UWIERZYĆ BOGU, KTÓRY ŚPI

WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚWIĘTEGO JANA BOSKO, PREZBITERA

 

Kolekta

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Hbr 11, 1-2. 8-19

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.

Przez wiarę także i sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.

Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: „Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo”. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

 

Psalm Łk 1, 69-72. 74-75

Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud wyzwolił.

Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą

w domu swojego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna

przez usta swych świętych proroków.

Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud wyzwolił.

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,

że naszym ojcom okaże miłosierdzie

i wspomni na swe święte przymierze.

Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud wyzwolił.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,

służyć Mu będziemy bez trwogi,

w pobożności i sprawiedliwości przed Nim

po wszystkie dni nasze.

Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud wyzwolił.

 

Ewangelia Mk 4, 35-41

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

 

Doświadczamy opieki Pana. Widzimy i słyszymy o cudach jakie dokonują się w życiu innych osób. Życie płynie w sposób w miarę usystematyzowany, nawet kłopoty wydają się być uporządkowane i w jakiś sposób oswojone. Słabnie modlitewne napięcie i czujność.

Nagle pojawia się nowy kryzys. Wydaje się nam, że tym razem woda dramatu, tragedii zniszczy całkowicie nasze wątłe siły. Nie pamiętamy już o codziennej opiece Pana, nie dociera do nas światło Jego mocy. Otacza nas zewsząd napór problemów, rwana modlitwa nie przynosi ukojenia, ani pociechy. Pokusy zwątpienia, załamania atakują z coraz większą mocą. Czujemy, ze jeszcze chwila i bez namacalnej interwencji z góry zginiemy, poddamy się napierającej na nas fali zła i zniszczenia. Wołamy, a Pan wydaje się spać. Nie reaguje na to że giniemy. Do głosu dochodzą wtedy wszystkie nasze lęki i obawy, o słabnące siły fizyczne, psychiczne i duchowe, o środki materialne aby nie umrzeć z głodu lub nie stracić dachu nad głową, o pomoc innych osób, obiecaną a nie nadchodzącą. To co nieraz było głęboko skrywane, nagle pojawia się jak wodna piana na wierzchu grzywaczy. Lęk o najbliższą przyszłość urasta do wielkich rozmiarów, paraliżuje. Modlitwa zamienia się w jęk. A Pan się nie odzywa, nie reaguje, wydaje się być nieobecny, odległy. Zaczynamy się miotać bez ładu i składu.

Jak On może nie reagować, gdy my giniemy? Na cóż nasz cały wysiłek, gdy woda zalewa łódź i jeszcze chwila i nas nie będzie. Znamy nasze myśli, emocje, słowa jakie w takich sytuacjach się w nas pojawiają i uzewnętrzniają wobec innych i wobec Boga.

Choć w kryzysie, przekraczającym wydawałoby się nasze siły, Pan wydaje się odległy, to Jego sen, ma nas czegoś ważnego nauczyć. On jest Panem wszystkiego i nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia. Jeśli nie reaguje, to nie dlatego że nas opuścił, bo jest tuż przy nas. Gdy w końcu słyszymy Jego Głos docierają do nas słowa: Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary?

Próba wiary. Nie znamy naszej wiary, dopóki nie przejdzie ona przez próbę burzy i ciemności. Jak wtedy się zachowujemy? Jakie emocje biorą w nas górę? Czego najbardziej się obawiamy? Czy jest w nas pragnienie wytrwania przy Panu pomimo wszystko? Czy raczej chcielibyśmy uciec z tego miejsca próby, jak najdalej? Czy zdajemy sobie sprawę, że ta ucieczka byłaby ucieczką od Pana? Czy w chwilach kryzysu modlimy się więcej, czy nasza modlitwa obumiera?

Pan rozkazuje burzy aby się uciszyła. I w łodzi naszego życia ponownie nastaje pokój. Oddychamy z ulgą. Przepełnia nas wdzięczność. Obiecujemy sobie, że już nigdy nie zwątpimy w Jego obecność i troskę o nas. Do kolejnej próby….

Zwyciężymy nasze lęki, dopiero wtedy gdy postanowimy nie budzić Go z powodu naszej burzy, ale przy Nim czuwać i trwać w Jego obecności w naszej małej miotanej falami niepokojów łódeczce.

Przeszłam niejedną burzę. Wysłuchałam nie raz i nie dwa słów o mojej małej wierze, zbytniej bojaźni, braku ufności. Lęki paraliżowały mnie, odbierając zdolność logicznego myślenia i działania. Uczyłam się wiary i ufności właśnie w takich kryzysowych sytuacjach „opuszczenia” przez Boga i ludzi. Nie wiem co jeszcze wykaże kolejna próba, która kiedyś nadejdzie. Być może będzie tą, w której pozwolę Umiłowanemu spokojnie spać, bez obaw i lęku, że żywioły zniszczą, to co tylko mnie wydaje się ważne. 

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

KILKA MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO

Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych  – oto co w młodości czyni cuda.

Ja chcę abyście używali dwóch duchowych skrzydeł: pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko wzniesiecie się do nieba.

Największym bogactwem tego świata jest święta bojaźń Boża.

Bardzo polecam wam cierpliwość – jest ona konieczna, aby dobrze wypełniać swoje obowiązki.

Miłość i cierpliwość niechaj zawsze ci towarzyszą w dowodzeniu i poprawianiu.

Pamiętajcie, o dzieci, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do budowania bliźniego, a żadne kazanie nie jest bardziej budujące od dobrego przykładu.

Ja mam zawsze we wszystkich rzeczach to samo odniesienie: przede wszystkim szukam dobra, którym to dzieło będzie rozbrzmiewać na większą chwałę Bożą i na rzecz dusz; jeżeli tak jest , idę naprzód pewny, że Pan nie odmówi mi swej pomocy.

Wszystkie nasze zdolności i nasz umysł, wszystkie nasze prace, trudy i poniżenia muszą mieć na celu jedynie chwałę Boga.

Uprzejmość w mowie, w działaniu, w uprzedzaniu zyskuje wszystko u wszystkich.

Pierwsza radość dziecka to świadomość bycia kochanym.

Oto środki do zachowania czystości: modlitwa, ucieczka od nieróbstwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach dobrych.

Błogosławiony ten, kto w chwili śmierci może stwierdzić, że w swoim życiu czynił dobrze.

Mojej nagrody oczekuję jedynie od Boga, sprawiedliwego dawcy nagród za dobre dzieła.

Na końcu życia zbiera się owoce dobrych uczynków.

Nie traćcie czasu, czyńcie dobrze, czyńcie wiele, a nigdy nie pożałujecie żeście coś zrobili.

O chorych, dzieci, starych i ubogich troszczcie się szczególnie, a zyskacie błogosławieństwo Boga i życzliwość ludzi.

Pracujmy i pozwólmy innym mówić – nie troszczmy się o to co mogą o nas powiedzieć. My zawsze mówmy dobrze o wszystkich.

Aby czynić dobro, wystarczy mieć odrobinę odwagi, być gotowym na przyjęcie jakiegokolwiek upokorzenia, nie upokarzać nikogo, być zawsze kochanym.

Kiedy coś czynisz, mówisz, myślisz, zatroszcz się, aby to wszystko służyło dobru twej duszy.

Częsta Komunia jest wielką kolumną, na której wspiera się biegun świata. Pobożność maryjna jest drugą kolumną, na której wspiera się drugi biegun.

Jeżeli chcecie uczynić najmilszy Bogu uczynek i najskuteczniej pokonać pokusy i wytrwać w dobru, często i z dobrym nastawieniem przystępujcie do świętej Komunii.

Niektórzy mówią, że aby często przystępować do Komunii, trzeba być świętym. To nieprawda. To oszustwo! Komunia jest dla tych, którzy chcą stać się świętymi, a nie dla świętych; lekarstwa podaje się chorym tak jak pokarm słabym.

Wszyscy potrzebują  Komunii: dobrzy aby zostać dobrymi i źli, aby stać się dobrymi.

Jedyną rzeczą, która niesie ogromny pożytek i mogą ją robić wszyscy, to prawdziwa praca w winnicy Pana, to dawanie dobrego przykładu.

Bóg stworzył ubogiego, aby pozyskał niebo pogodzeniem się i cierpliwością, stworzył też bogatego, aby zbawił się miłością i jałmużną.

Kto daje jałmużnę aby zbawić duszę, będzie nagrodzony wielkim zdrowiem i długim życiem.

Kto nie jest hojny dla Boga, nie może mieć nadziei otrzymania od Niego nadzwyczajnych łask.

Ręce ubogiego niosą nasze jałmużny do raju. Dawanie ubogim naszego obola jest jak danie go w ręce Jezusa Chrystusa.

Z Krzyża musimy czerpać moc przez modlitwę i medytację.

Niech twoja mowa zawsze będzie przepojona łagodnością.

Jakże cudowne są skutki łask dla tych, którzy działają, aby na nią odpowiedzieć.

Jeśli chcesz łatwiej i prędzej doznać łaski od Boga, okaż pierwszy łaskę innym, zanim Bóg i Matka Najświętsza udzielą ci tego, o co prosisz.

Pan przyzna łaskę, ale w sposób najbardziej korzystny dla duszy.

Dopiero w niebie będziemy mogli poznać to co, Maryja Przenajświętsza zrobiła dla nas i te wszystkie razy, kiedy uratowała nas od piekła.

Madonna pragnie, abyśmy ją czcili pod imieniem Wspomożycielki, nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza Dziewica pomogła nam zachować i bronić chrześcijańskiej wiary.

Wielkie wsparcie i potężną broń przeciwko knowaniom szatana macie, moi młodzi, w oddaniu się Przenajświętszej Maryi.

Wszystkie dobra Pana przychodzą do nas przez ręce Maryi. Jest prawie niemożliwe udać się do Jezusa, jeżeli nie przychodzi się przez Maryję.

Odwaga niegodziwców składa się wyłącznie ze strachu innych. Bądźcie odważni, a zobaczycie jak opadną im skrzydła.

Miłość, czystość i pokora to trzy królowe, które zawsze kroczą razem i nie mogą istnieć bez siebie.

Kto się modli, pokona z pewnością każdą pokusę niezależnie od tego, jak silna i zuchwała by była; kto się nie modli, jest bliski niebezpieczeństwa upadku.

Podwójny zysk otrzymujemy z modlitw, które odmawiamy za dusze czyśćcowe: po pierwsze skracamy tym biedakom mękę, a po drugie, wielka jest zasługa, za którą Pan zamierza nam odpłacić, kiedy do Niego pójdziemy.

Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei.

Dobry Bóg zapłaci rajem temu, kto życie oddaje za dusze, tak samo jak temu, kto pomaga misjonarzom.

To co powinieneś znosić z konieczności – jak krzywdę i obelgi, gorąco i zimno, wiatr i deszcz, znużenie itp. – ofiaruj Panu Bogu ochotnym sercem, a w ten sposób stanie się cnotą i zasługą dla twojej duszy.

Bezgranicznie zawierzam się Bożej Opatrzności; ale również Opatrzność chce, aby jej pomagały nasze ogromne wysiłki.

Nie powinniśmy oczekiwać pomocy Bożej Opatrzności, jeśli jesteśmy leniwi. Opatrzność wyjdzie ku nam, gdy zobaczy nasze hojne wysiłki ku jej miłości.

Zadowalajmy się małym, zostawmy piękno i wygodę, a będzie nas wspomagać Boska Opatrzność.

Aby być w pokoju z Bogiem i bliźnim, trzeba być w pokoju z samym sobą.

Chcecie, abym powiedział wam sposób czynienia pokuty, dostosowanej do waszego wieku i kondycji? Niech poszczą wasze oczy. Oczy są nazwane oknami, przez które do duszy wchodzi szatan.

Gdzie panuje pokorne posłuszeństwo, tam triumfuje łaska.

Posłuszeństwo jest kompendium doskonałości całego duchowego życia.

Aby zdecydować o swoim powołaniu, trzeba doprowadzić się do chwili śmierci; stąd widzi się to, co jest rzeczywiste i prawdziwe.

Największy dar jaki Bóg może dać rodzinie, to powołanie do kapłaństwa.

Będzie szeroko wynagrodzony wszelki trud poniesiony w imię miłości naszego Mistrza, naszego dobrego Jezusa.

Człowiek narodził się do pracy, lecz tylko ten, kto pracuje z miłością i pilnością, swój trud znajduje lekki.

Jeśli Bóg pragnie naszego dzieła, da nam środki do jego realizacji; kto pracuje  dla jakiegoś celu, ma prawo do środków, a my jesteśmy pewni że one nadejdą.

Kto chce owocnie pracować, musi mieć miłość w sercu i praktykować cierpliwość w działaniu.

Niech dobre dzieła, których ktoś może dokonać nie czekają na jutro.

Zemstą prawdziwego katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, która obraża.

Kolce, które teraz kłują staną się kwiatami wieczności.

Spraw, aby wszyscy z którymi rozmawiasz stali się twoimi przyjaciółmi.

Pan kocha, kiedy to, co dla Niego czynimy, czynimy z radością.

To co wyrządza największe zło szatanowi, to czego on lęka się najbardziej, to przestrzeganie postanowień uczynionych w czasie spowiedzi.

Wiedza bez sumienia jest ruiną duszy.

W chwili śmierci zbieramy to, co zasialiśmy w ciągu życia.

Najwyższy czas pokazać czy naprawdę pokładamy ufność w Bogu.

Przyszłość świata jest mroczna, ale Bóg jest światłością, a Święta Dziewica jest zawsze Gwiazdą Zaranną. Ufność w Bogu i Maryi.

Szczere, synowskie, nieograniczone zaufanie Maryi, szczególna do Niej czułość i trwała pobożność, uczynią was wyższymi ponad wszystkie przeciwności, wytrwałymi w postanowieniach, nieugiętymi wobec siebie samych, pełnymi miłości wobec bliźnich i dokładnymi we wszystkim.

Post, który wszyscy możecie praktykować, to strzeżenie waszego serca i waszych zmysłów.

W zabawie, od czasu do czasu, wznieście umysł ku Bogu, ofiarując te zabawy na Jego cześć.

Miejcie wiarę, a zobaczycie, czym są cuda.

O Bogu myślcie z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie z pokorą. O Bogu mówcie z uwielbieniem, o bliźnim mówcie tak, jakbyście chcieli, aby o was mówiono, o sobie myślcie z uniżeniem i milczcie.

Trzeba działać tak jakbyśmy nigdy nie mieli umrzeć i żyć tak, jakbyśmy mieli umierać każdego dnia.

Bez wielkich trudów nie można dotrzeć do wielkich rzeczy: dlatego musimy być gotowi na wszystko.

Za robotników, którzy pracują w winnicy Pana, uważa się wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do zbawienia dusz.

Jeżeli chcecie, aby wasze życie było radosne i spokojne, musicie zapewnić sobie pozostanie w łasce Pana.

Nasze życie jest usiane krzyżami, ale miłosierny Bóg nie opóźnia się z posłaniem nam w odpowiednim czasie pocieszenia.

Niech zakonnicy nie zapominają wielkiego dobrodziejstwa które uczynił im Bóg w powołaniu ich tam, gdzie mogą uczynić wiele dobra dla siebie i swojego bliźniego.

 

 

 

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY JAN BOSKO

ŚWIĘTY JAN BOSKO, PREZBITER

31 stycznia

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i „kazaniem”, które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.

Święty Jan BoskoPo ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.
8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych, a później zajmował młodzież rozrywką. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. „Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę” (z hymnu Liturgii Godzin).
Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872). Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów duchowych i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj członkowie Rodziny Salezjańskiej pracują na polu misyjnym na wszystkich kontynentach świata, zajmując jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą „systemu uprzedzającego” (zachowawczego), który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu. Ta metoda wychowawcza nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w swoim wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę młodego człowieka, staje się mu bliski i towarzyszy mu na drodze autentycznego wzrastania. System zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś niewłaściwego.

Święty Jan BoskoNie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła: uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę. Najświętsza Maryja Panna i św. Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli Bożej, dla Jezusa. W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci i miłości Bożej. Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salezjańska wyniosła na ołtarze Jana Bosko, Michała Rua, jego następcę, Dominika Savio – jego wychowanka, Alojzego Orione – założyciela Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (orionistów) oraz Marię Dominikę Mazzarello – współzałożycielkę Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, a także Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, misjonarzy i męczenników w Chinach (+ 25 lutego 1930 r.).
Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo wydawał je w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.
W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania orzechów czy kasztanów jadalnych. Zanotowano także przypadek rozmnożenia przez Jana Bosko konsekrowanych komunikantów. Najwięcej rozgłosu przyniosły mu jednak dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.
Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r. Pius XI beatyfikował ks. Bosko 2 czerwca 1929 r., a kanonizował 1 kwietnia 1934 r., w Wielkanoc. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.

W chwili śmierci Założyciela zgromadzenie salezjanów miało 58 domów i liczyło 1049 członków. Obecnie ponad 16 000 salezjanów prowadzi 1830 placówek w 128 krajach świata. Rodzina Salezjańska, do której należą zakonnicy i świeccy żyjący duchowością ks. Bosko, liczy ponad 400 000 członków.
Duchowi synowie św. Jana Bosko, zwani najczęściej salezjanami, przybyli do Polski w 1898 roku. Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w roku 1922. Ze zgromadzenia salezjańskiego wyszli m.in. prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) i metropolita poznański Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjaninem był bł. Bronisław Markiewicz (+ 1912), który założył na ziemiach polskich zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalitów). Z grona polskich salezjanów wywodzi się także bł. August Czartoryski, beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 r.

W ikonografii św. Jan Bosko przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

Podziel się z innymi:

STYCZNIOWE RÓŻE NADAL ROZKWITAJĄ DLA JEZUSA I MARYI

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – STYCZEŃ 2015

 

1 RÓŻA

1. BARKA                BICZOWANIE

2. MOHEREK          CIERNIEM UKORONOWANIE

3. JANUSZ               DROGA KRZYŻOWA

4. BIEDRONKA      ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

5. ANNA                   ZMARTWYCHWSTANIE

6. PAULA                 WNIEBOWSTĄPIENIE

7. MAGDA               ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8. KRZYŚ                  WNIEBOWZIĘCIE NMP

9. DANUTA S.          UKORONOWANIE NMP

10.TERESA_SKW    ZWIASTOWANIE NMP

11. MALUTKA         NAWIEDZENIE

12. ELLA                   NARODZENIE PANA JEZUSA

13. TERESA-TESIA  OFIAROWANIE PANA JEZUSA

14. KARINA              ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

15. ANIA S.               CHRZEST W JORDANIE

16. ANNA CH.          WESELE W KANIE

17. JOLANTA           NAUCZANIE PANA JEZUSA

18. MAGDALENA   PRZEMIENIENIE

19. JAN W.               USTANOWIENIE EUCHARYSTII

20. MARIA               MODLITWA W OGRÓJCU

 

 

2 RÓŻA

1. ALA                     NAUCZANIE PANA JEZUSA

2. BARBARA S.      PRZEMIENIENIE

3.  PIOTR K.            USTANOWIENIE EUCHARYSTII

4. RUTH                  MODLITWA W OGRÓJCU

5. STENIA               BICZOWANIE

6. DOROTA             CIERNIEM KORONOWANIE

7. WANDA              DROGA KRZYŻOWA

8. RAFAŁ                ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

9. ANIA EM.           ZMARTWYCHWSTANIE

10.URSZULA          WNIEBOWSTĄPIENIE

11. JOLA                  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

12. ŚP. ZYGMUNT   WNIEBOWZIĘCIE NMP

i JOLA

13. RENIA            UKORONOWANIE NMP

14. MARTA          ZWIASTOWANIE NMP

15. EWELINA      NAWIEDZENIE

16. MONIKA        NARODZENIE PANA JEZUSA

17. JADWIGA      OFIAROWANIE PANA JEZUSA

18. WIESIA           ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

19. PATRYK         CHRZEST W JORDANIE

20. HANKA           WESELE W KANIE

 

3 RÓŻA

 

1. WANDA           UKORONOWANIE NMP

2. MONIKA           ZWIASTOWANIE NMP

3. IWONA              NAWIEDZENIE

4. IWONA              NARODZENIE PANA JEZUSA

5. JOLA                  OFIAROWANIE PANA JEZUSA

6. AGA                   ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

7. MAGDALENA   CHRZEST W JORDANIE

8. KASIEK             WESELE W KANIE

9. ULA                    NAUCZANIE PANA JEZUSA

10. ULA_Z.            PRZEMIENIENIE

11. MICHAŁ          USTANOWIENIE EUCHARYSTII

12. GRAŻYNA      MODLITWA W OGRÓJCU

13. MARYSIA B.  BICZOWANIE

14. JADZIA CZ.     CIERNIEM KORONOWANIE

15. URSZULA G.   DROGA KRZYŻOWA

16. EDYTA MS.     ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

17. JANUSZ           ZMARTWYCHWSTANIE

18. BOŻENA         WNIEBOWSTĄPIENIE

19. JANINA            ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

20. ANIA                WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

 

4 RÓŻA

1. JOANNA          WESELE W KANIE

2. WERA              NAUCZANIE PANA JEZUSA

3. LILIANA           PRZEMIENIENIE

4. ALICJA             USTANOWIENIE EUCHARYSTII

5. ELŻBIETA K.    MODLITWA W OGRÓJCU

6. STANISŁAW     BICZOWANIE

7. MIRA                CIERNIEM KORONOWANIE

8. IZABELA           DROGA KRZYŻOWA

9. HALINA             ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

10. GRAŻYNA     ZMARTWYCHWSTANIE

11. SŁAWEK         WNIEBOWSTĄPIENIE

12. ANNA S.          ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

13. AGATA             WNIEBOWZIĘCIE NMP

14. MARYSIA         UKORONOWANIE NMP

15. RENATA M.      ZWIASTOWANIE NMP

16. BRONISŁAW     NAWIEDZENIE

17. EWELINA          NARODZENIE PANA JEZUSA

18. BEATA                OFIAROWANIE PANA JEZUSA

19. MISZELINA        ODNALEZIENIE PANA JEZUSA      

20. KAROLINA B.     CHRZEST W JORDANIE

 

5 RÓŻA

1. AGNIESZKA KINGA     WESELE W KANIE

2. HALINA                          NAUCZANIE PANA JEZUSA

3. TERESA                          PRZEMIENIENIE

4. EWA                               USTANOWIENIE EUCHARYSTII

5. IRENA                            MODLITWA W OGRÓJCU

6.  DANUTA                      BICZOWANIE

7.  EWA C.                         CIERNIEM KORONOWANIE

8.  GALINA K.                   DROGA KRZYŻOWA

9.  MALWINA M.              ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

10. HALINA                        ZMARTWYCHWSTANIE

11. LIDKA                          WNIEBOWSTĄPIENIE

12. EDYTA                         ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

13. MAGDA                        WNIEBOWZIĘCIE NMP

14. DANUTA                      UKORONOWANIE NMP

15. MARIA                          ZWIASTOWANIE NMP

16. AGATA                          NAWIEDZENIE

17. ASIA                              NARODZENIE PANA JEZUSA

18.  MAŁGOSIA                 OFIAROWANIE PANA JEZUSA

19.  AGATA                        ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

20. AGATA T.                     CHRZEST W JORDANIE

 

6 RÓŻA

1. KRYSTYNA                   NAWIEDZENIE

2. DARIUSZ                        NARODZENIE PANA JEZUSA

3. WIOLA                            OFIAROWANIE PANA JEZUSA

4. SYLWIA                          ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

5. AGNIESZKA                   CHRZEST W JORDANIE

6. ADRIANA                       WESELE W KANIE

7. KRYSTYNA II                 NAUCZANIE PANA JEZUSA

8. 

9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 

19. 

20.

 

25 stycznia 2015 roku do 6 Róży dołączyła KRYSTYNA II. Powitajmy ją serdecznie w naszym gronie i obejmijmy jej intencje modlitwą.

Najświętsza Maryja Panna zapraszała i nadal nieustannie zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Na Jej zaproszenie odpowiedziały i odpowiadają poszczególne osoby tworząc wspólnoty różańcowe na całym świecie. Również nasza mała wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA, gromadząca się w tym miejscu globalnej sieci, odpowiada na cichą prośbę Niepokalanej Matki.

Każda z osób, która zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy, włącza się duchowo do wspólnej modlitwy, w wyniku czego wszyscy członkowie danej Róży razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili codziennie cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Modlitwa różańcowa, w trakcie której coraz bardziej łączymy się z naszym Panem, rozważając kolejno tajemnice naszego Zbawienia, przemienia nas wewnętrznie, pozwala rozwijać te wszystkie postawy naszego serca, dzięki którym coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki. Nie ma takiej sytuacji w życiu współczesnego człowieka, której nie można by zanurzyć w jednej z tajemnic różańcowych.   

 

* * *

Gdy na dwa dni przed jego śmiercią, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

* * *

„W Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! „

* * *

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”.

* * *

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia odmawiał różaniec!

* * *

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.

* * *

 

Niepokalanemu Sercu Maryi  oraz orędownictwu i opiece apostołów Różańca Świętego wszystkich Was polecam, prosząc dla każdego i każdej  z Was o wszelkie potrzebne łaski i dary z wysoka, o Boże błogosławieństwo w Waszych sprawach na każdy dzień.

Jeśli Ty miła czytelniczko/czytelniku chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy różańcowej poprzez codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie Ciebie zapraszamy.

Jezus Chrystus i Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czekają na Ciebie, w którejś z tajemnic życia naszego Zbawiciela  …

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod tą notką, lub skorzystać z maila barbara.karpinska@vp.pl.

Opiekunem duchowym Blogowego Żywego Różańca jest ks. Grzegorz Kalamarz.

Zmiana tajemnic publikowana jest każdego 1-go dnia miesiąca oraz każdorazowo po nadejściu nowego zgłoszenia o przystąpieniu do wspólnej modlitwy.

Podziel się z innymi:

WEZWANI PO IMIENIU ABY DAWAĆ ŚWIADECTWO

II NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

Brewiarz, II tydzień okresu zwykłego, II tydzień psałterza

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu  i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie pierwsze 1 Sm 3, 3b-10. 19

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego, mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać.

Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.

I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: „Samuelu!”. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha»”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu.

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

 

Psalm Ps 40, 2. 4. 7-10

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,

a On się pochylił nade mną

i wysłuchał mego wołania.

Włożył mi w usta pieśń nową,

śpiew dla naszego Boga.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,

ale otworzyłeś mi uszy.

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,

a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu

i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 

Czytanie drugie 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesił z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

 

Ewangelia J 1, 35-42

Słowa Ewangelii według św. Jana.

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

 

 

 

Dzisiejsze Słowo stawia przed nami obraz szukającego nas Boga. Boga wołającego nas po imieniu. Boga pragnącego spędzać z nami czas. Boga który chce abyśmy Go poznawali i rozpoznawali.

Bóg nie zniechęca się naszymi brakami. Samuel Go nie rozpoznaje, ale nie rozpoznaje Go również doświadczony i mądry kapłan Heli. I to trzykrotnie. Bóg ponawia swoje wołanie, aż do osiągnięcia zamierzonego przez Siebie celu.  

W naszym życiu też Pan woła nas po imieniu, przyzywa do siebie. Chce nas pouczyć. Nie zawsze słyszymy Jego głos w zgiełku jaki panuje w naszych sercach. Kiedy już słyszymy, nie jesteśmy pewni czy to na pewno On, Jego głos. Próbujemy to rozeznać (przynajmniej powinniśmy, aby nie ule zwiedzeniu) z kimś bardziej doświadczonym od nas samych. Bóg zawsze daje nam czas na rozeznanie, sprawdzenie, weryfikację przez ustanowionych przez siebie kapłanów, proroków, mistrzów duchowych.  Nie jest natrętny, może jedynie przynaglać, gdy jesteśmy zbyt leniwi czy opieszali. Ale nie jest natrętny. Natręctwo i pośpiech to jedna z charakterystycznych cech ojca kłamstwa.

Poznanie Boga i dalej w konsekwencji poddanie i zawierzenie Mu siebie, swojego życia.

Czy pamiętasz swoje pierwsze świadome spotkanie z Jezusem? Kto ci wskazał na Niego?

Czy pamiętasz okoliczności tego spotkania? Dziś Pan pyta nas, idących za Nim, czego szukamy? Czy rzeczywiście chcemy Go bliżej poznać? A może idziemy z przyzwyczajenia, bo inni też idą ?

Gdy spotykamy kogoś, z kim chcemy się zaprzyjaźnić pytamy go o imię, zawód, zainteresowania, o to gdzie mieszka. Zapraszamy go do siebie, albo sami jesteśmy zaproszeni. Mieszkanie człowieka wiele o nim samym mówi.

Uczniowie Jana Chrzciciela, chcieli poznać bliżej Tego, na którego czekał Izrael, którego wskazał im Jan Chrzciciel. Wiedzieli czego szukali. Pan zaprosił ich do siebie. To było około 4 po południu według współczesnego sposobu obliczania czasu. Święty Jan Apostoł podaje tę bardzo ważną dla niego godzinę, godzinę od której zaczęło się dla niego nowe życie, wiele, wiele lat później. Czy my po latach potrafimy powiedzieć o której godzinie wydarzyły się przełomowe w naszym życiu wydarzenia?  

Uczniowie Jana Chrzciciela pozostali u Niego. Wspólny posiłek, rozmowa. To spotkanie przemieniło ich samych i ich życie. Andrzej spotyka się nazajutrz ze swoim bratem Szymonem i zaświadcza o spotkaniu Mesjasza. Zamiast opowiadać bratu Jezusie, przyprowadza do Niego Szymona. Pan nadaje Szymonowi nowe imię, nową tożsamość, nowe powołanie. Kefas – Piotr. Do tego imienia Piotr będzie jakiś czas musiał dojrzewać, nawracać się w swoim myśleniu, w swoim rozumieniu, w swoich uczuciach.

Autentyczność świadectwa św. Jana Apostoła. Jeśli sami nie doświadczyliśmy spotkania z żywym Zmartwychwstałym Jezusem, Miłosiernym Bogiem, z Miłością Wcieloną to nasze świadectwo będzie powierzchowne, będzie brakować mu autentyzmu, wewnętrznego przekonania, mocy, prawdy.

Aby jednak do spotkania mogło dojść, trzeba zapytać samego siebie o własne motywacje w szukaniu Jezusa. O ich szczerość i prawość. O tę motywacje naszych poszukiwań, naszych modlitw, naszej pobożności pyta nas dziś po imieniu, znając nas dobrze Pan. Zadając nam pytanie, na które On zna odpowiedź, pragnie abyśmy to my lepiej siebie poznali. I idąc za Nim nie bali się zawierzyć Mu swojego życia.

 

Błogosławionego dnia Pańskiego.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA MAŁGORZATA WĘGIERSKA

Święta Małgorzata Węgierska

ŚWIĘTA MAŁGORZATA WĘGIERSKA, DZIEWICA

18 stycznia

Małgorzata urodziła się 27 stycznia 1242 r. w twierdzy Klis. Była ósmym dzieckiem króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris. Pochodziła z rodziny Arpadów, z której wywodzili się także: św. Stefan (+ 1038), jego syn św. Emeryk (+ 1031) i św. Władysław (+ 1095). Jej rodzonymi siostrami były: św. Kinga (+ 1292) i bł. Jolenta (+ 1298), a ciotkami – św. Elżbieta z Turyngii (+ 1231) i bł. Salomea (+ 1268). Jej dziadek po kądzieli był cesarzem bizantyjskim.
Jeszcze przed swoim narodzeniem (w 1242 r.) została przez rodziców ofiarowana Bogu za ocalenie ojczyzny od najazdu Tatarów. W wieku około czterech lat powierzona została opiece mniszek Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanek) w Veszprem (czyt.: Vesprem). Gdy chciano ją później zwolnić ze zobowiązań, aby mogła wyjść za mąż, odmówiła. Rodzina usiłowała ją bowiem za wszelką cenę wydobyć z zakonu i wydać za księcia kaliskiego, Bolesława Pobożnego, następnie za Ottokara II, króla czeskiego, wreszcie za króla Neapolu, Karola Andegaweńskiego. Wszystkie te ponętne propozycje stanowczo odrzuciła. Co więcej, w obecności prymasa Węgier i innych dostojników państwa uroczyście potwierdziła stanowczą wolę pozostania w zakonie, korony ziemskie oddając za koronę niebieską.
Kiedy miała 10 lat, przeniosła się do klasztoru dominikanek na wyspie Lepri na Dunaju jako internistka, a niebawem jako zakonnica. Chociaż pochodziła z tak znakomitej rodziny, Małgorzata nie wstydziła się prac fizycznych, służebnych. Budowała wszystkich umiłowaniem ubóstwa, rezygnując chętnie nawet z rzeczy najpotrzebniejszych, czyniąc to z miłości do Chrystusa. Pan Bóg wyróżnił ją darem kontemplacji, wizji i charyzmatem proroczym. W wieku dwunastu lat, w Budzie, w klasztorze zbudowanym dla niej przez króla, złożyła śluby zakonne na ręce generała Zakonu Dominikańskiego, bł. Humberta z Romans. Doszła do godnej podziwu gorliwości i bez reszty oddała się Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Prowadziła życie surowe.

Święta Małgorzata WęgierskaTrwając w ascezie monastycznej i pełnieniu dzieł miłosierdzia, potrafiła połączyć ze sobą gorliwe starania o przywrócenie pokoju i niezwykłe męstwo w znoszeniu niesprawiedliwych podejrzeń z wielką miłością w stosunku do sióstr, dla których pragnęła spełniać najniższe posługi. Pełniła oficjum infirmerki – z wielkim oddaniem opiekowała się chorymi. Płonęła ogromną miłością do tajemnicy Eucharystii oraz męki Odkupiciela. Wyróżniała się również nabożeństwem do Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny.
Zmarła 18 stycznia 1270 roku w wieku 28 lat.

Wyspę Lepri nazwano wyspą św. Małgorzaty i tak do dzisiaj się ona nazywa. Do grobu Małgorzaty spieszyły tłumy Węgrów. Obecnie grób ten jest zachowany, ale pusty, ponieważ szczątki Małgorzaty przeniesiono w 1782 r. do klasztoru klarysek w Pozsony (obecnie Bratysława), po kasacie klasztoru w Budapeszcie. Relikwie częściowo zniszczono w 1789 roku, a ocalałe części znajdują się w Esztergomie (Ostrzyhomiu), Gyor i Pannonhalmie.
Proces beatyfikacyjny wymienia ok. 300 niezwykłych łask, otrzymanych za wstawiennictwem Małgorzaty. 28 lipca 1789 papież Pius VI zaliczył ją w poczet błogosławionych, a w poczet świętych włączył ją Pius XII 19 listopada 1943 roku.

W ikonografii przedstawia się św. Małgorzatę w habicie dominikańskim, z królewską koroną złożoną u jej stóp, z lilią i księgą w ręce. Atrybutem jej są także stygmaty.

Podziel się z innymi:

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ KATARZYNY DZIEWICY I MĘCZENNICY

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ KATARZYNY DZIEWICY I MĘCZENNICY

Siostrę Katarzynkę można rozpoznać po wyjątkowym znaku: jest to krzyż wpisany w koło.

Dlaczego krzyż w kole? Ponieważ koło jest symbolem męczeństwa św. Katarzyny z Aleksandrii, patronki naszego Zgromadzenia.

Uformowany ze szprych koła krzyż stanowi centrum znaku i dla każdej siostry jest drogowskazem przypominającym, że należy do wspólnoty powołanych, w której gładkie kształty, wgłębienia i cienie są oznaką autentyczności i żywotności.

Krzyż znajdował się również w centrum życia i duchowości błogosławionej Reginy Protmann, założycielki Zgromadzenia. To właśnie Chrystus cierpiący w drugim człowieku powołał ją do porzucenia dotychczasowego życia i podjęcia służby Bogu i ludziom.

Cztery części koła mogą być odpowiednikiem czterech głównych form naszego apostolstwa. Są to:

I –  Modlitwa
 

II –  Pielęgnowanie chorych i pomoc potrzebującym

III –  Edukacja oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą

 
IV –  Praca w Kościele

więcej : http://www.katarzynki.org.pl/
 

Podziel się z innymi:

MODLITWY O KANONIZACJĘ BŁOGOSŁAWIONEJ REGINY PROTMANN

Wszechmogący Boże, w swojej niezmierzonej miłości posyłasz ludzi, których świętość życia poucza nas o drogach wiodących do Ciebie. Twoją wysłanniczką była również nasza Założycielka, błogosławiona Regina Protmann. Całe jej życie było poświęcone Twojej służbie i było znakiem umiłowania Twojej woli.

       Spraw, abyśmy na chwałę Twojego imienia i dla zbawienia dusz, mogli ją czcić jako świętą.

      Za Jej przyczyną udziel nam potrzebnych łask……, o które Cię pokornie i z ufnością prosimy w imię Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

– * –

  Panie Jezu, przez szczególną miłość dla pokornych i maluczkich, prosimy Cię o chwałę ŚWIĘTYCH dla wiernej służebnicy Twojej a naszej najdroższej Matki, bł. Reginy Protmann. Błagamy Cię niech sprawdzą się znowu słowa Matki Twojej Maryi  „I wywyższa pokornych”. O Jezu, prosimy Cię – ku większej chwale Twojej i pożytkowi wiernych – racz wsławić chwałą świętych pokorną służebnicę bł. Reginę i użycz nam łaski………….., o którą przez jej wstawiennictwo prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Podziel się z innymi:

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO BŁ. REGINY PROTMANN

Wszechmogący i miłosierny Boże, dziękujemy Ci za dar beatyfikacji naszej Matki Reginy. Dziękujemy za łaski, jakimi ją obdarzyłeś, powołując do uczestnictwa w zbawczym Dziele Twoim. Spraw, abyśmy za jej przykładem coraz wierniej naśladowali Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

 

       Boże, źródło wszelkiej świętości udziel nam łaski, abyśmy mogli czcić ją w gronie Twoich świętych. Spraw, niech za jej przyczyną dostąpimy łaski ……., o którą Cię w tej nowennie z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

       Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

Wszelkie informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem

błogosławionej Reginy Protmann

serdecznie prosimy przesyłać na adres:

Siostry św. Katarzyny

ul. Moniuszki 7

14 – 500 Braniewo

Podziel się z innymi:

MODLITWA BŁOGOSŁAWIONEJ REGINY PROTMANN

MODLITWA BŁOGOSŁAWIONEJ REGINY PROTMANN

O Panie i Boże mój, zrań grzeszne serce moje ognistą strzałą miłości Twej, która wszystko przewyższa, abym nie miała upodobania w żadnym stworzeniu, lecz tylko w Tobie jedynie, Boże mój i Panie. Daj mi taką miłość, abym się cała spaliła i w Tobie rozpłynęła. Jezu mój najukochańszy, tylko Ty bądź w sercu moim i przyjmij mnie do Serca Swego, abym już tylko Tobie podobać się mogła na wieki. Jezu mój słodki, o Panie i Boże mój, ach, kiedyż ja będę miłować Cię doskonale? Kiedyż ja Ciebie obejmę, Oblubieńcze mój najmilszy, w ramionach mej duszy niegodnej i w Sercu Twym odpocznę na wieki? O Panie Jezu, słodyczy duszy mojej, Oblubieńcze serca mego, ach obym mogła z czystej miłości ku Tobie pogardzać sobą i światem całym. Ach, oby dusza moja z miłości ku Tobie stopniała jak wosk od słońca i z Tobą się zjednoczyła, o Panie i Boże mój.. (Żywot…, s.18).

Podziel się z innymi: