POST

Wspomnienie obowiązkowe św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

 

I piątek miesiąca, dzień wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

 

Kolekta

Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz,  za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem,  niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie 1 Kor 4, 1-5

Psalm Ps 37, 3-6.27-28.39-40

 

Ewangelia Łk 5, 33-39

Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: „Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”.

Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”.
Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: „Stare jest lepsze””.

 

Mija piątek. 
Dzień, w którym wspominamy sercem Mękę i Śmierć Pana Jezusa.
Dzień, w którym wynagradzamy Najświętszemu Sercu Jezusa, za grzechy własne, za zaniedbania, za grzechy świata.
Z tym dniem, z każdym piątkiem  wiąże się post i pokuta.
Nie przyniosą one jednak oczekiwanych owoców, jeśli nie będą wypływały z rzeczywistej potrzeby serca, a nie z pustej gorliwości religijnej.
Te pierwsze dadzą rozwój i wzrost, te drugie stopniowe wysychanie.
Pan ostrzega dziś przed pustym wypełnianiem przepisów, przed brakiem rozeznawania duchowego, stanów strapień i pocieszeń.
We wspólczesnych nam czasach asceza postrzegana jest jako mniej lub bardziej szkodliwa forma dziwactwa.
Diety lub konsumpcja są polecane i reklamowane.
Ale świadome ograniczenie w czymś dobrym wywołuje pytania po co? na co? Cóż to komu daje, komu to potrzebne? Czemu to ma służyć?
Świat oczekuje wyjasnień dla konkretnych zachowań, które są odmienne od tego co świat zaleca; tak jak faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii.
Przejadające się społeczeństwa Północy, do których i my należymy, szukające wciąż nowych wrażeń kulinarnych i smakowych.
Głodujące społeczeństwa Południa. To nie jest post. To śmierć głodowa tysięcy osób. Oni oddają życie. 
Ale głodujący czy niedojadajacy są również w naszym sąsiedztwie. Poszczą stale. Trzeba tylko chcieć ich zauważyć. Potrzeba odrobiny wysiłku.
Post, pokuta, asceza  w naszym dziś tu i teraz. 
Jaki był twój dzisiejszy post?
Wypływał z przywyczajenia, z tradycji?
A może z rzeczywistej głębokiej realcji z Jezusem?
 
Dziękuję i pozdrawiam.

 

Podziel się z innymi:

OJCIEC MIROSŁAW PACIUSZKIEWICZ SJ – 03.09.2010

W wieku 79 lat zmarł 3 września w Warszawie

 o. Mirosław Paciuszkiewicz SJ,

znany duszpasterz osób żyjących w związkach niesakramentalnych i moderator Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” w Warszawie. W kapłaństwie przeżył 56 lat.

śp. o. Mirosław Paciuszkiewicz SJ

Ks. Krzysztof Ołdakowski SJ podkreślił, że o. Mirosław Paciuszkiewicz był jednym z pierwszych, który usłyszał w Kościele „krzyk ludzi cierpiących z powodu rozbitych związków małżeńskich. Tych rozwiedzionych, a także tych żyjących w separacji, którzy często czuli się napiętnowani i obcy. On powtarzał: jesteście w Kościele, możecie rozwijać swoją relację z Bogiem. Nigdy nie szczędził czasu, aby pochylić się nad konkretnym problemem ludzi cierpiących z powodu niemożności pełnego uczestnictwa w sakramentalnym życiu Kościoła” – podkreślił o. Ołdakowski.

Doświadczenia z pracy w duszpasterstwie par niesakramentalnych ks. Paciuszkiewicz zawarł w kilku książkach, dzięki którym stał się znany w całej Polsce. Na ten temat pisał m.in. w książkach „Tęsknota i głód”, „Kocha mimo wszystko” czy „Jesteście w Kościele”.

(źródło: www.jezuici.pl)

 

Wczoraj w pracy w trakcie wykonywania kilku zadań jednoczesnie usłyszałam „Godzinę temu odszedl o. Paciuszkiewicz”.

Nie zobaczę już jego życzliwego usmiechu, podczas mijania się na parterze na korytarzu  i nie usłyszę pytania czy wszystko u mnie w porządku, gdy czekał na spotkanie z kimś umówionym.

Ktoś inny powiedzial „Basia, odszedł o. Paciuszkiewicz. Módl się za nim, aby on się pomodlił za nami”.

Odszedł w I piątek miesiąca i ufam, że spoczął na Sercu Jezusa.

Modlę się aby Pan nagrodził go teraz koroną chwały za dobroć, cierpliwość, za ciche umiłowanie każdego człowieka, jako brata/siostry, jako dziecka Bożego. Modlę się, aby wstawiał się za nami wszystkimi przed Tronem Bożym.

 

 

Podziel się z innymi:

Św. Grzegorz Wielki

Święty Grzegorz Wielki, papież i Doktor Kościoła

 

3 września 

 

 

 

   

 

Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie patrycjuszów. Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy.

Na jego wychowanie miały dość duży wpływ również jego ciotki: św. Farsylia i św. Emiliana, które mieszkały w pałacu św. Gordiana. Młodość swoją Grzegorz spędził w domu rodzinnym na Clivus Scauri, położonym w pobliżu dawnego pałacu cesarza Septymiusza Sewera, Cyrku Wielkiego oraz istniejących już wówczas bazylik – świętych Jana i Pawła, św. Klemensa, Czterech Koronowanych i Lateranu.
Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do stanowiska prefekta (namiestnika) Rzymu, który był wówczas pod władzą cesarstwa wschodniego (od roku 552). Po czterech latach mądrych i szczęśliwych rządów (571-575) niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko i wstąpił do benedyktynów. Własny, rodzinny dom zamienił na klasztor dla dwunastu towarzyszy. Ten czyn zaskoczył wszystkich – pan Rzymu został ubogim mnichem. Dysponując ogromnym majątkiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. W cieniu słynnego później opactwa św. Andrzeja na wzgórzu Celio trwał na modlitwie i poście.
W roku 577 papież Benedykt I mianował Grzegorza diakonem Kościoła rzymskiego, a w roku 579 papież Pelagiusz II uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli przedstawicielem na dworze cesarza wschodnio-rzymskiego. Grzegorz udał się więc w stroju mnicha wraz z kilkoma towarzyszami do Konstantynopola. Spędził tam 7 lat (579-586). Wykazał tam duże umiejętności dyplomatyczne. Z tej okazji nauczył się także języka greckiego. Ceniąc wielką mądrość i roztropność Grzegorza, papież Pelagiusz II wezwał go z powrotem do Rzymu, by mu pomagał bezpośrednio w zarządzaniu Kościołem i służył radą i pełnił jednocześnie obowiązki osobistego sekretarza papieża. Od roku 585 był także opatem klasztoru.
7 lutego 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie, przez aklamację, wybrał Grzegorza. Ten w swojej pokorze wymawiał się. Napisał nawet do cesarza i do swoich przyjaciół w Konstantynopolu, by nie zatwierdzano jego wyboru. Stało się jednak inaczej. 3 października 590 r. odbyła się jego konsekracja na biskupa. Przedtem przyjął święcenia kapłańskie.

 

W tym samym roku 590 nawiedziła Rzym jedna z najcięższych w historii tegoż miasta zaraza.

Grzegorz zarządził procesję pokutną dla odwrócenia klęski. Wyznaczył 7 kościołów, w których miały gromadzić się poszczególne stany: kler – w bazylice świętych Kosmy i Damiana; mnisi – w bazylice świętych Gerwazego i Protazego; mniszki – w kościele świętych Piotra i Marcelina; chłopcy – w bazylice świętych Jana i Pawła; wdowy – w kościele św. Eufemii, a wszyscy inni – w kościele św. Stefana na Celio.

Z tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież-elekt wygłosił wielkie przemówienie o modlitwie i pokucie.

Podczas procesji nad mauzoleum Hadriana Grzegorz zobaczył anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz.

Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi.

Utrwalono ją artystycznie.

Do dnia dzisiejszego nad tym mauzoleum Hadriana, zwanym Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem.

Pontyfikat Grzegorza trwał 15 lat. Zaraz na początku swoich rządów nadał sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus servorum Dei – „sługa sług Bożych”.

Do ówczesnych patriarchów Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii skierował wysłanników z zawiadomieniem o swoim wyborze w słowach pełnych pokory i przyjaźni, czym pozyskał sobie ich miłość.

Codziennie głosił słowo Boże.

Usunął z kurii papieskiej niegodnych urzędników.

Podobnie uczynił z biskupami i proboszczami na parafiach. Zreformował służbę ubogich.

Wielką troską otoczył rzymskie kościoły i diecezje Włoch.

Dla lepszej kontroli i orientacji wyznaczył wśród biskupów osobnego wizytatora.

Był stanowczy wobec nadużyć.

Poprzez przyjaźń z królową Longobardów, Teodolindą, pozyskał ją dla Kościoła.
Kiedy Bizantyjczycy pokonali Wandalów i zajęli północną Afrykę, tamtejsi biskupi zaczęli dążyć do zupełnej autonomii od Rzymu, co mogło grozić schizmą. Papież energicznie temu zapobiegł. Wielką radością sprawiła mu wiadomość o nawróceniu w Hiszpanii ariańskich Wizygotów dzięki gorliwości i taktowi św. Leandra (589), z którym św. Grzegorz był w wielkiej przyjaźni. Nawiązał także łączność dyplomatyczną z władcami Galii. Do Anglii wysłał benedyktyna św. Augustyna z 40 towarzyszami. Misja powiodła się. W samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego król Kentu, Etelbert, przyjął chrzest (597).
Najgorzej układały się stosunki Rzymu z Konstantynopolem. Chociaż papież utrzymywał z cesarstwem jak najlepsze stosunki, patriarchowie uważali się za równorzędnych papieżom, a nawet za wyższych od nich właśnie dlatego, że byli biskupami w stolicy cesarzy.

W tym właśnie czasie patriarcha Konstantynopola nadał sobie nawet tytuł „ekumenicznego”, czyli powszechnego. Przeciwko temu Grzegorz zaprotestował i nigdy tego tytułu nie uznał, uważając, że należy się on wyłącznie biskupom rzymskim.
Grzegorz rozwinął n
iemniej owocną działalność na polu administracji kościelnej. Uzdrowił finanse papieskie, zagospodarował majątki, które służyły na utrzymanie dworu papieskiego.

W równym stopniu zasłużył się na polu liturgii przez swoje reformy. Nadto ujednolicił i upowszechnił obrządek rzymski.

Dotąd bowiem każdy kraj, a nawet diecezja miały swój ryt, co wprowadzało wiele zamieszania.

Od pontyfikatu Grzegorza pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych – zwanych „gregoriańskimi”.

Kiedy papież był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze.

W owych czasach było to uważane za wielkie przestępstwo w zakonie. Grzegorz nakazał dla nauki innych pogrzebać ciało owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym.

Pełen jednak troski o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy świętych dzień po dniu.

Kiedy została odprawiona ostatnia Msza święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podziękować mu, oświadczając, że te Msze święte skróciły mu znacznie czas czyśćca.

Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy świętych Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją do nieba.

Przy bardzo licznych i absorbujących zajęciach publicznych Grzegorz także pisał. Zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Do najcenniejszych jego dzieł należą: Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie i Listy. Tych ostatnich zachowało się do naszych czasów aż 852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności chrześcijańskiej.

Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. Obchód ku jego czci przypada 3 września, w rocznicę jego biskupiej konsekracji. Jego ciało złożono obok św. Leona I Wielkiego, św. Gelazjusza i innych w pobliżu zakrystii bazyliki Św. Piotra. W 50 lat potem przeniesiono je do samej bazyliki wśród ogromnej manifestacji ludu rzymskiego.

Średniowiecze przyznało mu przydomek Wielki. Historia nazwała go „apostołem ludów barbarzyńskich”. Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Jest patronem m. in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i muzyków.

W ikonografii św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako mężczyzna w starszym wieku, w papieskim stroju liturgicznym, w tiarze, czasami podczas pisania dzieła. Nad księgą lub nad jego głową unosi się Duch Święty w postaci gołębicy, inspirując Świętego. Jego atrybutami są: anioł, trzy krwawiące hostie, krzyż pontyfikalny, model kościoła, otwarta księga, parasol – jako oznaka papiestwa, zwinięty zwój. Na Wschodzie św. Grzegorz Wielki czczony jest jako Grzegorz Dialogos.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi: