UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Czytanie pierwsze Iz 7,10-14

Psalm Ps 40,7-10

Czytanie drugie Hbr 10,4-10

Ewangelia Łk 1,26-38

 

W tym roku uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzi się kilka dni później niż zwykle ze względu na przypadający w dniu 25 marca wtorek w Oktawie Wielkanocy; obchód Oktawy Wielkanocy ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami, w tym przed uroczystościami.
Dziś we wszystkich Mszach św. przy słowach Wyznania wiary: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i stał się człowiekiem” wszyscy klękają: w mszach recytowanych na jedno kolano, w mszach śpiewanych (jeśli wierni śpiewają te słowa) – na obydwa kolana.
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego cały katolicki świat przeżywa Dzień Świętości Życia. Do modlitwy powszechnej warto dodać wezwania w intencji dzieci nienarodzonych i zagrożonych aborcją.

Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Ileż to razy w swoim życiu wątpimy w Boże działanie, Bożą Opatrzność, Boże Miłosierdzie. Przykrawamy Pana Boga do swojej ograniczoności, do swych lęków, do swojego racjonalnego dzialania i zabraniamy Mu działać. Nie wierzymy, że On osłania nas Swoją mocą, że nieustannie posyła nam Ducha Świętego. Ileż zamierzeń, Bożych planów odnośnie naszych dusz, dusz bliźnich wstrzymaliśmy, opóźniliśmy nie pozwalając Mu działać. Nie wierząc w Jego wierność obietnicom, nie ufając Jego Miłości kieujemy się obawą i lękiem. Trudno jest porzucać własne plany, zamierzenia. Nawet te, a może właśnie te, które rozumieliśmy jako wypełnianie Bożej woli. Kiedy okazuje się, że to co wybraliśmy ulegnie zmianie, boimy się Go pytać, boimy się otworzyć na to Tego który nas przekracza. Jeśli już to prosimy aby raczył zrealizowac nasze marzenia, nasze plany. Trudno nam w swoim życiu pytać codzień „a jakie plany na dziś masz Panie wobec mnie? „, „co mam czynić aby wypełnić Twoją wolę, której nie rozumiem, której do końca jasno nie rozpoznaję, ale którą z miłością pragnę wypełnić?”. Potrzeba tej przestrzeni wolności dla Boga, aby w codziennych wydarzeniach być gotowym na Jego Słowo, natchnienie. Niepokalana choć zajeta codziennymi obowiązkami  była własnie tak wolna dla Pana Boga. Usłyszała pozdrowienie Anioła. A my –  czy nasze zajęcia, nas nie pochłaniają tak mocno, że zapominamy o całym świecie i jeszcze jesteśmy bardzo z siebie zadowoleni, że potrafimy się tak poświęcać, tak angażować.

Ona Pierwsza otrzymuje objawienie Boga jako Trójcy – Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zna pisma Proroków, wraz z całym narodem oczekuje i modli się o Emmanuela, przeczuwa jaki los spotka Mesjasza. I teraz dowiaduje się że to Ona ma zostać Jego ludzką Matką.

Wypowiada swoje pokorne, pełne zaufania i miłości „FIAT”.

Uniżenie i samoograniczenie Boga w Tajemnicy Wcielenia, uniżenie Służebnicy Pańskiej w Tajemnicy Zwiastowania.

Jak wiele od Niej moglibyśmy się nauczyć, jak chętnie poprowadziłaby nas do Jednorodzonego Syna Bożego, gdybyśmy pozwolili Jej się wychowywać, Jej prowadzić, poddali się Jej formacji.

Jan Paweł II odkrywając tajemnice Niepokalanej obrał sobie za drogowskaz swojego życia słowa TOTUS TUUS MARIA. Za dwa dni powrócimy do pamiętnej Wigilii Niedzieli Bożego Miłosierdzia do wieczora 2 kwietnia 2005 roku. On pozwolił aby Ta, której Bóg Ojciec zawierzył swojego Syna, poprowadziła go do Niego, aby kształtowała w nim drugiego Chrystusa. Byliśmy tego zdumionymi i naocznymi świadkami. A jakie świadectwo dajemy dziś…. Czy Bóg gdy do nas przyjdzie ze swoim planem Miłości usłyszy nasze ciche, wierne  „fiat”?

Totta tua Maria.

Podziel się z innymi:

Kilka myśli o Miłosierdziu Bożym

Cała moja nadzieja nie gdzie indziej, jak w Twoim wielkim miłosierdziu jedynie. Daj, co nakazujesz i nakaż, czego chesz.

(Św. Augustyn)

Bóg jest miłosierny i wspaniałomyślny ponad wszystkie pojęcia i nagradza przeobficie już samą decyzję oddania się Jemu.

(Św. Edyta Stein).

Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu twoim się kończy. Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia i ostatnia godzina pełna jest miłosierdzia dla nas.

(Św. Faustyna Kowalska)

Radość serca to bezprzeczny dowód Bożego miłosierdzia.

(Św. Grzegorz I Wielki).

Któryż ojciec wydał swego syna na śmierć, aby ocalić zbuntowanego niewolnika? Któryż ojciec? Tylko Ty jeden. Ojcze wiekuisty.

(Św. Katarzyna ze Sieny)

W gmatwaninie namiętności i przeciwieństw losu niech nas podtrzymuje wielka nadzieja pokładana w niewyczerpanej   głębi miłosierdzia Bożego. Pełni zaufania  biegnijmy do trybunału pokuty, gdzie z ojcowskim zatroskaniem Bóg oczekuje na nas w każdej chwili. Chociaż mamy świadomość naszej niewypłacalności wobec Niego, to jednak nie powątpiewajmy w uroczyście ogłoszone przebaczenie naszych błędów. Połóżmy na nich, jak to zrobił Pan, kamień grobowy!.

(Św. Ojciec Pio)

Podziel się z innymi:

Ojcowie Jezuici na swojej stronie życzą nam wszystkim

Niech tegoroczna pamiątka Paschy
przyniesie Ci ukojenie duszy,

Niech Zmartwychwstały będzie dla Ciebie świadectwem Bożej wierności
w chwilach zwątpienia i rozpaczy,

Niech Pusty grób, będzie dla ciebie zachętą,
aby opuścić, to co w tobie martwe i zacząć żyć z Chrystusem,
który jest silniejszy niż śmierć.
jezuici

 

+ Amen. Dziękuję

(z www.jezuici.pl)

 

Podziel się z innymi:

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Czytanie pierwsze Dz 2,42-47

Psalm Ps 118, 1.4.13-14.22.24

Czytanie drugie 1P 1,3-9

Ewangelia J 20,19-31

 

Niedziela w Oktawie Wielkanocnej. II Tydzień Okresu Wielkanocnego.

Brewiarz  II Niedziela Wielkanocna, II tydzień psałterza.

 

Kolekta

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni,  jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

  

Obraz Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie

 

Chyba nawet nie do końca uświadamiamy sobie jak bardzo brakuje nam Bożego Pokoju w naszym codziennym życiu. Setki działań, podejmowanych decyzji, zaniechań, spotkań z innymi ludźmi. W tym wszystkim nasze serca, dusze, wola i rozum nie są przeniknięte Chrystusowym Pokojem. Jeszcze nie otworzyliśmy się na ten Paschalny Dar Zmartwychwstałego.

A Pan codziennie przychodzi do mnie, do ciebie, aby obdarzyć nas swoim pokojem. Zaprasza nas abyśmy się na ten dar otworzyli.

Św. Tomasz Apostoł współcześnie dobry patron dla wątpiących, niedowierzających, szukających potwierdzeń i naukowych dowodów na wszystkie prawdy wiary. W chwili spotkania z Jezusem, mimo że On sam zachęca aby Tomasz dotknął Jego ran, wątpliwości i zagubienie Tomasza znikają. W ich miejsce pojawia się wyznanie wiary – Pan mój i Bóg mój. Tomasz Apostoł pragnął bardzo bliskiego, bezpośredniego kontaktu ze Zmartwychwstałym. Czy jest w nas takie pragnienie, czy rzeczywiście chcemy być tak blisko Niego? 

 

Uwierzyć, zaufać świadectwu innych ale przede wszystkim  Słowom Pana. Słowa Ewangelii mówią często o Bogu bogatym w miłosierdzie. Codzienna medytacja Ewangelii prowadziła św. Faustynę, św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, naszego Jana Pawła II i tylu innych wielkich świętych do odkrywania i kontemplowania Bożego Miłosierdzia. Oni wszyscy a szczególniej św. Faustyna pozostawili po sobie żywy ślad, który ma nam pomóc odkryć i przylgnąć calkowicie do Miłosierdzia Bożego.

Oni uczą nas jak ufać gdy ciemno, gdy wokół nas szaleje burza, i wydaje się że Pan śpi w łodzi naszego życia i nas wogóle nie słyszy, gdy krzyczymy o ratunek.

Tak często powtarzamy Jezu ufam Tobie. Niech te słowa staną się widoczne w naszym codziennym życiu, abyśmy dla innych stawali się świadkami Zmartwychwstałego.  

 

Podziel się z innymi:

SOBOTA W OKTAWIE WIELKIEJ NOCY

Czytanie Dz 4,13-21

Psalm Ps 118,1.14-16.18.21

Ewangelia Mk 16,9-15

 

Kolekta:

Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz szeregi wierzącego w Ciebie ludu, wejrzyj na Twoich wybranych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego, i udziel im wiecznego szczęścia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Niewiara uczniów. Ale także moja i Twoja niewiara. Pan posyła uczniom świadków, następnie sam im się ukazuje. Podobnie chce obcować ze mną, z Tobą. Tylko, że w nas nie ma ani wiary, ani prawdziwej tęsknoty za Panem. Jest może tęsknota za uniesieniem, słodyczą, niezwykłoscią doznania ale czy jest tęsknota i pragnienie spotkania Jego samego?

Wierze przeciwstawiają się nasze kłopoty, doświadczenia, trudności, zranienia, słabości, grzechy. Pan uzdrowił Magdalenę, a my czy my pragniemy całym sercem aby i nas uzdrowił z tego co jest przeszkodą w naszym spotkaniu ze Zmartwychwstałym?

Pan nie zniechęca się niewiarą swoich uczni, podobnie nie zniechęca się i naszą niewiarą, zaślepieniem. Szuka wciąż sposobności aby się z nami, w naszej rzeczywistosci spotkać, w wydarzeniach dnia, w modlitwie, w Slowie Bożym, w sakramentach. Jak przeżywamy naszą codzienność, jak przeżywamy modlitwę i sakarmenty święte? Czy jest to nasza rzeczywista przestrzeń codziennej obecności Pana w naszym życiu i spotkań z Nim? Czy moja wiara rozpala się i oświetla to co trudne i niezrozumiałe? A może znowu po duchowych uniesieniach Triduum Paschalnego, w świetle natłoku nowych wydarzeń na świecie i wokół mnie zaczęła przygasać i znów się ledwo tli?

Podziel się z innymi:

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKIEJ NOCY

Czytanie Dz 4,1-12

Psalm Ps 118,1.4.22-25

Ewangelia J 21,1-14

 

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze, spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świetego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

Trzecie znamienne spotkanie ze Zmartwychwstałym. Uczniowie pomału wracają do swoich codziennych zajęć. Doświadczają tego czego doświadczali jako rybacy przed powołaniem przez Jezusa, że czasami połów jest nieudany. Tak jest i tym razem. Trud całej nocy jest do pewnego momentu bezowocny. Są bezradni, zagubieni. Pomimo spotkań z Panem, wciąż w nich tkwi pamięć Jego męki, śmierci i ich zdrady. Świta. Na brzegu pojawia się Pan i pyta: „Dzieci, czy nie macie nic  do jedzenia”? Odpowiedzieli „Nie”. Usłyszeli : „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zaufali i zarzucili sieć. Ten, który najbardziej miłował rozpoznaje w Osobie Nieznajomego Pana. A Piotr jako pierwszy nie czekając aż łódź dobije do brzegu, płynie wpław na spotkanie.

Ileż w naszym życiu, nieudanych zabiegów, zmarnowanego wysiłku, niespełnionych pragnień; głodu dobra, miłości…. Czy mamy odwagę powiedzieć o tym wszystkim Panu, o naszych brakach i bezowocnych trudach? Czy uważnie słuchamy co wtedy On do nas mówi? A jeśli słyszymy to czy to realizujemy, czy raczej może mówimy, że to przecież bez sensu, bo w tym miejscu już próbowaliśmy i nic nam z tego nie wyszło…. Co w nas przeważa zaufanie do własnego doświadczenia licznych porażek, czy zaufanie do Tego, który czyni wszystko Nowe? 

Podziel się z innymi:

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKIEJ NOCY

Czytanie Dz 3,11-26

Psalm Ps 8,2.5-9

Ewangelia Łk 24,35-48

Spotkanie z Panem. W Słowie Bożym, w Komunii Świętej. Spotkanie Jezusa z uczniami. Wielka radość pomieszana z niepewnością. Pan jak dobry pedagog stopniowo oswaja swoich przyjaciół z wydarzeniem Zmartwychwstania. Mogą zobaczyć Jego chwalebne Rany, częstują Go tym co akurat sami jedzą. Doświadczają tego, że Pan rzeczywiście żyje, że Jest. Choć rozum nie pojmuje tego co widzą oczy, otwierają się na prawdę o Zmartwychwstaniu Mesjasza, na prawdę o zmartwychwstaniu ciał. My spotykamy się z Panem w naszym domowym wieczerniku, w kosciele, podczas Eucharystii, podczas modlitwy. Pan stopniowo prowadzi nas po ścieżkach wiary i jednego czego od nas oczekuje to wzrostu w wierze i zaufaniu do Niego. A nam tak trudno o postawę prostoty i ufność dziecka…. i potem dziwimy się, że tak trudno doświadczyć nam rzeczywistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem. Pan udziela swojej łaski od nas zależy czy tę łaskę zechcemy przyjąć i uwierzyć aby nasza radość była pełna w Panu.   

 

 

Podziel się z innymi:

ŚRODA W OKTAWIE WIELKIEJ NOCY

Czytanie Dz 3,1-10

Psalm Ps 105,1-4.8-9

Ewangelia Łk 24,13-35

 

Przygnębienie, smutek, obawa, lęk. Wielki Piątek w naszym życiu. Coś bardzo ważnego się zakończyło, przerwało, nie spelnilo zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nie wierzymy pocieszeniom innych osób, raczej nas one jeszcze bardziej przerażają i przytłaczają. Staramy się uciec od dramatu, mając nadzieję, że odległość psychiczna czy fizyczna ukoi nasz ból i rozgoryczenie. Czy wtedy próbuję sięgnąć po Słowo Boże dnia i starać się odczytać to co mnie spotyka i dotyka w Jego świetle? Czy może odsuwam Je jak najdalej od siebie, żeby może jeszcze bardziej nie bolało? U kogo szukam wtedy oparcia i pomocy?

Pan przybliża się do uczniów na drodze do Emaus. Zachęca ich do rozważenia jeszcze raz wszystkiego co się wydarzyło w świetle Słowa Bożego. Podobnie, o ile tylko nie zarzucam w moich trudnościach modlitwy, On jest w niej obecny, choć mogę nie zdawać sobie z tego sprawy. Na ile jestem wtedy szczera przed sobą i potrafię wyznać co mi w Bożych planach nie odpowiada, na co najtrudniej jest mi się zgodzić, czego oczekiwałam, a co nie nastąpiło? Gorzkie i złe myśli zatruwają stopniowo serce. Słowo Boże ma moc je uzdrawiać. Czasem i my czujemy jak nasze serca płoną, gdy z uwagą i wiarą słuchamy objaśnienia naszej sytuacji i rozpoznajemy w Bożym świetle wolę i miłość Pana. Nie chcemy wtedy się ze Słowem rozstawać. Przymuszamy Je aby zostało z nami. Gościnność, troska o Nieznajomego. Wypełnianie w codzienności nauki i przykazań Jezusa prowadzi do rozpoznania Go, do rzeczywistego z Nim spotkania. Takie rzeczywiste spotkania owocują świadectwem. Choć zapadł już zmierzch uczniowie ponownie pokonują dopiero co przebytą drogę, tym razem z Emaus do Jerozolimy. Kto w tym roku dowiedział się ode mnie, że Pan prawdziwie żyje i troszczy się o moje życie? A może jeszcze nie spotkałaś/ nie spotkałeś się z Nim? Czy rzeczywiście tego pragniesz i chcesz Mu zawierzyć swoje życie?

Podziel się z innymi:

WTOREK W OKTAWIE WIELKIEJ NOCY

Czytanie Dz 2,36-41

Psalm Ps 33,4-5.18-19.20 i 22

Ewangelia J 20,11-18

Po raz drugi tego Poranka Maria Magdalena przychodzi do Grobu. Zapłakana, stęskniona, z bólem serca szukająca Ciała ukochanego Nauczyciela. Stała blisko Krzyża, widziała i słyszała. Na jej oczach przebito bok Pana. Widok Aniołów w Grobie nie budzi w niej jeszcze żadnej nadziei. Nie rozpoznaje też pierwszych słów Jezusa. Dopiero wezwanie jej po imieniu powoduje otwarcie oczu. Czasem cierpienie czy trudne doświadczenie życiowe powoduje, że nie rozpoznajemy towarzyszącego nam w nim Pana. Nie widzimy i nie słyszymy. Czasem nie chcemy usłyszeć i zamykamy się na Słowo Pana skierowane bezpośrednio do nas. I choć z jednej strony pragniemy dotknięcia i pociechy od Pana, to zamykając się we własnym odczuwaniu bólu, bronimy się przed spotkaniem z Jezusem. Jakbyśmy nie chcieli aby zamienił naszą duchową pustynię w ogród. A On jest przecież najlepszym z Ogrodnikiem. Czy pozwolę Mu na ożywienie i ubogacenie łaskami mojej duszy? 

Podziel się z innymi:

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

Czytanie Dz 2, 14.22-32

Psalm Ps 16,1-2.5.7-11

Ewangelia Mt 28,8-15

Brewiarz- Oktawa Wielkanocy, I tydzień psałterza

Kolekta

Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła,  spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Spotkanie ze Zmartwychwstałym. Kobiety przynaglane miłością biegną do grobu. Spotykają Anioła. Otrzymują posłanie i choć zapewne strwożone to i z rodzącą się w sercu radością posłusznie w pośpiechu wracają aby powiadomić Apostołów, że Pan zmartwychwstał a oni mają się udać do Galilei. Miłość, prostota i otwarość serca na to co niezrozumiałe, transcendentne, posłuszeństwo. Im pierwszym w Ewangelii ukazuje się Zmartwychwstały. Wita je, uwalnia od lęku i posyła do swych braci (uczniów) z pierwszą misją. Wierne apostołki Apostołów. Choć ich słowa nie przez wszytkich brane są poważnie, to nie wahają się świadczyć i przekazywać. Wierne uczennice Pana Zmartwychwstałego. 

Drugi obraz. Zamiast miłości- złość. Zamiast prostoty i prawdy – kłamstwo. Skąpstwo na codzień i hojność dla obrony i rozprzestrzenienia kłamstwa. Zamknięte serce nie chce przyjąć DOBREJ NOWINY. Zło choć pokonane i zwycięzone, nie znikło. Nadal będzie kusić, mamić, tym silniej i gwałtowniej im mniej czasu mu zostało. 

Komu bardziej wierzę? Za czyim głosem idę? Czy w tym roku Pan Zmartwychwstał w moim sercu, czy może mówię, że Zmartwychwstania nie było i dołączam do szeregu ślepców z własnego wyboru?   

Podziel się z innymi: