SŁUDZY MIŁOŚCI – SŁUGA LĘKU

Kolekta

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie 1 Tes 4, 9-11

Psalm Ps 98, 1.7-9

Ewangelia Mt 25, 14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”.

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”.

Odrzekł mu Pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów””.

 

 

Język potoczny zapożyczył z Pisma Świętego słowo „talent” na opisanie umiejętności, zdolności każdego z nas.

W czasach starożytnej Palestyny talent był jednostką wagi złota i srebra i odpowiadał ich wartości.

1 talent odpowiadał około34 kilogramomzłota.

Słudzy otrzymali więc, odpowiednio170 kgzłota,68 kgzłota,34 kgzłota. Każdy według zdolności, ale i chyba siły aby udźwignąć tak wielki dar.

1 złoty talent attycki (bo o nich mowa w przypowieści)zawierał 6 tysięcy drachm, co było wartością zapłaty za 6000 dni roboczych.

Talenty, które pan przekazał sługom miały więc wartość zapłaty za odpowiednio 150 lat pracy, 60 i 30 lat pracy.

Podczas nieobecności pana sługa, który otrzymał 5 talentów  zyskał kolejne pięć.

Sługa, który otrzymał 2 talenty zyskał kolejne dwa.

Gdy pan wzywa ich do rozliczenia się z tego co zrobili z otrzymanymi na czas jego nieobecności darami, słudzy oddają mu otrzymane od niego i pozyskane w wyniku swojego czynnego zaangażowania talenty. Otrzymują pochwałę i wchodzą do radości pana.

Jedynie sługa który otrzymał 1 talent, zwraca go panu w stanie nienaruszonym.

Można powiedzieć, ze zrobił wszystko aby nic nie utracić z powierzonego mu daru.

Zakopany w ziemi talent nie narażony na ryzyko utraty czy pomniejszenia wraca nienaruszony do pana.

Sługa nazwany złym i gnuśnym, nie otrzymuje żadnej pochwały, słyszy naganę i zostaje skazany na karę.

Czy dlatego, że strzegł powierzonego mu daru?

Nie.

Gniew pana wywołuje tłumaczenie sługi, który pomimo przebywania w jego domu, pomimo przebywania z pozostałymi sługami, uważa wciąż pana za człowieka twardego, niedostępnego.

Obawia się pułapki i woli nie ryzykować.

Własność pana, to własność pana, trzeba ją oddać nieuszczuploną.

Obawa przed potencjalną karcąca reakcją pana na uszczuplenie pozostawionego do dyspozycji sługi majątku jest tak duża, że sługa uznaje iż nie warto nawet przekazać otrzymanego talentu bankierom, aby go pomnożyli.

Poza zakopaniem talentu w ziemi, przez czas nieobecności pana, sługa nie robi nic.

Rozliczenie kończy się dla niego, wyrzuceniem poza dom pana.

Powierzony mu  i nie puszczony w obieg talent trafia do najbardziej obdarowanego sługi.

Tyle przypowieść.

Dary Boga.

Dar życia jaki każdy z nas otrzymuje, dary Jego rozlicznych łask i najważniejszy dar, dar miłości.

To ten dar – dar miłości Boga i bliźniego mamy narażając się na ryzyko cierpienia i odrzucenia pomnażać wokół siebie.

Bez tego jednego daru, daru miłości wszystko inne jest niczym, w ostatecznym rachunku przestaje istnieć.

Zakopany dar miłości.

Życie w trosce jedynie o siebie.

Lęk przed spotkaniem z Bogiem i z ludźmi.

Roztrząsanie, zastanawianie się nad potencjalnymi karami, powstrzymywanie siebie przed jakąkolwiek działalnością na rzecz innych ludzi, na rzecz Boga.

Przypisywanie Bogu złych i negatywnych cech, których On nie posiada i uparte trwanie we własnym poglądzie. Przypisywanie Bogu złych intencji.

Życie w lęku.

Życie zmarnowane.

Życie, w którym nie odczytano i nie zrozumiano woli Boga.

Cóż z tego, że sługa nic złego nie zrobił, nie głodził, nie bił, nie zabijał, nie grzeszył w różnoraki sposób.

Można powiedzieć, że był człowiekiem uczciwym, chciał mieć tylko spokój i pewność, że niczego na pewno nie zmarnuje.

I paradoksalnie z tego lęku, z tej obawy zmarnował wszystko.

Zmarnował dłuższy czas dany mu na działanie i czynienie dobra.

Zmarnował darowaną mu miłość i łaskę.

Lęk i obawa uczyniły jego serce zamkniętym, niemiłosiernym.

Podobnie dzieje się i z nami.

Poświęcamy darowany nam czas życia, na roztrząsanie dawno darowanych grzechów, zamiast patrzyć do przodu, zamiast pomnażać dobro wokół siebie, dostrzegać potrzebujących.

Jesteśmy skupieni na sobie i przerażeni, że być może Pan Bóg już nas potępił – nic nie robimy.

Choć wokół wszyscy będą zapewniać, że nasze myślenie jest błędne.

My wiemy lepiej.

Odmawiamy Bogu miłosierdzia i coraz bardziej zamykamy się we własnej pustce.

Takie dramatyczne myślenie  często można spotkać  w pytaniach zadawanych na różnych forach poświęconych przeżywaniu wiary.

Czy do tych osób trafi dzisiejsze Słowo?

Być może zostanie Ono spłycone do obiegowego znaczenia talentów jako umiejętności i ktoś uzna, że nie posiada żadnych talentów, albo nie ma możliwości do ich pomnażania bo na przykład jest bezrobotny, albo niepełnosprawny, albo ciężko chory lub w inny sposób doświadczony…

Więc niejako sam Pan Bóg nie daje im możliwości rozwoju, choćby on/ona bardzo chcieli… nic nie mogą zrobić…..

A potem jeszcze za brak możliwość nie ze swojej winy zostaną ukarani?

Czy rzeczywiście nic nie mogą zrobić?

Czy naprawdę nie mogą pomnażać danego im daru Miłości Stwórcy?

Uśmiech, cierpliwość, wyrozumiałość, zaufanie, nie narzekanie, nie oskarżanie…

Miłość, którą można wyrazić na wiele sposobów, w każdej chwili, w każdych warunkach, w każdych okolicznościach…

Lęk osłabia i ostatecznie zabija miłość.

Ale pomnażana miłość, miłość puszczona w obieg, zabija i niszczy lęk…

Czy jesteś sługą Miłości, czy sługą lęku?

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY NIKODEM

Święty Nikodem

ŚWIĘTY NIKODEM

31 sierpnia

O Nikodemie posiadamy skąpe wiadomości, ale za to z Ewangelii. Pisze o nim św. Jan Apostoł. Nazywa on go „dostojnikiem żydowskim”. Na ten tytuł zasłużył sobie Nikodem zapewne majątkiem, pochodzeniem i wpływami, jakimi się cieszył wśród starszyzny żydowskiej.

Należał on do stronnictwa faryzeuszów (J 7, 45-52; 19, 39-42) – do patriotów żydowskich, wyróżniających się przywiązaniem do ojczyzny i wiary.
Zaraz na początku publicznej działalności Pana Jezusa Nikodem zainteresował się Jego osobą i nauką.
Cuda, których był świadkiem, dawały mu gwarancję, że ma do czynienia z człowiekiem niezwykłym, co najmniej z prorokiem. Zaintrygowany, bał się jednak jawnie opowiedzieć za Nim.
Dlatego przybył do Jezusa w nocy o umówionej z Nim porze.
Dialog, jaki wówczas przeprowadził Nikodem z Panem Jezusem, należy do najpiękniejszych kart Ewangelii (J 3, 1-22).
Kiedy Sanhedryn (najwyższa rada żydowska) wydał na Jezusa Chrystusa wyrok śmierci bez przeprowadzenia formalnego nad Nim sądu, Nikodem zaprotestował przeciw takiemu postępowaniu stanowczo: „Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?” (J 7, 49-52). Ta odważna obrona musiała zaskoczyć Sanhedryn. Dlatego niektórzy odezwali się z przekąsem: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”. Nikodem jednak musiał mieć oparcie także u innych, skoro wówczas nie uchwalono niczego przeciwko Chrystusowi Panu, bo wszyscy „rozeszli się – każdy do swego domu”.
Najodważniej Nikodem wystąpił z okazji pogrzebu Jezusa. Gdy wszyscy Apostołowie uciekali (poza św. Janem, który Mu towarzyszył aż do śmierci krzyżowej), Nikodem zakupił sto funtów kosztownych olejków i wraz z Józefem z Arymatei zabrał się do namaszczenia ciała Pana Jezusa:

Przybył także Nikodem; ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania (J 19, 39-40).
 

Ówczesny funt wynosił 325 gramów. Nikodem przyniósł więc ponad 30 kilogramów zakupionych wonności, aby zabezpieczyć ciało Pana Jezusa od zepsucia. Był to piękny i bardzo kosztowny gest dla Zbawiciela.

Święty NikodemWedług św. Lucjana, który w roku 415 odkrył śmiertelne szczątki św. Nikodema wraz z relikwiami św. Szczepana, Nikodem miał przyjąć chrzest z rąk świętych Piotra i Jana. Poniósł śmierć męczeńską z rąk Żydów.Pochowany został w Kefaz-Gamla. Na początku XX w. znaleziono tu szczątki bazyliki świętych Szczepana i Nikodema.

W ikonografii św. Nikodem przedstawiany jest przeważnie razem z Józefem z Arymatei w scenie zdjęcia z krzyża.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY JÓZEF Z ARYMATEI

 

ŚWIĘTY JÓZEF Z ARYMATEI

31 sierpnia
Jak pisze św. Jan Ewangelista, Józef z Arymatei „był uczniem [Jezusa], lecz ukrytym z obawy przed Żydami” (por. J 19, 38). Żaden z Ewangelistów nie wspomina o jakichkolwiek kontaktach Józefa z Jezusem czy Jego uczniami. Arymatea była niewielkim miasteczkiem, leżącym ok. 50 km na północ od Jerozolimy.
Józef z Arymatei był członkiem Sanhedrynu, najwyższej władzy żydowskiej w zakresie spraw państwowych, prawnych i religijnych (Łk 23, 50-53; Mt 27, 57-58; Mk 15, 42-46; J 19, 38-42).
Św. Łukasz stwierdza, że Józef „nie zgodził się na uchwałę i postępowanie Wysokiej Rady” (por. Łk 23, 51). Ewangeliści Mateusz i Marek, identycznie jak św. Łukasz, stwierdzają, że Józef śmiało poprosił Piłata o ciało Jezusa, kupił płótna, zdjął ciało z krzyża i złożył w grobie, który wykuty był w skale, a na wejście zatoczył kamień. Mateusz dodaje, że był to grób, który Józef wykuł dla siebie(por. Mt 27, 57-60; Mk 15, 42-46). Według późnośredniowiecznej legendy o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, arcykapłani na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa wtrącili Józefa z Arymatei do lochu. Jezus nie zapomniał jednak oddanej Mu przysługi i po swym zmartwychwstaniu ukazał mu się w więzieniu, przekazując kielich, do którego według jednych Nikodem, a według innych – Józef – zebrał po zdjęciu z krzyża krew, jaka wypływała z ran Jezusa. Był to ten sam kielich, którym Jezus posługiwał się podczas Ostatniej Wieczerzy. Kielich ten, nazwany Graalem, stanowi główny wątek tej legendy. Mówi ona, że Józefa po kilku latach miał uwolnić z więzienia sam cesarz, który zabrał go do Rzymu. Potem wysłał Józefa do Anglii, gdzie kielich niebawem zaginął. Poszukiwali go rycerze króla Artura: Lancelot i Persifal.
Legenda ta posiada kilka wariantów. Według innej wersji, Józef przekazał kielich w spadku swoim synom. Przekazywany z pokolenia na pokolenie, trafił w ręce patriarchy Jerozolimy, który w 1257 r. ofiarował go królowi Anglii Henrykowi III. Inna legenda utrzymuje, że Józef razem z Łazarzem, Martą i Marią, uciekajac przed prześladowaniami, dopłynęli statkiem do Marsylii, gdzie głosili Dobrą Nowinę o Jezusie. Jeszcze inna legenda ukazuje Józefa w Hiszpanii, dokąd udał się razem ze św. Jakubem Apostołem, który ustanowił go tam biskupem.

W ikonografii św. Józef występuje przeważnie wraz ze św. Nikodemem w scenach zdjęcia z krzyża, złożenia do grobu i opłakiwania Jezusa.

Podziel się z innymi:

MODLITWA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

Moja nadziejo jedyna
Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie,
Ojcze, Synu i Duchu Święty!
Jak tylko mogłem z Twoją pomocą,
szukałem Ciebie mój Boże.
Pragnąłem pojąć rozumem to,
w co uwierzyłem.

Uczyłem się Ciebie w trudzie.
Panie mój Boże, nadziejo moja jedyna,
wysłuchaj mnie!

Nie dopuść, abym pod wpływem znużenia
nie chciał już Ciebie szukać.
Spraw, niech szukam żarliwie, więcej i więcej!
Daj mi siłę do szukania Ciebie,
Ty, który już pozwoliłeś mi
szukać Ciebie i znaleźć i dałeś mi nadzieję,
że będę Cię szukał i znajdował
wciąż więcej i więcej.

Przed Twym obliczem moja siła,
przed Twym obliczem moja słabość.
Przed Tobą moja wiedza, przed Tobą moja niewiedza.
W bramie przez Ciebie już uchylonej,
kiedy wejść pragnę, przyjmij mnie.
A kiedy pukam do drzwi Twoich jeszcze zamkniętych,
Otwórz mi!
Niech o Tobie pamiętam.
Niech Ciebie pojmuję.
Niech Ciebie pokocham.
Pomnażaj we mnie te trzy Twoje dary,
aż mnie do cna otworzysz. Amen.

 

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚW. AUGUSTYNA

Litania do św. Augustyna

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boże.
Synu pobożnych łez świętej Moniki, módl się za nami.
Ojcze i założycielu zakonu pustelników,
Wybrane światło Doktorów,
Gorliwie studiujący Pismo święte,
Nauczycielu teologów,
Wzorze apostolskiego życia,
Sławny głosicielu słowa Bożego,
Obrońco wiary,
Zraniony miłością Chrystusową,
Biskupie wielkiej pokory i litości,
Światło rozpraszające ciemności błędów,
Źródło boskiej wymowy,
Ojcze wielu zakonów żyjących pod Twoją regułą,
Łaskawy obrońco uciekających się do Ciebie,
Pociecho ubogich i utrapionych,

Przez przedziwne Twoje nawrócenie,
Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary,
Przez Twoje prace, którymi wspierałeś Kościół,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez Chrys­tusa, Pana naszego.
Amen.

Podziel się z innymi:

MODLITWA ŚW. AUGUSTYNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

MODLITWA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.

Podziel się z innymi:

KILKA MYŚLI ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

Bóg jest Miłością i jest Nią we wszystkim. Ta prawda – jeśli uwierzymy w nią całkowicie – jest zdolna przemienić nasze życie.

Bóg nie jest winien nic nikomu, gdyż wszystko daje darmo.

Bóg rzeczy niemożliwych nie wymaga, lecz wymaga czynić co możesz; wspiera, abyś mógł czynić, coś powinien i nakazuje prosić o pomoc w tym czego, nie możesz.

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu tam wszystko jest na swoim miejscu.

Nie po drodze przemierzonej stopami, nie w przestrzeni fizycznej odchodzi się od Ciebie i do Ciebie wraca.

Szczęśliwy jest czlowiek, który kocha Boga, przyjaciela w Bogu, a nieprzyjaciela dla Boga.

Wrócić do Ciebie można tylko szlakiem pokory i pobożności.

Jeżeli sprawiedliwi muszą cierpieć w tym życiu, to znaczy, że te cierpienia są dla nich pożyteczne.

Żyjąc pośród spraw ludzkich, nie możemy oderwać się od tego co ludzkie. Cierpliwie należy nam pędzić żywot pośród zła. gdy bowiem byliśmy źli, dobrzy z cierpliwością współżyli z nami. Nie zapominając o tym czym byliśmy, nie będziemy tracić wiary w tych, którzy teraz są tacy, jacy my byliśmy.

Gdybyśmy naprawdę żyli jak chrześcijanie, zdobylibyśmy wszystkich innych. Jest jednak jeszcze zbyt wielu, którzy prowadzą podwójne życie.

Nic złego nie stanie się prawdziwemu chrześcijaninowi, co by nie miało mu wyjść na dobre.

Związek nasz  z Bogiem zaczyna wiara, umacnia nadzieja, a kończy miłość.

Człowieka nie można ocenić według tego co on wie, ale według tego, co kocha.

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.

Jaka miłość – taki człowiek.

Nadmiar dobroci nie szkodzi.

By osiągnąć doskonałość, trzeba walczyć z grzechem aż do ostatniej kropli krwi.

Dusza, im mniej o Bogu myśli, tym mniej Mu jest poddana.

Dwie rzeczy zabijają duszę : zarozumiałość i desperacja. Pierwsza zbyt wiele oczekuje, druga zaś zbyt mało.

Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczenie. dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co złego wycierpiałeś.

Dając innym, czynimy przede wszystkim dobrodziejstwo samym sobie.

Im większa moc i potęga, tym łagodniejsze niech będzie serce.

Wiara szuka, a rozum znajduje.

Cała moja nadzieja , nie gdzie indziej, jak w Twoim wielkim miłosierdziu. Daj co nakazujesz i nakaż, czego chcesz.

Miłosierdzie nie płynie z kieszeni.

Miarą miłości jest miłość bez miary.

Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym co kocha.

Nie można utworzyć miłości radą i upominaniem, ale nie można też jej narzucić niechętnemu.

Człowiek nie modli się po to aby powiedzieć Bogu to, co On powinien zrobić, ale aby Bóg mu powiedział , co on ma zrobić.

Dajcie mi modlące matki, a uratuję świat.

Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie; modlitwa natomiast dociera aż do Serca Najwyższego.

Wszystkie kroki człowieka, który idzie, by wysłuchać Mszy, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu.

Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboko fundament pokory, skoro zamierzasz budowac wysoko.

Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory.

Nic nie jest tak dobre dla duszy jak posłuszeństwo.

Człowiek bywa doświadczany aby nie popadł w pychę.

Prawdziwego przyjaciela długo trzeba szukać, trudno go znaleźć i niełatwo zachować.

Przyjaciele często nas psują pochlebstwem i zbytnim pobłażaniem; nieprzyjaciele nieraz nas poprawiają mówieniem prawdy i strofowaniem.

Dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem.

Nauczcie się kochac siebie, nie kochając s a m y c h  siebie!

Nie trzeba odkładać nawrócenia do Boga, bo On pokutującemu obiecał przebaczenie, ale grzeszącemu nie obiecał jutra.

Ucz się dobrze umierać, nauczywszy się dobrze żyć.

Ten który cię stworzył, wie rownież , co ma z tobą robić.

Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieli co z tobą robić.

Dusza żywi się tym czym się cieszy.

Miłość bliźniego nakazuje niekiedy śmiać się z błędów ludzi, aby ich samych skłonić do śmiania się z nich i unikania ich.

Nie staraj się zrozumieć abyś uwierzył; lecz staraj się uwierzyć, to zrozumiesz.

Wiara to nie suknia, którą można przerobić lub odmienić; to nie towar w którym można przebierać.

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz.

Jeśli czasy są złe, żyjmy dobrze, a i one staną się dobre.

Boże daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.    

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY AUGUSTYN, DOKTOR I BISKUP KOŚCIOŁA

Święty Augustyn z matką, św. Moniką

ŚWIĘTY AUGUSTYN, BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

28 sierpnia

Augustyn urodził się 13 listopada 354 r. w Tagaście (obok Suk Ahras w Algierii), w rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza. Matka Augustyna, św. Monika, pochodziła z rodziny o tradycji chrześcijańskiej i bardzo pragnęła, by jej syn przyjął chrzest. Pragnienie to spełniło się jednak dopiero po 33 latach. Na rozwoju Augustyna niewątpliwie zaciążył fakt, że ojciec i matka różnili się co do wiary i przekonań odnośnie do spraw decydujących o losach człowieka. Przez to Augustyn przez wiele lat pozostawał rozdarty między wpływem matki i ojca.
Augustyn był najstarszy z rodzeństwa, po nim urodził się Nawigiusz. Nawrócił się on w tym samym czasie, co Augustyn, był też przy śmierci matki. Nawigiusz ożenił się i miał kilka córek, z których wszystkie poświęciły się Panu Bogu na służbę w jednym z klasztorów. Jedna z sióstr Augustyna wyszła za mąż, a po śmierci męża wstąpiła do klasztoru w Hipponie, gdzie została przełożoną. Gdy w roku 424 zmarła, Augustyn napisał dla tego klasztoru regułę. Na niektórych manuskryptach Augustyn podpisuje się jako Aureliusz. Był to zapewne jego przydomek, chociaż nie wiadomo, kiedy go sobie nadał.
W wieku 16 lat musiał przerwać naukę z powodu braku pieniędzy, chociaż miał wielkie zdolności. Nauka szła mu łatwo; imponował kolegom niezwykłą pamięcią. Jednak pierwsze lata nauki Augustyn wspomina w swojej autobiografii – Wyznaniach – z niesmakiem. Miał bowiem nauczyciela, bijącego swoich uczniów bez miłosierdzia za najmniejsze przewinienia. Nie lubił matematyki, ale za to rozkoszował się w literaturze łacińskiej. Jego ulubionym autorem był Wergiliusz.
Jako młodzieniec Augustyn żył swobodnie. Lubił zabawy, dobre jadło i picie. Chętnie uczęszczał do teatru, miał ciągoty do psot chłopięcych. Trudny okres dojrzewania, dużo wolnego czasu i pogańskie zwyczaje sprawiły, że po pierwszych studiach w Tagaście (do roku 366) i w Madurze (366-370) udał się na dalsze kształcenie do Kartaginy, metropolii Afryki Północnej, i tam związał się z kobietą. Z tego związku po pewnym czasie urodził się syn Adeodatus (z łac. „dany od Boga”). Augustyn żył z tą dziewczyną przez 15 lat. Igrzyska, cyrk, walki gladiatorów, teatr – to był jego ulubiony żywioł.

Święty AugustynPod wpływem lektury klasyków rzymskich Augustyn wpadł w sceptycyzm racjonalistyczny. Zaczął szukać prawdy. Biblia wydawała mu się prostacka, bo jej łacińskie tłumaczenia były wówczas nie zawsze udane. Za problemami filozoficznymi poszły i wątpliwości religijne. W tym czasie wstąpił do sekty manichejskiej, do której wciągnął go tamtejszy biskup, imponując mu wymową i oczytaniem.
W 374 roku Augustyn powrócił do Tagasty, gdzie otworzył własną szkołę gramatyki. Po dwóch latach zamknął ją jednak i udał się do Kartaginy, gdzie otworzył szkołę retoryki (376). Miał wtedy 22 lata. Po 7 latach udał się do Rzymu, gdzie także założył swoją szkołę (383). Tu dowiedział się, że w Mediolanie poszukują retora. Natychmiast tam się zgłosił (384). Mediolan był wówczas stolicą cesarstwa zachodnio-rzymskiego – pierwszym miastem Europy po Konstantynopolu. Oprócz prowadzenia szkoły Augustyn miał obowiązek wygłaszania mów podczas uroczystości państwowych w Mediolanie. Augustyn miał już 30 lat.
W Mediolanie zetknął się ze św. Ambrożym, który był wówczas biskupem tego miasta. Augustyn zaczął słuchać jego kazań. Wielki biskup zaimponował mu wymową i głębią przezywanej treści.
Niedługo potem przyszło uderzenie łaski Bożej (386). Pewnego dnia Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawła Apostoła. Przypadkowo otworzył fragment Listu do Rzymian: „Żyjmy przyzwoicie jak jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13, 13-14).
Jak pisze w swoich Wyznaniach, Augustyn poczuł nagle jakby strumień silnego światła w ciemnej nocy swojej duszy. Zrozumiał sens swojego życia, poczuł żal z powodu zmarnowanej przeszłości. Dotrwał jako nauczyciel retoryki do wakacji, następnie udał się w pobliże Mediolanu, do wioski Cassiciaco, i tam u przyjaciela Werekundusa spędzał czas na modlitwie i na rozmowach na tematy ewangeliczne. Rozczytywał się równocześnie w Piśmie świętym. Na początku Wielkiego Postu zgłosił się do św. Ambrożego jako katechumen i w Wielką Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia 387 r. z rąk Ambrożego przyjął chrzest. Miał wówczas 33 lata. Wraz z nim przyjęli chrzest jego syn, Adeodatus, i przyjaciel, Alipiusz. Augustyn postanowił powrócić do Afryki, by nawracać współziomków i pozyskiwać ich dla Chrystusa. Tuż przed opuszczeniem Italii umarła w Ostii jego matka, św. Monika; wkrótce po dotarciu do Afryki zmarł także jego syn. Po przybyciu do Tagasty Augustyn rozdał swoją majętność pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi – św. Alipiuszem i Ewodiuszem – zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom Pisma świętego.

Święty AugustynW 391 r. Augustyn wraz z przyjaciółmi udał się do Hippony, gdzie postanowił założyć klasztor i tam spędzić resztę swego życia. Niebawem dał się poznać wszystkim jako człowiek bardzo pobożny. Dlatego, gdy biskup Waleriusz zwrócił się pewnego dnia do ludu, by mu wskazano kandydata na kapłana, gdyż potrzebował jego pomocy, wszyscy w katedrze zwrócili się do Augustyna, wołając: „Augustyn kapłanem!” Ten, zalany łzami, przyjął propozycję biskupa i ludu. Po przyjęciu święceń nie zmienił jednak trybu życia, ale nadal prowadził życie wspólne w klasztorze. Zaczął nawet przyjmować nowych kandydatów. W ten sposób powstało jakby seminarium, z którego wyszło wielu biskupów afrykańskich: św. Alipiusz, biskup Tagasty, bezpośredni przyjaciel Augustyna; Profuturus, biskup Syrty; Ewodiusz, biskup Uzalis, przyjaciel Augustyna; Sewer, biskup Milewy; Urban, biskup Sicea; Peregrinus, biskup Thehac, i Bonifacy. Biskup Waleriusz konsekrował wkrótce Augustyna na swojego sufragana w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 394 r. ku ogromnej radości ludu. W dwa lata potem przeniósł się do wieczności (396) i Augustyn został jego następcą, biskupem Hippony.
Nadal prowadził życie wspólne, w którym formował przyszłych biskupów i kapłanów. Po długich latach doświadczenia ułożył dla nich regułę, która w przyszłości miała się stać podstawą dla wielu rodzin zakonnych (m.in. augustianów, kanoników regularnych, dominikanów i paulinów). Dużo czasu zajmowała mu korespondencja. Nie traktował jej jednak jedynie jako rodzaj kontaktu towarzyskiego, ale wykorzystywał ją jako okazję do apostolstwa. Korespondował m.in. ze św. Janem Jerozolimskim, ze św. Paulinem z Noli, św. Hieronimem, św. Prosperem i ze św. Hilarym z Arles.
Augustyn wypowiedział nieubłaganą walkę błędom, jakie za jego czasów nękały Kościół: manicheizmowi (396-400), donatystom (400-411) i pelagianom (411-430). Prowadził dysputy z manichejczykami, których znał osobiście, bo był z nimi przez szereg lat ideowo związany. Nie spoczął, aż tę herezję wyplenił. W owym czasie w Afryce najsilniejsi byli donatyści. W 330 r. mieli w swoich rękach aż 270 stolic biskupich. Potępieni na synodach w Arles (313) i w Mediolanie (316), zagnieździli się silnie w północnej Afryce. Jako rygoryści nie pozwalali przyjmować do społeczności kościelnej tych, którzy w czasie prześladowań wyparli się wiary, a teraz chcieli do niej powrócić – zwanych lapsi. Donatyści żądali dla kapłanów i wiernych, łamiących prawo, najsurowszych kar. Posuwali się często do gwałtów. Augustyn zwalczał ich pismem i żywym słowem. Był jednak zdania, że tych biskupów i kapłanów, którzy do jedności kościelnej powrócą, należy zostawić na ich urzędach. Tym pozyskał sobie donatystów. Na synodach w Kartaginie w 401 i 411 roku herezja została zwyciężona.
W tym samym czasie przybył do Afryki Pelagiusz i Celestiusz. Głosili, że grzech Adama i Ewy zaszkodził tylko pierwszym rodzicom, a nie całemu rodzajowi ludzkiemu, że dzieci rodzą się w stanie łaski i nie jest konieczny chrzest, a łaska uświęcająca nie jest do zbawienia konieczna. Ta herezja była dla Augustyna okazją do tego, aby jako pierwszy z Ojców mógł gruntownie wyjaśnić teologiczny problem łaski uświęcającej i uczynkowej oraz problem zbawienia.
Pod koniec swego życia Augustyn przeżył tragedię. Namiestnik rzymski zaprosił do północnej Afryki Wandalów dla obrony przeciwko szczepom dzikich mieszkańców Sahary. Kiedy spostrzegł, że Wandalowie są nie mniej od tamtych barbarzyńscy, wypowiedział im wojnę. Było jednak za późno. Po odniesionym zwycięstwie, Wandalowie zaczęli zajmować miasto po mieście. Hippona broniła się bohatersko przez trzy miesiące, aż wrogom udało się zrobić wyłom w murze i spowodować pożar miasta. Augustyn wtedy już nie żył. Zmarł w czasie oblężenia 28 sierpnia 430 r. Wandalowie siłą zaprowadzili arianizm. Polała się obficie krew męczeńska. W 150 lat potem Afryka padła pod hordami Arabów.
Ciało Augustyna złożono w katedrze w Hipponie. Potem jednak w obawie przed profanacją Wandalów przeniesiono je do Sardynii, aż wreszcie król Longobardów, Luitprand (+ 744), przeniósł je do Pawii, gdzie po dzień dzisiejszy opiekę nad relikwiami roztaczają synowie duchowi wielkiego biskupa, augustianie.

Święty Augustyn
Po Augustynie pozostało kilkadziesiąt tomów jego pism. Do najcenniejszych z nich należą: Wyznania (386-387), O katechizacji ludzi prostych (395), O wierze i symbolu wiary (396) i O państwie Bożym ksiąg 22 (413-427). Zachowały się jego 363 kazania i 217 listów. Słusznie więc zdobył sobie tytuł największego teologa chrześcijańskiej starożytności. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Patron augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów.

W ikonografii św. Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim, czasami jako zakonnik. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do ucha, dziecko nad brzegiem morza przelewające wodę do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte dwiema strzałami, uczeń lub grupa uczniów.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

MODLITWA O POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE

Wszyscy mamy wiele intencji jakie przedstawiamy Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa podczas naszych modlitw wspólnotowych i indywidualnych. 

Dziś w związku z zaostrzeniem sytuacji w Syrii pozwalam sobie przypomnieć o apelu Ojca Świętego Franciszka o codzienną modlitwę w intencji pokoju na świecie, a szczególniej w Egipcie i w Syrii. Dołączmy tę intencję do naszych 10-tek różańca.

 

„Boże miłosierny, wysłuchaj krzyku narodu syryjskiego, pociesz tych, którzy cierpią wskutek przemocy, ukój tych, którzy opłakują swych zmarłych, przemień serca tych, którzy chwycili za broń, chroń tych, którzy są zaangażowani na rzecz pokoju. Boże nadziei, natchnij przywódców do wybrania pokoju zamiast przemocy i do szukania pojednania ze swymi wrogami”. (http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,15664,tydzien-modlitwy-o-pokoj-w-syrii-przylacz-sie.html)

Podziel się z innymi:

KOMAR I WIELBŁĄD

WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚWIĘTEJ MONIKI

Kolekta

Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie 1 Tes 2, 1-8

Psalm Ps 139, 1-3.4-5

Ewangelia Mt 23,23-26

Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.

 

 

Na początek anegdota.

Pewien rozbójnik włamał się do cudzego domu. Zabrał wszystkie kosztowności. Na koniec wszedł do spiżarni, wziął pęto kiełbasy, ugryzł i natychmiast wypluł mówiąc do siebie „Przecież dziś piątek, o mało co bym postu nie złamał”.

Również nasz zmysł moralny może ulec zaburzeniu tak dalece, że będziemy przecedzać komara, a wielbłąda nie zauważymy.

Uwaga Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii o obłudzie skierowana do faryzeuszy odnosi się do ludzi wszystkich czasów, również do nas.

Domagamy się , zabiegamy i dbamy o procedury demokratyczne. Jednocześnie nie zastanawiamy się nad sprawiedliwością stanowionego w naszym państwie prawa.

Staramy się aby nasze dzieci miały zapewnione wszystkie dobra materialne,  nawet więcej niż nas na to stać. Jednocześnie nie dajemy im tego co jest dla nich najważniejsze siebie, czasu i naszej miłości.

Skupiamy się na zewnętrznej pobożności i praktykach religijnych, nie rozwijając i nie pogłębiając własnej wiary i nie pomagając budować jej innym.

Chętniej wspomagamy akcje charytatywne niż podamy pomocną dłoń dziecku, samotnej starszej czy chorej osobie z naszej klatki schodowej czy najbliższego sąsiedztwa. Jesteśmy miłosierni w deklaracjach wobec dalekich osób ale nie w czynach wobec najbliższych.

Zapominamy i rzadko stosujemy się w praktyce na co dzień, tam gdzie żyjemy, do ważnych wskazań moralnych : do sprawiedliwości, wiary i miłosierdzia.

Przywiązujemy nadmierną uwagę do ludzkich  opinii i to ich się bardziej obawiamy niż Pana Boga.

Ze względu na ludzką opinię niektórzy są nawet gotowi łamać Boże przykazania. W ten sposób chcąc przypodobać się większości czy temu co modne, dbają o zewnętrzną stronę kubka i misy, a ich wnętrze jest pełne brudu.

Pan doskonale zna naszą duchową zarozumiałość i dlatego dziś zachęca każdego z nas, aby przyjrzeć się własnemu wnętrzu w tych trzech wymiarach: sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary.

Przemianę i nawrócenie należy zaczynać zawsze od wewnątrz, od siebie samego.

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi: