RÓŻANIEC TAJEMNICA 1 – ZWIASTOWANIE

  

 

Tajemnica 1

Zwiastowanie

 

Św. Łukasz Ewangelista tak opisuje zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie:

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „.
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 34 Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 35 Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 38 Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Rozważając tajemnicę zwiastowania najpierw dostrzegamy zamysł Boży: grzech, który przez nieposłuszeństwo popełniła Ewa i który stał się udziałem wszystkich jej dzieci zostaje zgładzony przez  Jezusa dzięki posłuszeństwie Maryi. Maryja staje się matką wszystkich ludzi i prowadzi każdego człowieka drogą jego osobistego zbawienia.

 

Początek zbawienia ludzkości ma miejsce w skromnych i bardzo zwyczajnych warunkach: w Galilei, w mieście Nazaret żyła Dziewica poślubiona cieśli Józefowi.

Z tego co było treścią życia każdego dnia Maryja budowała swoją świętość i wzrastała w Miłości. Pięknością swoją, bogactwem cnót zachwyciła niejako oczy Boga.

Dlatego pewnego dnia „posłał Bóg anioła Gabriela”  „do Dziewicy”.

Co było takiego nadzwyczajnego w tej Dziewicy, że spośród tysięcy innych wybrał Ją Bóg?

Maryja kochała Boga całym sercem, całą duszą i oddała Mu siebie na własność.

Tak bardzo pragnęła być tylko Bożą, ze gdy anioł powiedział  Jej, że będzie matką Mesjasza 

przede wszystkim zapytała: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Spośród wszystkich cnót Maryi dwie szczególnie stają się widoczne podczas zwiastowania: pokora i czystość. Św. Bernard uważa że najbardziej przysposabiają one duszę i ciało do zjednoczenia z Bogiem.

Pokora przez przyjęcie prawdy o sobie i Bogu, przez zapomnienie o sobie ,uznanie swojej małości czyni w duszy próżnię ,która przyciąga Boga i którą On chce zapełnić.

W swojej pokorze Maryja uznaje wielkość darów Bożych: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” , przyjmuje te dary i postanawia nimi żyć: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

 

W tajemnicy zwiastowania widzimy jak cnota czystości płynie z Boga ku Jego stworzeniom.

Ozdobiony tą cnotą anioł skłania się przed pełną  cnót , przeczystą Maryją. Wcielenie Syna Bożego w ciało człowiecze odbywa się zanurzone w świętości, czystości i pokorze. Bóg, który jest Miłością wciela się w najbardziej kochające ludzkie serce Maryi i Żyje w Niej.

 

Dary Boże ofiarowane Maryi stają się też własnością nas –Jej dzieci. Nam także Bóg się oddaje i chce w nas żyć. Pozwólmy Mu.

 

————————

 

 

Opracowane na podstawie: KAZANIE na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (Mówione w Krakowie 1872 r.) O. MARIAN MORAWSKI SI

http://www.ultramontes.pl/morawski_na_zwiastowanie.htm

 

 

Rozważanie nadesłała :  Moherek

 

Podziel się z innymi:

3 myśli nt. „RÓŻANIEC TAJEMNICA 1 – ZWIASTOWANIE

  1. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi sie stanie według słowa Twego…..” Boże niech się wypełni wola Twoja względem mnie……..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *