RÓŻANIEC ze Sługą Bożą s. Leonią Nastał

RÓŻANIEC UŁATWI CI PRZEJŚCIE DO OJCA NIEBIESKIEGO

 

Fragmenty Dziennika Sługi Bożej s. Marii Leonii Nastał

 

TAJEMNICE RADOSNE

 

1. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

 

Córko, niech Maryja będzie dla Ciebie wzorem posluszeństwa. Maryja czyni to, czego od Niej żąda Bóg. Ona w Nim żyje, od Niego czeka rozporządzeń, a skoro je pozna, poddaje się im natychmiast.

(Dz. VII.219)

 

2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

O, gdybyś wiedziała, jak bardzo kocham dusze całkowicie mej służbie oddane – o, gdybyś wiedziała, jak bardzo je kocham. One gaszą pożerające pragnienia mego Serca, by być kochanym przez moje stworzenia. Niczego takim duszom odmówić nie mogę, a zwłaszcza kiedy idzie o postęp tej duszy, o jej wzrost w świętości.

(Dz. I. 33)

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

 

Niemowlęctwo duchowe to umieranie sobie, to naśladowanie Niemowlęcia Jezus, a On żył w bardzo trudnych warunkach. Przypomnij sobie żłób kamienny, stajnię bydlęcą, a przede wszystkim świadomość ofiary i cierpień za ludzkość całą. Już ci mówiłem, że Jezus w swym niemowlęctwie wycierpiał w swej duszy i na swym ciele wszystkie cierpienia i katusze późniejszej męki.

(Dz. III.142)

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

 

Od ciebie, moja oblubienico, żądam ofiary, bo więcej sił czerpiesz z mojego Serca. Chcę cię widzieć ukrzyżowaną przez umartwienie. Złóż na stosie umartwienia wszystkie twoje upodobania, pragnienia i wysiłki. Ja poświęcę ofiarę, przyjmę ją i połączę ze swoją kalwaryjską i ołtarzową ofiarą.

(Dz. V.167)

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

 

Uwielbiaj Mnie w światyniach tych serc, które ledwie zapalą słabiutko płonącą lampkę miłości, a same nie odwiedzą Mnie w ciągu dnia ani razu. Wiedz moja Mario, że nie opuściłbym tych świątyń za najwspanialsze świątynie materialne, wystawione dla Mnie z całym przepychem, tak Mi jest drogi nawet ten słabiutki płomyk miłości, ale Mi smutno bez towarzystwa osoby ukochanej.

(Dz. I. 68)

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

 

Od każdej z trzech Osób Boskich otrzymasz pomnożenie miłości, ale zarazem wzrost cierpienia. Bóg za pomocą cierpień wewnętrznych potrafi dokonać tego, co dokonuje przez choroby. Jednym aktem cierpienia miłości możesz wynagrodzić mojemu Sercu za oziębłość i obojętność tysiąca dusz.

(Dz. I. 111)

 

2. OBJAWIENIE JEZUSA NA WESELU W KANIE

 

Niepokalana. – Czy Ją kochasz moja siostrzyczko? […]. Ona jest Matką twoją, cieszy się, że przyjdziesz niedługo do nieba. Gdybyś wiedziała, jak Ja kocham moją Matkę Niepokalaną […]. Oddaj się Jej na przepadłe. Ona jest tuż przy tobie, oddaj jej pokłon najgłębszy i kochaj Ją bardzo.

(Dz. I. 86)

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

 

Ja tobie wystarczam. […] A jednak polecasz Mi świat cały, jako coś, co ma wypełnić jeszcze pragnienia twojej duszy. I Ja w sercu twoim nie pragnę ani łaknę, bo Mi oddałaś całą jego miłość, ale każda dusza i świat cały również leży Mi na Sercu i powierzam go tbie. Moja mała siostrzyczko – ofiaruj się za drugich, pozwól Mi zmiażdżyć ciebie za drugich. Sprawy moje niech będą twoimi, jak Ja jestem twoim, a ty Moją na wieki na mocy związku miłości.

(Dz. I. 115)

 

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

 

W czasie 40-godzinnego nabożeństwa Pan Jezus ukazał się mojej duszy […] Pośrodku – w miejscu, gdzie się znajduje serce  – jasniała Hostia, nieco większa niż taka, jaką ma kapłan w czasie Mszy świętej. Hostia promieniowała również nieziemskim blaskiem. Jezus zapraszał mnie :  Zbliż się, przyjmij Mnie w Komunii św. Ale ja odpowiedziałam: Jezu ja nie mogę. A Pan Jezus powiedział: Rozumiesz Mnie, moje dziecię, dlaczego ukrywam się w Hostii, dlaczego nie odkrywam blasków majestatu swojego? Nikt nie ośmieliłby się przyjąć Mnie, a Ja tak bardzo tego pragnę. […] Pan Jezus zbliżył się następnie do mnie i podał mi zwyczajną, małą Hostię, dając mi poznać, że w Komunii duchowej przychodzi do mnie jak i w sakramentalnej, bez pomocy kapłana – sam.

(Dz. I. 84)

 

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

Otrzymalam znak, by zbliżyć się do Trójcy Przenajświętszej. Uczyniłam to z najgłębszą  pokorą, ze złożonymi rękami i na klęczkach. Pan Jezus podał mi kielich i rzekł: Daję ci kielich zbawienia. Przycisnęłam go do serca, a zwracając się do Ojca przedwiecznego rzekłam:  Ojcze – przyjm ten kielich Krwi Jezusowej jako okup za grzechy moje i za grzechy całego świata. Ojciec niebieski ujął kielich i przyłożył do moich warg. Ja jeszcze nie przyjmowałam Komunii św. – To ją przyjmij.

(Dz. III. 140)

 

TAJEMNICE BOLESNE

 

1. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

 

Dziecino – niegdyś, przy pojmaniu Mnie, mówiłem […] o moich uczniach: Pozwólcie tym odejść. Do ciebie dziś kieruję inne zdanie. Pozwólcie jej zostać. Pozwólcie pozostać niemowlęciu, bo chcę by była świadkiem moich utrapień. Pozwólcie pozostać dziecku najmniejszemu, które wam nie będzie przeszkadzać w waszej niecnej robocie, bo wie, że spełnić się musi wszystko, co napisano o Synu Człowieczym, który dobrowolnie przyjął na siebie bóle męki i katusze. Pozwólcie jej zostać. Ja chcę mieć przy sobie obecną duszę kochającą. Miłość jej będzie Mi osłodą wśród cierpień bolesnej męki. Pozostań, ale nie oddalaj się ode Mnie, ani na krok.

(Dz.I.66)

 

2. BICZOWANIE PANA JEZUSA

 

Pan Jezus ukazał mi się skrępowany, w majestacie cierpienia i spokoju. Ja jestem Król królów – rzekł – a patrz, na rękach mam pęta niewolnika. Jestem Sędzią wieków, Sędzią dusz – a Mnie sądzi Piłat. Jestem Prawdą, a tłum ogłasza Mnie za zbrodniarza, a Ja milczę…

(Dz. II. 123)

 

3. CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

 

Leonio moja – w czasie męki jestem w poniżeniu, jestem wzgardzony od wszystkich, wyśmiany, łachmanem okryty, za głupca poczytany, ale maleńkie, kochające Mnie dusze, ach wy, których sobie wybrałem, wy się Mnie nie zaprzecie. Moje Serce liczy na was.

(Dz. I. 66)

 

4. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

 

Wchodzę do serca twego, by w nim spocząć po trudach krzyżowych, ale niech to serce będzie dla Mnie ogrodem kwiatowym – jest ono tym przez miłość.

(Dz. I.120)

 

5. ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

Moja Leonio – przygotowuję dla ciebie krzyż. Czy jesteś gotowa wyciągnąć nań swe ramiona? Tak, mój Najmilszy – odpowiedziałam. Popatrz jakim uszczęśliwieniem darzy krzyż. Spojrzałam. Jakaś postać ukrzyżowana spoglądała na mnie, a oczy jej były pełne blasku, pełne żaru i takiego piękna, a takiej szczęśliwości, że mimo woli wyrwało mi się z duszy wołanie : Warto być ukrzyżowanym – Jezu pozwól mi wejść na ten krzyż. Jezus szepnął: Inny dla ciebie przygotuję.

(Dz. I.110)

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 

1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

 

Duszę moją przykuł widok Pana Jezusa w takiej postawie, w jakiej Go dotąd nie widziałam. Był niepojęcie piękny. Oblicze Jego pełne było młodości, szlachetności, a zarazem majestatu królewskiego […]. Mój Jezu – powtarzałam pełna upojenia – więc już nie ma cierniowej korony na Twej skroni? O, jak to dobrze, jak się tym cieszę. Więc już Twoje ręcę nie są skrępowane łańcuchami, lecz jaśniejące niepojętą pięknością, a z ran Twoich nie płynie już Krew, lecz wychodzą pełne chwały blaski. Jak to dobrze, że w ręku Twoim już nie trzcina, dana na pośmiewisko, lecz palma zwycięstwa i chwały.

(Dz. III. 141)

 

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

 

Tak, moja droga – moim niebem jest każda dusza w stanie łaski uświęcającej. Ile razy dusza przyjmuje Mnie w Komunii św., tyle razy odnawiam w niej triumf mego Wniebowstąpienia. Aniołowie spoglądają w zdumieniu, na jakie gody wybiera się ich Król, a On wstępuje do dusz prostych, czystych, do dusz maleńkich i tak je tuli do siebie, tak się nimi cieszy, jak gdyby one stanowiły całe Jego niebo.

(Dz. I.98)

 

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Nie przywiązuj do niczego swojego serca, jedynie do miłości Jezusowej. Oddaj się pod kierownictwo Ducha Świętego. Jeżeli rozbudzi w twoim sercu żal, nie tłum go, ale nie zacieśniaj twojego serca – nie przestawaj w takich chwilach powtarzać Jezusowi, że Go kochasz.

(Dz.I.90)

 

4. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Leonio, zabiorę cię do nieba wówczas, gdy przez umartwienie dojdziesz do tego, czego już dawno żądałem od ciebie, tj. uduchowienia twego ciała. W niebie ciało będzie mieć udział w chwale i szczęściu duszy, ale by było zdolne zażywać takich rozkoszy, musi przejść przez próbę ogniową. Ja sam przeprowadzam przez nią. Taki cel mają choroby, którymi doświadczam ukochanych moich, do tego celu ma służyć praca lub umartwienie.

(Dz. I.104)

 

5. UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

 

Maryja ukoronowana była pięknością i chwałą niepojętą; była nieskończenie szczęśliwa i zanuciła Magnificat, którego w milczeniu słuchała cała Trójca Przenajświętsza i wszyscy niebianie. Gdy ukończyła, zaczęli śpiewać hymny powitalne aniołowie i grali przecudne preludia. Nie wiem jak to się stało, że ja na strunach duszy grałam razem z aniołami. Szkoda, że nie ejstem kompozytorem i nie mogę odtworzyć tej melodii. Wszystko to trwało w czasie jednej Mszy świetej.

(Dz. III.149)

 

 

 

Podziel się z innymi:

STRATA

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosco

 

Kolekta

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków

 

Czytanie Hbr 11, 32-40

Psalm Ps 31, 20-24

 

Ewangelia Mk 5, 1-20

Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach.

Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebogłosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie”. Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział Mu: „Na imię mi legion, bo nas jest wielu”. I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.
A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili Go więc: „Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli”. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.
Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.
Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili.

 

Nawet dla Boga, czy ze względu na Niego –  nie lubimy tracić.

Chcielibyśmy mieć i cuda i uwolnienia i jednoczesnie zachować wszystko co posiadamy, choćby oznaczało to wyrzeczenie się w jakiejś mierze Pana.

 

Gdy staje przed nami wybór albo – albo, zasłaniamy się jak mieszkańcy Dekapolu własnym lękiem i strachem i uważamy, że nas to całkowicie usprawiedliwa w dokonywanych na co dzień wyborach.

 

Dziwimy się otaczającej nas wokół agresji, egoizmowi, zachłanności, przemocy psychicznej i fizycznej.

Omijamy z daleka wszelkie grożące naszemu bezpieczeństwu sytuacje.

Staramy się przepisami prawnymi uregulować i okiełznać destrukcyjną siłę agresywnych nastolatków, pseudokibiców, nieetycznych pracodawców, skorumpowanych urzędników, znęcajacych się nad rodzinami mężów itd. itp.

 

Okazuje się jednak, że przepisy i regulacje prawne, tak jak łańcuchy w dzisiejszej Ewangelii nie powstrzymują zachowań, których tak bardzo się obawiamy.

 

Z drugiej strony z życia publicznego, państwowego, społecznego, z życia młodzieży i dorosłych wyklucza się Boga i Jego uwalniającą i uzdrawiającą moc.

 

Gdyby Boga dopuścić do naszego życia społecznego trzeba by  pozbyć się tego wszystkiego  co sprzyja złu, co je chroni, co je reklamuje, czy do niego w zaowalowany sposób zachęca.

 

A to już zbyt duża bieżąca strata dla społeczeństwa, państwa…

Dlatego wielu stanowiących prawo, mówi Panu …..

„odejdź od nas…, nie narażaj nas na kolejne straty……”.

Kiedy zdadzą sobie sprawę z tego co czynią?

 

A my sami.

Czy naprawdę pozwalamy Panu Bogu na działanie w naszym życiu?

Czy nie boimy się stracić tego co stanowi przeszkodę na drodze naszego zbawiania?

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY JAN BOSCO

ŚWIĘTY JAN BOSCO, PREZBITER

31 stycznia

 

Święty Jan Bosko - zdjęcie z 16 marca 1886 r.

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową.
 
Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem, i „kazaniem”, które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.

Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.

Święty Jan Bosko Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.

 

8 grudnia 1841 roku, napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla nich pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś zajmował młodzież rozrywką, dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. „Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę” (z hymnu Liturgii Godzin).

Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła.

 

Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872).

 

Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.

Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów duchownych i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj te dwie rodziny salezjańskie pracują na wszystkich kontynentach świata, na polu misyjnym, zajmując jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą „systemu uprzedzającego”, który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu.

Święty Jan Bosko Nie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła: uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę.

 

Najświętsza Maryja Panna i św. Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli Bożej, dla Jezusa.

 

W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci i miłości Bożej. Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salezjańska wyniosła na ołtarze Jana Bosko, Michała Rua, jego następcę, Dominika Savio – jego wychowanka, Alojzego Orione – jego byłego wychowanka i Marię Dominikę Mazzarello – współzałożycielkę Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, oraz Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, misjonarzy i męczenników w Chinach (+ 25 II 1930).

Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek.

Początkowo wydawał w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię.

 

Rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania.

 

Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.

W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych.

Wiemy co najmniej o wskrzeszeniu jednego umarłego.

 

Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania orzechów, kasztanów jadalnych i Komunii świętej.

 

Najwięcej wszakże rozgłosu przyniosły mu dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.

Jan Bosko zmarł w roku 1888. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.

Duchowi synowie św. Jana Bosko, zwani pospolicie salezjanami, przybyli do Polski w 1898 roku.

Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w roku 1922.

 

Ze zgromadzenia salezjańskiego wyszli m.in. prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) i metropolita poznański Antoni Baraniak (1904-1977).

 

Z tego zgromadzenia powstało na ziemiach polskich zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalici), założone przez bł. Bronisława Markiewicza (+ 1912).

 

Z grona polskich salezjanów wywodzi się także bł. August Czartoryski, beatyfikowany przez Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 r.

W ikonografii św. Jan Bosco przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

 

Podziel się z innymi:

Święta Hiacynta z Viterbo

Święta Hiacynta, dziewica

30 stycznia

 


 

Hiacynta urodziła się w 1585 r. niedaleko Viterbo.
Jej rodzice – Marek Antoniusz i Oktawia Orsini – należeli do najwybitniejszych książęcych rodzin Włoch. Mając 19 lat wstąpiła do klasztoru klarysek, Franciszkanek III Zakonu św. Bernardyna w Viterbo.
 
Przyzwyczajona wszakże do wielkopańskiego stylu życia i do wygód nie mogła przywyknąć do surowego życia klasztoru.
Pierwsze piętnaście lat przeżyła ku zgorszeniu i zatroskaniu sióstr bardzo swobodnie: przyjmowała licznych gości, bawiła ich i dbała o „należne” jej wygody. Klauzura, ubóstwo, posłuszeństwo nie były dla niej problemem. Przełożeni w obawie przed możną rodziną nie chcieli sytuacji zadrażniać.

Pan Bóg chciał ją jednak mieć dla siebie i znalazł sposób, by zawrócić ją z niebezpiecznej drogi. Dopuścił na nią ciężką i bardzo bolesną chorobę. Leżąc jak Łazarz na łożu cierpień miała dosyć czasu na refleksję. Poznała wtedy, jak zawodne są w nieszczęściu przyjaźnie ludzkie, jak złudne i przemijające są rozkosze ziemskie. Zaczęła gorzko żałować zmarnowanych lat życia. Przyrzekła Panu Bogu, że gdy tylko wyzdrowieje, będzie inna.
Po ustąpieniu choroby podjęła życie modlitwy i pokuty. Rozwijała szeroką działalność charytatywną. Nawiedzała więzienia, szpitale, przytułki, niosąc tam pomoc i spełniając najniższe posługi. Korzystając z ogromnego majątku rodziny, popierała wszelkie szlachetne inicjatywy, zmierzające do złagodzenia cierpień bliźnich. Założyła dwa stowarzyszenia (w 1636 i 1638 r.), opiekujące się ludźmi chorymi i starymi. Jako można pani, posługująca nędzy ludzkiej, dawała wielce budujący przykład ludziom tamtego czasu. Przypisuje się jej również wiele nawróceń. W nagrodę Pan Bóg obdarzył ją darem ekstaz, łaską proroctwa i czytania w sumieniach ludzkich.
Zmarła 30 stycznia 1640 r. Kiedy wystawiono jej ciało w kościele klarysek, zbiegło się całe Viterbo, by opłakiwać swoją dobrodziejkę i opiekunkę.
 
Liczne cuda były potwierdzeniem powszechnego przekonania o jej heroicznej świętości. Do grona błogosławionych wpisał ją papież Benedykt XIII w roku 1726, a do katalogu świętych papież Pius VII w roku 1807, chociaż dekret kanonizacji wydał wcześniej jego poprzednik, papież Pius VI, w roku 1790.
 
Św. Hiacynta zostawiła wśród pism cenną książeczkę: Rady duchowe, jak prowadzić dusze do miłości Jezusa i Maryi.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW – DROGOWSKAZY NA DRODZE NAWRÓCENIA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

Brewiarz: IV Tydzień Okresu Zwykłego, IV Tydzień Psałterza

 

 

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze So 2,3; 3, 12-13

Psalm Ps 146, 6-10

Czytanie drugie 1 Kor 1, 26-31

 

Ewangelia Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.


 

Poniższe rozważanie napisałam przed laty dla portalu opoka.

http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/forum/porozmawiajmy/

 

W trakcie jednej z dyskusji ze znajomymi na temat kim jest i kim powinien być polski katolik, uderzyło mnie, że cała rozmowa toczyła się jedynie w obszarze przestrzegania Dekalogu, wypełniania lub nie przez każdego z nas programu pewnego minimum. Na argument, że przecież mamy wyraźne wskazówki do tworzenia i budowania żywej więzi z Chrystusem, do kroczenia drogą Miłości wypływające z Kazania na Górze, usłyszałam, że to wskazówki dla wybranych — świętych za życia, że to niemożliwe, aby realizować je właśnie tu i teraz w Polsce na początku trzeciego tysiąclecia.

Sługa Boży Jan Paweł II, podczas swojej siódmej pielgrzymki do Ojczyzny, przypomniał nam wszystkim społeczny i indywidualny wymiar chrześcijańskiego bycia szczęśliwymi tu i teraz. Papież zachęcał do odrzucenia lęku i małostkowości w wypełnianiu skierowanego do wszystkich pokoleń i wszystkich ludzi wezwania Chrystusa oraz do otworzenia się na dary płynące z realizacji zachęty do bycia szczęśliwym tu i teraz i w wieczności.

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU — boimy się ubóstwa. Boimy się uzależnienia od innych ludzi. Pragniemy, zdobywamy, pomnażamy, zamartwiamy się brakami materialnymi. Nie chcemy być ubodzy, a nawet jeśli już z różnych przyczyn tacy się stajemy, to jak blisko nam do ewangelicznego bogacza w pragnieniach serca i oczekiwaniach. Trudno jest na co dzień zaakceptować postawę całkowitego braku samowystarczalności wobec Boga i bliźnich. Nieuporządkowane pragnienia korzystania i posiadania, przywiązanie do drobiazgów sprawia, że nie chcemy przyjąć, bo nie potrafimy zauważyć tego, co Bóg pragnie zaoferować. Wydaje się nam, że własny pomysł na szczęście jest lepszy, pełniejszy.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ — wielu jest zasmuconych, jednakże, czy ich smutek jest smutkiem ewangelicznym, czy płynie z bogactwa i głębi relacji z drugą osobą, z Bogiem? Czy w imię miłości bliźniego zasmuca nas czyjś grzech, czy może raczej udajemy, że nie widzimy lub pełni oburzenia piętnujemy już nie grzech, ale osobę? Czy w imię miłości bliźniego i poczucia wspólnoty ze wszystkimi dziećmi Boga zasmuca nas ludzka tragedia — czy raczej gotowi jesteśmy dopatrywać się w takiej czy innej katastrofie, kataklizmie słusznej kary Bożej na grzeszników? Czy smutek płynący z bezradności wobec nieuleczalnej choroby bliskiej osoby, śmierci nie przeradza się w narzekanie i powątpiewanie w Bożą Miłość do każdego?

BŁOGOSŁAWIENI CISI — jak łatwo i szybko poddajemy się złym, destrukcyjnym emocjom. Wydaje się, że na każde zło, każde odrzucenie, każdą niegodziwość musimy sami zareagować słusznym gniewem, podniesionym głosem, oburzeniem, czasem obrazą i urażoną własną godnością.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI — czy w każdej sytuacji życiowej staramy się szukać, rozpoznawać i wypełniać wolę Boga; czy raczej stosujemy własną miarę sprawiedliwości — inną dla bliźnich, inną dla siebie?

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI — jak często nasza wyobraźnia o uczynkach miłosierdzia jest spętana brakiem znajomości samego siebie, gdy wydaje się nam, że posiadając niewiele , niewiele możemy uczynić. Jak trudno jest nam uświadomić sobie, że mamy dzielić się z innymi tym wszystkim co sami w nadmiarze otrzymaliśmy od Boga — duchowo i materialnie. Będąc ubogimi w duchu, szybciej odkryjemy osobiste możliwości bycia miłosiernym dla bliźnich i dla siebie samego.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA — oczyszczanie serca, życie w coraz pełniejszej harmonii ze Słowem Boga i Jego wolą, dokonuje się stopniowo, jest dynamiczną drogą. Czystego serca nie uzyskuje się jednorazowym aktem woli. To jest łaska dawana człowiekowi darmo. Pan Bóg jednak pragnie z nami współpracować pomnażaniu tej łaski. Jak często poddajemy się zniechęceniu i rezygnujemy z codziennej wewnętrznej walki, ulegając pokusom otaczającego nas świata…

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ — dramatyczny apel o pokój, nie zostanie zrealizowany dotąd, dopóki pokój nie zagości w sercu każdego człowieka. Nie zaniesiemy pokoju innym, dopóki sami nie będziemy go posiadać i dopóki sami nie otworzymy się na dar pokoju, jaki daje Chrystus. Aby móc się dzielić i wprowadzać pokój z bliskimi, sąsiadami, we własnej dzielnicy, mieście, kraju, na świecie potrzeba żyć i świadczyć życiem według zachęt płynących z kolejnych Błogosławieństw.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ DLA SPRAWIEDLIWOŚCI — pokusa zniechęcenia w zaangażowaniu, kiedy efekty działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów; lęk wobec prześladowań i przeciwności — to wszystko hamuje i powstrzymuje nas przed zdecydowanym działaniem w wypełnianiu woli Boga.

Zachętę do nawrócenia kierujemy raczej do innych, a sami zadawalamy się letnim przestrzeganiem Dekalogu i przykazań kościelnych, uważając, że jest to maksimum na które nas stać i dziwimy się, dlaczego pomimo tego nie jesteśmy spokojni, nie jesteśmy szczęśliwi, brak nam chrześcijańskiej radości w trudach i przeciwnościach. Jeśli nie nawrócimy się do Boga, poprzez odważne wypłynięcie na głębię chrześcijaństwa, wyznaczoną przez Osiem Błogosławieństw, dopóki nie zaczniemy przemieniać własnego życia według danych nam wskazówek nigdy nie odczujemy szczęścia płynącego z obcowania na co dzień z Bogiem i danej szansy przemieniania świata, będziemy brodzić przy brzegu i w głębi serca zazdrościć tym, którzy zaufali Bogu.

Które z powyższych błogosławieństw dotyczą Twojej dzisiejszej sytuacji? Czy wierzysz, że Pan Tobie właśnie teraz błogosławi? 

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

PRZEŚLADOWANI I ZAPOMNIANI

Kiedy myślę o prześladowanych i ginących za wiarę w Chrystusa Jezusa braciach i siostrach, nasuwa mi się jedna myśl odnosząca się do początków chrześcijaństwa w Europie i krajach basenu Morza Śródziemnego.

Początki chrześcijaństwa na obszarze Europy okupione były krwią męczenników z regionu Morza Śródziemnego – kolebki chrześcijaństwa . Dziś Europa, szczególnie Zachodnia (ale nie tylko) wyrzeka się z całą mocą swoich chrześciajńskich korzeni. Dziś ponownie chrześcijanie z regionu Morza Śródziemnego składają drugą krwawą ofiarę życia, za coraz bardziej pogańską Europę. I tak jak w przeszłości Europy to jeszcze nie wzrusza.

 

 

 

RAPORT O PRZEŚLADOWANIACH CHRZEŚCIJAN W LATACH 2009 -2010

 

„Nasi prześladowani Siostry i Bracia są elitą Kościoła.
Solidarność z nimi jest sprawą honoru”
(o. Werenfried van Straaten)

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
wraz z Biurem Prasowym Konferencji Episkopatu Polski 27 stycznia 2011 r. zaprezentowało

„Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2009-2010”.

 

W XXI wieku chrześcijanie wciąż są najbardziej narażeni na ataki ze strony przedstawicieli licznych systemów ideologicznych, totalitarnych, a także religijnych.

 

W dzisiejszym świecie w ponad 70 krajach świata dochodzi do dyskryminacji chrześcijan ze względu na wyznawanie Jezus Chrystusa.

Oznacza to, że w co trzecim kraju nie istnieje wolność religijna.

200 milionów chrześcijan rocznie jest krwawo i brutalnie prześladowanych.

 

W raporcie uwzględniliśmy 40. krajów, najbardziej typowych przykładów prześladowań.

 

Jest to tylko fragment smutnej rzeczywistości, jaką jest prześladowanie chrześcijaństwa w XXI wieku.

 

Na niemal 300 stronach książki oddajemy głos uciskanym Siostrom i Braciom w takich krajach jak Afganistan, Chiny, Korea Północna, Myanmar, Pakistan, Nigeria, Sudan, Wietnam czy Zimbabwe.

Wiadomości o ich ciężkim losie otrzymujemy na bieżąco z pierwszej ręki, od biskupów, księży, sióstr zakonnych, pastorów i wiernych przebywających w krajach prześladowań. Tragiczne wiadomości o losie umęczanych katolików, protestantów i prawosławnych docierają do nas z krajów islamu, reżimów komunistycznych, ale też ze świata buddyzmu i hinduizmu.

 

Istnieje obecnie pięć źródeł krwawych prześladowań:

1) Islam wojujący.

2) Radykalny hinduizm.

3) Radykalny buddyzm.

4) Komunistyczne reżimy totalitarne.

5) Reżimy autorytarne.

Oddzielnym problemem, nie uwzględnionym w tej klasyfikacji, jest ludobójstwo dokonywane w krajach owładniętych konfliktami wojennymi. Chrześcijanie giną w sytuacjach wyglądających tylko z pozoru jako „wojna”. Jako „ofiary wojenne” oddają życie podczas zgromadzeń modlitewnych, ponieważ stanowią wówczas łatwy cel ataków bandytów.

 

W książce przedstawiamy raporty z tragicznych miejsc wydarzeń w 40. krajach świata.

 

Co roku życie setek tysięcy ludzi jest zagrożone tylko dla tego, że są oni wyznawcami Jezusa Chrystusa. Oprócz wielkiego ryzyka utraty życia i zdrowia, dodatkowo chrześcijanie narażeni są jeszcze na codzienne szykany, dyskryminację, utratę prywatnego mienia, co zostało bardzo precyzyjnie scharakteryzowane w naszej publikacji, ukazującej, że prześladowanie, to także codzienna dyskryminacja w sferze publicznej (w pracy, na ulicy, w społeczności sąsiedzkiej), a także w sferze prywatnej (w kręgu rodzinnym).

 

Raport „Prześladowani i zapomniani” ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi nieznany los milionów ludzi, ponieważ w stereotypowym wyobrażeniu prześladowania chrześcijan kojarzą się wyłącznie z zamierzchłymi czasami Cesarstwa Rzymskiego. Jan Paweł II powiedział, że XX wiek był najkrwawszym okresem prześladowań ludzi za wiarę w Jezusa Chrystusa. Niestety nowe tysiąclecie nie zapowiada poprawy ich sytuacji, czego dowodem są krwawe Święta Bożego Narodzenia 2010 oraz tragiczny początek Nowego Roku w Egipcie (zamach w Aleksandrii).

„Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2009/2010” zawiera następujące kraje:

Przykłady radykalnego islamu: Arabia Saudyjska, Afganistan, Algieria, Bahrajn, Bangladesz, Egipt, Etiopia, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Liban, Malediwy, Malezja, Maroko, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Turcja, Ziemia Święta (Autonomia Palestyńska, Izrael).

Przykłady radykalnego buddyzmu: Bhutan.

Przykłady radykalnego hinduizmu: Indie, Nepal.

Przykłady reżimów totalitarnych: Chiny, Erytrea, Korea Północna, Kuba, Wietnam, Laos.

Przykłady dyktatur: Białoruś, Boliwia, Myanmar, Tadżykistan, Uzbekistan, Wenezuela, Zimbabwe.
Konflikty wojenne: wykorzystywane są również do przeprowadzania czystek etnicznych i religijnych na ludności cywilnej, podczas gromadzenia się chrześcijan na modlitwie. Takimi przykładami są masakry na chrześcijanach dokonywane przez oddziały Armii Bożego Oporu w Demokratycznej Republice Konga, czy ataki lewackich ugrupowań FARC-u w Kolumbii.

 

Raport Prześladowani i zapomniani. Prześladowania chrześcijan w latach 2009/2010 jest głosem uciskanych, dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijan, tych, którym zakneblowano usta, aby nie mogli powiedzieć światu o swoim losie. Publikacja jest też swego rodzaju wyrzutem sumienia dla ludzi cywilizacji Zachodu, cywilizacji stworzonej na wartościach chrześcijańskich. Mieszkańcy tego świata, dziś syci i samozadowoleni zapominają o losie uciskanych Sióstr i Braci w Chrystusie Panu” (z recenzji naukowej: ks. prof. Tadeusza Bąka).

Wiecej informacji:
www.pkwp.org/kampanie/raport_przesladowani_i_zapomniani_(2009-2010)/

 

Podziel się z innymi:

TRĄD – WCIĄŻ ZAGRAŻA ŻYCIU CZŁOWIEKA

58. ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH

 

Trąd - ciągle niepokonany

Co roku w ostatnią niedzielę stycznia przeżywamy Światowy Dzień Trędowatych.
 
Dokładna liczba trędowatych nie jest znana.
 
Wiadomo natomiast, ilu trędowatych rocznie trafia na leczenie w ośrodkach, szpitalach, ambulatoriach, stacjach misyjnych.
 
Liczbę zarejestrowanych każdego roku przypadków trądu podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i są one traktowane jako oficjalne, udokumentowane dane. Najnowszy komunikat dotyczy roku 2008, kiedy zanotowano 249 007 nowych przypadków trądu. Ponad 20 tys. chorych to dzieci poniżej 15. roku życia.
 
Ludzi wyleczonych z choroby, ale traktowanych w swoich środowiskach jako trędowaci, na świecie żyje kilkanaście milionów. Ponad dwa miliony osób po przebytym trądzie to osoby niepełnosprawne.
Po okresie radykalnego spadku notowanych przypadków trądu, od kilku lat liczba trędowatych nie zmniejsza się. Dotyczy to zwłaszcza Indii, które są największym ogniskiem tej choroby. Jedna trzecia wszystkich trędowatych znajduje się pod opieką ośrodków noszących imię inicjatora światowej akcji na rzecz trędowatych Raoula Follereau, w których pracują między innymi polscy misjonarze.
Fundacja Polska Raoula Follereau to niedochodowa organizacja, która powstała, aby wspierać najbiedniejszych z biednych. Inspiracja wypłynęła od Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił walce z trądem, chorobą, która od czasów biblijnych jest przekleństwem ludzi biednych i zapomnianych.

W 2011 r. obchodzimy już 58. Światowy Dzień Trędowatych. Dzień ten jest „okazją do uświadomienia nam na nowo potrzeby odbudowania w nas wyobraźni miłosierdzia. Bez niej, mimo postępu cywilizacyjnego rozwiniętych społeczeństw, trąd, głód i inne zapomniane już dziś choroby będą dalej dziesiątkowały naszych najuboższych i najsłabszych braci” – pisze prezes Fundacji Follereau w jednym z apeli na ten Dzień.

 

Apel na 58 Światowy Dzień Trędowatych
30 stycznia 2011

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana,
prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:
«Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Mk 1, 40-41

Dziesięć lat temu przekroczyliśmy próg trzeciego tysiąclecia. Weszliśmy w nową erę postępu i cywilizacji. Dzięki zdobyczom nauk medycznych wiele dotąd nieuleczalnych chorób przestało zagrażać człowiekowi. O niektórych nawet już zapomnieliśmy. Niestety, nie wszyscy mają szczęście korzystać z osiągnięć nowoczesnej medycyny. Są bowiem na świecie takie obszary, gdzie ludzie umierają nie tylko z powodu chorób, ale także z głodu, gdzie dzieci nie mają żadnych szans, by zobaczyć kiedyś lekarza, by nauczyć się pisać i czytać. Wielki humanista dwudziestego wieku Raoul Follereau pytał: polecieliśmy na księżyc, ale czy staliśmy się dzięki temu mądrzejsi, lepsi? Czy nie budzi już w nas wyrzutów sumienia przypomnienie, iż od ponad dwudziestu lat medycyna dysponuje skuteczną terapią antybiotykową a mimo to u progu 2011 roku w najuboższych rejonach świata żyją i cierpią jeszcze ludzie dotknięci trądem, którzy mogą liczyć najczęściej na pomoc najodważniejszych misjonarzy.

Obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia 58 Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia mieszkańcom krajów zamożnych o wciąż trwającym dramacie ludzi najuboższych, pozbawionych dostępu do pomocy medycznej. Dokładna liczba trędowatych na świecie nie jest znana. Dzięki danym publikowanym przez Światową Organizację Zdrowia WHO wiemy że, mimo znaczącego postępu w walce z trądem, każdego roku odkrywa się jeszcze około ćwierć miliona nowych przypadków tej zapomnianej choroby zakaźnej. To znaczy, że co dwie minuty pojawia się na świecie nowy przypadek trądu. Niestety, część zdiagnozowanych chorych, to osoby już ciężko okaleczone i mimo, że da się je wyleczyć z trądu, pozostaną do końca życia ludźmi kalekimi. Jeśli z satysfakcją mówimy, iż dzięki rozsianym po całym świecie ośrodkom Follereau i innym podobnym instytucjom udało się w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wyleczyć 14 milionów trędowatych, to jednocześnie nie możemy zapominać, że spośród nich 3 miliony, to ludzie ciężko okaleczeni, cierpiący z powodu długo niegojących się ran, wymagający stałej opieki w specjalnych ośrodkach.

Największe skupiska trądu występują w najbiedniejszych krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki.
Jedna trzecia wszystkich trędowatych na świecie leczona jest w ośrodkach Follereau. Dzięki Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau, której częścią jest nasza Fundacja, każda pomoc jest kierowana tam, gdzie są najpilniejsze potrzeby.

Główne priorytety naszych działań to: organizacja punktów opieki medycznej – w tym ruchomych, niebezpiecznych misji medycznych w niedostępnych rejonach buszu, pustyni, sawanny, czy obozów dla uchodźców, diagnostyka, chirurgia, formacja sanitarna, wspieranie badań naukowych nad nowymi metodami leczenia i prewencji, reintegracja wyleczonych chorych, oświata i eliminacja wciąż obecnych przesądów dożywotnio skazujących trędowatych na życie w izolacji.

W szerszej perspektywie walka z trądem obejmuje: eliminację ubóstwa, oświatę, wspieranie inicjatyw, które mogą pomóc chorym wychodzącym z zaklętego syndromu „bycia trędowatym na zawsze” poprzez aktywność zawodową i możliwość utrzymania własnej rodziny.
Realizacja tych zadań wymaga naszego wsparcia. Dlatego przy okazji Światowego Dnia Trędowatych po raz kolejny apelujemy o pomoc. Każdy z nas może mieć udział w dziele walki z jedną z najstarszych i najstraszniejszych chorób ludzkości.

Pieniądze można przekazywać na konto Fundacji Polskiej Raoula Follereau z tytułem wpłaty „trąd”
87 1240 1082 1111 0000 0387 2932

dr Kazimierz Szałata
prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau
fundator Union Internationale des Associations RF

Marzeniem Raoula Follereau był świat wolny od niszczącego człowieka trądu w każdej postaci. A więc nie tylko tego wywołanego przez bakterię Hansena, którą da się dziś leczyć antybiotykami, ale także trądu nikczemności, bezbożności, relatywizmu moralnego, egoizmu i znieczulicy. Te ostatnie formy trądu są równie niebezpieczne i równie trudne do wyeliminowania z naszego życia.

 

Przy okazji 58 Światowego Dnia Trędowatych warto pomyśleć także o tych postaciach podstępnej i zaraźliwej choroby, które rozwijają się w obszarze ubóstwa duchowego zamożnych krajów.

Więcej o pracy Fundacji Polskiej Raoula Follereau na stronie internetowej www.follereau.org
kontakt mailowy: fundacja@szalata.pl

 

 

Podziel się z innymi:

WIARA

Czytanie Hbr 11, 1-2. 8-19

 

Psalm Łk 1, 69-72. 74-75

 

Ewangelia Mk 4, 35-41

Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

 

Życiowe burze nie omijają nikogo.

Prędzej czy później doświadczamy ich w naszym życiu.

To szczególny czas próby dla naszej wiary.

Wydaje się nam, że wszyscy są przeciwko nam, wichura wydarzeń miota skorupką naszej  łódki.

Wydaje się nam, że Pan zostawił nas na łaskę i niełaskę żywiołów i świata. 

Gdzież On jest, czy jest Mu obojętne, że cierpimy, że lęk i przerażenie odbiera sen, że nie mamy już ani wewnetrznej odwagi ani sił psychicznych czy fizycznych aby dalej zmagać się z przeciwnościami?

Czy w takiej sytuacji jest jeszcze miejsce na wiarę?  Na tę wiarę, karmioną łaskami, poczuciem bycia blisko Pana, realizowania Jego woli, służenia innym… To wszystko jakby przeminęło. 

Przychodzą pokusy, trudniejsze do odparcia niż zawierucha życiowa.

Nieprzyjaciel duszy przypomina wszystko co dobrego czyniliśmy i wskazuje na niszczycielską burzę, która wydaje sie zatapiać wszystko, i być jakąś niczym nie zasłużoną karą…

Stąd tylko krok od załamania, zwątpienia, a potem nawet buntu, który może zakończyć się pełnym goryczy odstąpieniem od Pana.

Dziś, po iluś przeżytych burzach, wiem, że gdy znowu przyjdzie wiatr i fala, będę prosić nie o odmianę i uciszenie, ale o to aby to wydarzenie umocniło moją wiarę, aby Pan udzielił łaski głębokiej wiary, która nie ulęknie się i nie zwątpi w tym nowym  doświadczeniu.

I obym z tej łaski, łaski wytrwania przy Panu, łaski która jest udzielana wcześniej, która  poprzedza trudne wydarzenia, umiała skorzystać, gdy te wydarzenia przyjdą.

Tak bardzo potrzeba nam odważnej wiary.

Wiary, która ufa Panu niezależnie od życiowych okoliczności.

Wiary w Osobę, wiary w Zwycięzcę zła i śmierci, wiary która daje siłę i moc naszej odwadze codziennego życia i dawania świadectwa.

Wiary, która nie boi się ślepego zaufania, bo wie w Kim to zaufanie pokłada.

   

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Litania do Bł. Bolesławy Lament

Litania do Błogosławionej Bolesławy Lament

(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święta Maryjo, Królowo Dziewic,

Błogosławiona Bolesławo, – módl się za nami.

Bł. Bolesławo, niedościgniona w pobożności,

Bł. Bolesławo, czyniąca wszystko na chwałę Bożą,

Bł. Bolesławo, pełna żywej wiary,

Bł. Bolesławo, żarliwa w modlitwie,

Bł. Bolesławo, bezgranicznie ufająca Bogu,

Bł. Bolesławo, całkowicie poddana woli Bożej,

Bł. Bolesławo, pełna cierpliwości,

Bł. Bolesławo, prowadząca głębokie życie wewnętrzne,

Bł. Bolesławo, ściśle zjednoczona z Bogiem,

Bł. Bolesławo, wzorze modlitwy i kontemplacji,

Bł. Bolesławo, powołana do pracy apostolskiej,

Bł. Bolesławo, bolejąca nad rozdarciem jedności Kościoła,

Bł. Bolesławo, dążąca do zjednoczenia chrześcijan,

Bł. Bolesławo, inspiratorko ekumenizmu przez miłość,

Bł. Bolesławo, gorliwa w działalności misyjnej,

Bł. Bolesławo, przykładzie życia ewangelicznego,

Bł. Bolesławo, założycielko rodziny zakonnej,

Bł. Bolesławo, wzorze czystości,

Bł. Bolesławo, heroiczna w ubóstwie,

Bł. Bolesławo, posłuszna woli Bożej,

Bł. Bolesławo, czcicielko Serca Jezusowego,

Bł. Bolesławo, miłośnico ukrzyżowanego Zbawiciela,

Bł. Bolesławo, adoratorko Eucharystii,

Bł. Bolesławo, wielbicielko Najświętszej Dziewicy,

Bł. Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny,

Bł. Bolesławo, wychowawczyni młodzieży,

Bł. Bolesławo, pełna wyrzeczenia,

Bł. Bolesławo, wzorze pracowitości,

Bł. Bolesławo, przykładzie głębokiej pokory,

Bł. Bolesławo, rozpalająca miłość do Boga,

Bł. Bolesławo, umacniająca słabych w wierze,

Bł. Bolesławo, wzorze męstwa i wytrwałości,

Bł. Bolesławo, uwrażliwiona na potrzeby ubogich,

Bł. Bolesławo, opiekunko upośledzonych i wzgardzonych,

Bł. Bolesławo, doświadczona cierpieniem,

Bł. Bolesławo, troskliwa o zbawienie grzeszników,

Bł. Bolesławo, zabiegająca o pomnożenie chwały Bożej,

Bł. Bolesławo, wspomagająca dusze w czyśćcu,

Bł. Bolesławo, orędowniczko nasza przed Bogiem,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami błogosławiona Bolesławo.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś błogosławioną Bolesławę do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości, spraw, abyśmy wsparci Jej modlitwami, w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Podziel się z innymi:

BŁ. BOLESŁAWA LAMENT

BŁOGOSŁAWIONA BOLESŁAWA LAMENT, DZIEWICA

29 stycznia

 

 

Błogosławiona Bolesława Lament

Bolesława urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Jej ojciec był rzemieślnikiem. Po niej w rodzinie przyszło na świat jeszcze siedmioro dzieci.
 
Atmosfera domu, w którym się wychowała, przepojona była głęboką i prawdziwą religijnością, a Bolesława od dziecka kochała Boga i posiadała dar modlitwy.
W 1880 roku ukończyła ze złotym medalem gimnazjum w Łowiczu.
 
Tam też miała okazję poznać problemy religijne, narodowe i społeczne swojej epoki, co miało duże znaczenie dla jej duchowej formacji.
 
Przez dwa lata uczyła się w Warszawie zawodu krawcowej, po czym otworzyła w Łowiczu własny zakład krawiecki, wykazując dużo inicjatywy, przedsiębiorczości i talentu organizacyjnego.
Wkrótce zlikwidowała swoją pracownię i mając 22 lata razem z siostrą Stanisławą wstąpiła do zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi w Warszawie.
Jako postulantka wyróżniała się darem modlitwy, skupienia oraz wiernością obowiązkom. Po złożeniu pierwszej profesji była wychowawczynią dziewcząt w internatach zgromadzenia i instruktorką krawiectwa; uczyła także w szkołach podstawowych.
 
Ujawnił się wtedy jej talent organizacyjny. Nie będąc pewna swego powołania, nie złożyła jednak profesji wieczystej. W 1893 roku opuściła zgromadzenie.
 
Rok później nagła śmierć ojca postawiła przed nią zadanie zapewnienia bytu matce i młodszemu rodzeństwu. Cała rodzina zamieszkała w Warszawie. Tu Bolesława odznaczyła się szczególną wrażliwością na ludzką biedę, rozwinęła działalność charytatywną wśród ubogich i bezdomnych, prowadząc dom noclegowy na Pradze.
Ojciec Honorat Koźmiński – jej duchowy przewodnik polecił, aby objęła stanowisko przełożonej świeckiego III zakonu św. Franciszka przy jednej z warszawskich parafii.
 
Przeżywając boleśnie rozdarcie jedności Kościoła dostrzegła w sobie powołanie do pracy nad zjednoczeniem Kościoła braci odłączonych.
 
W 1903 roku poszła za radą ojca Honorata i wyjechała razem z dwiema ochotniczkami do Mohylewa nad Dnieprem, aby zająć się tam katolickim wychowaniem młodzieży.
W 1905 roku wszystkie trzy rozpoczęły nowicjat zakonny. Przy pomocy jezuity ojca Józefa Wiercińskiego, Bronisława Lament napisała konstytucje nowego zgromadzenia zakonnego Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, którego celem było wspieranie zjednoczenia chrześcijan na Wschodzie z Kościołem katolickim i umocnienie wiary.
 
Służyła gorliwie tej sprawie, przyczyniając się do wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych.
 
W 1906 roku wraz ze swymi dwoma towarzyszkami Bronisława Lament złożyła pierwsze śluby zakonne, a w rok później siostry przeniosły się do Petersburga, gdzie rozwinęły działalność wychowawczą wśród dzieci oraz młodzieży. W 1913 roku wszystkie trzy złożyły wieczyste śluby.
Stawiając siostrom i sobie wzór Świętej Rodziny, Bolesława naśladowała Ją w ubóstwie, umiłowaniu pracy, wytrwałości i delikatności. W jej duchowości uderza wierność woli Bożej, postawa wstawiennicza i wynagradzająca.

Po wybuchu rewolucji październikowej zgromadzenie nie mogło prowadzić swojej działalności.

 
Za naukę religii więziono siostry, jedna z nich została wywieziona na Syberię. Mężnie znosiły prześladowania i głód. Pozbawione domu i środków do życia, w 1921 wróciły do Polski.
 
W 1922 roku w Chełmnie na Pomorzu siostry otoczyły opieką młode repatriantki z Rosji.
Po raz pierwszy włożyły wówczas habity.
 
W 1925 roku siostra Bolesława zorganizowała nowicjat w Piątnicy pod Łomżą, a w rok później przeniosła dom generalny do Ratowa w diecezji płockiej.
W 1935 r. zrzekła się urzędu przełożonej generalnej zgromadzenia.
Decyzją nowej przełożonej generalnej wysłana do Białegostoku, zorganizowała tam przedszkole, kursy kroju i szycia oraz gimnazjum. Z jej inicjatywy siostry podjęły pracę w dwu internatach, domu noclegowym i stołówce dla bezrobotnej inteligencji. Otaczały też opieką więźniów.
 
Od 1941 r. Bolesława znosiła cierpliwie paraliż, zamieniając swe czynne apostolstwo na apostolstwo cierpienia i modlitwy. Przez całe życie była człowiekiem głębokiej modlitwy, umiała modlić się w każdej sytuacji, jednocząc się przez to z Bogiem. Była przykładem ofiarnego i pełnego ufności do Boga życia.

Zmarła 29 stycznia 1946 roku w Białymstoku w opinii świętości. Jej ciało przeniesiono do klasztoru w Ratowie i złożono w krypcie pod kościołem św. Antoniego. Beatyfikował ją w Białymstoku w 1991 roku Jan Paweł II. Ojciec Święty tak wtedy mówił o niej:

W głębokim poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół, boleśnie przeżywała Bolesława rozdarcie jedności Kościoła. Sama doświadczyła wielorakich podziałów, a nawet nienawiści narodowych i wyznaniowych, pogłębionych jeszcze bardziej przez ówczesne stosunki polityczne. Dlatego też głównym celem jej życia oraz założonego przez nią zgromadzenia stała się jedność Kościoła, ta jedność, o którą modlił się w Wielki Czwartek w wieczerniku Chrystus: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim Imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17, 11). Służyła matka Lament sprawie zjednoczenia tam zwłaszcza, gdzie podział zaznaczał się ze szczególną ostrością. Nie szczędziła niczego, byleby umacniać wiarę i rozpalać miłość do Boga, byle tylko przyczynić się do wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych: „Żebyśmy wszyscy – jak mówiła – miłowali się i stanowili jedno”. Pracę na rzecz jedności Kościoła, zwłaszcza na terenach wschodnich, uważała za szczególną łaskę Bożej Opatrzności. Długo przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość.

W ikonografii bł. Bolesława przedstawiana jest w habicie zgromadzenia. W dłoniach trzyma otwartą księgę.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi: