VIA LUCIS – DROGA ŚWIATŁA

Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! […] Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół.”

Jan Paweł II (Novo millennio ineunte, 28)

 

Droga Światła (Via Lucis)

to coraz bardziej popularne w Kościele wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych.

     

 

 

Schematy rozważań       

 

Schemat I

 

1.Jezus powstał z martwych; Mt 28, 1-7.

2.Apostołowie przybywają do pustego grobu; J 20,1-9.

3.Jezus objawia się Marii Magdalenie, apostołce Apostołów; J 20, 11-18.

4.Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus; Łk 24, 13-19. 25-27.

5.Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba; Łk 24, 28-35.

6.Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów; Łk 24, 36-43.

7.Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania; J 20, 19-23.

8.Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza; J 20, 24-29.

9.Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego; J 21, 1-9.13.

10.Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoja owczarnię; J 21, 15-17.

11.Wielkie Rozesłanie uczniów przez Jezusa; Mt 28, 16-20.

12.Jezus wstępuje do nieba; Dz 1, 6-11.

13.Uczniowie z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego; Dz 1, 12-14.

14.Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego; Dz 2, 1-6.

 

 Schemat II

 

Schemat Via Lucis zamieszczony w watykańskim Modlitewniku pielgrzyma, (opracowanym na Rok Święty 2000)

 

1.Jezus tryumfuje nad śmiercią; Mt 28, 1-7.

2.Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie; J 20,1-9.

3.Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie; J 20, 11-18.

4.Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus; Łk 24, 13-19. 25-27.

5.Zmartwychwstały Jezus objawia się przy łamaniu chleba; Łk 24, 28-35.

6.Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku; Łk 24, 36-43.

7.Zmartwychwstały Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów;

J 20, 19-23.

8.Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza; J 20, 24-29.

9.Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim; J 21, 1-9.13.

10.Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój Kościół; J 21, 15-17.

11.Rozesłanie uczniów; Mt 28, 16-20.

12.Wniebowstąpienie; Dz 1, 6-11.

13.Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego; Dz 1, 12-14.

14.Zesłanie Ducha Świętego; Dz 2, 1-6.

 

 

 

Schemat III

I Jezus powstaje z martwych

II Uczniowie przy pustym grobie

III Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

IV Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus

V Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba

VI Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom

VII Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

VIII Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

IX Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

X Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi

XI Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata

XII Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

XIII Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego

XIV Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

 

Nabożeństwo można przeprowadzić na wiele sposobów. Najlepiej w godzinach wieczornych i względnego zaciemnienia.

Sama nazwa Drogi sugeruje ruch, dynamizm. Jednak w warunkach budynku kościoła trudno by ludzie szli, poniżej kilka propozycji:

 • Wyeksponować paschał lub krzyż ze stułą.
 • Można przy paschale lub figurze Zmartwychwstałego umieścić czternaście świec, jako symboli każdej stacji i sukcesywnie odpalać je od paschału.
 • Dobrze by ludzie mieli ze sobą świece i na początku zostały one odpalone od paschału.

 

 • Na zapowiedz tytułu spotkania ludzie wstają i następuje krótka formuła (cztery propozycje):
  • Paschalna
   Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
   Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!
  • Ksiądz Duda – zmartwychwstaniec podaje:
   Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały,
   Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie.
  • Ksiądz Radecki:
   Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
   Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.
  • Droga światła z Janem Pawłem II, Znak, Kraków 2004:
   Kłaniamy Ci się zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie,
   Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Podziel się z innymi:

2 myśli nt. „VIA LUCIS – DROGA ŚWIATŁA

 1. Piękne nabożeństwo. W mojej miejscowości w kościołach nie jest odprawiane. Ale można sobie odprawić samemu np. w czasie godziny świętej.Dziękuję Barko:)

  • Jak najbardziej można.Myślę, że nam brakuje radosnych nabożeństw i w naszej pobożności jest więcej smutku niż radości. A przecież Pan żyje, zmartwychwstał. Trzeba nam uczyć się radości z bycia chrześcijaninem.Serdeczności Moherku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *