Pierwsi męczennicy Kościoła Rzymskiego

Dziś wspomnienie liturgiczne pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego z czasów prześladowań Nerona (64r.) Imiona części z nich zachowały się w katakumbach rzymskich. Ich świadectwo wiary, ich krew męczeńska stały się zasiewem kolejnych pokoleń chrześcijan. Nasza wiara ma swoje głebokie korzenie, czasem warto się nad nimi zatrzymać i podziękować Panu Bogu za tych wszystkich którzy przez wieki, na całym świecie poprzedzali nas w drodze. Nie dali sobie wmówić, że wiara jest ich prywatną sprawą; nie dali się przekonać, że nie należy drażnić myślących i wierzących inaczej i dla świętego spokoju i zachowania życia wyrzec się Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Co o nas powiedzą przyszłe pokolenia? Jakie ślady i wskazówki im zostawimy?    

Podziel się z innymi:

Litania do pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego

Litania do Meczennikow i Swietych z katakumb 

sw. Kaliksta

 

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża i Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Józefie,”mężu sprawiedliwy”, oblubieńcze Matki Bożej i opiekunie Jezusa, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, męczennicy Chrystusowi, filary Kościoła Rzymskie, módl się za nami.

PAPIEZE MĘCZENNICY
Święty Kalikście I, papieżu i męczenniku, opiekunie braci w wierze tutaj spoczywających
Święty Poncjanie, papieżu i męczenniku, „wzorze pokory, cierpliwości i dobroci”
Święty Korneliuszu, papieżu i męczenniku, organizatorze Kościoła Rzymskiego
Święty Sykstusie II, papieżu i męczenniku, zgładzony dla Chrystusa w obrębie tych Katakumb
Święty Euzebiuszu, papieżu i męczenniku, miłosierny wobec „upadłych” potrzebujących przebaczenia

DIAKONI MĘCZENNICY
Święci Diakoni: January, Magnusie, Wincenty, Stefanie, Felicycie i Agapicie, towarzysze w męczeństwie papieża Sykstusa II, módlcie się za nami

WIRENI MĘCZENNICY
Święty Tarcyzjuszu, młodzieńcze o mocnych ideałach i nieustraszony obrońco Eucharystii
Święta Cecylio, odważne dziewcze, któreś ofiarowało Chrystusowi swoje dziewictwo
Święta Sotero, szlachetna rzymianko, zabita ze względu na swą wierność Ewangelii
Święty Polikamie, chwało i ozdobo Kościoła Świętego
Święci Kalocero i Parteniuszu, wierni Chrystusowi aż do dodania zań swego życia
Święci Marku i Marcellianie, bracia z krwi i nierozdzielni w męczeństwie
Święci Cerealisie, Salustiuszu i 21 Towarzyszy, obrońcy wiary przed herezją Nowacjana
Święci Greccy Męczennicy: Mario, Neonie, Adrio, Paulino, Marto, Walerio, Euzebiuszu i Marcellinie, podarunku Kościoła wschodniego dla Katakumb św. Kaliksta
Święci i Święte Męczennicy, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta

ŚWIĘCI PAPIEZE
Święty Anterocie, papieżu, który cały swój krótki pontyfikat przeżyłeś w więzieniu
Święty Lucjuszu, papieżu zesłany na wygnanie, ponieważ byłeś Wikariuszem Chrystusa
Święty Stefanie I, papieżu, stróżu czystości wiary
Święty Dionizy, papieżu, ojcze miłujący braci w trudnościach
Święty Feliksie I, papieżu, gorliwy w dziele ewangelizacji
Święty Eustachianie, papieżu, apostole prawowierności
Święty Gajusie, papieżu, przyjacielu ubogich
Święty Milcjadesie, papieżu, obrońco wiary przed herezją donatystów
Święty Marku, papieżu, pasterzu Kościoła Rzymskiego i twórco kalendarza liturgicznego
Święty Damazy, papieżu, „pobożny czcicielu Męczenników”
Rzeszo wszystkich Papieży, którzy strzeżecie „ołtarza Chrystusa”

ŚWIĘCI BISKUPI
Święci Biskupi Optatusie i Numidianie, ewangelizatorzy Afryki
Święci Biskupi, kontynuatorzy misji Apostołów
O wy wszyscy Święci Biskupi, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta

ŚWIĘCI WIERNI
Święci Kapłani, którzyście żyli i zmarli „w czasie długiego pokoju”
Młodzieńcy i Chłopcy, którzy pragnęliście zachować swoją czystość dla Chrystusa
Także i wy, grzesznicy, nawróceni przez dobroć Boga, obmyci we Krwi Chrystusa i uświęceni przez Ducha Świętego
Wy, wszystkie Dusze Święte, których ciała spoczywają na cmentarzu św. Kaliksta

ŚWIĘCI I ŚWIĘTE
Święte Brygido i Katarzyno ze Szwecji
Święci Karolu Boromeuszu i Filipie Nereuszu
Święty Janie Bosko i Błogosławiony Michale Rua
Święte Mario Mazzarello i Tereso od Dzieciątka Jezus
Wszyscy święci pielgrzymi do Katakumb św. Kaliksta i podziwiający wiarę pierwszych chrześcijan

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… dopomóż nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… zmiłuj się nad nami

MÓDLMY SIĘ

O Boże, nasz Ojcze, który krwią Męczenników użyźniłeś i obecnością Świętych poświęciłeś glebę Katakumb św. Kaliksta, przez świetlany przykład tych odważnych świadków – zachowaj nas w wierze, abyśmy mogli zebrać i kosztować z radością owoce ich ofiary.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Podziel się z innymi:

Wolność od nieuporządkowanych przywiązań i lęków

Brewiarz XIII tydzień okresu zwykłego, I tydzień psałterza

 

Kolekta

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Am 3, 1-18; 4,11-12

Psalm Ps 50,16-23

 

Ewangelia Mt 8,18-22

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.

Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”.

 

Mówimy o nich Boży szaleńcy. W pełni oddani Bogu. Jezus stanowi ich jedyne oparcie i centralny punkt odniesienia. Nie obawiają się i nie lękają niespodziewanych trudności i potencjalnych niewygód. W swoich wyborach  Pana są autentycznie wolni. Również wobec uczuć, ludzkich relacji, opinii, które potrafią osobę zniewolić.

Chcielibyśmy podążać w wolności za Panem i nagle przychodzi konfrontacja pomiędzy pragnieniami a rzeczywistością naszych nieraz podświadomych lęków, która powinna nam uświadomić, to z czego powinniśmy się zacząć wyzwalać. Konfrontacja może mieć miejsce na szczerej modlitwie, ale i w realizacji powołania. Od osoby zalezy na ile odważy się, przełamać wewnętrzne obawy i zaufać Panu, wierząc że On sam wystarczy, a wszystko co dodatkowe o ile jest konieczne będzie dodane.

Wydaje się nam, że jesteśmy wolni od ludzkich opinii, od relacji z bliskimi, ze one nas w niczym nie ograniczają. Pójście za głosem powołania jedynaka czy jedynaczki napotyka krytykę otoczenia, sprzeciw i artykułowany ból rodziców i rodziny. Ponownie potrzeba porządkowania czyli ustawiania na własciwym miejscu uczuć, zdawania sobie z nich sprawy i kierowania nimi według większego dobra. Nie chodzi o zaprzeczanie czy wypieranie uczuć (gdyż one powrócą i zburzą dokonane wybory), ale rozeznawanie ich przed Panem.

 

Pan udziela potrzebnego do rozeznawania światła. Weryfikacja rozeznania dokonuje się w szczerej rozmowie z kierownikiem duchowym, który jest w stanie popatrzeć na sytuację danej osoby i jej poruszenia duchowe możliwie najbardziej obiektywnie.

Poznawanie Boga, który pociąga i siebie samych z naszymi cieniami, ukrytymi słabosciami prowadzi do coraz większej wolności i radości dziecka Bożego.

W okresie wakacji wiele osób będzie korzystać z Ćwiczeń Ignacjańskich z indywidualnym prowadzeniem. Mam nadzieję, że ten świety czas dopomoże im w odzyskaniu wolności i pełni radości życia z Bogiem, w Bogu i dla Boga.

Wielu też być może po raz kolejny usłyszy przynaglenie do pójścia za Panem na drodze powołania zakonnego czy kapłańskiego. Oby odważyli się odpowiedzieć na ten tęskniący właśnie za nimi Głos.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Podziel się z innymi:

Nasz Kościół

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

 

  

 

 

 

Kolekta

Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła,  spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów,  od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze  Dz 12,1-11

Psalm Ps 34,2-9

Czytanie drugie 2 Tm 4, 6-9,17-18

 

Ewangelia Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Oto i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Nasz Kościół, Kościół Chrystusa Jezusa i nas grzeszników. Budowany przez Pana, mocą Ducha Świętego  na fundamencie Apostołów, z nas żywych kamieni, które to On wybiera, formuje, dopasowuje i umieszcza w określonych miejscach, żywej i świętej budowli.

Szymon i Szaweł. Obydwaj wybrani i powołani. Obydwu Pan nadał nowe Imiona, przekazując do wypełnienia ich misję. Prosty rybak, o gorącym sercu i wierze, która przeszła tygiel oczyszczenia. Gorliwy faryzeusz prześladujący rodzący się Kościół staje się tym który znosi prześladowania dla dobra tegoż Kościoła, którego staje się drugim po Piotrze filarem. 

Dwaj wierni, rozmiłowani w Żywym Panu świadkowie. 

Ich apostolskie drogi zbiegają się w Rzymie , gdzie w tym samym czasie obydwaj oddają życie na świadectwo Jezusowi Zmartwychwstałemu.

Kościół – wspólnota tych, którzy jednoczą się z Piotrem, w głoszeniu wiary w Jezusa Chrystusa. Odtąd nie będzie można być prawdziwie i w pełni żywym kamieniem Kościoła, jeśli nie bedzie się w jedności wiary z Piotrem i nie uzna jego władzy. Nie może być Kościoła bez Piotra, który jest obecny w swoich następcach. Urząd Piotra nie jest nagrodą za zaslugi czy talenty, jest służbą w umacnianiu wiary braci. 

Kościól święty i grzeszny zarazem. Świety świętością Głowy – Jezusa Chrystusa. Grzeszny  – naszą grzesznoscią. Świętość Kościoła wzrasta w zależności od naszej świetości, lub maleje w zależności od naszego trwania w grzechu. Kościól jest dla grzeszników, którzy akceptują swoją grzeszność czyli przepraszają za swoje grzechy Chrystusa oraz Kościół, za to że pomnijszają jego świętość.Nie można swoich grzechów załatwiać prywatnie z Panem Bogiem pomijając Kościół, bo jest to niezgodne z zamairem i wolą Pana. Jesteśmy jedną wspólnotą, jak naczynia połączone przez które przepływa dobro i zło jego członków.

Kościół oparty jest na Bozym Miłosierdziu, a nie na ludzkiej sile i doskonałości. 

Są wśród nas tacy, którzy nie potrafią zaakceptować niedoskonałości członków Kościoła. Każda niewielka nawet skaza, plama, zmarszczka gorszy ich, oburza, przygnębia, wywołuje potępienie ze strony tych małych sędziów, którzy w nas siedzą. Oni wierzą w Kościół idealistyczny, a nie Kościół założony przez Chrystusa Jezusa i oparty na Nim. Fanatycy idealnej czystości Kościoła są „nieprzyjaciólmi królestwa” (A.Maillot).

Uczę się kochać i radośnie akceptować Kościól taki, jaki jest. Bo ja również jestem jego czlonkiem i ja również potrzebuję aby Kościół przyjmował mnie z moimi słabościami i cieniami. W tym Kościele otrzymuję sakramenty, Słowo Boże i Jego objaśnienie. W tym Kościele poprzez posługę kaplanów, spowiedników, rekolekcjonistów, kierowników duchowych jestem formowana, uzdrawiana i prowadzona. Do tego Kościoła przynieśli mnie przed laty moi rodzice. Dziś w dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła, chcę Pana Boga uwielbiać i  dziękować Mu , za wszystkich, którzy mnie do Niego przez lata prowadzili i prowadzą.

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA

  

 

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas. Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów.
Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie pozostała bezowocna.
Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.
Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.
Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca. Amen

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA O CNOTĘ CIERPLIWOŚCI

Chwalebny święty Pawle, Ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem, a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata, cierpiałeś więzienia, biczowania, kamienowania, rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania, a w końcu swą krew przelałeś aż do ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia; aby przeciwności życia nie oziębiły nas w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA ZA NARÓD

Święty Pawle, Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce rozszerzyło się, by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju.
Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii i do umocnienia królestwa miłości.
Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych, spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi.
Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem wśród świata oraz szukali zawsze królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.
Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen

Podziel się z innymi:

KORONKA DO ŚWIETEGO PAWŁA APOSTOŁA

1. Uwielbiam Cię Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, uproś mi serce uległe łasce, zupełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowitą przemianę mego życia w Jezusie Chrystusie.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

2. Uwielbiam Cię, Jezu, że wybrałeś Apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, o święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym mógł znać, kochać, służyć jedynie Jezusowi i poświęcić Jego chwale wszystkie moje siły.
Święty Pawle Apostole …

3. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, wyjednaj mi pokorną uległość względem wszystkich moich przełożonych i przekonanie, że przez posłuszeństwo zwyciężę moich nieprzyjaciół.
Święty Pawle Apostole …

4. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła natchnąłeś mnie prawdziwym duchem ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, uproś mi ducha ewangelicznego ubóstwa, ażebym naśladując Cię na ziemi mógł towarzyszyć Ci i w chwale niebieskiej.
Święty Pawle Apostole …

5. Uwielbiam Cię, Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości dla Boga i Kościoła i że dzięki Jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. A Ty, mój Przyjacielu, wyproś mi pilność w apostolstwie, w modlitwie, w dawaniu dobrego przykładu, w działalności i w apostolstwie słowa, przez co mógłbym zasłużyć na nagrodę przyobiecaną dobrym apostołom.
Święty Pawle Apostole …

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA

  

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA

Miłości Boga Ojca, umacniaj nas

Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas

Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas

Święty Pawle, módl się za nami

Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego, módl się za nami

Ty, któremu objawił się Syn Boży, módl się za nami

Ty, który byłes naczyniem wybranym Chrystusa, módl się za nami

Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów, módl się za nami

Ty, coś apostolski swoj urząd potwierdzal cudownymi znakami i cnotami, módl sie za nami

Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła, módl się za nami

Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom, módl się za nami

Ty, coś ukochał chcrześcijan aż do więzów, módl się za nami

Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża, módl się za nami

Ty, przez którego Chrystus żył i mówił, módl się za nami

Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej, módl się za nami

Ty, któryś podjął więzenia i trudy, módl się za nami

Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa, módl się za nami

Ty, który za życia byłeś powywany do nieba, módl się za nami

Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie, módl się za nami

Ty, który po ukończonym życiu z utęsknieniem wyczekwiałeś wieńca sprawiedliwości, módl się za nami

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

P:Ty jesteś naczyniem wybranym Pawle Apostole

W: Który głosisz prawdę po całym świecie

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Podziel się z innymi:

Jaka jest moja wiara

Wspomnienie świętego Ireneusza, biskupa i męczennika

 

Kolekta

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ireneusz, biskup, utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele,  przez jego wstawiennictwo odnów w nas wiarę i miłość, abyśmy dążyli do zgody i jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Lm 2, 2.10-14.18-19

Psalm Ps 74,1-7.20-21

 

Ewangelia Mt 8,5-17

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.

Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”.

 

Pan może dokonać w moim życiu tyle ile jest we mnie wiary. „Niech ci się stanie jak uwierzyłeś”. Jeśli prośba nie jest wysłuchana, trzeba zadać sobie pierwsze pytanie o to z jaką wiarą o coś dla siebie czy dla innej osoby proszę. Pan przenika moje serce. Wie ile we mnie pozornej wiary, ile słwonych deklaracji wiary, a ile rzeczywistego, żywego zawierzenia. 

Cała moja codzienność, relacje z innymi świadczą o tym jaka moja wiara w Niego i zaufanie Jego Słowu naprawdę są. 

Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii, przed Komunią Świętą słyszymy i sami wypowiadamy słowa setnika : „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. 

Na marginesie od strony liturgicznej  – również kobiety powinny cytować słowa setnika, a nie zmieniać je na „Panie nie jestem godna….

Pan wypowiada swoje Słowo nieustannie. Czy wierzę, że to Słowo uzdrawia mnie, uzdrawia innych. Czy przyjmuję to Słowo z wiarą, czy pozwalam Mu działać w sobie?

Osobowe spotkanie w Komunii Świętej. Czy pamiętam o Nim kwadrans po zakończeniu mszy świętej, poza budynkiem kościoła?

Czy swoim życiem usługuję Panu obecnemu w moich bliźnich?

Nieraz niby pokornie mówimy, iż nasza wiara jest słaba, chwiejna, mała ale jednocześnie w głebi duszy oczekujemy, aby nasz rozmówca szybko zaprzeczył tym naszym niby pokornym wyznaniom. Gdybyśmy rzeczywiście przejęli się tym iż nasza wiara jest uśpiona i wciąż zbyt mała, prosilibyśmy o modlitwę w tej intencji, prosilibyśmy Pana, aby nas uzdrowil i przmnożył nam wiary żywej, silnej, głębokiej. 

Dziś wieczorem rozpoczyna się Rok świętego Pawła Apostoła. Obyśmy za rok o tej porze mogli za świętym Pawłem powiedzieć żyję juz nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. 

Nasza wiara nieustannie sprawdza się i oczyszcza w różnych próbach i doświadczeniach, jakie niesie nasze życie. Od nas zależy jak spojrzymy i jak przeżyjemy te doświadczenia. 

Czasami odnoszę wrażenie, że bardziej wierzymy prognozom pogody, prognozom ekonomicznym czy politycznym, zachętom reklamowym takich czy innych produktów niż naszemu Panu. 

Czy On znajdzie we mnie wiarę gdy przyjdzie?   

Podziel się z innymi: