LITANIA DO MĘCZENNIKÓW I ŚWIĘTYCH Z KATAKUMB ŚWIĘTEGO KALIKSTA

Katakumby pierwszych męczenników Kościoła w Rzymie

Katakumby pierwszych męczenników Kościoła w Rzymie

LITANIA DO MĘCZENNIKÓW I ŚWIĘTYCH Z KATAKUMB ŚWIĘTEGO KALIKSTA

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża i Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Józefie,”mężu sprawiedliwy”, oblubieńcze Matki Bożej i opiekunie Jezusa, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, męczennicy Chrystusowi, filary Kościoła Rzymskiego, módlcie się za nami.

PAPIEŻE MĘCZENNICY

Święty Kalikście I, papieżu i męczenniku, opiekunie braci w wierze tutaj spoczywających

Święty Poncjanie, papieżu i męczenniku, „wzorze pokory, cierpliwości i dobroci”

Święty Korneliuszu, papieżu i męczenniku, organizatorze Kościoła Rzymskiego

Święty Sykstusie II, papieżu i męczenniku, zgładzony dla Chrystusa w obrębie tych Katakumb

Święty Euzebiuszu, papieżu i męczenniku, miłosierny wobec „upadłych” potrzebujących przebaczenia

DIAKONI MĘCZENNICY

Święci Diakoni: January, Magnusie, Wincenty, Stefanie, Felicycie i Agapicie, towarzysze w męczeństwie papieża Sykstusa II, módlcie się za nami

WIERNI MĘCZENNICY

Święty Tarcyzjuszu, młodzieńcze o mocnych ideałach i nieustraszony obrońco Eucharystii

Święta Cecylio, odważne dziewcze, któreś ofiarowało Chrystusowi swoje dziewictwo

Święta Sotero, szlachetna rzymianko, zabita ze względu na swą wierność Ewangelii

Święty Polikamie, chwało i ozdobo Kościoła Świętego

Święci Kalocero i Parteniuszu, wierni Chrystusowi aż do oddania zań swego życia

Święci Marku i Marcellianie, bracia z krwi i nierozdzielni w męczeństwie

Święci Cerealisie, Salustiuszu i 21 Towarzyszy, obrońcy wiary przed herezją Nowacjana

Święci Greccy Męczennicy: Mario, Neonie, Adrio, Paulino, Marto, Walerio, Euzebiuszu i Marcellinie, podarunku Kościoła wschodniego dla Katakumb św. Kaliksta

Święci i Święte Męczennicy, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta

ŚWIĘCI PAPIEŹE

Święty Anterocie, papieżu, który cały swój krótki pontyfikat przeżyłeś w więzieniu

Święty Lucjuszu, papieżu zesłany na wygnanie, ponieważ byłeś Wikariuszem Chrystusa

Święty Stefanie I, papieżu, stróżu czystości wiary

Święty Dionizy, papieżu, ojcze miłujący braci w trudnościach

Święty Feliksie I, papieżu, gorliwy w dziele ewangelizacji

Święty Eustachianie, papieżu, apostole prawowierności

Święty Gajusie, papieżu, przyjacielu ubogich

Święty Milcjadesie, papieżu, obrońco wiary przed herezją donatystów

Święty Marku, papieżu, pasterzu Kościoła Rzymskiego i twórco kalendarza liturgicznego

Święty Damazy, papieżu, „pobożny czcicielu Męczenników”

Rzeszo wszystkich Papieży, którzy strzeżecie „ołtarza Chrystusa”

ŚWIĘCI BISKUPI

Święci Biskupi Optatusie i Numidianie, ewangelizatorzy Afryki

Święci Biskupi, kontynuatorzy misji Apostołów

O wy wszyscy Święci Biskupi, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta

ŚWIĘCI WIERNI

Święci Kapłani, którzyście żyli i zmarli „w czasie długiego pokoju”

Młodzieńcy i Chłopcy, którzy pragnęliście zachować swoją czystość dla Chrystusa

Także i wy, grzesznicy, nawróceni przez dobroć Boga, obmyci we Krwi Chrystusa i uświęceni przez Ducha Świętego

Wy, wszystkie Dusze Święte, których ciała spoczywają na cmentarzu św. Kaliksta

ŚWIĘCI I ŚWIĘTE

Święte Brygido i Katarzyno ze Szwecji

Święci Karolu Boromeuszu i Filipie Nereuszu

Święty Janie Bosko i Błogosławiony Michale Rua

Święte Mario Mazzarello i Tereso od Dzieciątka Jezus

Wszyscy święci pielgrzymi do Katakumb św. Kaliksta i podziwiający wiarę pierwszych chrześcijan

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… dopomóż nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… zmiłuj się nad nami

MÓDLMY SIĘ

O Boże, nasz Ojcze, który krwią Męczenników użyźniłeś i obecnością Świętych poświęciłeś glebę Katakumb św. Kaliksta, przez świetlany przykład tych odważnych świadków – zachowaj nas w wierze, abyśmy mogli zebrać i kosztować z radością owoce ich ofiary.

Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen

katakumby św/ Kaliksta - Krypta Papieży

Podziel się z innymi:

ŚWIĘCI PIERWSI MĘCZENNICY ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO

Ostatnia modlitwa pierwszych chrześcijan

ŚWIĘCI PIERWSI MĘCZENNICY ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO

30 czerwca

Ze wszystkich miast, najwięcej męczenników poniosło śmierć i pochowano w Rzymie. Przez pierwszych 300 lat chrześcijaństwa to tu powstawały dekrety prześladowcze i tu je skwapliwie wykonywano. Kościoły i kaplice Rzymu kryją w swoim cieniu setki ich relikwii. Samych papieży, którzy za wiarę oddali swoje życie, jest około trzydziestu.

Pierwsze prześladowanie, rozpętane przez cesarza Nerona w latach 64-67, było dużym zaskoczeniem – i nie ma żadnego rejestru osób, które oddały wtedy życie za Chrystusa. Liczba tych męczenników była ogromna, oblicza się ją na kilka tysięcy. Wyrafinowanymi mękami i torturami Neron chciał zrzucić na chrześcijan winę za podpalenie Rzymu, którego się dopuścił, aby na jego zgliszczach wystawić nowe, piękniejsze miasto. Przez masowe egzekucje chciał odwrócić od siebie całą nienawiść ludu rzymskiego. Dla oddania – tym po większej części bezimiennym – bohaterom wiary należnej czci w nowym kalendarzu liturgicznym zostało ustanowione w roku 1969 wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego. Nawiązuje ono do uroczystości wczorajszej, kiedy to ofiarą tego właśnie prześladowania stali się książęta apostolscy, św. Piotr i św. Paweł.

Najwybitniejszy historyk rzymski, Tacyt (+ 120), który uważał chrześcijan za sektę i jawnie okazywał wobec nich swoją niechęć i pogardę, pisał tak:

„Zdarzyło się potem (rok 64) nieszczęście – nie wiadomo, czy z przypadku, czy przez złośliwość cezara (Nerona), bo obydwie wersje podają pisarze – ale cięższe i okropniejsze od wszystkich, jakie temu miastu gwałtowność pożarów wyrządziła. Ogień powstał w tej części cyrku, która przylegała do palatyńskiego i celijskiego wzgórza (…). I nikt nie śmiał pożarowi zapobiec wobec częstych pogróżek wielu, którzy gasić zabraniali, i ponieważ inni jawnie ciskali głownie, i głośno wołali, że są do tego upoważnieni – czy też chcąc swobodniej uprawiać grabież, czy też istotnie taki mieli rozkaz (…). Te zabiegi (zrzucenia ze siebie winy) chybiały celu, ponieważ rozeszła się pogłoska, że właśnie w chwili, gdy miasto stało w płomieniach, Neron wstąpił na scenę domowego teatru i opiewał zagładę Troi (…). Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cezara (…) nie ustępowała hańbiąca pogłoska, lecz wierzono, że pożar był nakazany.
Aby ją usunąć, podstawił Neron winowajców, najbardziej wyszukanymi kaźniami tych (…), których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza był na śmierć skazany przez prokuratora, Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie zabobon zgubny znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy (…).
Schwytano więc najpierw tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali (…). A śmierci im przydano urągowisko, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów. Gdy zabrakło dnia, płonęli, służąc za nocne pochodnie” (…).

Tacyt pisze także, że aresztowanych było „ogromne mnóstwo”, tak że „budziła się ku nim litość, jako że nie dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni” (Roczniki, XV, s. 38-45).

Kościół pochyla się dzisiaj nad tymi, którzy w jego początkach, podczas prześladowań rzymskich, złożyli za wiarę ofiarę z życia.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY WŁADYSŁAW

Święty Władysław

ŚWIĘTY WŁADYSŁAW, KRÓL

30 czerwca

Władysław (węgierskie László) był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy (imię niepewne), córki króla polskiego Mieszka II. Urodził się ok. 1040-1048 w Krakowie, gdzie jego ojciec przebywał na wygnaniu. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, a potem Bolesława Śmiałego. Znał dobrze język polski i polskie obyczaje. Mając 16 lat, udał się na Węgry. Po śmierci starszego brata, Gejzy, Władysław objął panowanie. Na początku były to niełatwe rządy, walczył bowiem ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji Awarami i Pieczyngami, a następnie z cesarzem niemieckim Henrykiem IV, który najechał Węgry. Rządził równie dobrze jak jego kuzyn z rodu Arpadów Stefan I (pierwszy król Węgier), którego pamięć Władysław uczcił przez przeniesienie relikwii. Przyczynił się też do ożywienia kultu Emeryka i biskupa Gerarda (Gelerta). Zabiegał o kanonizację wszystkich trzech, której w roku 1083 dokonał papież Grzegorz VII.
Władysław ożenił się z Adelajdą Szwabską, córką księcia Rudolfa. Miał z nią dwie córki. Był wzorem średniowiecznego rycerza. Słynął ze świątobliwego życia. Po przyłączeniu Kroacji do korony węgierskiej w Zagrzebiu ufundował biskupstwo Agram. Ufundował i wybudował od podstaw Wielki Waradyn – stolicę biskupią (dziś Oradea w Rumunii), miejsce swojego przyszłego pochówku.
W 1095 r. na synodzie w Clermont, gdy papież ogłosił pierwszą krucjatę przeciw muzułmanom dla uwolnienia Ziemi Świętej, Władysława wybrano jednogłośnie jej wodzem. Nie wyruszył jednak z krucjatą, ponieważ Pan Bóg powołał go do siebie. Zmarł w Neutrze (obecnie Nitra w Słowacji) 29 lipca 1095 r. Grób Władysława został od razu otoczony kultem. Niestety, w roku 1556 sarkofag króla został zniszczony przez protestantów. Całkowicie katedrę w Wielkim Waradynie zniszczyły wojska tureckie w XVII wieku (obecnie została ona odbudowana).
Władysław kanonizowany został przez papieża Celestyna III w 1192 r. Jest patronem Węgier. Jego imię przybrał na chrzcie król Jagiełlo, który pielgrzymował do grobu patrona.

W ikonografii św. Władysław przedstawiany jest z insygniami królewskimi. Jego atrybutami są: anioł podający włócznię, chorągiew, krzyż, turban turecki.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

CZY NASZA WIARA PROWADZI DO PEŁNI RADOŚCI W CHRYSTUSIE ?

Za niespełna pięć miesięcy (24 listopada 2013) zakończy się ROK WIARY (rozpoczął się 11 października 2012).

Czas wakacji, czas pielgrzymek, czas rekolekcji…. czas osobistych refleksji i pogłębiania własnego nawrócenia do Pana, Jedynego Zbawiciela Świata.

Czas pogłębiania wiary, odkrywania na nowo radości płynącej z wiary. Pan Jezus pragnie,  aby nasza radość była pełna (J 15,11; J 16, 24, J 17,13). Jego Obietnica dotyczy każdego z nas, bez wyjątku. 

Nasza wiara prowadzi do pełni radości w Chrystusie Jezusie, już tu, teraz, na ziemi. Nie zawsze po nas to widać, prawda?. Z jednej strony czujemy się okradani z radości, z drugiej sami gubimy ją szybko w naszych kłopotach, dramatach, tragediach. 

O radości wierzących i radości Boga z wierzących mówi Pismo Święte (75 razy), zachęcam do odszukania odpowiednich sigli i przemedytowania tych tekstów.

Zachęcam szczególnie tych, którzy uważają, że nie mają w swojej obecnej osobistej sytuacji życiowej żadnych lub bardzo niewiele powodów do radości. 

Być może pod koniec Roku Wiary uda się nam podzielić z innymi naszymi osobistymi wyznaniami wiary i radością jaka płynie z bycia uczniem/uczennicą Pana Jezusa. 

 

Podziel się z innymi:

PORUSZAJĄCE WYZNANIE WIARY PAPIEŻA FRANCISZKA

Poznaj poruszające wyznanie wiary Jorge Bergoglio napisane w przeddzień święceń kapłańskich (czyli w 1969 roku).

 

Chcę wierzyć w Boga Ojca, który kocha mnie jak swoje dziecko, i w Jezusa, Pana, który tchnął w moje życie swego ducha, abym uśmiechał się i mógł dojść do Królestwa życia wiecznego.

Wierzę w historię mego życia, nad którym wiosennego dnia, 21 września, spoczęło pełne miłości spojrzenie Boga, zaprowadziło mnie na miejsce spotkania i zaprosiło, abym poszedł za nim.

Wierzę w moje cierpienie, nie przynoszące owoców przez egoizm, w którym to chronię się.

Wierzę w słabość mojej duszy, która pragnie brać i nic nie dawać… nie dawać.

Wierzę w dobroć innych ludzi i że muszę ich kochać bez lęku, i że nie mogę nigdy zdradzić ich szukając własnego bezpieczeństwa.

Wierzę w życie konsekrowane.

Wierzę, że mogę gorąco kochać.

Wierzę w codzienne umieranie, spalajace, od którego uciekam, ale które uśmiecha się do mnie i prosi, abym je zaakceptował.

Wierzę w cierpliwość Boga, przygarniającą, dobrą jak letnia noc.

Wierzę, że tata jest w niebie, razem z Panem.

Wierzę, że jest tam także ojciec Duarte i oręduje za moim kapłaństwem.

Wierzę w Maryję, moją matkę, która mnie kocha i nigdy nie pozostawi mnie samego. I oczekuję codziennych niespodzianek, które będą manifestacją miłości, siły, zdrady i grzechu: towarzyszyć mi to będzie, aż do dnia ostatecznego spotkania z tym cudownym obliczem, które nie wiem jak wygląda, przed którym ciagle uciekam, lecz które pragnę poznać i pokochać. Amen.

(źródło:  http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,534,poruszajace-wyznanie-wiary-franciszka.html)

 

Podziel się z innymi:

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY

ROK WIARY

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Kolekta

Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła,  spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów,  od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie pierwsze  Dz 12,1-11

Psalm Ps 34,2-9

Czytanie drugie 2 Tm 4, 6-9,17-18

Ewangelia Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Oto i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

 

Nasz Kościół, Kościół Chrystusa Jezusa i nas grzeszników. Budowany przez Pana, mocą Ducha Świętego  na fundamencie Apostołów, z nas żywych kamieni, które to On wybiera, formuje, dopasowuje i umieszcza w określonych miejscach, żywej i świętej budowli.

Szymon i Szaweł.

Obydwaj powołani i wybrani.

Obydwu Pan nadał nowe Imiona, przekazując do wypełnienia ich misję.

Prosty rybak, o gorącym sercu i wierze, która przeszła tygiel oczyszczenia.

Gorliwy faryzeusz prześladujący rodzący się Kościół staje się tym który znosi prześladowania dla dobra tegoż Kościoła, którego staje się drugim po Piotrze filarem.

Dwaj wierni, rozmiłowani w Żywym Panu świadkowie.

Ich apostolskie drogi zbiegają się w Rzymie , gdzie w tym samym czasie obydwaj oddają życie na świadectwo Jezusowi Zmartwychwstałemu.

Kościół – wspólnota tych, którzy jednoczą się z Piotrem, w głoszeniu wiary w Jezusa Chrystusa.

Odtąd nie będzie można być prawdziwie i w pełni żywym kamieniem Kościoła, jeśli nie będzie się w jedności wiary z Piotrem i nie uzna jego władzy.

Nie może być Kościoła bez Piotra, który jest obecny w swoich następcach.

Urząd Piotra nie jest nagrodą za zasługi czy talenty, jest służbą w umacnianiu wiary braci.

Kościół święty i grzeszny zarazem.

Święty świętością Głowy – Jezusa Chrystusa.

Grzeszny  – naszą grzesznością.

Świętość Kościoła wzrasta w zależności od naszej świętości, lub maleje w zależności od naszego trwania w grzechu.

Kościół jest dla grzeszników, którzy akceptują swoją grzeszność, czyli przepraszają za swoje grzechy Chrystusa oraz Kościół, za to że pomniejszają jego świętość.

Nie można swoich grzechów załatwiać prywatnie z Panem Bogiem pomijając Kościół, bo jest to niezgodne z zamiarem i wolą Pana. Jesteśmy jedną wspólnotą, jak naczynia połączone przez które przepływa dobro i zło jego członków.

Kościół oparty jest na Bożym Miłosierdziu, a nie na ludzkiej sile i doskonałości.

Są wśród nas tacy, którzy nie potrafią zaakceptować niedoskonałości członków Kościoła.

Każda niewielka nawet skaza, plama, zmarszczka gorszy ich, oburza, przygnębia, wywołuje potępienie ze strony tych małych sędziów, którzy w nas siedzą.

Oni wierzą w Kościół idealistyczny, a nie Kościół założony przez Chrystusa Jezusa i oparty na Nim.

Fanatycy idealnej czystości Kościoła są „nieprzyjaciółmi królestwa” (A.Maillot).

Uczę się kochać i radośnie akceptować Kościół taki, jaki jest.

Bo ja również jestem jego członkiem i ja również potrzebuję aby Kościół przyjmował mnie z moimi słabościami i cieniami.

W tym Kościele otrzymuję sakramenty, Słowo Boże i Jego objaśnienie.

W tym Kościele poprzez posługę kapłanów, spowiedników, rekolekcjonistów, kierowników duchowych jestem formowana, uzdrawiana i prowadzona.

Do tego Kościoła przynieśli mnie przed laty moi rodzice.

Dziś w dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła, chcę Pana Boga uwielbiać i  dziękować Mu , za wszystkich, którzy mnie do Niego przez lata prowadzili i prowadzą.

 

Błogosławionego dnia ze Świętymi Apostołami Piotrem i Pawłem.

 

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

LITANIA DO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Towarzysze i przyjaciele Syna Bożego,

Bohaterscy obrońcy prawdziwej wiary,

Wyznawcy Jezusa Ukrzyżowanego,

Słowa Jego po ziemi roznoszący,

Mężowie w pracy apostolskiej niestrudzeni,

 

 

Święty Piotrze, któremu Pan nasz, Jezus Chrystus, dał klucze od Nieba i ustanowił go głową widzialną Kościoła swego, módl się za nami.

Święty Pawle, którego Pan nasz, Jezus Chrystus, jako narzędzie wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej,

Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał swój upadek,

Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa tak wielkim światłem Kościoła został,

Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił,

Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania wycierpiał,

Święty Piotrze, któryś przez pokorę głową ku ziemi zwrócony ukrzyżowany został,

Święty Pawle, któryś dla wiary Chrystusowej ścięty został,

Święty Piotrze i Pawle, niezwyciężone podpory Kościoła Bożego, módlcie się za nami.

Święty Piotrze i Pawle, którzyście za przykładem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili się dla zbawienia dusz ludzkich,

Święty Piotrze i Pawle, którzyście krew swoją za świętą wiarę przelali,

Przez trudy i owoce apostolskiej pracy Waszej,

Przez chwałę, której teraz w niebie zażywacie,

Abyśmy także do chwały niebieskiej dostać się mogli,

Abyśmy wiarę świętą Kościoła katolickiego niezachwianą do śmierci zachowali,

Aby Bóg łaską swoją wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego wspierać raczył,

Aby Bóg małżonków w zaprzysiężonej wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości utrzymywać raczył,

Aby Bóg rodziny nasze opieką swą miłościwą otoczyć raczył,

Abyśmy od zarazy, głodu i wojny zachowani byli,

Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

W.: Tyś jest Piotr,

O.: A na tej opoce zbuduję mój Kościół.

 

Módlmy się.

Boże, który świętemu Piotrowi, Apostołowi Twojemu, dałeś klucze Królestwa Niebieskiego, dałeś także moc najwyższą związywania i rozwiązywania, spraw, prosimy, abyśmy za jego przyczyną z więzów naszych grzechów rozwiązani byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

W.: Tyś jest naczynie wybrane, święty Pawle,

O.: Głosicielu prawdy na całym świecie.

Módlmy się.

Boże, któryś przez nauczanie świętego Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego jako Apostoła narodów czcimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, święty Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami grzesznymi u Pana, który Wam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić, Piotrze święty, abym był w miłości gorliwy, w wierze niewzruszony i abym wraz z Tobą umiał się poświęcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego. Niech i ja, nie po trzykrotnym, lecz niezliczonym, niestety, odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niemu bez powrotu do grzechu. Pawle święty, naczynie wybrane, głoszący imię Pańskie przed narodami, racz uprosić u Boga, abym się stał naczyniem łaski i błogosławieństwa Jego. Naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci… Niech wraz z Tobą nic nie mam prócz Jezusa Ukrzyżowanego… Niech w wierze przez Was wzmocniony, w miłości i nadziei przez modlitwy Wasze utwierdzony, żyję i umieram w Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święty Piotrze, uczniu Chrystusa, który dla Niego porzuciłeś rodzinę i wszystko, co posiadałeś,

Święty Piotrze, któremu Pan Jezus po Zmartwychwstaniu powierzył władzę nad Kościołem,

Święty Piotrze, Namiestniku Chrystusa i Głowo Apostołów,

Święty Piotrze, dokonujący licznych cudów,

Święty Piotrze, któremu po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się osobiście,

Święty Piotrze, uzdrawiający chorych,

Święty Piotrze, podejmujący polecone przez Boga dzieło nawracania pogan,

Święty Piotrze, ukrzyżowany i przybity do krzyża głową na dół,

Święty Piotrze, świadku przemienienia na górze Tabor,

Święty Piotrze, świadku jakże bolesnej modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu,

Święty Piotrze, miłujący Pana Jezusa więcej niż inni Apostołowie,

Święty Piotrze, pasący baranki Pańskie,

Święty Piotrze, ogromnie zaszczycony przez Pana,

Święty Piotrze, Opoko Bożego Kościoła,

Święty Piotrze, Kluczniku nieba,

Święty Piotrze, Stróżu bram zbawienia,

Święty Piotrze, Jezus Cię wybrał i złożył w Twe ręce Najwyższą władzę,

Święty Piotrze, braci umacniasz w jedności prawdziwej wiary,

Święty Piotrze, Rybaku królestwa wieczności,

Święty Piotrze, sterujący łodzią, która skarb zawiera Bożej miłości i wiecznej nadziei całego świata,

Święty Piotrze, utwierdzający Twoich braci,

Święty Piotrze, Kościół Chrystusowy wznosi się na Twojej wierze,

Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim powołanym narodom,

Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Apostołom,

Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Ojcom Kościoła,

Święty Piotrze, przewodzący wszystkim, których Głową i Królem jest Chrystus,

Święty Piotrze, skało niewzruszona,

Święty Piotrze, którego wierze nie przeszkodzą moce piekła,

Święty Piotrze, mający klucze Królestwa niebieskiego,

Święty Piotrze, chwałą jaśniejący, trzymając klucze niebieskie,

Święty Piotrze, który przez łaskę stałeś się Opoką Kościoła,

Święty Piotrze, umacniający wiarę swych braci,

Święty Piotrze, zwiastujący słowa życia,

Święty Piotrze, Sędzio narodów,

Święty Piotrze, wiodący ku niebu,

Święty Piotrze, Sługo Chrystusa Jezusa,

Święty Piotrze, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,

Święty Piotrze, posiadający wieniec chwały i zwycięstwa,

Święty Piotrze, Pasterzu owiec Chrystusa,

K: Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego.

W.: Niech nam modlitwa pierwszego papieża wyjedna łaskę. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze Piotra Apostola, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana.

Podziel się z innymi:

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas. Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów.

Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie pozostała bezowocna.

Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.

Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.

Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca. Amen

 

MODLITWA ZA NARÓD

Święty Pawle, Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce rozszerzyło się, by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju.

Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii i do umocnienia królestwa miłości.

Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych, spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi.

Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem wśród świata oraz szukali zawsze królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.

Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen

Podziel się z innymi:

KORONKA DO ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

KORONKA DO ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

1. Uwielbiam Cię Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, uproś mi serce uległe łasce, zupełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowitą przemianę mego życia w Jezusie Chrystusie.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

2. Uwielbiam Cię, Jezu, że wybrałeś Apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, o święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym mógł znać, kochać, służyć jedynie Jezusowi i poświęcić Jego chwale wszystkie moje siły.

Święty Pawle Apostole …

3. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, wyjednaj mi pokorną uległość względem wszystkich moich przełożonych i przekonanie, że przez posłuszeństwo zwyciężę moich nieprzyjaciół.

Święty Pawle Apostole …

4. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła natchnąłeś mnie prawdziwym duchem ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, uproś mi ducha ewangelicznego ubóstwa, ażebym naśladując Cię na ziemi mógł towarzyszyć Ci i w chwale niebieskiej.

Święty Pawle Apostole …

5. Uwielbiam Cię, Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości dla Boga i Kościoła i że dzięki Jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. A Ty, mój Przyjacielu, wyproś mi pilność w apostolstwie, w modlitwie, w dawaniu dobrego przykładu, w działalności i w apostolstwie słowa, przez co mógłbym zasłużyć na nagrodę przyobiecaną dobrym apostołom.

Święty Pawle Apostole …

 

 

Podziel się z innymi: