Boże dziś i nasze jutro……..

  

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C

Brewiarz IV Tydzień Okresu Zwykłego, IV tydzień psałterza

patron dnia : święty Jan Bosco, prezbiter

 

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy  i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Jr 1, 4-5.17-19

Psalm Ps 71, 1-6. 15. 17

Drugie czytanie 1 Kor 12,31 – 13,13

 

Ewangelia Łk 4, 21-30

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa”?

Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

 

Dobrze jest oczekiwać, pragnąć, nadsłuchiwać, wyglądać… Również mieszkańcy Nazaretu oczekiwali Mesjasza, czytali proroctwa, komentowali je, lubili słuchać haggad o tym jak będzie się żyło kiedy Oczekiwany w końcu się pojawi.

Oczekiwanie na jakieś jutro….

Bóg jednak przyszedł dziś.

Zbawienie przyszło dziś.

Królestwo Boże przyszło dziś.

Pan Bóg nie uzgadania swojej Godziny z nami. Zapowiada Ją, przygotowuje nas do Niej i oczekuje, że gdy Ona już nadejdzie, my Ją rozpoznamy.

Nam jednak takie podejście najczęściej, podobnie jak mieszkańcom Nazretu nie odpowiada.

W Godzinie Boga trzeba dokonać – właśnie wtedy – wyboru. Trzeba podjąć decyzję na „tak”, i nawrócić się ku Bogu, albo Go odrzucić.

Trzeba dokonać radykalnego wyboru tu i teraz. Nie jutro, nie pojutrze.  Tu już nie chodzi o jakiegoś bliżej nieokreślonego Mesjasza. Chodzi o Tego Jezusa. 

Boże dzisiaj, przychodzi zupełnie nie na czas…

Nie lubimy gości, którzy pojawiają się przed czasem, ani takich, którzy mówią, ze przyjdą, a potem pojawiają się w najmniej dla nas odpowiednim momencie.

Spotkanie z Bogiem, jest zawsze ryzykowane. Obnaża nasze slabości, niewierności, zmienność ideałów i wartości, którym hołdujemy. Nie chcemy ani nie lubimy aż tak ryzykować. Owszem lekki niepokój może i byśmy spokojnie znieśli, ale tu grozi nam całkowite przewartościowanie wszystkie co do tej pory było jasne i proste. Kończy się czas spokojnego oczekiwania, trzeba wybierać, choćby oznaczało to śmierć własnego „ja” i jego przyzwyczajeń. 

Kto w rzeczywistości jest na takie Boże dziś gotowy?

Podobnie jak mieszkańcy Nazaretu, wiemy jak ryzykowane jest takie spotkanie z Bogiem i dlatego chętnie odłożylibyśmy je na jutro, pojutrze, byle nie dziś, byle nie teraz, nie w tej konkretnej chwili.

Drugą sprawą, jest to, że jako bliskim, rodzinie, sąsiadom, znajomym należą się jakieś względy. Tak zawsze było i powinno być nadal. Dlaczego On nie chce dokonać u nas uzdrowień i mówi o innych, obcych? Dlaczego przypomina, to czego niechętnie słuchamy i o czym chetnie byśmy zapomnieli? Jeśli uważa się za proroka, czy jak twierdzi Syna Bożego, cuda powinny zacząć się u nas i tu dziać, to lepsze dla nas i dla naszej społeczności? Czy On, syn Józefa  tego nie rozumie?

Boże dziś, Boże Królestwo, Boże zbawienie przychodzi dziś, w tej Godzinie, do każdego.

Nie można Go zamknąć ani w granicach terytorialnych, ani pokrewieństwa.

Granicę wyznacza jedynie nasze – „tak”  rozpoznające w człowieku takim jak my Syna Bożego, i przyjmujące Go z radością i wdzięcznoscią oraz pokorą.

Przeciwieństwem „tak” jest „nie”, które wie lepiej jak Bóg powinien być Bogiem, jak powinien działać i co komu mówić.

Granicą jest nasze pozostanie w miejscu gdzie odrzucamy Boga, albo … pójście poza miejsce odrzucenia, za Bogiem. Wtedy będziemy mogli mówić o sobie, że do Niego należymy.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

Odwaga wiary….

Czytanie 2 Sm 12, 1-7a.10-17

Psalm Ps 51, 12-17

 

Ewangelia Mk 4, 35-41

Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

 

Życiowe burze nie omijają nikogo.

Prędzej czy później doświadczamy ich w naszym życiu.

To szczególny czas próby dla naszej wiary.

Wydaje się nam, że wszyscy są przeciwko nam, wichura wydarzeń miota skorupką naszej  łódki.

Wydaje się nam, że Pan zostawił nas na łaskę i niełaskę żywiołów i świata. 

Gdzież On jest, czy jest Mu obojętne, że cierpimy, że lęk i przerażenie odbiera sen, że nie mamy już ani wewnetrznej odwagi ani sił psychicznych czy fizycznych aby dalej zmagać się z przeciwnościami?

Czy w takiej sytuacji jest jeszcze miejsce na wiarę?  Na tę wiarę, karmioną łaskami, poczuciem bycia blisko Pana, realizowania Jego woli, służenia innym… To wszystko jakby przeminęło. 

Przychodzą pokusy, trudniejsze do odparcia niż zawierucha życiowa.

Nieprzyjaciel duszy przypomina wszystko co dobrego czynilismy i wskazuje na niszczycielską burzę, która wydaje sie zatapiać wszystko, i być jakąś niezasłużoną niczym karą…

Stąd tylko krok od buntu, a potem pełnego goryczy odstąpienia od Pana.

Dziś, po iluś przeżytych burzach, wiem, że gdy znowu przyjdzie wiatr i fala, będę prosić nie o odmianę i uciszenie, ale o to aby to wydarzenie umocniło moją wiarę, aby Pan udzielił łaski głębokiej wiary, która nie ulęknie się i nie zwątpi w tym doświadczeniu.

I obym z tej łaski, łaski wytrwania przy Panu, łaski która jest udzielana wcześniej, która  poprzedza trudne wydarzenia, umiała skorzystać, gdy te wydarzenia przyjdą.

Tak bardzo potrzeba nam odważnej wiary.

Wiary, która ufa Panu niezależnie od życiowych okoliczności.

Wiary w Osobę, wiary w Zwycięzcę zła i śmierci, wiary która daje siłę i moc naszej odwadze codziennego życia i dawania świadectwa.

Wiary, która nie boi się ślepego zaufania, bo wie w Kim to zaufanie pokłada.

   

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Królestwo rośnie w swoim tempie…..

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna,  mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie 2 Sm 11,1-4a,5-10a.13-17.27c

Psalm Ps 51,3-7.10-11

 

Ewangelia  Mk 4,26-34

Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.

Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

 

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu posiał jakieś jedno ziarno, może fasolkę, może cebulkę i oczekiwał aż wyrośnie, aż pojawi się kłos, kwiat, lub owoc. Niektórzy, niepokojąc się, że w początkowej fazie jakby nic się nie dzieje, wygrzebywali z ziemi ziarenko i uważnie je oglądali….Pierwsze ogrodnicze próby uczyły rzeczywistej cierpliwości. Bez niej, nie można było cieszyć się pierwszymi „plonami”.

Podobnie jest i z ziarenkami dobra, zaczynem Królestwa Bożego. Rośnie pomału, jakby niezauważalnie. Ale choć te dobro na początek jest niewielkie, nie zwracające na siebie uwagi, na koniec dzieki wewnętrznej sile, staje się ogromne. Czasem trudno nam dobro dostrzec w sobie, w innych. Nie wierzymy, że to dobro w ‚trudnych” osobach kiedykolwiek będzie widoczne. Bóg patrzy inaczej. Dostrzega dobro,  pomaga mu się przebijać i pomału rozwijać nieraz w bardzo niesprzyjających warunkach. 

Podobnie nasz wzrost duchowy wymaga cierpliwości i wierności w małych sprawach. Potrzeba czasu, aby ziarna dobra które w nas są mogły się z Bożą Łaską rozwinąć i przynieść plony. Niecierpliwość, zniechęcenia, próby przyspieszania czy pomijania kolejnych etapów rozwoju i wzrostu, kończą się w najlepszym przypadku zahamowaniem rozwoju na długi czas.

Chcielibyśmy być już na etapie zjednoczenia z Bogiem, gdy jeszcze etap oczyszczania czy wcześniejszy nawracania nie jest dokończony, a po nich dopiero nastąpi etap „oświecenia – zjednoczenia”. Tak jak z malutkiego dziecka nie uczynimy od razu dorosłego, musi stopniowo sie rozwijać i poznawać świat, tak i w życiu duchowym nie ma dróg na skróty.  

Potrzeba wielkiej ufnosci w Panu i wiernosci w małych sprawach. A owocami będziemy zaskoczeni.

Skąpstwo duchowe będzie przyczyną małych plonów.

A obżarstwo duchowe? Cóż szybko prowadzi do wyjałowienia i jest bardziej niebezpieczne niż inne zagrożenia na drodze życia duchowego.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

Pokuta i Oświęcim

Anna zapytała, jak minął pokutny dzień. Podobnie jak i inne takie kwartalne dni. Po pierwsze wydłużona modlitwa, zgodnie z zaleceniami na taki dzień. Poza normalnymi brewiarzem, medytacją, cały Różaniec 4 części, godzinna Adoracja, Droga Krzyżowa. Do tego ścisły post. Wykonanie normalnych obowiązków. 

Miłym akcentem, który ten dzień złagodził była wizyta znajomej i jedyna tego dnia rozmowa tyle że na tematy duchowe…

Nie zawsze uda się zrealizować wszystko co zaplanowane… Szczególnie gdy dzień pokutny wypada w dniu gdy normalnie pracuję i mam angielski…Ale jak mówi mój kierownik duchowy ważne są intencje i roztropna ich realizacja. 

 

Wczoraj o 18.00 zapaliłam świeczkę w intencji ofiar obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej. Ponieważ mój tata był więźniem obozu koncentracyjnego, więc ten temat nie był mi nigdy obcy. Choć rodzice starali się mnie jako małe dziecko ochronić przed poznaniem okrucieństwa nazistowskich oprawców, to jednak moja ciekawość książek była większa. Sięgałam po różne pamiętniki z tamtych lat okupacyjnego horroru, które stały w biblioteczce dla dorosłych. Kiedy już wszystko co było w domu dostępne przeczytałam, moja wiedza w 5 czy 6 klasie szkoły podstawowej przypadkowo się wydała. Trzeba było napisać wypracowanie do szkoły, o losie dzieci podczas II wojny światowej. Opisałam los dzieci z obozów koncentracyjnych, koncentrując się na losie małej dziewczynki, która przy selekcji szła na paluszkach, aby dodać sobie centymetrów, tylko że esesman podniósł wtedy wyżej laskę, którą „mierzył” przepustkę do życia. Nauczycielka wezwała rodziców i zarzuciła im, ze to oni napisali, bo według jej oceny tak małe dziecko nie mogło znać ani takich szczegółów, ani obozowego żargonu… Rodzice jakoś mnie wybronili, obiecali, że zwrócą uwagę na moje lektury, a w domu po raz pierwszy tata usiadł ze mną i opowiedział sporą część swojej obozowej historii, nastolatka, który wyzwolenia doczekał jako żywy(choć nieprzytomny i skazany na spalenie) w stosie cial porzuconych przy krematorium… Zapalając w 65 rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu świeczkę myslałam i modliłam się za wszystkie ofiary tamtego czasu, ale też myslałam o wszystkich prześladowanych teraz, dziś, wobec których nieszczęścia społeczność międzynarodowa też niewiele działa…       

Podziel się z innymi:

Światło w zakamarkach….

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU, DOKTORA KOŚCIOŁA

 

Kolekta

Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości  i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych,  spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie 2 Sm 7, 18-19.24-29

Psalm Ps 132, 1-5.11-14

 

Ewangelia Mk 4, 21-25

Jezus mówił ludowi: „Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

I mówił im: „Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma”.
 
 

Jeśli ukrywamy światło, to po to aby nie ujawniło naszej obecności. Daliśmy sobie wmówić, że wiara jest prywatną sprawą, tak dalece prywatną, że nie należy się z nią „afiszować”, a tylko wewnętrznie przeżywać.

W iluż miejscach naszej codzienności w pracy, podczas zakupów, w szpitalu, w szkole, we własnym domu chowamy „swiatło pod korcem lub łóżkiem”.

Tam w naszych „zakamarkach”, gdzie nikt nie ma dostępu jest najjaśniej.

I jeszcze zasłaniamy się w tłumaczeniach, że Pan Bóg widzi w ukryciu, więc nasze zachowanie, nasz brak świadectwa jest jak najbardziej na miejscu.  

Mamy tendencję do ukrywania tego czego się nawet mimowolnie wstydzimy, naszych zachowań, słów, myśli. Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że ” nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”.

Czy czasami nie tylko nie ukrywamy naszej prawdziwej twarzy i intencji przed ludźmi, ale również przed Bogiem? 

Na ile jesteśmy gotowi przedstawić Mu prosto w oczy naszą duchową nędzę, bez zakładania kolejnej pobożnej maski?

Ile tych masek w naszym życiu zakładamy na rózne okazje i czy pamiętamy jeszcze jak wygląda nasza prawdziwa twarz bez żadnej maski? 

Przez przeroczyste szyby, światło przenika bez rozbijania się i zniekształcania.

Jaką szybą wobec ludzi jesteśmy?

Czy Boże światło które jest w nas,  może dotrzeć bez przeszkód do innych ludzi, którzy tego Światła nie znają, którzy Go szukają? 

Ponowne wezwanie do uważnego słuchania Pana i dbałości o duchową higienę. „Uważajcie na to czego słuchacie”.

O ciało potrafimy już zadbać, wiemy co mu służy a co szkodzi. Dbamy, aby bylo zdrowe i sprawne, podobało się innym.

O duszy najczęściej zapominamy.

Karmimy ją przypadkowymi audycjami, artykułami, plotkami, zatruwamy pożądaniami, zazdrościami, intrygami, nienawiścią, zbytnimi troskami.

A potem dziwimy się, że mamy trudności w podążaniu za Chrystusem. Mamy wręcz pretensję, że jest to takie trudne. Może już najwyższy czas aby zaplanować i zacząć realizować odnowę duchową…

I kolejne kluczowe słowa z dzisiejszej Ewangelii ” Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze dołożą”.

A my mamy najczęściej dwie miary – jedną dla siebie i przeciwną dla naszych bliźnich.

Własne zło umniejszamy i znajdujemy dla siebie setki okoliczności łagodzących, a cudze powiększamy wielokrotnie i w osądzie nie mamy miłosierdzia.

Własne dobre uczynki nadmuchujemy do ogromnych rozmiarów, a cudze dobre działania umniejszamy, znajdując w nich zawsze jakieś niedoskonałości.

Miarą jaką nam odmierzą – będzie ta jakiej używamy wobec naszych bliźnich.

Jako uczeń Chrystusa jaką miarę stosuję wobec tych, z którymi najtrudniej mi przychodzi żyć na codzień?

 

Dziękuję i pozdrawiam

 

 

Podziel się z innymi:

Hymny i modlitwy świętego Tomasza z Akwinu

 

 

HYMNY I MODLITWY ŚWIETEGO TOMASZA Z AKWINU

 

 

  

 

 

ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE – HYMN ŚW. TOMASZA Z AKWINU

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej
Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
 
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;
Kto się im poddaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 
Że w postaci Chleba utaiłeś się.
 
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas;
Tu ukryte z Bóstwem Czowieczeństwo wraz;
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.
 
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
 
5. Ty, coś upamietnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas;
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
 
6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud;
Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
 
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się;
Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

 

 

PANGUE LINGUA – SŁAW JĘZYKU – HYMN ŚW. TOMASZA Z AKWINU

 

 

 

1. Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

 

2. Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

 

3. In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

 

4. Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

 

5. Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

 

6. Genitori, Genitoque

laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio:

procedenti ab utroque

compar sit laudatio.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

1. Sław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako Łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.

 

2. Z Panny czystej narodzony,
posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony
ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.

 

3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z Rąk Swych dał.

 

4. Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

 

5. Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

 

6. Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen

 

 

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.

Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

 

 

 

MODLITWA ŚW. TOMASZA Z AKWINU

 

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeje i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym lecz nie ponurym; uczynnym, lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować wszelkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i dodaj mi skrzydeł bym w lot przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę, jak ich przybywa, a chęć ich wyliczania staje się z upływem lat coraz większa.

Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami  o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość do wysłuchania ich.

Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi.

Użycz mi chwalebnego poczucia , że czasem mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach.

Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym … Amen

 

MODLITWA 

 

Boże Wszechmogący,

Ty nie masz początku ani końca, Ty wiesz wszystko.

Ubogacasz człowieka cnotami i stoisz na ich straży.

Proszę Cię,

daj mi oprzeć się mocno na wierze jak na fundamencie;

nadzieja niech mnie osłania jak tarcza,

a miłość niech mi będzie jak szata na dzień godów weselnych.

Przez sprawiedliwość niech będę Ci poddany;

roztropność niech mnie uczy, jak ujść sideł kusiciela;

umiarkowanie – jak trzymać się złotego środka;

męstwo – jak znosić cierpliwie przeciwności.

Niech umiem prosić pokornie o to,

czego nie mam, tych, którzy to mają

przyznawać się uczciwie do zła popełnionego;

a karę, którą otrzymam, ze spokojem znosić.

Nie zazdrościć bliźniemu dobra, które posiada, owszem,

za każde dobro być Ci wdzięcznym.

W stroju, sposobie chodzenia i w ruchach zachowywać umiar;

język strzec od gadulstwa, nogi od rozbiegania,

oczy od ciekawskich spojrzeń.

Daj umysłowi pęd ku górze;

pozwól nie przywiązywać wielkiej wagi do dóbr przemijających,

natomiast daj pragnienie Ciebie.

Naucz, jak utrzymywać w ryzach ciało, jak mieć czyste sumienie,

jak czcić świętych, jak Ciebie godnie chwalić, jak postępować w dobrym,

jak swoje dzieła doprowadzać do szczęśliwego końca.

Daj wzrost cnotom, któreś posiał we mnie,

niech będę gorliwym w tym, co jest Twoje,

a w tym co ludzkie – roztropny,

i niech nie zaprzątam zbytnio głowy sprawami ciała.

Proszę Cię, Panie, o gorącą skruchę,

o szczerą spowiedź, o pełne zadośćuczynienie.

Zechciej pobudzić mnie wewnętrznie ku dobremu życiu,

bym czynił to, co trzeba i co mi posłuży ku zasłudze,

a dla bliźnich będzie budującym przykładem.

Pozwól, abym nie ubiegał się nierozsądnie o to,

czego nie mógłbym osiągnąć,

ani też nie wzbraniał się przed czymkolwiek dlatego tylko,

że jest trudne.

I niech mi się nie zdarza zaczynać czegoś,

na co jeszcze nie przyszła pora,

ani przerywać tego, co jeszcze nie zostało ukończone.

Amen.

Podziel się z innymi:

Święty Tomasz z Akwinu , Akwitanta

28 stycznia

 

Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła

Anielski doktor

 

 

 

  

 

 

Tomasz urodził się w zamku Roccasecca, we Włoszech, w roku 1225. Już od wczesnej młodości wybrał Zakon Kaznodziejski, do którego wstąpił w Neapolu, w 1244 roku, wbrew woli swojej rodziny. Studiował w głównych ośrodkach nauki tamtych czasów: Kolonii, Paryżu, Rzymie i Neapolu. Wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia. Stał się znakomitym nauczycielem teologii, a także wymownym głosicielem prawdy ewangelicznej. Przekazał wiele z mądrości boskiej i ludzkiej, i wspaniale udowodnił, że istnieje ścisły związek pomiędzy Bożym objawieniem a ludzkim rozumem.


Szczególną czcią otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewirza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn „Zbliżam się w pokorze”. Płonął również synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.

 

 Zmarł w Fossanova, w dniu 7 marca 1274 roku, w czasie podróżny na Sobór w Lyonie. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich. Ze względu na reformę liturgiczną, jego święto obchodzi się dzisiaj, we wspomnienie przeniesienia jego ciała do Tuluzy.

 

 

Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”. W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.

 

Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. Zadziwia przy tym uniwersalizm podejmowanych zagadnień i głębia ich wyjaśnień. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym.

On jedyny odważył się dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do „Sentencji” Piotra Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego.

 

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

 

Podziel się z innymi:

Kilka myśli świętego Tomasza z Akwinu

Kilka mysli świętego Tomasza z Akwinu

 

Bóg jest przyczyną istnienia wszystkich rzeczy, działa w sposób wolny, bez naturalnej konieczności.

 

Tylko Bóg może wystarczyć do zaspokojenia naszych pragnień.

 

W życiu duchowym ten więc jest bezwzględnie doskonały, kto jest doskonały w miłosci.

 

Jeśli kapłan z powodu swego nieuctwa lub niedbalstwa nie potrafi wytyczyć ludziom drogi do zbawienia, to będzie odpowiedzialny przed Bogiem za dusze, które zginęły, gdy znajdowały się pod jego pieczą.

 

Łaska zaś, ponieważ przekracza całkowicie możliwości natury ludzkiej, nie zależy od jakiejś naturalnej mocy, lecz tylko daru Ducha Świętego, który w nas wlewa ją do duszy.

 

Więcej odwagi mieści się w znoszeniu przeciwności, niż w ich przezwyciężaniu.

 

Miłosierdzie nie znosi sprawiedliwości, lecz na pewien sposób jest pełnią sprawiedliwości.

 

Nie kocha ten, kto w miłości szuka tylko własnej satysfakcji.

 

W miłości bliźniego nie wystarczy tylko nie chcieć dla niego zła, musi się pozytywnie chcieć dobra, to znaczy uwolnienia z grzechów i życia wiecznego.

 

Trzeba twardo stąpać po ziemi, aby dojść do nieba.

 

Ducha Pisma Świętego poznaje się z życiorysów świętych, ono bowiem jest natchnieniem ich czynów.

 

Boga obrażamy o tyle o ile działamy przeciw własnemu dobru.

 

Bóg daje dowody, że to, czego uczy wiara, jest prawdziwe.

 

… ludziom jest konieczne do zbawienia, nie tyle dobre postępowanie, dzięki któremu unikamy grzechów, lecz także poznanie prawdy, dzieki której unikamy błędów.

Podziel się z innymi:

Jak słuchamy?

Wspomnienie obowiązkowe błogosławionego Jerzego Matulewicza, biskupa

 

Kolekta

Boże, Ty w sercu błogosławionego Jerzego, biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła,  spraw, prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem  wiernie naśladowali Chrystusa i wielkodusznie poświęcali nasze życie budowaniu Jego Mistycznego Ciała. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie 2 Sm 7, 4-17

Psalm Ps 89, 4-5.27-30

 

Ewangelia Mk 4, 1-20

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:

„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stukrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.
Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.

 

Słuchać, skupić się na słuchaniu.

Postawa ucznia to postawa uważnego słuchacza.

Czego przede wszystkim cały dzień słucham?

Jak słucham? 

Co przeszkadza mi w słuchaniu Słowa?

To – jak i czego słuchamy i jaki ma to wpływ na nasze zachowania i wybory pokazuje dziś Pan w przypowieści o ziarnie padającym na różne podłoże.

Ziarno Słowa jest siane cały czas.

Bóg przemawia do nas co dzień.

Nasze kolejne dni czy godziny w życiu to różne podłoża.

Czasem jesteśmy glebą żyzną i posiane Słowo w swoim czasie wydaje plony.

Czasem jesteśmy jak skała, coś usłyszymy i gubimy w naszej  codziennej pogoni za tym co jeszcze musi być zrobione. 

Innym razem postanawiamy więcej czasu poświęcić na lekturę i medytację Słowa, ale zapału starcza nam na kilka dni i zniechęceni odkładamy słuchanie Słowa na bardziej sprzyjające czasy. 

Kiedy indziej przeżywamy jednocześnie wiele kłopotów, trudności, dramatów, trosk. Wydaje się nam, że wszystko się wali. Nawet gdy sięgamy wtedy po Słowo Boże, idziemy częściej na Eucharystię, nasze myśli przerastają i wypełniają nas tak, że dla Słowa nie ma prawie miejsca. Nie może więc nas przemieniać, kształtować, formować, prowadzić, oświetlać naszych decyzji i wyborów. 

Są też w nas czasem miejsca szczególnie nieurodzajne, kamienne, gdzie Słowa Bożego zwyczajnie nie chcemy dopuścić, jakby obawiając się, że Bóg mógłby je przemienić w ogród. 

Nasze serca.

Najczęściej nie jest tak, że są tylko ruchliwą autostradą, albo tylko ziemią skalistą, albo ciernistą czy jedynie urodzajną wydającą różnej wysokości plony.

To byłoby zbyt duże uproszczenie.

Granice przebiegają wewnątrz naszego serca, w którym można spotkać wszystkie rodzaje „ziemi” z dzisiejszej przypowieści. 

Najlepiej widać to po naszej osobistej reakcji na Słowa Ewangelii. Słowa, które może wiele lat temu nie wywoływały w nas żadnej reakcji czy oddźwięku jakby padały na wydeptaną drogę, dziś poruszają głęboko serce i wydają odpowiedni plon.

Inne Słowa czekają wciąż na „odkrycie” i przyjęcie.

Dziś zaledwie kiełkują i nie wydają jeszcze w naszym życiu owoców.

Jeszcze inne wciąż nie mogą przebić się przez nasze wewnętrzne skorupy i kamienie.

Im więcej żyznej ziemi w naszym sercu, tym bardziej rośnie w nas zdolność do uważnego słuchania, rośnie otwartość na przemieniającą Moc Słowa.

Warto wsłuchując się w Ewangelię, notować sobie od czasu do czasu to czego nie przyjmujemy, z czym się nie zgadzamy, co nam umyka albo te słowa które napawają nas lękiem.

Po kilku latach można będzie zaobserwować na ile nasze serca jalowieją i zamieniają się w skalistą pustynię a  może wręcz przeciwnie z pustyni całkowicie przemieniły się w kwitnące ogrody i urodzajne pola.

O ile pierwsza przemiana – wyjałowienie – jest calkowicie naszą zasługą, o tyle druga pokazuje siłę przemieniającego nas Słowa Bożego.

Na szczęście dla nas Pan sieje Słowo rozrzutnie, nie wybiera tylko urodzajnej ziemi, ale rzuca ziarno również tam, gdzie nie może ono teraz wydać plonów. Wyda je w swoim, Bogu znanym czasie.

A swoją drogą jak często pamiętamy i wciąż w myślach powtarzamy czyjeś słowa (dobre lub raniące), za to po wyjściu z mszy świętej (bez kazania) nie jesteśmy w stanie powiedzieć o czym była Ewangelia. 

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi: