URODZINOWE DZIĘKCZYNIENIE

Tegoroczne świętowanie od urodzin po imieniny przepięknie ułożyło się w ciąg moich najważniejszych i, po Uroczystościach i Świętach Pana Jezusa i Niepokalanej, ulubionych dni – I czwartku, I piątku i I soboty miesiąca. 

Miniony rok, nie raz i nie dwa stawiał pytanie czy to już? W pewych momentach zastanawiałam się, czy dziękować będę tu czy już tam, zostawiałam jednak Panu Bogu najlepszy wybór.

Najbliżsi Przyjaciele i członkowie Rodziny pamiętali i wraz ze mną dziękowali Panu Bogu za dar życia i za moich ś.p. rodziców.

Tamten grudniowy dzień, 2 grudnia przed 55 laty, gdy po raz pierwszy zobaczyłam twarz mamy, wypadał w pierwszy I piątek miesiąca, dzień wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Obu Sercom Pana Jezusa i Niepokalanej zostałam przez mamę od mojego poczęcia cicho powierzona.

Dwie piątki napełniły mnie wewnętrznym pokojem i jeszcze większą radością. Choć aura jak każdy widzi nie rozpieszcza nikogo, choć trudności komunikacyjne powodują, że czasem chciałoby się zamienić w stonogę, która chyba się nie ślizga, a jesli już jej się to przytrafi to nie traci równowagi, to w sercu rozkwitły wilokolorowe malutkie bukiety kwiatów. Powiał ciepły wiosenny wiaterek. Promienie słońca stopiły troski.

Taka urodzinowa anomalia.

W tym dniu dziękowałam Panu Bogu za kapłanów. Od tego pierwszego, który poprzez Sakrament Chrztu Świętego włączył mnie do Mistycznego Ciała Chrystusa, przez kolejnych zakonników i kapłanów diecezjalnych, biskupów, arcybiskupów, kardynałów i papieży, którzy przez te 55 lat nawigowali Barką Kościoła, na wzburzonych wodach świata.

Wszystkich ich z imienia wspominałam i dziękowałam za obecność na ścieżkach mojego życia.

Dziękowałam patronom dzisiejszego dnia. Choć w liturgii nie są oni wspominani, to w moim sercu każdy z nich ma swój kącik i często się do nich w różnych sprawach zwracam. Świtym i błogosławionym Bibiannie, Anieli Marii Astroch, Bentivoliusovi de Bonis,Janowi z Ruysbroek, Oderyzjuszowi, Rafalowi Chylinskiemu, Sylweriuszowi i Wizyntowi. 

Dziękowałam Bożej Opatrzności za nauczycieli i wychowawców, prosząc dla tych co odeszli do Pana o radość nieba, a dla tych co jeszcze są wśród nas o dobre jasne dni do końca, za ich trud i poświęcenie.

Dziękowałam za wszystkich członków Rodziny, Przyjaciół, znajomych, krewnych, sąsiadów, współpracowników, kolegów, koleżanki, przełożonych, prosząc dla każdej i każdego z nich o wszelakie dobro, za wszystko to co swoją  dłuższą lub krótszą obecnością na ścieżkach  mojego życia wnieśli jako jedyny w swojej wyjątkowości i niepowtarzalności dar.

Dziękowałam za Was, czytelników tego bloga, za tych którzy stawiają pytania, komentują, czasem skrytykują, właczają się do wspólnej modlitwy, za znanych z imienia czy nicka i tych nieznanych, których obecność widać jedynie w statystykach.

Dziękowałam za piękno świata i wszystkie moje wyprawy w bliższe i dalsze zakątki Polski, Europy i świata.

Dziękowałam za wschody i zachody słońca, za szum wiatru, za chmury i obłoki, mgły, deszcze i śniegi, za strumienie, wodospady, rzeki, jeziora, morza i oceany, za doliny, parowy, kotliny, wzgórza i góry, za lądy i wyspy, za rośliny i zapachy, za biedronki, pszczoły  i motyle, ptaki i zwierzęta małe i duże.

 

Uwielbiałam Boga za wszystko czym tak zaskakująco i bezgranicznie chojnie dzień po dniu  raczył mnie obdarowywać. I wraz z psalmistą pytałam w sercu:

   2 O Panie, nasz Boże,
    jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
    Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
    na przekór Twym przeciwnikom,
    aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
 
4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
    księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
    i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? (Ps 8, 2-5)

I wraz z Danielem odpowiadałam:

52 Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców –
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości –
chwalebne i wywyższone na wieki.
53 Błogosławiony jesteś w przybytku
świętej Twojej chwały –
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
54 Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa –
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
55 Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
co na Cherubach zasiadasz –
pełen chwały i wywyższony na wieki.
56 Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba –
pełen chwały i sławny na wieki.
57 Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
58 Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
59 Niebiosa, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
60 Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
61 Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
62 Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
63 Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
64 Deszcze i rosy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
65 Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
66 Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
67 Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
68 Rosy i szrony, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
69 Mrozy i zima, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
70 Lody i śniegi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
71 Dni i noce, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
72 Światło i ciemności, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
73 Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
74 Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki!
75 Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
76 Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
77 Źródła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
78 Morza i rzeki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
79 Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
80 Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
81 Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
82 Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
83 Izraelu, błogosław Pana,
chwal i wywyższaj Go na wieki!
84 Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
85 Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
86 Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
87 Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
88 Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki,
bo wybawił nas z otchłani
i z mocy śmierci ocalił nas,
wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia.
89 Wychwalajcie Pana, bo łaskawy,
bo na wieki Jego łaskawość.
90 Wszyscy bogobojni,
błogosławcie Pana, Boga bogów,
chwalcie i wysławiajcie,
bo na wieki Jego łaskawość. (Dn 3, 52-90)

 

+ Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze

i na wieki wieków.

Amen.

 

Podziel się z innymi:

WYPEŁNIAĆ WOLĘ OJCA NIEBIESKIEGO

I czwartek miesiąca – Godzina Święta

 

Kolekta

Boże, nasz Ojcze, okaż swoją potęgę i wspieraj nas wielką mocą,  niech Twoje miłosierdzie przyśpieszy zbawienie, które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Iz 26, 1-6

Psalm Ps 118, 1. 8-9. 19-21. 25-27

 

Ewangelia Mt 7, 21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

Jak dobrze, że w dzisiejszym dniu, Pan przypomina mi, przypomina nam,  tych kilka najważniejszych słów z Ewangelii ….

Wyobraźmy sobie, że trzeba odrzucić wszystkie nasze słowne deklaracje, złożone obietnice i śluby, nasze słowne modlitwy i pozostać jedynie z naszymi czynami, z naszym codziennym życiem, z tym jak przeżywamy życiową dobrą pogodę i życiowe burze i nawałnice.

Czy czasem nie jest tak, że po każdej życiowej zawierusze zabieramy się do odbudowywania zawalonego „domu” a nie poświęcamy czasu na refleksję nad tym, dlaczego nasz dom runął, co w nim było słabe, nietrwałe, nie związane z fundamentem, a może zwyczajnie nie było żadnego fundamentu, tylko kiepska podmurówka?

 

Dziś ponownie słyszymy program  nie tylko na czas Adwentu, ale na całe nasze życie.

Mamy postawić w centrum naszej codzienności wolę Ojca.

Nie możemy budować na pozorach.

Autentyczne szukanie woli Bożej sprawdza się w konkretnych postawach życia.

Przypatrzmy się dziś bliżej naszemu dotychczasowemu życiu.

Jaki jest związek między deklaracjami, wzniosłymi i nieraz pięknymi słowami o Miłości Boga i bliźniego a codziennym zaangażowaniem w wypełnianie obowiązków stanu, w relacjach z trudnymi bliźnimi?

Jaki jest związek pomiędzy słowami o ufności Panu a tkwiącym w nas niepokojem o przyszłość  naszą i naszych bliskich oraz lękiem przed jakąkolwiek próbą jaką Pan mógłby nas dotknąć?

Tylko pójście  drogą Słowa Bożego gwarantuje, że nasze życie będzie autentyczne, że będzie prawdziwym świadectwem wiary Bogu Trój Jedynemu, że będzie powodem do refleksji dla naszego otoczenia, niemym wezwaniem do uwierzenia i nawrócenia.

Słowo może być i rzeczywiście jest oparciem w każdej trudnej sytuacji. Jeśli podejmiemy decyzję aby Nim żyć, nasze życie zacznie się przemieniać. Bez Słowa Bożego, bez życia Nim budujemy bez fundamentów na ruchomych piaskach życia …

 

Kiedy nad moją głową świeci słońce czy przetaczają się burze mam w sercu wyryte dwa wersety, które moja pamięć przywołuje niezauważalną modlitwą : „Niech mi się stanie według Twego Słowa”; „Oto jestem, aby pełnić Twoją wolę”.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

Błogosławiony Rafał Chyliński

Błogosławiony Rafał Chyliński

2 grudnia

 

Błogosławiony Rafał Chyliński

Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1694 r., we wsi Wysoczka (woj. poznańskie). Jego rodzice Arnold Jan i Marianna Kierska wychowali go w wierze chrześcijańskiej.
 
Ukończył szkołę parafialną w Buku, a następnie Kolegium humanistyczne w Poznaniu. W 1712 roku zaciągnął się do wojska jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego, gdzie przez trzy lata doszedł do stopnia oficerskiego i został komendantem chorągwi.
W trzy lata później opuścił wojsko.
 
Wkrótce potem wstąpił do franciszkanów. Tam otrzymał imię zakonne Rafał. Śluby wieczyste złożył już 26 kwietnia następnego roku, a w czerwcu 1717 r. przyjął święcenia kapłańskie. Życie ascetyczne łączył z posługą misyjną.
 
Przebywał w klasztorach w Radziejowie, Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Gnieźnie i Warce nad Pilicą. Najdłużej pracował w Łagiewnikach koło Łodzi i Krakowie. Z zapałem głosił kazania i prowadził katechizację, dał się poznać jako doskonały spowiednik. Szerzył apostolstwo miłości i miłosierdzie wśród biednych, cierpiących, kalek – dla których był troskliwym i cierpliwym opiekunem.
 
Ponad wszystko przedkładał miłość do Boga. Powtarzał często: „Miłujmy Pana, wychwalajmy Pana zawsze, nigdy Go nie obrażajmy”.
 
Dla wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy świata wybrał drogę pokuty, licznych umartwień, wyrzeczeń i surowych postów. Z radością wychwalał Pana, wiele czasu poświęcał na modlitwę osobistą.
Swoim życiem w zgodzie z Ewangelią wyrażał ogromną miłość do Boga.
Był gorącym orędownikiem ufności w łaskawości Boga i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, którą czcił z ogromną pobożnością i synowskim oddaniem. Jego pobożność oraz miłosierdzie zjednały mu za życia opinię świętości.
Kiedy w 1736 roku wybuchła epidemia w Krakowie, niezwłocznie pospieszył z pomocą, opiekując się troskliwie chorymi i umierającymi. Nie dbając o swoje bezpieczeństwo, spędzał w lazarecie dnie i noce, wykonując wszelkie posługi przy chorych, pocieszając, spowiadając i przygotowując konających na śmierć. Po dwóch latach, gdy epidemia w Krakowie ustała, powrócił do Łagiewnik, gdzie opiekował się ubogimi, rozdając im jedzenie i ubranie. Pełną miłości i pokory opiekę nad chorymi przerwała choroba, zmuszając go do pozostania w celi zakonnej. Chorując dawał przykład wielkiej cierpliwości, z jaką znosił wszelkie cierpienia.
Zmarł 2 grudnia 1741
r. w Łagiewnikach koło Łodzi. Tam znajdują się jego relikwie. Ojca Rafała beatyfikował Jan Paweł II w Warszawie w parku Agrykola (1991).

W ikonografii bł. Rafał przedstawiany jest w brązowym habicie franciszkańskim i w czerwonej stule. Jego atrybutami są: księga na stole, dyscyplina, krzyż.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

W GRUDNIU DOŁĄCZYLI DO NAS

         

 

 

 

 Tajemnice Różańca Świętego – Grudzień

1 RÓŻA

1. BARKA                  NARODZENIE PANA JEZUSA

2. MOHEREK             OFIAROWANIE PANA JEZUSA

3. JANUSZ                ZNALEZIENIE W ŚWIĄTYNI

4. BIEDRONKA          CHRZEST W JORDANIE

5. ANNA                   WESELE W KANIE

6. PAULA                 NAUCZANIE PANA JEZUSA

7. MAGDA                PRZEMIENIENIE NA GÓRZE

                                         TABOR

8. KRZYŚ                  USTANOWIENIE EUCHARYSTII

9. BASIA                   MODLITWA W OGRÓJCU

10. TERESA               BICZOWANIE

11. MALUTKA            CIERNIEM KORONOWANIE

12.

13.

14.

15.

16.

17. PACIOREK           WNIEBOWZIĘCIE NMP

18.

19.

20.

 

 

Jeśli chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy rożańcowej poprzez odmawianie przez cały miesiąc jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie zapraszamy.

Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czeka na Ciebie w którejś z pozostałych tajemnic różańca …

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod notką, lub skorzystać z maila pod linkiem „napisz do mnie” w lewej części bloga.

 

Podziel się z innymi: