DROGA KRZYŻOWA – SOBOTA V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

DROGA KRZYŻOWA

SOBOTA V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

 

W sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową Męki Pańskiej pragniemy przejść drogą krzyżową razem z Maryją – Matką Chrystusa.

 

1. Słyszałaś, Maryjo, z daleka wrzaski tłumu zgromadzonego na dziedzińcu siedziby Piłata. Każde Ukrzyżuj! rozdzierało Twoje serce. Pozwoliłaś obudzić się nadziei, gdy rozpoczęły się te straszne wybory między Barabaszem i Twoimi Synem, Jezusem. I jakaż gorycz, gdy życiem obdarzono zabójcę, a na śmierć skazano Dawcę życia. Na szczęście, Ty też brałaś udział w tych wyborach. Od chwili poczęcia zawsze wybierałaś Jego i Twój głos Matko Niepokalana, która wszystko rozumiesz, liczy się bardziej niż głos zaślepionych grzeszników.

 

2. Twój Syn, Matko Pięknej Miłości wyciąga swoje ręce po krzyż. Przyjmuje go z miłością, bo w nim bierze w swe objęcia wszystkie ludzkie bóle. W tym krzyżu przyjmuje wszystkich cierpiących i zbolałych. Nauczył się tego w dobrej szkole – u Ciebie, Maryjo, Ty byłaś pierwszą osobą, którą obejmował swoimi rękami i przytulał do swego Serca. Wtedy nauczył się jak przytulać do miłosiernego Serca cierpiącego człowieka. I Ty, tuląc Go do siebie z miłością, nauczyłaś Go, jak kochać człowieka, również wtedy, gdy stanie się dla Niego bolesnym krzyżem.

 

3. Ten pierwszy upadek musiał się zdarzyć na drodze krzyżowej, która została podjęta dla zbawienia człowieka jako dzieło naprawy tego błędu, który został popełniony przez ludzi na początku istnienia, i tych błędów, które ludzie potem ciągle popełniali. Ze względu na to, że gdzieś w dalekiej prehistorii został popełniony grzech pierworodny, dlatego na drodze krzyżowej jest pierwszy upadek. Dlatego i Ty, Niewiasto zapowiedziana jako Matka Zbawiciela jesteś obecna i w tym momencie, gdy Syn Twój ociera ręce kolana i stopy. Choć pokąsany przez Węża starodawnego, krzyżem, który Jego samego przygniata, miażdży jego głowę.

 

4. Milczysz, Maryjo, przy tym spotkaniu ze Synem na drodze krzyżowej. Twoje milczenie jest bardzo wymowne. Nie jest to milczenie kogoś, kto niczego nie rozumie i nie ma nic do powiedzenia. Ty rozumiesz wszystko i już nie musisz pytać: Synu, cóżeś nam to uczynił? Twoje milczenie oznacza głęboką świadomość, Znasz sens tej drogi i sens tej ofiary. Naucz mnie, Matko, mądrości. Cierpieć w milczeniu, dlatego, że rozumie się wartość cierpienia, że czuje się w nim zjednoczenie z Chrystusem – to mądrość największa.

 

5. Tak bardzo chciałaś pomóc swojemu Synowi w dźwiganiu krzyża, ale nie było Ci to dane. Nie miałabyś siły. Dlatego patrzysz z miłością na Szymona z Cyreny, który podejmuje się tego zadania. Wiem, że ja również mogę zasłużyć na Twoje spojrzenie pełne miłości, bo krzyż Chrystusa jest w zasięgu mojej ręki i mojego serca. W zasięgu mojego działania jest cierpienie, słabość, bezradność tylu maluczkich. Cokolwiek czynię dla nich, czynię dla Twojego Syna. Ty, Matko miłosierna potrafisz każdy gest miłości wynagrodzić swoją miłością.

 

6. Z taką samą miłością patrzysz, Maryjo, na Weronikę, bo ona ma przy sobie chustę, na której tak wyraźnie widać oblicze Twego Syna. Ty kochasz wszystkich, którzy, jak na chuście miłosiernej niewiasty, ukazują Jego podobiznę. Kochasz wszystkich, którzy są prawdomówni jak On, miłosierni jak On, i sprawiedliwi jak On. Najbardziej podobni do Niego są ci, którzy cierpią i tych kochasz najbardziej.

 

7. Pan Jezus upada i powstaje na drodze krzyżowej wiele razy, bo za każdym razem chce przebaczyć grzesznikowi, który się nawraca. Dlatego na pytanie Piotra: Panie, ile razy mam przebaczyć, gdy mój brat przeciwko mnie zawini? Czy aż siedem razy? Pan Jezus odpowiada: Powiadam ci, nie siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy. Takie jest Serca Zbawiciela. Takie jest również Twoje serce, Matko Miłosierdzia i Ucieczko grzeszników. Przygarniasz nie tylko tego grzesznika, który raz zabłądził i nawrócił się. Do Ciebie może uciekać się każdy grzesznik, nawet ten, który odchodził i nawraca się siedemdziesiąt siedem razy.

 

8. Ewangelia mówi o płaczących niewiastach, które łzami współczucia żegnały Skazańca dźwigającego krzyż na miejsce stracenia. Ewangelia nie odnotowała jednak Twoich łez, Matko Bolesna. Czyżby łzy były dla Ciebie zbyt wielką ulgą? Łzy często są objawem bezsilności. Ty jednak jesteś Panną Możną. Twoje uczestnictwo w Męce Syna nie jest tylko bezsilnym poddawaniem się przemocy. Ty świadomie uczestniczysz w dziele, którego Syn dokonuje swoją Męką. Ty z nim współcierpisz i dlatego jesteś Współodkupicielką My też jesteśmy wezwani, by w swoim ciele dopełniać udręk Męki Chrystusa.

 

9. Trzeci upadek na drodze krzyżowej jest najtrudniejszy i najniebezpieczniejszy. Najtrudniej jest powstać właśnie z niego. Najtrudniejszy w życiu człowieka jest upadek ostatni, który może się przytrafić w godziną śmierci: kiedy można utracić nadzieję i wiarę… Wtedy potrzeba najwięcej siły, aby powstać. Prosimy Cię, Matko: „Byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką Opiekunką była”.

 

10. Jak wielkie zawstydzenie ogarnęło Twe Serce niepokalane, gdy dokonano obnażenia Twojego Syna. Ty pielęgnowałaś Jego ciało, gdy był niemowlęciem. Teraz widzisz całe okrucieństwo z jakim potraktowano Ciało, którym w Tobie zostało obleczone Słowo Boga. Naucz nas Matko, godnego postępowania ze swoim ciałem i z ciałem każdego człowieka. Stosunek matki do ciała dziecka wyraża najczystszą miłość. Nie ma w nim egoistycznego pożądania i dlatego dziecko matki się nie wstydzi. Naucz nas czystej miłości.

 

11. Owijałaś Go w pieluszki, karmiłaś Go, pielęgnowałaś, nosiłaś do świątyni, uciekałaś do Egiptu… Ty Go ubierałaś i opierałaś. Teraz zaś już nic nie możesz zrobić dla Niego, tak jak On rękami przybitymi do krzyża już nic nie może zrobić dla człowieka. Pod krzyżem mogłaś tylko stać. A przecież właśnie wtedy Twój Syn i Ty, Matko, razem z Nim, zrobiliście najwięcej dla sprawy człowieka. Kiedy wydaje się nam, że z powodu cierpienia i słabości już na nic nie jesteśmy przydatni, naucz nas Matko tego, że stojąc pod krzyżem najwięcej możemy zrobić dla świata.

 

12. Jacopone di Todi i twórcy naszych Gorzkich Żali wypowiedzieli wiele słów, by wniknąć w Twoje serce przebite mieczem boleści w chwili śmierci Twojego Syna. My razem z Tobą i razem z Kościołem a tej chwili, kiedy Jezus oddał ducha, zachowujemy milczenie. Miłości Boga, boleści Twego serca i naszej wdzięczności nie wyrazi żadne słowo.

 

13.Wpatrujemy się, Matko Bolesna, w Twoje oblicze. Na nim możemy zobaczyć to, co jest ukryte w sercu. Widzimy jak w świetle zachodzącego słońca zakwita na nim nadzieja. Jeszcze przed złożeniem ciała Twego Syna do grobu wiedziałaś, że będzie zmartwychwstanie, że będzie niedługo, trzeciego dnia… Naucz i nas przeżywać bolesne rozstania z naszymi bliskimi. Niech ból pożegnania łagodzi zawsze chrześcijańska nadzieja.

 

14. To Ty, Matko, przewodniczysz tym obrzędom pogrzebowym. Proszę Cię, abyś przyszła i na mój pogrzeb. Kiedy Ty mnie złożysz do grobu ze wszystkimi moimi marzeniami, planami i nadziejami, to i ja jak Twój Syn – Jezus – zmartwychwstanę. Razem ze mną zmartwychwstaną przemienione i ubogacone marzenia i nadzieje.

 

autor: ks. Edmund Karuk

źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/dk/dk_5_6.html

Podziel się z innymi:

MOTYW

SOBOTA V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

 

Kolekta

Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi, wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś, i udziel swojej pomocy katechumenom i ochrzczonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Ez 37,21-28

Psalm Jr 31, 10-13

 

Ewangelia J 11, 45-57

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy, to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.

Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli: „Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród”. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”.
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.
Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: „Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?”
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.

 

Cudowne działanie Jezusa (po wskrzeszeniu Łazarza) w jednych rodzi wiarę, innych pogrąża w lęku i złych myślach. Ci którzy się gdzieś zagubili nie powinni prowadzić zagubionych. Zniewoleni potrafią manipulować słowem i dorabiać ideologię do własnych planów i zamierzeń.

Gdy my sami jesteśmy zagubieni nie szukajmy u nich rady, gdyż wykorzystają nasze nieszczęście, cierpienie do swoich celów, a potem szyderczo obmyją ręce.

Pan zepchnięty na peryferie życia, odchodzi w pobliże pustyni.

Jego panowanie wydaje się kruche i słabe. Wielu się z tego naigrywa.

A Jezus zbawia właśnie przez cichość i kruchość. On jest niepodzielnym Panem historii.

Także wtedy gdy jest odrzucany i usuwany, Jego Słowo zbawia świat.

On panuje w każdej nawet najbardziej zagmatwanej chwili naszego życia, choć może tego nie odczuwamy i nie dostrzegamy.

 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje niezmienny los Jezusa i Jego Kościoła.

 

Jedni szukają Go, pytają o Niego, pragną Go spotkać. W wyniku spotkania zaczynają w Niego wierzyć. 

 

Inni postanawiają Go zabić, zniszczyć, ośmieszyć, wyrzucić raz na zawsze z ludzkiego życia. Aby tego dokonać muszą Go znaleźć. Dlatego Go poszukują, dlatego są Nim zainteresowani.

 

A czy nam na Nim jeszcze zależy?

Czy szukamy Go, czy może „wypieramy” ze swojego życia?

Pan przygotowuje się na swoją Mękę.

Czy zechcę Mu towarzyszyć?

Czy będę przy Nim do końca?

 

Owocnego Wielkiego Postu

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA – PIĄTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

DROGA KRZYŻOWA

PIĄTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

1. Podczas procesu, który Ci wytoczyli, odpowiadałeś tylko na pytania; nie podejmowałeś obrony. Zdanie w swojej obronie wypowiedziałeś wcześniej, a zapisane jest w dzisiejszej Ewangelii: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? (J 10,31). Nawet dla Piłata jest oczywiste, że jesteś niewinny. A jednak i on skazuje Ciebie na śmierć. Czy ma sens obrona wobec takiej „sprawiedliwości”? Ty, Panie Jezu, jesteś pierwszym Świadkiem, który oddaje życie za prawdę o Tobie. Prawda natomiast jest niepojęta; ale jednocześnie tak wspaniała: Ktoś, kto jest człowiekiem, uważa się za Boga i jest nim rzeczywiście.

 

2. Kiedy uszedłeś z ich rąk i przed prześladowaniem schroniłeś się nad Jordanem, wielu przybyło do Ciebie i wielu w Ciebie uwierzyło (por J 10,41-42). Tym bardziej teraz, gdy obarczony krzyżem udajesz się na Kalwarię, by tam oddać życie za przyjaciół swoich, my, Twoi przyjaciele, bierzemy Twój krzyż i razem z Tobą wyruszamy na drogę krzyżową Pragniemy, by za każdą stacją tej drogi wzrastała nasza wiara i miłość ku Tobie.

 

3. Prorok Jeremiasz przepowiedział ten upadek słowami: Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrywali mego upadku: „Może da się zwieść, tak, że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim” (Jr 20,10). Czy tak myśli i postępuje przyjaciel? Taki przyjaciel jest gorszy od wroga. Od wroga przynajmniej wiadomo czego można się spodziewać. Zło, które pochodzi od „przyjaciela” przychodzi niespodziewanie i podstępnie i bardzo boli. Niech Bóg Cię broni, Panie Jezu, przed takimi przyjaciółmi. Jak dobrze jednak, że Ty się nie bronisz, bo wtedy broniłbyś się przede mną. Wszak to ja z powodu swoich grzechów jestem przyczyną Twojego upadku.

 

4. Krajobraz, wśród którego przebiega droga krzyżowa jest bardzo ponury. Obarczony krzyżem, z oczyma zalanymi potem, krwią i łzami nie widziałeś jerozolimskiej architektury, ale przenikliwie wglądałeś w sumienia i w serca uczestników i gapiów porannej sensacji, której Ty, byłeś bolesnym bohaterem. Ten krajobraz był przerażający. Jest w nim jednak punkt jasny i piękny, który przyniósł Ci wielką pociechę. Wśród serc porażonych nienawiścią i okrucieństwem, wśród sumień spaczonych i nieczułych, zajaśniało Serce Twojej Matki i Jej sumienie najwrażliwsze. Daj mi, Panie, znaleźć się w zasięgu Jej promieniowania.

 

5. Wśród trudów drogi krzyżowej, doświadczając powszechnej pogardy i wrogości, jesteś tak bardzo wyczulony, Panie Jezu, na każdy gest dobroci i życzliwości. Bolesne doświadczenie, które Cię tu spotyka, nie zmniejsza lecz pomnaża Twą miłość do Ojca. Liczysz, że to On będzie Twoim wybawicielem. Każdy krok na drodze krzyżowej jest wyznaniem: Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu (Ps 18,23). Miłością odwdzięczasz się również każdemu wspomożycielowi na tej drodze. Pierwszym który w Twoim spojrzeniu wyczytał słowa: Miłuję cię, był Szymon z Cyreny. Chciałbym i ja, pomagając Tobie, doświadczyć Twojej miłości.

 

6. Na chuście Weroniki możemy zobaczyć Twoje oblicze. Ty sam jednak, Panie Jezu, jesteś obrazem niewidzialnego Boga. Kiedy patrzymy na Ciebie, szczególnie na tak umęczonego na drodze krzyżowej, widzimy w Tobie ojcowską miłość Boga. Widzimy, jak Bóg umiłował świat. Pomagasz nam to zobaczyć i zrozumieć, gdy w dzisiejszej Ewangelii mówisz do nas: Wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu (J 10,38).

 

7. Przy drugim upadku, razem z Tobą zwracamy się do Boga słowami psalmu: Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono (Ps 18,3). To kamienie drogi krzyżowej, o które mogłeś się wesprzeć przy tym drugim upadku, o które rozbiłeś sobie kolana i dłonie, kierują naszą myśl ku Bogu, którego Psalmista nazywa skałą naszego zbawienia. Bóg jest rzeczywiście oparciem dla każdego i fundamentem, na którym budujemy swoje życie. Dla tych, którzy chcą go ominąć, staje się jednak skałą, o którą można się roztrzaskać. Nie sposób tej skały ominąć. Można na niej albo łagodnie lądować, albo rozbić się o nią.

 

8. Pierwsze czytanie rozpoczyna się dzisiaj słowami Jeremiasza: Słyszałem oszczerstwo wielu (Jr 20,10). Nie jedno oszczerstwo doprowadziło do Twego procesu, a sam proces był jednym wielkim oszczerstwem. Mamy tu do czynienia z grzechem szczególnie podłym, albowiem popełniany jest on z wyostrzoną świadomością. Ten, kto dopuszcza się oszczerstwa wie, że mówi nieprawdę i mówi ją po to, aby zohydzić człowieka w oczach innych, by wzbudzić pogardę do niego. Najbardziej godnym pogardy jest jednak ten, kto rozsiewa oszczerstwa. Ofiara oszczerstw zawsze zasługuje na współczucie. Niewiasty jerozolimskie nie dały się zwieść oszczerstwami rzucanymi na Ciebie. Mimo fałszywych oskarżeń, płakały nad Tobą Spraw, Panie, aby ich mądrość była moją mądrością.

 

9. Szymon z Cyreny okazał się słabym pomocnikiem. Do dzieła tak wielkiego, do krzyża tak ciężkiego, potrzebny był pomocnik mocniejszy. Ciebie, Panie nie załamuje nawet trzeci upadek, choć coraz dokładniej poznajesz rozmiary zła, które musisz zwyciężyć, choć coraz głębiej doświadczasz tragedii ludzkiego losu, choć coraz bardziej ogarnia Cię chłód zbliżającej się śmierci. Nie poddajesz się i nie załamujesz. Im boleśniejsze są upadki, im bliżej szczytu Kalwarii tym bardziej doświadczasz, że Pan jest przy Tobie jako potężny mocarz (por. Jr 20,11). To Ty nauczyłeś swego apostoła Pawła i nas, że moc w słabości się dokonali (por 2 Kor 12,9).

 

10. Dziesiąta stacja jest stacją zawstydzenia. Poniżenie, jakie zgotowano Tobie przed egzekucją i ta śmierć przeznaczona dla zbuntowanych niewolników nie Ciebie jednak zawstydza. Obnażenie z szat, którego tu dokonano, ukazało światu najpiękniejszego spośród synów ludzkich, a jednocześnie Twoje rany, które były dziełem Twoich wrogów. Człowieka nie hańbi to, co jest widoczne i znane w jego życiu, i to, co nie boi się światła. Wstydzić się trzeba tego, co trzeba ukrywać przed światłem. To ci, co ukrywają swoje zbrodnicze zamiary będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą Jr 20,11).

 

11. Psalmista pozwala nam współczuć z Tobą nawet w tym dramatycznym momencie, kiedy w Twoje ręce i nogi wbijają gwoździe, kiedy odbywa się Twoje ukrzyżowanie. Od drżenia Twego ciała rozpiętego na krzyżu drżą nasze serca i razem z Tobą wypowiadamy słowa psalmu: Ogarnęły mnie fale śmierci, zatrwożyły odmęty niosące zagładę, opętały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmieci (Ps 18,4-6). Nawet wtedy, gdy ból przesłania wszystko, pamiętasz o swoim Ojcu. Pierwsze słowo wypowiedziane na krzyżu, to słowo OJCZE! Spraw, Panie, aby to słowo było moim słowem ostatnim.

 

12. Przyszedłeś na świat, Panie Jezu, aby pełnić wolę Twojego Ojca. Ojciec chce ratować zagrożone grzechem i śmiercią dzieci. Wolę swego Ojca wypełniałeś przez całe życie: najpierw w nazaretańskiej rodzinie, a następnie w synagogach i w świątyni, na rozległych polach i na drogach, a nawet na jeziorze. Wszędzie nauczałeś, uzdrawiałeś, pocieszałeś i odpuszczałeś grzechy. Musiałeś być bardzo aktywny, aby spełnić zadanie przez Ojca Ci powierzone. Najdoskonalej jednak wypełniasz wolę Ojca teraz, gdy już nigdzie pójść nie możesz, bo nogi masz przybite do krzyża; gdy nie możesz nawet dzieci pobłogosławić, bo do krzyża przybili Ci ręce. Aby wypełnić wole Ojca, trzeba czasem przyjąć to, co dają nam inni, choćby to były gwoździe.

 

13. Postawili Ci zarzut, że Ty będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga (J 10,33). Skazując Cię na ukrzyżowanie chcieli udowodnić, że się mylisz. Okazało się, że to oni popełnili największy błąd w dziejach ludzkości. Pierwszym, który przejrzał był poganin – rzymski setnik – który widząc Twoją śmierć i towarzyszące jej znaki zawołał: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym (Mt 27,54). Przygotowanie Twego umęczonego ciała do pogrzebu jest dla nas próbą wiary. Tak trudno dopatrzyć się śladów Bożej mocy w sponiewieranym przez śmierć ciele Syna Człowieczego. Lecz i my wyznajemy: Jesteś Synem Bożym! Jesteś naszym Bogiem!

 

14. Nad grobem śpiewamy zazwyczaj żałobne pieśni. Prorok zachęca nas jednak, byśmy śpiewali pieśń życia: Śpiewajcie Panu, wystawiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców (Jr 20,13). Czekając na ratunek dla nas, już radujemy się Twoim zmartwychwstaniem.

autor: ks. Edmund Karuk

źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/dk/dk_5_5.html

Podziel się z innymi:

LITANIA DO JEZUSA CIERPIĄCEGO W LOCHU WIĘZIENNYM

 

Litania do Jezusa Cierpiącego

w lochu więziennym       

 

na podstawie Pisma Św. i prywatnych objawień sługi Bożej s. Leonii Nastałówny, służebniczki Starowiejskiej

(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami;

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty, Boże –

Święta Trójco, Jedyny Boże –

Jezu, wtrącony po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich do lochu więziennego – zmiłuj się nad nami

Jezu, ubrany w płaszcz purpurowy na pośmiewisko –

Jezu, wyśmiany przez drwiące pokłony więziennych stróżów –

Jezu, naigrywany z królewskiej władzy przez włożenie do rąk trzciny –

Jezu, wyszydzany i wykpiony z posiadanej godności prorockiej –

Jezu, który stałeś się złośliwą igraszką zwyrodniałych siepaczy wśród nocnych ciemności –

Jezu, odrzucany jak piłka przez sadystycznych oprawców stojących w kątach lochu –

Jezu, pochwycony za ręce i rozciągany przez brutalnych dręczycieli próbujących swych sił –

Jezu, doznający dojmującego bólu z powodu iglic wbijanych w Twoje ciało –

Jezu, któremu okrutni złoczyńcy wyłamywali poszczególne palce u rąk –

Jezu, któremu bezduszni kaci uderzali głowę o słup kamienny –

Jezu, powalony z całej siły na twardą ziemię –

Jezu, przygniatany na głowie, piersiach i nogach ciężarem całego ciała przez bestialskich trzech zbirów –

Jezu, któryś był przedmiotem coraz to nowych okrucieństw i znęcań się nad bezbronnym –

Jezu, któryś stał się ofiarą zaciekłości iście szatańskich –

Jezu. którego serce ściskał ból na widok dopuszczających się bezkarnie przestępstw i przewrotności –

Jezu, któryś okazywał litość i miłość dla swych zwyrodniałych prześladowców –

Jezu, któryś składał ofiarę za tych, którzy Ci urągali i zadawali cierpienia –

Jezu, którego łaska spotkała się z zatwardziałością bezlitosnych Gnębicieli –

Jezu, któryś nie wydał ani jednej skargi ani jednego wyrzutu z powodu spotykającej Cię czarnej niewdzięczności –

Jezu, któryś w czasie całej tej gehenny zachował milczenie –

Jezu, któryś składał daninę bólu jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Bogu nawet przez tych, którzy mieli być potępieni z powodu nieodpokutowanych grzechów –

Jezu, któryś cierpiał w lochu więziennym za utajone grzechy przez penitentów w sakramencie pokuty –

Jezu, któryś zniósł odważnie wszystkie katorgi zadanej Ci w owej nocy spędzonej w więzieniu jako wynagrodzenie za świętokradzko przyjmujących Cię w Komunii Św. –

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się mad nami.

 

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, któryś został wtrącony do lochu więziennego i tam cierpiał niewyobrażalne tortury cielesne i dotkliwe krzywdy moralne, błagamy Cię, spraw, abyśmy korzystali z Twoich zasług i abyśmy łącząc nasze zadośćuczynienie z Twoim wynagrodzeniem złożonym Ojcu Niebieskiemu otrzymali odpuszczenie naszych grzechów i kar za nie i mogli się cieszyć w wieczności chwałą niebios. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Św. przez wszystkie wieki wieków.

Amen 

Podziel się z innymi:

NIEWIARA

PIĄTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, w które popadliśmy wskutek naszej słabości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków

 

Czytanie Jr 20, 10-13

Psalm Ps 18, 2-7

 

Ewangelia J 10, 31-42

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”.

Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

 

Przekonać kogoś, kto ma „granitową” pewność i zamknięte na argumenty uszy nie jest łatwo. Nawet jeśli oczy widzą działanie Boga, ludzki rozum może stwierdzać – to na pewno nie Bóg.

 

Pan próbuje dotrzeć z Dobrą Nowiną do każdego człowieka, nawet tego który stwierdza, iż nie jest on Bogiem, do tego który mówi iż Boga nie ma, do tego który nie jest w stanie uwierzyć że Bóg istnieje.

 

Podejmuje również próbę dialogu z tymi, którzy wprost Mu się sprzeciwiają, i chwytają „kamienie” przeciw Niemu.

 

Tajemnica odrzucenia Boga przez człowieka.

 

Powody zna ten człowiek i Pan Bóg.

 

Czasem przekonując kogoś, argumentując za Chrystusem widzimy jak dana osoba jeszcze bardziej „okopuje” się na swoich pozycjach.

 

Nie można nikogo zmusić do miłości, nie można też nikogo zmusić do wiary.

 

Wiara jest łaską i jako takiej Bóg, temu kto szczerze Go szuka nie odmawia. Po stronie człowieka leży odpowiedzialność za odpowiedź na dar wiary, za podtrzymanie i rozwój otrzymanej łaski.

 

Wolność człowieka w wyborze, w odpowiedzi.

 

Przed tą wolnością zatrzymuje się pokorny Bóg.

 

Niczego nie narzuca, prosi jedynie o proste spojrzenie rozumu. Jednak czasem, człowiek woli zadać gwałt własnemu umysłowi i rozumowi, niż uznać Boga i zmienić swoje życie.

 

Wielu uwierzyło Jezusowi, byli jednak i tacy, do których nie trafiły żadne Jego argumenty.

 

Dziś jest podobnie.

 

Nieraz wydaje się, że głównym celem życiowym niektórych ludzi, jest negowanie Boga, negowanie Kościoła.

 

W tym celu budzą się rano, temu celowi poświęcają swój czas i zdolności.

 

Obmyślając co powiedzą czy napiszą następnego dnia, kładą się spać.

 

Mówią, że nie wierzą w żadnego Boga.

 

Z czym i kim więc tak zaciekle walczą?  Z tym czego nie ma? Z Tym, którego istnienie negują?

 

Jeśli więc, ktoś z nas doświadcza niepowodzeń w rozmowach, jeśli wysiłki ewangelizacyjne nie przynoszą żadnych efektów, a wręcz przeciwnie można powiedzieć, jest jeszcze gorzej, niech wróci w chwilach zwątpienia do tych fragmentów Ewangelii z ostatnich dni i towarzyszy Jezusowi w trudnych rozmowach i od Niego czerpie wzór jak postępować dalej.

 

Błogosławionego świętego czasu Wielkiego Postu.

Podziel się z innymi:

JEREMIASZ U PSYCHIATRY

PIĄTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

Czytanie Jr 20, 10-13

Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na sumienie i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

 

„Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców” – wołał Jeremiasz. Aż nie chce się wierzyć, że następne zdanie Biblii jest jego przejmującym krzykiem: „Niech będzie przeklęty dzień w którym się urodziłem, dzień w którym poczęła mnie matka..”

O co chodzi?

Ksiądz Kazimierz Orzechowski, aktor znany z serialu „Zlotopolscy” uśmiecha się: „Wyobraź sobie, gdyby jakiś ksiądz tak dzisiaj powiedział. Przecież ludzie od razu krzyknęliby: Co za zgorszenie! Chory człowiek! Do psychiatry! A on się zmagał…”. A paulin, o. Augustyn Pelanowski dopowiada: „Co pomyślałbyś o człowieku, który napisałby do redakcji jakiegoś katolickiego czasopisma podobne słowa, prosząc o ich wydrukowanie?” I wyjaśnia: „Bóg pozwala Jeremiaszowi rozpracować niepogodzenie się ze swoim powołaniem i złością na sam fakt istnienia. A czyni to w taki sposób, że wielu spowiedników, gdyby usłyszało ten rodzaj wyznania, zaleciłoby spotkanie z psychologiem albo powiedziałoby: „Jest z tobą, Jeremiaszu bardzo źle!”. Tymczasem Jeremiasz był świętym prorokiem!

Bóg przez Biblię uczy nas szczerości i nie pozwala swoim sługom, wybrańcom na tłumienie gniewu, buntu, albo żalu czy złości, czy wreszcie niepogodzenia się z życiem. Znam wielu ludzi, którzy nie chcąc zagniewać Boga, ukrywają swój żal. W labiryntach swej duszy uwięzili swoje uczucia buntu i gniewu na całe życie. Czynili tak zawsze wobec swoich rodziców – nie chcąc ich obrazić lub doprowadzić do pogorszenia z nimi relacji lub bojąc się, że wypowiedzenie tego, co naprawdę czują, mogłoby doprowadzić do awantury i burzy w rodzinie. Spychali więc do tych labiryntów swój żal, pętając go zardzewiałymi kajdanami napięcia i nerwic. Ludzie ci podobnie zachowują się wobec Boga. Myślą, że jest On taki, jak ich rodzice – obrazi się, gdyby powiedziało się Mu całą prawdę, albo zniszczy ich za tę szczerość.

Nie bój się, On nie skarci Cię za prawdę! Bóg za prawdę nie karze. On pragnie, żeby między wami było jak najlepiej, ale nie może się tak stać, dopóki masz do Niego jakiś ukryty żal”.

Modlitwa poranna

Panie, Twój sługa Hiob w obliczu najcięższej próby zawołał: „Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny; moje nerki już mdleją z tęsknoty”.

Pozwól mi pogodzić się z moimi zranieniami, nie pozwól bym tłamsił je we wnętrzu. Otwórz mój grób i wpuść do niego promień swego światła. Amen”

Rachunek sumienia

• O czym wstydziłem się dziś powiedzieć Bogu?
• A może bałem się, że jeśli opowiem Mu całą prawdę i obnażę swe prawdziwe uczucia, obrazi się? Czy nie chowam w sobie ogromnego gniewu, złości i buntu? Czy nie boję się wyrzucić go przed obliczem Boga?

(źródło: www.wiara.pl)

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA – CZWARTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

DROGA KRZYŻOWA

CZWARTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

1. Twój proces, Panie Jezu, to sprawa gardłowa. Oskarżyciele konsekwentnie dążą do wydania na ciebie wyroku śmierci. Jest to niepojęte, bo Ty przecież obiecywałeś wszystkim życie i to wieczne. Mówiłeś ludziom, że śmierć nie jest granicą życia ludzkiego. Miałeś na to dowód. Ty jesteś tym dowodem. Tego właśnie nie mogli Ci darować: Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? 1 prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? (J 8,53). Tak, Ty jesteś większy ponad wszystkie ludzkie wątpliwości. Jesteś większy od wszystkich wyroków, nawet od wyroku śmierci. Wykonanie tego wyroku, będzie okazją do ujawnienia, że jesteś Życiem i dajesz życie.

 

2. Dzisiejsza Ewangelia kończy się zdaniem: Jezus… wyszedł ze świątyni (J 8,59). W tym wypadku wychodzisz ze świątyni, w której chcieli Cię ukamienować. Potem jednak jeszcze wracałeś do świątyni jerozolimskiej, aby wbrew kamieniom powiedzieć do końca to, co miałeś ludziom do powiedzenia. Siedziba Piłata, gdzie odbywa się proces, mieściła się w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni. Obarczony krzyżem oddalałeś się od niej i już nigdy tam nie wróciłeś. Bez Twojej obecności istnienie świątyni straciło sens i niedługo potem nie został z niej kamień na kamieniu. Nie opuszczaj nigdy, Panie, świątyni mego serca, bo bez Ciebie i moje życie nie ma sensu.

 

3. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego (J 8,59). Wtedy ukryłeś się, Panie Jezu, przed kamieniami. Teraz wychodzisz im naprzeciw. Padasz twarzą na bruk jerozolimskiej ulicy. Ty, który karmiłeś tłumy chlebem, teraz musiałeś pokosztować smaku kamieni, którymi odpłacono za chleb. Daj i mnie, Panie, pokosztować jak twardy i gorzki jest kamień. Nie pozwól, bym w kogokolwiek rzucił kamieniem. Spraw, aby moje ręce były zawsze pełne chleba dla głodnych miłości.

 

4. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. Rola kobiet nawet w sprawie tak ściśle odnoszącej się do Boga jest tu znikoma i utajona. W rodowodzie Chrystusa; począwszy od Abrahama, obecność kobiet jest incydentalna. Dopiero na samym końcu, najważniejszy potomek Abrahama zostaje ukazany nie jako syn Józefa, lecz Jako Syn Maryi. W osobie Twojej Matki, która teraz na drodze do nowego przymierza wychodzi Ci naprzeciw, wszystkie kobiety znajdują sprawiedliwość i godne miejsce w historii zbawienia. Ani Abraham, ani Dawid, ani nawet Józef, nie byli tak blisko Syna Najwyższego, jak Dziewica poślubiona mężowi imieniem Józef.

 

5. Dzięki przymierzu zawartemu z Abrahamem wszyscy jego potomkowie stali się sługami Boga. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, jego wybrańcy (Ps 105,6). Ty, Panie Jezu, rozróżniałeś w swojej przypowieści o talentach między sługami dobrymi i wiernymi, oraz sługami złymi i niegodziwymi. Na tej krzyżowej drodze otaczają Cię słudzy źli, którzy chcieli zapanować nad swoim Panem, którzy Tobie każą płacić za swoje długi. Czy nie jesteś temu trochę winien? Czy nie ośmieliłeś ich stwierdzeniem, że nie przyszedłeś, aby Ci służono, lecz, żeby służyć?. Na szczęście jest na drodze krzyżowej sługa dobry i wierny – Szymon z Cyreny. Choćby wszyscy mówili Tobie: „Nie będę służył”, ja chcę Ci służyć wiernie do końca. Chcę zawsze być dla Ciebie Cyrenejczykiem.

 

6. O jakości naszego człowieczeństwa świadczy jakość naszej świadomości. Dlatego pierwszym zadaniem człowieka jest – poznać siebie samego. Nie jest to łatwe, bo często oglądamy siebie w krzywym zwierciadle pokarbowanym pychą i innymi ludzkimi przywarami. Trzeba szukać zwierciadła sprawiedliwości. Dla nas tym zwierciadłem, w którym możemy oglądnąć siebie, jest oblicze Syna Człowieczego. To jest vera-icon, prawdziwy obraz człowieka. Dlatego w psalmie 105 słyszymy wezwanie: Rozważajcie o Panu i jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza (Ps 105,4). Na razie prawdziwy swój obraz znajdujemy nie w pełnym blasku i potęgi obliczu Chrystusa przemienionego na górze Tabor, lecz w bolesnym i upokorzonym obliczu Pana z chusty Weroniki.

 

7. Ludzie bardzo często przypisują innym przywary, które właśnie ich najbardziej obciążają. Ciebie, Panie Najświętszy, również oskarżano o kontakty ze złym Duchem, którego przepędzałeś z ludzkich serc. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak ośmielają się powiedzieć do Ciebie: Teraz wiemy, że jesteś opętany… (J 8,52). W ten sposób chcą odwrócić uwagę od siebie. Dziwując się nad Twoim drugim upadkiem, chcą ukryć przed światem, kto naprawdę stoi za każdym upadkiem człowieka. Chcieliby źródła wszystkich nieszczęść człowieka szukać wszędzie, tylko nie u prawdziwego sprawcy, którym jest duch ciemności, próbujący się „ukryć” w blasku Twojego światła.

 

8. Przed Ewangelią słyszeliśmy wezwanie: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych (Ps 95,8). Na twardość serca najlepszym lekarstwem są łzy. Nie mogą to jednak być łzy tanie i na pokaz. Dlatego Pan Jezus mówi płaczkom jerozolimskim: Nie płaczcie. Jednocześnie jednak apeluje o inny płacz: Płaczcie nad sobą i nad synami waszymi. Łzy, które mają moc skruszyć i uwrażliwić ludzkie serce, są łzami skruchy i pokuty. „Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice”.

 

9. Święty Boże, święty mocny… jaki jesteś słaby na drodze krzyżowej. Upadasz po raz trzeci. Ty, który w cudowny sposób pomagałeś tak wielu ludziom, nie chcesz pomóc sam sobie. Nie docierają do Ciebie amerykańskie „mądrości” współczesnych ludzi, którzy usprawiedliwiają swoją obojętność hasłem: pomóż sam sobie… Niech nas nie zwiedzie Twoja słabość. Nawet w upadku jesteś Bogiem mocnym. Psalmista nas napomina: Pamiętajcie o cudach, które On uczynił… (Ps 105,5). Ty jesteś Bogiem ukrytym. Twoja moc objawia się tylko wobec potrzebującego człowieka, gdy z ufnością prosi o Twoje miłosierdzie.

 

10. Nauczyciel cieszący się tak wielką popularnością został skazany na śmierć najbardziej haniebną. Cały scenariusz tej egzekucji miał na względzie poniżenie Jezusa. Taki cel miało również obnażenie z szat. Chodziło o to, by ludzie Nim wzgardzili, a przez to jego wpływ na tłumy zostałby zneutralizowany. Wrogowie Jezusa przeliczyli się. Wpływ Jezusa na ludzi po Jego haniebnej śmieci był jeszcze większy. Stało się, tak, bo człowiek właściwie nie może nic dodać i nic odjąć ludzkiej godności. Tym, który obdarza godnością i chwałą jest sam Bóg. Poniżonego przez ludzi Jezusa otacza chwałą Ojciec. Dlatego poniżony przez ludzi, a wywyższony przez Ojca, wszystkich pociąga do siebie.

 

11. Policzyli Ci, Panie Jezu, Twoje lata, kiedy szukali argumentów przeciw Tobie: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? (J 8,57). Zupełnie nie wzięli pod uwagę Twojego młodego wieku, kiedy przybijali Cię do krzyża. Zupełnie bezwiednie dali początek „teorii względności czasu”. Nie chodzi tu o czasoprzestrzeń w rozumieniu Einsteina. Kto dotyka Ciebie, który jesteś Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem – nawet gdy czyni to gwoźdźmi, które zabijają – dotyka tajemnicy życia wiecznego. Gwoździe wbite w Twoje ręce i nogi stały się wskazówkami zegara, który dla Ciebie odmierzał ostatnie godziny życia. Dla nas z chwilą Twojej śmierci stanęły wszelkie zegary, bo Twoja śmierć jest bramą do wieczności, w której nie ma czasu.

 

12. W dyskusjach z Żydami często używałeś formuły JA JESTEM, która musiała ich bardzo drażnić, bo sugerowała Twój związek z Jahwe – TYM, KTÓRY JEST. Dzisiaj mówisz: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem (J 8,58). Człowiek może mówić o sobie „jestem” tylko do momentu śmierci. Śmierć czyni człowieka nieobecnym wśród żywych. Jako Syn Człowieczy wziąłeś na siebie ludzki los razem z jego ostateczną konsekwencją. Jako prawdziwy Człowiek, prawdziwie konałeś i prawdziwie umarłeś. Jako Syn Boży JESTEŚ NADAL OBECNY. Potęga Twojego JA JESTEM jest tak wielka, ze roztapia się w niej nieobecność śmierci. Żywotność Syna Bożego jest tak wielka, że przywraca dnia trzeciego życie Synowi Człowieczemu i wszystkim ludzkim dzieciom.

 

13. Śmierć dotknęła Twego Serca ościeniem włóczni. W ten sposób do końca stałeś się uczestnikiem naszego losu, ale dzięki temu i my możemy być uczestnikami Twego zwycięstwa nad śmiercią i wołać razem z Tobą: Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci twój oścień… Bogu niech będą dzięki, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa (1 Kor 15,55-57). Uczestnikami Twego zwycięstwa stajemy się wtedy, gdy zachowujemy Twoją naukę. Jeśli kto zachowa moją naukę nie zazna śmierci na wieki (J 8,51).

 

14. Na świecie jest tyle zapomnianych mogił. Tyle ludzkich imion zatarło się w ludzkiej pamięci. Tylko miejsce Twego spoczynku jest ciągle sławne, tylko Twojego imienia ludzkość nie może zapomnieć. Za tę pamięć o swoim Synu Bóg odwdzięcza się swoją pamięcią o każdym ludzkim istnieniu. Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń (Ps 105,8). Pamięć Boga jest naszym ocaleniem. W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy (Ps 112,6).

 

autor: ks. Edmund Karuk

źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/dk/dk_5_4.html

 

Podziel się z innymi:

OJCIEC KRÓLÓW

CZWARTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

Czytanie Rdz 17, 3-9

Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:

„Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
Przymierze moje, które zawieram pomiędzy tobą a Mną oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem”.
Potem Bóg rzekł do Abrahama: „Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną”.

„Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie”.

Komu Bóg obiecał tak wielkie rzeczy? Zwykłemu koczownikowi.

Abraham był zagubiony. Miał prawo nie wierzyć Bogu. Zdrowy rozsądek i wszystkie okoliczności szeptały: to kompletny absurd! Spójrz, masz dziewięćdziesiąt dziewięć lat, twoja żona, staruszka jest bezdzietna! Twój nieznany Bóg z ciebie zakpił.

Abram doświadczał na własnej skórze utraty. Stracił rodzinny dom, wyruszył na paląca pustynię, stracił Lota. Wyszedł z pieca (słowo Ur oznacza piec) a wpadł w jeszcze większy żar. Gdzie spełnienie wielkich obietnic? Gdzie potomstwo jak piasek morski i gwiazdy na niebie?.

Był rozdarty, szczery do bólu. Potrafił rozmawiać z Bogiem. Zaufał. Wbrew wszystkiemu. Nie miał, jak my katechezy. Nie znał Biblii, opasłych tomów katechizmu, papieskich encyklik. Nie mógł sypać jak z rękawa życiorysami świętych, którzy rzucili się przed nim w ciemność zaufania. Był pierwszy. Uwierzył nieznajomemu Bogu na słowo.

Pochodzą od niego królowie.

Modlitwa poranna

Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go,
i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:
jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze –
na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego,
iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.

Rachunek sumienia

• Komu bardziej wierzę: obietnicom Boga, czy światu, który szepcze: to absurd!
• Abraham stając przed Bogiem „upadł na oblicze”. Czy moje spotkania modlitewne nie stały się już rutynową pogawędką? Czy pamiętam jeszcze przed Kim staję?

(źródło: www.wiara.pl)

 

Podziel się z innymi:

TEN, KTÓRY JEST

CZWARTEK V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

Kolekta

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu  i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków

 

Czytanie Rdz 17, 3-9

Psalm Ps 105, 4-9

 

Ewangelia J 8, 51 -59

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.

Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: „Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?”
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”.
Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.


 

Jest taka dziwna prawidłowość, że gdy z jednej strony zbliżamy się do wielkich uroczystości, przeżywamy szczególny czas rekolekcji, nabożeństw, z nadzieją oczekujemy na jaśniejsze jutro wtedy zło, które zagnieździło się  w naszych rodzinach, wspólnotach, otoczeniu mocniej podnosi głowę. Jakby chciało udowodnić, że to ono rządzi, ono panuje, że wysiłki człowieka małego czy dorosłego pragnącego zmiany są całkowicie bezowocne. Ataki są coraz silniejsze i prowadzą do zniechęcenia, zwątpienia. Odbierają radość, wolność.

Mam na myśli tak, różne tragiczne wydarzenia o jakich co kilka godzin dowiadujemy się z internetu czy radia, wzmożony alkoholizm dorosłych czy młodzieży, jak i doniesienia o molestowaniu dzieci przez kapłanów, defraudacjach pieniędzy itd., itp.

Osłabianie czy wręcz ośmieszanie wiary, nadziei, miłości.

Jak w tym zalewie doświadczeń, wiadomości zachować wiarę i ufność?

Jak zapamiętać właśnie na takie chwile i taki czas, że to Pan Jezus JEST Panem życia tu i w wieczności.

Jak zapamiętać, że dla Ojca jesteśmy najważniejsi i jeśli sami nie pozwolimy i nie wybierzemy zła w postaci odrzucenia Jezusa, to z pomocą Bożej łaski wytrwamy.

 

Czasem próbujemy zaszczepić w ludziach, dzieciach cukierkową, słodką, niemal magiczną wiarę.

Jeśli będziesz grzeczny, pobożny, miły to będą się w twoim życiu dziać same dobre rzeczy…

Dlaczego boimy się, nie chcemy, a może nie potrafimy przekazać, że doświadczenie wiary i zaufania Bogu, to tu na ziemi nieustanna walka z wszelkim różnymi doświadczeniami przeciwko wierze. Walka pod sztandarem Chrystusa, tym sztandarem jest Krzyż.

 

Jaki obraz Ojca formuję w swoim sercu, jaki obraz Ojca przekazuję i będę przekazywać innym?

Na ile wsłuchuję się i przyjmuję do swojego codziennego życia Słowo Boże, jako umocnienie i światło do wytrwania w tym co trudne i dramatyczne?

Czy czasem moje zwątpienia nie są jak branie kamienia do ręki aby rzucić, w Tego który mówi, że zna Ojca, że JEST?

Bunty przeciw Jezusowi i zwątpienia.

A On?

On powraca ze swoją łaską i miłosierdziem, umocnieniem abyś w kolejnym trudnym doświadczeniu wiernie poszedł za Nim i nie brał już ani kamienia ani gwoździ do ręki.

 

Błogosławionego świętego czasu Wielkiego Postu.

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA – ŚRODA V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

DROGA KRZYŻOWA

ŚRODA V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

 

 

1. Ty, Panie, dajesz człowiekowi wolność wyboru, gdy objawiasz swoją prawdę. Pozwalasz wybierać nawet między Jezusem i Barabaszem. Kiedy człowiek chce przekonać innych do swoich przekonań, nawet wtedy gdy nie jest całkowicie pewny tego, w co wierzy, takiego wyboru często nie daje. Tyle razy wątpliwe przekonania były siłą narzucane nie trzem jak to czyni Nabuchodonozor, lecz milionom i miliony spalono w ogniu w imię obłąkanej ideologii.

 

2. Wyruszasz, Panie, na Kalwarię, gdzie seraficką miłością zapłoną Twoje rany. Przed Tobą idą trzej młodzieńcy prowadzeni przez najsilniejszych z królewskiego wojska do ognistego pieca. Za Tobą idą rzesze prowadzone przemocą przez gazowe komory i inne katusze do straszliwych ognisk, gdzie paliwem były umęczone ciała. Dzięki temu, że Ty idziesz z nimi, nie jest to droga do zguby, lecz droga do zbawienia.

 

3. Twoje upadki, Panie Jezu, są dla nas lekcją powstawania. Postępowanie tych, co idą z Tobą i Ciebie naśladują, uczy nas jak mamy się strzec tego, co człowieka zniewala i poniża. Poczucie godności daje człowiekowi tylko wiara w Tego, który jest ponad wszystkim. Ludzie wierzący, gdy rozkazują im, aby upaść na twarz i oddać pokłon posągowi (por. Dn 3,15) zawsze odpowiedzą sobie i prześladowcom: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz (Mt 4,10).

 

4. Bohaterowie pierwszego czytania są tak młodzi, że musieli mieć swoje matki. Tekst biblijny nie wspomina o nich, ale przecież te, które wychowały swych synów w tak wielkiej wierności Bogu urastają do wielkości matki Machabeuszów. Ich uczucia i ich wielkość odnajdujemy również w postaci Matki Polki znanej nam choćby z IV części Dziadów. Cały heroizm, sens i rola Matki w wielkim czynie Syna jaśnieje pełnym blaskiem przy IV stacji drogi krzyżowej w postaci Twojej Matki, Panie Jezu. Jej nagroda jest również nagrodą dla matek wszystkich bohaterów i Starego i Nowego Testamentu.

 

5. Do pieca ognistego wrzucono trzech związanych młodzieńców. Oprawcy jednak ze zdumieniem dostrzegli, że jest tam czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła (Dn 3,92). Wszystkim znajdującym się w potrzebie Bóg posyła anioła, który gasi płomienie. Do Ciebie, Panie Jezu, posłał człowieka – Cyrenejczyka. Do mnie również posyła ludzi, ale posyła też i anioła stróża. Czy jestem przynajmniej tak spostrzegawczy jak Nabuchodonozor, by dostrzec jego obecność i docenić jego rolę.

 

6. Biblijne opowiadanie o trzech młodzieńcach odznacza się charakterystycznymi właściwościami stylu. Wściekłość Nabuchodonozora została oddana bardzo elegancko słowami: Wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega (Dn 3,19). Oby wyraz naszych twarzy nigdy nie zmieniał się w taki sposób. Bardziej potrzebna jest nam i naszym bliskim taka zmiana, jakiej na obliczu Jezusa dokonała dobra Weronika. Na twarzy Chrystusa otartej z brudu i potu znowu zajaśniała pełnym blaskiem jego dobroć i miłość.

 

7. Tak często nam się wydaje, że niebezpieczeństwo grożące z rąk człowieka jest tak bliskie, a ocalenie pochodzące od Boga tak daleko. Daje temu wyraz swą groźbą okrutny Nabuchodonozor: Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? (Dn 3,15). Jeśli Ty, Panie, zaraz wstajesz z drugiego upadku, choć pomoc Cyrenejczyka okazała się niewystarczająca, to tylko dlatego, że byłeś zawsze zjednoczony z Ojcem i Jego pomoc była w zasięgu Twojej ręki. Bóg jest blisko każdego z nas, tylko nasze ręce bywają zbyt krótkie, by sięgnąć po Jego pomoc.

 

8. Czcimy dzisiaj bohaterów wiary. Są nimi trzej młodzi mężczyźni. Przy tej stacji poświęconej kobietom wypada zadać biblijne pytanie: Niewiastę mężną któż znajdzie? (Prz 31,10). Czyżby heroizm był zastrzeżony tylko dla mężczyzn? Słowo „heros” brzmi poważnie, ale słowo „heroina” jest przynajmniej dwuznaczne. Jednak te niewiasty, które ignorowały wyrok żydowskiej i rzymskiej sprawiedliwości, które manifestowały inne uczucia niż uczestnicy tej podłej manifestacji, które odważyły się płakać, gdy inni się wyśmiewali, były prawdziwymi bohaterkami. Kobieta ma własny sposób wykazywania się heroizmem.

 

9. Każdy upadek na krzyżowej drodze był coraz głębszy, a powstanie z niego trudniejsze. Kiedy człowiek raz odeprze pokusę przychodzi pokusa jeszcze większa. Kiedy Nabuchodonozor spotkał się ze sprzeciwem wyznawców Jedynego Boga wydał rozkaz, aby piec rozpalono siedem razy więcej, niż było trzeba (Dn 3,19). Na eskalację zła jest tylko jeden sposób – wzrastanie w miłości. Żaden płomień nie może równać się z jej żarem. Wody wielkie nie zdołały ugasić miłości (Pnp 8,7).

 

10. Płomienie w piecu ognistym ugasiło Boże Miłosierdzie. Z tego samego źródła tryska strumień, który gasi dla nas palące węgle gromadzące się nad naszymi głowami z powodu gniewu, nienawiści i zawiści naszych bliźnich i zły ogień, który te same uczucia w nas rozpalają. Stąd pochodzi wygaszanie „czyśćcowych upaleń” i ochrona przed nieugaszonym ogniem piekła. Miłosierdzie Boże przy wygaszaniu tych pożarów posługuje się najskuteczniejszym środkiem – Twoją zbawczą Krwią, Panie Jezu Chryste. A my odwdzięczamy się Tobie winem zmieszanym z żółcią…

 

11. Wykonaniem wyroku ma zakończyć się proces, który wytoczono Tobie, o najsprawiedliwszy ze sprawiedliwych. Tak naprawdę zaczyna się jednak sąd nad światem, który odrzuca swoje zbawienie. Ty – skazany i zgładzony – stajesz się oskarżycielem tych, co Ciebie skazali i teraz przybijają do krzyża. W tym akcie oskarżenia jest również moje imię i moja wina. Uzasadnienie tego oskarżenia odczytuję w dzisiejszej Ewangelii: Usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki (J 8,37). Panie Jezu, skreśl mnie z tej listy oskarżonych. Odtąd chcę być Twoim wiernym uczniem.

 

12. Jeszcze przed Twoim pojmaniem powiedziałeś: Usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga (J 8,40). Prawda, za którą umierasz, jest prawdą o życiu. Jest to prawda o Bogu, który żyje nieustannie rodząc Syna i udzielając się światu. Jest to prawda o człowieku, który jest powołany do życia w Bogu. Dzięki Twojej śmierci za tę prawdę, moja śmierć będzie narodzeniem się do życia, które nie ma końca.

 

13. Kiedy ktoś zostanie niewinnie skazany i pozbawiony wolności, to może go wybawić tylko prawda. Jest to prawda ukazująca prawdziwego winowajcę. Kiedy niewinnego skazano na najwyższy wymiar kary, od największego zniewolenia, które przynosi człowiekowi śmierć, wyzwolenie może przynieść prawda, która precyzyjnie wskazuje na tego, który winien jest śmierci. Patrząc na tego, któregośmy przebodli, wypowiadajmy ze skruchą najtrudniejszą prawdę o sobie: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ta prawda i nas wyzwoli.

 

14. Miejscem dla tego, kto został poddany niewoli śmierci, nie może być ziemia żyjących. Dlatego ciało zmarłego usuwa się z powierzchni ziemi i składa się w jej głębi. Ten, kto wyzwolił się z kajdan śmierci, nie może przebywać w jej wnętrznościach, bo na nowo otwiera się dla niego kraina życia. Odtąd jesteś z nami, Panie, aż do skończenia świata. Niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas rzeczywiście będziecie wolni (J 8,35-36).

autor: ks. Edmund Karuk

źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/dk/dk_5_3.html

Podziel się z innymi: