ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

31 maja

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

Święto Nawiedzenia obchodzimy je 31 maja, tj. między świętem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana Chrzciciela.

W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem.

Jest to także spotkanie dwóch matek.

Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).

Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia – radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście).

Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim – czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu – pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.

Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie – tak dalece, że nawet powtarza do niej część słów anioła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”

Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką.

Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”, wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Potem zaraz dodała własne słowa: „i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

Powstały także zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy.

Co więcej nawet nazwę od tej tajemnicy otrzymały. Chodzi głównie o zakon Wizytek, czyli Sióstr Nawiedzenia. Założył je w roku 1610 wspólnie ze św. Joanną de Chantal św. Franciszek.

Wydarzenie to rozważamy także jako jedną z radosnych tajemnic Różańca.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA – DZIEŃ 6

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA ze ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Dzień szósty oktawy

wtorek

O Boska Eucharystio, płomieniu miłości Chrystusa, płonący na ołtarzu świata, spraw aby Kościół, przez Ciebie umacniany, z coraz większą troską starał się osuszyć łzy cierpiących i wspierać wysiłki tych, którzy zabiegają o sprawiedliwość i pokój.

św. Jan Paweł II

Panie, wracam myślami do Wieczernika – i widzę Ciebie pośród uczniów umywającego im nogi. Mają Ciebie naśladować, nieść światu miłość do ludzi, pełną pokory, uniżenia, służby. Dziś nasze życie jest niszczone przez obojętność. Mijamy się, nie zauważając jeden drugiego. Nie widzimy, że ktoś nas potrzebuje. Myślimy tylko o sobie. Daj, Panie, byśmy odkryli Ciebie w drugim człowieku, naucz nas kochać Ciebie w innych.

Jezu, uzdrów moje serce z obojętności, wyzwól mnie z lęku, bym dawał miłość innym, pokonaj we mnie wstyd, bym mógł się pochylać nad innymi ludźmi i potrafił umywać im nogi, ręce, bym zapomniał o sobie i był dla nich.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa świętego Jana Pawła II.

Dobry Pasterzu,

prawdziwy Chlebie,

Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas

do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty który wszystko

wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci

na ucztę niebieską

do radości Twoich świętych.

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA – DZIEŃ 5

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA ze ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Dzień piąty oktawy

poniedziałek

Wszyscy jesteśmy wezwani, by wyznawać wiarę w Eucharystię, „zadatek przyszłej chwały”, w przekonaniu, że  komunia z Chrystusem, którą przeżywamy jako pielgrzymi w doczesności, daje nam przedsmak ostatecznego spotkania w dniu, w którym będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jakim jest” (1 J 3,2)

św. Jan Paweł II

Panie, każda Eucharystia to zapowiedź uczty niebiańskiej po moim życiu. Na nią zapraszasz każdego z nas. Pragniesz, by nie zabrakło nikogo. Wielu ludzi gubi drogę, potyka się, upada.. Braknie sił, braknie Twojej obecności w ich życiu. Daj im łaskę, by Cię zauważyli, by poszli drogą razem z Tobą.

Jezu, weź mnie za rękę, bym doszedł na spotkanie z Tobą, bym mógł z Tobą ucztować. Niech każdy dzień będzie przeżyty w nadziei, że ta radość jest już blisko.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa świętego Jana Pawła II.

Dobry Pasterzu,

prawdziwy Chlebie,

Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas

do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty który wszystko

wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci

na ucztę niebieską

do radości Twoich świętych.

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA – DZIEŃ 4

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA ze ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Dzień czwarty oktawy

niedziela

Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją, sprawujcie ją przede wszystkim w niedzielę, dzień Pański. Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo miłości Boga do ludzi.

Niech Eucharystia kształtuje wasze życie i życie rodzin, które założycie. Niech ona kieruje waszymi wszystkimi wyborami życiowymi.

św. Jan Paweł II

Panie, przychodzisz, by życie człowieka czynić radosnym, szczęśliwym, spokojnym. Chaos codzienności nie pozwala na to. Zagubiony  w nim człowiek nie potrafi się zatrzymać, spotkać Ciebie. Jest nieszczęśliwy. Ciągle trafia na pustkę życia, bo nie odnalazł Ciebie. A Ty jesteś tuż, blisko nas…

Jezu, pomóż, bym spotkał Ciebie w moim życiu i abyś Ty był w jego centrum. Kształtuj moje życie. Czyń je radosnym i spokojnym.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa świętego Jana Pawła II.

Dobry Pasterzu,

prawdziwy Chlebie,

Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas

do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty który wszystko

wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci

na ucztę niebieską

do radości Twoich świętych.

Podziel się z innymi:

WIARA I MODLITWA WSTAWIENNICZA

IX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C

 

Brewiarz :IX Tydzień Okresu Zwykłego, I Tydzień Psałterza

 

Kolekta

Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi,  i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Pierwsze czytanie 1 Krl 8, 41-43

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił:

«Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię – bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twej mocnej ręce, i wyciągniętym ramieniu – gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.

Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię, by przejąć się bojaźnią wobec Ciebie za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem».

 

Psalm Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15)

 

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

Albo: Alleluja.

 

1          Chwalcie Pana, wszystkie narody, *

            wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2          bo potężna nad nami Jego łaska, *

            a wierność Pana trwa na wieki.

 

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

Albo: Alleluja.

 

Drugie czytanie Ga 1, 1-2. 6-10

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną – do Kościołów Galacji:

Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

 

Ewangelia Łk 7, 1-10

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.

Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi.

A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu».

A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

 

Setnik i chory sługa. Najpierw setnik wysyła kolejno do Pana Jezusa dwie grupy posłów. Nie dlatego, żeby mu się samemu nie chciało iść i prosić, ale z wielkiej pokory. Pan słysząc wstawienniczą prośbę starszyzny żydowskiej kieruje się do domu setnika. Gdy Jezus jest już blisko domu setnika, wychodzą Mu na przeciw przyjaciele setnika i przekazują szczególną prośbę wojskowego. Setnik uważa się za niegodnego goszczenia Jezusa u siebie, ale pokornie i mocno wierzy, że właśnie On ma moc uzdrowić jego sługę, bez widzenia go. Setnik zwraca się do Jezusa – Panie, uznając w Nim kogoś znacznie większego i ważniejszego od siebie, Boga. Wierzy, że Jezus to nie jest zwykły prorok, uzdrowiciel, to Ktoś znacznie wyższy od niego, Ktoś komu wszystko jest poddane. Po drugie setnik prosi Jezusa (Słowo Wcielone) o wypowiedzenie słowa, które ma moc uzdrowić sługę. Na słowo Boga (Księga  Rodzaju) wszystko kolejno się staje. Słowo Boga ma moc, moc stwórczą, moc odnowienia, moc uzdrowienia.

To jest właśnie ta zaskakująca i godna naśladowania głębia wiary. Zaskakująca, gdyż choć wielu widziało w Jezusie uzdrowiciela, proroka, to jednocześnie wierzyło głęboko, że musi dojść do bezpośredniego kontaktu pomiędzy prorokiem a uzdrawianym.

Nasze prośby, nasze modlitwy. Wiele w nich bardzo pobożnych, religijnych, wzniosłych słów. Mało prostoty i zawierzenia, jeszcze mniej wiary i ufności. Zagadujemy nimi Pana Boga, nie zostawiając miejsca na cierpliwe czekanie i zawierzenie. Niemal rozkazujemy Mu choć słowa są poprawne, ale brakuje im barwy, tej szczególnej barwy, którą nadaje wiara. Na tę barwę Pan jest szczególnie wyczulony. Rozpoznaje ją w zacytowanych przez przyjaciół setnika prostych słowach setnika, w słowach starszyzny żydowskiej o setniku. Sam setnik niczego nie żąda, nie powołuje się na żadne swoje zasługi, nie wysuwa żadnych roszczeń, nie składa obietnic i zobowiązań. Wszystko zostawia do decyzji Temu, któremu zawierza swego sługę.

Pan Jezus wciąż szuka wśród nas wierzących, wierzących w Niego i Jemu, Bogu, który jest Miłością i Miłosierdziem.

Nasłuchuje próśb: „Panie powiedz tylko słowo, a stanie się tak jak Ty chcesz”.

Czy znajduje wiarę? Czy słyszy tę barwę słów, której  Jego Serce nie zechce odmówić? Tak, jak na kartach Ewangelii nie odmawiało tym, którzy z wiarą prosili.

Ileż to razy modląc się sami, prosimy o modlitwę wstawienniczą w naszych czy innych intencjach  naszych Przyjaciół w Niebie i naszych bliźnich. Modląc się nawzajem za siebie, biorąc na siebie cudze brzemiona oddajemy, może nawet o tym nie wiedząc,  Panu Bogu jeszcze większą, dodatkową chwałę. Tworząca się dzięki modlitwie wstawienniczej więź duchowej bliskości między nami, raduje Pana Boga, Boga Miłości, który widzi, że jego dzieci szczerze się nawzajem  wspierają w drodze do Niego.

I jeszcze dwa odniesienia z dzisiejszej Ewangelii do liturgii Eucharystycznej.

Na początku  Eucharystii w spowiedzi powszechnej Confiteor prosimy naszych braci i siostry z tego wspólnego zgromadzenia, o modlitwę za nas grzesznych. Jak realizujemy tę modlitwę za naszych braci i siostry? Czy nie są to tylko słowa wzajemnej prośby, których realizacja potem gdzieś nam ginie w codziennym natłoku zajęć?

Drugie odniesienie dotyczy wypowiadanych przez nas słów setnika podczas obrzędu Komunii świętej. ” Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie……”

Ponieważ jest to cytat, należy zachować formę męską, nie zmieniać na „Panie nie jestem godna…..”.

Błogosławionego Dnia Pańskiego.

Podziel się z innymi:

35 LAT TEMU ODSZEDŁ DO DOMU OJCA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Pomimo 35 lat od śmierci kard. Wyszyńskiego jego nauczanie jest wciąż aktualne. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia znajduje się w końcowej fazie i być może jeszcze w tym roku ukaże się dekret o heroiczności cnót.

więcej: http://archidiecezja.warszawa.pl/35-lat-temu-odszedl-do-domu-ojca-kardynal-stefan-wyszynski/

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

 

Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez matkę Elżbietę Czacką zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą.
W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy „Kampinos” AK.

 

W 1946 r. papież Pius XII mianował ks. prof. Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem lubelskim. 22 października 1948 r. został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.

 

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia „Porozumienia”, które zostało podpisane 14 lutego 1950 r. przez przedstawicieli Episkopatu i władz państwowych.

 

12 stycznia 1953 r. abp Wyszyński został kardynałem. Osiem miesięcy później, 25 września 1953 r. został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

 

W ostatnim miejscu internowania napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, wygłoszonych następnie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie Śluby Narodu. 26 października 1956 r. Prymas wrócił do Warszawy z internowania. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski.

W latach sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.

 

W okresie rodzącej się „Solidarności” pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego.

 

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb kardynała w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy ludzi.

 

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1983 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Akta zebrane w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

 

28 maja 2013 r. podczas uroczystości w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie zamknięto diecezjalny proces o domniemanym uzdrowieniu młodej osoby za przyczyną Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dokumentacja trafiła do Watykanu.

więcej : http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,26269,beatyfikacja-kard-wyszynskiego-juz-w-grudniu.html

 

Podziel się z innymi:

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę…

Nihil obstat do prywatnego odmawiania
Kuria Metrop. Warszawska 24 Vl 83 nr 4792/K
Ks. Stefan Piotrowski, wikariusz generalny
Ks. Stanisław Pyzel, notariusz

Podziel się z innymi:

KILKA MYŚLI STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

kard_wyszynski

Istnieje nie tylko łaska sytości, ale i łaska głodu, bo ona przywraca nam uczucie wdzięczności za chleb.

Ze wszystkich tytułów, jakie nadajemy Matce Najświętszej, ten jest najwspanialszy: Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, Matka Niemowlęcia i Matka wielkiego, mistycznego Chrystusa.

Może Bóg przyjść do stajni, czyż nie może przyjść do duszy mojej, choćby nie różniła się niczym od… stajni?

Słowo Przedwieczne przyszło na świat płacząc i kwiląc, bo to jest najlepszy sposób „propagandy” Boga na świecie – któż oprze się dziecku?

Gdy Bóg jest w żłobie, niebo jest w żłobie.

Stawać się jako dziecię, to brać z dziecięctwa to, co przystoi wiekowi dojrzałemu: niepamięć zniewag, brak pożądań godności, miłość wspólnoty towarzyskiej, równowagę przyrodzoną, prostotę i szczerość wobec Boga i ludzi.

Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom.

Nieraz myślimy, że coś Panu Bogu popsuliśmy przez naszą słabość i grzechy, ale nawet one są dla Boga materiałem dla wypełnienia Jego planów.

Współczesne zamówienie społeczne, to zamówienie na ludzi dobrych.

Nasze usta ma otwierać Bóg i po Bożemu mamy się do siebie odzywać.

Ładu w działaniu nabieramy przez ład obcowania z Bogiem.

Ludzie sprowadzają istotę grzechu do nieposłuszeństwa, tymczasem istota grzechu polega na dopuszczeniu wątpliwości wobec Boga – czy jest On nieskończoną Prawdą, Miłością, Dobrocią i Mądrością.

Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie – nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie – widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.

Musimy widzieć przede wszystkim człowieka, jako c z ł o w i e k a, a nie to, co on czyni. Choćby czynił wiele, lub nie, dobrze lub źle, jest człowiekiem.

Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu… zawierzyć.

Nie może być w Kościele jakiejś „uregulowanej jezdni” dla wybrańców, bo jedna jest d r o g a dla wszystkich, dla pszenicy i dla kąkolu

Tylko ludzie skoncentrowani, skupieni, cisi i opanowani, umiejący milczeć i słuchać uchem i sercem, tworzą przyszłość.

Świątynia jest jakby chlebną dzieżą, w której zaczyn Boży przenika i przerabia to, co w życiu naszym zbyt ludzkie – aby Bożym się stawało.

„Renovatio” – odnowa – w swej najgłębszej istocie to uwierzenie na nowo w Boga, który jest Miłością, więcej – to zawierzenie Jego miłości.

Nie dziwmy się Kościołowi, że wszystko zaczyna od Matki Najświętszej, tak przecież zaczął sam Bóg.

Gdzie nie ma wolności, nie ma miłości. Nie można miłować przez przymus

Królestwo Boże to miłość, życzliwość i dobroć, to ustępowanie miejsca drugiemu, działanie zawsze na jego korzyść, to stąpanie „na palcach” wokół bliźniego; to panowanie przez pokorę, służąc na kolanach przy stopach naszych braci.

Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca.

Rzecz znamienna – tylko Chrystus, którego królestwo nie jest z tego świata, radzi sobie z tym światem.

Człowiek wierzący, który ma dużo pewności siebie, zarozumiałości i tupetu, gdy z tym wszystkim pójdzie do innych, aby ich zdobywać dla Pana Boga, może ogromnie zaszkodzić przybliżeniu się Królestwa Bożego.

Praca jest zaszczytnym powołaniem do współdziałania z Bogiem; nie jest karą, ale zaufaniem okazanym człowiekowi.

Nie wystarczy mieć serce, trzeba mieć „ład serca”; zdobycie go nie dzieje się bez jakiegoś męczeństwa.

Zagadnienia „braku czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.

Albo cierpliwość, albo smutek! Tam gdzie panuje smutek, nie ma cierpliwości.

Każdy z nas jest nieustannie wydawany na łup innych, na łup ludzkiej opinii, krytyki, sądu; jest nieustannie biczowany, oplwany, w jakiś sposób „wykańczany”. Pozostaje tylko nadzieja, że któregoś dnia zmartwychwstanie.

Zazdrościmy świętym męczennikom, a zapominamy, że istnieją też inne męczeńskie „kraty” – wytężonej pracy, różnych trudności oraz odważnego marszu naprzód, mimo zdziwienia i zgorszenia świata.

Życie uczy lepiej niż uniwersytet, dlatego dobry Bóg zachowuje nam dłużej naszych rodziców, abyśmy mieli od kogo uczyć się mądrości życia.

Ludzie zwani świętymi, im bardziej są porwani przez Boga, tym bliżsi są ludziom i ich sprawom.

Potęga chrześcijaństwa w tym się wyraża, że nie rezygnuje z nikogo do „ostatniej chwili”. Zawsze oczekuje zwycięstwa miłości, choćby w ostatniej chwili konania.

Świętość nie jest łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest otwieraniem serca i dłoni ku braciom.

Wyniesienie zazwyczaj przychodzi po upokorzeniu; dom także buduje się najpierw w dół, a potem w górę.

Tylko ja dobrze znam mój własny krzyż i tylko Bóg go rozumie.

Bóg ludziom, których chce wychować do kierowania innymi, daje zazwyczaj życie wewnętrzne trudne i ciężkie, bo za tę cenę przygotowuje sobie mądre naczynia swego działania w duszach braci naszych!

Gdy człowiek tak wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo -najtrudniejsze, bo nad samym sobą!

Łatwo jest zmienić ustrój, trudniej – odmienić człowieka!

Tylko miłość czyni wszystko dobrze.

Wielkich ludzi od wielkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw – sam nas tego uczy.

Słowo musi stać się ciałem codziennego życia naszego, aby wydać owoc pożywny dla głodnych serc.

Jesteśmy mocni w wierze, ale – słabi w czynie.

Trzeba wreszcie otworzyć dla innych spichlerze swej duszy i szafy pełne szat łaski, zjadanych przez mole.

Opiekę nad ubogim sprawuje Bóg przez nasze ręce, zdolności, talenty, gorliwość, pracowitość i… miłość.

Bóg ma szczególne upodobanie do tego co małe, nieudolne i słabe, podobnie jak matka, która zawsze najbardziej kocha to nieudane dziecko.

Każde „Zdrowaś Maryjo” jest spowijaniem Chrystusa w chwałę Maryi.

Chrystus nie zawrócił z drogi krzyżowej i ja nie ucieknę, chociażbym miał doczołgać się na kolanach, obolałych z wysiłku.

Nie wystarczy kreślić słów prawdy czarnym atramentem, trzeba pióro maczać w prawdzie i w miłości.

Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii

Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie.

Człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną, a nie stawać się niewolnikiem ziemi, materii.

Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy dlatego, że czekało się na lepsze.

Tylko Bogu wolno urabiać wszystkich na obraz i podobieństwo swoje; człowiekowi – nie wolno.

Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życie – coraz więcej rozumiemy sens ofiary.

Gdy człowiek rozumie sens cierpienia, które się dopełnia, wtedy rzecz jasna, cierpi spokojnie. Tak właśnie cierpiała Maryja pod krzyżem Syna.

Każde wielkie dzieło, każda wielka świętość rodzi się w milczeniu i skupieniu.

Nie nakładajmy okularów współczesności, aby oceniać przeszłość.

Nie ma takiej krzywdy, której by nie można przebaczyć

Wszystko – w swoim czasie!

Jak mało ludzi potrafi wytrwać przy człowieku doświadczanym! Jak niewielu wytrzyma do końca! W takich sytuacjach poznaje się wartość człowieka.

Nie istnieje „niemożliwe”, gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, – co „niemożliwe”.

Zrodzonym na Krzyżu nie przystoi złorzeczyć.

Bóg i wtedy nas miłuje, gdy cierpieniem uświęca.

Wiara bywa doświadczana milczeniem Boga.

Gdy usta już nic nie mówią, gdy czyny nie mogą mieć miejsca – pozostaje jeszcze czas na działanie serca.

Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej.

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.

Ogromnie trudno jest kochać „małych wrogów”, których jest wokół każdego z nas cała plejada.

Przedziwną tajemnicą w życiu człowieka jest, że rośnie nieznacznie, w ciszy, jak drzewo – trudno to dostrzec, a jednak wzrasta.

Jest czas mówienia i czas milczenia, i trzeba być bardzo czujnym, aby zrozumieć, czy dana chwila jest dla nas czasem mówienia czy milczenia.

Nie powinno się wieczorem wszczynać żadnych sporów, drażliwych dyskusji, samokrytyki, lepiej wszystkie trudne sprawy odłożyć do rana.

Trzeba się starać więcej okazywać miłości innym, niż jej się doznało.

Miłość doświadczana, ta dopiero się liczy! – w męce i doświadczeniu najlepiej się ją poznaje.

Przez dziękczynienie nawet za drobiazgi wzbogaca się tematyka naszej modlitwy – wtedy modlimy się wszędzie zawsze, bo jesteśmy nieustannie zanurzeni w nieskończonej hojności Bożej.

Chrystus do tego stopnia jest dla ludzi, że dal im Samego Siebie na pokarm w Eucharystii; podobnie Jego dzieci muszą służyć Bogu i ludziom wszystkimi wartościami, jakie posiadają, dając siebie innym bez reszty.

 Bóg zawsze daje się cały, tak że drugiemu nie ubywa, a tylko od pojemności duszy naszej zależy, ile Go obejmiemy.

 Bóg jest Miłością, dlatego nie o to Mu idzie, abyśmy się Go bali, ale o to, abyśmy się w Nim rozkochali.

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA – DZIEŃ 3

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA ze ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Dzień trzeci oktawy

sobota

„Celem Eucharystii – jak przypomina Katechizm – nie jest (…) odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Jest ono właściwe dla sakramentu pojednania. Eucharystia jest natomiast sakramentem tych, którzy pozostają w pełnej komunii z Kościołem.” (n.1395)

św. Jan Paweł II

Panie, dajesz Siebie cały w tym pokarmie niebieskim. Chcesz nas umocnić, byśmy nie osłabli w drodze do nieba, byśmy byli mocni w walce ze złem. Wielu ludzi zamyka swoje serce przed Tobą; liczą na własne siły. Grzech przeszkadza. Ty pragniesz zamieszkać w czystych sercach wolnych od zła. Pomóż walczyć z grzechem, Ty w nas zwycieżaj, bo sił ubywa – tych ludzkich.

Jezu, pomóż, bym zawsze miał czyste serce, aby Cię przyjąć, abym był mocny Tobą, by zwyciężać zło.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa świętego Jana Pawła II.

Dobry Pasterzu,

prawdziwy Chlebie,

Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas

do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty który wszystko

wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci

na ucztę niebieską

do radości Twoich świętych.

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA – DZIEŃ 2

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA ze ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Dzień drugi oktawy

piątek

Gdziekolwiek sprawowana będzie Eucharystia, tam w sposób bezkrwawy uobecni się krwawa ofiara Kalwarii, tam obecny będzie sam Chrystus, Odkupiciel świata.

W Sakramencie Ołtarza Jezus zapragnął utrwalić na zawsze swą żywą obecność pośród nas, w tej samej formie, w jakiej oddał się Apostołom w Wieczerniku. Pozostawia nam to, co uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy, a my wiernie to ponawiamy.

św. Jan Paweł II

 

Panie, był Wieczernik – pierwsza Msza św. – zapowiedź Golgoty. Przelałeś na krzyżu własną Krew, by zbawić człowieka. Ponawiasz to dzieło podczas każdej Mszy świętej, dajesz siebie cały człowiekowi, umierasz dla niego. Wielu ludzi już tego nie potrafi zrozumieć. Ożyw ich wiarę, rozpal oziębłe serca, daj pojąć prawdę, za jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni.

Jezu, spraw, bym w czasie każdej Komunii świętej odkrywał na nowo, że dokonałeś tego wszystkiego dla mnie.

 

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

 

Modlitwa świętego Jana Pawła II.

Dobry Pasterzu,

prawdziwy Chlebie,

Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas

do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty który wszystko

wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci

na ucztę niebieską

do radości Twoich świętych.

Podziel się z innymi: