TAJEMNICA MIŁOŚCI

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK B

 

 Brewiarz IX Tydzień Okresu Zwykłego, I Tydzień Psałterza

 

Kolekta

 

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy  i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie pierwsze Pwt 4, 32-34. 39-40

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

 

Psalm Ps 33, 4-6. 9. 18-20. 22

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,

wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.

Bo przemówił i wszystko się stało,

sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

 

Czytanie drugie Rz 8, 14-17

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

 

Ewangelia Mt 28, 16-20

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

 

 

Wyuczyliśmy się przed laty formułek o Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej.

Przyjęliśmy je jako Prawdę Objawioną i żyjemy dalej tak jakby te słowa do naszych serc się jeszcze nie przebiły. Czasem zasłaniamy się niezrozumieniem, tak jakby, to rozum miał być podstawą wiary.

A przecież poprzez wiarę coraz głębiej jesteśmy w stanie poznawać Tajemnicę.

Współczesność odziera świat z tajemnicy. Wszystko musi być zmierzone, opisane, podliczone. Ludzie i Natura. Taki matematyczny świat staje się nieludzki. Nie ma w nim tchnienia życia, powiewu miłości. Nie ma w nim otwarcia na nowe. Świat w tym ujęciu jest statyczny a nie dynamiczny, tajemniczy, zaskakujący barwnością, zapraszający do coraz głębszego poznawania i smakowania.

Boga w Trójcy Jedynego nie da się opisać matematycznymi formułkami, nie można Go zmierzyć, tak jak zwykliśmy to czynić ze wszystkim i wszystkimi z naszego otoczenia.

Czasem umieszczamy Boga w Trójcy Jedynego gdzieś bardzo daleko, wysoko. Zapominając, iż Miłosierna Trójca zniżyła się do swojego stworzenia, aby je podnieść do Siebie.

Choć spragnieni jesteśmy odkrywania tajemnic bliźniego to od tej tajemnicy Boga odsuwamy się jakby z lękiem. Jakby w obawie, że gdy nas pochłonie już nigdy nie będziemy tacy sami, jak wcześniej.

Wypowiadamy bez  zastanowienia słowa „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

Po wielokroć, niemal odruchowo i często bezmyślnie czynimy znak krzyża „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Dziś można by sfilmować jak czynimy znak krzyża podczas liturgii mszy świętej i potem każdemu z nas pokazać ten film. Czy wśród esów-floresów, jakie czynimy, rozpoznamy znak Trójcy, nasze wyznanie wiary?

Doświadczając niedoskonałości i kruchości miłości ludzkiej, wewnętrznie pragniemy i poszukujemy miłości doskonałej, stwórczej, zbawczej, dającej pełnię życia.

Jednak  gdy  Miłość „Trojga” przychodzi do nas, pochyla się nad nami, działa w nas, pragnąc nas Sobą obdarować obawiamy się na Nią otworzyć i Jej uwierzyć.

Nasze dusze nastawione są na odbiór cichego szeptu, tchnienia. Próbujemy często my sami i otaczający nas świat, zagłuszyć ów szept, który przychodzi z daleka, od „Innego”.

Ten szept, to tchnienie, Chrystus nazywa „Duchem Świętym”.

W języku hebrajskim słowo oznaczające ducha to ruah – tchnienie. To „Tchnienie” podpowiada nam, abyśmy do Ojca, który jest w niebie, zwracali się słowem „Abba” – Tatusiu. To owo „Tchnienie” podpowiada nam, abyśmy wobec Syna wyznali „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. To owo „Tchnienie”, Duch, mówi nam, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Dzięki Niemu czujemy, że nie jesteśmy stąd. To Duch pozwala nam mieć wyobrażenie o tym, kim jest Bóg – Komunią Osób.

Nie mówmy zatem, że Trójca Święta jest dla nas czymś obcym.

„Jeśli Bóg Ojciec może nasuwać nam myśl o oddaleniu, to Bóg Syn, znosi ten dystans , a przez Ducha Świętego staje się nawet bliższy niż ja sam sobie „. (św. Augustyn).

Trójca Święta objawia, kim jest osoba ludzka.

Mówi nam, że tylko miłość prowadzi do narodzin osoby.

Trójca Święta to nic innego jak MIŁOŚĆ.

Gdyby nie było Trójcy Świętej, nie byłoby miłości.

A jeśli nie ma miłości, to nie ma niczego.

Niepokalana, jako pierwsza usłyszała w Zwiastowaniu o Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, o Miłości. Przyjęła i uwierzyła całym sercem. Może warto się od Niej i z Nią uczyć otwierać na Miłość Ojca, który posyła przez Ducha swojego Syna, aby każdego z nas obdarzyć pełnią życia w Sobie, zbawieniem w Imię Chrystusa Jezusa.

 

Błogosławionego dnia z Trójcą Przenajświętszą.

Podziel się z innymi:

KOCHAM CIĘ I PRAGNĘ, ŻEBY CIĘ KOCHANO

KOCHAM CIĘ I PRAGNĘ, ŻEBY CIĘ KOCHANO

O mój Boże, Trójco szczęśliwa!

Pragnę Cię kochać i czynić wszystko, żeby Cie kochano,

pracować dla chwały świętego Kościoła Twojego,

zbawiając dusze, które są na ziemi,

i wybawiając te, które cierpią w czyśćcu.

Pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę i dojść do tego stopnia chwały, który Ty mi przygotowałeś w Twoim Królestwie.

Pragnę być święta, bo taka jest Twoja wola,

ale czuję moją wielką niemoc

i proszę Cię, mój Boże: Ty sam bądź moją świętością!

Dziękuję Ci, mój Boże, za wszystkie łaski dane mi przez Ciebie,

a szczególnie za to, że dałeś mi przejść

przez tygiel cierpienia…

Aby żyć w doskonałej miłości,

ofiaruję się Twojej miłosiernej miłości

jako ofiara całopalna, prosząc Cię,

żebyś mnie wyniszał bez przerwy.

Niech w moej duszy przelewają się strumienie

Twojej miłości i niech się stanę

męczennicą Twojej miłosci, mój Boże!

Chcę, o mój Umilowany,

każdym uderzeniem serca

odnawiać to ofiarowanie

aż do chwili, kiedy znikną cienie,

i będę mogła wyrazić Ci moją miłość

żyjąc twarzą w twarz z Tobą w wieczności.

 

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Podziel się z innymi:

WYZNANIE WIARY W ZNAKU KRZYŻA ŚWIĘTEGO

WYZNANIE WIARY W TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ

ZAWARTE W ZNAKU KRZYŻA ŚWIĘTEGO

 

Czyniąc znak krzyża świętego, dotykamy ręką głowy;

co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi.

Kiedy potem dotykamy ręką ciała (poniżej piersi),

oznacza to Syna Jego, Pana naszego;

który pochodzi od Ojca i zstąpił do łona

Najświętszej Dziewicy Maryi.

Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu,

oznacza to Ducha Świętego,

który pochodzi od Ojca i Syna.

A kiedy nasze ręce składamy razem,

oznacza to, że Trzy Osoby Boskie są jedną Istotą.

Kiedy zaś znaczymy krzyżem nasze usta,

oznacza to, że w Jezusie Chrystusie,

(w Słowie Bożym), Zbawicielu naszym i Odkupicielu,

jest Ojciec, Syn i Duch Święty,

jeden, jedyny nasz Bóg, Stwórca i Pan,

i że Bóstwo nigdy nie było oddzielone

od Ciała Chrystusa w czasie Jego śmierci.

 

(św. Ignacy Loyola)

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

O Boże mój, Trójco Święta, którą uwielbiam,

pomóż mi zapomnieć zupelnie o sobie samej,

abym mogła zamieszkać w Tobie

nieporuszona i spokojna,

jakby dusza moja była w wiecznosci.

Oby nic nie zmąciło mego spokoju

i nie wyprowadziło mnie z Ciebie,

o mój wieczny Boze,

ale niech każda minuta pogrąża mnie

coraz głębiej w Twoje tajemnice.

Uspokój moją duszę.

Uczyń w niej swoje niebo,

swoje mieszkanie umiłowane

i miejsce swego spoczynku,

abym tam nigdy nie zostawiła Cię samego,

lecz abym tam cała była,

cała żyjąca wiarą,

cała adorująca,

cała poddana wyłacznie Twojemu twórczemu działaniu.

O mój Chryste umiłowany,

ukrzyżowany z miłości,

chciałabym być oblubienicą Twojego Serca.

Chciałabym okryć Cię chwałą,

ukochać aż do śmierci.

Ale czuję moją bezsilność

i błagam Cię, abyś mnie okrył sobą

i wszystkie poruszenia mojej duszy

utożsamił z Twoimi;

abyś mnie zatopił w sobie,

zagarnął, zajął moje miejsce,

tak, by życie moje było jedynie

odblaskiem Twojego życia.

Przyjdź do mnie, jako ten,

który uwielbia, wynagradza i zbawia.

O Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga,

chcę spędzić życie na słuchaniu Ciebie.

Chcę być cała otwarta na zrozumienie Ciebie.

A następnie poprzez wszystkie ciemności,

poprzez całą pustkę i bezsilność własną

chcę się wpatrywać w Ciebie

i na zawsze trwać w Twojej światłości.

O Gwiazdo moja ukochana,

utwierdź mnie, abym nie mogła oddalić się

poza obręb Twoich promieni.

O Ogniu trawiący, o D u c h u miłości,

zstąp na mnie, ażeby w mej duszy dokonało się

jakby wcielenie Słowa,

abym była dla Niego jakby nowym człowieczeństwem,

w którym mógłby ponawiać swoje tajemnice.

O Ty, mój O j c z e, racz się skłonić

ku Twemu maleńkiemu stowrzeniu;

okryj je swoim cieniem

i racz w nim widzieć jedynie

Twego Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś.

O moi „Trzej”! O moje wszystko,

moja chwało i szczęście,

samotności nieskończona i bezmiarze,

w którym się gubię cała,

oddaję się Tobie cała jako ofiara.

Ukryj mnie, zamieszkaj we mnie,

abym mogła zamieszkać w Tobie,

czekając na wejście w Twoją światłość

i w przepaść Twego bezmiaru.

Amen.

(bł. Elżbieta od Trójcy Świętej).

Podziel się z innymi:

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa.

Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia.

Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary.

Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus.

Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Trójca Święta - chrzest Jezusa w Jordanie
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14, 16). „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 15, 13). „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21). „Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (…) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni” (1 P 1, 1).

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu.

Już pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament wiary. Św. Klemens Rzymski, papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: „Czy nie jednego Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?” Św. Ignacy Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: „Jak Chrystus jest uległy Ojcu według ciała, tak i Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi”. W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego”. W tym samym czasie św. Dionizjusz z Aleksandrii (+ 265) pisze wprost o istnieniu w jednym Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę prawdę rozwinęły sobory: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej napisali całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390), św. Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a także wielu innych po nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali określić także jej naturę, oczywiście w granicach dostępnych dla rozumu.

Trójca ŚwiętaPrawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył ją na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: „Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia”. W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej.Modlitwę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy psalm kończyć tą piękną modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198). Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (f ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.

Trójca ŚwiętaZ symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej jest trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Podziel się z innymi:

NOWENNA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – DZIEŃ 6

NOWENNA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

(od wtorku po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego)

Dzień szósty

DAR NAJWIĘKSZY

Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro „to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne…”.

Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i „dokonuje się dzieło naszego Odkupienia”. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Oto wiara, którą przez wieki żyły całe pokolenia chrześcijan.

Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się „aż do końca” (por. J 13,1) – miłość, która nie zna miary.

(Encyklika Ecclesia dr Eucharystia vivit, 11)

Modlitwa

Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament, niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją

R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Podziel się z innymi:

NOWENNA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – DZIEŃ 5

NOWENNA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

(od wtorku po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego)

Dzień piąty

GŁOSIMY ŚMIERĆ TWOJĄ, PANIE JEZU

„Pan Jezus tej nocy, której został wydany” (1Kor 11, 23), ustanowił Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i swojej Krwi. Słowa apostoła Pawła przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się Eucharystia. Zawiera ona niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki. Prawdę tę dobrze wyrażają słowa, jakimi w rycie łacińskim lud odpowiada na wypowiadaną przez kapłana aklamację: „Oto wielka tajemnica wiary” – „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu! „.

Jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, to nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest wypełnianiem Jego nakazu: „To czyńcie na moją pamiątkę!”, staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeństwa bez wahania: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie ” (J 2, 5). Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: „Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie „chleb życia””.

(Encyklika Ecclesia dr Eucharystia vivit, 11. 54)

Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją

R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Podziel się z innymi:

NOWENNA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – DZIEŃ 4

NOWENNA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

(od wtorku po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego)

 

Dzień czwarty

TAJEMNICA WIARY

Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. I w ten sposób On – Najwyższy i Wieczny Kapłan – wchodząc do odwiecznego sanktuarium przez swoją krew przelaną na Krzyżu, zwraca Stwórcy i Ojcu całe odkupione stworzenie. Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa.

Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii.

W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Jego Krew, Chrystus wędruje razem z nami, jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic.

(Encyklika Ecclesia dr Eucharystia vivit, 8-9. 62)

 

Modlitwa

Boże, Ty nam dałeś prawdziwy Chleb z nieba, spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją

R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Podziel się z innymi:

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę…

Nihil obstat do prywatnego odmawiania
Kuria Metrop. Warszawska 24 Vl 83 nr 4792/K
Ks. Stefan Piotrowski, wikariusz generalny
Ks. Stanisław Pyzel, notariusz

Podziel się z innymi: