MYŚLI ŚW.KATARZYNY ZE SIENY

Cierpliwość jest probierzem cnót w duszy.

Pośród wszystkich zniewag cierpliwość błyszczy i utwierdza swe panowanie.

Cnota doświadcza się w przeciwnościach.

Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego.

Dusza która coraz bardziej zbliża się do Mnie, staje się coraz czystsza. (Pan Jezus do św.Katarzyny ze Sieny)

Bez uczynków nie ma ani woli prawdziwej, ani żywej wiary.

Natychmiast to najlepszy czas do czynienia dobra.

Doskonałość nie polega na umartwianiu i zabijaniu ciała, lecz na zabiciu woli własnej i przewrotnej.

Kto orze ten odrzuca skiby ziemi; podobnie Duch Święty odrzuca grunt naszej przewrotnej i zmysłowej woli.

Bez korzenia miłości drzewo duszy nie wyda owocu, lecz uschnie.

Dusza, która zna swoją nędzę, zna dobrze nędzę świata.

Dusza nie może żyć bez miłości; musi kochać Boga lub świat.

Gwoździe nie wystarczyłyby do utrzymania Boga Człowieka, przybitego do Krzyża, gdyby Go nie przytwierzdiła do niego miłość.

Maryja, jak drzewo miłosierdzia przyjęła w siebie duszę ofiarną Syna…

Lekarstwem na wszystkie ułomności nasze jest nie co innego, tylko ogień miłości.

Miłość nie stoi bezczynnie…

Miłowałem was, zanim byłem miłowany, i stąd wszelka miłość, jaką macie do Mnie, jest długiem, który Mi uiszczacie, a nie łaską dla Mnie.

Miłość moja miłość, was stworzyła i moja miłość was zachowuje.

Nie przez obfitość słów dochodzi się do modlitwy doskonałej, lecz przez uczucie pragnienia, przez wznoszenie się ku Mnie z poznaniem siebie, jedno i drugie (poznanie) połączone wspólnie.

Jestem ta wielką Opatrznością, która nigdy nie uchyla się od próśb tych sług, którzy we Mnie wierzą, próśb dotyczących ciała i duszy. (Pan Jezus do św. Katarzyny ze Sieny)

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *