NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

oryginalna ikona NMP Nieustającej Pomocy

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

KAŻDEGO DNIA NOWENNY
(można odmawiać przez 9 kolejnych dni lub w każdą środę)

           

         O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

            Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …………….. (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

            Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

 

WSPÓLNE BŁAGANIA 

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
            błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

 

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA

Za uzdrowionych z choroby,
             dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

 

WSPÓLNE PROŚBY

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża,
pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca.

 

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

 

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA ZA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Matko Nieustającej Pomocy, proszę za wszystkich potrzebujących pomocy, za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Zobacz, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Czy Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czy nie jesteś Wszechmocą błagającą? Przecież nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Okaż nam się Matką, spiesz z pomocą swoją w naszych potrzebach. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Amen.

 

AKT CODZIENNEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen.

 

MODLITWA

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Amen

Podziel się z innymi:

LITANIA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko Boska, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko Miłosierdzia, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko Wszechmocy, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Tronie łaski Bożej, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Pośredniczko naszego zbawienia, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Arko wiecznego pokoju, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Dźwignio w naszych nieszczęściach, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Podporo Kościoła, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Siło naszej wiary, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Potęgo niezwyciężona dla piekła, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Przewodniczko chrześcijan, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Miłośniczko serc czystych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Kotwico naszej nadziei, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Ucieczko uciśnionych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Opatrzno0ści ubogich, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Umocnienie słabych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Uzdrowienie chorych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Pocieszycielko utrapionych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Obronicielko grzeszników, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Porcie rozbitków, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Nadziejo zrozpaczonych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Opiekunko rodzin, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Strażniczko młodzieży, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Podporo wdów, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko sierot, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Zbawienie umierających, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Pani naszych losów, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Bramo do przybytków niebieskich, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Królowo nieba i ziemi, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. O Maryjo udziel nam Twej nieustającej pomocy!
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią, wspieraj Kościół święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz niebo umierającym. Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Amen

Podziel się z innymi:

MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Wizerunek Matki Bożej  Nieustającej Pomocy jest bardzo znany i obecny niemal w każdym kościele.

Również w mojej parafii jest cudowna kopia tego obrazu.

Ileż rozmów, ileż spojrzeń, ileż nauk i wskazówek. Za każda wspólną chwilę – dziękuję Maryjo.

Podziel się z innymi:

150 LECIE – JUBILEUSZ IKONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

Najbardziej znanym na świecie obrazem Maryi jest Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 27 czerwca 2015 r. rozpoczyna się Jubileusz 150-lecia przywrócenia jej do kultu publicznego. Redemptoryści spełnili prośbę bł. Piusa IX i zanieśli ten wizerunek na cały świat.

 
W święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy Redemptoryści na całym świecie rozpoczną świętowanie Jubileuszu 150-lecia powierzenia im przez bł. Piusa IX Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obchody pod hasłem „Matka Nieustającej Pomocy – Ikona Miłości” zostały rozłożone na trzy lata (2015-2017). Ich celem jest ożywienie nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i dalszy jego rozwój. Rok Jubileuszowy rozpocznie się 27 czerwca 2015 roku i zakończy dokładnie rok później.
 
Centralne obchody będą miały miejsce w kościele Św. Alfonsa w Rzymie, w którym znajduje się oryginał obrazu. Poprzedziło je Triduum, prowadzone w różnych językach, w tym także po polsku. W sobotę, 27 czerwca sprawowana będzie uroczysta Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a po niej Msza Św. pod przewodnictwem O. Michaela Brehla, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Następnego dnia wieczorem, w niedzielę 28 czerwca, Mszy św. będzie przewodniczyć Ks. Kard. Agostino Vallini, Wikariusz Generalny Rzymu i Archiprezbiter Bazyliki Laterańskiej. Po Mszy Św. nastąpi procesja maryjna z Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy po okolicznych ulicach. W związku z jubileuszem Penitencjaria Apostolska przyznała Sanktuarium specjalne odpusty.
 
W Polsce otwarcie Roku Jubileuszowego nastąpi w Gliwicach, gdzie 27 czerwca ks. bp Jan Kopiec ustanowi nowe diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele Redemptorystów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ikona odbierająca cześć w tej świątyni, została koronowana papieskimi koronami 22 czerwca 2014 r. przez ks. kard. Stanisława Dziwisza.
 

Cel Jubileuszu Ikony MBNP – przybliżyć wszystkim Odkupienie

 
Przełożony Generalny Redemptorystów, o. Michael Brehl CSsR ogłoszając uroczysty Jubileusz z okazji przywrócenia do kultu publicznego Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, podkreślił, że ma on na celu nie tylko upamiętnienie 150. rocznicy powierzenia Redemptorystom świętego obrazu przez papieża bł. Piusa IX, lecz przede wszystkim oddanie Bogu chwały za wielkie dobro duchowe, które stało się udziałem czcicieli Matki Nieustającej Pomocy. Ewangelizacyjna działalność redemptorystów związała się wszak z rozwojem kultu tej ikony na całym świecie. „Duchowe treści zawarte w podarowanej nam przez Opatrzność bizantyjskiej ikonie – napisał O. Generał w komunikacie ogłaszającym Rok Jubileuszowy – wyrażają orędzie Odkupienia, centralną treść naszego misyjnego przepowiadania i życia”.
 

Przywrócenie ikony do kultu publicznego

 
Przez trzysta lat ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy była czczona w Rzymie w kościele św. Mateusza. Po zajęciu miasta przez wojska napoleońskie w 1798 r. kościół ten został zniszczony, a ikona przeniesiona do klasztoru augustianów przy kościele NMP w Posterula, gdzie umieszczono ją w prywatnej kaplicy zakonnej. Na prośbę o. Mikołaja Maurona, przełożonego generalnego Zgromadzenia Redemptorystów, w dniu 11 grudnia 1865 r. błogosławiony papież Pius IX powierzył ikonę redemptorystom, aby przywrócili ją do publicznego kultu w kościele św. Alfonsa, który został zbudowany na miejscu dawnego kościoła św. Mateusza. Powierzając ikonę opiece o. Maurona i misjonarzy redemptorystów papież Pius IX poprosił, „by uczynili ją znaną na całym świecie”. Po starannej renowacji, 26 kwietnia 1866 r. ikona została wniesiona w uroczystej procesji do kościoła św. Alfonsa.
 

Ikona znana na całym świecie

 

Redemptoryści zanieśli nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy na każdy kontynent i w każdy zakątek świata. Można je także spotkać w Kościołach wschodnich, zarówno katolickich jak i prawosławnych. W wielu miejscach kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy poprzedził redemptorystów, jak to było np. na Haiti, w Korei czy Ghanie. Została Ona ogłoszona patronką wielu zgromadzeń zakonnych, diecezji i parafii. Pod tym wezwaniem ikona czczona jest także w niektórych kościołach protestanckich oraz przez wyznawców innych religii – szczególnie w Azji część nowo ochrzczonych przypisuje łaskę wiary i chrzest święty udziałowi w Nieustannej Nowennie. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jednym z najbardziej znanych i kochanych obrazów Maryi w świecie. Nieustanna Nowenna – sprawowana w kościołach i kaplicach, domach i szpitalach, transmitowana przez radio, telewizję i internet – umacnia dziś wiarę i modlitwę milionów wierzących.
 

Obchody Jubileuszu w Polsce

 
W Polsce otwarcie Roku Jubileuszowego nastąpi w Gliwicach, gdzie 27 czerwca ks. bp Jan Kopiec ustanowił nowe sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym dniu odbyły się także uroczyste celebracje w wielu sanktuariach, kościołach i kaplicach, gdzie czczona jest Matka Boża Nieustajacej Pomocy, poprzedzone – w miarę możliwości – specjalnym triduum.
 
Wśród inicjatyw ożywienia jej kultu w naszych parafiach warto wymienić: specjalne rekolekcje założenia lub odnowienia Nieustannej Nowenny do MB Nieustającej Pomocy w parafiach, rekolekcje maryjne, dbałość, by celebracja nabożeństwa Nieustannej Nowenny była szczególnie uroczysta i dobrze przygotowana, serie katechez oraz spotkania dla wiernych na temat Ikony, jej historii i kultu na świecie. Pomocą w ożywieniu kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy są modlitewniki, broszury i książki dostępne m.in. w wydawnictwie Homo Dei. Redemptoryści zapraszają także wszystkich odwiedzających Rzym do pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Via Merulana (obok bazyliki Santa Maria Maggiore) i innych Jej sanktuariów w Polsce i na świecie.
Podziel się z innymi:

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

27 czerwca

 

HISTORIA IKONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

 

 

 

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy zasłynął w świecie bogatą treścią, kultem i pięknem.

Jako ikona uobecnia i przedstawia Matkę Bolesną, Dzieciątko Jezus i dwóch Archaniołów, którzy trzymają narzędzia męki.

Maryja, przerażone Dziecię tuli do serca, patrząc na nas, jako Matka Kościoła, wskazuje dłonią Drogę i nieustanną pomoc. Jezus trzymając dłoń, gubi pantofelek przeżywając niepokój.

Barwy obrazu przemawiają złotem, fioletem, zielenią i czerwienią. To symbole królewskości, wiary, nadziei i miłości.

To, co Ewangelia ogłasza słowem, ikona uobecnia i przedstawia kolorami, by w Duchu Świętym przeżyć to spotkanie.

Historia obrazu sięga XII w. i dotyka kultury bizantyńsko-kreteńskiej.

W XV w. obraz ten z Krety przewieziono do Rzymu, gdzie odbierał cześć przez prawie trzy wieki.

 Po niemal stu latach zapomnienia został odnaleziony przez Redemptorystów i po ukoronowaniu papieskim, wprowadzony do Sanktuarium w Rzymie, przy via Merulana, gdzie odbiera cześć do dziś. Tysiące wiernych kopii, rozprowadzonych po świecie, świadczą o wielkim kulcie i cudowności obrazu.

Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy związany z tym obrazem wciąż rozwija się na świecie.

Papież Pius IX, przekazując obraz Redemptorystom, zlecił im opiekę i kult do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Redemptoryści obrali Ją sobie za patronkę Zgromadzenia. Oni też prawnie zakładają nabożeństwa nowennowe. Zgodnie z wezwaniem Kościoła, o popieraniu kultu do Dziewicy Maryi, Redemptoryści od ponad 100 lat głoszą w Polsce cześć i kult do MBNP, a od 50 lat zaprowadzają nowenny.

W latach 1896 – 1914 złożono z diecezji wileńskiej prośby do Stolicy Apostolskiej o odpust zupełny dla 18 kościołów z racji posiadania przez nie kopii obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, między innymi z Knyszyna (1902r).

Liturgiczny obchód ku czci NMP Nieustającej Pomocy przypada na dzień 27 czerwca i ma rangę wspomnienia dowolnego.

Nieustanna nowenna jest to nabożeństwo zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej lub prywatnej modlitwie przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w obranym dniu tygodnia, którego celem jest dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi.

Ojciec Święty Jan Paweł II wspominał, prosił i błogosławił:

„Proszę was, abyście nie przestawali się tutaj modlić za mnie przed tą Matką Boską Nieustającej Pomocy… abyście przed Wizerunkiem Tej Matki Bożej otaczali mnie nieustanną modlitwą”. (Wadowice 1979)

„Wszystkim, którzy z wiarą i ufnością oddają cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy – z serca błogosławię”. (Rzym 1984)

Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzymie. Obraz namalowany na desce o wymiarach 54×41,5 cm, pochodzenia bizantyńskiego, przypomina niektóre stare ikony ruskie nazywane Strastnaja. Jego autorstwo jest przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro.
Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem dotarł do Rzymu – nie wiemy. Według niektórych źródeł został namalowany na Krecie w IX w.; inne dane mówią o wieku XII i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na świętej Górze Athos. Według legendy, do Europy obraz został przywieziony przez bogatego kupca. Kiedy podczas podróży statkiem na morzu rozszalał się sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażonym współtowarzyszom. Ich wspólna modlitwa do Matki Bożej ocaliła statek. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza, obsługiwanym przez augustianów. Z dokumentu z roku 1503 wynika, że w ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście czczony i uważany za łaskami słynący. Zwano go Madonna miracolosissima. Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły kościół, mnisi wywędrowali do Irlandii. Po powrocie objęli kościół św. Euzebiusza. Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.
W grudniu 1866 r. Pius IX powierzył obraz redemptorystom, którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła św. Alfonsa przy via Merulana. Od tego czasu datuje się niebywały rozkwit kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, propagowanego przez duchowych synów św. Alfonsa Marii Liguoriego. 23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu. W roku 1876 powstało arcybractwo Maryi Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa. Równocześnie mnożyły się kopie, które redemptoryści umieszczali w swoich kościołach w wielu krajach, w tym także na ziemiach polskich. Dla propagowania kultu ponad 100 autorów wydało rozmaite opracowania, powstały różnojęzyczne periodyki, poświęcone temu samemu celowi. Ogromne powodzenie miały także małe obrazki z odpowiednimi wezwaniami. Rozchodziły się one w wielomilionowych nakładach. W 1876 r. ustanowiono święto Maryi Nieustającej Pomocy na dzień 26 kwietnia, z czasem przeniesione na 27 czerwca.

Sam obraz przedstawia cztery postacie: Maryję z Dzieciątkiem oraz świętych Archaniołów Michała (po lewej stronie obrazu) i Gabriela (po stronie prawej). Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym płaszczu (zielonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło i włosy. Na środkowej części welonu znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza, charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodegetria („wskazująca drogę”), Maryja obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek, ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno podkreślone brwi dodają obliczu piękna i wyniosłości.
Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. Opadający z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także prawdziwym człowiekiem. Ma kasztanowe włosy, a rysy Jego twarzy są bardzo dziecięce. Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu. W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.

Maryja jest Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył swoją najdroższą Krwią. Jest Matką każdego z nas. Niewątpliwie jest jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła: „Bo jeden jest Bóg; jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). Nie przeszkadza to jednak bynajmniej, byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi w stosunku do wszystkich. Nie przyćmiewa ona żadną miarą i nie pomniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc: „Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją. Nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia je” (KK, nr 60).
„Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa jedynego Pośrednika… Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela” (KK, nr 62).

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY CYRYL ALEKSANDRYJSKI

Święty Cyryl Aleksandryjski

ŚWIĘTY CYRYL ALEKSANDRYJSKI, BISKUP, PATRIARCHA I DOKTOR KOŚCIOŁA

27 czerwca

Cyryl urodził się w Aleksandrii ok. 380 r. Był uczniem znanego pisarza kościelnego, swego wuja, Teofila, po którym odziedziczył ognisty, pełen żaru i zaangażowania styl polemiczny w walce z błędnowiercami. Ówczesnym zwyczajem swoją młodość spędził jako mnich. W 403 roku już jako kapłan towarzyszył Teofilowi na słynnym synodzie „Pod Dębem”, który wyrządził Kościołowi tak wiele zła; heretycy, korzystając ze swojej liczebnej przewagi i z poparcia cesarza, deponowali wówczas m.in. ze stolicy patriarchy Konstantynopola św. Jana Chryzostoma. W 412 roku Cyryl zasiadł na stolicy aleksandryjskiej po śmierci Teofila.

Święty Cyryl AleksandryjskiDo pierwszych osiągnięć jego biskupstwa należało to, że skłonił namiestnika cesarza, Orestesa, aby z Aleksandrii zostali wydaleni nowacjanie i Żydzi, którzy bardzo przeszkadzali Cyrylowi w pracy duszpasterskiej. Wielki biskup wypowiedział też nieubłaganą walkę Nestoriuszowi, ówczesnemu patriarsze Konstantynopola, który w Chrystusie Panu widział dwie odrębne osoby i Matce Najświętszej odmawiał przywileju Boskiego Macierzyństwa. Skierował on do Nestoriusza dwa odrębne pisma. Wymógł także na papieżu, św. Celestynie I, że został do Rzymu zwołany synod, na którym potępiono naukę Nestoriusza; herezjarchę wykluczono uroczyście z Kościoła (430). Cyryl skłonił także cesarza Teodozjusza II, by w porozumieniu z papieżem zwołał sobór do Efezu. Tak się stało (431). Był to więc w dziejach Kościoła trzeci sobór powszechny po soborze w Nicei (325) i w Konstantynopolu (381). Na soborze tym wybuchł spór o słowo Theotokos – a więc o to, czy można nazywać Maryję Matką Bożą. Około 200 biskupów podpisało deklarację, że nie tylko wolno, ale że ten tytuł Maryi się należy. Na skutek tego cesarz pozbawił Nestoriusza stolicy biskupiej w Konstantynopolu i skazał go na banicję.
Wrogowie nie mogli darować Cyrylowi tak wspaniałego zwycięstwa. Zdołali przekonać cesarza, że to on jest heretykiem, a nie Nestoriusz. Zwołali nawet synod w Antiochii, na którym 40 biskupów nestoriańskich potępiło Cyryla (tzw. synod diabelski). Cesarz skazał na wygnanie Cyryla. Na szczęście po pewnym czasie biskup mógł powrócić na swoją stolicę.

Święty Cyryl Aleksandryjski

Pełen zasług Cyryl zmarł 27 czerwca 444 roku. Pozostawił po sobie szereg dzieł, wśród których przeważają pisma apologetyczne. Zachowały się nadto 22 jego kazania i 88 listów. Papież Leon XIII zaliczył go w 1882 r. w poczet doktorów Kościoła. Z okazji 1500. rocznicy soboru efeskiego Pius XI wygłosił mowę ku czci św. Cyryla z Aleksandrii jako największego obrońcy przywileju Boskiego Macierzyństwa Maryi (431-1931) i wydał pod datą 25 XII 1931 roku encyklikę Lux Veritatis temporumque testis o Powszechnym Soborze Efeskim odbytym przed piętnastu wiekami.

W ikonografii św. Cyryl ukazywany jest w stroju biskupim rytu bizantyjskiego z charakterystycznym kapturem zdobionym krzyżykami, a także w scenie, gdy Matka Boża ukazuje się Świętemu. Atrybutem – gołąb na ramieniu, czasami kodeks.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

RÓŻANIEC Z O. STANISŁAWEM PRZEPIERSKIM OP

RÓŻANIEC Z O. STANISŁAWEM PRZEPIERSKIM OP

Tajemnice radosne

I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Bóg Ojciec sam wie najlepiej, kiedy przemówić do człowieka. To On wybiera czas i miejsce. W przypadku zwiastowania Ewangelia ukazuje, że chwila ta jest pełnią czasu. Szczególnym zagęszczeniem darów, koncentracją łaski Bożej. W zwiastowaniu Maryi zawiera się pełnia darów i dla Niej, i dla wszystkich ludzi. Każdemu na miarę jego otwartości umysłu i serca przewidziana jest Boża pełnia. Ta pełnia przychodzi w osobie Chrystusa i jest owocem stopnia zażyłości z Nim. Chodzi o to, aby w całości poddać się zbawczej woli Boga. Chodzi o to, aby zawsze mówić Ojcu: „Niech mi się stanie według Twego słowa” (por. Łk 1, 38). Chodzi o to, aby razem z Maryją przyjąć postawę Chrystusa zwracającego się do uczniów: „Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał” (J 9, 4).

II Nawiedzenie św. Elżbiety

Ile było radości w tym spotkaniu. Maryja mogła przez cały okres pobytu w domu Elżbiety kontemplować dzieła Boga. Pomagając swej krewnej, żyła w przestrzeni szczególnego daru płodności: Boskiej i ludzkiej. Ona poczęła Syna za sprawą Ducha Świętego, a bezpłodna niegdyś Elżbieta teraz uwielbia Boga, przygotowując się do narodzin proroka. Oto barwy tej pełni Bożych darów, które zamierzył Bóg. Elżbieta nie mogła wyjść z podziwu, widząc, że Maryja, jej młodsza krewna, Matka Mesjasza, usługuje jej. Wszystko to dokonywało się w obecności niepojętego działania Ducha Świętego.

III Narodzenie Pana Jezusa

Kochany św. Józef! Ile on musiał przeżyć upokorzenia, gdy odprawiono go spod gospody. Nie mógł zapewnić swojej Żonie, którą niebawem czekało rozwiązanie, godziwego miejsca na poród Mesjasza. Przecież to Dziecko, które lada moment miało przyjść na świat, jest Synem Boga. On, wierzący żyd, mający świadomość tego, kim jest zapowiadany Mesjasz, że jest Synem samego Boga, a nie jego dzieckiem, musiał przeżywać wielki ból duchowy. Co miał zrobić? Nikt by nie uwierzył jego wyjaśnieniom i naleganiom. Prowadzony przez Bożą Opatrzność znalazł jednak najlepsze miejsce dla przychodzącego na świat Baranka Bożego i Jego Matki – schronienie dla owiec ze żłóbkiem i sianem. Czy dla pasterzy z pobliskich pól nie stało się to dowodem, jak Bóg jest blisko nich? Jak bardzo Mesjasz jest dla nich? A prawdziwi mędrcy się nie zgorszą Prawdą leżącą w żłobie.

IV Ofiarowanie Pana Jezusa

Dla starego Symeona nadeszła pełnia – czas szczególnej łaski dla niego. Podobnie dla podeszłej wiekiem prorokini Anny. Zachwyt tych wierzących ludzi oczekujących czasu zbawienia udzielił się wszystkim dokoła. Maryja otrzymała nowe przesłanie od Boga: dowiedziała się z ust prorokującego Symeona, że Boży Syn, którego przyniosła do świątyni, jest przeznaczony na znak, któremu wielu się będzie sprzeciwiać (zob. Łk 2, 34), i usłyszała: „Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 35). Prawdziwa pełnia nie może obyć się bez krzyża.

V Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Przyśpieszony rytm serc. Pośpieszne kroki. Jak sito piasek – tak ich spojrzenia przesiewały tłum i całą okolicę. Bez skutku. Dopiero głos Ojca podpowiada: „Nie lękajcie się! On pozostał w moim domu”. Jestem pewien, że Ojciec przemówił do Serca Maryi i Józefa. To bardzo trudna lekcja przygotowująca Maryję na 3-dniowe oczekiwanie na zmartwychwstanie Mesjasza. Nie dziwią więc słowa Matki skierowane do 12-letniego Syna: „Czemuś nam to uczynił?” (Łk 2, 48). Tymczasem On zajęty był troską o prawdę Ojca. Zadawał pytania uczonym w Piśmie, wyjaśniał. Swoim światłem myśli wzbudzał nieukrywane zdziwienie. Wybrał jednak ukryte życie w Nazarecie i powrócił do domu uświęcać proste życie rodzinne.

Tajemnice światła

I Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Plusk Jordanu, Jezus wchodzi do wody, by przyjąć chrzest. Kiedyś słychać było inny plusk, kiedy fale wód topiących grzeszność ludzką uderzały o arkę Noego. Tamte wody były karą oczyszczającą świat. Na koniec tęcza przypieczętowywała przymierze Boga z Noem i jego potomkami. Tu, u boku Jana, zanurzający się w Jordanie Jezus jest więcej niż Arką Przymierza. On, Syn Boga, na którego zstępuje Duch Święty, przynosi ludziom uznającym swoje słabości nadzieję uwolnienia z jarzma grzechu i śmierci; nadzieję nowego życia. On jest rękojmią Bożego miłosierdzia.

II Cud w Kanie Galilejskiej

Ile jest zażyłości między Jezusem i Maryją! Wystarczyły proste słowa: „Nie mają wina” (J 2, 3). To nic, że w pierwszym odruchu Jezus sprawia wrażenie, jakby Go to nie obchodziło. Spojrzenie. Ich oczy na krótko się spotkały. To wystarczyło, aby zaistniała bezsłowna mowa dwóch kochających Serc. Jezus widzi w Maryi ufność jeszcze większą niż w kobiecie cierpiącej na krwotok, dotykającej z wiarą brzegu Jego szaty. On widzi Jej Serce dotykające Jego Serca. Ona też wie, że On wszystko dostrzega, dlatego bez zbędnego komentarza zwraca się do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

III Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Kiedyś Jezus przed Piłatem powie: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy słucha mojego głosu” (J 18, 37). Teraz, począwszy od Nazaretu, zaczyna objawiać rok łaski od Pana. Przez wytrwałe nauczanie i znaki pragnie, aby Jego Ojciec był na nowo poznany, aby uwierzono w to, że od Ojca wyszedł i że do Ojca chce ich zaprowadzić. „Ja nic sam z siebie nie czynię, ale (…) mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył” (J 8, 28). Ustanawia nowe prawo – prawo miłości, a wszystkim, którzy żyć będą według tego prawa Ducha, już teraz mówi: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!” (Mt 25, 34).

IV Przemienienie na górze Tabor

Głos Ojca Niebieskiego. Ile w nim miłości do Chrystusa i do nas. Przed wiekami ten sam Ojciec w łagodnym powiewie wiatru przemawiał na górze Horeb do proroka Eliasza, kiedy zlecał mu szczególną misję w Izraelu. Przemawiał też na górze Synaj do Mojżesza, kiedy przekazywał mu Dekalog. Teraz ten sam Ojciec daje świadectwo o swoim Synu: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9, 7). Nie nazywa Go jedynie swoim Synem, ale oczekuje postawy posłuszeństwa względem Niego. On pragnie, aby Jezus był uznany za Przewodnika owiec, bo „kto wypełnia przykazania i uczy je wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (por. Mt 5, 19).

V Ustanowienie Eucharystii

W Wieczerniku zasiadający za stołem Jezus podaje uczniom pobłogosławiony kielich, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 27-28). Za chwilę sam wypije kielich goryczy, kielich swojej męki. Przyjmie Go od Ojca Niebieskiego. Ten kielich goryczy jest jednak darem moim, naszym. To przecież kielich cierpień spowodowany naszymi grzechami. Zobacz, jaka wymiana darów! On w odpowiedzi na to, co Go czeka, daje nam kielich nowego wina – kielich swojej Krwi pod postacią napoju uczty weselnej. Ustanawia nową ofiarę połączoną z ucztą prawdziwej komunii. Ustanawia ofiarę nie ze zwierząt, ale ze swej miłości miłosiernej. Daje nam swoje Serce. Pragnie nas obdarowywać i przemieniać swoją miłością.

Tajemnice bolesne

I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jakub i Jan nie uświadamiają sobie, że dla Mistrza nadszedł czas wypicia kielicha męki. Wraz z przejętym Piotrem, nie mogąc poradzić sobie z widokiem zalęknionego Mistrza, który teraz jakby bez powodu poci się krwawym potem, posnęli. To sen prawdziwej bezsilności mężczyzn. Budzi ich sam Mistrz i mówi: „Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca” (Mk 14, 42). Jezus obdarowany pocałunkiem Judasza wychodzi podjąć największy samotny wysiłek w dziejach człowieka. Zaczęła się prawdziwa noc paschalna.

II Biczowanie Pana Jezusa

Ubiczowano Go. Św. s. Faustyna zapisała w Dzienniczku: „Niepojęta to katusza! Jak strasznie Jezus cierpiał przy biczowaniu. (…) Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała… Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie” (nr 188). Jego, Baranka Paschalnego, człowiek odzierał ze skóry Chrystusa na prawdziwą ofiarę wyzwolenia. On sam to zapowiedział: „Podałem grzbiet mój bijącym” (Iz 50, 6). Św. s. Faustyna wyjaśnia: „Dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste” (Dzienniczek, nr 445). 

III Cierniem ukoronowanie

Jak kiedyś Gedeon na klepisku kładł owcze runo, by sprawdzić wolę Boga (zob. Sdz 6, 36-40), tak teraz człowiek wyrywał brodę Jezusowi, Prawdziwemu Barankowi, by wystawiać na próbę Bożą cierpliwość. Czy zawsze tak przebiegają dzieje ludzkiego lęku i pychy? Jak ugniata się ciasto na paschalne przaśniki, tak ugniatano ciało Mesjasza. „Podałem (…) policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem” (Iz 50, 6). Koronacja cierniami na Króla żydowskiego, połączona z wyszydzeniem Jego Boskiego oblicza oraz całej Jego osoby. Ubrany w szkarłatny płaszcz podejmował wysiłek pokuty za wszelką przewrotność myśli, władzy i pychy. Oto Syn Boga z twarzą ociekającą plwocinami żołnierzy. 

IV Dźwiganie krzyża

Nie tylko kiedyś w gospodzie nie było dla Ciebie miejsca. Nie było go też dla Ciebie i w świątyni, i pośród ludu. Tak często nie ma tego miejsca w naszych sercach. Wypędzony z miasta Bóg-Człowiek. Upadający Jezus staje nie tylko przed swoją Matką i czeka na nowe fiat. Potrzebuje zgody na taką właśnie formę zbawienia człowieka – zgody na widok Syna Bożego upadającego pod ciężarem zła i grzechu; na rozbieżność między naszym wyobrażeniem Boga oraz wyobrażeniem nikłości naszych win a prawdą o rzeczywistych skutkach grzechu i konieczności pokuty. Wysiłek wypędzanego Jezusa! W pocie czoła Nowy Adam uprawia ziemię ludzkich dusz i serc, a one rodzą Mu ciernie i chwasty. Lecz On modli się jak w Wieczerniku: „Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). Oto cena uwolnienia od grzechu i zła. Oto najcenniejsza liturgia Nowego Przymierza. 

V Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Golgota. Agonia Jezusa na krzyżu. Oto zderzenie dwóch światów. Walka dwóch pełni. Nic dziwnego, że słońce zbladło, patrząc na to, a skały zaczęły pękać. Oto kosmiczny i apokaliptyczny bój Mesjasza z mocami ciemności. Jedną pełnią jest to wszystko, czym dysponuje szatan, starodawny wąż: pełnia grzechu, śmierci, wszelkiego zła i nienawiści. Druga – nieporównanie pojemniejsza i tak naprawdę jako jedyna zasługująca na to określenie – to pełnia łaski, przebaczenia, życia i miłości. Walka tych dwóch pełni rozciąga się na teren ludzkich dusz (umysłów, sumień i serc). Ostatecznie i nieodwołanie zatriumfowała pełnia Miłości Ukrzyżowanej. Objawiło się to w słowach Mesjasza: „Dokonało się!” (J 19, 30) i w wytryskującym z Jego przebitego Serca życiodajnym strumieniu miłosierdzia. Maryja swoim fiat jako pierwsza zasłużyła na to, aby przyjąć owoce dzieła Błogosławionego Owocu Jej łona. Ona jak nikt z ludzi jest pełna miłości odwzajemnionej. Oto Matka nas wszystkich z Jezusowego zawierzenia. Najświętsze Serce Jezusa, oczyść, uświęć i przyjmij nas!

Tajemnice chwalebne

I Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zdziwienie sceptycznego Tomasza. Jakże zburzyła całe jego powątpiewanie prawda niekrwawiących ran stojącego przed nim Jezusa. W jednej chwili znalazł się w świecie nowego życia. To był świat niewypowiedzianej, wszechogarniającej radości. Na chwilę przeraziła go myśl o tym, jak w ogóle mógł negować zmartwychwstanie Mistrza. Nie zauważył wcale, że upadł na kolana. Wtedy usłyszał słowa żyjącego Nauczyciela: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20, 27). Z jego bladych z przejęcia ust wydobywał się pełen zachwytu i pokory głos: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28). Ogarniała go pełnia światła, gdy ukochany Chrystus mówił do niego: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli!” (J 20, 29). Pełnia życia Jezusa jest dla wszystkich. 

II Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Świadkiem wielu wydarzeń była Góra Oliwna. Po niej wspinał się smutny król Dawid, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Niedawno sam Nauczyciel leżał w prochu ziemi ogrodu Getsemani. Rosnące tam wielowiekowe drzewa oliwne na zawsze zapamiętały modlitwę Jezusa do Ojca, w której mówił o kielichu goryczy. Teraz oni, Jedenastu bez Judasza, stali smutni. Mistrz miał ich opuścić. On, który umarł i zmartwychwstał, miał odejść do Ojca. Nie uspokajało ich gorące zapewnienie, że idzie przygotować im miejsce, że pożyteczne jest dla nich Jego odejście, gdyż dzięki temu otrzymają Ducha Świętego, że On, Jezus, nie opuści ich, że będzie z nimi aż do skończenia świata. To nic, że dał im tyle dowodów swej prawdomówności i wierności, przecież pozostaną bez Niego. To On był ich nowym życiem. Mówił: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20). Obecność Maryi była im wtedy pociechą.

III Zesłanie Ducha Świętego

Tu, w Wieczerniku, w sali na górze, gdzie Pan połamał dla nich chleb swego Ciała i gdzie podał im kielich Krwi swojej, wracały wspomnienia. Pamiętali, że Pan wkrótce po uczcie został ubiczowany i skazany na śmierć. Czy teraz ich to czeka? Drzwi były zamknięte, czuwali. Jedyną żyjącą pośród nich ikoną Mistrza była teraz Jego Matka. Przez ostatnie dni, które upłynęły od wniebowstąpienia Mistrza, Maryja modliła się i czuwała razem z nimi. Oczekiwali zapowiedzianego Pocieszyciela. I stało się! „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom (…). Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]” (Dz 2, 2-3). Zaczęli odważnie głosić Ewangelię. Odmieniony Szymon Piotr wzywał później: „Wzrastajcie (…) w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności!” (2 P 3, 18). 

IV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Św. Jan, świadek śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, napisał o Słowie, które przyszło na świat oświecić każdego człowieka: „Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce” (J 1, 16). Jednak żaden człowiek nie został tak zanurzony w bogactwie darów Bożych, nikt nie był tak obficie wypełnioną nimi szkatułką jak Maryja, Matka Chrystusa. Jan posłuszny testamentowi Mistrza towarzyszył Jej przez całe życie. Był świadkiem Jej współcierpienia na Golgocie. Widział Jej spojrzenie, gdy Chrystus mówił do Niej: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26) i wskazywał na niego. To Jej spojrzenie – widział to dobrze – ogarniało wszystkich obecnych. Odniósł wtedy wrażenie, że Jej cierpiące Serce wybiegło w tym spojrzeniu do wszystkich ludzi, tak jakby miała cichą władzę nad światem i czasem. Później, gdy Apostołowie rozeszli się po świecie, przyszedł taki dzień, że wraz z duszą i ciałem została wzięta do nowej ziemi i nowego nieba.

V Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Św. Jan przed swoją śmiercią ujrzał dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, i odmienione stworzenie, które żyje pełnią życia. „Chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek” (Ap 21, 23). W tym świetle Baranka jaśnieje Ona – Maryja, uczestnicząc w wiecznym panowaniu Miłości i potędze Boga. Matka Pana dostąpiła pełni chwały i jest Jutrzenką naszej nadziei. Wspiera pielgrzymów wiary. Razem z Apostołami zaprasza do królowania z Chrystusem: „Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów [ludzi] sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla. Baczcie, abyście nie odrzucili Tego, który [do was] przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odrzucili Tego, który na ziemi mówił, to o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia” (Hbr 12, 22-25). „A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka” (Ap 21, 27). To doprecyzowanie wskazówki z Kany: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). 

Podziel się z innymi:

CZERWCOWE RÓŻE ROZKWITAJĄ DLA JEZUSA I MARYI

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO –  CZERWIEC 2015

 

1 RÓŻA

1. BARKA                WNIEBOWSTĄPIENIE

2. MOHEREK          ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

3. JANUSZ               WNIEBOWZIĘCIE NMP

4. BIEDRONKA      UKORONOWANIE NMP

5. ANNA                   ZWIASTOWANIE NMP

6. PAULA                 NAWIEDZENIE

7. MAGDA               NARODZENIE PANA JEZUSA

8. KRZYŚ                  OFIAROWANIE PANA JEZUSA

9. DANUTA S.          ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

10.TERESA_SKW    CHRZEST W JORDANIE

11. MALUTKA         WESELE W KANIE

12. ELLA                   NAUCZANIE PANA JEZUSA

13. TERESA-TESIA  PRZEMIENIENIE

14. KARINA              USTANOWIENIE EUCHARYSTII

15. ANIA S.               MODLITWA W OGRÓJCU

16. ANNA CH.          BICZOWANIE

17. JOLANTA           CIERNIEM KORONOWANIE

18. MAGDALENA   DROGA KRZYŻOWA

19. JAN W.               ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

20. MARIA               ZMARTWYCHWSTANIE

 

2 RÓŻA

1. ALA                     CIERNIEM KORONOWANIE

2. BARBARA S.      DROGA KRZYŻOWA

3.  PIOTR K.            ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

4. RUTH                  ZMARTWYCHWSTANIE

5. STENIA               WNIEBOWSTĄPIENIE

6. DOROTA             ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

7. WANDA              WNIEBOWZIĘCIE NMP

8. RAFAŁ                UKORONOWANIE NMP

9. ANIA EM.           ZWIASTOWANIE NMP

10.URSZULA          NAWIEDZENIE

11. JOLA                  NARODZENIE PANA JEZUSA

12. ŚP. ZYGMUNT   OFIAROWANIE PANA JEZUSA

i JOLA

13. RENIA            ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

14. MARTA          CHRZEST W JORDANIE

15. EWELINA      WESELE W KANIE

16. MONIKA        NAUCZANIE PANA JEZUSA

17. JADWIGA      PRZEMIENIENIE

18. WIESIA           USTANOWIENIE EUCHARYSTII

19. PATRYK         MODLITWA W OGRÓJCU

20. HANKA           BICZOWANIE

 

3 RÓŻA

1. WANDA           ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

2. MONIKA           CHRZEST W JORDANIE

3. IWONA              WESELE W KANIE

4. IWONA              NAUCZANIE PANA JEZUSA

5. JOLA                  PRZEMIENIENIE

6. AGA                   USTANOWIENIE EUCHARYSTII

7. MAGDALENA   MODLITWA W OGRÓJCU

8. KASIEK             BICZOWANIE

9. ULA                    CIERNIEM KORONOWANIE

10. ULA_Z.            DROGA KRZYŻOWA

11. MICHAŁ          ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

12. GRAŻYNA      ZMARTWYCHWSTANIE

13. MARYSIA B.  WNIEBOWSTĄPIENIE

14. JADZIA CZ.     ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

15. URSZULA G.   WNIEBOWZIĘCIE NMP

16. EDYTA MS.     UKORONOWANIE NMP

17. JANUSZ           ZWIASTOWANIE NMP

18. BOŻENA         NAWIEDZENIE

19. JANINA            NARODZENIE PANA JEZUSA

20. ANIA                OFIAROWANIE PANA JEZUSA

 

4 RÓŻA

1. JOANNA          BICZOWANIE

2. WERA              CIERNIEM KORONOWANIE

3. LILIANA           DROGA KRZYŻOWA

4. ALICJA             ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

5. ELŻBIETA K.    ZMARTWYCHWSTANIE

6. STANISŁAW     WNIEBOWSTĄPIENIE

7. MIRA                ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8. IZABELA           WNIEBOWZIĘCIE NMP

9. HALINA             UKORONOWANIE NMP

10. GRAŻYNA     ZWIASTOWANIE NMP

11. SŁAWEK         NAWIEDZENIE

12. ANNA S.          NARODZENIE PANA JEZUSA

13. RENATA             OFIAROWANIE PANA JEZUSA

14. MARYSIA         ODNALEZIENIE PANA JEZUSA      

15. RENATA M.      CHRZEST W JORDANIE

16. BRONISŁAW     WESELE W KANIE

17. EWELINA          NAUCZANIE PANA JEZUSA

18. BEATA                PRZEMIENIENIE

19. MISZELINA        USTANOWIENIE EUCHARYSTII

20. KAROLINA B.     MODLITWA W OGRÓJCU

 

5 RÓŻA

1. AGNIESZKA KINGA     BICZOWANIE

2. HALINA                          CIERNIEM KORONOWANIE

3. TERESA                          DROGA KRZYŻOWA

4. EWA                               ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

5. IRENA                            ZMARTWYCHWSTANIE

6.  DANUTA                      WNIEBOWSTĄPIENIE

7.  EWA C.                         ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8.  GALINA K.                   WNIEBOWZIĘCIE NMP

9.  MALWINA M.              UKORONOWANIE NMP

10. HALINA                        ZWIASTOWANIE NMP

11. LIDKA                          NAWIEDZENIE

12. EDYTA                         NARODZENIE PANA JEZUSA

13. MAGDA                        OFIAROWANIE PANA JEZUSA

14. DANUTA                      ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

15. MARIA                          CHRZEST W JORDANIE

16. AGATA                          WESELE W KANIE

17. ASIA                              NAUCZANIE PANA JEZUSA

18.  MAŁGOSIA                 PRZEMIENIENIE

19.  AGATA                        USTANOWIENIE EUCHARYSTII

20. AGATA T.                     MODLITWA W OGRÓJCU

 

6 RÓŻA

1. KRYSTYNA                   WESELE W KANIE

2. DARIUSZ                        NAUCZANIE PANA JEZUSA

3. WIOLA                            PRZEMIENIENIE

4. SYLWIA                          USTANOWIENIE EUCHARYSTII

5. AGNIESZKA                   MODLITWA W OGRÓJCU

6. ADRIANA                       BICZOWANIE

7. KRYSTYNA II                 CIERNIEM KORONOWANIE

8. ALICJA                             DROGA KRZYŻOWA

9.  MARTA ANNA               ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

10. LUCYNA                        ZMARTWYCHWSTANIE

11. IWONA                           WNIEBOWSTĄPIENIE

12. MARTA MARIA            ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

13. MICHAŁ GRZEGORZ   WNIEBOWZIĘCIE NMP

14.

15.

16.

17.

18. 

19. 

20.

 

W dniu 9 czerwca do 4 Róży dołączyła RENATA. Bardzo proszę wszystkich o modlitwę w jej intencjach za jej tragicznie zmarłych synków Damianka i Pawełka.

Najświętsza Maryja Panna zapraszała i nadal nieustannie zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Na Jej zaproszenie odpowiedziały i odpowiadają poszczególne osoby tworząc wspólnoty różańcowe na całym świecie. Również nasza mała wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA, gromadząca się w tym miejscu globalnej sieci, odpowiada na cichą prośbę Niepokalanej Matki.

Każda z osób, która zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy, włącza się duchowo do wspólnej modlitwy, w wyniku czego wszyscy członkowie danej Róży razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili codziennie cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Modlitwa różańcowa, w trakcie której coraz bardziej łączymy się z naszym Panem, rozważając kolejno tajemnice naszego Zbawienia, przemienia nas wewnętrznie, pozwala rozwijać te wszystkie postawy naszego serca, dzięki którym coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki. Nie ma takiej sytuacji w życiu współczesnego człowieka, której nie można by zanurzyć w jednej z tajemnic różańcowych.   

 

* * *

Gdy na dwa dni przed jego śmiercią, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

* * *

„W Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! „

* * *

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”.

* * *

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia odmawiał różaniec!

* * *

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.

* * *

 

Niepokalanemu Sercu Maryi  oraz orędownictwu i opiece apostołów Różańca Świętego wszystkich Was polecam, prosząc dla każdego i każdej  z Was o wszelkie potrzebne łaski i dary z wysoka, o Boże błogosławieństwo w Waszych sprawach na każdy dzień.

Jeśli Ty miła czytelniczko/czytelniku chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy różańcowej poprzez codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie Ciebie zapraszamy.

Jezus Chrystus i Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czekają na Ciebie, w którejś z tajemnic życia naszego Zbawiciela  …

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod tą notką, lub skorzystać z maila barbara.karpinska@vp.pl.

Opiekunem duchowym Blogowego Żywego Różańca jest ks. Grzegorz Kalamarz.

Zmiana tajemnic publikowana jest każdego 1-go dnia miesiąca oraz każdorazowo po nadejściu nowego zgłoszenia o przystąpieniu do wspólnej modlitwy.

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

Nowenna do świętego Antoniego

(każdego dnia: modlitwa wstępna, modlitwa na każdy dzień nowenny, modlitwa na zakończenie dnia nowenny)

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

Rozważania i modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 – 4 czerwca

Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”, natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia. Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania Ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.

 

Dzień 2 – 5 czerwca

Święty Antoni, pod wpływem męczeńskiej śmierci pięciu franciszkanów, przyjmuje habit Serafickiego Patriarchy i udaje się do Maroka, by tam złożyć Bogu w ofierze swoje życie. Ale inne były plany Boże. Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić, a burza morska zapędziła okręt, na którym płynął, na Sycylię. Nie załamał się, gdy Bóg pokrzyżował jego wzniosłe plany. Postanowił cierpliwie czekać na dalsze wskazówki Boże, dokąd Opatrzność Boża go skieruje. Pamiętajmy, że Bóg czuwa nad każdym naszym krokiem. Bądźmy gotowi przyjąć z Jego ręki wszystko: nie tylko dobrodziejstwa, ale i krzyże. Święty Antoni, Ciebie Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennik z pragnienia”. Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy zawsze pragnęli spełnienia się Jego świętej woli i zbawienia duszy, a zrządzenia Opatrzności przyjmowali chętnie, z miłością i spokojem.

Dzień 3 – 6 czerwca

Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan. Dlatego udał się na pustelnię w Monte Paulo we Włoszech i tam został męczennikiem pokuty. Biczował swoje ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami. Jeżeli święty Antoni, mimo świątobliwego życia, oddawał się tak surowej pokucie, to jak bardzo my powinnyśmy pokutować, zważywszy nasze grzechy. Święty Antoni, mimo niewinnego życia tak bardzo umartwiałeś swoje ciało, że stałeś się męczennikiem pokuty, a nam, choć tyle razy upadamy, tak trudno się umartwić, nawet w rzeczach drobnych. Uproś więc nam u Boga łaskę poprawy życia i ducha pokuty.

Dzień 4 – 7 czerwca

Bóg obdarzył świętego Antoniego najpiękniejszymi przymiotami natury i łaski. Ale on, wykształcony i utalentowany, nigdy nie wynosił się ponad innych. Myślał o sobie z pokorą, uważał się za najnędzniejszego z ludzi, największego grzesznika. Zawsze był gotów służyć każdemu, kto był w potrzebie. Obyśmy i my, mając za wzór świętego Antoniego, nie dali się nigdy unieść pysze. Bądźmy zawsze pokorni we wszystkich myślach, słowach i uczynkach. Święty Antoni, niech pamięć o Twej pokorze, którą obrałeś za przewodniczkę we wszystkich Twych czynach, pobudza nas do naśladowania Ciebie. Niech pamiętamy, że przed Bogiem jesteśmy niczym, a cokolwiek posiadamy, zawdzięczamy to Bogu. Niech nigdy nikogo nie poniżamy i nie szukamy własnego wyniesienia kosztem innych. Chcemy gorliwie naśladować Ciebie. Wyjednaj nam więc u tronu Najwyższego łaskę umiłowania pokory.

Dzień 5 – 8 czerwca

Święty Antoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi dobra i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jednak nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i służył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A nam nieraz tak trudno znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić się za tych, którzy nas nienawidzą i prześladują. Święty Antoni, podziwiamy Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość do prześladowców. Pomóż nam zwyciężyć naszą niecierpliwość, niechęć, a nawet nienawiść, jaką nieraz mamy do tych, którzy nas obrazili. Wyjednaj nam u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.

Dzień 6 – 9 czerwca

Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczęście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Obyśmy i my, za wzorem świętego Antoniego, unikali grzechu i żyli w niewinności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcali i pociągali innych do świętości życia. Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże nam daleko do wyżyn Twej świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem piekła, a my często przez zły przykład jesteśmy przyczyną upadków innych. Uproś nam u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.

Dzień 7 – 10 czerwca

Święty Antoni był człowiekiem modlitwy. Często odchodził na pustkowie i przez dłuższy czas pozostawał na modlitwie. Na modlitwie otrzymywał natchnienia Boże, z niej czerpał siły do pokonywania wszelkich trudności. I dla nas modlitwa jest sprawą najważniejszą. Przez nią kierujmy wszystkie nasze sprawy do Boga. Starajmy się zawsze żyć w skupieniu, pamiętając o Jego stałej Obecności. Święty Antoni, Mistrzu życia modlitwy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy nie zagubili się wśród codziennych spraw, problemów i kłopotów. Niech zawsze z naszych ust i serc płynie ku Bogu gorąca modlitwa, a nasza myśl niech będzie z Nim nieustannie zjednoczona.

Dzień 8 – 11 czerwca

Święty Antoni zmarł w młodym wieku – zniszczyła go choroba. Znosił ją jednak bardzo cierpliwie i dopóki mu siły pozwalały, pracował bez narzekania i bez rozgoryczenia. Zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej. A nam tak trudno w cierpieniach i krzyżach, które nam Bóg zsyła, w każdej okoliczności życia zdać się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej jest dla nas gorzkim wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciw zamiarom Bożej Opatrzności. Choroby i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra naszej duszy, uważamy za kary. Prześladowania, które dają nam okazję do ćwiczenia się w cierpliwości, uważamy za niesprawiedliwość. Uproś nam, święty nasz Opiekunie, cierpliwe znoszenie doświadczeń, które nam zsyła Bóg.

Dzień 9 – 12 czerwca

Święty Antoni pragnął podjąć dla miłości i chwały Bożej rzeczy wielkie. Bóg jednak nie chciał od niego wielkiej ofiary jednorazowej, ale zażądał wierności w rzeczach drobnych, codziennych. I on w tych właśnie codziennych drobiazgach wykazał nadzwyczajną wierność, za co otrzymał od Boga wieniec chwały. Bóg i od nas oczekuje wierności w naszych konkretnych codziennych obowiązkach i drobiazgach, za co przygotowana jest dla nas wieczna nagroda. Aby ją jednak otrzymać, powinniśmy żyć na wzór świętego Antoniego i wytrwać w dobrym aż do końca. Święty Antoni, wielki Mistrzu wierności Bogu w zwyczajnej codzienności, naucz nas, byśmy cenili wszystko, co składa się na nasze szare codzienne życie i byśmy gorliwie wykorzystali te drobiazgi ku chwale Bożej i własnemu zbawieniu. Ty wiesz, że chcemy otrzymać wieczną nagrodę, lecz tak mało czynimy, aby na nią zasłużyć. Chcemy odnieść zwycięstwo, lecz brak nam sił do walki. Chcemy cieszyć się z Tobą na wieki, lecz boimy się cierpień. Święty nasz Opiekunie, uproś nam u Boga światło i siły do takiego życia, byśmy po śmierci mogli osiągnąć chwałę niebieską i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości.

Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.

I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu poznawać wszystko, co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą.

Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą, jaką pałało Twe Serce, o Maryjo, od pierwszej chwili istnienia swego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom. Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.

– Zdrowaś, Maryjo.

O Matko Pięknej Miłości, zapal me serca żarem Serca Twego!

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębione przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, usuń pychę i wyniosłość z serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.

– Zdrowaś, Maryjo.

O Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością, oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości. Strzeż zmysłów moich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego. Udziel mi również łaski…, o którą Cię najusilniej proszę.

– Zdrowaś, Maryjo.

Przez Twoje Niepokalane Poczęcie, o Maryjo, oczyść ciało moje i uświęć duszę moją.

LITANIA

DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI

(do odmawiania w nowennie)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Niepokalane Serce Maryi,

Przedmiocie upodobania Bożego, módl się za nami,

Ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa,

Narzędzie Ducha Świętego,

Najczcigodniejszy Przybytku Trójcy Najświętszej,

Świątynio cudowna Słowa, które Ciałem się stało,

Zachowane od skazy grzechu pierworodnego,

Skarbie niewyczerpalny łask i darów Bożych,

Błogosławione między sercami ludzkimi,

Święty Tronie chwały niebieskiej,

Niezgłębiona przepaści pokory i czystości,

Doskonała Ofiaro Bożej Miłości,

Do krzyża z Chrystusem Panem przybite,

Źródło niewyczerpane dla serc naszych strapionych,

Nieomylna nadziejo dusz z tego świata schodzących,

Stolico Miłosierdzia Bożego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Maryjo – Panno bez zmazy, cicha i pokornego Serca.

R. Uczyń serca nasze podobne do Serca Chrystusowego.

Módlmy się:

O Boże dobry, który Święte i Niepokalane Serce Maryi napełnić raczyłeś ową czułością i Miłosierdziem, jakimi dla nas od wieków przepełnionym było Najlitościwsze Serce Jezusa Chrystusa, Syna Twojego spraw łaskawie, aby ci wszyscy, którzy nieprzerwaną oddają cześć dziewiczemu Sercu Maryi, jak najdoskonalej zachowali do śmierci uczucia zgodne z uczuciami najsłodszego Serca Zbawiciela naszego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Święta Rodzicielko Boża, korzę się przed Tobą, błogosławię Twe imię, miłuję Cię i ufam Tobie, bo jesteś z woli Jezusa moją najmilszą Matką. Z Ciebie narodziło się Zbawienie nasze, Jezus Chrystus, który umierając, oddał nas Tobie, byś nas kochała macierzyńską miłością. Z ufnością przeto Twojemu Sercu oddaję siebie i poświęcam na zawsze. Ty zaś, dobra Matko, wejrzyj na mnie łaskawie i zalicz mnie do grona sług swoich. Jako Matka miłosierdzia pojednaj mnie z Synem swoim i wyproś mi u Niego odpuszczenie wszystkich grzechów. Utwierdzaj we mnie żywą wiarę, obudź niezachwianą nadzieję i zapalaj mnie gorącą miłością, by we mnie zawsze żył przez łaskę Jezus, Syn Twój, a nasz Zbawiciel. Niech doznając na ziemi błogosławionej opieki i dobroci Twojego Serca, ujrzę Jezusa w niebie, aby Go razem z Tobą miłować i wychwalać po wszystkie wieki. Amen.

Podziel się z innymi: