NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Matka Boska Rozwiązująca Węzły

Ile razy znajdowałeś się w sytuacji bez wyjścia? Ile razy byłeś na życiowym zakręcie? Czy boisz się o siebie i swoją rodzinę? Jak często żałowałeś swoich decyzji i chciałbyś je cofnąć, gdyby się tylko dało to zrobić? Czy beznadzieja i brak poczucia sensu są Twoimi częstymi towarzyszami?Jeśli te i podobne pytania napotykają na podatny grunt w Tobie, to znaczy, że krępują Cię węzły nie pozwalające Ci swobodnie żyć. Chrystus Pan ma jednak sposób na każde nasze zmartwienie i utrudzenie. On powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

 

Nasz Zbawiciel pragnie wyzwolić nas z każdego pogmatwania i wyprostować nawet najbardziej poplątane ścieżki swoich ochrzczonych dzieci. Droga do świętości, choćbyśmy błądzili po tysiąc razy, zawsze jest do odnalezienia, jak ma się lampę wiary w Jezusa (por. Ps 119,105). Taką wiarę miała Maryja, którą z wysokości krzyża Syn Boży uczynił naszą Matką. Ją właśnie wskazał uczniowi jako dar dla Kościoła. O cokolwiek wierni proszą z miłością przez Maryję, na pewno się spełni. Ona bowiem oczyszcza nasze prośby z pychy i egoizmu, przedstawiając je Bogu jako błaganie o miłość i miłosierdzie.

Wiedział o tym siedemnastowieczny autor obrazu Maryi Rozwiązującej Węzły z niemieckiego Augsburga, H.A. Langenmantel. Łaskami słynący obraz jego pędzla pozwala wiernym dostrzec Boską rzeczywistość miłości, pokoju, światła, sensu, leżącą niejako w rękach Maryi. Ona właśnie bierze w swoje ręce poplątane życie ludzkie i swoim wstawiennictwem u Boga rozwiązuje węzły, skutecznie krępujące człowieka. To problemy, które bardzo często nosimy przez lata. Węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, lęk, rozpacz małżonków po rozwodzie, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane nałogami dzieci, ich chorobą, czy oddaleniem się od Boga; węzły alkoholizmu, narkomanii, pornografii, hazardu; węzły zranień fizycznych, psychicznych i moralnych zadane przez innych; zniewoleń duchowych i demonicznych opętań; niechęć boleśnie nas torturująca; poczucie winy po dokonanej aborcji, nieuleczalne choroby, depresja, bezrobocie, strach, samotność, niewiara, pycha… Wszystkie one są w naszym życiu konsekwencją grzechu osobistego bądź społecznego, a także braku rozsądku.

Skuteczną i pewną modlitwą ratunkową jest powstała w 1998 roku Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Ułożył ją argentyński ksiądz Juan Ramon Celeiro. Zyskała ona aprobatę biskupa Buenos Aires, który kiedyś przywiózł z Niemiec kopię tego obrazu. Tym biskupem był kard. Bergolio – dzisiejszy papież Franciszek.

Od tamtej pory nowenna została przetłumaczona na ponad 20 języków świata, w tym na arabski i Braila. Maryja w tym wezwaniu czczona jest w licznych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, a także i w Polsce. 

 

JAK SIĘ MODLIĆ

1. Znak Krzyża Świętego

2. Akt żalu (skruchy)

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)

4. Rozważanie na kolejne dni nowenny

5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień)

6. Modlitwa do Maryi ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (podana na końcu nowenny)

7. Znak Krzyża Świętego.

 

ROZWAŻANIA NA KOLEJNE DNI

 

PIERWSZY DZIEŃ

Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające Twoje Dzieci, wyciągnij ku mnie, Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, którego on stał się przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym i przeszkadza mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, albowiem ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dzieckiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten supeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić mnie od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ kochasz mnie miłością samego Boga. Dziękuję Ci, Matko Ukochana.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 

Kto szuka łaski

Ten znajdzie ją w dłoniach Maryi

 

DRUGI DZIEŃ

Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś do ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam węzeł … (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić chwały Bożej.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 

Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia,

prosi o pomoc Maryję.

TRZECI DZIEŃ

Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia……. wszelkie urazy i pretensje, których on jest przyczyną.

Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, Ukochana Matko i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam teraz na zawsze tym osobom… a także samemu sobie.

Dziękuję, Maryjo rozwiązująca węzły i proszę, módl się o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które ci teraz przedstawiam. Amen.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Kto chce łask, zwraca się do Maryi.

CZWARTY DZIEŃ

Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł… Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę.

Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi,

która jest odbiciem promieni Słońca.

PIĄTY DZIEŃ

Matko rozwiązująca węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz założyć mój węzeł w Twoje dłonie… proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie Serce Boga.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Maryja wszystko może wyprosić u Boga.

SZÓSTY DZIEŃ

Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz.

Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi wypraszasz.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Cała piękna jesteś Maryjo

i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

SIÓDMY DZIEŃ

Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu… o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem.

O Maryjo rozwiązująca więzy, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dzięki, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

Jesteś chwałą Jeruzalem

 i chlubą naszego narodu.

ÓSMY DZIEŃ

Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… w moim życiu. Proszę nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski.

DZIEWIĄTY DZIEŃ

Matko Najświętsza, orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mojego życiowego węzła. Ty znasz boleść jaką mi sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej. Maryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 

MODLITWA

DO MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych Dzieci, a serce przepełniają Boża Miłość i nieskończone Miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia.

Ty wiesz jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz jak te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość…(wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moja najpewniejsza ostoją.

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.

 

 Matka Boska Rozwiązująca Węzły

Na zakończenie NOWENNY

 

przyjmij z pokorą i ufnością

 

 

 

MACIERZYŃSKIE

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MARYI

 

 

 

Niech cię chroni przed szatanem,

 

jego nienawiścią i złością;

 

Niech napełni cię pokojem i miłością,

 

abyś tym pokojem i miłością

 

mógł/mogła dzielić się z innymi

 

NIECH CIĘ BŁOGOSŁAWI MARYJA

 

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

AMEN.

 

 

 

 

Podziel się z innymi:

929 myśli nt. „NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

 1. Maryjo Matko moja błagam Cię rozwiąż węzły mojego życia, proszę pomóż mi naprawić to co zepsułam i zaniedbałam. Mateczko gdyby można było cofnąć czas. Proszę pomóż mi ,bo sama sobie nie poradzę . Proszę wstaw się za mną u Swojego Syna o łaski potrzebne dla mnie i mojej rodziny, Tak bardzo pragnę by szczęśliwa razem z NASZĄ CÓRKĄ I MĘŻEM TAK BARDZO ICH KOCHAM I NIE WYOBRAŻAM SOBIE ZYCIE BEZ NICH . Błagam rozwiąż na zawsze wszystkie węzły, które nie pozwalają nam swobodnie i szczęśliwie żyć.Mateczko moja kochana Ty wiesz , Ty wszystko wiesz . Zawsze byłaś obok mnie , ale ja za późno to zobaczyłam. Błagam pokornie pomóż mi I SPRAW ABY W MOIM MAŁŻENSTWIE ZAGOŚCIŁA ZNÓW MIŁOŚĆ,WIERNOŚĆ I WZAJEMNY SZACUNEK…Amen.

 2. Mateńko rozwiązująca węzły proszę rozwiąż węzły alkoholizmu mojego męża,powrót na drogę wiary syna ,rozwiąż węzeł mojej nieuleczalnej choroby nowotworowej /mielofibrozy/Mateńko wstawiaj sie za moją rodziną u Twego Syna.proszę pomóż.

   • O Maryjo, Matko, która nigdy nie odrzucasz dziecka wołającego o pomoc. Pomóż mi proszę. W Twoje Święte ręce oddaje całą swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Błagam Cię klęcząc przed Twoim Świętym Obliczem, rozwiąż mój węzeł. Maryjo, moja Święta Matko, zabierz ode mnie ten kielich goryczy, który sam sobie zgotowałem. Maryjo, Królowo, ratuj mnie!
    Amen

 3. NajSwiętsza Maryjo Panienko w dniu Twojego święta proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu bardzo trudnego węzła w naszej rodzinie i potrzebne nam łaski. Wstaw się za nami u Twego Syna Jezusa Chrystusa pokornie o to proszę.

   • Kochana Matko rozwiąż wszystkie węzły zranień mojego męża, żeby nasze małżeństwo mogło znowu żyć na co dzień z miłością, życzliwością i szacunkiem. Wiem, że Ty wszystko możesz i wiele dobrego w moim życiu zrobiłaś. Dziękuję Ci za wszystko

 4. Maryjo mój węzeł został rozwiązany Bóg Zapłać!
  O Maryjo Rozwiązująca Węzły,błagam o dalszą opiekę,
  O Maryjo módl się za nami!

 5. Matenko prosze zozwiaz wezel konfliktu miedzy mna a Salvatore, prosze rozwiaz miedzy nami wezly strachu , niepewnosci , blokad i wszystkiego co nas ogranicza …..Matenko ufam Tobie

 6. Matko Boża rozwiązująca węzły pomóż mojemu synowi podjąć decyzję o zakończeniu związku /nie małżeństwa/ z dziewczyną chorą od wielu lat na schizofrenię niech pozostana przyjaciółmi jej choroba ma podloże genetyczne chora jest duża część rodziny Matko ratuj moje dziecko

  • Być może jest matka, która modli w się o błogosławieństwo dla tego związku : Boże, to człowiek szlachetny i godny zaufania, powierzam mu swoją córkę, uratuj moje dziecko…

   • Trzeba modlić się o Wolę Bożą względem nich. Jeżeli faktycznie nie mogą wziąć ślubu i nic się nie da zrobić to wtedy o zakończenie. A może należy prosić o uzdrowienie dziewczyny? Każdy chce kochać i być kochany. Bóg myśli o wszystkich.

 7. Kochana Matko błagam Cię rozwiąż węzły mojego życia proszę pomóż mi naprawić to co zepsułam i zaniedbałam. Mateczko pomóż mi bo sama nie poradzę. Tak bardzo pragnę być szczęśliwa z moim mężem i dziećmi. Błagam rozwiąż na zawsze wszystkie węzły które nie pozwalają mi być szczęśliwą. Proszę także o łaskę i dar pełnego zdrowia dla mojej córeczki MARYSI. Mateczko Ty wszystko wiesz i zawsze byłaś obok mnie.
  Błagam pokornie pomóż mi.

  • Matko moja najdroższa proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego węzła którego sama nie rozwiąże proszę o pomoc w sprawie sądowej która tak bardzo leży mi na sercu

 8. Modląc się Koronką do Krwi Chrystusa znalazłam wczoraj tę nowennę i bardzo się wzruszyłam.
  Znalazłam ją właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebowałam pomocy!
  Nie mogę znależć kierownika duchowego, a sama nie do końca widzę,co powinnam i jak zmieniać, a nawet jak się o to dobrze modlić…
  Bardzo dziękuję Ci Basiu i Wam wszystkim modlącym się wspólnie
  za ten żywy Kościół i wszystkie Jego możliwości.
  Błogosławię Wam.
  +B

  • Serdeczne Bóg zapłać za dobre słowo i błogosławieństwo, które w Imieniu wszystkich odwiedzających to miejsce odwzajemniam.
   Niech nasza Mama pomoże rozwiązać Twoje problemy.
   Z modlitwą

  • „BeataReginaMaria” Jeżeli szukasz kierownia duchowego to ja polecam o.Adama Szustaka!!!Znajdziesz mnóstwo filmów jego na Langustanapalmie.pl .Ja mam zrobioną, ,,subskrybuj” i słucham go na bieżąco codziennie wrzuca jakiś swój filmik.Spróbuj proszę, nawet jeżeli się okaże że to nie Twój typ kierownika to na pewno Dużo dobrego z tego wyniesiesz!!!Gdyby nie On nie wiem czy nie siedzuałbym dzisiaj w bagnie po uszy!!!Nawrócenie w moim przypadku to proces powolny ale się dzieje.Pozdrawiam.

 9. MATKO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY DZIŚ 5 DZIEŃ NOWENNY
  TY, KTÓREJ ZŁY DUCH BOI SIĘ I LĘKA ROZWIĄŻ MOC WSZELKIEJ DEMONICZNEJ SIŁY Z MOJEGO ŻYCIA,
  PRZEKLEŃSTW, BRAKU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, NASZYCH GRZECHÓW, WIN I PRZEKLEŃSTW. MÓDL SIĘ MATKO DOBROTLIWA I PEŁNA MIŁOŚCI PROSZĘ CIĘ PRZEZ RANY CHRYSTUSA O ROZWIĄZANIE TYCH WEZŁÓW ZŁA

 10. Maryjo Matko moja błagam Cię rozwiąż węzły mojego życia, proszę pomóż mi naprawić to co zepsułam i zaniedbałam. Mateczko gdyby można było cofnąć czas. Proszę pomóż mi ,bo sama sobie nie poradzę . Proszę wstaw się za mną u Swojego Syna o łaski potrzebne dla mnie i mojej rodziny, Tak bardzo pragnę by szczęśliwa razem z moim mężem i dziećmi. Błagam rozwiąż na zawsze wszystkie węzły, które nie pozwalają nam swobodnie i szczęśliwie żyć.Mateczko moja kochana Ty wiesz , Ty wszystko wiesz . Zawsze byłaś obok mnie , ale ja za późno to zobaczyłam. Błagam pokornie pomóż mi.

 11. Do Barki.Bardzo dziekuje za wsparcie.Choruje juz tak dlugo,nie chodzi nawet o to,ze boli,tylko strasznie mnie ogranicza. Nie moge wyjsc,juz rok minal,jak nie opuscilam swojego mieszkania.Blagam wiec Maryje o litosc,o cofniecie bolu i niemoznosci.! Maryjo Najswietsza,rozwiaz wezel mojej choroby! A Wam wsystkim,zycze opieki Matki Bozej i jej Milosierdzia.

   • Matko Boska Rozwiązująca Węzły blagam pomóż rozwiązać węzeł urazy między mną a małżonkiem, braku pokoju i radości między nami i węzeł rozkładu rodzimy.

    • Matka Boska pomaga każdemu kto prosi bez wyjątku, miażdży każdy błąd człowieka swoją siłą tylko trzeba podjąć trud modlitwy, łaska przychodzi bardzo szybko, sam tego doświadczam ,próbowałem wszystkiego tylko Święta Pani z siłą Trujcy dała radę moim” węzłą” nagromadzonym przez lata lekkomyślnosci chwała jej za to z Trujcą Świętą na czele

 12. Maryjo,rozwiąż wszystkie węzły mojej wnuczki Ewy.Spaw Mateńko aby byla szcześliwa zdrowa i pozbyła się wszystkich problemów które jej zagrażają w zyciu a szczegulnie złe towarzystwo i niech wyzbedzie się złych nawyków i prosze o nawrócenie do boga .Miej w opiece Nadroższa Maryjo Ewe,Damiana ,Andrzeja i cała moja rodzine.Będe sie modlić żeby wszystkie wezły były rozwiązane i na zawsze ,które nie pozwalaja nam swobodnie i szczęslimie zyć.Wyprostuj wszystkie nasze krete drogi zycia Bóg Zapłać.

 13. Matko Boża Rozwiązująca Węzły polecam Tobie problem mojego syna Dominika, który u progu dorosłości zaplatał sobie życie. Błagam dopomóż mu swoją Dobrotliwą Ręką rozwiązać ten problem i wprowadź go na ścieżki życia w Bojaźni Bożej. Proszę o światło Ducha Świętego dla niego. Amen

 14. Maryjo błagam Cię rozwiąż węzły mojego życia, problemy z którymi jest mi tak ciężko, proszę wstaw się za mną u swojego syna, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa o łaskę dla mnie i mojej rodziny, pragnę by szczęśliwa razem z moim mężem i dzicmi, nie dopuśc do rozpadu naszej rodziny, rozwiąż na zawsze węzły które nie pozwalają nam swobodnie i szczęśliwie życ. Bóg zapłac.

  • Proszę Cię Matko Najświętsza o wolność duchową dla mojej rodziny oraz o zabranie nałogu palenia marihuany mojego kolegi Grzesia oraz o wsparcie wszystkich proszących ciebie o uporanie się z zawiłościami życia

 15. Maryjo obdarz mnie Swoją miłością i opieką i pomóż rozwiązać trapiące mnie węzły od niechęci do ludzi, którzy mnie zranili, których ja zraniłam, za które przepraszam i proszę o przebaczenie.
  Amen

 16. Matko Boża módl się za mną. Obdarz mnie Swoją miłością i opieką i pomóż rozwiązać trapiące mnie węzły od niechęci do ludzi, którzy mnie zranili, których ja zraniłam, za które przepraszam i proszę o przebaczenie.
  Amen

 17. w 7 dniu odmawiania nowenny mój węzeł został rozwiązany. Nie tak jak bym chciała, przez co bardzo cierpię, ale wierzę, że Maryja wybrała najlepsze dla mnie wyjście i pomoże mi przejść przez te trudne chwile.

 18. Mateńko rozwiązująca węzły módl się za mną i za moim ukochanym K. , rozwiąż węzły fałszywej religii, kłamstw, zaślepienia, pychy, zniewoleń w jego życiu. Przyprowadź go do Swojego Syna.

 19. Lekarze nie dawali mi szans na uzdrowienie nogi bez konieczności operowania. Matka Boża, wzywana za pomocą tej modlitwy uczyniła to po dziewięciu dniach. Nie potrzeba było operacji. Wiara w siebie, w Boga i nieustanna współpraca między nami. A ta modlitwa jest szczególnym narzędziem do komunikacji z Maryją. Serdecznie polecam. Cuda się zdarzają. Dużo wiary!

 20. Odmawiam od dwóch miesięcy tą nowennę i ciągle mam o co sie modlić. Dzisiaj weszłam przypadkowo na ten piekny blog i chce zachęcić wszystkich do tej nowenny. Jej moc jest potężna. Sama jestem zaskoczona. Odkąd ją odmawiam budzę się wczesnie rano i mam czas by wcześnie modlić się. W tej nowennie odnajduję pięć kluczy polecanych przez Neal Lozano. Maryja prowadzi i pokazuje następne węzły , które przez lekkomyślnośc zrobiliśmy sobie sami. Potem się dziwimy dlaczego Bóg nam nie błogosławi. Ta nowenna jest kluczem i droga do wolności, Pozdrawiam

   • Odmawiam tę nowennę od wielu tygodni, rzeczywiście, kiedy kończę jedną intencję, coś mi podpowiada kolejne. Z całą mocą chcę powiedzieć, że ta modlitwa działa. Na każdy węzeł, trudną rzecz, odmawiam nową i z wiarą wyobrażam sobie, jak tego kłopotu już nie ma. Ważne, by modlić się bez przywiązania do rezultatu, nie reżyserować Bogu rozwiązania, po prostu zaufać. Okazuje się, że rozwiązania są różne i lepsze, niż mogłam sobie wyobrazić.

  • Faktycznie, odmówi się jedną nowennę w intencji jednego węzła a tu bach, pojawiają się następne o których nie mieliśmy pojęcia. Jestem w trakcie odmawiania, tym razem też mnie coś pewnie zaskoczy 🙂

 21. Matko Boża módl się za nami i pomóż mi w troskach mojej rodzinie. Obdarz nas Swoją miłością i opieką i pomóż rozwiązać trapiące nas węzły.
  Amen

 22. Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewico pełna łaski, która rozwiązujesz węzły!
  Rękoma pełnymi miłości Bożej rozwiązujesz wszystkie trudności na naszej drodze życia jak węzeł, który pod Twoimi rękoma staje się prostą wstęgą miłości Bożej!
  Rozwiąż więc, święta, cudowna Dziewico i Matko, wszystkie węzły, które zrobiliśmy sobie sami przez naszą samowolę oraz wszystkie te węzły, które przeszkadzają nam w dalszej drodze.
  Oświeć je swoimi oczyma, aby wszystkie węzły stały się przejrzyste, abyśmy z wdzięcznością mogli rozwiązać Twymi rękoma to, co jest nie do rozwiązania! Amen.
  O, Maryjo, rozwiązująca węzły, bądź nam drogą Matką, weź nasze dłonie i uczyń je sprawnymi do rozwiązywania, aby Twoje ręce poprzez nasze ręce przynosiły pokój, rozwiązanie i pomoc! Amen.

 23. Dziekuje za nowenne, wstep do niej, za noworiczne zyczenia. Niech sie spelniaja na co dzien i dla Pani oraz Odwiedzajacych. Zycze otwartosci serca na blogoslawienstwa Wszechmogacego Ojca. Ave Maria.

Pozostaw odpowiedź ~malutka Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *