SŁUŻYĆ ŻYCIEM

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO JAKUBA, APOSTOŁA

 

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie 2 Kor 4,7-15

Psalm Ps 126, 1-6

 

Ewangelia Mt 20,20-28

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

 

 

Służyć.

Sługa.

Służba.

Mówimy o pięknej służbie, doceniamy wiernego sługę.

To wszystko z pozycji tego, któremu inni służą.

Pracownicy służby medycznej, służb mundurowych nie powinni według nas za dużo wymagać, bo przecież służą, a sługa nie ma żadnych, prawie żadnych praw.

 

Ile razy w swoim życiu poprosiłam/poprosiłem na modlitwie o łaskę dobrego, roztropnego  służenia innym ludziom, bliskim, wspólnocie, w pracy. Niezależnie od zajmowanego stanowiska?

 

Z jednej strony pragniemy naśladować Chrystusa, być jego uczniem.

Z drugiej strony cicha, pokorna służba jawi się nam jako poniżenie, umniejszenie, coś niegodnego naszych talentów, umiejętności.

Brak zauważenia, niedocenianie bolą, rodzą gorycz, poczucie niesprawiedliwości.

Jeśli ludzie nie doceniają, to może choć Pan Bóg doceni i w szczególny sposób nagrodzi.

Nasze ego, nasze „ja”, domaga się w sposób bardziej lub mniej zakamuflowany wyniesienia, pochwały, uznania, nagrody. 

Dawać siebie, swój czas, talenty.

Brać od innych ich czas, umiejętności, oczekiwać że nie będą mieli swoich planów, ambicji.

 

Rywalizacja i zazdrość wśród „sług”.

Nieraz głęboko ukryte, pod płaszczykiem fałszywego oburzenia. 

 

Służenie wybiórcze.

Można się poświęcać dla „swoich” w zamian za…

Rzeczywiście potrzebujący, najsłabsi są z takiej służby wykluczeni.

 

Władza.

Dominacja.

Wiele, wiele słów o służbie państwu, ludziom, o pięknych intencjach. 

Kiedyś przychodzi próba, konfrontacja słów i czynów.

Fałszu i prawdy o człowieku i tego jak rzeczywiście pojmował/pojmowała swoją służbę.

Konfrontacja pychy i pokory.

Czego było więcej wśród naszych posłów w Sejmie, tych, którzy słowo „służba” odmieniają na wszystkie przypadki, we wszystkich osobach i czasach….aż zapomnieli o znaczeniu, o treści, o zobowiązaniu jakie słowo niesie. 

 

Dawanie swojego życia innym.

Zachowywanie własnego życia dla siebie.

 

Służyć innym, tak jakby służyło się samemu Panu.

Radośnie, w prostocie, bez ukrytych intencji.

Ktoś powie to niedościgly wzór, iluzja, nierealne w dzisiejszym świecie.

Jak najbardziej realne, trzeba tylko lepiej się rozejrzeć wokół siebie i dostrzec tych i te, którzy nie lękają się utraty stanowisk, są obecni dla tych co potrzebują, służą Bogu i ludziom zgodnie ze swoim powołaniem.

Są niemal niezauważalni, ale niezbędni jak chleb i powietrze.

Nie dla siebie, dla innych…. dla wszystkich.

 

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

Jedna myśl nt. „SŁUŻYĆ ŻYCIEM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *