Wiara podczas życiowych burz

Wspomnienie obowiązkowe świętego Jana Bosko, prezbitera

 

Kolekta

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością,  starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Hbr 11, 1-2. 8-19

Psalm Łk 1, 69-72.74-75

 

Ewangelia Mk 4, 35-41

Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

 

Życiowe burze nie omijają nikogo. Prędzej czy później doświadczamy ich w naszym życiu. To szczególny czas próby dla naszej wiary. Wydaje się nam, że wszyscy są przeciwko nam, wichura wydarzeń miota skorupką naszej  łódki,  wydaje się nam, że Pan zostawił nas na łaskę i niełaskę żywiołów i żwiata. Gdzież On jest, czy jest Mu obojętne, że cierpimy, że lęk i przerażenie odbiera sen, że nie mamy sił dalej zmagać się z przeciwnościami? Czy w takiej sytuacji jest jeszcze miejsce na wiarę. Na tę wiarę, karmioną łaskami, poczuciem bycia blisko Pana, realizowania Jego woli, służenia innym… To wszystko jakby przeminęło. Przychodzą pokusy, trudniejsze do odparcia niż zawierucha życiowa. Nieprzyjaciel duszy przypomina wszystko co dobrego czynilismy i wskazuje na niszczycielską burzę, która wydaje sie zatapiać wszystko, być jakąś niezasłużoną niczym karą… Stąd tylko krok od buntu, a potem pełnego goryczy odstąpienia od Pana. Dziś, po iluś przeżytych burzach, wiem, że gdy znowu przyjdzie wiatr i fala, będę prosić nie o odmianę i uciszenie, ale o to aby to wydarzenie umocniło moją wiarę, aby Pan udzielił łaski głębokiej wiary, która nie ulęknie się i nie zwątpi w tym doświadczeniu. I obym z tej łaski, łaski wytrwania przy Panu, łaski która jest udzielana wcześniej, która  poprzedza trudne wydarzenia, umiała skorzystać, gdy te wydarzenia przyjdą.      

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Cierpliwość w rozwoju duchowym

Czytanie Hbr 10, 32-39

Psalm Ps 37, 3-6.23-24. 39-40

Ewangelia Mk 4, 26-34

Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.

Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Wzrost duchowy wymaga cierpliwości i wierności w małych sprawach. Potrzeba czasu, aby ziarna dobra które w nas są mogły się z Bożą Łaską rozwinąć i przynieść plony. Niecierpliwość, zniechęcenia, próby przyspieszania czy pomijania kolejnych etapów rozwoju i wzrostu, kończą się niszczeniem delikatnych pędów. Podobnie jest w życiu duchowym. Chcielibyśmy być już na etapie zjednoczenia z Bogiem, gdy jeszcze etap oczyszczania nie jest dokończony, a po nim dopiero nastąpi etap „oświecenia”. Tak jak z malutkiego dziecka nie uczynimy od razu dorosłego, musi stopniowo sie rozwijać i poznawać świat, tak i w życiu duchowym nie ma dróg na skróty.  Potrzeba wielkiej ufnosci w Panu i wiernosci w małych sprawach. A owocami będziemy zaskoczeni. Skąpstwo duchowe będzie przyczyną małych plonów. A obżarstwo duchowe? Cóż szybko prowadzi do wyjałowienia i jest bardziej niebezpieczne niż inne zagrożenia na drodze życia duchowego.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

Światła w szafach

Czytanie Hbr 10, 19-25

Psalm Ps 24, 1-6

 

Ewangelia Mk 4, 21-25

Jezus mówił ludowi: „Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

I mówił im: „Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma”.

 

Wiara jest moją prywatną sprawą. Bardzo prywatną. Tak prywatną, że nikt w otoczeniu nie podejrzewa nawet, że jestem katolikiem/katoliczką. Z modlitwą, kryję się przed rodziną, bo jakoś dziwnie się patrzą. A Pan Bóg przecież widzi w ukryciu. Nie będę robić nic na pokaz. Światło świdectwa schowane do „szafy”. W kraju gdzie wiarę katolicką deklaruje blisko 90 % populacji, najjaśniej jest w naszych szafach.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

Hymny i modlitwy świętego Tomasza z Akwinu

 

 

 

  

 

 

Hymn św. Tomasza z Akwinu

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej
Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
 
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;
Kto się im poddaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 
Że w postaci Chleba utaiłeś się.
 
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas;
Tu ukryte z Bóstwem Czowieczeństwo wraz;
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.
 
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
 
5. Ty, coś upamietnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas;
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
 
6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud;
Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
 
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się;
Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

 

 

Pange lingua – Sław języku – hymn św. Tomasza z Akwinu

 

 

 

1. Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

 

2. Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

 

3. In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

 

4. Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

 

5. Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

 

6. Genitori, Genitoque

laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio:

procedenti ab utroque

compar sit laudatio.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

1. Sław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako Łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.

 

2. Z Panny czystej narodzony,
posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony
ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.

 

3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z Rąk Swych dał.

 

4. Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

 

5. Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

 

6. Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen

Modlitwa przed Mszą Świętą.

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.

Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

 

 

 

Modlitwa Św. Tomasz z Akwinu

 

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeje i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym lecz nie ponurym; uczynnym, lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować wszelkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i dodaj mi skrzydeł bym w lot przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę, jak ich przybywa, a chęć ich wyliczania staje się z upływem lat coraz większa.

Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami  o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość do wysłuchania ich.

Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi.

Użycz mi chwalebnego poczucia , że czasem mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach.

Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym … Amen

 

 

 

Boże Wszechmogący,

Ty nie masz początku ani końca, Ty wiesz wszystko.

Ubogacasz człowieka cnotami i stoisz na ich straży.

Proszę Cię,

daj mi oprzeć się mocno na wierze jak na fundamencie;

nadzieja niech mnie osłania jak tarcza,

a miłość niech mi będzie jak szata na dzień godów weselnych.

Przez sprawiedliwość niech będę Ci poddany;

roztropność niech mnie uczy, jak ujść sideł kusiciela;

umiarkowanie – jak trzymać się złotego środka;

męstwo – jak znosić cierpliwie przeciwności.

Niech umiem prosić pokornie o to,

czego nie mam, tych, którzy to mają

przyznawać się uczciwie do zła popełnionego;

a karę, którą otrzymam, ze spokojem znosić.

Nie zazdrościć bliźniemu dobra, które posiada, owszem,

za każde dobro być Ci wdzięcznym.

W stroju, sposobie chodzenia i w ruchach zachowywać umiar;

język strzec od gadulstwa, nogi od rozbiegania,

oczy od ciekawskich spojrzeń.

Daj umysłowi pęd ku górze;

pozwól nie przywiązywać wielkiej wagi do dóbr przemijających,

natomiast daj pragnienie Ciebie.

Naucz, jak utrzymywać w ryzach ciało, jak mieć czyste sumienie,

jak czcić świętych, jak Ciebie godnie chwalić, jak postępować w dobrym,

jak swoje dzieła doprowadzać do szczęśliwego końca.

Daj wzrost cnotom, któreś posiał we mnie,

niech będę gorliwym w tym, co jest Twoje,

a w tym co ludzkie – roztropny,

i niech nie zaprzątam zbytnio głowy sprawami ciała.

Proszę Cię, Panie, o gorącą skruchę,

o szczerą spowiedź, o pełne zadośćuczynienie.

Zechciej pobudzić mnie wewnętrznie ku dobremu życiu,

bym czynił to, co trzeba i co mi posłuży ku zasłudze,

a dla bliźnich będzie budującym przykładem.

Pozwól, abym nie ubiegał się nierozsądnie o to,

czego nie mógłbym osiągnąć,

ani też nie wzbraniał się przed czymkolwiek dlatego tylko,

że jest trudne.

I niech mi się nie zdarza zaczynać czegoś,

na co jeszcze nie przyszła pora,

ani przerywać tego, co jeszcze nie zostało ukończone.

Amen.

Podziel się z innymi:

Akwitanta

28 stycznia

Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła

Anielski doktor

 

 

 

  

 

 

Tomasz urodził się w zamku Roccasecca, we Włoszech, w roku 1225. Już od wczesnej młodości wybrał Zakon Kaznodziejski, do którego wstąpił w Neapolu, w 1244 roku, wbrew woli swojej rodziny. Studiował w głównych ośrodkach nauki tamtych czasów: Kolonii, Paryżu, Rzymie i Neapolu. Wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia. Stał się znakomitym nauczycielem teologii, a także wymownym głosicielem prawdy ewangelicznej. Przekazał wiele z mądrości boskiej i ludzkiej, i wspaniale udowodnił, że istnieje ścisły związek pomiędzy Bożym objawieniem a ludzkim rozumem.
Szczególną czcią otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych. Płonął również synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w Fossanova, w dniu 7 marca 1274 roku, w czasie podróżny na Sobór w Lyonie. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich. Ze względu na reformę liturgiczną, jego święto obchodzi się dzisiaj, we wspomnienie przeniesienia jego ciała do Tuluzy.

 

 

Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”. W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.

 

Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. Zadziwia przy tym uniwersalizm podejmowanych zagadnień i głębia ich wyjaśnień. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do „Sentencji” Piotra Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Zadziwia w nich uniwersalizm podejmowanych zagadnień, głębia i prostota wyjaśnień, błyskotliwość myśli.

 

Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.

 

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

 

Masz rozum to używaj
Sebastian Musioł

Pewnego ranka, po Mszy świętej Tomasz z Akwinu odesłał brata Reginalda, swego sekretarza i przyjaciela, przygotowanego jak zwykle do zapisywania tego, co Mistrz mu podyktuje. – Nie będę już więcej pisał. Wszystko, czego dokonałem, jest jak wymłócona słoma przy tym, co mi dziś zostało objawione – powiedział Doktor Anielski.

Legenda dopowiada, że najważniejsze fragmenty nieukończonej Summy teologicznej Tomasz dyktował z głową w tabernakulum. Trzy wieki później pełen podziwu Pius V ogłosił św. Tomasza piątym doktorem Kościoła, a Leon XIII zalecił studiowanie jego filozofii.

Hrabiowska rodzina widziała w nim opata Monte Cassino. Pięciolatka oddano tam na wychowanie. Cóż, skoro siedemnastolatek przyłączył się do żebrzących braci kaznodziejów, aby bronić tego, co naturalne, przed potępieniem. Nie po to mamy ciało, ręce, brzuch i głowę, żeby się ich wyrzekać lub żeby poszły w ogień piekielny. Ludzka ułomna natura jest drogą ku Bogu. Rozum zaś każdy ma po to, aby nie pobłądzić. Rozum oświecany wiarą.

Tomasz za życia nie budził wyłącznie ciepłych uczuć. Na studiach w Kolonii, u Alberta Wielkiego, przezywano go „milczący wół”. Kiedy jednak „zaryczał”, Europa padła na kolana. Potrafił też postawić na swoim. Potężny – z najwyższej kategorii wagowej.

Krótko po jego śmierci franciszkanie zabronili czytania jego Summy bez komentarzy, a na Sorbonie publicznie spalono jego dzieła. A jednak benedyktyni z Fossanuova, gdzie zmarł w 1274 roku w drodze na sobór w Lyonie, wygotowali starannie jego ciało na relikwie. Nie postąpiliby tak z pewnością wyłącznie oszołomieni jego rozległą wiedzą, wysokim urodzeniem czy sławą doradcy papieskiego. Widzieli w nim prawdziwie świątobliwego człowieka.

Tomasz nie bał się pisać na każdy temat. Był przekonany, że wszelką wiedzę o świecie można przedstawić w sposób uporządkowany. Wielokrotnie zawiodło go to na manowce. Ale nawet wtedy zasługuje na usprawiedliwienie. Starał się nie wykraczać poza to, co uznawano za naukowo potwierdzone. Wyobrażenia o świecie, zwłaszcza o biologii, astronomii, fizyce, medycynie, były takie, jakie odziedziczono po starożytnych. Epoka wielkich odkryć dopiero miała nadejść. Zresztą Tomasz nie miał natury odkrywcy, pragnął rozumieć, dlatego porządkował. Nawet gdyby trzeba było zliczyć diabły na czubku szpilki, Tomasz starałby się to zrobić dokładnie i rzeczowo.

Świat, ludzie i to, co między ludźmi, ma kierować ku Bogu – powtarzał na każdym kroku. Nawet, gdy pisał „przeciw” niewiernym (Summa contra gentiles), to był „za”. Podpowiadał – najlepiej jak potrafił – co z Bożym planem harmonijnie współbrzmi, co warto wspierać i rozwijać, gdzie ład umacniać. Dziś nawet w naukach politycznych, administracji i ekonomii spostrzeżenia Tomaszowe znajdują posłuch i uznanie. Tomasz mocno wierzył, że to, co dobre, ma naturalną skłonność do rozprzestrzeniania się. Kiełkuje i wzbiera, jeśli mu to umożliwić.

http://goscniedzielny.wiara.pl/index.php?grupa=6&art;=1106699414&dzi;=1104759141

Podziel się z innymi:

Kilka myśli świętego Tomasza z Akwinu

Bóg jest przyczyną istnienia wszystkich rzeczy, działa w sposób wolny, bez naturalnej konieczności.

 

Tylko Bóg może wystarczyć do zaspokojenia naszych pragnień.

 

W życiu duchowym ten więc jest bezwzględnie doskonały, kto jest doskonały w miłosci.

 

Jeśli kapłan z powodu swego nieuctwa lub niedbalstwa nie potrafi wytyczyć ludziom drogi do zbawienia, to będzie odpwoiedzialny przed Bogiem za dusze, które zginęły, gdy znajdowały się pod jego pieczą.

 

Łaska zaś, ponieważ przekracza całkowicie możliwości natury ludzkiej, nie zależy od jakiejś naturalnej mocy, lecz tylko daru Ducha Świetego, który w nas wlewa ją do duszy.

 

Więcej odwagi mieści się w znoszeniu przeciwności, niż w ich przezwyciężaniu.

 

Miłosierdzie nie znosi sprawiedliwości, lecz na pewien sposób jest pełnią sprawiedliwości.

 

Nie kocha ten, kto w miłości szuka tylko własnej satysfakcji.

 

W miłości bliźniego nie wystarczy tylko nie chcieć dla niego zła, musi się pozytywnie chcieć dobra, to znaczy uwolnienia z grzechów i życia wiecznego.

 

Trzeba twardo stąpać po ziemi, aby dojść do nieba.

 

Ducha Pisma Świętego poznaje się z życiorysów świętych, ono bowiem jest natcnieniem ich czynów.

 

Boga obrażamy o tyle o ile działamy przeciw własnemu dobru.

 

Bóg daje dowody, że to, czego uczy wiara, jest prawdziwe.

 

… ludziom jest konieczne do zbawienia, nie tyle dobre postępowanie, dzięki któremu unikamy grzechów, lecz także poznanie prawdy, dzieki której unikamy błędów.

 

Podziel się z innymi:

Ziemia serca

Wspomnienie obowiązkowe świętego Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.

 

Kolekta

Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Hbr 10, 11-18

Psalm Ps 110, 1-4

 

Ewangelia Mk 4, 1-20

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:

„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stukrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.
Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.

 

Nasze serca. Najczęściej nie jest tak, że są tylko ruchliwą autostradą, albo tylko ziemią skalistą, albo ciernistą czy jedynie urodzajną wydającą różnej wysokości plony. To byłoby zbyt duże uproszczenie. Granice przebiegają wewnątrz naszego serca, w którym można spotkać wszystkie rodzaje „ziemi” z dzisiejszej przypowieści. Najlepiej widać to po naszej osobistej reakcji na Słowa Ewangelii. Słowa, które może wiele lat temu nie wywoływały w nas żadnej reakcji czy oddźwięku jakby padały na wydeptaną drogę, dziś poruszają głęboko serce i wydają odpowiedni plon. Inne Słowa czekają wciąż na przyjęcie. Dziś zaledwie kiełkują i nie wydadzą jeszcze w naszym życiu owoców. Jeszcze inne wciąż nie mogą przebić się przez nasze wewnętrzne skorupy i kamienie. Im więcej żyznej ziemi w naszym sercu, tym bardziej rośnie w nas zdolność do uważnego słuchania, rośnie otwartość na przemieniającą Moc Słowa. Warto wsłuchując się w Ewangelię, notować sobie od czasu do czasu to czego nie przyjmujemy, co nam umyka. Po kilku latach można będzie zaobserwować na ile nasze serca jalowieją i zamieniają się w skalistą pustynię a  może wręcz przeciwnie z pustyni całkowicie przemieniły się w kwitnące ogrody i urodzajne pola. O ile pierwsza przemiana wyjałowienie – jest calkowicie naszą zasługą, o tyle druga pokazuje siłę przemieniającego nas Słowa Bożego.

Na szczęście dla nas Pan sieje Słowo rozrzutnie, nie wybiera tylko urodzajnej ziemi, ale rzuca ziarno również tam, gdzie nie może ono teraz wydać plonów. Wyda je w swoim Bogu znanym czasie. 

 

Dziękuję i pozdrawiam       

Podziel się z innymi:

Więź duchowa

Wspomnienie obowiązkowe błogosławionego Jerzego Matulewicza, biskupa

 

Kolekta

Boże, Ty w sercu błogosławionego Jerzego, biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła,  spraw, prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem  wiernie naśladowali Chrystusa i wielkodusznie poświęcali nasze życie budowaniu Jego Mistycznego Ciała. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Hbr 10, 1-10

Psalm Ps 40, 2. 4ab. 7-8. 10-11

 

Ewangelia Mk 3, 31-35

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

 

Dziś Pan uświadamia nam, że najgłębsze więzi buduje się na tym co duchowe. Niepokalana jest najbliższa Jezusowi nie tylko dlatego, że jest Jego Matką, ale przede wszystkim dlatego że żyje blisko Boga, żyje nieustannie wolą Boga, powtarzając w we wszystkich wydarzeniach swoje „tak, jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie według Twojej woli”. Maryja nie przysłania Jezusa, żyje w Jego cieniu. Choć więż Jezusa z Maryją jest najgłebszą jaka zaistniała na ziemi pomiędzy dzieckiem i matką, to Maryja nie wykorzystuje dla siebie swoich przywilejów, pozostaje skromna i pokorna.

Rozeznawanie w pokorze woli Boga, jej znajomość, przyjmowanie i pełnienie. To wszystko sprawia że stajemy się coraz bardziej siostrami, braćmi Jezusa.

Bycie najbliższym Panu nie oznacza jednak zaszczytów i pierwszych miejsc. Czy godzimy się na to? Czy nie mamy o to do Niego cichego żalu?

 

Dziękuję i pozdrawiam 

Podziel się z innymi:

Ważność sakarmentów udzielanych przez kapłanów z bractwa św. Piusa X

Po ogłoszeniu przez Benedykta XVI zdjęcia eksomuniki z biskupów z bractwa św. Piusa X, na forum portalu OPOKI „Porozmawiajmy o wierze” padło pytanie o możliwość uczestniczenia we mszy świętej sprawowanej przez kapłanów z tego bractwa oraz o ważność ich posługi sakarmentalnej.

 

Poniżej cytuję odpowiedź ojca Marka Blazy SJ, która obszernie wyjaśnia ten problem. 

http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/forum/porozmawiajmy/forumreko.php?action=show&id;=1232907363)

 

Ważność sakramentów udzielanych przez kapłanów z bractwa św. Piusa X

” Bractwo św. Piusa X w całości nawet przed zdjęciem ekskomunik nie było schizmatyckie. Jedynie biskupi tego Bractwa byli ekskomunikowani. Natomiast księża tego Bractwa cały czas mają status kapłanów-tułaczy, bo nie są nigdzie przyporządkowani (fachowo to się nazywa: inkardynowani) do żadnych struktur kościelnych. Nie są oni ani w diecezji, ani w żadnym zakonie, ani zgromadzeniu zakonnym, ani w stowarzyszeniu apostolskim, ani w prałaturze personalnej. Bo Bractwo św. Piusa X nie odpowiada żadnej ze struktur, które wymieniłem.

A zatem, kapłani Bractwa nadal są kapłanami-tułaczami, czyli są suspendowani, tzn. nie mają prawa sprawować żadnych sakramentów. Mimo to je sprawują. Czy te sakramenty są ważne? Otóż chrzest, Eucharystia i namaszczenie chorych sprawowane przez takiego kapłana są ważnie sprawowane, co nie znaczy, że godziwie. Skoro kapłan-tułacz świadomie narusza suspensę i nic sobie z niej nie robi, to trudno tu mówić o godziwym sprawowaniu tych trzech powyższych sakramentów.

Co do spowiedzi, kapłan-tułacz nie ma stosownej jurysdykcji do spowiadania. Kapłani Bractwa usprawiedliwiają się, że posiadają tzw. „jurysdykcję zastępczą”, którą im daje Kościół jako taki. To jest oczywiście ideologia, ta sama, według której biskupi Bractwa nie byli w ogóle ekskomunikowani. A jednak Benedykt XVI zniósł ekskomuniki, a nie ogłosił, że ich nigdy nie było. Wracając do spowiedzi, kapłan-tułacz może ważnie rozgrzeszać tylko i wyłącznie w bezpośrednim zagrożeniu życia. Natomiast kapłani Bractwa świadomie wprowadzają w błąd osoby pragnące przystąpić do spowiedzi, że oni ważnie rozgrzeszają. Jeśli zatem ktoś wie, że kapłani Bractwa nieważnie rozgrzeszają, to nie powinni przystępować do spowiedzi u tych kapłanów, bo taka spowiedź będzie dla tych penitentów nieważna. Jeśli zaś penitent nie orientuje się w sprawach prawnych i co do kompetencji kapłanów Bractwa, to wówczas obiektywnie rozgrzeszenie jest nieważne, ale ze względu na dobro duchowe penitenta Kościół uzupełnia (Ecclesia supplet) brak tego rozgrzeszenia, tak że skutki tej spowiedzi są takie, jakby to rozgrzeszenie było ważne. Jednak tym większą winę ponosi wówczas kapłan, gdy świadomie wprowadza w błąd wiernych, kierując się swoim „widzimisię”. Okazuje się bowiem, że kapłani Bractwa chcą być uważani za tradycjonalistów, a kierują się modernistycznym pozytywizmem prawnym.

Co do sakramentu małżeństwa, sakrament ten w obecności kapłana-tułacza jest nieważnie zawierany, bo kapłan-tułacz nie otrzymuje delegacji koniecznej do bycia świadkiem urzędowym małżeństwa. Chociaż bowiem sami nupturienci udzielają sobie sakramentu małżeństwa, to jednak kapłan błogosławi to małżeństwo w imieniu Kościoła, a kapłana-tułacza Kościół nie upoważnia do błogosławienia małżeństw.

Tak przedstawia się pokrótce sytuacja udzielania sakramentów przez księży Bractwa św. Piusa X. Bractwo to nadal ma nieuregulowany status kanoniczny. A to oznacza, iż należy powstrzymywać się od przyjmowania sakramentów z rąk kapłanów tego Bractwa, nawet tych sakramentów, które udzielają ważnie, choć najprawdopodobniej niegodziwie, czyli świętokradczo. Należy teraz czekać i modlić się, aby sytuacja Bractwa św. Piusa X została uregulowana. Papież zrobił pierwszy krok w kierunku, ale czy Bractwo uczyni podobny? Niepokojące są bowiem niektóre tytuły informacyjne, głoszące, że papież Benedykt XVI przez zdjęcie ekskomunik JEDNA SIĘ z Bractwem św. Piusa X. A to papież był w jakiejś schizmie? Nie wiedziałem.

Niech zatem teraz Bractwo zrobi wszystko, aby uregulować swój status w Kościele. A my się winniśmy za to modlić.

Pozdrawiam,
Marek Blaza SJ”

 

Myślę, że warto dołaczyć się do wspólnej modlitwy nie tylko w intencji samego bractwa, ale i osób uczestniczących w tych nabożeństwach i korzystających z sakarmentów.

 

Podziel się z innymi:

Grzech przeciw Duchowi Świętemu

(26 stycznia)

Wspomnienie obowiązkowe świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

 

Kolekta

Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie Hbr 9, 15. 24-28

Pslam Ps 98, 1-6

 

Ewangelia Mk 3, 22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.

Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

 

Grzech nazywany bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu to ustawiczne i świadome sprzeciwianie się człowieka Bogu pragnącemu go doprowadzić do nawrócenia przez moc Ducha Świętego. Istotą grzechu przeciwko Duchowi Świętemu jest to, że człowiek — poznając Bożą miłość, miłosierdzie, cierpliwość, znając dobrze środki zbawcze, które Bóg mu podsuwa — coraz mniej Go kocha, coraz bardziej grzeszy, odkłada żal, pokutę i nawrócenie na przyszłość, np. na moment śmierci. Człowiek taki – chociaż poznał wielką miłość Boga – zasklepia się w złu, obojętności na Niego i na ludzi; staje się niewrażliwy na wszystkie próby doprowadzenia go do szczerego nawrócenia. Bluźni przeciwko Duchowi Świętemu np. ten, kto poznał dobroć Bożą i dlatego postanowił odłożyć swoje nawrócenie na ostatni moment życia. Człowiek taki mówi sobie: „Mogę grzeszyć, ile tylko mi się podoba. Bóg jest miłosierny, dlatego w chwili śmierci przebaczy mi grzechy i pójdę do nieba jak ci, którzy przez całe życie «męczyli się», usiłując nie grzeszyć”. Kto przyjmuje taką postawę, ten ustawicznie przeciwstawia się łasce Bożej, która chce go doprowadzić do prawdziwej miłości i nawrócenia. Kto zasklepił się w podobnej postawie, może nie nawrócić się nawet w godzinie śmierci, gdyż wyzbył się miłości. Bez niej zaś nikt nie jest w stanie żałować za grzechy.

Bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu, człowiek skazuje się na wieczne potępienie, czyli na wieczne trwanie w świadomie przyjętej postawie obojętności na Boga. Ta obojętność w wieczności stanie się nienawiścią. Grzech ten nie będzie nigdy człowiekowi odpuszczony, gdyż polega na upartym i świadomym przeciwstawianiu się Bożemu wezwaniu do miłości i przyjaźni z Nim.

Grzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu faryzeusze i uczeni w Piśmie, ponieważ odrzucali każde wezwanie do nawrócenia się. Kiedy widzieli dobroć i cuda Chrystusa, nie tylko się nie nawracali, lecz stawali się jeszcze gorsi, bo posądzali Go o współdziałanie z szatanem. Wszystkie słowa i czyny Jezusa pobudzały ich nie do przemiany życia, lecz do mnożenia złośliwych zarzutów przeciwko Niemu, do kpin, do ataków itp. Nie nawrócili się nawet wtedy, kiedy dowiedzieli się swoich ludzi, że Chrystus zmartwychwstał. Zamiast zmienić życie pod wpływem cudu zmartwychwstania zaczęli namawiać strażników do kłamliwego rozpowiadania, że w czasie ich snu uczniowie wykradli ciało Jezusa.

(źródło: http://www.teologia.pl/m_k/zag08-6.htm).

 

Podziel się z innymi: