MODLITWY ZA WIĘŹNIÓW

Modlitwa 
Nakazałeś nam, Panie, pamiętać o więźniach: prosimy Cię za nimi. Skazanych niewinnie uchroń od nienawiści i przeklinania niesprawiedliwych sędziów. Daj im zachować prawość i miłość do Ciebie. Tym, którzy cierpią za winy popełnione daj łaskę aby mogli zrozumieć błędy swoje i za nie żałowali, a nam Panie daj światło Ducha Świętego, naucz nieść braciom naszym uwięzionym miłość i nadzieję abyśmy wspólnie osiągnęli Twoje Panie Królestwo.

Modlitwa mszalna za więźniów 
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sam przenikasz tajniki sumienia. Ty znasz sprawiedliwego i możesz usprawiedliwić winnego, wysłuchaj nasze prośby za przebywających w więzieniu, spraw, aby podtrzymywani na duchu przez cierpliwość i nadzieję, mogli wkrótce wrócić do swoich domów.

Modlitwa św. Jana Pawła II za więźniów i wymiar sprawiedliwości…Proszę o błogosławieństwo Boże dla osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, jak również dla tych, których spotkała przewidziana przez prawo kara. Niech Pan Bóg obficie obdarzy każdego swoim światłem i wszystkim ześle pełnię łask niebieskich. Wszystkich więźniów na całym świecie zapewniam o mojej duchowej bliskości i wszystkich ogarniam serdecznym uściskiem jako braci i siostry w człowieczeństwie. Jan Paweł II [Orędzie na Jubileusz w więzieniach, 24 czerwca 2000 r. (zakończenie)]

Modlitwa Powszechna 1. Chryste Zbawicielu, jedyny Pasterzu, który pokonałeś śmierć spraw, by Kościół nieustannie czerpał z bogactwa nauki społecznej głoszonej przez Błogosławionego – Jana Pawła II oraz Piotra naszych czasów – Franciszka i stając się jedną owczarnią miał udział w Twoim Zmartwychpowstaniu. Ciebie prosimy… 2. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla Krajowego Kapelana Więziennictwa Ks. Pawła Wojtasa oraz wszystkich kapelanów więziennych. Ciebie prosimy… 3. Niech Święty Dyzma zwany także „Dobrym Łotrem”, który doświadczył szczególnego Miłosierdzia Bożego, wyjedna u Pana liczne nawrócenia wśród Braci i Sióstr przebywających w zakładach karnych oraz ich rodzin. Ciebie prosimy… 4. Módlmy się za pracowników Zakładów Karnych, aby Bóg obdarzył ich swoją Łaską, w służbie dla dobra człowieka. Ciebie prosimy… 5.Jezu Miłosierny, przyprowadzamy do Ciebie dusze zmarłych kapelanów, sędziów, więźniów oraz ofiary przemocy i powierzamy wszystkich Miłosierdziu Bożemu, prosząc o ich zbawienie. Ciebie prosimy… 6. Pomóż nam Boże, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki – Jasnogórskiej Pani – Królowej Polski, by wspólnota „Bractwa Więziennego” nieustannie troszczyła się o dobro Braci i Sióstr, powierzonych jej posłudze, a sama wzrastała w świętości. Ciebie Prosimy…

Podziel się z innymi:

2 myśli nt. „MODLITWY ZA WIĘŹNIÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *