MEDALIK ŚWIĘTEGO BENEDYKTA

Medalik Świetego Bendykta ma przypominać noszącemu go, aby żył owocami chrztu świętego. Myśli wypisane na Medaliku są syntezą Reguły Świętego Benedykta.

 

Pochodzenie i opis medalika

Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa.

Często czynił znak krzyża. Z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy.

W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób niweczył złe zamiary i omamy szatańskie, jak opisuje to papież Grzegorz Wielki w II księdze Dialogów.

 

W XVII w. ustalił się ikonograficzny typ medalika, z wizerunkiem św. Benedykta na jednej stronie i krzyżem z literami na odwrocie. Ten medal rozszedł się z Niemiec, gdzie został po raz pierwszy wybity, po całej katolickiej Europie.

 

 

  

 

 

Z jednej strony (awers) medal przedstawia św. Zakonodawcę trzymającego w prawej ręce mały krzyż, a w lewej księgę (świętą Regułę);

na obrzeżu widnieje napis:

Eius in obitu nostro praesentia muniamur (Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci).

Przy postaci świętego – napis:

Crux sancti patris Benedicti (Krzyż świętego Ojca Benedykta).

 

Poniżej tego napisu, po prawej ręce Zakonodawcy przedstawiony jest pęknięty kielich, z którego wypełza wąż. To nawiązanie do rozpoznania przez św. Benedykta trucizny podanej mu przez wrogów w Vicovaro.

Na tej samej wysokości, po lewej ręce Świętego, kruk z rozpostartymi skrzydłami kroczy obok chleba. To przypomnienie innego wydarzenia z życia św. Benedykta. Nakazał on krukowi ukrycie zatrutego chleba, który miał uśmiercić Zakonodawcę.

 

  

 

Druga strona medalu (rewers) ma pośrodku wielki krzyż. Nad nim widnieje dewiza zakonu benedyktyńskiego:

Pax- Pokój.

Na czterech polach wyznaczonych przez ramiona krzyża znajdują się litery:

C S P B- Crux Sancti Patris Benedicti (Krzyż Świętego Ojca Benedykta).

 

Na belce pionowej krzyża, od góry do dołu:

 C S S M L- Crux Sacra Sit Mihi Lux (Krzyż święty niech mi będzie światłem).

 

Na belce poprzecznej:

N D S M D- Non Draco Sit Mihi Dux (Diabeł -dosłownie: smok- niech nie będzie mi przewodnikiem).

 

Na obrzeżu medalika znajduje się napis; litery na prawo:

 V R S N S M V – S M Q L I V B:

Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas ( Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę).

 

Modlitwa

Medalik dopomóc ma w kształtowaniu w duszy usposobienia podatnego na współpracę z łaską Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Należy chronić się przed wszelkimi wyobrażeniami o magicznej sile medalika. Uleganie takim przesądom zagraża życiu duchowemu i jest sprzeczne ze znakiem Chrystusowego krzyża i świadectwem życia św. Benedykta.

 

Z medalikiem nie są związane w sposób ścisły specjalne modlitwy.

Zaleca się odmawiać raz w tygodniu modlitwy do św. Benedykta Patrona Europy albo modlitwę o dobrą śmierć.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *