Wywyższenie – Eucharystia

Kolekta

Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych czasach lud Tobie służący  wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Lb 21,4-9

Psalm Ps 102, 2-3.16-21

 

Ewangelia J 8, 21-30

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.

Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?” A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”.
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?” Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

 

Ukrzyżowany nam spowszedniał. Patrzymy na Tego, który ofiarował się za nas, który przekazuje nam Miłość Ojca i…. nic. Wzruszamy się do łez nad Jego cierpieniami, odrzuceniem. Myślimy sobie jakbyśmy to przy Nim wiernie wytrwali. Towarzyszymy Mu na poziomie uczuciowym  i ….nadal nie wierzymy ani Jemu, ani też nie wierzymy w Miłość Ojca.

Wiara wg św. Jana Ewangelisty  to przylgnięcie do Jezusa, to wejście w zażyłą z Nim relację. Pan bierze na siebie nasz grzech, który zrywa tę relację z Nim. Potrzeba naszej wiary w Jego miłość i potrzeba gotowości na jej przyjęcie.

Pan przygotowuje nas na czas Wielkiego Tygodnia. Wyprzedza nas swoim Słowem i Łaską. Umiera za mnie, za Ciebie, za nas wszystkich, abyśmy mieli siłę iść za Nim do końca.

Własne życie powinniśmy  odczytywać  w świetle Jego Słowa. Z perspektywy Ukrzyżowanego moja, twoja historia jest już zbawiona. Potrzebujemy jednak Jego spojrzenia aby to zobaczyć, potrzebujemy przylgnięcia do Serca Pana aby w to uwierzyć.

Jezus nieustannie wskazuje na Ojca. Wszystko co dla nas uczyni w Wielkim Tygodniu, będzie nam mówiło o wielkiej miłości Ojca do każdego z nas. .

Na krzyżu Bóg objawia się w swoim najpiękniejszym imieniu „JA JESTEM”. Dziś słyszymy zapowiedź tej tajemnicy. Tajemnicy boskości Jezusa i autentyczności Jego posłania przez Ojca. Od naszej wiary w Niego zależy nasze zbawienie. Jeśli nie uwierzymy, pomrzemy w naszych grzechach.

Za kilka dni rozpocznie się Wielki Tydzień, czy będziemy o tym pamiętać, czy skorzystamy z Łaski jaka nam towarzyszy, czy raczej zajmiemy się sprawami domowymi, zakupami, pracą i poranek Zmartwychwstania nas zaskoczy, kolejny już raz…. 

Czy zaplanowaliśmy już uczestniczenie w Triduum Paschalnym? Bez pełnego w nim udziałi nie jesteśmy w stanie przyjąć i zacząć zdumiewać się cudem jaki dzieje się na naszych oczach w każdej liturgii.

Wywyższenie Chrystusa uobecniane w każdej Eucharystii. Komunia święta, aby  każdy kto ją przyjmuje coraz bardziej przemieniał się duchowo w Chrystusa. Stajemy się tym co spożywamy. Czy o tym pamiętamy? Czy wychodząc z mszy świętej pamiętamy o obecności Chrystusa w nas? Czy niesiemy Go innym, czy prawdziwie niesiemy Go w świat?

Czy zbliżając się do Pana jesteśmy coraz bardziej zdumieni łaską Boga ale też i coraz bardziej miłosierni wobec innych, wobec siebie?

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Obłuda

Kolekta

Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem; spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie  i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie Dn 13,41-62

Psalm Ps 23,1-6

 

Ewangelia J8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?” Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” A ona odrzekła: „Nikt, Panie!” Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

 

Zapatrzenie we własną dokonałość religijną. Im większa liczba praktyk religijnych wypełnionych, im większa gorliwość w studiowaniu przepisów moralnych tym większe niebezpieczeństwo na zamknięcie się na działanie Słowa Bożego. Zainteresowanemu wydaje się, że jego życie duchowe rozkwita i postepuje coraz lepiej. Nie zauważa, że Słowo Boże, Bóg nie są mu już zupełnie potrzebne, a jeśli to tylko do potwierdzenia jego doskonałości.

Faryzejska obłuda. Dziś Jezus nie kieruje do oskarżycieli żadnego słowa napomnienia poza jednym „kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamien”. Znając stan ich serca wie doskonale że oni już mają w nich zapisane gotowe wzorce postępowania według których dokonują sądu nad innymi, ale nie nad sobą. Nawet jeśli gotowi są słuchać Jezusa to nie po to aby przyjąć Jego naukę czy napomnienie, ale wykorzystać każde usłyszane słowo przeciw Niemu. Faryzejska, religijna obłuda.

Pokusę obłudy religijnej, czyli złudzenia własnej doskonałości, znali dobrze pustelnicy egipscy. Mówił Abba Antoni: “Znałem mnichów, którzy po wielu trudach upadli i doszli do pychy duchowej, a wszystko przez to, że zaufali własnym osiągnięciom”. Gdzie indziej zaś ten sam Antoni wskazuje drogę ustrzeżenia się przed takim upadkiem: “Takie oto jest wielkie dzieło człowieka: winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem, a pokusy spodziewać się do ostatniego oddechu”.

 

Akurat wczoraj odbyłam telefoniczną rozmowę z kimś przekonanym o własnej doskonałości, o skuteczności własnych praktyk religijnych, mającą gotową receptę i wyjaśnienie na wszystko i szybko dokonującą osądów innych, którzy gdzieś w swojej drodze zbłądzili. Co smutne osoba ta stwierdziła, że nie jest jej juz potrzebne kierownictwo duchowe gdyż prowadzi ją Duch Święty, więc ocena innej osoby nie jest jej potrzebna. A jeśli już ktoś się ma wypowiadać, to tylko aby potwierdzić, że ona idzie dobrą drogą. W tej rozmowie niestety nie doszło do spotkania. Wypowiedziane słowa minęły się, ja miałam wysłuchać i przytaknąć. Może niepotrzebnie podjęłam próbę rozmowy – dialogu, wskazując na zagrożenia…….? 

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Sosna z gatunku pinia „zna” termin Wielkanocy

Legenda mówi, iż Krzyż naszego Zbawiciela został wykonany z sosny pinia.

Cechą charakterystyczną tej sosny jest to iż na wiosnę jej nowe przyrosty o złocistym kolorze mają kształt krzyża.

Rok rocznie na około dwa tygodnie przed Wielkanocą na tych drzewach można już obserwować tak bardzo charakterystyczne i jedyne w swoim rodzaju młode przyrosty.

 

  

 

 

 

Podziel się z innymi:

Budzić w innych pragnienie Boga

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B

 

 

 

Brewiarz V Tydzień Wielkiego Postu, I tydzień psałterza

 

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Pierwsze czytanie Jr 31. 31-34

Psalm Ps 51, 3-4.12-15

Drugie czytanie Hbr 5, 7-9

 

Ewangelia J 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

Godzina wywyższenia Jezusa jest godziną uwielbienia Ojca. Ku tej godzinie zmierza całe życie Jezusa. Na tę godzinę właśnie przyszedł na świat.

 

Jezus -pszeniczne ziarno. Plon pojawi się jedynie, gdy w ciemnościach ziemi ziarno utraci swoją łuskę – ochronę, samo zginie przemieniając się w nową roślinę. Tak trudno tracić ochronę i wystawiać na działanie róźnorodnych nieprzyjaznych sił bezbronne i wrażliwe jądro.

 

Pragnienie bycia uczniem. Do Jezusa doprowadzają nas inni Jego uczniowie. Jeśli pragną służyć powinni iść za Mistrzem  i naśladować Go. Również w obumieraniu, również w wywyższeniu. Jeśli będą z Mistrzem we wszystkim wtedy uczci ich Jego Ojciec. Ważne aby wytrwali do decydującej Godziny.

 

Czy potrafimy obudzić w innych pragnienie zobaczenia Jezusa? Czy nasze świadectwo o Bogu budzi w innych uśpioną współczesnym życiem tęsknotę za Bogiem?  Czy nasze życie jest zwierciadłem w którym inni mogą dostrzec swoje niezaspokojone i zepchnięte poza świadomość, na margines pragnienie Boga? A gdyby dziś, ktoś poprosił Ciebie „Pokaż mi Jezusa”, co wtedy byś zrobił, zrobiła?  

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Upominający Nikodemowie

Kolekta

Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami,  bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Jr 11, 18-20

Psalm Ps 7, 2-3.9-12

 

Ewangelia J7, 40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: „Czemuście Go nie pojmali?” Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia”.
Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?” Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”. I rozeszli się każdy do swego domu.
 
Słuchający Jezusa dzielą się na dwie grupy. Jedni zauważają, że Jego słowa padają z mocą i dotykają ich serc. Poznają, że nie jest to zwyczajny człowiek. Inni jakby broniąc się przed przemieniającym Słowem, „zamykają” swoje uszy i zatwardzają swoje serca, aby tylko nie zmienić raz przyjętego poglądu. To do nich zwraca się jeden z nich, Nikodem. On już zna moc Słowa. Spotkał się z Nim. W Nikodemie trwa stopniowa przemiana z niewierzącego w Jezusa w pełnego wiary Jego ucznia. Póbuje przekonać innych faryzeuszy i znawców Prawa, aby i oni odważyli się na spotkanie z Jezusem, aby Go wysłuchali, zanim podejmą dalsze decyzje. Faryzeusze jednak nie mają zamiaru słuchać ani Nikodema, ani Jezusa. Wykpiony i pozostawiony sam sobie Nikodem. Próbował bronić Jezusa a sam naraził się na szyderstwo współziomków. 
Współcześni nam Nikodemowie. Nawracjący się i odkrywający Jezusa. Są obecni w swoich wspólnotach, rodzinach, miejscach pracy. Słyszą niewybredne żarty z Boga, ataki na katolików, na kapłanów, Kościół… Sami są jeszcze na drodze nawracania, ale próbują oponować, napominają tych z którymi na codzień przebywają, przemawiając do nich ich językiem. Doświadczają odrzucenia, kpiny, wydrwienia… Mają do wyboru albo ponownie przyłączyć się do swojej „grupy” i wrócić na „starą drogę”, albo postawić kolejny krok ku Chrystusowi. A my sami jak reagujemy na naszych Nikodemów… Czy nie odwracamy się od nich plecami?
 
Dziekuję i pozdrawiam.  
Podziel się z innymi:

Przecież my wiemy……

Kolekta

Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam, słabym ludziom,  spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy  i świadczyli o niej przez gorliwe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie Mdr 2, 1a.12-22

Psalm Ps 34, 17-21

 

Ewangelia J7, 1-2.10.25-30

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.

Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest”.
A Jezus ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”. Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

 

Własne wyobrażenia o Bogu, o Jezusie. To częsta przeszkoda w wierze. Jesteśmy tak bardzo przekonani o swoim nieomylnym poznaniu, wiedzy, że nie przekonają nas żadne argumenty, znaki, cuda, słowa. Wiemy lepiej i tego twardo się trzymamy. To nasz upór, przekonanie o własnym nieomylnym sądzie krzyżuje Jezusa w naszym dziś… w naszych sercach. Wiemy lepiej, uważamy siebie za chrześcijan, mówimy że znamy Boga, że postępujemy zgodnie z sumieniem  i wydajemy wyrok…  Wystarczy sięgnąć do badań opinii publicznej n.t. aborcji, kary śmierci, rozwodów, eutanazji, in vitro, antykoncepcji, Kościoła, homoseksualizmu… , wystarczy przejrzeć komentarze w internecie, wystarczy posłuchać telewizji czy radia itd. Gdy przyjdzie Godzina, a raczej teraz gdy ona trwa  czy jest szansa że się opamiętamy, nawrócimy i w końcu uwierzymy Bogu, Jego prawom i Jego Miłości…. czy może dalej będziemy mówić i żyć według własnego przekonania, że przecież wiemy lepiej………

 

Dziękuję i pozdrawiam     

Podziel się z innymi:

Duchowe walki

Wspominałam tutaj już chyba około 9 marca, o pokusie zmiany pracy i walce jaką wtedy ze sobą stoczyłam. Wybrałam obecne miejsce – wszystko na większą chwałę Bożą. Wiedziałam, że jesli wybór motywowany jest Bożą chwałą to w jakiś sposób będzie sprawdzany, czy rzeczywiście intencja była czysta, czy tylko były to piękne słowa, a za nimi stało zupełnie co innego…Efekty kolejnej póby w jakiś sposób i wy odczuliście, jako że nie byłam nawet w stanie przelać na klawiaturę tego co na zewnątrz i tego co wewnątrz. Stąd kilkudniowa przerwa w pisaniu, którą zaraz uzupełnię i przerwy nie będzie. Nie mniej jednak chciałabym zostawić ten niewielki ślad o tym, że walka duchowa to nie są pobożne refleksje, ale rzeczywistość. Na dziś wieczór wydaje się, że „wdeptywanie” w ziemię przez okoliczności, sytuacje a co za tym związane i  przychodzące myśli, że może źle wybrałam, że może należało jednak, że gdyby to…zakończyło się.

Pogłębienie zawierzenia Jezusowi i to On jak zawsze zwyciężył i pocieszył. Trudności nie minęły, ale widać je w zupełnie innym bo Jego świetle.   

Podziel się z innymi:

Uwierzyć Miłości

Kolekta

Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić święta wielkanocne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Wj 32, 7-14

Psalm Ps 106, 19-23

 

Ewangelia J5, 31-47

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy.

Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.
Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli?”

 

Pan zadaje nam dziś trudne pytanie o naszą wiarę. Potrzeba refleksji ale i odwagi, aby stanąć w prawdzie o sobie i szczerze powiedzieć czy rzeczywiście wierzymy Jezusowi, czy wierzymy Miłosci Boga Ojca, którą On nam głosi.

Czy ci których obieramy za duchowych przewodników nie przyslaniają nam Jezusa? Jan Chrzciciel wskazywał na Jezusa i do Niego odsyłał. Ale nam czasem wygodniej jest zostać przy człowieku i skupić się na jego świadectwie niż rzeczywiście iść za Panem. Jak odnosimy się do najróżniejszych świadectw różnych osób? Czy ich słowa nie stają się dla nas ważniejsze, niż to co mówi i objawia Słowo? Czy nie zaczynamy Pana Boga widzieć ich oczyma? Mam tu na myśli znane wielu osobom świadectwo p. Glorii Polo – o jakim Bogu ona mówi – czy o Miłosiernym Ojcu czy może bardziej o bezwględnym aptekarzu odmierzającym i ważącym każde uchybienie oraz brak wiary w jej świadectwo?

Jak odnosimy się do Słowa Bożego? Czy codzienna medytacja buduje i pogłebia wiarę i wdzięczność Bogu? Czy prowadzi do spotkania z Jezusem w naszym dziś?

Pan zna nasze serca i to co Go najbardziej dotyka, to nasze niedowiarstwo w Miłość Ojca, który Go do nas posłał.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

„Fiat”

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

 

    

 

 

Kolekta

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Czytanie pierwsze Iz 7,10-14

Psalm Ps 40,7-11 

Czytanie drugie Hbr 10, 4-10

 

Ewangelia Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia zatrzymujemy się przed tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego. Wydarzenie zapowiadane przez proroków, po kilkuset latach staje się rzeczywistością. Maryja dobrze znała proroctwo. Podobnie jak inne kobiety w Judzie zanosiła i Ona swoje modlitwy przed tron Najwyższego o Tego który wyzwoli lud. Nie wiedziała jednak iż to Ona jest wybrana przez Boga na matkę Jego Jedynego Syna. Pokorna Służebnica Pańska, matka Syna, który przychodzi aby służyć i stać się okupem za wielu…

Od Dnia Zwiastowania do końca pozostała Służebnicą Pańską, wskazującą nieustannie na Jezusa. Nie skupia uwagi na sobie, ale nieustannie przypomina „Zróbcie wszystko cokolwiek On wam powie”. Nie żąda dla siebie żadnych przywilejów, nie oczekuje wyniesienia. Otrzymuje posłanie i nie obawia się pytać jak ma się ono wypełnić. Na ile jest ono faktycznie oznajmieniem Bożej woli. Miała swoje plany i zamierzenia. W obliczu zaskakującego dla Niej wybrania zawierza wszystko Temu, dla którego nic nie jest niemożliwe. Zdumiona  pokorą  Boga pytającego o Jej zgodę uniża się o ile to możliwe jeszcze mocniej. Jej wiara, zawierzenie Bogu stoją na początku. Ta pokorna wiara poddawana będzie nieustannym próbom. Radości przeplatają się z trudnościami i dramatami. Gdzieś w tle nieustannie trwa zapowiedź dokonania okupu za wielu, która dopełni się na Kalwarii, gdzie i Ona będzie obecna ze swoim kolejnym „fiat”. 

A jak wygląda nasze „fiat”. 

Gdy jest obok nas Anioł, gdy zalewa nas światło Bożej łaski, gdy duszą dotykamy nieba nie obawiamy się za Niepokalaną powtarzać z miłością „niech mi się stanie według Twojego Słowa Panie”. I głęboko wierzymy w to co mówią nasze usta. Gdy w końcu stajemy pod Krzyżem, tam gdzie dajemy Panu się doprowadzić, gdy ciemność i opuszczenie ogarniają nasze serca a duszę przenika trwoga i ból opuszczenia i potrzeba wykonać jeszcze jeden krok i wyszeptać „fiat” wydaje się nam to nieraz niemożliwe i ponad nasze siły. Rozerwani, przybici możemy tylko wpatrywać się w naszą Matkę i od Niej uczyć się mówić Bogu zawsze „tak”. 

 

Dziękuję i pozdrawiam.  

 

  

  

Podziel się z innymi:

Zdrowie nie jest najważniejsze

Kolekta

 

Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy przygotuje serca Twoich wiernych,  aby mogli godnie przeżyć misterium paschalne,  i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Ez 47,1-9.12

Psalm Ps 46, 2-3.5-6.8-9

 

Ewangelia J5, 1-3a.5-16

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.

Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: „Czy chcesz stać się zdrowym?”
Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną”. Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź swoje łoże i chodź”. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził.
Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”.
On im odpowiedział: „Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”. Pytali go więc: „Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?” Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.
Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.

 

38 lat nieuleczalnej choroby. Nadzieja na uleczenie przez zanurzenie w sadzawce Betesda obumarła. Przy paralityku nie było nikogo, kto pomógłby mu dostać się do sadzawki przy pierwszym poruszeniu wody. Otoczenie zajęte było swoimi sprawami, a on pozostawiony swojemu losowi. I to właśnie do niego podchodzi Jezus, pyta czy chce być zdrowy ….i uzdrawia go.

Ten paralityk jest symbolem tych, którzy pogodzili się w jakiś sposób ze swoim grzechem i uznali, że dla nich nie ma już Bożego przebaczenia, gdyż nie są w stanie z grzechu, w którym tkwią od lat, się uwolnić. Z jednej strony gdzieś w głębi siebie mają pragnienie pojednania z Bogiem, ale z drugiej widzą, że ich pragnienie jest co najmniej nierealne i nie zostanie spełnione. To mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, osoby które przez lata rozgłaszały swoją niewiarę i niechęć do Pana Boga, osoby uwikłane w różne grzechy śmiertelne. Tak jak paralityk z dzisiejszej Ewangelii, te osoby mogą mieć wręcz ogromne trudności z wejściem do kościoła czy podejściem do kapłana. W naszych sercach najczęściej i my sami spisujemy takie osoby na straty. Po iluś latach zachęt, ofert pomocy, intensywnej modlitwy nie widząc efektów oddalamy się od nich. Pozostają sami. Ich sytuacja duchowa wydaje się być z ludzkiego punktu widzenia beznadziejna. Dzisiejsza Ewangelia jednak przekazuje przesłanie, że dla Pana Boga nie ma sytuacji beznadziejnych, że Jezus Chrystus pragnie dotrzeć do każdego człowieka i każdego uzdrowić przede wszystkim duchowo. Czas trwania choroby nie jest przeszkodą do uzdrowienia. Podobnie nie jest przeszkodą termin w jakim uzdrowienie miałoby nastąpić. Przeszkodą może być tylko niechęć i odrzucenie przez człowieka wyciągniętej do niego ręki Boga.

Składając sobie życzenia najczęściej życzymy sobie przede wszystkim zdrowia, tego fizycznego, jako najwyższego dobra. Mówimy, jeśli będzie zdrowie to będzie wszystko, zdrowie jest najważniejsze. Dziś Pan Jezus udziela nam jeszcze jednej wskazówki. Zdrowie jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Ostrzega paralityka przed grzechem. To jest najgorsza rzecz jaka może się człowiekowi zdarzyć, śmierć duchowa, będąca następstwem nie leczonej choroby duszy. A my sami, nie rezygnujmy z modlitwy w intencji tych, którzy może już od dłuższego niż 38 lat czasu nie wierzą, że mogliby pojednać się z Bogiem. 

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi: