ZGORSZENIE….

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

Brewiarz – XXVI Tydzień zwykły , II tydzień psałterza

 

Kolekta

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski,  abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze  Lb 11, 25-29

Psalm Ps 19, 8.10.12-14

Czytanie drugie Jk 5, 1-6

 

Ewangelia Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy; i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka dla ciebie jest powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

Dziś słyszymy słowa Pana ” kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.” 

Warto zapamiętać te slowa. 

Zbyt często ludzie używają drugiego, podobnego zdania i jeszcze twierdzą, że pochodzi ono z Ewangelii..

To drugie zdanie brzmi „kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam„.

Niby bardzo podobne zdania, ale niosące w sobie jakże różne znaczenie. O ile pierwsze zdanie prowadzi do pokojowej koegzystencji, szacunku dla drugiej osoby; to drugie nawołuje do ustanowienia granicy podziału, niechęci, wrogości. O ile pierwsze zdanie – łączy to drugie zdanie – dzieli. 

Warto od czasu do czasu sprawdzać popularne powiedzenia pochodzące według mówców jakoby z  Ewangelii, aby nie dać się zmanipulować.

 

Zgorszenie. Ewangeliczne znaczenie tego słowa oznacza, zagrożenie zbawienia, wstrząs dla wiary. Użyte tu słowo oznacza dokładnie przeszkodę, zasadzkę, pułapkę. Ten kto wywołuje zgorszenie, chce złapać kogoś w pułapkę, odwieźć go od wiary, utrudnić mu drogę do Jezusa.

Kim są maluczcy? Nie chodzi tu o dzieci. Są to słabi i chwiejni członkowie wspólnoty, najbardziej pokorni, prości i bezbronni bracia i siostry. Nie są to ci maluczcy „którzy samych siebie uważają za jedynych prawdziwie wierzących i narzucają swoją wiarę wszystkim innym” (E. Schweizer).

Wiara ludzi prostych jest tak wielkim dobrem, że nikt bezkarnie nie może go niszczyć. Trzeba podkreślić, że Jezus nie zabrania zastanawiać się nad wiarą i dyskutować nad związanymi z nią problemami. Grożba Jezusa skierowana jest do tych, którzy świadomie odciągają innych od wiary w Niego.

Poza zgorszeniem wywołanym przez innych jest też inne zgorszenie, które rodzi się w naszym wnętrzu. Zbawienie, nasladowanie stawiają radykalne wymagania,dlatego trzeba być gotowym na każdą ofiarę, na każde wyrzeczenie. To, że nic nie jest cenniejsze od zbawienie ilustruje obraz utraty najbardziej cennych członków ciała. Niech jednak nikt nie sądzi że Pan Jezus zachęca do okaleczania się dla uniknięcia grzechu. Wszak człowiek chromy czy jednooki takze może grzeszyć. Panu chodzi o życie a nie o okaleczanie fizyczne. Chodzi o wyzwolenie się z tego wzystkiego co przeszkadza w komunii z Bogiem.Każdy podążajacy za Panem, musi mieć dość odwagi aby dokonać owych bolesnych wewnętrznych cięć.

 

Są ludzie, którzy gorszą maluczkich – małych.

Ale i mali mogą gorszyć tych którzy szukają, cierpią, uczciwie próbują. Jest tak wówczas gdy uczniowie, zamiast zdecydowanie podążać za Mistrzem, zatrzymują się w drodze, spierają się o pierwszeństwo, zawzięcie dyskutują nad akademickimi kwestiami, zajmują się rzeczami nieważnymi, zadowalają sie półśrodkami, nie potrafią całkowicie stanąć po stronie Ewangelii.

W takim przypadku stają się zagrożeniem, przeszkodą, zawadą, utrudniają przejście. Stoją na drodze i nie pozwalają zbliżyć się do Chrystusa.

 

Są też tacy maluczcy, którzy w rzeczywistości nie są mali, których wiara jest wszystkim innym, ale nie wiarą. Bardziej niż do Mistrza przywiązani są do własnej mentalności, do przyzwyczajeń, do wygody. Kiedy oni będą mówic o zgorszeniu, nie trzeba się tym zbytnio przejmować. W ich ustach obrona wiary jest tylko sposobem na zarzucenie innym powolnego kroku, rutynowyh gestów, bezruchu, nudy. W tym przypadku zgorszenie ma polegać na tym, że nie traktuje się ich poważnie, ale idzie dalej niezależnie od ich krzyków. Być może dzięki temu dadzą się popchnąć do przodu.

 

Kto wie ile osób sama zgorszyłam i nadal gorszę. Mam tego świadomość i odczuwam z tego powodu ból, choć nie zamierzam szukać kamienia młyńskiego.

Ale i ja sama czasem jestem zgorszona. Jeste, zgorszona tymi, którzy nigdy mnie nie gorszą. Chodzi mi o osoby, które przedstawiają siebie (bardzo pokornie) jako modele do nasladowania, modele pobożności, uczciwości, wiary, ofiarności. Są nieskazitelni, bez zarzutu. Nie zdarza się im żadne uchybienie w dziedzinie moralności, w ich ortodoksji nie ma żadnej szczeliny. Nic nie narusza ich spokoju, nic nie wywołuje wyrzutów sumienia. Zależy im na nawróceniu – ale na nawróceniu innych, nie swoim. Przekonaliby mnie gdyby choć raz powiedzieli nie wiem, nie jestem pewien. Ich zadziwiająca pewność siebie, pewność że sa po właściwej stronie, budzi we mnie chęć stanięcia po stronie przeciwnej…

 

Błogosławionego dnia. 

Podziel się z innymi:

MODLITWA PISMEM ŚWIĘTYM

MODLITWA PISMEM ŚWĘTYM 

 

 

Abba powiedział:

Nie należy wcześniej nic czynić,

zanim nie zbadasz swego sumienia,

czy to, co masz zamiar czynić,

będzie ze względu na Boga.

 

Intencja, treść, forma. Trzy części „składowe” modlitwy. Każda z nich ma w niej swoje miejsce. Spróbujmy wytłumaczyć to tak: zaplanowaliśmy sobie spotkanie z przyjacielem, chcielibyśmy upiec ciasto dla niego, aby było go czym poczęstować.

I to jest intencja – piekę ciasto ze względu na przyjaciela. Zastanawiam się co będzie potrzebne, a więc brytfanka i to, co do tej brytfanki włożę. Sama brytfanka – forma nie wystarczy, z próżnego nie nalejesz – powiadają, ale samego ciasta też nie włożę do piekarnika. Chyba, że lubię sprzątać.

 

Formą modlitwy, tym, co ją kształtuje, pilnuje, by się nie rozlała, są rzeczy konkretne: czas, miejsce, często pozycja, którą przyjmujemy. Trzeba to uwzględnić. Często nasze trudności z tego właśnie wynikają.

 

Ale nie można pozostać na tym poziomie. Same klimaty nie wystarczą. Wejście do sadu jeszcze nie mówi nam czym jest smak jabłek, choć sad pełen owoców jest niewątpliwie piękny. Trzeba gryźć i smakować, dotrzeć do treści. Pod płaszczem nudy ukryta jest głębia, często taka o jakiej nam się nie śniło, pod oklepanymi słowami „Ojcze nasz” ukryta jest perła warta cały świat i całe nasze życie. Trzeba się tylko zastanowić co to dla mnie znaczy, o czym mi to mówi. Trzeba się w to zaangażować.

 

 

Pismo święte w modlitwie

 

 

Abba Epifaniusz powiedział, że nic nie wiedzieć o prawach Bożych jest wielką zdradą zbawienia.

 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – pisał św. Hieronim.

 

Nim z kimś się umówimy, dobrze by było dowiedzieć się, co to za jeden.

I tu jest miejsce na Pismo.

Pokazuje nam ono kim i jaki jest Bóg – szczególnie czyni to Nowy Testament.

A my czytając możemy stwierdzić, czy chcemy z Nim utrzymywać kontakt czy też nie.

Zbyt często zrażamy się do Niego nie wiedząc, że nasze wyobrażenia mało mają wspólnego z prawdziwym Bogiem. Trzeba wpierw kogoś poznać, a potem dopiero się o nim wypowiedzieć.

To będzie pierwszy moment naszej modlitwy – zapoznawać się z tekstem.

 

 

Sposób modlitwy Pismem

Każda modlitwa w Kościele ma dwa wymiary: osobisty i wspólnotowy. Nie stają one naprzeciw siebie, ale się wzajemnie uzupełniają i ubogacają. Czytanie Pisma nie różni się tu od innych modlitw.

 

Po pierwsze: wymiar wspólnotowy.

 

Msza Święta

Eucharystia, cała utkana z Pisma Świętego.

Można powiedzieć, że jest pierwszą modlitwą i najważniejszą, gdyż to tu Słowo staje się ciałem i ma wielką szansę na to, aby zrobić coś sensownego z naszym życiem.

I tu zaczyna się nasza rola, miejsce na nasze zaangażowanie. Sprawę mamy ułatwioną przez to, że nie musimy już określać formy, czyli czasu, miejsca, pozycji, nie musimy zastanawiać się nad dobraniem tekstów.

Bóg już wszystko przygotował. „Mądrość stół zastawiła obficie”, od nas wymaga się tylko pokory, przyjęcia tych dań, które są serwowane i kosztowania ich, bez wybrzydzania.

Na każdym przyjęciu trzeba umieć się zachować, my zaś, jakby tego nie wiedząc, potrafimy być bardzo nieuprzejmi w stosunku do Boga – gospodarza.

 

Liturgia Godzin

Jest to modlitwa Kościoła, który chce wielbić Boga w każdej godzinie, nawet jeśli ja sam ją odmawiam, to zawsze modlę się jako Kościół, w imieniu Kościoła i wraz z Kościołem, Kościół poddaje nam formę. Wszystko co mamy mówić, jak i kiedy, jest napisane w takiej książce, która nazywa się brewiarz. To piękna modlitwa, „gdy bowiem nie umiemy się modlić” sam Duch woła za nas, a tu sam Kościół podprowadza nas do Boga dając nam także możliwość włączenia się w wielowiekowy nurt modlitwy chrześcijańskiej.

 

 

 

Po drugie: modlitwa osobista.

 

 

Modlitwa ustna

W naszym przypadku polegać będzie na powtarzaniu „na okrągło” jakiegoś wybranego fragmentu Pisma, niekoniecznie na głos.

Taką formą modlitwy jest np. różaniec, lub tzw. „modlitwa Jezusowa” – Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

To może być inny fragment, który będzie kierował się ku Bogu.

Można się też urywków uczyć na pamięć i powtarzać, powtarzać, aż Słowo zacznie żyć we mnie, aż odkryję w nim słowa Boga do mnie skierowane.

 

 

Rozważanie

Rozważanie, inaczej medytacja, jest już bardziej „samodzielnym” sposobem modlitwy.

Wymaga od nas stałości – ustalenia czasu i miejsca, oraz hojności, że nie zrezygnuję nawet gdy „nic nie będę czuć”. Wybieramy jakiś fragment Pisma Świętego (najlepiej aby nie zaczynać od rodowodów z Księgi Liczb) i rozważamy go, tzn. usiłujemy odkryć, co tekst ma nam do powiedzenia konkretnie dzisiaj i teraz, co mówi o Bogu, o świecie, o człowieku, o nas samych.

Dobrze jest rozpocząć prośbą o Ducha Świętego.

Duch przecież jest autorem więc powinien być zorientowany w tym, co dla nas najważniejsze.

 

Kontemplacja

Brzmi tajemniczo, a znaczy tyle co „proste spojrzenie na prawdę”. Już nie rozważam danego fragmentu, ale przypatruje mu się, wchodzę w niego, biorę udział w wydarzeniach, obserwuję ludzi, Boga i siebie w tym wszystkim.

Po prostu patrzę z miłością.

A co Bóg przygotuje, to już Jego sprawa.

 

 

Chcesz się modlić? To się módl!

 

Abba powiedział:

Ciągła modlitwa szybko leczy duszę„.

Jeśli naprawdę chcesz się modlić, to zacznij dzisiaj, teraz.

Nie jutro – jutro nigdy nie nadchodzi.

Wyznacz sobie godzinę, znajdź miejsce – ciche, hałas przeszkadza, daj sobie czas na uspokojenie, na uświadomienie przed Kim stajesz.

Weź Pismo i czytaj – wolno, jeśli jest możliwość to na głos, potem jeszcze raz, aż „zobaczysz” czytany tekst, to tak jak z trójwymiarowym obrazem: jeśli patrzysz z uporem, w końcu obraz przestaje być płaski.

 

Unikaj subtelnych pokus typu „za chwilę, dziś nie”. Bo jeśli nie dziś, to kiedy? A na zmęczenie odpowiadaj podstępem: jeszcze dziś, tylko dziś się pomodlę. I każdego dnia na nowo mów to samo.

 

 

Owoce modlitwy

 

 

Abba powiedział:

 

„Jeśli mnich modli się tylko wtedy,

gdy staje do modlitwy,

to nigdy się nie modli”.

 

„Dobre drzewo ma dobre owoce„.

 

Trzeba uczyć się modlitwy nieustannej – pamięci o Bogu, która wyraża się w czynach miłości.

 

Jakub pisze „wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie”.

 

To jest owoc – wzrost miłości do Boga i bliźniego. Jeśli go nie ma, znaczy że gdzieś kuleję, gdzieś szukam siebie, a nie Pana Boga.

 

A „nie potrzeba dużo słów. W tych czasach bowiem ludziom słów nie brakuje. Trzeba natomiast czynów. Bóg nie czeka na słowa, które nie przynoszą owocu”.

 

  

Słowo Boga do człowieka.

To zapewne jedna z bardzo wielu „definicji” Biblii. Nie pojęcia i terminy są jednak tutaj istotne, ale sama rzeczywistość.

 

A jest nią dialog Boga

z człowiekiem, który wcale się nie zakończył wraz z postawieniem ostatniej kropki w świętym tekście. Ten dialog trwa!

 

Trwa w chwili, gdy w swe ręce bierze tę Księgę znany teolog i w chwili, gdy ktoś na końcu świata pochyla się nad jednym wersem tekstu, by medytować i rozważać, by odkrywać Boga obecnego w jego życiu, by z tego Słowa pełnego mocy czerpać siłę

i natchnienie do codziennych zmagań, decyzji, wyborów, po prostu: do życia…

 

I taka jest rola Pisma Świętego: ono nie może być jedynie książką

o szlachetnej oprawie pięknie wypełniającą lukę w domowej bibliotece

(i zakurzoną…), ale winno być księgą życia, podręcznikiem codzienności – zawsze pod ręką, blisko, w każdej chwili gotową odsłonić blask swej mądrości…

 

 

Czy tak jest u Ciebie?

 

 

I pamiętaj, że…

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

(2 Tm 3,16-17).

 

 

Tak, tekst święty jest natchniony. Należy go odczytywać, rozważać i odnosić do swego życia. W rozumieniu powinno się jednak uzgadniać odczytywane słowa z innymi, by uniknąć błędów subiektywizmu…

 

 

To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzi.

(2 P 1,20)

 

(źródło: www.pijarzy.pl)

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY HIERONIM

ŚWIĘTY HIERONIM, PREZBITER I DOKTOR KOŚCIOŁA

30 września

 

Święty Hieronim

Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie, mieście na pograniczu Dalmacji i dzisiejszej Istrii. Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików.
Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam – w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem – przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza.
Na życzenie rodziców udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie miał rozpocząć karierę urzędniczą. Z Galii powrócił do Włoch.
W tym czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru.
Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu.
Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego i poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

Święty Hieronim W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, jednak za cel swojego życia postawił sobie pracę naukową.
Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki.
Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem starego przekładu Nowego Testamentu i psalmów.
W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokoło siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka, św. Eustochia (+ ok. 419).
Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii.
Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca.
Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.
Organizował działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory.
 
Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, wybuchowym temperamentem, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego.

Święty Hieronim Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką.
W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii).
Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte.
Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy.
Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył wiele tekstów ojców Kościoła.
Zwalczał współczesne mu herezje.
Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r.
Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu.
Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.
Podziel się z innymi:

ARCHANIOŁOWIE BOŻY

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

 

  

 

Kolekta

Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie,  którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Dn 7, 9-10.13-14  albo Ap 12, 7-12a

Psalm Ps 138, 1-5

 

Ewangelia J 1, 47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym”? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

 

 

Według Pisma Świętego Michał, Gabriel i Rafał to trzej spośród siedmiu Archaniołów stojących przed Bogiem. Zarówno Żydowska, jak i Chrześcijańska tradycja uznaje istnienie aniołów i wierzy w ich specjalne posłannictwo oraz szczególną służbę, jaką maja oni do spełnienia wobec ludzi.

Archanioł Michał – Jego imię znaczy „Któż jak Bóg?” W tradycji biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego (Dn 12,1) i Kościoła. W Apokalipsie (Ap 12,7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów anielskich w walce z Szatanem,

Archanioł Gabriel – Jego imię znaczy „Bóg jest Mocą„. Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi Danielowi (Dn 8,15), a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do Zachariasza i Maryi w dniu zwiastowania (Łk 1),

Archanioł Rafał – Jego imię oznacza „Bóg uzdrawia„. Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12,15). Według Ewangelii św. Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne uzdrowienia.

O istnieniu duchów czystych wiemy z Objawienia zawartego w Piśmie Świętym. Według tegoż Objawienia, są to istoty stworzone przez Boga i żyjące niejako w dwóch światach lub stanach: w niebie -w ustawicznej obecności Boga i jako posłane ku pomocy człowiekowi. Według tego  samego Objawienia istnieją również aniołowie upadli, ci którzy odmówili służby Bogu i ich rzeczywistością jest stan piekła i odrzucenia, a ich „posłannictwem” (oczywiście przeciwnym Bogu) jest kuszenie człowieka i odwodzenie go od Boga.

Św. Tomasz z Akwinu mówiąc o aniołach stwierdza, że: „są to inteligencje (duchy) czyste, niezłożone z materii i formy, ale złożone z aktu i potencji, w których można rozróżnić to czym taki byt jest i fakt, że on istnieje” (S.Th. I, I, Q50).

 

Ponadto według nauczania teologów scholastycznych aniołowie będąc duchami i inteligencjami czystymi nie mają możliwości mylenia się ani co za tym idzie nawracania. Stąd upadli aniołowie zbuntowali się przeciwko Bogu z pełną świadomością tego, co czynią i nie mogą się ani usprawiedliwiać niewiedzą, ani nawrócić.

Warto dziś zastanowić się nad kilkoma pytaniami:

 

– Na ile kiedy myślę o Archaniołach i Aniołach, w pierwszej kolejności pojawiają się słodkie obrazki aniołków, a dopiero w następnej kolejności myślę o potędze duchów czystych, o ich rzeczywistej choć niewidzialnej obecności i aktywnym uczestnictwie w dziele zbawienia?

 

– Czy Jezus Chrystus, tak jak jest Królem dla Archaniołów, jest również dla mnie Królem mojego życia?

 

– Na ile korzystam i pamiętam o możliwości korzystania z pomocy świętych Archaniołów na mojej drodze?

 

 Dzisiejszy psalm (jeden z moich ulubionych) mówi:

„Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,

bo usłyszałeś słowa ust moich,

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,

pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.”

 

Dobrze jest pamiętać, że kiedy się modlimy, nasi Aniołowie towarzyszą nam w modlitwie, nie zasmucajmy ich naszą bylejakością i małodusznością. Raczej starajmy się uczyć od nich i być posłusznym ich cichym natchnieniom.

 

Kiedy trzeba rozeznawać czy natchnienie pochodzi od Boga czy od złego ducha, przyzywajmy na pomoc świętych Archaniołów, nie pomylimy się wtedy i nie wybierzemy pięknych plew, w miejsce ziarna.

 

Imiona dzisiejszych patronów dnia znamy z Pisma Świętego. Kiedy myślimy o niebie nie zawsze pamiętamy o duchach czystych, które stoją przed Bogiem, które uczestniczą w Jego Boskim planie zbawienia nas ludzi.

 

Anioł inaczej Posłany z zadaniem, misją. Tylko nieliczni mogą ich zobaczyć za swojego życia, większość z nas ujrzy ich gdy dotrzemy do Domu Ojca. Te święte czyste duchy, choć niewidzialne to jednak obecne są w naszej rzeczywistości. Jesteśmy z nimi w łączności w każdej Eucharystii, nieustannie adorują one Jezusa obecnego w Tabernakulum, towarzyszą ludziom.

 

Zwracamy się do nich w naszych modlitwach prosząc o pomoc w walce z pokusami, o towarzyszenie, o ochronę.

 

Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że pełne miłości spojrzenie Jezusa spoczywa zawsze na każdym z nas.

To spojrzenie przemienia, otwiera nas na Boże wezwanie.

Dziś Jezus obiecuje Natanaelowi, że „Zobaczy jeszcze więcej niż to”.

Życie z Jezusem przekracza nasze wyobrażenia i oczekiwania. Tylko On może je uczynić w pełni szczęśliwym.

Dziś Pan zapewnia nas, że kiedyś ujrzymy Go w chwale, otoczonego aniołami.

Pod warunkiem, że nie zboczymy z drogi i nie skupimy się tylko na tym co ziemskie.

 

Dwa ruchy Aniołów: wstępujący i zstępujący są związane z dwiema naturami Syna Bożego – naturą boską i naturą ludzką. Będąc Bogiem, Chrystus był Stwórcą i Panem Aniołów, zatem w Jego życiu ziemskim wstępowali na Jego widzialne Człowieczeństwo, w którym było ukryte Jego Bóstwo, aby Mu oddawać pokłon czci, adoracji i dziękczynienia. Stając się Człowiekiem, przyjmując naturę ludzką, Syn Boży dobrowolnie podjął poniżenie, cierpienie i śmierć krzyżową. Aniołowie widząc tak wielką, niezmierzoną  pokorę swego Stwórcy i Pana, z zachwytem i radoscią usługiwali Mu inaczej zstępowali na Niego, podczas Jego ziemskiego życia.

Aniołowie są sługami Boga, podobnie jak my i nie chcą, abyśmy im oddawali tę cześć, jaka się należy samemu Bogu (por Ap.1,1; 22,16 i Ap 19,10).

Chrystus, jako Głowa Mistycznego Ciała, jest obecny w każdym członku tego Ciała. Aniołowie, należąc do Ciała Chrystusa-Głowy, adorują Go również wobecnego w członkach tego Ciała. Zajmują wobec nas, ludzi, tę postawę, jaką okazali Chrystusowi w Jego ziemskiej misji. Wstępują na nas, aby adorować i uwielbiać Boga obecnego w nas. Zstępują na nas, aby nam usługiwać, bowiem siła i potęga i anielskiej natury jest większa od naszej. Usługując nam, zgodnie z wolą Bożą, tym samym okazują miłość Bogu i również nas miłują w Bogu.  

 

OBłogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

KILKA SŁÓW O CHÓRACH ANIELSKICH

Liczba aniołów jest ogromna (Dn 7,10). Nie ma dwóch aniołów równych sobie – każdy z nich w inny sposób odbija doskonałość Bożą.

Tradycja Kościoła ukazuje dziewięć chórów anielskich, które z kolei dzielą się na trzy hierarchie.

Trzy pierwsze chóry najbliższe Boga to Serafini, Cherubini i Trony. Przebywają przed majestatem Bożym, nieustannie kontemplując oblicze Stwórcy i darząc Go największą miłością.

Druga hierarchia to Panowania, Potęgi i Moce odpowiedzialna jest za harmonijne funkcjonowanie wszechświata.

Trzecia hierarchia to Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie opiekuje się królestwami, państwami, narodami i poszczególnymi ludźmi.

Pierwsze trzy chóry to jakby dworzanie Boży, drugie – zarządy, a trzecie – pokorni wykonawcy poleceń.

Podział ten utrwalił się w chrześcijańskiej tradycji i został uznany za kanoniczny przez św. Tomasza z Akwinu.

Najwięcej wiemy o archaniołach.

Najznamienitszy z nich – Michał – w miejsce upadłego Lucyfera został księciem wszystkich chórów anielskich. Dowodzi zastępami anielskimi, jest rządcą niebios, udaremnia plany nieprzyjaciela, sam będąc prawdziwym traktatem teologicznym: ”Któż jak Bóg? ”. Jest aniołem śmierci, pogromcą smoka, opiekunem Kościoła na ziemi. Jest też aniołem skruchy, miłosierdzia, sprawiedliwości i uświęcenia. Gabriel jest aniołem zwiastowania, najpierw Zachariaszowi (o narodzinach Jana), a potem Maryi (o narodzinach Syna Bożego). Jest też zwiastunem gniewu Bożego. Midrasze opowiadają, że to on właśnie odpowiedzialny był za zrównanie z ziemią Sodomy i Gomory. Rafał to ”Uzdrowienie Boże”. Jest patronem chorych, lekarzy i podróżnych.

Królową aniołów nie jest anioł lecz… człowiek.

To Maryja.

Wszyscy Aniołowie zafascynowani pokorą Matki Bożej spełniają każde Jej polecenie.

Można powiedzieć, że po Panu Bogu w Trójcy Jedynym, następna   jest Królowa Nieba i Ziemi, Niepokalana Matka Syna Bożego, potem Książę Zastępów święty Michał, a następnie Chóry Anielskie i Święci.

Zdaniem teologów nie wszyscy aniołowie są sobie równi, jedni przewyższają innych doskonałością i bogactwem natury, rozumem, wolą, potęgą i tak dalej. Biblia wspomina o różnych kategoraiach istot anielskich, nie okreslając wzajemnych relacji miedzy nimi.

W sensie ścisłym anioł to wysłannik (hebr. malak, gr. angelos), a więc oznacza istotę którą Bóg wysyła z jakaś misją. Innym określeniem aniołów jest „synowie Boży” (bene ha-Elohim). Tworzą oni swoisty niebiański dwór.

W 6 rozdziale Księgi Izajasza spotykamy opis serafów (od hebr. saraf=płonacy), dziwnych sześcioskrzydłych istot śpiewajacych na cześc Jahwe. Jeden z nich oczyszcza wargi Izajasza. W Księdze Ezechiela przy opisie rydwanu Jahwe wymienione są chajot (istoty żyjące), zaliczane do cherubów. O cherubach pilnujących dostępu do ogrodu Eden czytamy też w Księdze Rodzaju. Rzeźby przedstawiające cheruby zdobiły ponadto Arkę Przymierza i Przybytek w Świątyni Jerozolimskiej. W Psalmach Jahwe nazwany jest „cwałującym na cherubach”. Wyobrażano sobie ich prawdopodobnie jako chybrydoidalne istoty na wpół ludzkie i na wpół zwierzęce. Z kolei św. Paweł pisze o Mocach, Zwierzchnościach i Panowaniach, nie wyjaśniajac czym one są.

Pseudo-Dionizy Aeropagita, opierając się na wzmiankach zawartych w Biblii oraz Ojcach Kościoła (Grzegorzu Wielkim i Janie Damasceńskim) w księdze pod tytułem „O Hierarchii Niebieskiej” podzielił aniołów na trzy wielkie oddziały, czyli hierarchie, a każdą z tych hierarchii jeszcze na trzy chóry. Pseudo-Dionizy był neoplatończykiem i wyznawał teorię Plotyna o emanacji bytów. Niewątpliwie miała ona ogromny wpływ na taką właśnie koncepcję podziału aniołów. Według Pseudo-Dionizego najbliższą ludziom grupę istot anielskich tworzą:
-Aniołowie, Archaniołowie i Księstwa.
Potem następuje hierarchia istot zarządzających kosmosem:
-Panowania, Potęgi (Mocarstwa), Zwierzchności.
Hierarchię najbliższa Bogu tworzą zaś:
-Trony, Cheruby i Serafy.

Trzy hierarchie oraz trzy chóry w każdej hierarchii odpowiadają Trójcy Przenajświętszej, dla której chwały duchy te są stworzone. Pseudo-Dionizy oraz św. Tomasz z Akwinu, nie poprzestali na tym podziale. Pierwszy głosił, że każdy chór ma także swój własny porządek: najwyższy, sredni i najniższy, a w każdym z nich niezliczone różnice. Drugi powiadał zaś, że różnica między aniołami jest tak wielka, że zachwycić może nawet anioła. Każdy anioł to bowiem odrębny gatunek sam w sobie.

Według św. Tomasza Serafy górują nad innymi chórami miłością, Cherubini-wiedzą, a Trony-posłuszeństwem. Panownia przewodzą dobrym aniołom i wydają im najważniejsze rozkazy i polecenia. Mocarstwa, którym przypisuje się moc spełniania cudów, czuwają nad wypełnieniem rozkazów i poleceń. Zwierzchności, mające władzę poskaramiania złych duchów określają sposób, w jaki rozkazy i polecenia mają być wykonywane. Księstwa, które roztaczają swoja opiekę nad państwami i narodami, sa jakby nadzorcami archaniołów i aniołów. Archaniołowie wykonują najważniejsze misję i zwiastują ludziom rzeczy wielkiej wagi (są więc w pewnym sensie ambasadorami Boga), zwykli aniołowie zaś wykonują i zwiastują rzeczy mniej istotne. Do tych zwyczajnych aniołów zalicza sie właśnie Aniołów Stróżów.

Zgodnie z tradycją każdemu z ludzi w chwili narodzin Bóg przydziela jednego lub wiecej stróżów. Wg Talmudu każdemu Żydowi w ciągu życia towarzyszy jedenaście tysięcy takich aniołów stróżów, ponadto „każde źdźbło trawy ma swego anioła, który mówi mu: rośnij”. 0 tym, że każdy ma swojego opiekuńczego ducha, dowiadujemy się z Ewangelii wg św. Mateusza 18, 10, kiedy to Jezus przestrzega swoich uczniów, aby nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem mają oni swoich „aniołów w niebie”. Św. Bazyli, komentując ten fragment Ewangelii, pisał, że przy boku każdego z wiernych stoi anioł, jako wychowawca i pasterz, kierujący jego życiem.

Podziel się z innymi:

KORONKA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA I CHÓRÓW ANIELSKICH

  

 

 

KORONKA DO SW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I CHÓRÓW ANIELSKICH

 

 

Według pobożnego podania św. Michał Archanioł objawił Antoninie d´Astanc, że nabożeństwo do niego i chórów anielskich wyprasza Kościołowi szczególną pomoc z nieba. Dlatego polecił to nabożeństwo pielęgnować i rozszerzać. Oznajmił również, że gorliwe odmawianie Koronki (zwanej też Koronką do św. Michała Archanioła) zapewnia jego czcicielom:

 

wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary

 

towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św.

 

stałą ich opiekę w drodze życiowej

 

po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich rodzin

 

 

Sposób odmawiania koronki.

 

Całujemy medal. Robimy znak krzyża, mówiąc:

 

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich:

 

Pozdrowienie I

Na cześć   C H Ó R U    S E R A F I N Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafi­nów. Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie II

Na  cześć   C H Ó R U    C H E R U B I N Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie III

Na  cześć   C H Ó R U    T R O N Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie IV

Na  cześć   C H Ó R U    P A N O W A Ń

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie V

Na  cześć   C H Ó R U    M O C A R S T W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie VI

Na  cześć   C H Ó R U    P O T Ę G

 Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie VII

Na  cześć   C H Ó R U    K S I Ę S T W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie VIII

Na  cześć   C H Ó R U    A R C H A N I O Ł Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Pozdrowienie IX

Na  cześć   C H Ó R U    A N I O Ł Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:

 

Na cześć św. MICHAŁA ARCHANIOŁA                  Ojcze Nasz

 

Na cześć św. GABRIELA ARCHANIOŁA                  Ojcze Nasz

 

Na cześć św. RAFAŁA ARCHANIOŁA                     Ojcze Nasz

 

Na cześć naszych ANIOŁÓW STRÓŻÓW                Ojcze Nasz

 

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Podziel się z innymi:

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA I EGZORCYZM

 

 

 

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

 

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

 

                   (Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86).

 

AKT POŚWIĘCENIA Z MONTE GARGANO

 

Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich

dzielny wojowniku Boga Najwyższego

gorliwy miłośniku Chwały Pana,

postrachu zbuntowanych Aniołów

miłości i rozkoszy wszystkich dobrych Aniołów,

Św. Michale Archaniele

pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli

Tobie się dzisiaj oddaję.

 

Twojej troskliwej opiece powierzam siebie samego,

moją rodzinę i przyjaciół, moje prace oraz wszystko, co do mnie należy, a Ciebie proszę abyś przez całe moje życie wstawiał się za mną do Boga.

 

Wyjednaj mi przebaczenie moich grzechów, a także

łaskę umiłowania  całym sercem Boga i Jezusa Chrystusa, Najdroższego Zbawiciela, najsłodszej Matki Maryi oraz wszystkich ludzi, moich braci,

umiłowanych przez Ojca Niebieskiego i odkupionych przez Syna Bożego.

 

Wypraszaj mi wszelką pomoc konieczną do osiągnięcia zbawienia..

Broń mnie zawsze, a zwłaszcza w ostatniej chwili mego życia, od nieprzyjaciół duszy mojej.

 

Przybądź o chwalebny Archaniele, wspomagaj mnie w walce i chroń przed złym duchem. Święty Michale Archaniele zaprowadź mnie przed tron Boży, abym mógł razem z Tobą i ze wszystkimi Aniołami wyśpiewywać chwałę, cześć i uwielbienie Temu, który króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

MODLITWA PORANNA

 

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

                     (Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 25 X 1994 r., nr 2352/K/94).

 

 

PROŚBA O POKORĘ

  

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

 

 

EGZORCYZM PROSTY PORANNY

 

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.

 

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

 

                         (Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 8 II1993 r., nr 184/K/93).

 

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

 Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO GABRIELA ARCHANIOŁA

 

 

Święty Gabrielu Archaniele,

który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny,

dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice,

 a zawsze umieli zaufać Bogu,

którego łaską jesteśmy umocnieni.

Przyczyniaj się także do tego,

aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to,

co Bóg w swej dobroci nam objawia.

Amen

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO RAFAŁA ARCHANIOŁA

 

 

Święty Rafale Archaniele,

który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy,

byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza.

Czuwaj nad drogami naszego życia,

ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą .

Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą.

Broń nas przed uległością złu,

a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie,

wstawiaj się za nami u Boga,

przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny.

Amen.

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

 

Litania do św.św. Michała, Gabriela i Rafała

     
  

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Podziel się z innymi: