RÓŻANIEC TAJEMNICA 1 – ZWIASTOWANIE

  

 

Tajemnica 1

Zwiastowanie

 

Św. Łukasz Ewangelista tak opisuje zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie:

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „.
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 34 Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 35 Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 38 Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Rozważając tajemnicę zwiastowania najpierw dostrzegamy zamysł Boży: grzech, który przez nieposłuszeństwo popełniła Ewa i który stał się udziałem wszystkich jej dzieci zostaje zgładzony przez  Jezusa dzięki posłuszeństwie Maryi. Maryja staje się matką wszystkich ludzi i prowadzi każdego człowieka drogą jego osobistego zbawienia.

 

Początek zbawienia ludzkości ma miejsce w skromnych i bardzo zwyczajnych warunkach: w Galilei, w mieście Nazaret żyła Dziewica poślubiona cieśli Józefowi.

Z tego co było treścią życia każdego dnia Maryja budowała swoją świętość i wzrastała w Miłości. Pięknością swoją, bogactwem cnót zachwyciła niejako oczy Boga.

Dlatego pewnego dnia „posłał Bóg anioła Gabriela”  „do Dziewicy”.

Co było takiego nadzwyczajnego w tej Dziewicy, że spośród tysięcy innych wybrał Ją Bóg?

Maryja kochała Boga całym sercem, całą duszą i oddała Mu siebie na własność.

Tak bardzo pragnęła być tylko Bożą, ze gdy anioł powiedział  Jej, że będzie matką Mesjasza 

przede wszystkim zapytała: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Spośród wszystkich cnót Maryi dwie szczególnie stają się widoczne podczas zwiastowania: pokora i czystość. Św. Bernard uważa że najbardziej przysposabiają one duszę i ciało do zjednoczenia z Bogiem.

Pokora przez przyjęcie prawdy o sobie i Bogu, przez zapomnienie o sobie ,uznanie swojej małości czyni w duszy próżnię ,która przyciąga Boga i którą On chce zapełnić.

W swojej pokorze Maryja uznaje wielkość darów Bożych: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” , przyjmuje te dary i postanawia nimi żyć: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

 

W tajemnicy zwiastowania widzimy jak cnota czystości płynie z Boga ku Jego stworzeniom.

Ozdobiony tą cnotą anioł skłania się przed pełną  cnót , przeczystą Maryją. Wcielenie Syna Bożego w ciało człowiecze odbywa się zanurzone w świętości, czystości i pokorze. Bóg, który jest Miłością wciela się w najbardziej kochające ludzkie serce Maryi i Żyje w Niej.

 

Dary Boże ofiarowane Maryi stają się też własnością nas –Jej dzieci. Nam także Bóg się oddaje i chce w nas żyć. Pozwólmy Mu.

 

————————

 

 

Opracowane na podstawie: KAZANIE na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (Mówione w Krakowie 1872 r.) O. MARIAN MORAWSKI SI

http://www.ultramontes.pl/morawski_na_zwiastowanie.htm

 

 

Rozważanie nadesłała :  Moherek

 

Podziel się z innymi:

3 myśli nt. „RÓŻANIEC TAJEMNICA 1 – ZWIASTOWANIE

  1. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi sie stanie według słowa Twego…..” Boże niech się wypełni wola Twoja względem mnie……..

Pozostaw odpowiedź ~Basia Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *