LITANIA DO ŚWIĘTEJ ANNY

Litania do świętej Anny

(do odmawiania podczas nowenny i w dniu święta)

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Anno, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, – módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, – módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, – módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, – módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, – módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, – módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, – módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, – módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, – módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, – módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, – módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, – módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, – módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, – módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, – módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, – módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, – módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, – módl się za nami.
Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, – wysłuchaj nas, Święta Anno.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się
Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ ANNY

NOWENNNA DO ŚWIĘTEJ ANNY

(17 lipca – 25 lipca)

 

  

 

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.

 

Modlitwa.
Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów.

Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen.

 

W pierwszym dniu nowenny:
Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie, święta Anno, otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego uciekam się do Ciebie i proszę o pomoc w tych wszystkich sprawach, które pragnę Ci dziś przedstawić…

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu…

 

W drugim dniu nowenny:
Wejrzyj na mnie, święta Anno, z wysokości Twojej chwały. Pozwól abym zrozumiał, że chwałę tę zdobywa się wierną służbą Zbawicielowi i Jego Matce. Im całkowicie poświęciłaś swoje życie…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

 

W trzecim dniu nowenny:
Słusznie wychwalamy Cię, święta Anno, ponieważ dla Twej szlachetności Bóg obsypał Cię dostojeństwami. Pragnę przy Twojej pomocy walczyć z grzechem i zasłużyć na Bożą hojność…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

 

W czwartym dniu nowenny:
Święta Anno, wzorze wiary i ufności, wyjednaj mi u Boga żywą wiarę i niezachwianą nadzieję, abym przez całe życie mocno stał przy Bogu…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

 

W piątym dniu nowenny:
Święta Anno, gałązko z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa – Niepokalaną Dziewicę. Wyproś mi u Boga łaski potrzebne do wypracowania w sobie cnoty czystości…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

 

W szóstym dniu nowenny:
Święta Anno, Pan Bóg widząc Twoją świętość i nadzwyczajne cnoty, tak Cię umiłował, że wybrał Cię na matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Dopomóż mi, abym przez ciągłe nawrócenie i pokutę zdobył świętość i wzrastał w miłości do Boga i bliźniego…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu ….

 

W siódmym dniu nowenny:
Twojej opiece, święta Anno, polecam moją duszę i ciało. Spraw aby zdrowe ciało cieszyło się zdrową duszą. Pragnę wszystkie moje siły wprzęgnąć w służbę dla Boga i bliźniego…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

 

W ósmym dniu nowenny:
Święta Anno, Twoja sumienność i poświęcenie w wypełnianiu wszystkich obowiązków nałożonych na Ciebie przez Pana, są dla mnie wyrzutem z powodu mojego szemrania i niecierpliwości w wypełnianiu obowiązków ,jakimi Opatrzność Boża mnie obarczyła. Uproś mi u Boga łaskę cierpliwości i pokory w znoszeniu wszystkiego, co Bóg raczy mi zesłać…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

 

W dziewiątym dniu nowenny:
Z radością myślę, święta Anno, o Twoim szczęściu związanym z godnością matki Bogarodzicy. Uproś mi łaskę skutecznego pielęgnowania mojej godności dziecka Bożego. Mocno wierzę, że Twoje wstawiennictwo u Boga jest skuteczne, zwłaszcza gdy dotyczy ono mojego zbawienia…

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

 

**********

Modlitwą nowenny ogarniam wszystkie znane mi Anny, Anie, Anusie, Anki, Anulki, Hanie, Hanki …..

Dla żyjących proszę o wszelkie Boże dobro, o wszelkie potrzebne łaski dla nich i ich bliskich.

Dla zmarłych proszę o wieczną radość w Domu Ojca.

 

Mojej patronce od drugiego imienia z chrztu świętego tą nowenną dziękuję za niestrudzoną opiekę i prowadzenie ku Jezusowi i Maryi.

Podziel się z innymi:

ZMARNOWANE ŁASKI

Kolekta

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Iz 7, 1-9

Psalm Ps 48, 2-8

 

Ewangelia Mt 11, 20 – 24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.

„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

 

Pociecha i ostrzeżenie.

Mamy udzielone dość czasu oraz Łask, aby pełnym sercem nawrócić się do Pana.

Czas Miłosierdzia, czas wołania i szukania czlowieka przez Boga jest wystarczająco długi.

Nikt nie może powiedzieć, nie widziałem, nie słyszalem, nie doświadczyłem cudów Bożej opieki.

Może jednak odrzucać nieustannie Boga. Może żądać coraz to nowych dowodów na Jego istnienie, na Jego opiekę. Może kpić i wyśmiewać.

Człowiek mając wolną wolę, może w swojej pysze i przypisywaniu sobie swoich sukcesów i znaczenia,  może mówić Bogu  – nie wierzę Tobie, nie chcę Ciebie znać, nie będziesz mną rządził i mi narzucał co mam robić lub czego nie robić. 

Cudowne ocalenie z wypadku, uleczenie z choroby, sukcesy zawodowe, udane dzieci, wspaniała rodzina to wszystko albo moja zasługa albo dzieło przypadku, losu. Żebym uwierzył musialoby się wydarzyć to i to, żebym do Ciebie wrócił musiałbyś zrobić to i to, jeśli tego nie uczynisz tak jak ja chcę i kiedy chcę nie licz na mnie………..

 

Przyjdzie jednak czas sądu.

Jasnym się stanie wtedy dla każdego, co uczynił z darowanym mu czasem, jak odpowiedzial na wezwanie Pana, jak bardzo utwardził swoje serce, aby było głuche i nieczułe na żadne poruszenia.

 

Im więcej otrzymujemy, tym więcej od ciebie, ode mnie się oczekuje. 

 

Nawrócenie.

Uznanie własnej sklonności do grzechu, uznanie własnych grzechów, uznanie własnej niewystarczalności, aby uzyskać zbawienie.

Nawrócenie do Boga, przemiana myślenia, przemiana serca.

Nie jednorazowy akt, który ma wystarczyć na całe życie, ale codzienne nawracanie, przy pomocy udzielonej każdemu z nas łaski, pomocy z wysoka.

 

Każde nawrócenie poprzedzone jest uprzedzającą Łaską.

To nie my robimy łaskę Panu Bogu, że się do Niego w końcu zwracamy, to On udziela wszystkich potrzebnych darów w nadmiarze, ufając, iż z nich choć trochę skorzystamy.

 

Prośba i ból Boga, który przyszedl zbawiać, a nie potępiać. 

Zanim zakończy się nasz czas tu na ziemi, słyszymy po wielokroć ostrzeżenie, uważaj, jeśli nie otworzysz oczu, nie otworzysz uszu, nie otworzysz serca, będzie z tobą ciężko.

Ostrzeżenie skierowane jest do zimnych i letnich.

Do każdego z nas.  

Dziwimy się, że Pan nie reaguje według naszych oczekiwań, gdy inny człowiek opowiada się za złem ( na nasze zło powinien przymknąć Oczy).

Pan jednak reaguje, nie dokonuje sądu, ale daje człowiekowi czas, udziela łask i cierpliwie czeka.

Jeśli człowiek nie odpowie na miłość, kieruje do niego ostrzeżenia, próbuje człowiekiem – jego sumieniem potrząsnąć i  udziela kolejnych łask, opieki i cierpliwie czeka na wolną odpowiedź człowieka.

 

Może gdybyśmy czasem poprosili na modlitwie o łaskę zrozumienia zmarnowanych czy odrzuconych przez nas darów z wysoka zobaczylibyśmy, jak w rzeczywistości wyglądają nasze relacje z Bogiem tu i teraz. 

Zrozumiemy tyle, ile będziemy w stanie unieść.

Pan nie pragnie naszego załamania, ale powierzenia się Mu, zaufania Jego Miłości i coraz wierniejszego odpowiadania na Jego Słowo.    

 

Chętnie wyciągamy ręce do Pana, chlubimy się otrzymanymi pociechami i duchowymi cukiereczkami.

Dzisiejsze „biada” Jezusa, skierowane jest również do nas.

Które obszary naszego życia niedomagają, które ciemne kąciki naszego serca wymagają uporządkowania i naszego nawrócenia? Dlaczego odkładamy przemianę na później i odrzucamy, nie chcemy skorzystać z danych nam dziś przez Pana tak wielu Łask?

 

Błogosławionego dnia.

 

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY ALEKSY

ŚWIĘTY ALEKSY, WYZNAWCA

17 lipca

 

Święty Aleksy

Według syryjskiego tekstu z V wieku św. Aleksy był Rzymianinem z bardzo zamożnej rodziny rzymskich patrycjuszów: Eufemiusza i Agle.
W dniu swego ślubu potajemnie opuścił dom i udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. W Edessie miał być żebrakiem. Żył tam z jałmużny. Budował wszystkich niezwykłą pobożnością. Dzielił się z ubogimi wszystkim, co mu tylko zbywało. Tuż przed śmiercią wyjawił, kim jest.
Następnie powrócił do Rzymu i nie rozpoznany przeżył 17 lat w maleńkiej celi pod schodami rodzinnego domu. Życie spędził na modlitwie i nawiedzaniu sanktuariów rzymskich. Po śmierci znaleziono w jego ręku kartkę z opisem życia. Według legendy jego śmierć miały zwiastować dzwony wszystkich świątyń Wiecznego Miasta. W pogrzebie miał wziąć udział sam Ojciec święty i cały Rzym. W jego życiorysie przemieszana jest tradycja z legendą.
W średniowieczu św. Aleksy był bardzo popularną postacią w Europie i Północnej Afryce. Patron licznych zakonów, a także ubogich, pielgrzymów, wędrowców, żebraków. Orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody, w czasie epidemii i plag. Powstały nawet rodziny zakonne pod jego patronatem: bracia aleksjanie, siostry aleksjanki (w. XIV), Kongregacja Sióstr Najświętszego Serca Jezusa i Maryi (w. XIX). Domniemany dom św. Aleksego miał stać w Awentynie. Tam też wystawiono w średniowieczu klasztor benedyktyński i kościół pod wezwaniem św. Aleksego (w. X). Obecna bazylika św. Aleksego pochodzi z w. XVII i należy do najpiękniejszych kościołów rzymskich.
Św. Aleksy był ulubioną postacią w średniowiecznej literaturze i w sztuce scenicznej. Poemat o św. Aleksym jest jednym z najstarszych zabytków języka we Francji. Pojawia się również wcześnie m. in. w tekstach niemieckich i polskich – „Legenda o św. Aleksym” (XV w.). W Polsce święty Aleksy odbierał szczególną cześć w Tumie pod Łęczycą oraz w Płocku.

W ikonografii św. Aleksy przedstawiany jest w ubiorze pustelnika lub pielgrzyma, czasami jako postać leżąca pod schodami. Atrybuty: księga, kij pielgrzyma, schody, zwój.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

 

Podziel się z innymi: