NOWENNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z WEZWANIEM CHÓRÓW ANIELSKICH

Nowenna do św. Michała Archanioła z wezwaniem Chórów Anielskich

(20-28 września)

 

 

Polecenie się świętemu Michałowi
Święty Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży, który rozgromiłeś zbuntowane duchy, gotowe do zuchwałej rozprawy ze Stwórcą swoim. Jakże donośnie i sta­nowczo brzmi Twój apel: „Któż jak Bóg!” Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!” Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Kiedy natrą pokusy, niech zabrzmi jak dzwon na trwogę, wzywający Cię na pomoc, najdzielniejszy nasz Obrońco. Wiesz, jak ważna i decydująca walka rozgrywa się w nas i wokoło nas, w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Wiesz, jak nierówna to walka, jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. Bądź nam opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpu­jących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci, kiedy być może przyjdzie nam z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. Pokładamy niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. Amen.
 
 
Wezwanie Chórów Anielskich
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Zastępy.
Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem: „Któż jak Bóg!”
 
P. Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach na­szych i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Trony najwyższe, oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w na­szych duszach i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Moce niezwyciężone, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoś­cie z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wy­trwale i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
P. Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego ży­cia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
Wszystkie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustan­nie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym ser­cem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Dzień pierwszy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Serafinów
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas, Panie, ogniem doskonałej miłości. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień drugi
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Cherubi­nów
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi   grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień trzeci
Pozdrowienie św. Mich
ała Archanioła i Chóru Tronów
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha praw­dziwej i szczerej pokory. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień czwarty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Niebiańskiego Chóru Panowań
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, Łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętnoś­ci. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień piąty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Mocy
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień szósty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Potęg
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziw­nych Potęg użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień siódmy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Księstw
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwe­go i szczerego posłuszeństwa. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień ósmy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Archa­niołów
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiąg­nąć chwałę w niebiosach. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień dziewiąty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Aniołów
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
 
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy dozna­jąc od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.
 
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Antyfona i modlitwa
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni i mocni, pełniący Jego rozkazy. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba.
 
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
 
Módlmy się.
Boże, Ty z podziwu godną mądrością wy­znaczasz obowiązki Aniołom i ludziom; spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. Przez Chrys­tusa Pana naszego. Amen.
Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Nowenna do Świętego Michała Archanioła

(20-28 września)

 

 

Polecenie się świętemu Michałowi

Święty Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży,
który rozgromiłeś zbuntowane duchy, gotowe do zuchwałej
rozprawy ze Stwórcą swoim. Jakże donośnie i stanowczo
brzmi Twój apel: „Któż jak Bóg!” Zagłuszyłeś nim zdradziecki
okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!” Niech Twój zew
bojowy nie schodzi z ust ani serca. Kiedy natrą pokusy, niech
zabrzmi jak dzwon na trwogę, wzywający Cię na pomoc,
najdzielniejszy nasz Obrońco. Wiesz, jak ważna i decydująca
walka rozgrywa się w nas i wokoło nas, w której rozstrzyga
się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych.
Wiesz, jak nierówna to walka, jak my słabi jesteśmy wobec
przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie
z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. Bądź nam
opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpujących
utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Nade wszystko
ocal w godzinę śmierci, kiedy być może przyjdzie nam
z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. Pokładamy
niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. Prosimy Cię
z bezgraniczną ufnością o pomoc. W tej ostatniej walce
o zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne
zwycięstwo. Amen.

Dzień pierwszy:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od
poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od
zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz
przeciwko niemu powstałeś, i porwawszy resztę zastępów
niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite
zwycięstwo, błagam Cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia
wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów
ciemności, tak bym, za Twoim przykładem, zwyciężywszy,
mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce,
z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień drugi:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu
wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go
w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie
potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur
deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę Ciebie,
byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę
w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie
przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy
na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł
bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości,
którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień trzeci:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
który, mianowany głową i obrońcą Kościoła katolickiego,
zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez
naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez
wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością
heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością
tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu
i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami
wrogów, chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów,
by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty i byśmy
niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej
dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień czwarty:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny
Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę Cię, wspomóż mnie
we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym
zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za Twoim
pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte
przez Niego jako słodkie kadzidło.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień piąty:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się
w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę,
owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami,
i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych
spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym,
raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił
do tego żałosnego stanu.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień szósty:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez
dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej
ostatniej walce, proszę cię, w tych strasznych chwilach
dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością,
wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich
moich wrogów i dzięki tobie, ustrzegł się grzechu i piekła,
a przez całą wieczność sławić będę Twoją potęgę i łaskawość.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień siódmy:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz
do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać
dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość,
wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny
żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni;
a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub
na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na
znoszenie ich przez jakiś czas,
wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich
przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze
przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza
światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień ósmy:

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale,
któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd
Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem
w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie
i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało
moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych,
dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności,
a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego
radość i pociechę dla wszystkich wybranych.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień dziewiąty:

Błogosławiony Archaniele, św. Michale,
który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej
mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego
zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa
Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki , ażeby wszyscy oni,
złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą
łaskawość. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed
wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa
rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego
powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia,
a wszyscy poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym
dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc
państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem,
zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego
królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą
w niebie z Jezusem Chrystusem.

Chwała Ojcu i Synowi…

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚW. GABRIELA ARCHANIOŁA

Nowenna do św. Gabriela Archanioła      

20 -28 września

 

Dzień pierwszy

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na chwałę wyróżniającą ciebie jako jednego z siedmiu duchów nieustannie czuwających przed tronem Bożym, wyjednaj dla mnie, bym zawsze stąpał w obecności Boga i by moje myśl, słowa i uczynki służyły jedynie chwale Bożej.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień drugi

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na uświęconą radość, jaką odczuwałeś posłany na ziemię, by zwiastować najbardziej pocieszającą z tajemnic, tajemnicę Wcielenia Słowa i Odkupienia powszechnego, wyjednaj dla mnie tę łaskę, bym nigdy nie pysznił się swą chwałą ani nie czuł się upokarzany, ale umiał to wszystko wykorzystać dla realizacji planów Boga, który zsyła je jedynie dla uświęcenia mnie samego i moich bliźnich.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień trzeci

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na niewysłowioną radość, jaką czułeś, kiedy pojawiłeś się w Nazarecie, przed obliczem Maryi, najbardziej uprzywilejowanej i najświętszej spośród wszystkich córek Ewy, wyjednaj dla mnie tę łaskę, bym zawsze oddawał Jej należną cześć i ze wszystkich sił pomnażał liczbę Jej sług i wyznawców, by któregoś dnia dostąpić szczęścia przyobiecanego wszystkim, którzy są Jej szczerze oddani.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień czwarty

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na niebiańską szczęśliwość jaka przepajała ciebie, gdyś zwiastował Maryi łaski pełnej, błogosławionej między niewiastami, spośród wszystkich wybranej na Matkę Słowa Wcielonego, wyjednaj dla mnie, błagam cię, bym za Jej przykładem tak umiłował ciszę i modlitwę, żebym jeszcze w tym żywocie zasłużył na wyróżnienie Jej szczególnym błogosławieństwem.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień piąty

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na ogromne zdumienie, jakie odczułeś, widząc Dziewicę zakłopotaną twoimi hołdami, wyjednaj dla mnie, proszę cię, nieustające umiłowanie uświęconej pokory, będącej podstawą i wsparciem wszelkiej cnoty.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień szósty

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na niezwykły podziw, jaki zacząłeś żywić dla Maryi, gdy ujrzałeś, że prędzej wyrzeknie się łaski boskiego macierzyń­stwa, niż własnego dziewictwa, wyjednaj dla mnie, kornie proszę ciebie, odwagę i rozsądek, bym prędzej odrzucił wszelkie rozkosze i zaszczyty doczesne, niż złamał choćby najmniejszą z obietnic danych memu Bogu.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień siódmy

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na zachwycającą serdeczność, dzięki której rozwiałeś obawy, które zaczęły targać sercem Maryi, gdy zwiastowałeś Jej, że stanie się matką, wygnaj z mego umysłu wszystkie ułudy, przy pomocy których książę ciemności stara się zakłamać prawdę niezbędną dla zbawienia.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień ósmy

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na gotowość, z jaką Dziewica przyjęła twoje słowa i z jaką zgodziła się zostać Matką Boga i Jego współpracownicą w dziele odkupienia świata, wyjednaj dla mnie, błagam cię łaskę godzenia mojej woli z wolą zwierzchników i dźwigania z radością wszelkich krzyży, jakimi Bóg zapragnie mnie obarczyć.
Chwala Ojcu i Synowi…

 

Dzień dziewiąty

Błogosławiony archaniele, św. Gabrielu, przez wzgląd na radość z przyszłego zbawienia ludzkości, z jaką zaniosłeś zgodę Dziewicy przed tron Trójcy Przenajświętszej, Słowa Ojca, wprowadzonego w łono, gdzie, za sprawą Ducha Świętego, oblekło się w naszą marność, wyjednaj dla mnie to, bym mógł wiernie trzymać się tej cudownej ścieżki wszelkich cnót, którą posze
dł jednorodzony Wcielony Syn Boży, by dać nam przykład; bym, podążywszy za Nim drogą smutku, wraz z Nim wstąpił na szczyt tajemniczej góry Wiecznego oglądania Boga.
Chwała Ojcu i Synowi…

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA

Nowenna do św. Rafała Archanioła      
 (20 -28 września) 

Dzień pierwszy

Najszlachetniejszy archaniele, św. Rafale, który wiernie towarzyszyłeś młodemu Tobiaszowi w drodze z Syrii do Medii, racz towarzyszyć i mnie, żałosnemu grzesznikowi, w niebezpiecznej wędrówce, jaką odbywam stąd do wieczności.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień drugi

Najmądrzejszy archaniele, św. Rafale, który nad rzeką Tygrys uchroniłeś młodego Tobiasza przed groźbą śmierci, nauczywszy go sposobu pokonania zagrażającej mu ryby, uchroń mą duszę przed potworami osaczającymi mnie ze wszystkich stron.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień trzeci

Najbardziej umiłowany archaniele, św. Rafale, który przybywszy do Medii z młodym Tobiaszem, udałeś się sam do miasta Raga, by odebrać dług od Gabaela, błagam cię, byś pośredniczył pomiędzy moją duszą a Panem i wyjednał dla mnie całkowite umorzenie ogromnego długu, jaki zaciąg­nąłem u Jego sprawiedliwości.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień czwarty

Najpotężniejszy archaniele, św. Rafale, który uwolniłeś łagodną Sarę od ducha nieczystego, nakazując mu powrócić w otchłań, uwolnij moją duszę od tchórzostwa, pychy, gniewu, pożądliwości, obżarstwa, lenistwa i wszelkich innych złych skłonności, które niczym demony nieustannie ją tyranizują, i wyjednaj dla mnie to, żebym raz się uwolniwszy, już nigdy nie dał się zaprząc w ich bezecne jarzmo.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień piąty

Najżyczliwszy archaniele, św. Rafale, który dopełniłeś szczęścia łagodnej Sary, doprowadziwszy do jej małżeństwa z Tobiaszem, wcześniej wyzwoliwszy ją z diabelskiej niewoli, wyjednaj dla mnie to, by moja dusza, wyzwolona z niewoli namiętności, połączyła się z Jezusem nieroze­rwalnymi okowami wiecznie żywej wiary i najżarliwszej miłości.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień szósty

Najlitościwszy archaniele, św. Rafale, który za sprawą cudu przywróciłeś cenny dar wzroku ociemniałemu Tobiaszowi, uwolnij moją duszę, błagam cię, od osłabiającej i kalającej ją ślepoty, tak bym, raz zobaczywszy prawdziwy obraz rzeczy, nigdy już nie dał się zwieść pozorom i mógł zawsze bezpiecznie kroczyć drogą Przykazań Bożych.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień siódmy

Najhojniejszy archaniele, św. Rafale, który napełniwszy dom Tobiasza bogactwem i łaskami, łaskawie odmówiłeś przyjęcia skarbów ofiarowanych tobie na znak wdzięczności, wyjednaj dla mnie, proszę cię, całkowite odejście rzeczy doczesnych, bym mógł ze wszystkich sił dążyć do uzyskania wiecznych i nieprzeliczonych dóbr raju.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień ósmy

Najpokorniejszy archaniele, św. Rafale, który odmówiłeś przyjęcia hołdu ofiarowanego tobie przez wdzięczną rodzinę dobrotliwego Tobiasza, wyjednaj dla mnie u Pana Boga naszego wielkie umiłowanie pokory, bym unikając wszelkich zaszczytów i wyróżnień doczesnych, szukał chwały w żywocie utajonym w Jezusie Chrystusie.
Chwała Ojcu i Synowi…

 

Dzień dziewiąty

Najdoskonalszy archaniele, św. Rafale, który zawsze stoisz przed tronem Najwyższego, chwaląc Go, błogosławiąc, wysławiając i Mu służąc, spraw, bym i ja nigdy nie stracił z oczu Obecności Boga i żeby wszystkie moje myśli, słowa i uczynki służyły powiększeniu Jego chwały i uświęceniu mnie samego.
Chwała Ojcu i Synowi…

Podziel się z innymi:

Święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, Paweł Hong Chasan i Towarzysze

Święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, Paweł Hong Chasan i Towarzysze

 

20 września

Święty Andrzej Kim Taegon

Andrzej Kim Taegon był pierwszym kapłanem koreańskim. Urodził się w 1821 r. w koreańskiej prowincji Tcziong-Czu. Jego ojciec, Ignacy Kim, zginął w czasie prześladowań w roku 1839 i został beatyfikowany w 1925 r.
Po chrzcie, który Andrzej przyjął mając 15 lat, przebył kilkaset kilometrów do seminarium w Makao (Chiny).
Po sześciu latach zdołał wrócić do swojego kraju poprzez Mandżurię. W tym samym roku przebył Morze Żółte i w Szanghaju w 1845 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Został skierowany do przygotowania bezpiecznej przeprawy wodnej dla misjonarzy chrześcijańskich, tak aby udało im się ujść straży granicznej.
Andrzej został aresztowany i po torturach ścięty niedaleko stolicy swojego kraju, Seulu, 16 września 1846 r.

Święty Paweł Chong Hasang Paweł Chong Hasang był współpracownikiem i tłumaczem kapłanów.

Przez dwadzieścia lat przewodził wspólnocie chrześcijańskiej w Korei.
Kiedy był klerykiem, poniósł śmierć w wieku 44 lat, ścięty mieczem 22 kwietnia 1839 r.

 
 
 
Chrześcijaństwo dotarło do Korei podczas japońskiej inwazji w 1592 r., kiedy to ochrzczono zaledwie kilku Koreańczyków (prawdopodobnie dokonali tego katoliccy żołnierze japońscy). Ewangelizacja była utrudniona, ponieważ Korea przez wiele dziesiątków lat całkowicie izolowała się od innych państw, pozwalając swoim mieszkańcom jedynie na coroczną wyprawę do Pekinu w celu zapłacenia podatków.
Przy okazji jednej z takich wypraw w 1777 r. do Korei udało się przewieźć książki chrześcijańskie, otrzymane od jezuitów w Chinach. W ten sposób zaczął się powolny rozwój Kościoła w Korei. Kiedy dwanaście lat później udało się na teren Korei przedostać chińskiemu księdzu, zastał on tam już około 4000 chrześcijan – żaden z nich dotąd nie widział nigdy kapłana.
Siedem lat później chrześcijan w Korei było już prawie 10000.
Wolność religijną wprowadzono dopiero w 1887 r., po podpisaniu traktatu z Francją.
W XIX w. poniosło śmierć męczeńską 3 biskupów katolickich, 10 kapłanów i ponad 10000 wiernych. Z nich tylko część dostąpiła chwały ołtarzy.

Męczennicy koreańscy Jan Paweł II podczas swojej wizyty apostolskiej w Korei w 1984 r. kanonizował, oprócz Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong Hasang, także 98 Koreańczyków i trzech misjonarzy francuskich, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem.

Wśród nich byli biskupi i księża; większość z nich jednak to ludzie świeccy (47 kobiet i 45 mężczyzn).
Wśród męczenników koreańskich była m.in. 26-letnia Kolumba Kim. Została ona umieszczona w więzieniu, gdzie przypalano ją za pomocą gorących narzędzi i rozżarzonych węgli. Wraz ze swoją siostrą, Agnieszką, były trzymane przez dwa dni w jednej celi z osądzonymi już przestępcami, czekającymi na wykonanie wyroku. Obie zostały ścięte.
Inny męczennik, 13-letni chłopiec, Piotr Ryou, był tak mocno umęczony, że mógł ściągać z siebie skórę, a następnie rzucać nią w sędziów. Został uduszony.
Protazy Chong, 41-letni szlachcic, po uwięzieniu wyparł się wiary i został uwolniony. Wkrótce jednak wrócił, przyznał się ponownie do Jezusa i został zamęczony.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

LAMPY I JAWNOŚĆ ŻYCIA

Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.

 

Kolekta

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Prz 3, 27-35

Psalm Ps 15, 1-5

 

Ewangelia Łk 8, 16-18

Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

 

 

Jezus jest Światłością.

My jako Jego uczniowie mamy być jak lampy święcące Jego światłem.

Jakimi lampami jesteśmy? 

Jakim światłem „świecimy” tym, z którymi przebywamy?

Istnieje tu pewna pułapka dla naszej pokory. Słyszymy Słowa o świeczniku i odruchowo mówimy „nie, my nie chcemy górować, wystawiać się na pierwsze miejsce. Chcemy pozostać w ukryciu”.

Można byc „na świeczniku” i pozostac pokornym/pokorną.

Można też być w ukryciu „pod łóżkiem czy pod garncem” i przygniatać innych swoją pychą.

Lampa, ma to do siebie, że nie zwraca uwagi na to dla kogo świeci.

A w nas drzemie pokusa aby świecić różnie, w zależności od okoliczności. Dla jednych jasno, dla innych jak kopcący knotek.

Dobro i zło w nas samych.

Niektóre sprawy chętnie ujawniamy, inne staramy się ukryć.

Pan Bóg zna nas dogłębnie.

Na ile dbamy o nasze wnętrze, aby było  w nim jak najmniej zła, abyśmy mieli jak najmniej (najlepiej) nic do ukrycia.

Kiedyś wszystko zostanie ujawnione.

Znikną nakładane  na różne okazje i z racji różnych funkcji społecznych, politycznych, rodzinnych maski, ujawnione zostaną obłudne kłamstwa i fałszywe świadectwa, skrywane i utrzymywane w tajemnicy czyny i intencje.

Staniemy w prawdzie i twarzą w twarz wobec Boga i tych, których w jakiś sposób okłamywaliśmy, zobaczymy konsekwencje naszych czynów i słów. 

To jak się będziemy wtedy czuli zależy od tego co wybieramy dzis i teraz, w naszej codzienności i od święta. Od tego, co wybieramy aby osiągnąć swoje cele naukowe, zawodowe, polityczne. Czy pamiętamy, że cel nie uświęca środków? 

Słuchanie Słowa Bożego.

Uważne słuchanie Słowa ubogaca. 

Nieuważne słuchanie prowadzi do powierzchowności w życiu duchowym, a w dalszej konsekwencji do wyjałowienia życia duchowego.

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi: