ŻYCZENIA NOWOROCZNE A.D. 2015

NA CAŁY NOWY 2015 ROK

ŻYCZĘ WSZYSTKIM 

POKOJU SERCA,

RADOŚCI Z ŻYCIA

I MOCY DUCHA.

 

W  TYM ROKU  NIECH  KLUCZEM  DO  PEŁNI  ŻYCIA  BĘDZIE  

JEZUS cHRYSTUS OBECNY W NASZYM DZIŚ,

CZEKAJĄCY NA SPOTKANIE Z NAMI,

ABY PRZEZ NIEPOKALANĄ BOŻĄ RODZICIELKĘ MARYJĘ

OBDAROWYWAĆ NAS NIEUSTANNIE

WSZELKIMI ŁASKAMI NA NASZYCH DROGACH. 

NIECH W ŻYCIU KAŻDEJ I KAŻDEGO Z NAS NASTĄPI UPRAGNIONY I WYCZEKIWANY PRZEŁOM W TYM CO TRUDNE I BOLESNE.  

 

 

NIECH NAS WSZYSTKICH PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE.

NIECH PAN ROZPROMIENI OBLICZE SWE NAD NAMI,

NIECH NAS OBDARZY SWĄ ŁASKĄ.

NIECH ZWRÓCI KU WAM SWOJE OBLICZE I NIECH NAS OBDARZY POKOJEM. (LB 6, 24-26).

 

BŁOGOSŁAWIONEGO ROKU PAŃSKIEGO

A.D. 2015

Podziel się z innymi:

DZIECI BOŻE PRZYJMUJĄ WSZYSTKIE ŁASKI

VII DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO

 

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia Twojego Syna, spraw, abyśmy należeli do Chrystusa, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków

 

Czytanie 1 J 2, 18-21

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.

Dzieci, jest już ostatnia godzina,

i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,

bo oto teraz właśnie

pojawiło się wielu antychrystów;

stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas;

bo gdyby byli naszego ducha,

pozostaliby z nami;

a to stało się po to, aby wyszło na jaw,

że nie wszyscy są naszego ducha.

Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego

i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.

Ja wam nie pisałem,

jakobyście nie znali prawdy,

lecz że ją znacie

i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

 

Psalm Ps 96, 1-2. 11-13

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewaj Panu, ziemio cała.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,

każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,

niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,

niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,

który już się zbliża, by osądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie,

a ludy według swej prawdy.

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

 

Ewangelia J 1, 1-18

Słowa Ewangelii według św. Jana.

 

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.

W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci

i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,

Jan mu było na imię.

Przyszedł on na świadectwo,

aby zaświadczyć o światłości,

by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością,

lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości.

Była Światłość prawdziwa,

która oświeca każdego człowieka,

gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo,

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

tym, którzy wierzą w imię Jego,

którzy ani z krwi,

ani z żądzy ciała,

ani z woli męża,

ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem

i zamieszkało między nami.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: «Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie»”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

 

31 grudnia.

Gdzieś na świecie trwa już żegnanie starego roku. W naszym kraju, huczne i wrzaskliwe imprezy, dopiero przed nami.

Część osób pójdzie na przebłagalno- dziękczynne msze święte wieczorne, część spędzi tę noc na czuwaniach w kościołach, sanktuariach, klasztorach.

Większość będzie się bawić, tak jakby od tej zabawy zależała ich cała pomyślność w nadchodzącym roku – czyż to nie przejaw magicznego myślenia i czarowania czasu?

Oni tego wieczoru, ani tej nocy nie sięgną po łaski, dla nich przygotowane przez Wcielone Słowo.

W jednym z objawień Maryi jakie miała patronka dzisiejszego  dnia święta Katarzyna, widziała jak z dłoni Maryi spływają na kulę ziemską wielobarwne promienie. Jednak część z tych promieni była koloru szarego. Święta Katarzyna zapytała, dlaczego tak jest, że część promieni jest szara. W odpowiedzi usłyszała, że są to łaski, które Pan Bóg pragnie udzielać światu, ale o które nikt z ludzi nie prosi.

O jakie łaski obawiamy się prosić czy wręcz nie chcemy prosić? Co tak naprawdę rozumiemy przez słowo Łaska? Czy zgadzamy się ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, że wszystko jest łaską, również to co trudne w naszym życiu? Maryja Niepokalana Matka Słowa Wcielonego, Pełna Łaski – przypatrzmy się Jej życiu, przypomnijmy sobie Jej radości ale i Jej boleści.

Otwierając się na prawdziwą Światłość, która nie przeminie jak najbardziej kolorowe sztuczne ognie, otwieramy się na Jego nieprzemijającą moc. Moc Słowa Wcielonego, dzięki której stajemy się dziećmi Bożymi.

Na ile Słowo, które jest Początkiem i Końcem wszystkiego, przemieniło nas w tym kończącym się dziś roku, na ile pomogło nam w naszych trudach i ciemnościach?

O co zechcemy Je dziś poprosić, za co najbardziej podziękować?

Słowo Wcielone zamieszkało między nami. Jest obecne w naszych relacjach.

Jeśli wierzymy w Jego Imię, tak jak wyznajemy to w Credo, jak wyznali to nasi bliscy  podczas  naszego Chrztu Świętego, jak wyznajemy to w naszej codziennej modlitwie, to jesteśmy dziećmi Bożymi, i z Boga się narodziliśmy, aby czerpiąc łaskę po łasce, nieść Boże światło tam gdzie w dzisiejszym świecie jest ono potrzebne.

 

Błogosławionej Oktawy Narodzenia Pańskiego

Podziel się z innymi:

GRUDNIOWE RÓŻE NIEUSTANNIE KWITNĄ DLA JEZUSA I MARYI

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – GRUDZIEŃ 2014

 

 

 

 1 RÓŻA

1. BARKA                MODLITWA W OGRÓJCU

2. MOHEREK          BICZOWANIE

3. JANUSZ               CIERNIEM UKORONOWANIE

4. BIEDRONKA      DROGA KRZYŻOWA

5. ANNA                   ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

6. PAULA                 ZMARTWYCHWSTANIE

7. MAGDA               WNIEBOWSTĄPIENIE

8. KRZYŚ                  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

9. DANUTA S.          WNIEBOWZIĘCIE NMP

10.TERESA_SKW    UKORONOWANIE NMP

11. MALUTKA         ZWIASTOWANIE

12. ELLA                   NAWIEDZENIE

13. TERESA-TESIA  NARODZENIE PANA JEZUSA

14. KARINA              OFIAROWANIE PANA JEZUSA

15. ANIA S.               ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

16. ANNA CH.          CHRZEST W JORDANIE

17. JOLANTA           WESELE W KANIE

18. MAGDALENA   NAUCZANIE PANA JEZUSA

19. JAN W.               PRZEMIENIENIE

20. MARIA               USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

 

2 RÓŻA

1. ALA                     WESELE W KANIE

2. BARBARA S.      NAUCZANIE PANA JEZUSA

3.  PIOTR K.            PRZEMIENIENIE

4. RUTH                  USTANOWIENIE EUCHARYSTII

5. STENIA               MODLITWA W OGRÓJCU

6. DOROTA             BICZOWANIE

7. WANDA              CIERNIEM KORONOWANIE

8. RAFAŁ                DROGA KRZYŻOWA

9. ANIA EM.           ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

10.URSZULA          ZMARTWYCHWSTANIE

11. JOLA                  WNIEBOWSTĄPIENIE

12. ŚP. ZYGMUNT   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

i JOLA

13. RENIA            WNIEBOWZIĘCIE NMP

14. MARTA          UKORONOWANIE NMP

15. EWELINA      ZWIASTOWANIE

16. MONIKA        NAWIEDZENIE

17. JADWIGA      NARODZENIE PANA JEZUSA

18. WIESIA           OFIAROWANIE PANA JEZUSA

19. PATRYK         ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

20. HANKA           CHRZEST W JORDANIE

 

3 RÓŻA

 

1. WANDA           WNIEBOWZIĘCIE NMP

2. MONIKA           UKORONOWANIE NMP

3. IWONA              ZWIASTOWANIE

4. IWONA              NAWIEDZENIE

5. JOLA                  NARODZENIE PANA JEZUSA

6. AGA                   OFIAROWANIE PANA JEZUSA

7. MAGDALENA   ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

8. KASIEK             CHRZEST W JORDANIE

9. ULA                    WESELE W KANIE

10. ULA_Z.            NAUCZANIE PANA JEZUSA

11. MICHAŁ          PRZEMIENIENIE

12. GRAŻYNA      USTANOWIENIE EUCHARYSTII

13. MARYSIA B.  MODLITWA W OGRÓJCU

14. JADZIA CZ.     BICZOWANIE

15. URSZULA G.   CIERNIEM KORONOWANIE

16. EDYTA MS.     DROGA KRZYŻOWA

17. JANUSZ           ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

18. BOŻENA         ZMARTWYCHWSTANIE

19. JANINA            WNIEBOWSTĄPIENIE

20. ANIA                ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 

4 RÓŻA

1. JOANNA          CHRZEST W JORDANIE

2. WERA              WESELE W KANIE

3. LILIANA           NAUCZANIE PANA JEZUSA

4. ALICJA             PRZEMIENIENIE

5. ELŻBIETA K.    USTANOWIENIE EUCHARYSTII

6. STANISŁAW     MODLITWA W OGRÓJCU

7. MIRA                BICZOWANIE

8. IZABELA           CIERNIEM KORONOWANIE

9. HALINA             DROGA KRZYŻOWA

10. GRAŻYNA     ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

11. SŁAWEK         ZMARTWYCHWSTANIE

12. ANNA S.          WNIEBOWSTĄPIENIE

13. AGATA             ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

14. MARYSIA         WNIEBOWZIĘCIE NMP

15. RENATA M.      UKORONOWANIE NMP

16. BRONISŁAW     ZWIASTOWANIE

17. EWELINA          NAWIEDZENIE

18. BEATA                NARODZENIE PANA JEZUSA

19. MISZELINA        OFIAROWANIE PANA JEZUSA

20. KAROLINA B.     ODNALEZIENIE PANA JEZUSA      

 

 

5 RÓŻA

 

1. AGNIESZKA KINGA     CHRZEST W JORDANIE

2. HALINA                          WESELE W KANIE

3. TERESA                          NAUCZANIE PANA JEZUSA

4. EWA                               PRZEMIENIENIE

5. IRENA                            USTANOWIENIE EUCHARYSTII

6.  DANUTA                      MODLITWA W OGRÓJCU

7.  EWA C.                         BICZOWANIE

8.  GALINA K.                   CIERNIEM KORONOWANIE

9.  MALWINA M.              DROGA KRZYŻOWA

10. HALINA                        ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

11. LIDKA                          ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

12. EDYTA                         WNIEBOWSTĄPIENIE

13. MAGDA                        ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

14. DANUTA                      WNIEBOWZIĘCIE NMP

15. MARIA                          UKORONOWANIE NMP

16. AGATA                          ZWIASTOWANIE

17. ASIA                              NAWIEDZENIE

18.  MAŁGOSIA                 NARODZENIE PANA JEZUSA

19.  AGATA                        OFIAROWANIE PANA JEZUSA

20. AGATA T.                     ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

 

 

6 RÓŻA

 

1. KRYSTYNA                   ZWIASTOWANIE NMP

2. DARIUSZ                        NAWIEDZENIE

3.

4.

5.

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 

19. 

20.

 

31 grudnia do 6 Róży Różańcowej dołączył DARIUSZ. Powitajmy go w naszym gronie i obejmijmy jego intencje serdeczną modlitwą.

 

Najświętsza Maryja Panna zapraszała i nadal nieustannie zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Na Jej zaproszenie odpowiedziały i odpowiadają poszczególne osoby tworząc wspólnoty różańcowe na całym świecie. Również nasza mała wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA, gromadząca się w tym miejscu globalnej sieci, odpowiada na cichą prośbę Niepokalanej Matki.

 

Każda z osób, która zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy, włącza się duchowo do wspólnej modlitwy, w wyniku czego wszyscy członkowie danej Róży razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili codziennie cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

 

Modlitwa różańcowa, w trakcie której coraz bardziej łączymy się z naszym Panem, rozważając kolejno tajemnice naszego Zbawienia, przemienia nas wewnętrznie, pozwala rozwijać te wszystkie postawy naszego serca, dzięki którym coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki. Nie ma takiej sytuacji w życiu współczesnego człowieka, której nie można by zanurzyć w jednej z tajemnic różańcowych.   

 

* * *

Gdy na dwa dni przed jego śmiercią, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

* * *

„W Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! „

* * *

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”.

* * *

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia odmawiał różaniec!

* * *

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.

* * *

 

Niepokalanemu Sercu Maryi  oraz orędownictwu i opiece apostołów Różańca Świętego wszystkich Was polecam, prosząc dla każdego i każdej  z Was o wszelkie potrzebne łaski i dary z wysoka, o Boże błogosławieństwo w Waszych sprawach na każdy dzień.

 

Jeśli Ty miła czytelniczko/czytelniku chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy różańcowej poprzez codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie Ciebie zapraszamy.

 

Jezus Chrystus i Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czekają na Ciebie, w którejś z tajemnic życia naszego Zbawiciela  …

 

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod tą notką, lub skorzystać z maila barbara.karpinska@vp.pl.

 

Opiekunem duchowym Blogowego Żywego Różańca jest ks. Grzegorz Kalamarz.

 

Zmiana tajemnic publikowana jest każdego 1-go dnia miesiąca oraz każdorazowo po nadejściu nowego zgłoszenia o przystąpieniu do wspólnej modlitwy.

Podziel się z innymi:

KONIEC I POCZĄTEK ROKU, CZYLI KIEDY? TRADYCJE I HISTORIA

O niczym chyba nie napisano tak wiele nieprawdziwych informacji, jak o tradycjach sylwestrowych.

Jeśli gdzieś przeczytamy, że zabawy sylwestrowe mają tysiącletnią tradycję, nie wierzmy.

Z końcem roku nic wspólnego nie ma ani św. Sylwester, ani Sylwester II, który był papieżem w roku tysięcznym.

Jak zatem było naprawdę?

Naprawdę huczne zabawy sylwestrowe organizuje się dopiero od końca XIX wieku. Noworoczne tradycje mają więc wyjątkowo krótką historię.

 

Od Syriusza do Juliusza

Oczywiście ludzkość od najdawniejszych czasów świętowała początek nowego roku.

Kalendarz oparty na roku słonecznym, czyli okresie, w którym Ziemia obiega Słońce, znano już w starożytnej Mezopotamii i Egipcie.

Za początek roku starożytni Egipcjanie uznawali 21 września, gdy na niebie pojawiała się czczona przez nich gwiazda Syriusz.

W innych kulturach za początek roku uznawano zwykle wiosenne zrównanie dnia z nocą, gdy natura budzi się do życia. 

W starożytnym Rzymie pierwszy miesiąc roku poświęcony był bogowi Marsowi i rozpoczynał się 1 marca. Miesiące miały na przemian 30 i 31 dni. Pewne zamieszanie wprowadził cesarz Oktawian August. Nazwał swym imieniem szósty miesiąc następujący po miesiącu poświęconemu Juliuszowi Cezarowi (pierwotne, wywodzące się z łaciny nazwy miesięcy pozostały w językach romańskich i germańskich). Nie chciał być gorszy, więc wydłużył „swój” miesiąc do 31 dni. Odbiło się to na długości ostatniego miesiąca – lutego, który do tej pory i tak miał 30 dni tylko w lata przestępne. Teraz pozostało w nim 28-29 dni.

Z datą 1 stycznia wiązało się natomiast w starożytnym Rzymie od II w p.n.e. jedno ważne wydarzenie – wówczas obejmowali władzę konsulowie, najważniejsi urzędnicy republiki.

I chociaż generalnie czas liczono od roku założenia Rzymu, to urzędowe dokumenty datowano zwykle kadencjami poszczególnych konsulów (np. „w trzecim roku konsulatu Caiusa Juliusa”).

1 stycznia jako początek kadencji miał więc spore znaczenie praktyczne.

 

Co kraj to obyczaj

W świecie chrześcijańskim wielkie znaczenie miało wyznaczenie daty Narodzenia Jezusa na 25 grudnia. Datę taką przyjęto oficjalnie na soborze w Nicei w roku 325.

W niektórych miejscach zaczęto traktować ten dzień jako początek roku.

Wielu teologów twierdziło jednak, że początek roku należy przesunąć na chwilę Zwiastowania, o dziewięć miesięcy wcześniejszą, czyli na 25 marca. Tak np. sugerował Dionizy Mały, mnich, który w VI wieku obliczał dokładną datę narodzin Chrystusa.

Rozpowszechniło się także – również uzasadnione religijnie – liczenie Nowego Roku od Wielkanocy (mimo że była świętem ruchomym).

W średniowieczu panował więc pod tym względem duży bałagan.

W państwie Karola Wielkiego (784-814) jako początek roku przyjmowano dzień Bożego Narodzenia, a w tym samym czasie w Anglii – Wielkanoc.

Potem, wraz z feudalnym podziałem Europy na mniejsze państewka – zamieszanie rosło.

We Francji np. rok zaczynał się w :

Beauvais 25 grudnia,

w Reims 25 marca,

a w Paryżu w Niedzielę Wielkanocną.

Nie wdając się w szczegóły powiedzmy, że najczęściej za początek roku uznawano Boże Narodzenie (regiony zachodnie i południowe), Zwiastowanie (Normandia, Poitou, część środkowej i wschodniej Francji), Wielkanoc (Flandria, Artois, domena królewska).

Podobna mozaika panowała w państwach włoskich i niemieckich.

W Anglii do roku 1066 rozpoczynano rok na Wielkanoc, a następnie, od 1155 – w dniu 25 marca.

W Polsce i w Hiszpanii świętowano Nowy Rok w Boże Narodzenie.

Data kompromisowa

Największe chyba zamieszanie panowało we Francji. Tam też najwcześniej wprowadzono obecny zwyczaj rozpoczynania roku 1 stycznia.

Król Francji, Karol IX (brat naszego Henryka Walezego) wydał w tej sprawie edykt w 1563 r.

Wybrał datę kompromisową, która nie faworyzowała żadnej z dzielnic państwa.

Pomysł dość opornie przyjmował się w Europie. Rosja obchodzi Nowy Rok 1 stycznia od 1700 roku, a Anglia dopiero od 1752.

Wszędzie zresztą traktowano tę datę jako administracyjną, ale jej nie świętowano.

Dopiero na przełomie XIX i XX wieku narodził się zwyczaj urządzania zabaw sylwestrowych.

Najpierw w dużych miastach, wśród bogatych ludzi, potem, w XX wieku, stopniowo również w uboższych warstwach społeczeństwa.

Na początku XX wieku pojawiły się sylwestrowe zwyczaje lokalne. Np. w Hiszpanii o północy z każdym uderzeniem zegara zjada się jedno winogrono. Obyczaj ten pojawił się w roku 1909 i stał się tak popularny, że stosują się do niego prawie wszyscy.

Duńczycy z kolei wdrapują się na krzesło i w chwili wybicia godziny 12 zeskakują z niego, by „skacząco” wejść w nowy rok.

Mimo unifikacji współczesnego świata na innych kontynentach wciąż obchodzi się Nowy Rok w odmiennych terminach.

Np. Chińczycy nie rezygnują ze swego kalendarza księżycowego i świętują między 21 stycznia a 19 lutego, zależnie od roku.

(źródło: www.wiara.pl)

Podziel się z innymi:

LITANIA NA OSTATNI DZIEŃ ROKU

Kyrie elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże …  

Duchu Święty, Boże …

Święta Trójco, jedyny Boże …

Łaskawy i miłosierny Boże …

Boże, który stworzyłeś nas z niczego na obraz i podobieństwo swoje,dziękujemy Ci za to.  

Boże, który dałeś nam duszę nieśmiertelną …

Boże, który wybawiłeś nas od wiekuistego potępienia …

Boże, który pomimo naszych grzechów zawsze wyświadczasz nam Miłosierdzie …

Boże, który dajesz nam deszcze i pogodę słoneczną …

Boże, który nas żywisz i utrzymujesz przy życiu …

Boże, który zsyłasz nam kapłanów i nauczycieli …

Boże, który  uwolniłeś nas swoją pomocą od tylu niebezpieczeństw …

Boże, który zechciałeś nas utrzymywać w pokoju i jedności…

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie 

Abyś zechciał być naszym dobroczyńcą i w przyszłym roku, prosimy Cię …

Abyś zechciał oświecać mądrością i umacniać naszego papieża Franciszka, prosimy Cię…

Abyś zechciał napełnić gorliwością apostolską naszego metropolitę arcybiskupa Kazimierza Nycza i naszych biskupów  i wszystkich kapłanów, prosimy Cię …

Abyś zechciał kierować wszystkie świeckie rządy dla dobra ich poddanych, prosimy Cię …

Abyś zechciał być pomocny rodzicom, prosimy Cię …

Abyś zechciał użyczyć wszystkim chrześcijanom ducha jedności i braterskiej miłości, prosimy Cię …

Abyś zechciał zawrócić błądzących na drogę prawdy i dobra, prosimy Cię …

Abyś zechciał być Ojcem biednych, opuszczonych, wdów i sierot, prosimy Cię …

Abyś zechciał pocieszyć zasmuconych i przybyć na pomoc uciśnionym, prosimy Cię …

Abyś zechciał pokrzepić chorych, a umierających doprowadzić do życia wiecznego, prosimy Cię …

Abyś zechciał odpłacić łaskami niebieskimi naszym dobroczyńcom ich dary, prosimy Cię …

Abyś zechciał zachować nas od powietrza, głodu, ognia, wojny i wszelkich chorób, prosimy Cię …

Abyś zechciał odwrócić wszelkie nieszczęścia od naszych mieszkań, prosimy Cię …

Abyś zechciał wprowadzić nas po skończonym życiu do szczęśliwej wieczności, prosimy Cię …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, kóry gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.

Ojcze Miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, dziękujemy Ci przez Jezusa Chrystusa, Twego jednorodzonego Syna, żeś zechciał darować nam z Twojej ojcowskiej dobroci ten jeszcze jeden rok dla poprawy naszego życia. Mocno i szczerze postanawiamy, jesli nas jeszcze przy życiu zechcesz zostawić, służyć Ci w następnym roku z większą wiernością. Racz nam o Boże, udzielić Twej łaski dla wykonania tego postanowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen. 

Podziel się z innymi:

MODLITWA NA OSTATNI DZIEŃ ROKU

 

Wysławiamy Cię, Panie nasz Boże, za Twoją nieskończoną dobroć-jaką okazałeś każdemu z nas w minionym roku: za życie i zdrowie, za pracę i jej owoce, za płody ziemi, odzież i mieszkanie, za Ojczyznę, za każde materialne dobro, które nas umacnia, daje radość i zachwyca pięknem stworzenia.

Błogosławimy Cię Panie, za Twe niepojęte miłosierdzie, które nas podnosi z grzechów, naprawia nasze błędy, przywraca godność i łaskę, za sakrament pojednania, za wzajemne przebaczenie w rodzinie i wspólnocie, za przemianę serca i nadzieję.

Chwalimy Cię Panie, za Twą nieprzebraną miłość, przez którą nas ze Sobą jednoczysz: za Kościół Święty i jego misję, za dar powołania i służbę Tobie, za Twoją bliskość i hojność w Eucharystii, za sakramenty chrztu, kapłaństwa i małżeństwa, za święte śluby zakonne, za Twoją wierność i nasze wytrwanie w wierze, za pokój, radość i wszystkie Twe łaski.

Wywyższamy Cię Panie, za wszelkie cierpienia i troski, za każdą łzę i chorobę, za trudności i wątpliwości, bo przez nie nas oczyszczasz, ukazujesz nam naszą kruchość i to, jak bardzo potrzebujemy Twej mocy i zbawienia.

Dziękujemy Ci Panie, za radość i dobro, za rodzinę i wspólnotę, za przyjaciół, za każdego spotkanego człowieka, za dobre słowo i uśmiech, za pomoc i okazję do czynienia dobra, za wszystkie minione dni i noce, za wydarzenia małe i wielkie, w końcu za to, że tu i teraz możemy stać przed Tobą i oddawać Ci chwałę.

Wszystko to Twój dar, przez wszystko prowadzisz nas do Twego Królestwa. Tobie chwała na wieki.

Ciebie, Boże, wielbimy, Ciebie, Panie, wysławiamy…

Podziel się z innymi:

OSTATNI DZIEŃ ROKU – BILANS DUCHOWY- MODLITWA

 

Ostatnie dni starego roku są bardzo pracowite i denerwujące. Trzeba bowiem w urzędach dokonać bilansu i zamknięcia roku. Symbol to realny, jak troskliwie powinien każdy z nas przeprowadzić bilans duchowy, aby przed Bogiem nie zostawić manka. Kontrole raz po raz przeprowadzane i remanenty w sklepach podobnym są dla nas ostrzeżeniem w sferze duchowej, nadprzyrodzonej:

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Dla mnie również dzisiejszy dzień, jest dniem swoistego remanentu duchowego za minione 365 dni. Fizycznie i materialnie to kolejny rok wyjątkowo trudny, trzymający nieustannie na krawędzi, a może wręcz nad przepaścią. 

W relacjach z innymi – dał lepsze poznanie siebie i innych osób. Pojawiło się kilkoro nowych znajomych. Kilka osób odeszło do Pana. Mój chrześniak założył rodzinę. Dzieci w rodzinie i wśród znajomych rosną, są coraz mądrzejsze, objawiają nam swoje umiejętności i nowe talenty. Tuż przed Bożym Narodzeniem Asia S. obroniła wyróżniająco magisterkę z prawa międzynarodowego i dalej studiuje na drugim kierunku. Zaręczyła się i za dwa lata ślub. Trzy córki Agnieszki (6 + lat i 4 + lata) rosną jak na drożdżach i tradycyjnie popisały się swoimi pięknymi kartkami świątecznymi. Może uda mi się je wkleić ku pamięci potomnych. Jędrek syn Witka rozmyśla o wynalazkach i przyszłej uczelni gdzie mógłby poświęcić się galaktykom, gwiazdom itd. Kinga i Jola dwie wspaniałe osobowości i ciekawe zainteresowania. Dzieci innych moich znajomych zmagają się ze szkolnymi wymogami. Dorośli w części na emeryturze, kilka osób wciąż poszukuje pracy. Każdy z nich ma swoje problemy i trudności. Nie wiem na ile ja sama pomogłam i wsparłam tych, których Pan Bóg stawia na mojej drodze, wiem jednak ile wsparcia i pomocy sama otrzymałam i za wszystkie te osoby jestem Panu Bogu bezgranicznie wdzięczna.   

Duchowo – kolejny rok pracy nad własnymi słabościami,  walki z pokusami załamania i zwątpienia. Było jednak coraz więcej zawierzenia, uśmiechu (nawet przed łzy), coraz mocniejszej nadziei. Panu Bogu pozostawiam ocenę, jak z tych wszystkich prób, które Jego Opatrzność w swojej hojnej dobroci na mnie zesłała, wyszłam. Wiem, że co niezaliczone, będzie do powtórzenia w nadchodzącym roku i modlę się, aby tych niezaliczeń było z roku na rok jak najmniej.

A za dobro w najróżniejszych postaciach, którego co dzień doświadczałam najpokorniej z całego serca Panu Bogu dziękuję.

 

MODLITWA

 

Boże, któremu właściwą rzeczą jest litować się zawsze i przebaczać: przyjmij błagania nasze, aby nas i wszystkie sługi Twoje, którzyśmy związani pętami grzechu, miłosierdzie Twojej litości łaskawie rozgrzeszyło…

 

Boże, którego grzech obraża a pokuta przejednywa: wysłuchaj łaskawie pokornych próśb swojego ludu i odwróć od nas bicz zagniewania Twojego, któryśmy ściągnęli przez nasze winy…

 

Boże, od którego święte pragnienia, dobre rady i sprawiedliwe uczynki pochodzą, racz obdarzyć sługi Twoje takim pokojem, jakiego świat dać nie może, aby i serca nasze były poddane Twoim przykazaniom i po oddaleniu trwogi przed nieprzyjaciółmi czasy nasze pod Twoją opieką były spokojne…

 

Podziel się z innymi:

ROK KALENDARZOWY

 

Czas

Nasz współczesny kalendarz wywodzi się z kalendarza rzymskiego. Nawet jego nazwa ma łacińskie pochodzenie: Calendae była to w Rzymie nazwa pierwszego dnia każdego miesiąca.

Kalendarz rzymski był początkowo kalendarzem słonecznym. Liczył wtedy 304 dni i dzielił się na 10 nierównych miesięcy. Ten układ miesięcy oddają ich łacińskie nazwy przejęte przez wiele języków Europy, na przykład November (listopad) to miesiąc „dziewiąty”, December (grudzień) oznacza „dziesiąty”. Początek roku następował w pierwszym dniu marca.

Król Numa Pompiliusz w VII wieku p.n.e. przekształcił kalendarz na księżycowy i dodał 2 miesiące (styczeń i luty). Rok rzymski liczył 355 dni i co pewien czas kapłani dodawali miesiąc przestępny. Jednak mimo tego pod koniec Republiki różnica pomiędzy datą a właściwym terminem wynosiła już 90 dni. Początkiem roku pozostał marzec – do czasu, aż w roku 153 p.n.e. pojawiła się sytuacja wymuszająca zmianę.

Trwała wojna w Iberii (dzisiejszej Hiszpanii), a wojska mogli poprowadzić jedynie wybieralni konsulowie (trzeba pamiętać, że były to czasy Republiki Rzymskiej i wszelkie demokratyczne procedury były skrupulatnie przestrzegane). Ponieważ czas naglił, postanowiono przesunąć początek roku na 1 stycznia, aby po wcześniejszym objęciu stanowisk przez konsulów rozpocząć ofensywę. Później już wszyscy konsulowie obejmowali urząd 1 stycznia.

W roku 45 p.n.e. Juliusz Cezar zlecił greckiemu matematykowi i astronomowi Sozigenesowi opracowanie nowego kalendarza, który miał likwidować dotychczasowe niedogodności. Był to tak zwany kalendarz juliański. Ustalono, że rok zwrotnikowy liczy 365,25 dni. Tyle miał też liczyć rok kalendarzowy. Dodanie do roku rzymskiego 10 dni pozwoliło osiągnąć dzisiejszą liczbę dni w poszczególnych miesiącach. Dalej ustalono, że po trzech latach zwykłych będzie następował rok przestępny, liczący 366 dni, a dodatkowy dzień zostanie dopisany do lutego, formalnie jeszcze wtedy ostatniego dnia roku. Numer roku przestępnego miał być podzielny przez cztery. Juliusz Cezar krótko po reformie został zamordowany i dopiero za panowania Oktawiana Augusta weszła ona w życie. Wtedy też formalnie pierwszym dniem roku stał się 1 stycznia.

Do wieku VI po Chrystusie nie było właściwie ustalonej, wspólnej formy liczenia czasu. Najdawniej znano rok księżycowy, ale już starożytni Egipcjanie i Babilończycy znali również dokładniejszy rok słoneczny i posługiwali się nim. Tych dwóch sposobów liczenia lat używano na różnych obszarach ziemi i przez różne narody: od Ameryki Południowej poprzez Europę, Afrykę, po daleki wschód Azji.

Większa jeszcze rozbieżność panowała w datowaniu wydarzeń historycznych. Najczęściej posługiwano się liczbą lat panowania poszczególnych dynastii czy też władców.

Izraelici prowadzili chronologię od biblijnego opisu stworzenia świata (pierwszy rok naszej ery przypadał w 5199 roku), Grecy starożytni od pierwszej olimpiady (776 przed Chr.), Rzymianie od założenia Rzymu (753 przed Chr.).

Dionizy Exiguus, mnich (w. VI), wpadł na pomysł, aby lata nowej ery obliczać od narodzenia Pana Jezusa. Wyliczył on, że przypada ono 25 grudnia 753 roku od założenia Rzymu. Od czasu panowania cesarza Teodozjusza Wielkiego (379-395) religia chrześcijańska została uznana za panującą w imperium rzymskim. Nie było więc trudno w wieku VI wprowadzić datę przyjścia Chrystusa Pana na ziemię jako pierwszy rok i początek liczenia nowej ery, tym bardziej, że cesarstwo zachodnio-rzymskie przestało istnieć, a faktycznymi władcami i przywódcami duchowymi zachodniej Europy byli papieże. Za cesarza Karola Wielkiego (+ 814) sposób liczenia lat ustalił się ostatecznie i tak pozostało dotąd.

Średni rok juliański miał 365,25 dnia, podczas gdy rok zwrotnikowy ma 365,242199 dnia. Rok w kalendarzu juliańskim jest zatem o ponad 11 minut dłuższy niż nasz rok. Po 128 latach daje to 1 dobę różnicy. W XVI wieku różnica urosła do 10 dni. Stanowiło to coraz większy problem. Nad jego rozwiązaniem pracowały największe umysły epoki, w tym również Mikołaj Kopernik. Ostatecznie reformy dokonał w roku 1582 Papież Grzegorz XIII, który stworzył tak zwany kalendarz gregoriański. Najpierw wydał dekret, ustalając, że po 4 października 1582 roku nastąpi 15 października, zachowując jednak następstwo dni tygodnia (po czwartku nastąpił piątek). Nie wszyscy byli zadowoleni. Wielu uważało, że zabrano im 10 dni życia. Z tego też powodu wybuchły nawet zamieszki.
Zadanie wyrównania w przyszłości roku kalendarzowego rozwiązano, zamieniając niektóre lata przestępne na zwykłe. Większość lat to lata zwykłe, ale rok o numerze podzielnym przez 4 jest rokiem przestępnym, chyba że jego numer dzieli się przez 100 – wówczas pozostaje rokiem zwykłym, pod warunkiem jednak, że nie dzieli się przez 400, gdyż wtedy jest znowu rokiem przestępnym. Np. rok 1900 był zwykły, a rok 2000 był rokiem przestępnym. W ten sposób średni rok gregoriański ma w cyklu 400-letnim 303 lata zwykłe i 97 przestępnych, a więc liczy 356,2425 dnia.

Nowy kalendarz rozpowszechniał się szybko. Polska przyjęła go oficjalnie w roku 1586, Anglia w 1752, Japonia w 1873, a Rosja dopiero po rewolucji październikowej, która wybuchła, według naszego kalendarza, nie w październiku, a w listopadzie. Najpóźniej, bo w roku 1923, nowy kalendarz przyjęła Grecja. Kalendarz juliański nadal używany jest w Kościele prawosławnym. Stąd wielkie święta chrześcijańskie odbywają się w różnych terminach. Za naszego życia nie zaobserwujemy innych różnic pomiędzy kalendarzami. Będą widoczne dopiero w roku 2100.

Miesiąc to jednostka oparta na obserwacji zmian oświetlenia Księżyca. Przypomnijmy, że w języku staropolskim miesiącem nazywano właśnie Księżyc. Zwykle miesiąc liczy się od nowiu do nowiu. W nowiu Księżyc zwrócony jest do obserwatora stroną nieoświetloną, czyli początek miesiąca liczy się od momentu pojawienia się na ciemnej tarczy Księżyca pierwszego błysku odbitego światła słonecznego. W ciągu roku mamy ponad 12 okresów miesięcznych.
Polskie nazwy miesięcy są odbiciem tego, co się dzieje w przyrodzie w poszczególnych okresach czasu; styczeń od styku dwóch lat – starego i nowego roku; luty, czyli srogi, bo jest to najzimniejszy miesiąc; marzec, gdyż rozmarza przyroda, koniec zimy, początek wiosny; kwiecień, gdyż pojawiają się kwiaty; maj, gdyż kwiaty są wszędzie; szczyt wiosenny: czerwiec – od chrząszczyka czerwca, z którego wyrabiano czerwony barwnik; lipiec, gdyż kwitną lipy; sierpień, gdyż skończono żniwa sierpami (nie znano kos); wrzesień – od kwitnącego wrzosu; październik od paździerzy, gdyż był to miesiąc obróbki lnu i konopi; listopad, opadają liście; grudzień od grudy, czyli zmarzniętej ziemi. Inne narody przyjęły nazwy miesięcy od dawnych Rzymian.

Dni tygodnia liczono od niedzieli, której znowu nazwa polska wywodzi się od słowa „nie działać”, gdyż zakazana jest w niedzielę ciężka praca. Nazwy inne są jasne: poniedziałek – pierwszy dzień po niedzieli; wtorek – drugi (wtórny); środa – środkowy; czwartek – dzień czwarty; piątek – dzień piąty; nazwa soboty wywodzi się z hebrajskiego sabat (szabat). Tak więc i w nazwach dni tygodnia niedziela jest dniem centralnym.

Kościół Katolicki traktuje każdy rok, dany mu od Boga jako pamiątkę pobytu Chrystusa na naszej ziemi i dokonanego przez Niego dzieła zbawienia rodzaju ludzkiego (memoria Domini). Kościół też stara się każdym dniem, a zwłaszcza przez niedzielę i dni święte, przypomnieć swoim wiernym ważniejsze wydarzenia z dziejów Jezusa Chrystusa i przez to utrzymać wśród nich żywą wiarę w Niego (pronuntiatio Domini). Wreszcie pragnie przygotować swoich wiernych na powtórne przyjście Chrystusa Pana na ziemię, które On w sposób tak uroczysty zapowiedział, aby na wieki połączyć się z Nim w chwale wiecznej (adventus Domini).

CzasPodstawową jednostką w każdym kalendarzu jest doba. Jest to jednostka czasu związana a obrotem Ziemi wokół własnej osi. Wyjaśnienia wymaga podział doby na 24 godziny. Zawdzięczamy go Sumerom, którzy początkowo dzielili dobę na 12 godzin (liczba 12 była powszechnie stosowana w liczeniu, czego pozostałością jest nasz tuzin). Później spadkobiercy Sumerów, mieszkający również w Mezopotamii Babilończycy, podzielili dobę na 12 godzin dziennych i 12 nocnych, co w sumie dawało 24. Długość ich trwania zmieniła się wraz z porami roku. Przy niewielkiej dokładności zegarów słonecznych było to jednak mało istotne. Później godzinę podzielono na 60 minut, tworzących 4 kwadranse po 15 minut. Minutę podzielono na 60 sekund.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA MELANIA MŁODSZA, RZYMIANKA

 

ŚWIĘTA MELANIA MŁODSZA, RZYMIANKA

 31 grudnia

Mało popularna święta. Jednak dobrze znana w mojej rodzinie, gdyż jest patronką mojej śp. Mamy – Melanii. Mama bliżej poznała jej dzieje podczas swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej w 1998 (zm. 1999). 

Święta Melania Młodsza urodziła się w Rzymie około 383 roku, zmarła w Jerozolimie 31 grudnia 439 roku.

 Należała do znanej zamożnej, rzymskiej, patrycjuszowskiej  rodziny Valerii. Ze strony ojca była wnuczką Melanii Starszej. Jej rodzice Publicola i Albina, wydali ją za mąż za rzymskiego patrycjusza Pinianusa, gdy miała zaledwie 13 lat.

 Po wczesnej śmierci swoich dwojga dzieci, żyła z mężem we wstrzemięźliwości, poświęcając się całkowicie działalności dobroczynnej, na co przeznaczyła swój cały pokaźny majątek.

 Uciekając przed najazdem Wizygotów, opuściła wraz z mężem w 408 roku Rzym i przez około 2 lata żyła w okolicach Messyny na Sycylii. Tu wraz z mężem i byłymi niewolnikami prowadziła życie o charakterze monastycznym.

W 410 roku udała się do Afryki Północnej, gdzie przebywała przez 7 lat. W tym czasie wraz z mężem i matką poznała bliżej św. Augustyna z Hippony i Paulina z Noli.

Poświęcała swój czas pracy charytatywnej i pogłębianiu pobożności, otaczając szczególną troską dusze.

Ufundowała klasztor żeński, którego przez czas pobytu w Afryce była  przełożoną. Była również fundatorką klasztoru męskiego, nad którym nadzór objął jej mąż.

W roku 417 Melania wraz z mężem i matką wyruszyła do Palestyny . Przez rok mieszkali w schronisku dla pielgrzymów w Jerozolimie, gdzie poznali św. Hieronima. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży swoich dóbr w Hiszpanii składała liczne dotacje na dzieła charytatywne.

W tym też czasie odbyła podróż do Egiptu, gdzie odwiedziła najbardziej znane ośrodki życia monastycznego i pustelniczego oraz spotkała się z Cyrylem Aleksandryjskim.

Po powrocie do Jerozolimy przez blisko dwanaście lat mieszkała w ufundowanym przez siebie klasztorze na Górze Oliwnej. Po śmierci najbliższych ufundowała ponadto klasztor męski, kaplicę oraz kościół. Pod koniec swojego życia odwiedziła na krótko Konstantynopol, gdzie uczestniczyła w polemice ze swoim wujem poganinem Volusianem oraz w konflikcie z Nestorianami.

Po powrocie do Jerozolimy w 438 roku spotkała się z żoną cesarza Teodozjusza, cesarzową Eudocją.

Wkrótce po wyjeździe cesarzowej Eudocji z Jerozolimy, Melania odeszła do Pana.

Podobnie, jak jej babcia Melania Starsza zaliczana jest do grona Matek Pustyni.

(źródła: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=426

http://www.newadvent.org/cathen/10154a.htm
 tłumaczenie własne) 

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEJ KATARZYNY LABOURE

 

LITANIA DO ŚWIĘTEJ KATARZYNY LABOURE

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, –

Duchu Święty Boże, –

Święta Trójco jedyny Boże, –

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, –

Święta Maryjo Niepokalana, –

Patronko Sióstr Miłosierdzia, –

Święta Katarzyno Labouré, –

Święta Katarzyno, wybranko Najświętszej Panny Maryi Niepokalanej, –

Święta Katarzyno, wierna duchowna córko św. Wincentego à Paulo i św. Ludwiki, –

Święta Katarzyno, wzorze posłuszeństwa i umartwienia, –

Święta Katarzyno, któraś swą niewinnością spodobała się Jezusowi i Najświętszej Dziewicy,

Święta Katarzyno, wielce rozmiłowana w Najświętszym Sercu Jezusa i Marii, –

Święta Katarzyno, naśladowczyni Najświętszego Serca w cichości i pokorze, –

Święta Katarzyno, której Matka Najświętsza raczyła się objawić w chwale Niepokalanego Poczęcia, –

Święta Katarzyno, apostołko Cudownego Medalika, przez który rozlały się potoki łask na wyschniętą ziemię, –

Święta Katarzyno, pierwsza organizatorko wielkich zastępów Dzieci Marii, –

Święta Katarzyno, patronko Stowarzyszenia Dzieci Marii, –

Święta Katarzyno, kwiecie w ogrodzie Sióstr Miłosierdzia, –

Święta Katarzyno, rozmiłowana w pokornych zajęciach aż do śmierci, –

Święta Katarzyno, czysta gołębico przedziwnej prostoty, –

Święta Katarzyno, troskliwa opiekunko starców, –

Święta Katarzyno, miłosierna opiekunko ubogich i nieszczęśliwych, –

Święta Katarzyno, litościwa pocieszycielko chorych, –

Święty Katarzyno, obdarzona przez Ducha Świętego darem proroctwa, –

Święta Katarzyno, wesele i ozdobo Sióstr Miłosierdzia, –

Święta Katarzyno, cudami od Boga wsławiona, –

Święta Katarzyno, jasny promieniu niebios, –

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako, najmilszą Matkę miłowali, uproś nam u Niepokalanej.

Abyśmy obowiązki swoje pokornie i sumiennie spełniali, –

Abyśmy, wszystkie przeciwności i cierpienia zbawiennie znosili, –

Abyśmy Boga i Matkę Najświętszą z Tobą na wieki chwalili, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami św. Katarzyno.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, abyśmy, jako się weselimy z wywyższenia świętej Katarzyny Labouré, Dziewicy Twojej, tak też żywili w sercach uczucia prawdziwej pobożności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Podziel się z innymi: