BYĆ BOŻYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA INNYCH

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA , BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

Kolekta

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie pierwsze Dz 1, 3-8

Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.

Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. 
Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Psalm 126, 1-6

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

 

Mówiono wtedy między poganami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i ogarnęła nas radość.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

 

Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

 

Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Czytanie drugie Flp 1, 20 c-30

Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. 
Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.

 

Ewangelia J 12, 24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

 

W języku Semitów słowo „nienawidzić” oznacza oddać coś dla innych, nie zatrzymywać jedynie dla siebie.

Zatrzymywać życie dla siebie to inaczej z siebie zrobić centrum własnego życia i przeżywania. Najważniejsze jest wtedy to co ja robię, mówię, myślę, przeżywam, czuję. Inne osoby, choćbyśmy im jakoś służyli nie są ważne, gdyż są one jedynie tłem i krajobrazem niezbędnym do zaprezentowania, wyeksponowania i pokazania naszego jaśnie-wielmożnego „Ja”. Choć jest ono otoczone wieloma osobami to jest straszliwie samotne i zamknięte w sobie. Bezpłodne ziarno, łupina bez jądra. Bez życia, bez pełni życia, ani teraz ani w wieczności.

Oddać życie innym to właśnie tych innych postawić w centrum, a samemu być dla nich niewiele znaczącym tłem. Oddawać im czas, talenty, umiejętności, pomagać materialnie lub duchowo, wykonywać obowiązki stanu, bez oglądania sie na to czy wychwalają nas i dziękują, czy jedynie skorzystają i odchodzą. Żyć dla innych niezależnie od własnych nastrojów, samopoczucia, bez zniechęceń, rozdrażnień, załamań. To właśnie obumieranie naszego egocentryzmu, egoizmu, wygody, przyjemności, dobrego samopoczucia, uznania w oczach świata.

Sprawdzianem na ile rzeczywiście pozwalamy na obumieranie naszego „ja” jest codzienne przeżywanie zwyczajnych sytuacji w pracy, w domu, z przyjaciółmi, rodziną, wspólnotą, obcymi. Choć możemy zakładać różne maski, aby się wydać lepszymi, głosimy różne poglądy i składamy wzniosłe deklaracje, to Pan widzi nasze serce i wie ile jest w nim prawdy, a ile fałszowania rzeczywistości, aby lepiej wyglądała. Możemy oszukiwać siebie, możemy oszukiwać innych. Ale możemy też pozwolić Panu, aby nasze „ja” zostało oczyszczone Jego dłońmi, z tego wszystkiego co nie pozwala nam obumrzeć sobie i stawać się coraz bardziej Jego darem dla innych, Jego błogosławieństwem dla innych. Wtedy w miejsce miłości własnej będzie coraz więcej prawdziwej miłości do Boga i ludzi. Nie jako sentymentalnego uczucia, ale jako woli bycia dla i z Bogiem, jako wytrwałej miłości bliźniego czyli dbania o jego dobro, choćby to miało zaszkodzić naszemu „buntowniczemu” ja.

Przemiana i obumieranie starego człowieka w nas nie dokonuje się od razu, czasem trwa to wiele lat, czasem krócej. Czasem walka z sobą i własnym egoizmem jest przegrana i trzeba zaczynać niejako wszystko od nowa. Warto jednak nie poddawać się i powstawać z tych przegranych potyczek.

 

Przedziwna Boża matematyka. O ile więcej stracimy siebie a kierowani i przynaglani miłością „wypalimy się” dla Boga i ludzi, o tyle więcej zyskamy życia, pełni życia teraz i wieczności.

Życie świętego Wojciecha, było właśnie takim stopniowym obumieraniem sobie, aż do ostatniego męczeńskiego akordu.

Dziś wokół nas jest wielu ukrytych męczenników, zapominających o sobie, żyjących dla Boga i innych. ich ciche wyrzekanie się siebie, ciche męczeństwo dokonuje się w ukryciu przez wiele, wiele lat, czasem całe życie.

Kto wie, może w Bożych oczach jest ono nawet więcej warte i przyniesie obfity plon.

Błogosławionego dnia ze świętym Wojciechem.

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Jubileuszowa modlitwa do św. Wojciecha (1997 r.)

Wszechmogący Boże, Ty przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, od samych początków umacniałeś nasz naród w wyznawaniu Twego Imienia. Ty sprawiłeś, że dar łaski wiary zasiany przez św. Wojciecha i użyźniony jego męczeńską krwią, scalał i jednoczył Polaków we wszystkich trudnych i bolesnych momentach tysiącletniej historii narodu. W wyjątkowej chwili przełomu wieków, jak nasi ojcowie, stajemy u grobu Świętego Męczennika i wspominamy wielkie wydarzenia roku 1000, kiedy w obecności Legatów Papieża Sylwestra II, cesarza Ottona III i ówczesnego Księcia Bolesława Chrobrego, rozpoczęło się wykuwanie zrębów naszej narodowej i państwowej tożsamości. Świadomi powagi obecnego czasu oraz odpowiedzialności za losy Kościoła i Ojczyzny u progu nowego tysiąclecia, pragniemy wznieść naszą modlitwę wołając:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Wszechmogący Boże, przywołując słowa Piotra naszych czasów wygłoszone w Gnieźnie podczas I Pielgrzymki do ojczyzny, pokornie dziękujemy, że to właśnie przy relikwiach św. Wojciecha została ustanowiona pierwsza polska Metropolia, kładąc podwaliny ładu hierarchicznego dla przyszłych dziejów Kościoła w Polsce. Otaczaj go swoją opieką i spraw, aby mógł cieszyć się świętością wszystkich swoich dzieci i bez przeszkód wypełniać ewangelizacyjną misję głoszenia Dobrej Nowiny światu:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, Ty słowami Ojca Świętego Jana Pawła II przypominasz nam, że Wojciechowe Gniazdo – Gniezno zawsze wyrażało jedność naszego narodu z początkiem Ojczyzny. „Gdybyśmy bowiem oderwali się od naszych korzeni, gdybyśmy zapomnieli o naszym Gnieździe, zagubilibyśmy także siebie wśród zawiłych dróg historii”. Spraw prosimy, abyśmy nigdy nie zagubili naszych duchowych korzeni, a budując przyszłość naszej Ojczyzny, opierali ją na trwałym fundamencie wartości ewangelicznych:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, św. Wojciech całym swym życiem był wiernym świadkiem i nauczycielem Twojej Ewangelii. Prawda zaś Ewangelii, jak chleb jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju każdego społeczeństwa, które potrzebuje duchowej odnowy i troski o prymat wartości ludzkich (Jan Paweł II). Św. Wojciech – odważny i jawny świadek Chrystusowej tajemnicy, przekazał każdemu z nas misję przeniesienia tego płomienia wiary przez próg nowego tysiąclecia. Odpowiedzialność za dziedzictwo katolickiej wiary i chrześcijańskiej kultury narodowej jest złożona w kruche dłonie każdego z nas. Dopomóż nam Boże, abyśmy okazali się godni wielkiego duchowego dziedzictwa Apostoła Słowian i tak jak on potrafili dawać żywe świadectwo wiary:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Wszechmogący Boże, Ty w Apostole Słowian dałeś nam przykład i wzór posługi misyjnej. Święty Męczennik nie tylko Ewangelię głosił, ale i oddał za nią życie, dzięki czemu ewangeliczny posiew Jego męczeńskiej śmierci wciąż przynosi duchowe owoce i wzywa nas do modlitwy w misyjnych intencjach Kościoła. Wspieraj swoją łaską misjonarzy i misjonarki, otaczaj opieką wszystkie misyjne dzieła i błogosław tym, którzy swoją pracą, modlitwą i ofiarą wspierają ewangelizacyjną posługę Kościoła. Obdarz nas licznymi powołaniami misyjnymi, aby nowe zastępy apostołów, tak jak św. Wojciech, mogły podjąć misyjną posługę głoszenia Dobrej Nowiny światu. Niech misyjny zapał i apostolskie zaangażowanie wszystkich ochrzczonych stanie się zwiastunem nowej wiosny chrześcijaństwa:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, Święty Wojciech swą prawością i wrażliwością na potrzeby bliźnich był otwarty na duchowe i materialne braki, wówczas jeszcze nie tak bardzo podzielonego świata. Dziedzictwo św. Wojciecha przekracza i niweluje ludzkie granice i niedostatki, zastępując nienawiść – miłością, a zło i niesprawiedliwość – dobrem i sprawiedliwością. Niech wojciechowe dziedzictwo jedności i dobra współbrzmi z treściami Roku Jubileuszowego, w którym tak dobitnie rozbrzmiewa Chrystusowe wezwanie do nawrócenia. Niech ten czas przyniesie owoce wzajemnego pojednania, otwarcia i braterskiej miłości:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, w św. Wojciechu dałeś nam Patrona naszych trudnych czasów, Patrona i opiekuna naszego życia. On ciągle jest obecny w piastowskim Gnieźnie, naszym narodzie i Kościele. Obecnie zaś, gdy runął mur dzielący Europę i stopniowo przemijają dotychczasowe podziały, św. Wojciech, jak przed tysiącem lat, staje się patronem jednoczącej się Europy i nowej ewangelizacji. Na progu trzeciego tysiąclecia, misja św. Wojciecha domaga się nowej aktualizacji, nowego zapału i nowej wrażliwości. Daj nam Panie, abyśmy tak jak św. Męczennik potrafili dobrze odczytywać znaki czasu i jako społeczność Kościoła właściwie na nie odpowiadać:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, poprzez obchody milenium męczeństwa św. Wojciecha w naszej Ojczyźnie, zanurzamy się w samo serce nauki Chrystusowej. Św. Paweł – Apostoł narodów, wzywa nas: „Tak w Nim postępujcie: zapuście w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności” (Kol 2,6-7). Ten biblijny drogowskaz wiary ukazuje nam jedyną – Chrystusową drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Udziel nam Panie światła i mądrości, abyśmy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i ogólnonarodowym – tak jak nasi ojcowie – potrafili do końca naszych dni okazać wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi:
K. Przez zasługi św. Wojciecha.
R. Wysłuchaj nas Panie.

„Boże, w świętych swych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny. Daj, niech dojdziemy przez Wojciecha, gdzie wieczysta jest pociecha”.
R. Amen.

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

I. Litania do Świętego Wojciecha 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco, módl się za nami.
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi, módl się za nami.
Wszelkimi cnotami ozdobiony, módl się za nami.
Mężu według Serca Bożego, módl się za nami.
Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający, módl się za nami.
Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający, módl się za nami.
Złe obyczaje wykorzeniający, módl się za nami.
Nad występkami ubolewający, módl się za nami.
Wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami.
Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący, módl się za nami.
U pogan wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający, módl się za nami.
Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący, módl się za nami.
Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej, módl się za nami.
Patronie uciśnionych i ubogich ludzi, módl się za nami.
Dobry Pasterzu, módl się za nami.
Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej, módl się za nami.
Wzorze duchowieństwa, módl się za nami.
Drogo do życia wiecznego, módl się za nami.
Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną, módl się za nami.
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, módl się za nami.
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Przez zasługi świętego Wojciecha,

Módlmy się: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

II. Litania do Świętego Wojciecha – Patrona i Opiekuna Polski
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający, …
Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego,
Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego,
Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu,
Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy,
Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący,
Święty Wojciechu – Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów, Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku,
Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony,
Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy,
Święty Wojciechu, wierny sługo Boży,
Święty Wojciechu, woli Bożej poddany,
Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności,
Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności,
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu Bolesława Chrobrego,
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu i współpracowniku cesarza Ottona III w najszlachetniejszych jego zamysłach, Święty Wojciechu, mężu nieustraszony,
Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy,
Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa,
Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa,
Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski,
Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
MÓDLMY SIĘ: Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy. AMEN.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY WOJCIECH

Święty Wojciech

ŚWIĘTY WOJCIECH, BISKUP I MĘCZENNIK, GŁÓWNY PATRON POLSKI

23 kwietnia

Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Ojciec jego, Sławnik, był głową możnego rodu, spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła ze znakomitej rodziny, być może z Przemyślidów, którzy wówczas rządzili państwem czeskim. Wojciech był przedostatnim z siedmiu synów Sławnika. W najstarszym rękopisie imię jego brzmi Wojetech. Wedle pierwotnych planów ojca, Wojciech miał być rycerzem. Ostatecznie o jego przeznaczeniu do stanu duchownego według biografów zdecydowała jego choroba. Rodzice złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu na służbę. Nie można tego wykluczyć. Wydaje się jednak, że przyczyna była inna: taki był po prostu zwyczaj w owych czasach, że gdy można rodzina miała więcej synów czy córek, przeznaczała ich do stanu duchownego na opatów, ksienie czy biskupów.
W 968 roku papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesarza Ottona I, ustanowił w Magdeburgu metropolię jako biskupstwo misyjne dla nawracania zachodnich Słowian. Pierwszym arcybiskupem tego miasta został św. Adalbert (+ 981), który poprzednio był opatem benedyktyńskim w Weissenburgu (Alzacja). Pod jego opiekę Wojciech został wysłany jako 16-letni młodzieniec w 972 roku. Na dworze metropolity kształcił się w szkole katedralnej, pod czujnym okiem znanego uczonego, Otryka. Tu się też przygotowywał przez prawie 10 lat (972-981) do swoich przyszłych duchownych obowiązków. Z wdzięczności dla metropolity przybrał sobie jego imię i jako Adalbert figuruje we wszystkich późniejszych dokumentach. Pod tym imieniem jest znany i czczony w Europie.
Święty WojciechBiografie wspominają, że do Wojciecha dołączył się również później jego młodszy, przyrodni brat, Radzim. Mieli do dyspozycji własną służbę. Ojciec hojnie zaopatrywał wszystkie potrzeby synów.
Po śmierci metropolity Adalberta 25-letni Wojciech wrócił do Pragi. Zastał tam pierwszego biskupa łacińskiego Pragi i Czech, Dytmara, który od roku 973 rządził diecezją. Był Niemcem i zależał od metropolii w Moguncji. Wojciech był już wtedy subdiakonem. W Pradze przyjął pozostałe święcenia (981).
W styczniu 982 r. biskup Dytmar zmarł. Wojciech był świadkiem jego śmierci i kajania się, że był pasterzem złym, chociaż kronikarze piszą, że był pobożny i gorliwy. Zjazd w Lewym Hradcu pod przewodnictwem księcia Bolesława wytypował na następcę Dytmara Wojciecha. Nominację jednak musiał zatwierdzić cesarz. Otton II był zajęty właśnie wyprawą wojenną na południe Italii. Dopiero w roku 983 zwołał sejm Rzeszy do Werony i tam zatwierdził Wojciecha. W tym samym roku dnia 29 czerwca odbyła się także konsekracja Wojciecha na biskupa, której dokonał metropolita Moguncji, św. Willigis (+ 1011). Tak więc Wojciech był pierwszym biskupem narodowości czeskiej w Czechach.
Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, boso. Miał wtedy zaledwie 27 lat. Jego hagiografowie są zgodni, że jego dobra biskupie nie były zbyt wielkie. Dzielił je: na utrzymanie budynków i sprzętu kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diecezjalnego, na potrzeby własne, które były w tych wydatkach najmniejsze, i na ubogich. Zaopatrywał ich potrzeby i sam ich odwiedzał, słuchał pilnie ich skarg i potrzeb, odwiedzał więzienia, a przede wszystkim targi niewolników. Praga leżała na szlaku ze wschodu na zachód. Handlem ludźmi zajmowali się Żydzi, dostarczając krajom mahometańskim niewolników. Biograf pisze, że św. Wojciech miał mieć pewnej nocy sen, w którym usłyszał skargę Chrystusa: „Oto ja jestem znowu sprzedany, a ty śpisz?”. Scenę tę przedstawia jeden z obrazów drzwi gnieźnieńskich, które powstały ok. 1127 r.
Święty WojciechSytuacja Kościoła w Czechach w owym czasie nie była łatwa. Był on uzależniony od kaprysu możnych i władcy. Nie mniejsze kłopoty miał Wojciech z duchownymi. Wprowadzenie zasad życia wspólnego szło opornie wśród duchowieństwa katedralnego. Św. Bruno z Kwerfurtu stwierdza, że „duchowni żenili się jawnie”. Możnych zraził sobie Wojciech przypomnieniem zakazu wielożeństwa, gromieniem za wiarołomność oraz za związki małżeńskie z krewnymi. Nie liczono się ze świętami, łamano posty. Kiedy Wojciech zobaczył, że jego napomnienia są daremne, a złe obyczaje dalej się szerzą, po pięciu latach rządów (983-988) postanowił opuścić swą stolicę. Najpierw udał się do Moguncji, po poradę do metropolity Willigisa. Następnie skierował swoje kroki, za jego zgodą, do Rzymu, aby u papieża szukać rady i prosić o zwolnienie z obowiązków. Od cesarzowej Konstantynopola Wojciech otrzymał znaczny zasiłek w srebrze, by po zrzeczeniu się biskupstwa miał środki na swoje utrzymanie. Wojciech rozdał jednak srebro między ubogich, a orszak biskupi odprawił do Czech.
Papież Jan XV przyjął z miłością udręczonego biskupa Pragi. Nie zwolnił go wprawdzie z obowiązków, ale pozwolił mu na pewien czas od nich się oddalić. Wojciech postanowił więc udać się pieszo z bratem Radzimem do Ziemi Świętej jako pielgrzym. Kiedy po drodze znalazł się na Monte Cassino, tamtejsi mnisi chcieli go zatrzymać u siebie, aby wyświęcał ich kościoły i mnichów na kapłanów. Byli bowiem wtedy w zatargu z miejscowym biskupem. Święty na to jednak się nie zgodził. Udał się dalej na południe do Gaety. W pobliżu miasta zatrzymał się i spotkał się ze słynnym mnichem bazyliańskim, św. Nilem. Ten poradził mu, aby wstąpił do benedyktynów w Rzymie. Tak też św. Wojciech uczynił. Przyjął go w opactwie świętych Bonifacego i Aleksego na Awentynie jego przełożony, Leon. Wraz ze swoim bratem, bł. Radzimem, w Wielką Sobotę w roku 990 Wojciech złożył profesję zakonną. Jego żywoty przekazują, że z wielką pokorą wypełniał wszystkie obowiązki zakonne, jakby od dawna był jednym z mnichów. W tym czasie w rządach diecezją praską zastępował go biskup Miśni, Falkold. W charakterze mnicha Wojciech przebywał w Rzymie w latach 989-992 (w wieku 33-36 lat).
Święty WojciechW 992 r. zmarł Falkold. Czesi udali się do metropolity w Moguncji, aby zmusić Wojciecha do powrotu. Ten natychmiast przez posłów wysłał dwa listy: do Wojciecha i do papieża. Papież zwołał synod i po naradzie nakazał Wojciechowi wracać do Pragi. Po trzech i pół roku Wojciech opuścił klasztor, zabrał ze sobą kilkunastu zakonników z opactwa i założył nowy klasztor w Brzewnowie pod Pragą. Potem zabrał się do budowy kościołów tam, gdzie były osady ludzkie. Dotąd bowiem kościoły były w zasadzie jedynie przy grodach możnych panów. W porozumieniu z księciem wprowadzono dziesięciny, aby Kościołowi w Czechach zapewnić stałe dochody. Wojciech wysłał misjonarzy na Węgry. Sam też tam się udał. Stąd powstała opowieść, że udzielił chrztu (według innych źródeł – bierzmowania) św. Stefanowi, przyszłemu władcy Węgier.
Te obiecujące poczynania zakończyły się jednak niebawem zupełną klęską. Zaważył na tym bezpośrednio następujący wypadek: na dworze książęcym w Pradze pochwycono na cudzołóstwie kobietę z możnego rodu Werszowców. Urażony śmiertelnie mąż zamierzał ją zabić. Ta jednak schroniła się do Wojciecha. Biskup udzielił jej azylu w klasztorze benedyktynek, który stał w pobliżu zamku przy kościele św. Jerzego. Wpadli tam siepacze, wywlekli ofiarę i zamordowali ją na miejscu. Wojciech rzucił na nich klątwę. W akcie zemsty Werszowcowie napadli na rodzinny gród Wojciecha. Gród spalono, ludność zapędzono w niewolę, wymordowano także czterech braci Wojciecha wraz z ich żonami i dziećmi. Działo się to 28 września 995 roku. Ocalał tylko najstarszy brat Wojciecha, Sobiebór, który w tym czasie był poza granicami Czech. Sytuacja była tak gorąca, że Wojciech nie był pewny nawet swojego życia. Złamany tymi wydarzeniami, po zaledwie niecałych trzech latach udał się potajemnie ponownie do Rzymu. Na Awentynie przyjęto go serdecznie. Papież również okazał mu dużo życzliwości.
Niestety, w 996 r. Jan XV umarł. W maju 996 r. odbył się w Rzymie synod, na którym metropolita Moguncji, św. Willigis, oskarżył Wojciecha, że ten bezprawnie opuścił swoją stolicę. Synod nakazał Wojciechowi pod grozą klątwy powrót. Wojciech udał się więc do Moguncji, czekając na decyzję cesarza, gdyż tylko on mógł siłą wprowadzić Wojciecha do Pragi, zbuntowanej przeciwko swojemu pasterzowi. Ponieważ cesarz zwlekał jednak z wyprawą orężną, czekając, aż Czesi sami uznają swoją winę, Wojciech skorzystał z okazji i odwiedził Francję, a w niej – jako pielgrzym – nawiedził grób św. Marcina w Tours, św. Benedykta we Fleury i św. Dionizego w Saint-Denis pod Paryżem. Kiedy zaś nadal powrót św. Wojciecha był niemożliwy, biskup udał się do Polski z postanowieniem oddania się pracy misyjnej wśród pogan. Było to późną jesienią 996 roku. Otton III wyraził na to zgodę, gdy Czesi przysłali Wojciechowi ostateczną odpowiedź, że nie godzą się na jego powrót.
Święty WojciechBolesław Chrobry bardzo ucieszył się na wiadomość, że do Polski ma przybyć biskup Wojciech. Słyszał o nim wiele od jego rodzonego brata, Sobiebora, któremu wcześniej udzielił schronienia. Król chciał zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan, powstała myśl nawrócenia Wieletów na zachodzie. Z powodu jednak trwającej tam wówczas wojny ostatecznie urządzono wyprawę misyjną do Prus. Bolesław Chrobry dał Wojciechowi do osłony 30 wojów. Biskupowi towarzyszył tylko jego brat, bł. Radzim, i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. Działo się to wczesną wiosną 997 roku. Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierwszych klasztorów benedyktyńskich na ziemiach polskich. Za swojego fundatora uważają Wojciecha opactwa w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy (Tum).
Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię tamtejszym Pomorzanom. Stąd udał się w dalszą drogę. Aby nie nadawać swojej misji charakteru wyprawy wojennej, Wojciech oddalił żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył misjonarzy i zaczął im złorzeczyć. Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem w plecy, aż mu brewiarz wypadł z rąk. Kiedy Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą nawrócenia, postanowił zakończyć misję powrotem do Polski. Prusowie poszli za nim. Miejsca męczeńskiej śmierci nie udało się uczonym dotąd zidentyfikować. Mogło to być w okolicy Elbląga lub Tękit (Tenkitten). 23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie zbrojony tłum Prusów otoczył trzech misjonarzy: św. Wojciecha, bł. Radzima i subdiakona Benedykta Boguszę. Ledwie skończyła się odprawiana przez biskupa Wojciecha Msza św., rzucono się na nich i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha, ubranego jeszcze w szaty liturgiczne, i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. Przy zwłokach pozostawiono straż. W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat.
Wykupienie ciała św. WojciechaPo pewnym czasie wypuszczono na wolność bł. Radzima i kapłana Benedykta ze skierowaną do króla Polski propozycją oddania ciała św. Wojciecha za odpowiednim okupem. Król Polski sprowadził je najpierw do Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otto III na wiadomość o śmierci męczeńskiej przyjaciela natychmiast zawiadomił o niej papieża z prośbą o kanonizację. Była to pierwsza w dziejach Kościoła kanonizacja, ogłoszona przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Na żądanie papieża sporządzono najpierw żywot Wojciecha na podstawie zeznań naocznych świadków: bł. Radzima i Benedykta. W oparciu o ten żywot papież Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego ogłoszenia Wojciecha świętym. Dzień święta wyznaczył papież zgodnie ze zwyczajem na dzień jego śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony św. Wojciech.
W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy – podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym – została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Otto III opuścił Polskę obdarowany relikwią ramienia św. Wojciecha. Jej część umieścił w Akwizgranie, a część na wysepce Tybru w Rzymie, w obu miejscach fundując kościoły pod wezwaniem św. Wojciecha.

Grób św. Wojciecha w katedrze w Gnieźnie

Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy.

Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha. Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, również benedyktyn, biskup i przyszły męczennik, napisał około 1004 r. zachowany do dzisiaj „Żywot św. Wojciecha”.

W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

 
Podziel się z innymi:

UŚMIECHY I POSTANOWIENIA

Papież Jan XXIII, w czasie którego pontyfikatu stawiałam swoje pierwsze kroki w kościele, zapisał się w mojej dziecięcej pamięci jako papież uśmiechu. Właśnie tak o Nim mówiły moje babcie,rodzice, ciocie i wujkowie Jan XXII –  dobry papież, papież uśmiechu. Takiego widziałam go na obrazach w salce katechetycznej przy kaplicy na Narbutta w Warszawie, czy obrazkach w modlitewnikach dorosłych. Nawet jak ojciec jezuita trochę burczał na zbyt rozbrykane maluchy, to wystarczyło spojrzeć na Jana XXIII i wszystko było dobrze. W sercu był dla mnie jak kochający, dobry dziadek. Jego odejście przeżyłam jak osobistą stratę, a jego następcy mimo starań nie potrafiłam polubić. Po latach miałam możliwość poczytać jego Dziennik duszy. Kto nie zna tego dzieła szczerze zachęcam do lektury. Ślad uśmiechu Jana XXIII odnalazłam u bp. Karola Wojtyły i od razu stał się bliski sercu. Gdy rozpoczynał się jego pontyfikat, jako Jana Pawła II,  ja zaczynałam swoją pierwszą po studiach pracę. Jego słowa, nauczanie, gesty, uśmiechy, spojrzenia kierowane do ludzi towarzyszyły mi, tak jak i Wam przez długie lata jego Piotrowej posługi. Nie rozumiałam i boleśnie odbierałam krytykę z jaką jego służba nam wszystkim  czasem się spotykała. 

Dziś jak chyba wszyscy na świecie łączyłam się duchowo z historyczną mszą świętą kanonizacyjną, podczas której papież Franciszek (też ten uśmiech) w koncelebrze z papieżem emerytem Benedyktem XVI ogłosił świętymi dwóch swoich poprzedników papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. 

Po każdej pielgrzymce ojca świętego Jana Pawła II i jego encyklikach czy adhortacjach podejmowałam z reguły jakieś postanowienie w nawracaniu mojego opornego charakteru, rozwijaniu pobożności, pogłębianiu znajomości wiary. Dziś też podjęłam pewne postanowienia, jako wyraz mojej osobistej wdzięczności Panu Bogu za ich posługę i za to, że bez żadnej mojej zasługi mogłam i mogę być naocznym świadkiem tych wydarzeń. Ich wstawiennictwu polecam moją prośbę o wytrwałość.

Podziel się z innymi:

KANONIZACJA PAPIEŻY JANA PAWŁA II I JANA XIII

Papież Franciszek ogłosił Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi. Wygłoszenie formuły kanonizacyjnej przez papieża było kulminacyjnym punktem dzisiejszej niedzielnej mszy.

 

Po trzykrotnym przedstawieniu Franciszkowi prośby o wpisanie obu papieży w poczet świętych ogłosił on uroczyście:

 

„Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Homilia papieża Franciszka podczas kanonizacji

W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, znajdują się chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego.

Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się apostołom, wieczorem tego samego dnia po szabacie, w dniu Zmartwychwstania. Ale tamtego wieczoru nie było Tomasza i gdy inni powiedzieli mu, że widzieli Pana, odpowiedział, że jeśli nie zobaczy i nie dotknie tych ran, nie uwierzy. Osiem dni później Jezus ukazał się ponownie w Wieczerniku, pośród uczniów i był tam również Tomasz. Zwrócił się wówczas do niego i poprosił, by dotknął Jego ran. Wówczas ten szczery człowiek, przyzwyczajony do osobistego sprawdzania, ukląkł przed Jezusem i powiedział: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są również sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego rany nie zanikają, lecz pozostają, gdyż rany te są trwałym znakiem miłości Boga do nas i są niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie po to, by wierzyć, że Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg jest miłością, miłosierdziem i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze do chrześcijan: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2, 24; por. Iz 53, 5).

Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 58, 7), ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji [szczerości] Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.

Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich miłosierdzie Boga, które objawia się w tych pięciu ranach; silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi.

W tych dwóch ludziach kontemplujących rany Chrystusa i świadkach Jego miłosierdzia była „żywa nadzieja” wraz z „radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1,3.8). Nadzieja i radość, jaką zmartwychwstały Chrystus daje swoim uczniom i których nic i nikt nie może ich pozbawić. Paschalna nadzieja i radość, przeszedłszy przez tygiel odarcia z szat, ogołocenia, bliskości z grzesznikami aż do końca, aż do mdłości z powodu goryczy tego kielicha. Oto są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzymali w darze od zmartwychwstałego Pana i z kolei przekazali obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to nagrodę wieczną.

Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspólnota wierzących w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje Apostolskie (por. 2, 42-47). Jest to wspólnota, w której żyje się tym, co najistotniejsze z Ewangelii, to znaczy miłością, miłosierdziem, w prostocie i braterstwie.

Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykański. Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór, św. Jan XXIII okazał taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowadzony. To była jego wielka posługa dla Kościoła. Był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu.

W tej posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera.

Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.

 

Podziel się z innymi:

WIERZYĆ – UFAĆ

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Zakończenie Oktawy Wielkiej Nocy.

Od jutra Okres Wielkanocny.

Brewiarz II Tydzień Okresu Wielkanocnego, II Tydzień Psałterza

Kolekta

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni,  jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Dz 2, 42-47

Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Psalm Ps 118, 1.4. 13-14. 22. 24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: *
„Jego łaska na wieki”.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

 

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się w nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Drugie czytanie 1 P 1, 3 – 9

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągnięcie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

Sekwencja Wielkanocna

Niech w święto radosne Pachalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

Ewangelia J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”

Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Chyba nawet nie do końca uświadamiamy sobie jak bardzo brakuje nam Bożego Pokoju w naszym codziennym życiu. Setki działań, podejmowanych decyzji, zaniechań, spotkań z innymi ludźmi. W tym wszystkim nasze serca, dusze, wola i rozum nie są przeniknięte Chrystusowym Pokojem. Jeszcze nie otworzyliśmy się na ten Paschalny Dar Zmartwychwstałego.

A Pan codziennie przychodzi do mnie, do ciebie, aby obdarzyć nas swoim pokojem. Zaprasza nas abyśmy się na ten dar otworzyli.

Św. Tomasz Apostoł współcześnie dobry patron dla wątpiących, niedowierzających, szukających potwierdzeń i naukowych dowodów na wszystkie prawdy wiary.

W chwili spotkania z Jezusem, mimo że On sam zachęca aby Tomasz dotknął Jego ran, wątpliwości i zagubienie Tomasza znikają.

W ich miejsce pojawia się wyznanie wiary – Pan mój i Bóg mój. Tomasz Apostoł pragnął bardzo bliskiego, bezpośredniego kontaktu ze Zmartwychwstałym.

Czy jest w nas takie pragnienie, czy rzeczywiście chcemy być, aż tak blisko, Niego?

Uwierzyć, zaufać świadectwu innych ale przede wszystkim zaufać Słowom Pana.

Słowa Pisma Świętego, a szczególniej Słowa Ewangelii mówią często o Bogu bogatym w miłosierdzie. Codzienna medytacja Ewangelii prowadziła św. Faustynę, św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, św. Jana Pawła II, św. Jana XXIII,  bł. Ks. Michała Sopoćko  i tylu innych wielkich świętych do odkrywania i kontemplowania Bożego Miłosierdzia.

Oni wszyscy a szczególniej św. Faustyna pozostawili po sobie żywy ślad, który ma nam pomóc odkryć i przylgnąć całkowicie do Miłosierdzia Bożego.

Oni uczą nas jak ufać gdy ciemno, gdy wokół nas szaleje burza, i wydaje się że Pan śpi w łodzi naszego życia i nas w ogóle nie słyszy, gdy krzyczymy o ratunek.

Tak często powtarzamy „Jezu ufam Tobie!”. Tak często radzimy innym – „zaufaj Panu”. Ale czy te słowa, ich znaczenie i przesłanie  są już widoczne w naszym codziennym życiu?A gdy Bóg dopuszcza próbę o jakich wspomina św. Piotr w swoim dzisiejszym liście, jaka jest nasza postawa? Jak przez nie przechodzimy? 

 

Przyszedł czas abyśmy dla innych zaczęli stawać się świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa. 

 

Błogosławionej i radosnej Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Radosnego dziękczynienia za kanonizację papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

Podziel się z innymi:

MODLITWA ZAWIERZENIA JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU

 

MODLITWA ZAWIERZENIA JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.

Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,

grzeszności i niewystarczalności,

oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie

Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

            Ufając Twojej Miłosiernej Miłości

wyrzekam się na zawsze i całkowicie:

– zła i tego co do zła prowadzi

– demonów i wszelkich ich spraw i pokus

– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociagać i zniewalać

– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

            Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,

jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,

jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.

Z całą pokorą, ufnością i uległością

wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli

oddaję Ci siebie:

– moje ciało, duszę i ducha

– całą moją istotę

– życie w czasie i w wieczności

– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

– rozum, uczucia i pragnienia

– wszelkie zmysły, władze i prawa

– wolę i wolność moją

– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

             Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli

przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.

Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.

Broń mnie i posługuj się mną

jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie!

Amen.

Podziel się z innymi:

KRĄG MIŁOSIERDZIA

więta siostra Faustyna opisuje w Dzienniczku proces rozprzestrzeniania się Dzieła Miłosierdzia jakby w trzech odcieniach, „lecz to jedno jest”: poprzez Zgromadzenie zakonne o charakterze kontemplacyjnym, „gdzie dusze odosobnione od świata palić się będą w ofierze przed tronem Bożym i upraszać miłosierdzie dla świata całego… I wypraszać błogosławieństwo dla kapłanów i swoją modlitwą przygotowywać będą świat na ostateczne przyjście Jezusa” (Dz.s.F. 1155). Ten odcień realizuje Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie.
Innym odcieniem uczestnictwa w Dziele Miłosierdzia jest modlitwa i czyny miłosierdzia osób nie zobowiązanych żadnym ślubem, za których jednak wykonanie będą one miały udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości Dzieła. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie żyjący na świecie (Dz.s.F. 1157).
    Krąg Miłosierdzia, powstały w kwietniu 2006 roku, który wypełnia to pragnienie św. Faustyny jest formą duchowej przynależności i uczestnictwa w charyzmacie Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie dla tych wszystkich,kapłanów, zakonników i zakonnic należących do innych Zgromadzeń czy Instytutów Życia Konsekrowanego, a także ludzi świeckich, których Bóg powołuje do życia tym charyzmatem. Nie jest on bowiem sprzeczny z regułami żadnego Zgromadzenia lub Zakonu ani w konflikcie ze stylem życia kapłanów diecezjalnych czy katolików świeckich, ale jest szczególnym darem Boga na nasze czasy i w przedziwny sposób łączy w sobie wszystkie inne dary i charyzmaty Kościoła. Jedynymi wymogami przynależności do tej Wspólnoty są:• 
codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia;
modlitwa za Kościół i kapłanów (Dz.s.F. 1052);
przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia dziennie;
świadectwo życia dawane Jezusowi w miejscu, na którym postawił swoim powołaniem, wierność swojej drodze życia;
błogosławieństwo kapłańskie udzielane i rozszerzane na cały świat 
(wymóg dla kapłanów).

             Istotą tego charyzmatu jest całkowita ufność Jezusowi – zawierzenie Bożemu miłosierdziu i postawa miłosierdzia, czyli nastawienie na odwzorowanie w swoim życiu pragnienia i wysiłku Jezusa zmierzającego do doprowadzenia każdego człowieka do dojrzałości i wiecznego zbawienia. Dokonuje się to przez ciągłe wnikanie w Boże tajemnice, poznawanie Jego wielkiego miłosierdzia i niezgłębionej dobroci do stworzeń oraz przybliżanie tego innym ludziom. Jak również, poprzez łączenie się z Jezusem w miłości, wypraszanie Bożego miłosierdzia dla siebie i innych, budzenie ufności w Boże miłosierdzie, oraz przygotowywanie w ten sposób świata na ostatecznie przyjście Chrystusa na ziemię. Zasadniczym elementem tego charyzmatu jest modlitwa, podejmowanie postu, wszelkich umartwień i prac, a także przyjmowanie cierpienia i wszelkich wysiłków, w zjednoczeniu z Jezusem, ofiarowując, jak to określił sam Chrystus świętej siostrze Faustynie, za cały świat, a szczególnie za dwie drogocenne Jego sercu perły, czyli dusze kapłanów i dusze zakonne. Modlitwa, umartwienia, posty czy jakakolwiek praca zyskują swoją wartość przed Bogiem jedynie wtedy, gdy są złączone z modlitwą, postem, umartwieniem czy pracą samego Jezusa. Dlatego też każdy członek Kręgu Miłosierdzia, podobnie jak Siostry, pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, a swoje życie stara się wzorować na życiu Jezusa od żłóbka aż do skonania na krzyżu (Dz.s.F. 438).
    Uczestnictwo w charyzmacie daje członkom Kręgu Miłosierdzia prawo do udziału we wszystkich obietnicach Jezusa pozostawionych w Dzienniczku dla Zgromadzenia, w duchowych dobrach Wspólnoty, zwłaszcza do szczególnej opieki Jezusa, podobnie jak św. Faustyna, przed atakami złego ducha, ale także zachęca do praktykowania zgodnie ze swoim stanem życia, podobnie jak Siostry, trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Z oczywistych względów dla ludzi świeckich żonatych czy zamężnych będzie to oznaczało duchową walkę o czystość i wierność małżeńską, wolność od chciwości pieniędzy i mądre nimi gospodarowanie dla dobra rodziny, a także posłuszeństwo nauce Kościoła. Chodzi o to, aby duszą coraz bardziej wolną od różnorakich przywiązań kochać Jezusa aktem czystej miłości, samemu coraz mocniej ufać miłosierdziu Bożemu wypraszając je również dla innych.
    Św. siostra Faustyna (Dz.s.F. 1158) zachęcała, aby każdy członek tego trzeciego odcienia, czyli właśnie Kręgu Miłosierdzia, starał się spełnić przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia dziennie, a może ich być również więcej. Te uczynki miłosierdzia mogą
być praktykowane w trojaki sposób: 

1. 
2. 
3. 
czynem;
słowem, przez przebaczenie i pocieszanie;
modlitwą, która dostępna jest nawet wtedy, gdy nie można spełnić uczynku miłosierdzia ani też wypowiedzieć słowa przebaczenia lub pocieszenia.

             Siostra Faustyna podkreśla przy tym dla tych, którzy martwią się, że nie mają rzeczy materialnych by czynić przez nie miłosierdzie, że „miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia ani spichlerza”, jest dostępne dla każdego i ma przy tym większą zasługę przed Bogiem (Dz.s.F. 1317). Trudno oprzeć się wrażeniu, że Faustyna zachęca nas wszystkich, członków Kręgu Miłosierdzia do tego, abyśmy powrócili do praktykowania obecnych już od dawna w nauce Kościoła uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.
    Niezmiernie ważne jest przy tym, aby zarówno czyny miłosierdzia tak względem ciała jak i duszy, a także inne praktyki ascetyczne jak posty, umartwienia czy jakąkolwiek pracę podejmować wobec bliźnich ze względu na miłość do Jezusa i ze względu na dobro, czyli wzrost w człowieczeństwie i zbawienie braci, jak również w łączności z Jezusem, z Jego czynami lub słowami miłosierdzia. Czynimy to zwykłym aktem woli i wzbudzeniem pragnienia, by wszystko to podejmować w łączności z Jezusem, z podobnym Jego aktem miłosierdzia i z miłości do Niego w celu wypraszania miłosierdzia dla całego świata, a szczególnie dla dusz kapłańskich i zakonnych. I tak np. post łączymy z postem Jezusa, nasze własne umartwienia, uczynki miłosierdzia względem ciała czy duszy z Jego umartwieniami czy czynami, naszą pracę z Jego pracą w Nazarecie, nasze cierpienie z Jego cierpieniem, gdyż tylko wtedy mają one wartość przed Bogiem. Należy unikać podejmowania dzieł miłosierdzia motywowanych lękiem przed opinią innych ludzi („bo tak wypada”, „bo co powiedzą inni”, „a może się ktoś na mnie obrazi”), albo z powodów czysto filantropijnych czy nawet szlachetnej miłości bliźniego. To za mało. Tylko motywacja „z miłości do Chrystusa”, dla rozwoju i zbawienia tak ukochanego przez Niego człowieka, nadaje czynom miłosierdzia właściwy charakter. Jak widać, konieczny jest więc również ciągły wysiłek każdego, kto należy do Kręgu Miłosierdzia nad oczyszczaniem własnej motywacji i intencji do działania oraz prośby skierowane do Boga o oczyszczanie naszej woli i pragnień.
    Trzecim sposobem praktykowania miłosierdzia wobec bliźnich, jak podaje Siostra Faustyna jest modlitwa za nich, a w sposób szczególny za kapłanów i osoby zakonne. Nie trzeba oczywiście przypominać, że nasza modlitwa ma sens tylko wtedy, gdy jest łączona ciągle aktem woli z modlitwą Jezusa opisaną w Ewangeliach. Modlitwą taką powinna być przede wszystkim Koronka do Bożego Miłosierdzia, możliwie o godz. 15:00 lub w innym czasie. Szczególną zaś modlitwą dla członków Kręgu Miłosierdzia jest podyktowana przez św. siostrę Faustynę w Dzienniczku do codziennego odmawiania

  M O D L I T W A   Z A   K O Ś C I Ó Ł   I   K A P Ł A N Ó W :
1052  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana
– bo Ty wszystko możesz.

W Święto Podwyższenia Krzyża, 14 września 2007 roku, dokonany został uroczysty akt intronizacji i oddania Wspólnoty, we wszystkich „odcieniach” i stopniach przynależności, Jezusowi Królowi Miłosierdzia. Odtąd, każdy wstępujący do Wspólnoty, oddaje swoje życie Chrystusowi, wyznając Go jako jedynego swojego Pana i Króla.

  A K T   O D D A N I A   J E Z U S O W I
K R Ó L O W I   M I Ł O S I E R D Z I A :
ezu, Królu Miłosierdzia, Panie nasz, przez ręce Maryi Matki Miłosierdzia oddajemy dziś Tobie, na zawsze, wszystkie nasze wspólnoty, siostry i braci, których raczyłeś i raczysz wezwać do głoszenia chwały Twego Miłosierdzia i przygotowywania świata na Twoje przyjście. Oddajemy wszystkich, którzy wraz z nami wielbią Twoje Miłosierdzie w każdym czasie i miejscu.
wiadomi naszej słabości, ale ufni w Twoje Nieskończone Miłosierdzie oddajemy się Twojej Świętej Woli. Ty Sam uświęcaj nas i posługuj się nami, jak chcesz, w Twoim dziele zbawienia świata.
róluj w naszych sercach i w całej Wspólnocie, spraw, by Twoja Wola pełniona była zawsze, wszędzie i we wszystkim, aby Królestwo Twoje ogarnęło wszystkich ludzi po wszystkie czasy. Amen.

Przypominamy także uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy.

Uczynki względem
ciała:
  • głodnych nakarmić
  • spragnionych napoić
  • nagich przyodziać
  • podróżnych, tych, co nie mają się    gdzie schronić, przyjąć do domu
  • więźniów pocieszać
  • chorych nawiedzać
  • umarłych grzebać
Uczynki
względem
duszy:
  • grzeszących upominać
  • nieumiejętnych pouczać
  • wątpiącym dobrze radzić
  • strapionych pocieszać
  • krzywdy cierpliwie znosić
  • urazy chętnie darować
  • modlić się za żywych
    i umarłych

Wszystkich, którzy pragną włączyć się do Kręgu Miłosierdzia, prosimy o zgłaszanie się (telefonicznie, listownie,  e-mailem lub osobiście) w Rybnie – podając:
imię i nazwisko + adres zamieszkania (do korespondencji) + Diecezję, Zgromadzenie Zakonne (dla Kapłanów i Osób Zakonnych) + kontakt (telefon, e-mail) + datę urodzenia.

 
http://misericordiadei.eu/pag.04.html

Podziel się z innymi:

LITANIA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

LITANIA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – ufamy Tobie

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego

W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Podziel się z innymi: