Przejrzystość…….

Czytanie 2 Sm 7,18-19.24-29

Psalm Ps 132,1-5.11-14

Ewangelia Mk 4,21-25

Patron dnia św. Jan Bosko, założyciel zgromadzenia Salezjanów.

 

Jeśli ukrywamy światło, to po to aby nie ujawniło naszej obecności. Daliśmy sobie wmówić, że wiara jest prywatną sprawą i nie należy się z nią „afiszować”, a tylko wewnętrznie przeżywać. W iluż miejscach naszej codzienności w pracy, podczas zakupów, w szpitalu, w szkole, we własnym domu chowamy „swiatło pod korcem lub łóżkiem”.

Mamy tendencję do ukrywania tego czego się nawet mimowolnie wstydzimy, naszych zachowań, słów, myśli. Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że ” nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”. Czy czasami nie tylko nie ukrywamy naszej prawdziwej twarzy i intencji przed ludźmi, ale również przed Bogiem? Na ile jesteśmy gotowi przedstawić Mu prosto w oczy naszą duchową nędzę, bez zakładania kolejnej pobożnej maski? Ile tych masek w naszym życiu zakładamy na rózne okazje i czy pamiętamy jeszcze jak wygląda nasza prawdziwa twarz bez żadnej maski? 

Przez przeroczyste szyby, światło przenika bez rozbijania się i zniekształcania. Jaką szybą wobec ludzi jesteśmy? Czy Boże światło w nas może dotrzeć bez przeszkód do innych ludzi, którzy tego Światła nie znają, którzy Go szukają? 

Ponowne wezwanie do uważnego słuchania Pana i dbałości o duchową higienę. „Uważajcie na to czego słuchacie”. O ciało potrafimy już zadbać, wiemy co mu służy a co szkodzi. Dbamy, aby bylo zdrowe i sprawne, podobało się innym. O duszy najczęściej zapominamy. Karmimy ją przypadkowymi audycjami, artykułami, plotkami, zatruwamy pożądaniami, zazdrościami, intrygami, nienawiścią, zbytnimi troskami. A potem dziwimy się, że mamy trudności w podążaniu za Chrystusem. Mamy wręcz pretensję, że jest to takie trudne. Może już najwyższy czas aby zaplanować i zacząć realizować odnowę duchową…

I kolejne kluczowe słowa z dzisiejszej Ewangelii ” Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze dołożą”. A my mamy najczęściej dwie miary – jedną dla siebie i przeciwną dla naszych bliźnich. Własne zło umniejszamy i znajdujemy dla siebie setki okoliczności łagodzących, a cudze powiększamy wielokrotnie i w osądzie nie mamy miłosierdzia. Własne dobre uczynki nadmuchujemy do ogromnych rozmiarów, a cudze dobre działania umniejszamy, znajdując w nich zawsze jakieś niedoskonałości. Miarą jaką nam odmierzą będzie ta jakiej używamy wobec naszych bliźnich. Jako uczeń Chrystusa jaką miarę stosuję wobec tych, z którymi najtrudniej mi przychodzi żyć na codzień?

Podziel się z innymi:

Słuchać..

Czytanie 2 Sm 7,4-17

Psalm Ps 89,4-5.27-30

Ewangelia Mk 4,1-20

Słuchać, skupić się na słuchaniu. Postawa ucznia to postawa uważnego słuchacza. Czego przede wszystkim cały dzień słucham? Jak słucham?  Co przeszkadza mi w słuchaniu Słowa? To – jak i czego słuchamy i jaki ma to wpływ na nasze zachowania i wybory pokazuje dziś Pan w przypowieści o ziarnie padającym na różne podłoże. Ziarno Słowa jest siane cały czas. Bóg przemawia do nas co dzień. Nasze kolejne dni czy godziny w życiu to różne podłoża. czasem jesteśmy glebą żyzną i posiane Słowo w swoim czasie wydaje plony. Czasem jesteśmy jak skała, coś usłyszymy i gubimy w naszej  codziennej pogoni za tym co jeszcze musi być zrobione. Innym razem postanawiamy więcej czasu poświęcić na lekturę i medytację Słowa, ale zapału starcza nam na kilka dni i zniechęceni odkładamy słuchanie Słowa na bardziej sprzyjające czasy. Kiedy indziej przeżywamy jednocześnie wiele kłopotów, trudności, dramatów, trosk. Wydaje się nam, że wszystko się wali. Nawet gdy sięgamy wtedy po Słowo Boże, idziemy częściej na Eucharystię, nasze myśli przerastają i wypełniają nas tak, że dla Słowa nie ma prawie miejsca. Nie może więc nas przemieniać, kształtować, formować, prowadzić, oświetlać naszych decyzji i wyborów. Są też w nas czasem miejsca szczególnie nieurodzajne, kamienne, gdzie Słowa Bożego zwyczajnie nie chcemy dopuścić. Jakby obawiając się, że Bóg mógłby je przemienić w ogród. A wystarczy zacząć uważnie słuchać i smakować Słowo… To początek drogi.   

Podziel się z innymi:

Wypełnianie woli Bożej

Czytanie 2 Sm 6,12b-15.17-19

Psalm Ps 24,7-10

Ewangelia Mk 3,30-35

Rozeznawać i wypełniać wolę Bożą. Najpełniej realizowała te zadanie w całym swoim zyciu Niepokalana Maryja. Zachowywała i rozważała w sercu slowa Boga, słowa Syna. W ludzkich relacjach to Ona była najmocniej związana z Jezusem, była i jest Mu najbliższa. Dziś słyszymy, że jeśli będziemy wypełniać wolę Bożą będziemy tak bliscy Panu jak Jego Matka. Z jednej strony pragniemy być jak najbliżej Niego, z drugiej zasłaniamy się brakiem czasu na codzienną refleksję wieczorną. Kwadrans szczerości przed Panem, najważniejszy kwadrans naszego zabieganego dnia, z którego zbyt często rezygnujemy. Dlatego mamy trudności z rozeznaniem tego jak w ciągu dnia poprzez natchnienia, wydarzenia, napotkanych ludzi, Słowo Boże przemawiał do nas Bóg. Czego od nas rzeczywiście oczekiwał? Co z Jego oczekiwań spelniliśmy, a czego nie? Co było powodem naszych porażek i upadków? Na co musimy zwrócić uwagę? Jeszcze rzadziej dziękujemy za to co nas w ciągu dnia spotkało. Raczej  wzdychamy z ulgą, że dany dzień mamy już za sobą. Nie dostrzegamy nic lub bardzo niewiele za co moglibyśmy Bogu podziękować. A właśnie ignacjański kwadrans zaczyna się od dziękowania Bogu  za dar przeżytego dzień. To najważniejsza część, to serce modlitwy wieczornej. Uświadomienie sobie wydarzeń, nastrojów, obecności Boga w naszym mijającym dniu skłania do podziękowania i przeproszenia za niedociągnięcia. Inaczej rozpoczyna się wtedy następny dzień. Zaczyna się pełniej i bardziej świadomie żyć. Warto podjąć ten wysiłek…   

Podziel się z innymi:

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Czytanie 2 Sm 5,1-7.10

Psalm Ps 89,20-22.25-26

Ewangelia Mk 3,22-30

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, dominikanina, prezbitera i doktora Kościoła.

 

Świadome i dobrowolne zamykanie się przez człowieka na naukę i miłość Jezusa rani Go najbardziej.

Stałe, świadome odrzucanie natchnień Ducha Świętego, zatwardzanie serca i sumienia prowadzi z czasem do tego, że człowiek sam siebie skazuje na wieczne potępienie.

Katechizm wylicza sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, świadczących o wyjątkowej zatwardziałości grzeszników:
1. grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego,
2. rozpaczać albo wątpić w łaskę Boża,
3. sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
4. nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
5. mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia,
6. umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Podziel się z innymi:

Pan przechodzi przez naszą codzienność powołując nas do…

III Niedziela Zwykła A

Czytanie pierwsze Iz 8,23b-9,3

Psalm Ps 27,1.4.13-14

Czytanie drugie 1 Kor 1,10-13.17

Ewangelia Mt 4,12-17

 

Brewiarz: III tydzień zwykły, III tydzień psałterza

Najchetniej wybieramy sobie sami naszych mistrzów, autorytety, nauczycieli, przyjaciół. Szukamy i dokonujemy wyboru raz lepszego raz gorszego. Jeśli wybrany przez nas mistrz zawodzi nasze oczekiwania, niespełnia pokładanych w nim nadziei, szukamy innego. Tymczasem to Pan, jako nauczyciel i Mistrz  sam powołuje wybrane przez siebie osoby. To czego od nich oczekuje to wiary i zaufania. Powołani w codzienności, przy zwyczajnych codziennych, często nużących czynnościach. Nie w jakimś świętym miejscu, nie w trakcie podniosłych uroczystości. Powołani, przez przechodzącego w pobliżu Jezsua. Spojrzenie Pana, sięgające głeboko w serce człowieka i  Jego wewanie. Po stronie powołanego pozostaje pozwolić być powołanym. Inicjatywa wychodzi zawsze od Boga, człowiek może lub nie na tę inicjatywę odpowiedzieć zostawiając wszystko, szczególnie swoje wyobrażenia i plany, ale też codzienne relacje. Po  przejściu Pana, na które odpowiadamy już nic w naszym życiu codziennym nie będzie takie same. Na otaczajacą nas rzeczywistość w całej jej złożonosci mamy zacząć patrzeć z innego punktu widzenia, z punktu widzenia ucznia idącego za Nauczycielem,a więc z punktu widzenia Nauczyciela, a nie swojego własnego. Dynamika drogi i wzrost zaufania, mają prowadzić uczniów do pełni radości. Jednego z darów Ducha Świętego. Radości chrześcijańskiej nawet w trudach i dramatach codziennego dnia. Chrześcijan rozpoznawano dawniej po wewnętrznej radości, a dziś tak wielu powołanych i wybranych, uczestniczących w niedzielnej Eucharystii i tak mało Bożej radości w oczach, w gestach, w słowach, w milczeniu….Może jeszcze nie odpowiedzieliśmy na wezwanie Mistrza, nie zauważyliśmy Jego spojrzenia, wciąż tkwimy przy naszych „sieciach”, być może narzekając na bezsensowny wysiłek, jeszcze nie pozwoliliśmy się przechodzącemu w pobliżu nas Bogu powołać do wypełnienia Jego woli w naszym codziennym zabieganiu.

Podziel się z innymi:

Nieść pokój…..

Czytanie 2 Tm 1, 1-8 lub Tt 1,1-5

Psalm Ps 96,1-3.7-8.10

Ewangelia Łk 10,1-9

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

Od swoich uczniów Pan oczekuje, że będą wnosić pokój, tam gdzie są przez Niego posłani. Ich wewnętrzny pokój, pokój Boży, nie powinien ulec zachwianiu, gdy nie zostaną przyjęci. Gdybyśmy się rzeczywiście czuli uczniami Jezusa, tak zwyczajnie, na codzień, nie obawialibyśmy się tak bardzo niechętnych nam osób, trudów, kłopotów. Potrafilibyśmy świadczyć o Królestwie Bożym wśród nas bez lęku. Pamięć o tym, że jesteśmy tylko (aż) posłani, nie pozwoliłaby nam na branie kąśliwych uwag, niechęci, odrzucenia tak mocno do siebie. Nie czulibyśmy się wciąż zagrożeni i wystawieni na zranienia. Wiele w nas miłości własnej i to ona nieustannie domaga się zauważenia, uznania, pochwały. Ich brak powoduje, że łatwo tracimy spokój, pogodę ducha, cierpliwość, poczucie humoru, łagodność. Szybko oponenci, krytycy stają się naszymi ( a raczej naszej miłości własnego JA) śmiertelnymi wrogami. Boży pokój, wolność dziecka Bozego i ucznia Chrystusa gdzieś znikają i zamiast szerzeć Dobrą Nowinę  wdajemy się w kłótnie, obrazy, czasem posuwamy się wręcz do nienawiści. Charyzmat dziecka Bożego jaki otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, pogłębiony w sakramencie bierzmowania na nasze niejako własne życzenie zostaje przysypany popiołem złych emocji. Tylko przez pracę nad swoimi nieuporządkowanymi uczuciami, nad zranioną miłością własną można ponownie rozpalić charyzmat ucznia Pana Jezusa.  

Podziel się z innymi:

Nawrócenie św. Pawała Apostoła -Święto

Czytanie Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22

Psalm Ps 117,1-2

Ewangelia Mk 16,15-18

Święty Paweł, bliski sercu patron. Towarzyszy swoimi Listami od dawna. Początkowo niezrozumiały, z biegiem lat stawał się coraz bliższy. Często jakieś jego stwierdzenie ustawiało mnie „do duchowego pionu”. Ostatnio, długo medytowałam Ef 1,3-10. Odwaga, gorliwość, rozmiłowanie w Słowie, wypełnienie do końca powołania i zleconej misji. Te cechy powinny być bliskie każdemu, kto pragnie być uczniem i Apostołem Pana. Każdy z nas powołany został do świadczenia o Dobrej Nowinie w swojej rodzinie, pracy, wspólnocie. W te miejsca i do konkretnych osób jesteśmy posłani. Niekoniecznie do innych, dalekich, ale do tych, których na codzień spotykamy. Dziś z wdzięcznością można wspomnieć, tych dzięki którzy przekazali nam wiarę, rodziców, chrzestnych, kapłana który nas ochrzcil i tych wszystkich, którzy wspierali nas i towarzyszyli i nadal towarzyszą w rozwoju duchowym. Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapewnia, ze jeśli Mu uwierzymy, wtedy dokonywać będziemy rzeczy po ludzku niemożliwych. Przyjęte z wiarą Słowo przemienia nasze życie i w odpowiednim czasie wyda owoce. Potrzeba jednak naszego codziennego nawracania się i coraz pełniejszego wypełniania tego do czego Pan nas powołał.

 

Myślą biegnę do grudniowego dnia , gdy przed laty w kaplicy parafii pw. Nawrócenia świętego Pawła, na warszawskim Grochowie zostałam ochrzczona.  

 

Podziel się z innymi:

Czy potrzebuję Pana Jezusa?

Czytanie 1 Sm 18,6-9; 19,1-7

Psalm 56,2-3.9-10.12-13

Ewangelia Mk 3,7-12

Wspomnienie sw. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego.

 

„Szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. (…) Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.” Ci którzy chorowali, cierpieli mieli nadzieję, wielką nadzieję, że zostaną uzdrowieni. Podejmowali przy pomocy swoich bliskich trud dotarcia do Pana. Dziś wiele osób chorych oczekuje i ma nadzieję na uzdrowienie i podejmuje wysiłek pielgrzymek wiary. Wielu z nich zostaje uzdrowionych i ich modlitwy są wysłuchane. Łatwiej nam przyznać się do chorób ciała i szukać uzdrowienia, trudniej przyznać się do chorób duszy, z którymi nie dajemy sobie rady i które nie są tak bardzo widoczne dla otoczenia. Na ile te choroby są rozeznawane i na ile chcemy z nich być uzdrowieni?, Czy wtedy szukamy Jezusa, czy może raczej oddalamy się w przeciwną stronę? Na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Czy rzeczywiście pragnie aby Pan panował w każdej chwili jego życia, w zwyczajnej codzienności i uzdrawiał z dolegliwości duszy i ciała?  

Podziel się z innymi: