak warto ruszyć się z kanapy?,  jeśli taki Orszak będzie w Twoim mieście przechodził przynajmniej wyjść na jego trasę. Wspólna wędrówka do Stajenki ulicami 515 polskich miejscowości, jednoczy ludzi, dla których wartością są Prawda, Dobro, Miłość i Pokój. Zaproszeni są wszyscy, niezależnie od poglądów i wyznania, aby tak, jak niegdyś Mędrcy pokłonić się Jezusowi, niosącemu Dobrą Nowinę każdemu człowiekowi. W Warszawie Orszak Trzech Króli odbędzie się pod hasłem „Pokój i dobro”. Ruszy z Placu Zamkowego o 12.00.  Modlitwę poprowadzi metropolita kard. Kazimierz Nycz. Scenariusz procesji po raz pierwszy nie opowiada wyłącznie historii z Nowego Testamentu, ale o stworzeniu świata, przyrodzie i jej ochronie. O walce dobra ze złem, ze szczególnym wspomnieniem tego, co dzieje się obecnie w Syrii. Po raz pierwszy na trasie odegrane zostaną też sceny ze Starego Testamentu, m.in. życie w raju i upadek Adama i Ewy.

Błogosławionej Uroczystości Objawienia Pańskiego.

 

 

Podziel się z innymi:

GWIAZDA BETLEJEMSKA

Pojawienie się gwiazdy betlejemskiej, która zaprowadziła Trzech Mędrców do groty, w której narodził się Pan Jezus, może być potwierdzone przez naukę – twierdzi jeden z astronomów. Mark Thompson, członek Królewskiego Stowarzyszenia Astronomicznego oraz prezenter telewizyjnego show BBC – „The One Show”, przeprowadził badania, które jego zdaniem mogą wyjaśnić historię opowiedzianą w Ewangelii św. Mateusza.

Thompson, wykorzystując historyczne dane oraz symulacje komputerowe, które pozwoliły na określenie konstelacji gwiazd i planet w owym czasie, kiedy najprawdopodobniej na świat przyszedł Pana Jezus, doszedł do wniosku, że miało wtedy miejsce niezwykłe zjawisko astronomiczne.

Twierdzi on, że pomiędzy wrześniem 3 r. a majem 2 r. przed narodzeniem Chrystusa miały miejsce 3 koniunkcje Jowisza i gwiazdy Regulus. Jowisz przechodził bardzo blisko gwiazdy Regulus, co było doskonale widoczne na nocnym niebie. Pierwsze zbliżenie się Jowisza do gwiazdy Regulus nastąpiło w wyniku tradycyjnego ruchu Jowisza w kierunku wschodnim. Później Jowisz zatrzymał się i zaczął poruszać się w kierunku zachodnim, a potem jeszcze raz zmienił kierunek na wschodni.

Thompson, który jest prezenterem nowego programu astronomicznego nadawanego przez stację BBC „Stargazing Live” powiedział: – Trzej Mędrcy byli uznawani przez niektórych za kapłanów zoroastryzmu, czyli byli astrologami. Dlatego też zjawisko przechodzenia króla planet – Jowisza blisko królowej gwiazd – gwiazdy Regulus i to trzykrotnie było znamienne, co też mogło być zinterpretowane jako znak narodzin nowego króla.

W przeszłości istniało wiele teorii, próbujących tłumaczyć zjawisko gwiazdy betlejemskiej. Według niektórych astronomów, zjawisko to zostało spowodowane przez spadającą kometę, albo np. wybuch supernowej, czyli eksplozję gwiazdy, w wyniku której wydzielana jest ogromna ilość światła. Thompson tłumaczył, że zapoznał się z wszystkimi teoriami na ten temat i doszedł do wniosku, że najlepiej to zjawisko tłumaczy potrójna koniunkcja Jowisza i gwiazdy Regulusktóra miała miejsce między 14 września 3 r. p.n.Ch. a 17 lutym 2 r. p.n.Ch. i 8 maja 2 r. p.n.Ch. Wtedy to miał miejsce ruch wsteczny Jowisza, polegający na tym, że w nocy zatrzymał on normalny ruch w kierunku wschodnim po to, by poruszać się w kierunku zachodnim przez kilka następnych tygodni.

Zjawisko ruchu wstecznego niektórych planet jest możliwe, bo znajdujące się na zewnątrz od ziemi planety krążą wolniej niż Ziemia i nasza planeta czasami je wyprzedza.

Thompson uważa, że Jowisz poruszający się przez wiele tygodni w kierunku zachodnim, mógł prowadzić Trzech Mędrców z Persji. Podróż na wielbłądach mogła im zabrać trzy miesiące. Przez taki okres najprawdopodobniej w kierunku zachodnim poruszał się Jowisz.

(źródło: http://www.piotrskarga.pl/ps,6343,2,0,1,I,informacje.html; Źródło: “The Daily Telegraph”, AS)

 

Podziel się z innymi: