Droga niemowlęctwa duchowego wg pism sl. Bożej s. Leonii Nastał (cz 1).

O jakżebym chciała móc przemówić do dusz bojaźliwych, że Bóg – to Ojciec kochający, że czeka chwili, kiedy będzie mógł do serca przytulić kochające Go dzieci. / s. Leonia Maria Nastał/.

 

Sługa Boża siostra Leonia Maria Nastał, ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Niepokalanie Poczętej.

Pan wybierając ją na apostołkę swojej miłości, powiedział do niej między innymi: Łaski  Boże otrzymujesz nie dla siebie, ale dla drugich, dla dobra dusz przeze Mnie umiłowanych, którym przez ciebie chcę powiedzieć, że je kocham, ze dla nich kryję w swoim Sercu łaski, które mogą odbierać w każdej chwili, byleby tylko z ufnością przychodziły czerpać ze zdrojów Zbawicielowych.”

Siostra Leonia żyła stosunkowo krótko (08.11.1903 – 10.01.1940). Pozostawiła po sobie zapiski duchowe w tym Dziennik Duchowy, listy, wiersze, inscenizacje, referaty. W kolejnych wpisach pojawi się wybór zapisków z jej Dziennika Duchowego ” Uwierzyłam Miłości”. (Dziennik Duchowy; Wybór Listów, Stara Wieś 2000 – Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Przemyślu, 1999).

Kursywą  zaznaczono zdania lub całe fragmenty tekstu, które w odczuciu s.Leonii pochodziły od Pana Jezusa, innych Osób Boskich lub Matki Najświętszej.

 

Zeszyt 1.

(5) Czułam się bezradna na myśl o tym co inni czynią dla bliźnich, by im dopomóc, a ja nie mam sposobności. Jezus mnie pocieszał: Oddałaś się za grzeszników na ofiarę… Cicha ofiara ma nieraz większe znaczenie wobec Boga niż rozgłośne, wielkie czyny, jeżeli nie są przepojone miłością Bożą. Jeden drobny akt zaparcia się siebie, uczyniony  z miłosci, więcej wart niż wylewanie się na zewnątrz, pozornie dla dobra bliźnich, w istocie dla rozgłosu. Przyjmuję trudy i takich prac, bo w nich nie ma zamiarów wprost grzesznych, ale te dusze szkodzą sobie same. Postępują one z dobrami, jakie z prac apostolskich mogłyby osiągnąć, jak ci co nie znając wartości banknotów, wymieniają je za bezcen.

(6) Oświadczyłam Panu Jezusowi, że kocham Go ponad wsystko, a On z dobrocią odezwal się :

Kochasz jeszcze siebie, nie umartwiasz się we wszystkim, jak tego żądam.

Zaczęlam się usprawiedliwiać: Jezu – widzisz jak słaba jestem, bądź moją mocą.

Jeżeli Ja żądam umartwienia, przed kim boisz sie odpowiedzialności? Ja jestem Życiem, twoje życie też do mnie nalezy. Ja nie zabijam ale ożywiam, O gdyby dusze znały cenę umartwienia, gdyby wiedziały, jaka [jest] ich cena, to by się ubijały o nie daleo więcej niż bogacz dobija się o zdobycie majątku. Małoduszność w poszukiwaniu umartwień jest tą zasloną, której boją się podnieść dusze z obawy, by nie przyjrzeć się z bliska własnej slabości dziecięcej. Nie chodzi mi o umartwienia nadzwyczajne, do tych daję osobne powołanie komu chcę. Od wszystkich jednak dusz wymagam zaparcia się siebie w tym co sprawia przyjemność, dozwoloną wprawdzie, ale z której mozna by złożyć ofiarę. To taka drobnostka. Żebrakowi czasem daje się na ofiarę tylko grosz, a Mnie i tego odmawiają dusze, niestety – nieraz dusze przeze Mnie ubogacane.

(9) Raz wśród wynurzeń mej miłości, Pan Jezus odezwał się:

Otwierasz przede Mną swe serec, bo ci potrzeba Serca, które by cię rozumiało. A czy pomyslałaś o tym, że i Ja mam Serce i chciałbym je otworzyć przed moimi przyjaciółmi? Proś spowiednika, by ci pozwolił słuchać mego głosu. Otrzymasz wiele łask, byś mogła spełnić swoje posłannictwo na ziemi. Przez ciebie, chcę uczyć dusze maleńkie dziecięcej ufności i wiary w Miłość. Chcę ci pwoierzyć tajemnice najdroższe memu Sercu. Proś spowiednika, by ci pozwolił swobodnie ze Mną rozmawiać, inaczej nie mógłbym przyjść.

Pozwolenie otrzymałam. (…)

Stań się maleńką, by jak niegdyś Dziecię Jezus, tak teraz ciebie mogła wziąć na swe ręce moja Matka Niepokalana, by cię zaofiarować Trójcy Przenajświętszej. Ofiara złożona przez ręce Maryi jest najmilsza Bogu.

Podziel się z innymi:

Mistyka codzienności

I NIEDZIELA ADWENTU, ROK B/I

Brewiarz : I tydzień Adwentu, I tydzień psałterza (Tom I – wydanie 4-tomowe)

Patron dnia: święty Andrzej Apostoł.

 

Kolekta:

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie pierwsze Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7

Psalm Ps 80, 2-3. 15-16. 18-19

Czytanie drugie 1 Kor 1, 3-9

 

Ewangelia Mk, 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: „Czuwajcie!””.

 

Najkrótsza przypowieść. Pan wyjeżdzając każdemu ze sług wyznaczył zajęcie i staranie o wszystko, odźwiernemu przykazał aby czuwał i wraz ze sługami, aby wszyscy byli gotowi na powrót swojego pana, który nie wiadomo kiedy powróci. Mają więc wykonywać powierzone im zadania, być uważnym na wszystko i czuwać.

Nasza codzienność, bez wielkich uniesień na modlitwie, bez doświadczeń mistycznych, bez olśnień. Codzienna rutyna, codzienne zajęcia w domu, rodzinie, pracy, wspólnocie zakonnej. Niedosyt głębokiej duchowści, niepewne marzenia o świętości, czasem zniechęcenie i znużenie, warunkami, ludźmi, monotonią, szarością. Gdzieś w tym wszystkim gubimy radość i pełnię życia. Nie potrafimy już radować się jego pięknem, nie traktujemy jako Bożego daru, ale jak uciążliwy obowiązek, który jakoś, nie tracąc wiary, trzeba wypełnić. Może po cichu mamy żal do Pana, że nie daje nam możliwości wykazania się, tak jakbyśmy chcieli, a obarcza nas buntującymi się dziećmi, narzekającym mężem czy żoną, oschłym i wymagającym przełożonym.

Zapominamy, że ta nasza codzienność to najprostsza droga do świętości – odkryta przez świętą Tereskę; zapominamy, a może nie chcemy przyjąć i przeżyć mistyki codzienności do czego zachęcał nieustannie św. Ignacy z Loyoli. Wszystko co mamy czynić, wszelkie dobre uczynki, jakie na codzień w ramach obowiązków stanu „musimy” wykonywać, wykonujmy jak dla Pana… Z uwagą, z miłością, z cierpliwością, jak swoją życiową misję. Czuwając i będąc uważnym na wszystko co wokół nas się dzieje. Misja życia, powierzona nam przez naszego Pana. Nie chodzi o wielkie sprawy, ale o te najmniejsze, niezauważalne, często lekceważone małe i malutkie zadania, nieatrakcyjne obowiązki, zawody w których nie odnosi się żadnych sukcesów itd. itp. Jeśli podajesz komuś kubek kawy, to zaparz ją z miłością, jakbyś Bogu służył / służyła; jeśli opiekujesz się chorym, czyń tak jakbyś samym Panem się opiekował/opiekowała; jesli pracujesz zawodowo czyń to uczciwie i z pełnym zaangażowaniem; jeśli robisz zwyczajne zakupy – rób je uczciwie i roztropnie, kupując to co pożyteczne i potrzebne; jak wzorowy odźwierny, jak wierni słudzy. W tych codziennych, najprostszych czynnościach, w tym codziennym staraniu o wszystko możesz prawdziwie spotkać i realnie doświadczyć Boga. Boga obecnego wśród nas, choć ukrytego. Wypełnisz to co On tobie polecił. A gdy Pan przyjdzie ponownie, wyjdziesz Mu z radością na spotkanie, jak sługa który czuwał i z miłoscią wykonał to co do niego należało. Nie przestraszysz się i nie ogranie ciebie trwoga, że zmarnowałeś / zmarnowałaś dany ci czas, na realizację tego co nie było dla ciebie przeznaczone, że nie uważałeś i nie czuwałeś, a goniłes za własnymi pomysłami, lub zwyczajnie „przespałeś/przespałaś” swoje życie, nie czyniąc nic dobrego.

Mistyka codzienności – nowe spojrzenie na życie, na nasz Adwent przygotowujący do Spotkania z Panem.

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Litania na Adwent

 

  

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże…

Święta Trójco, Jedyny Boże…

Jezu, Słowo Przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało…

Jezu, Odwieczne Słowo, które w czasie Ciałem się stało…

Jezu, Mesjaszu obiecany w dawnym Przymierzu…

Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroctwa i oznajmiony przez Aniołów…

Jezu, upragniony przez narody..

Jezu, Zbawicielu wysłany na ten świat przez Ojca…

Jezu, Zbawicielu oznajmiony przez Ducha Świętego…

Jezu, Synu Maryi Panny…

Jezu, który stając się człowiekiem uczyniłeś nas uczestnikami Boskiej natury..

Jezu, nasze zbawienie i nadziejo..

Jezu, nasz Emmanuelu, czyli Boże z nami…

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu

 

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu

Od wszelkich grzechów…

Od zatwardziałego i fałszywego serca …

Od wszelkcih złych nałogów…

Od wszelkeij złości…

Od złej śmierci i potępienia…

Przez Twoje święte przyjście…

Przez święta tajemnicę Wcielenia Twego…

W dzień sądu…

 

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Jezu

Abyś nas zechciał uwolnić od naszych grzechów…

Abyś zechciał przygotować w nas godne dla Ciebie mieszkanie…

Abyśmy zawsze mogli się cieszyć jedynie w Tobie…

Abyś nas zechciał zawsze bronić i osłaniać ramieniem Twojej mocy…

Abyś nas uczynił współdziedzicami Twojego Królestwa…

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

P: Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę.

W: Niech jak deszcz spłynie z obłoków. 

 

Módlmy się:

Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abysmy przygotowali nasze serca i z radoscią mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego Zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Amen.

 

Podziel się z innymi:

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 
  

Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.

 

Dzień pierwszy – 29 listopada
Maryjo Niepokalana, sławimy Twoje Niepokalane Poczęcie. Spraw, prosimy, by wezwanie Twojego imienia pokonywało w nas złe skłonności i pożądliwości. Amen.

 

Dzień drugi – 30 listopada
Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską, przeto spraw wstawiennictwem Twym u Syna, aby pycha nie zatruwała naszych dusz. Amen.

 

Dzień trzeci – 1 grudnia
Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce – ulecz nas z niechęci do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. Amen.

 

Dzień czwarty – 2 grudnia
Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. Naucz nas cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Amen.

 

Dzień piąty – 3 grudnia
Maryjo Niepokalana, zachowaj nas od obmowy i oszczerstw, które ranią serca bliźnich. Amen.

 

Dzień szósty – 4 grudnia
Maryjo Niepokalana, uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami naszego życia. Amen.

 

Dzień siódmy – 5 grudnia
Maryjo Niepokalana, byłaś zawsze wierną w wypełnianiu woli Bożej, a my ileż razy wykraczaliśmy przeciwko przykazaniom Bożym. Naucz nas, Matko, poszanowania woli Twego Syna. Amen.

 

Dzień ósmy – 6 grudnia
Maryjo Niepokalana, tyle w nas nieszczerości i pozy. Uproś nam łaskę prostoty i prawdy. Amen.

 

Dzień dziewiąty – 7 grudnia
Maryjo Niepokalana, oto już zbliża się Twoje święto. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten wielki dar, a Ciebie prosimy, naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i braci na ziemi. Amen.

 

Hymn
Cała piękna jesteś, Maryjo,
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela,
Tyś chlubą ludu naszego,
Tyś ucieczką grzeszników, o Maryjo,
Panno Najroztropniejsza,
o Matko Najmiłosierniejsza,
módl się za nami i wstaw się
u Twego Syna,
Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Podziel się z innymi:

Zaskoczenie czy radość ?

Czytanie Ap 22, 1-7

Psalm Ps 95,1-7

 

Ewangelia Łk 21, 34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Jedno jest pewne. Przyjdzie dla nas wszystkich taki dzień, kiedy staniemy przed Panem. Staniemy zaskoczeni albo rozradowani. Pan pragnie aby to Spotkanie było radosne, aby nie było dla nas trudnym zaskoczeniem. Dlatego, na tyle na ile Mu pozwalamy, oczyszcza nasze nieuporządkowane przywiązania, oczyszcza oczekiwania i życiowe pragnienia, wskazując i ucząc nas, że to On, życie z Nim jest ostatecznym celem naszego życia. Codzienne wybory, mniejsze i większe decyzje, przeżywanie rozmaitych relacji w rodzinach, w pracy, wśród znajomych i nieznajomych – to wszystko jest związane, jest wyrazem tego jak pojmujemy cel naszego życia, czego od życia oczekujemy, jakie mamy pragnienia z nim związane. Aby w tej naszej codziennej, zabieganej, zatroskanej o tak wiele spraw codzienności nie utracić z oczu serca tego co jest najważniejsze trzeba być wiernym modlitwie i być czujnym – uważnym. Uczyć się rozeznawać to co rzeczywiście dobre, a co tylko pozornie dobre, a ostatecznie oddala nas od Boga.

W tym ostatnim dniu ostatecznie objawi się prawda o tym dla kogo i dlaczego żyliśmy, kto i co było naszym celem, naszym oczekiwaniem wypływającym z obranego celu. W tym dniu możemy być przerażeni i zaskoczeni, jak schwytani w potrzask, albo możemy z radosną ufnością oczekiwać na Słowo Pana, zapraszające do wiecznego z Nim zjednoczenia. Od naszych decyzji i wyborów, podejmowanych tu i teraz zależy bardzo wiele… w zasadzie wszystko. Aby zachować w sobie nastawienie na najważniejszy cel życia, potrzebne są czuwanie i modlitwa. To one pomagają rozeznawać prawdziwe postawy życiowe i oczyszczać je z tego co prowadzi do oddalania się od Pana.

Dziś ostatni dzień roku liturgicznego. Od dzisiejszych I Nieszporów otwieramy nowy rozdział naszej księgi życia. Niektórzy wpisują sobie na każdy nowy rok motto, przesłanie, które ma im towarzyszyć przez następne 365 dni. Być może niektórzy z nas wpiszą sobie prośbę modlitwę z dzisiejszych słów Ewangelii : „Panie, naucz mnie czuwać, modlić się i czekać na Ciebie codziennie”.

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Lektura duchowa na Adwent

W tym roku ze świętym Pawłem Apostołem oraz książką Uwierzyłam Miłości – dzienniczek Sługi Bożej s. Leonii Nastał o drodze niemowlęctwa duchowego. Przed laty ta książka pomogła mi parę spraw rozeznać, być może krótkie notki ze słowami Pana skierowanymi do s. Leonii, pomogą i innym.  

Podziel się z innymi:

Grudniowo – ku Światłości

Adwent

Adwent rozpoczyna się I Nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc wieczorem 24 grudnia). Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele. Dzieli się na dwie odrębne części:
a. dni do 16 grudnia włącznie – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości);
b. dni od 17 do 24 grudnia włącznie – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego; w tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi, nawet tymi w randze uroczystości. I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, II i III (zwana także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela. Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi – Matki Boga.
W czasie Adwentu przypada zawsze jedna uroczystość – 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

 

Okres Narodzenia Pańskiego

Zaczyna się on od I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego (niedzieli po Objawieniu Pańskim). Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę – jest jakby „przedłużona” na 8 kolejnych dni (do dnia 1 stycznia włącznie):
26 grudnia obchodzi się święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

27 grudnia obchodzi się święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków

29-31 grudnia są dniami oktawy Narodzenia Pańskiego

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1 stycznia, w ostatnim dniu oktawy, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Niedziela między 2 a 5 stycznia to II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 6 stycznia obchodzi się uroczystość Objawienia Pańskiego. Niedziela po tym święcie to święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego.
Wymienione wyżej okresy należą do tzw. cyklu Bożonarodzeniowego

 

  

 

30 listopad – I NIEDZIELA ADWENTU ROK B, świętego Andrzeja Apostoła, 2gi dzień nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

2 grudnia – bł. Rafała Chylińskiego, świętej Bibiany 

3 grudnia – świętego Franciszka Ksawerego

4 grudnia – I czwartek miesiąca,  świętej Barbary,

5 grudnia – I piątek miesiąca

6 grudnia –  I sobota miesiąca -świętego Mikołaja

7 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU

8 grudnia – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 12.00 godzina Łaski

12 grudnia – Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe

13 grudnia – świętej Łucji

14 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU, świętego Jana od Krzyża

16 grudnia – 1 dzień nowenny do Dzieciątka Jezus przed Bożym Narodzeniem

21 grudnia – IV NIEDZIELA ADWENTU

24 grudnia – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA, świętych Adama i Ewy, pierwszych rodziców

25 grudnia – NARODZENIE PAŃSKIE (Nowenna do Dzieciątka Jezus)

26 grudnia – świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika

28 grudnia – ŚWIĘTEJ RODZINY

30  grudnia – świętej Katarzyny Laboure

31 grudnia – świętej Melanii, świętego Sylwestra

1 styczeń – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

4 stycznia -II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

6 stycznia – OBJAWIENIE PAŃSKIE

11 stycznia – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 

Podziel się z innymi:

Dziękuję Ci Boże

Czytanie Ap 20, 1-4. 11 — 21,2

Psalm Ps 84, 3-6a.8a

Ewangelia Łk 21, 29-33

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

U progu zimy, u progu Adwentu Kościół podaje nam ku refleksji obraz wiosny i zapowiedź lata. Wiosna i lato, pierwsze pączki na drzewach, świeża zieleń, pąki kwiatów, zapach powietrza przynoszą radość, siły, nadzieję, odrodzenie. I nasze oczekiwanie, nasze wejście w Adwent pwoinno być nacechowane atrybutami wiosny: świeżością i radością. 

Oznaki życia zapowiadają bliskość Królestwa Bożego. Patrząc wstecz na mijajace właśnie 365 dni roku liturgicznego możemy dostrzec jak biegła droga naszego życia, ile było na niej rozkwitających drzew figowych, ile wymagało okopania i cierpliwego czekania na pojawienie sie pąków, może juz niedługo, a może za kilka lat, a ile było uschniętych drzew – symbolizujących nasze odchodzenie od Boga. 

Pan zapewnia nas dziś, że Jego obietnice zawsze się wypełniają. Doświadczyliśmy tego już w naszym życiu i jeszcze doświadczymy. Dziś jednak warto postawić sobie pytanie, czy nasza wiara w spełnienie obietnic Pana jest cierpliwa i wytrwała? Czy czasami nie przynaglamy Go, nie wymuszamy czasu przyjścia Jego łaski? Może, jeśli brakuje nam ufnej cierpliwości poprosimy o nią Niepokalaną – patronkę Adwentu.  

Jezus przypomina nam o przemijaniu, o kruchości naszego życia i pyta jednocześnie na ile zgadzamy się na to przemijanie. Pyta na ile potrafimy zachować dystans do wszystkiego co stworzone? Na ile powiększyliśmy naszą wolność, od nieuporządkowanych przywiązań, które nie pozwalają w pełni radować się tym co mamy i czym jesteśmy każdego dnia przez Pana obdarowywani?

Jedynie Słowo Boże jest wieczne. Możemy uchwycić się Go w każdej najtrudniejszej, najsmutniejszej i najbardziej niepewnej sytuacji naszego życia. Ono jest prawdziwie pewne, wierne i mocne. Czy mijający rok liturgiczny rozsmakował nas w Słowie Bożym, pogłębił naszą z Nim relację, przyniósł owoce życia Słowem na codzień, przemieniał nas niepostrzeżenie… tak, że widać nagle pąki, tam gdzie jeszcze wczoraj była sucha gałązka, bez życia? 

Czy odkryliśmy już największy dar jakim Pan nas obdarzył w miającym roku liturgicznym? Jesli tak zacznijmy za niego dziękować, jeśli nie przypatrzmy się jak hojnie zostaliśmy przez Pana obdarowani darami i łaskami.

Zwróćmy szczególną uwagę na te najtrudniejsze dla nas do przyjęcia dary i łaski i spróbujmy właśnie za nie szczerze uwielbić Boga. 

 

Dziękuję i pozdrawiam.         

Podziel się z innymi:

Z pokornie podniesioną głową

Czytanie Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a

Psalm Ps 100, 1-5

 

Ewangelia Łk 21, 20-28

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.

Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

Niezależnie od doniesień agencyjnych o kolejnych kataklizmach nawiedzających od czasu do czasu ziemię huraganami, powodziami, trzęsieniami ziemi czy wybuchami wulkanów i upadkami mniejszych meteorytów, telewizja i kino dbają o oswajanie widzów z apokaliptycznymi wizjami emitując coraz to nowe filmy katastroficzne, w których bohaterowie dzielnie walczą z rozmaitymi żywiołami i ostatecznie ratują świat od zagłady.

Gdy słyszymy o kataklizmach, niektórzy z lękiem pytają czy to już koniec? Nawet pobożni wierni, nie do końca pamiętają o dzisiejszym przesłaniu Pana ” nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie„. Zamiast podniesionych głów, zamiast wewnętrznej radosnej nadziei na spotkanie  z Tym, którego mówimy że kochamy, ogarnia nas zniechęcenie, smutek, przygnębienie, bezsens starań, życia.

Niektórzy mówią – wolałbym, wolałabym już wtedy nie żyć, to nie dla mnie. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie w mocy i chwale, ale takie słowa wskazują jedynie, że bezpieczniej czujemy się gdy On jest obecny w tabernakulum, gdy adorujemy Go podczas Eucharystii ukrytego pod postacią Hostii, gdy tylko marzymy o duchowym spotkaniu. To zaś Spotkanie, które dopiero nastąpi napawa nas lękiem… Czyżbyśmy byli w głębi duszy poganami, a nie chrześcijaninami? Tak naprawdę czego i kogo się obawiamy? Przez cały rok słyszeliśmy słowa o Miłości, Jego prośbę aby się nie lękać spotkania z Nim i cóż…. ? Gdyby ten dzień miał przyjść dziś, znienacka jak złodziej, co byśmy zrobili, o czym myśleli, czy byłaby w nas radość i nadzieja i ufność w Jego Miłosierdzie, czy przerażenie i lęk?

Zaledwie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od początku kolejnego Adwentu, ponownie zachwycimy się Przychodzącym, rozradujemy nadzieją odkupienia, podejmiemy kolejne postanowienia i za rok gdy usłyszymy wezwanie „nabierzcie ducha i podnieście głowy” być może zaczniemy naprawdę czekać z miłością i tęsknotą na Niego. A dziś….? Przepraszamy Panie, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi. Przyjdź później…

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Wytrwać do końca

Czytanie Ap 15, 1-4

Psalm Ps 98, 1-3. 7-9

 

Ewangelia Łk 21, 12-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

 

Najpierw potrzeba odwagi aby wysłuchać dzisiejszych słów Pana. A potem potrzeba odwagi i męstwa, aby wytrwać przy Nim w każdej sytuacji.

Możni tego świata (na róznych płaszczyznach życia), nie zawsze przychylnie patrzą na nasze życie weług zasad wiary. Często odrzucają nas, ze względu na nasze przekonania religijne, choć nie zawsze powiedzą to wprost. Jak wtedy reagujemy, czy nie mamy żalu do Pana, że aż tak mocno musimy się dla Niego poświęcać?

Bez naszego świadectwa Pan nie przemieni łaską, naszego cierpienia z powodu odrzucenia. Czasem popełniamy ten błąd, że nie świadcząc o Nim, usuwamy się w cień i cierpimy niejako podwójnie. Dziwimy się, ze Pan nam w takich sytuacjach nie spieszy z pociechą. A On przecież udzielił juz swojej łaski aby o Nim swiadczyć, ale my wolelismy usunąć się, bez korzystania z Jego pomocy.

Gdy jesteśmy bezradni i bezsilni, On pragnie udzielac nam swojej mądrosci i mocy. Ale czy my w to wierzymy? Napewno każdy przeżył w swoim zyciu doświadczenie Jego prowadzenia i bliskości. Czy jednak nadal całkowicie tylko na Nim polegamy, a może myslimy, że to się już pewnie nie powtórzy i liczymy na własne siły. A Pan uczy nas wciąż całkowitego polegania na Nim.

Bywa, że wierność Panu może domagać się najwyzszej ceny – odrzucenia przez najbliższych. Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie takiej sytaucji dla Jezusa?

Zapewnienie Pana, iż włos z głowy nam nie spadnie. To On ma panowanie nad wszystkim. Wiem z własnego doświadczenia, jak czasem trudno jest wierzyć w te słowa. Ale wiem też, co się dzieje, gdy powątpiewanie w Niego bierze górę. Dlatego wybieram wiarę w Niego…

A Ty?

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi: