NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Matka Boska Rozwiązująca Węzły

Ile razy znajdowałeś się w sytuacji bez wyjścia? Ile razy byłeś na życiowym zakręcie? Czy boisz się o siebie i swoją rodzinę? Jak często żałowałeś swoich decyzji i chciałbyś je cofnąć, gdyby się tylko dało to zrobić? Czy beznadzieja i brak poczucia sensu są Twoimi częstymi towarzyszami?Jeśli te i podobne pytania napotykają na podatny grunt w Tobie, to znaczy, że krępują Cię węzły nie pozwalające Ci swobodnie żyć. Chrystus Pan ma jednak sposób na każde nasze zmartwienie i utrudzenie. On powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

 

Nasz Zbawiciel pragnie wyzwolić nas z każdego pogmatwania i wyprostować nawet najbardziej poplątane ścieżki swoich ochrzczonych dzieci. Droga do świętości, choćbyśmy błądzili po tysiąc razy, zawsze jest do odnalezienia, jak ma się lampę wiary w Jezusa (por. Ps 119,105). Taką wiarę miała Maryja, którą z wysokości krzyża Syn Boży uczynił naszą Matką. Ją właśnie wskazał uczniowi jako dar dla Kościoła. O cokolwiek wierni proszą z miłością przez Maryję, na pewno się spełni. Ona bowiem oczyszcza nasze prośby z pychy i egoizmu, przedstawiając je Bogu jako błaganie o miłość i miłosierdzie.

Wiedział o tym siedemnastowieczny autor obrazu Maryi Rozwiązującej Węzły z niemieckiego Augsburga, H.A. Langenmantel. Łaskami słynący obraz jego pędzla pozwala wiernym dostrzec Boską rzeczywistość miłości, pokoju, światła, sensu, leżącą niejako w rękach Maryi. Ona właśnie bierze w swoje ręce poplątane życie ludzkie i swoim wstawiennictwem u Boga rozwiązuje węzły, skutecznie krępujące człowieka. To problemy, które bardzo często nosimy przez lata. Węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, lęk, rozpacz małżonków po rozwodzie, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane nałogami dzieci, ich chorobą, czy oddaleniem się od Boga; węzły alkoholizmu, narkomanii, pornografii, hazardu; węzły zranień fizycznych, psychicznych i moralnych zadane przez innych; zniewoleń duchowych i demonicznych opętań; niechęć boleśnie nas torturująca; poczucie winy po dokonanej aborcji, nieuleczalne choroby, depresja, bezrobocie, strach, samotność, niewiara, pycha… Wszystkie one są w naszym życiu konsekwencją grzechu osobistego bądź społecznego, a także braku rozsądku.

Skuteczną i pewną modlitwą ratunkową jest powstała w 1998 roku Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Ułożył ją argentyński ksiądz Juan Ramon Celeiro. Zyskała ona aprobatę biskupa Buenos Aires, który kiedyś przywiózł z Niemiec kopię tego obrazu. Tym biskupem był kard. Bergolio – dzisiejszy papież Franciszek.

Od tamtej pory nowenna została przetłumaczona na ponad 20 języków świata, w tym na arabski i Braila. Maryja w tym wezwaniu czczona jest w licznych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, a także i w Polsce. 

 

JAK SIĘ MODLIĆ

1. Znak Krzyża Świętego

2. Akt żalu (skruchy)

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)

4. Rozważanie na kolejne dni nowenny

5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)

6. Modlitwa do Maryi ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (podana na końcu nowenny)

7. Znak Krzyża Świętego.

 

ROZWAŻANIA NA KOLEJNE DNI

 

PIERWSZY DZIEŃ

Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające Twoje Dzieci, wyciągnij ku mnie, Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, którego on stał się przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym i przeszkadza mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, albowiem ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dzieckiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten supeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić mnie od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ kochasz mnie miłością samego Boga. Dziękuję Ci, Matko Ukochana.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 

Kto szuka łaski

Ten znajdzie ją w dłoniach Maryi

 

DRUGI DZIEŃ

Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś do ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam węzeł … (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić chwały Bożej.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 

Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia,

prosi o pomoc Maryję.

TRZECI DZIEŃ

Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia……. wszelkie urazy i pretensje, których on jest przyczyną.

Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, Ukochana Matko i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam teraz na zawsze tym osobom… a także samemu sobie.

Dziękuję, Maryjo rozwiązująca węzły i proszę, módl się o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które ci teraz przedstawiam. Amen.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Kto chce łask, zwraca się do Maryi.

CZWARTY DZIEŃ

Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł… Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę.

Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi,

która jest odbiciem promieni Słońca.

PIĄTY DZIEŃ

Matko rozwiązująca węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz założyć mój węzeł w Twoje dłonie… proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie Serce Boga.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Maryja wszystko może wyprosić u Boga.

SZÓSTY DZIEŃ

Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz.

Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi wypraszasz.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Cała piękna jesteś Maryjo

i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

SIÓDMY DZIEŃ

Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu… o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem.

O Maryjo rozwiązująca więzy, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dzięki, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

Jesteś chwałą Jeruzalem

 i chlubą naszego narodu.

ÓSMY DZIEŃ

Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… w moim życiu. Proszę nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski.

DZIEWIĄTY DZIEŃ

Matko Najświętsza, orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mojego życiowego węzła. Ty znasz boleść jaką mi sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej. Maryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 

MODLITWA

DO MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych Dzieci, a serce przepełniają Boża Miłość i nieskończone Miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia.

Ty wiesz jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz jak te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość…(wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moja najpewniejsza ostoją.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 Matka Boska Rozwiązująca Węzły

Na zakończenie NOWENNY

 

przyjmij z pokorą i ufnością

 

 

 

MACIERZYŃSKIE

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MARYI

 

 

 

Niech cię chroni przed szatanem,

 

jego nienawiścią i złością;

 

Niech napełni cię pokojem i miłością,

 

abyś tym pokojem i miłością

 

mógł/mogła dzielić się z innymi

 

NIECH CIĘ BŁOGOSŁAWI MARYJA

 

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

AMEN.

 

 

 

 

Podziel się z innymi:

929 myśli nt. „NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

 1. O Maryjo rozwiązująca wszystkie węzły i kłopoty, wiem, że nie jestem godna Twojej pomocy, ale wiem, że mnie kochasz i zlitujesz się nad moją córką Aleksandrą. Proszę Cię udziel jej łaski szczerego nawrócenia się i wyzwolenia z grzechu lenistwa i niechęci do szkoły. Błagam, zlituj się nade mną i moja ukochaną córeczką. Ufam, że mnie wysłuchasz.

 2. O Matko moja Ukochana, proszę Cię o nawrócenie mojej córki Aleksandry, broń ją przed atakami szatana i udziel jej Swojego błogosławieństwa. Amen

 3. Mateczko proszę Cie do wspomóż Nam w postępowaniu toczącym się w sprawie mamy, która zgineła w wypadku samochodowym…. Mateczko rozwiąż ten supeł i natchnij nas duchem Świętym co mamy robić….Jezu Ufamy Tobie

 4. Mateńko w dalszym ciągu proszę o pozytywne rozwiązanie spraw w pracy:) jednocześnie dziękuję, ze po dwóch dniach od skończenia pierwszej nowenny w tej intencji zaczęły się dziać niesamowite rzeczy:)Matenko proszę gorąco o dalsza pomoc w tym problemie:) masz ogromna i niesamowita moc:)przekonuje się o tym cały czas:) czuje, ze wstawiasz się za mną u Twojego Syna a On działa cuda:) jeszcze raz gorąco dziękuję i proszę o opiekę:)

 5. Maryjo rozwiazujaca węzły rozwiąż mój węzeł – toksyczna relacje z tatą mojego synka i to co ta relacja robi mi w głowie, emocjach i duszy.

 6. Milosierna Matko proszę rozwiąż mój węzeł w pracy zawodowej,który mnie zniewala. Pomóż mi to wszystko przejść bez porażki i stresu. Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania problemów zawodowych.

 7. Mamo Święta,
  proszę Ciebie o pomoc dla Sarah córki mojej w rozwiązaniu jej problemu w związku partnerskim. Uchroń ją proszę od krzywd zadawanych przez Simona. Uwolnij ją od tej trucizny jej życia bo sama ona nie ma na to sił a pomóc sobie też nie chce. Mamo, spójrz na jej łzy… wiem z pewnością, że Sarah nie zasłużyła sobie na taki los. Pomóż jej proszę Ciebie. Ufam Tobie i wiem na pewno że nie zostawisz ją samą w jej cierpieniach.
  Dziękuję.

 8. Maryjo,juz na drugi dzien nowrenny okazalas mi laske.Maz otrzezwial i oby tak trwalo.Dodaj Maryjo Przenaswietsza mu sile aby wyzwolil sie z alkoholizmu i nie pograzal w rozpaczy cala rodzine,nie niszczyl wlasnego zdrowia.Pomimo ran kocham go i wierze,ze Tylko Ty Maryjo wyblagasz u Boga Ojca jego ozdrowienie

 9. Matko proszę rozwiąż węzęł wszelkich przeszkód które stoją na drodze do zawarcia przeze mnie szczęśliwego i trwałego małżeństwa z wymarzonym mężczyzną. Bóg zapłać.

 10. Maryjo rozwiązująca węzły pomóż mi rozwiązać węzły mojego życia,zarówno te osobiste jak i zawodowe.Wspomagaj mnie ,bo bardzo mi trudno podołać w opiece nad mamą i córką.Opiekuj się mną i nie pozwól mi na chwile załamania i rozpacz.Proszę Cię daj mi siły i zdrowieiwskaż drogę po której mam bezpiecznie podążać,aby się nie pogubić.Bardzo Cię proszę Kochana Matko pomóż…………

 11. Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające Twoje Dzieci, wyciągnij Twoje miłosierne dłonie w moją stronę. Oddaje Ci kolejny węzeł do rozsupłania. Amen.

  • Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś do ciebie w sprawie rozwiązania węzła. Amen.

  • Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł…

  • Matko rozwiązująca węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz założyć mój węzeł w Twoje dłonie…

  • Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie życiowy węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz. Amen

  • Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża Miłość i nieskończone Miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia i rozwiąż definitywnie raz na zawsze węzeł, który Ci w tej nowennie powierzyłam. Dziękuję Ci Maryjo, że jesteś naszą najkochańszą Mamusią.

 12. Maryjo pomóż proszę rozwiązać węzeł który stworzyła moja zona zdradzajac mnie i jednocześnie oddalajac się ode mnie i naszych dzieci. Poprowadz ja proszę na dobrą drogę…. Drogę zbawienia

 13. Proszę pomóż mi rozwiązać węzeł samotności, marże o dobrym człowieku który by mnie kochał, o dziecku. Jestem jedynakiem- mam tylko rodziców, nie zostawiaj mnie sama. Pozwól mi mieć rodzine, meza i dzieci. Nie zostawiaj mnie. Uwolnij mnie od Kuby jeżeli on nie jest mi pisany, nie pozwól żeby ktoś ranił moje serce i dawał nadzieje jeżeli jest fałszywa na małżeństwo i szczęście rodzinne.. Tyle błędów popełniłam w życiu. Pomóż mi.

 14. Kochana Matko dopomóz mi moim bliskim wsomagaj uzależnionych w zerwaniu z nałogiem i ochraniaj ludzi przed wszelkimi uzależnniami

 15. Maryjo proszę pomóż mi rozwiązać węzeł który bardzo mnie dręczy, chodzi o mój wieloletni związek i kryzys który mamy. Proszę Matko Przenajświętsza

 16. Maryjo proszę pomóż mi rozwiązać węzeł który bardzo mnie dręczy, chodzi o mój wieloletni związek i kryzys który mamy

 17. „Kto szuka łaski Ten znajdzie ją w dłoniach Maryi”. Ufam Ci Maryjo, że Twoje dłonie rozsupłają węzeł który Ci podaję w tej Nowennie. Amen.

  • Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję. Maryjo cała oddaję się Tobie, prowadź nas do Jezusa. Amen.

  • Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni Słońca. Maryjo ogrzewaj skostniałe serca swoją miłością. Amen.

  • ” Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie”. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi wypraszasz. Amen.

  • „Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu.” Tyś naszą Judytą, Maryjo niezwyciężona i zwycięska nasza Królowo. Zdeptałaś głowę węża, jesteś w stanie odeprzeć od człowieka ataki szatana i wysłać go pod krzyż Jezusa. Proszę, uczyń to nie zwlekaj. Amen.

  • Dziewico, Niepokalanie Poczęta Maryjo, bogata w Boże miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł, o który Ci w tej nowennie błagam. Okaż swą moc w ” Godzinie Łaski”. Amen.
   „Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski.”

  • MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się w mojej intencji, wysłuchaj moich próśb, rozwiąż ten ” gordyjski węzeł”. Amen.

 18. prosze Matko Przenajswietrza o rozwiazanie problemow mojej rdziny ;klopot z sasiadem i jego zona ,problemy jakie robi i sprawa sadowa jaka nam wytoczyl,przesladowanie zjego strony .Bardzo dziekuje

 19. Matko Ukochana weź mnie i mojego syna Rafała pod swój płaszcz wskaż nam drogę do Ciebie i Twojego syna .Rozwiaz nasze życiowe problemy które nam nie pozwalają żyć daj nam siły wytrwania w dobrym zgodnym pełnym zaufania do siebie prowadź nas przez resztę życia .Twoja smutna Bożena

 20. Matko Mojai Krolowo Ty wiesz dobrze czego nam potrzeba oddaje Ci wszystko?CALE mOJE ZYCIE,rodzine,meza bliskich memu sercu ludzi i sprawy ufam,ze Ty wiesz co robisz!!
  Guide moi,maintenant et toujours
  je suis a Toi à Jamais
  Tu est ma Reine ma Maman !!!!!

  merci

 21. Mateczko rozwiązująca węzły, błagam rozwiąż trapiące mnie węzły, które sobie sama zgotowałam dając się zmanipulowac.Mateczko proszę o siły duchowe i fizyczne abym przetrwała ten ciężki okres. Kocham Ciebie MARYJO, matko moja, kocham syna Twego Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Króla. Amen.Maryjo ratuj.

 22. Maryjo, powierzam Ci kolejny węzeł do rozwiązania. Zatrudnij wszystkich świętych w Niebie, szczególnie moich ukochanych powierników, bo węzeł jest ogromny ale Ty, która zmiażdżyłaś głowę szatana poradzisz sobie z każdym węzłem. Amen.

  • Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się w moich intencjach, które zanoszę Ci w tej Nowennie. Działaj,uwolnij, rozwiąż. Błagam Cię Matko. Amen.

  • Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie życiowy węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz. Amen.

  • Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi. Amen.

  • Matko Najświętsza, Orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, dzisiaj chcę Ci podziękować za Twoją troskę, za opiekę, za trud rozsupływania węzłów naszego życia. Dziękuję Ci Maryjo i proszę nie ustawaj w swej pomocy,a z ujrzysz nas w ramionach Miłosiernego Boga. Amen.

 23. Matko rozwiąż ten węzeł który bardzo ciąży na moim życiu i moich najbliższych.Bardzo Cię proszę i gorąco się o to modlę.

 24. Wszyscy Święci Pańscy wspierajcie moją modlitwę do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Was dusze czyśćcowe otaczam swoją szczególną modlitwą w listopadzie i dlatego usilnie Was proszę dopomóżcie Maryi rozwiązać węzeł, którego sama nie potrafię rozwiązać.Amen.

  • AKT ŻALU I SKRUCHY

   Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz mi moje grzechy – grzechy mojej młodości, grzechy mojej dojrzałości, grzechy mojego ciała, grzechy mojej duszy, moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam, grzechy których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny powszedni, za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów złego przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego Obraz pozostał na Całunie. O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj jakim byłem, daruj i oczyść moją duszę z błędów i wad. Wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź Miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków. Amen.

  • Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Rozwiąż ten węzeł niewiary, który nie pozwala przylgnąć do Chrystusa.

  • Proszę Was wszystkie dusze czyśćcowe o modlitwę w intencji za które się modlę a ja ze swej strony dziś swoje modlitwy ofiarowuję za Was tęskniących za oglądaniem Oblicza Bożego w Niebie i ofiarowuję odpust zupełny dla jednej z Was wg upodobania Najwyższego, Najmiłosierniejszego, Najsprawiedliwszego Ojca. Amen.

  • Przyjmuję z wdzięcznością Twoje błogosławieństwo Maryjo, Matko nasza. Niech nas ono chroni przed szatanem, jego nienawiścią i złością; Niech napełni nas pokojem i miłością, abyśmy tym pokojem i miłością mogli dzielić się z innymi. Amen.

 25. Mateńko Kochana,wiem że dopiero co dołączyłam do Ciebie ale wierzę że pomożesz mi bym już została z Tobą. Błagam Cię…rozwiąż ten węzeł,który rozdzielił mnie i Pawła byśmy mogli znowu być razem,tworzyć dalej rodzinę,by nowe życie które w sobie noszę nie rozwijało się w bólu,cierpieniu,smutku i łzach a czerpało szczęście i radość. Wysłuchaj moich próśb…Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *